Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang.doc

69 867 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang Luận văn tốt nghiệp ~ 1 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh VânPHẦN MỞ ĐẦU1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀISau 2 năm gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, các doanh nghiệp ngày càng trưởng thành hơn trong quá trình hội nhập, việc liên doanh, liên kết tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận được với công nghệ sản xuất hiện đại và tiên tiến trên thế giới. Song, bên cạnh những cơ hội lớn cho sự phát triển như vậy là những thách thức không nhỏ. Sự non kém của các doanh nghiệp trước 1 sân chơi lớn với các quy định, những luật chơi khắc nghiệt và mất đi sự bảo hộ của nhà nước, vì thế mà các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau để tồn tại và phát triển, đem lại lợi nhuận cao nhất có thể cho doanh nghiệp.Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có 1 lượng vốn nhất định. Và doanh nghiệp phải tổ chức hoạt động, sử dụng vốn sao cho có lợi nhuận nhiều nhất trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và các nguyên tắc tài chính, tín dụng. Do đó để hạn chế rủi ro, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất doanh nghiệp phải phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Việc này đồng nghĩa với việc phải thường xuyên phân tích tình hình tài chính, nhằm biết được thực trạng tài chính hiện tại, xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến tính hình tài chính. Từ đó, tìm ra nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục, tăng cường tình hình tài chính, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra phương hướng hoạt động cho phù hợp với tình hình mới.Đối với các doanh nghiệp, những thông tin tài chính luôn giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình hình tài chính và ngược lại, tình hình tài chính Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmLuận văn tốt nghiệp ~ 2 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vâncũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Với vai trò quan trọng như vậy, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là công việc không thể thiếu trong công tác quản lý, nó có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Chính vì tầm quan trọng đó, em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại Công nghệ Hồng Quang” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu những lý luận cơ bản về phân tích tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại Công nghệ Hồng Quang. Đưa ra các giải pháp khắc phục, tăng cường tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại Công nghệ Hồng Quang. Vận dụng những kiến thức đã được học ở trường vào thực tiễn nhằm tìm hiểu những kiến thức chuyên môn sâu hơn, rút ra những kinh nghiệm thực tế trong thời gian tìm hiểu về công ty TNHH Thương mại Công nghệ Hồng Quang.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu: phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương Mại Công nghệ Hồng Quang.  Đối tượng nghiên cứu: phân tích các BCTC của doanh nghiệp từ 2006 2009, gồm: bảng kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, thuyết minh BCTC, các số liệu thu thập qua tìm hiểu và 1 số bảng biểu khác.Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmLuận văn tốt nghiệp ~ 3 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập số liệu : thu thập qua các báo cáo và tài liệu của công ty thực tập. Phương pháp phỏng vấn: phỏng vấn trực tiếp những người có trách nhiệm để hiểu rõ tình hình hoạt động và thông tin về đối tượng nghiên cứu. Phương pháp so sánh: để xác định xu hướng vận động và mức độ biến động của các chỉ tiêu. Phương pháp tỷ số: dùng hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá. Dựa trên số liệu thu thập được để tính toán các chỉ tiêu, sau đó so sánh sự biến đổi của các chỉ tiêu qua các năm và so sánh với chỉ tiêu trung bình ngành để đánh giá sự tăng trưởng, phát triển của đối tượng.5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI: gồm 3 chương Chương I: tổng quan về phân tích tình hình tài chính Chương II: giới thiệu về công ty và thực trạng tình hình tài chính Chương III: Một số giải pháp và kiến nghịLớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmLuận văn tốt nghiệp ~ 4 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh VânCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH1.1 Khái niệm về phân tích tài chính1.1.1 Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp Bản chất của tài chính DN: Tài sản và nguồn vốn của DN phản ánh nội dung quan trọng của hoạt động tài chính ở DN. Vì vậy, tài chính DN biểu hiện mối quan hệ tiền tệ trong quá trình kinh doanh của DN với 2 mặt: một mặt tạo nguồn vốn, tích lũy vốn; mặt khác, quản lý phân phối và sử dụng vốn có hiệu quả Chức năng của tài chính DN: Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành hoạt động kinh doanh của DN. Thông qua việc tạo lập và sử dụng nguồn vốn sẽ tạo điều kiện đảm bảo cho doanh nghiệp có đầy đủ tư liệu sản xuất và 2 sức lao động, không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế, tài chính DN giữ các vai trò sau: Huy động và đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Tổ chức sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả. Kích thích hoặc kìm hãm sự phát triển của DN. Giám sát, kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmLuận văn tốt nghiệp ~ 5 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân Tổ chức và quản lý tốt tài chính DN là công cụ hữu hiệu để đánh giá, đo lường hiệu quả của toàn bộ các quá trình sản xuất kinh doanh của từng DN.1.1.2 Khái niệm về phân tích tài chínhPhân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ, về tình hình tài chính của đơn vị với những chỉ tiêu trung bình ngành; thông qua đó, có thể thấy được thực trạng tình hình tài chính và đưa ra những dự đoán cho tương lai.1.2 Ý nghĩa của việc phân tích tài chínhQua phân tích tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Là công cụ quan trọng trong các chức năng quản trị có hiệu quả ở DN. Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở đưa ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, đặc biệt là chức năng kiểm tra, đánh giá và diều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh.Là công cụ không thể thiếu phục vụ công tác quản lý của cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn…1.3 Vai trò, mục đích của phân tích tài chínhLớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmLuận văn tốt nghiệp ~ 6 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân1.3.1 Vai trò: tài chính là hệ thống các mối quan hệ kinh tế gắn liền với việc hình thành và sử dụng nguồn vốn tại DN để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Vì vậy, việc phân tích tình hình tài chính cho phép các DN nhìn nhận đúng đắn khả năng, sức mạnh cũng như hạn chế của mình. Trên cơ sở này, các DN sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng với chiến lược kinh doanh có hiệu quả.1.3.2 Mục đích: giúp các nhà phân tích đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi, tiềm năng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá những triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của DN, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp.1.4 Tài liệu phân tích: tình hình tài chính ở DN được phản ánh tập trung qua các BCTC. Vì vậy, khi phân tích tài chính chủ yếu là phân tích các BCTC. Theo QĐ 167/2000/ QĐ BTC và thông tư 89/2002/ TT BTC thì hệ thống BCTC gồm:1.4.1 Bảng cân đối kế toánLà BCTC tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của DN tại một thời điểm nhất định dưới hình thái tiền tệ. Mô tả sức mạnh tài chính của DN bằng cách trình bày những thứ mà nó có và những thứ mà nó nợ tại thời điểm đó.Là tài liệu quan trọng để đánh giá tổng quát về tình hình hoạt động tài chính, về năng lực tài chính, khả năng chủ động về vốn, về tài chính, về trình độ sử dụng tài sản của DN. Qua đó, cho phép đánh giá triển vọng phát triển kinh tế và tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.Thông qua việc phân tích bảng cân đối kế toán giúp DN thấy được thực trạng tài chính của DN, những mất cân đối, những bất hợp lý; từ đó tìm ra nguyên nhân và đưa ra Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmLuận văn tốt nghiệp ~ 7 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vâncác giải pháp tài chính để xây dựng một két cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý, phục vụ tốt cho quá trình sản xuất kinh doanh, quản lý vốn chặt chẽ, sử dụng vốn có hiệu quả, ngày càng cải thiện tình hình tài chính và năng lực tài chính của DN.Kết cấu: gồm 2 phần Tài sản: phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của DN. Các chỉ tiêu được sắp xếp theo nội dung kinh tế và công dụng của từng loại tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Số liệu ở phần này thể hiện quy mô và kết cấu các loại tài sản, do đó, có thể đánh giá một cách tổng quát quy mô tài sản, tính chất hoạt động và trình độ sử dụng tài sản. Nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của DN đến thời điểm lập báo cáo, thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với chủ sở hữu về số vốn được đầu tư; đối với ngân hàng và các bên cho vay vốn Các chỉ tiêu được sắp xếp theo tính chất sở hữu và thời hạn của các loại nguồn vốn. Số liệu ở phần này thể hiện cơ cấu các nguồn vốn được tài trợ và huy động vào quá trình sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào các chỉ tiêu có thể đánh giá khái quát khả năng, mức độ tự chủ về tài chính và thời hạn tài trợ của các nguồn vốn.  Bảng cân đối kế toán luôn thỏa mãn phương trình: tổng tài sản = tổng nguồn vốn.1.4.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhLà BCTC tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của DN trong kỳ kế toán, được chi tiết theo từng lĩnh vực hoạt động và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Báo cáo kết quả kinh doanh gồm 3 phần:Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmLuận văn tốt nghiệp ~ 8 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân Phần I: Lãi- Lỗ, phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của DN, bao gồm hoạt động kinh doanh và hoạt động khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày số liệu của kỳ trước, tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo. Phần II: tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều được trình bày: số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang, số còn phải nộp phát sinh trong kỳ báo cáo, số đã nộp trong kỳ báo cáo, số còn phải nộp đến cuối kỳ báo cáo. Phần III: thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, được miễn giảm, được hoàn lại.1.4.3 Bảng lưu chuyển tiền tệLà BCTC tổng hợp, phản ánh sự hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kì báo cáo của DN. Dựa vào bảng lưu chuyển tiền tệ, người ta có thể đánh giá được khả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần, khả năng thanh toán của DN và dự đoán luồng tiền trong kì tiếp theo.Kết cấu: gồm 3 phần Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh: là luồng tiền có liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của DN, đó là hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nó phản ánh khả năng tạo tiền của DN từ hoạt động kinh doanh để trang trải các khoản nợ và duy trì các hoạt động kinh doanh của mình. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư: là luồng tiền có liên quan đến mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý TSCĐ và các khoản đầu tư khác. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: là luồng tiền có liên quan đến việc thay đổi về quy mô, kết cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay của DN như: góp vốn, Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmLuận văn tốt nghiệp ~ 9 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vânvay vốn, nhận vốn góp liên doanh… các nghiệp vụ làm tăng giảm vốn kinh doanh.Có 2 dạng tùy thuộc vào cách lập, theo phương pháp trực tiếp hay gián tiếp1.4.4 Thuyết minh BCTCLà tài liệu giải thích một số đặc điểm về hoạt động của DN, chi tiết một số chỉ tiêu tài chính trên các BCTC cụ thể. Như: Một số đặc điểm hoạt động của DN: đặc điểm kinh tế, lĩnh vực kinh doanh, hình thức sở hữu, quy mô kinh doanh. Chính sách kế toán áp dụng tại DN. Chi tiết một số chỉ tiêu trong BCTC như chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, hàng tồn kho, tăng giảm TSCĐ… Thuyết minh 1 số tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đánh giá thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh qua 1 số chỉ tiêu như: tỷ suất đầu tư, tỷ suất tự tài trợ, khả năng thanh toán và tỷ suất sinh lời. Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và đưa ra các kiến nghị cần thiết.1.5 Nội dung phân tích tài chính1.5.1 Phân tích tình hình biến động, kết cấu tài sản, nguồn vốn1.5.1.1 Phân tích tình hình biến động, kết cấu tài sảna. Tình hình biến động tài sản Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmLuận văn tốt nghiệp ~ 10 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh VânSự biến động của tài sản: để đánh giá sự biến động của tài sản, chúng ta phân tích theo chiều ngang. Chúng ta so sánh số của năm sau so với số của năm trước.  Nếu số năm sau > số của năm trước: phản ánh tài sản của DN được mở rộng và có điều kiện để mở rộng sản xuất kinh doanh. Nếu số năm sau < số đầu năm: phản ánh tài sản của DN bị thu hẹp, do đó quy mô sản xuất kinh doanh có thể bị giảm sút nếu không sử dụng đồng vốn có hiệu quả hơn.b. Kết cấu tài sản Phân tích kết cấu tài sản: đánh giá tỷ lệ giữa các loại tài sản thông qua tỷ trọng của từng loại tài sản trong tổng tài sản.Phân tích kết cấu TS lưu động: TS lưu động ở DN tùy tính chất hoạt động chiếm bình quân từ 30% đến 90%: như DN sản xuất khoảng 40%, DN thương mại khoảng 90%, DN xuất nhập khẩu khoảng 80% trong tổng TS của DN. Trong đó: Vốn bằng tiển: bao gồm tiền mặt tồn quỹ, tiền gởi ngân hàng, tiền đang chuyển chiếm bình quân khoảng 20%. Nếu chiếm tỷ trọng thấp sẽ không đủ chi tiêu, khả năng thanh toán tiền mặt hạn chế, nấu chiếm tỷ trọng cao khả năng huy động vốn vào luân chuyển bị hạn chế, ảnh hưởng tới tốc độ chu chuyển vốn. Các khoản phải thu: thường chiếm tỷ trọng từ 10%- 25% tùy loại DN, như các DN sản xuất khoảng 10%, các DN thương mại 20%, các Dn xuất nhập khẩu khoảng 25%. Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn vào kinh doanh và tốc độ chu chuyển vốn chậm lại, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm[...]... Ths. Đào Thị Thanh Vân Tổ chức và quản lý tốt tài chính DN là cơng cụ hữu hiệu để đánh giá, đo lường hiệu quả của tồn bộ các q trình sản xuất kinh doanh của từng DN.1.1.2 Khái niệm về phân tích tài chính Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và q khứ, về tình hình tài chính của đơn vị với những chỉ tiêu trung bình... trạng tình hình tài chính và đưa ra những dự đốn cho tương lai.1.2 Ý nghĩa của việc phân tích tài chính Qua phân tích tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Là công cụ quan trọng trong các chức năng quản trị có hiệu quả ở DN. Phân tích. .. 30 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân2.3 Thực trạng tình hình tài chính tại cơng ty: 2.3.1 Phân tích tình hình biến động, kết cấu tài sản, nguồn vốn2.3.1.1 Phân tích tình hình biến động và kết cấu tài sảna. Phân tích biến động tài sảnBảng 2.2- Biến động tài sảnĐVT: đồngTài sản Đầu kỳ Cuối kỳChênh lệchTuyệt đốiTương đối %A. Tài sản ngắn hạn 4.606.773.314 5.062.941.472 456.168.158 9,90I.... doanh.Là công cụ không thể thiếu phục vụ công tác quản lý của cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn…1.3 Vai trị, mục đích của phân tích tài chính Lớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp ~ 30 ~ GVHD: Ths. Đào Thị Thanh Vân2.3 Thực trạng tình hình tài. .. hoạt động kinh doanh của công ty; theo dõi vàtham muu cho lãnh đạo trong việc phân tích tình hình tài chính của cơng ty; nắm giữ nguồn tiền, theo dõi và chi, thu tiền cho các khoản phát sinh khi có quyết định của giám đốc. Đồng thời, nhập hàng hóa và thanh tốn quốc tế.2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn tài chính. a. Bộ máy kế tốn: Bộ máy kế tốn của cơng ty được tổ chức theo mơ hình tập trung. Các nghiệp... phẩm, bán thành phẩm; ở DN thương mại, xuất nhập khẩu chủ yếu là hàng hóa.1.5.1.2 Phân tích tình hình biến động, kết cấu nguồn vốna. Tình hình biến động nguồn vốn Sự biến động của nguồn vốn: tương tự như tài sản, chúng ta cũng sử dụng phương pháp phân tích theo chiều ngang, so sánh số năm sau so với năm trước. Nếu số năm sau > số năm trước: tổng nguồn vốn tăng, tài sản của DN được mở rộng.... tiêu qua các năm và so sánh với chỉ tiêu trung bình ngành để đánh giá sự tăng trưởng, phát triển của đối tượng.5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI: gồm 3 chương Chương I: tổng quan về phân tích tình hình tài chính  Chương II: giới thiệu về cơng ty và thực trạng tình hình tài chính  Chương III: Một số giải pháp và kiến nghịLớp: 06DQTC- Khoa Quản trị kinh doanh SVTT: Nguyễn Thị Bích Trâm Luận văn tốt nghiệp... kế tốn của cơng ty thuộc dãy nhà văn phòng. Tại đây thực hiện việc tổ chức hướng dẫn và kiểm tra, thực hiện tồn bộ phương pháp thu thập xử lý thơng tin ban đầu, thực hiện đầy đủ chiến lược ghi chép ban đầu, chế độ hạch toán và chế độ quản lý tài chính theo đúng qui định của bộ tài chính, cung cấp đầy đủ chính xác kịp thời những thơng tin tồn cảnh về tình hình tài chính của cơng ty. Từ đó tham mưu... khả năng chủ động về tài chính khi T càng nhỏ Từ 40%-50%: được coi là bình thường chấp nhận Từ 50%-80%:DN đủ vốn, mức độ chủ động về tài chính càng cao khi TTTR càng cao.Khả năng phân bổ nguồn vốn chủ sở hữu cho các loại TS: phản ành qua tỷ suất tự tài trợ của các loại TSTTTR TSLĐ = vốn chủ sở hữu / tổng TSLĐTTTR TSCĐ = Vốn chủ sở hữu /Tổng TSCĐ1.5.2 Phân tích tình hình thanh tốn và khả... cuối kỳ giảm còn 347.190.000 đ, nên ty suất tự tài trợ cho TSCĐ cao cho thấy khả năng đảm bảo TSCĐ lớn.2.3.2 Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toánCần phân tích tình hình thanh toán của doanh nghiệp để biết được công nợ phải thu và công nợ phải trả ra sao. Để phân tích khả năng thanh toán phải xác định được công nợ phải trả và khả năng thanh . lý luận cơ bản về phân tích tài chính.  Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang.  Đưa ra các. công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang. 3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu: phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang.doc, Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang.doc, Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại – Công nghệ Hồng Quang.doc, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng lưu chuyển tiền tệ, Phân tích tình hình biến động, kết cấu tài sản, nguồn vốn, Phân tích các tỷ số tài chính, Lịch sử hình thành Chức năng, nhiệm vụ Tổ chức cơng tác kế tốn tài chính., Những thuận lợi và khó khăn Phương hướng hoạt động trong thời gian tới:, Tình hình kết quả kinh doanh từ năm 2007- 2009, Phân tích tình hình biến động, kết cấu tài sản, nguồn vốn, Phân tích tình hình thanh tốn và khả năng thanh tốn, Phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh, Phân tích các tỷ số tài chính, Ưu điểm Nhận xét và đánh giá chung tình hình tài chính tại công ty, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính

Từ khóa liên quan