Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú.doc

44 4,031 51
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:15

Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú [...]... hàng đầu Công ty Vạn Mỹ Phú cũng là trong một trong những Doanh nghiệp đang quan tâm đến vấn đề trên. Chính vì những lý do trên mà em chọn đề tài Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú” cho khóa luận tốt nghiệp. Qua đó cho chúng ta thấy được những điểm mạnh những mặt hạn chế của Công ty để đưa ra giải pháp kịp... của Cơng ty TNHH Vạn Mỹ Phú trong 2 năm gần đây từ năm 2008 đến 2009.Phạm vi nghiên cứu là phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của Cơng ty đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty. Trong thời gian em thâm nhập thực tế ở Công ty, các bộ phận trong Công ty hoạt động bình thường.3. Mục tiêu nghiên cứu:Trong xu thế phát triển chung của tồn ngành hiện nay,... nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Do đó mà mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm:- Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong năm gần đây, nhằm rút ra những kinh nghiệm cũng như những giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.- Tìm hiểu được những mặt ưu điểm nhược điểm trong tình hình sử dụng. Sau đó đưa ra giải pháp nâng. .. của Công ty ngày càng phát triển. Tuy nhiên do Công ty mới thành lập nên tình hình sử dụng vốn lưu động cách quản trị vốn chưa đạt hiệu quả cao lắm. Năm 2009 tuy vốn lưu động của Cơng ty có phần tăng, nhưng nhìn chung thì tăng cũng chưa đáng kể lắm. Tình hình vốn bằng tiền chưa có cao, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến việc thanh tốn của Cơng ty chưa tốt sẽ gây ảnh hưởng đến việc quay vòng vốn và. .. công nghệ, trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh mở rộng thị trường của mình. Chính vì để có thể đầu tư mang lại hiệu quả cao như mong muốn các doanh nghiệp ln ln chú trọng đến tình hình vốn của doanh nghiệp đặc biệt là vốn lưu động. Các doanh nghiệp ln quan tâm đến tình hình vốn của doanh nghiệp như thế nào, được sử dụnghiệu quả hay không, làm thế nào để nâng. .. tâm đến vấn đề vốn, cách sử dụng quản lý nguồn vốn của mình như thế nào để quyết định sự tồn tại phát triển của Doanh nghiệp.Bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần có đối tượng lao động. Lượng tiền cung ứng để thỏa mãn nhu cầu về các đối tượng lao động đó chính là vốn lưu động. Việc sử dụng sao cho hiệu quả cách quản trị vốn lưu động sao cho có khoa học thành công nhất luôn... giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty. - Làm tài liệu cho Công ty. 4. Phương pháp nghiên cứu:Với những mục tiêu đã đề ra ở trên, để thực hiện phát triển đề tài theo chiều sâu rộng thì cần dựa vào những phương pháp sau:- Phương pháp thống kê – tập hợp phân tích mô tả số liệu: dùng công cụ thống kê tập hợp số liệu, tài liệu của Cơng ty, sau đó tiến hành phân tích, so sánh... doanh của Doanh nghiệp hoạt động một cách thường xuyên liên tục. Do đó việc nâng cao hoàn thiện vốn lưu động là cần thiết. Việc hồn thiện vốn lưu đơng bao gồm các biện pháp như sau:3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt:Ta thấy lượng tiền mặt của Công ty năm 2009 đã giảm hơn so với năm 2008, thay vào đó là lượng tiền gửi trong ngân hàng tăng lên. Nếu ta xét lượng tiền mặt giảm và. .. Do đó có thể giảm được các chi phí lưu kho cũng như các chi phí thực hiện hợp đồng.CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VẠN MỸ PHÚ2.1 Giới thiệu khái quát về Doanh nghiệp2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của Doanh nghiệp:Cơng ty được thành lập theo quyết định Số 4102051988 vào ngày 12 tháng 07 năm 2007 với các chức năng nhiệm vụ chính là chuyên kinh doanh... yếu vì Cơng ty ngày càng nâng cao hiệu quả kinh doanh thì yêu cầu lao động ngày càng tăng sẽ giúp Công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh.Nhân viên Công ty đa số là nam, chiếm tỷ trọng cao trong Cơng ty 70%, đây là điều hợp lý vì Công ty họat động thương mại sản phẩm là mặt hàng điện chiếu sáng nên cần lực lượng nam để bán hàng tiếp thị. Nam chủ yếu là nhân viên của phòng kinh doanh giao nhận. . tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú. CHƯƠNG III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú. CHƯƠNG. mà em chọn đề tài Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú cho khóa luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú.doc, Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú.doc, Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú.doc, Lý do chọn đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài:, Khái niệm về nguồn vốn lưu động: Phân loại nguồn vốn lưu động:, Quản trị khoản phải thu:, Lịch sử hình thành và phát triển của Doanh nghiệp: Chức năng – nhiệm vụ của Doanh nghiệp:, Tổ chức nhân sự trong Công ty: Kết cấu giới tính, trình độ lao động:, Tỷ số thanh toán:, Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định: Phân tích tình hình sử dụng tài sản lưu động:, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho:, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng khoản phải thu:, Vai trò của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Các kiến nghị

Từ khóa liên quan