Phiếu TIẾP NHẬN HỒ SƠ.doc

1 1,324 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

Phiếu TIẾP NHẬN HỒ SƠ. . Ngày……..tháng……..năm...........Stt Họ và Tên Vị trí ứng tuyển Ngày nộp hồ sơ Đạt KhôngNgười nhận hồ sơ (ký tên & ghi rõ họ tên). TIẾP NHẬN HỒ SƠKMH BM-NS-02-02Ngày hiệu lực 01/01/2010Lần ban hành 02Trang1/1TpHCM,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu TIẾP NHẬN HỒ SƠ.doc, Phiếu TIẾP NHẬN HỒ SƠ.doc