PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH PHONG PHÚC.doc

54 1,148 19
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:15

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH PHONG PHÚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ……….……… Đề tài GVHD : T.S VÕ XUÂN VINH SVTH : NGUYỄN THỊ HẢIMSSV : 08B4010019LỚP : 08HQT1TP.Hồ Chí Minh, Năm 2010LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. VÕ XUÂN VINHLỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại công ty TNHH Phong Phúc, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chòu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 SINH VIÊNNGUYỄN THỊ HẢISVTH : NGUYỄN THỊ HẢI iLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. VÕ XUÂN VINH SVTH : NGUYỄN THỊ HẢI iiLỜI CẢM ƠNVới khoảng thời gian học tập 1,5 năm vừa qua tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ dưới sự quan tâm của Ban Giám Hiệu nhà trường và chỉ bảo tận tình của Quý thầy cô đã cho em nền tảng bước đầu làm hành trang trên con đường sự nghiệp.Cùng với thời gian thực tập tiếp xúc thực tế hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Phong Phúc để làm đề tài luận văn tốt nghiệp, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo T.S Võ Xuân Vinh và sự giúp đỡ tận tình của các anh, chò trong công ty TNHH Phong phúc em đã hoàn thành được luận văn tốt nghiệp này.Nay em viết những lời này với sự biết ơn chân thành gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô bộ môn, thầy Vinh – giáo viên hướng dẫn và các thành viên công ty TNHH Phong Phúc.Sinh viênNGUYỄN THỊ HẢILUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. VÕ XUÂN VINHNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ------ .Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010Chữ ký SVTH : NGUYỄN THỊ HẢI iiiLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. VÕ XUÂN VINHSVTH : NGUYỄN THỊ HẢI ivLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. VÕ XUÂN VINHNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ------ Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010Chữ ký của giảng viên SVTH : NGUYỄN THỊ HẢI vLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. VÕ XUÂN VINHMỤC LỤCSVTH : NGUYỄN THỊ HẢI viLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. VÕ XUÂN VINHDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮTTNHH : Trách nhiệm hữu hạnSVTH : NGUYỄN THỊ HẢI viiLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. VÕ XUÂN VINHDANH SÁCH CÁC BẢNG SƯÛ DỤNGBảng 2.1 : Doanh thu – Lợi nhuận của công ty năm 2007-2008-2009Bảng 2.2 : Biến động của tài sản năm 2008-2009Bảng 2.3 : Biến động của tài sản năm 2007-2008Bảng 2.4 : Biến động của nguồn vốn năm 2008-2009Bảng 2.5 : Biến động của nguồn vốn năm 2007-2008Bảng 2.6 : Biến động của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008-2009Bảng 2.7 : Biến động của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007-2008Bảng 2.8 : Khả năng thanh toán khái quát của doanh nghiệpBảng 2.9 : Khả năng thanh toán nợ ngắn hạnBảng 2.10 : Khả năng thanh toán nợ dài hạnBảng 2.11 : Bảng hiệu quả hoạt độngBảng 2.12 : Cơ cấu tài chínhBảng 2.13 : Hiệu quả sử dụng vốnSVTH : NGUYỄN THỊ HẢI viiiLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. VÕ XUÂN VINHDANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒSơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lýSVTH : NGUYỄN THỊ HẢI ix[...]... doanh của công typhần sau.2.2 Phân tích tài chính của công ty TNHH Phong Phúc:2.2.1 Phân tích khái quát về tài chính của công ty: - Trước tiên, phân tích tài chính của công ty ta phải đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty thông qua bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh để thấy rõ được sự thay đổi về quy mô và kết cấu của từng khoản mục.2.2.1.1 Phân tích bảng... khác nhau. Vì vậy phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là công việc làm thường xuyên không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, nó có ý nghóa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. Chính vì tầm quan trọng đó em chọn đề tàiPhân tích tài chính tại Công ty TNHH Phong Phúc” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp.2. Mục tiêu nghiên cứu:Tiềm lực tài chính của mỗi công ty trong hoạt động... : TS. VÕ XUÂN VINHTổng tài sảnTỷ số này cho biết mỗi 100 đồng tài sản của công ty tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH PHONG PHÚC2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Phong Phúc:2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển:Cùng với sự hình thành và phát triển của đất nước là sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của rất nhiều công ty, xí nghiệp liên doanh... đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận…;+ Cung cấp thông tin cơ sở cho những dự đoán tài chính; + Căn cứ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động, quản lý trong doanh nghiệp. Phân tích tài chính làm rõ điều quan trọng của dự đoán tài chính, mà dự đoán là nền tảng của hoạt động quản lý, làm sáng tỏ, không chỉ chính sách tài chính mà còn làm rõ các chính sách chung trong doanh nghiệp. - Phân tích tài chính. .. Chỉ khi đi sâu vào phân tích tài chính doanh nghiệp thì ta mới thấy được điều đó để tận dụng kinh doanh có hiệu quả. Qua việc nghiên cứu đề tài em có thể vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, tiến hành xem xét, tổng hợp phân tích các số liệu, các báo cáo tài chính được công ty cung cấp, từ các cơ sở đó đánh giá tình hình tài chính của công ty. Trên cở sở đã phân tích để đưa ra một... Nhà nước;- Nhà phân tích tài chính; - …Các đối tượng sử dụng thông tin tài chính khác nhau sẽ đưa ra các quyết định với mục đích khác nhau. Vì vậy phân tích tài chính đối với mỗi đối tượng sẽ đáp ứng các mục tiêu khác nhau và có vai trò khác nhau. Cụ thể:- Phân tích tài chính đối với nhà quản lý:Là người trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp, nhà quản lý hiểu rõ nhất tài chính doanh nghiệp,... năng kiểm soát công nợ chặt chẽ. Năm 2009 giảm so với năm 2008 là 5.44 vòng, qua đó cho thấy doanh nghiệp thực hiện chính sách bán chịu nhiều và nó không mang lại hiệu quả thiết thực. SVTH : NGUYỄN THỊ HẢI 36 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD : TS. VÕ XUÂN VINH∗ Phần trên là giới thiệu khái quát về công ty TNHH PHONG PHÚC, để hiểu rõ hơn tình hình tài chính của công ty ta đi phân tích sâu tài chính thông... mặt không tốt, hoạch định các chính sách, chiến lược trong tương lai. Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ cho các nhà doanh nghiệp thấy rõ thực trạng của doanh nghiệp mình và sẽ có các biện pháp kịp thời và hữu hiệu nhằm ổn định tình hình tài chính hợp lý và vững mạnh. Phân tích tài chính cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin tài chính khác nhau để đưa ra các... năm 2008 là 0.24 (24%) nghóa là 24% tài sản của công ty được đầu tư từ nợ vay.- Tỷ số nợ trên tổng tài sản năm 2009 là 0.19 (19%) nghóa là 19% tài sản của công ty được đầu tư từ nợ vay. - Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu giảm qua các năm từ 0.73 năm xuống còn 0.24 năm 2009.Qua phân tích trên thấy được công ty sử dụng vốn chủ sở hữu nhiều hơn vốn vay.2.2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng vốnBảng 2.13... thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, phân tích tình hình tài chính giúp họ định hướng việc làm ổn định và yên tâm dốc sức vào hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp tùy theo công việc được phân công. Từ những vấn đề nêu trên, cho thấy: phân tích tài chính doanh nghiệp là công cụ hữu ích được dùng để xác định giá trị kinh tế, để đánh giá mặt mạnh, . SƠÛ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH1.1 Tổng quan về phân tích tài chính của doanh nghiệp:1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính :Phân tích tài chính là sử dụng. hiệu quả.1.2Nội dung phân tích tài chính: 1.2.1 Phân tích khái quát về tài chính của công ty :Phân tích khái quát tình hình tài chính công ty trước hết căn cứ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH PHONG PHÚC.doc, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH PHONG PHÚC.doc, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH PHONG PHÚC.doc, Lý do chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu:, Ý nghóa của việc phân tích tài chính:, Phân tích hiệu quả hoạt động:, Mục đích của việc phân tích tài chính: Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty:, Quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ:, Sản phẩm và thò trường: Những thuận lợi và khó khăn của công ty: a Thuận lợi của công ty:, Kế hoạch kinh doanh trong năm 2010., Phân tích hiệu quả hoạt động Bảng 2.11 : Bảng hiệu quả hoạt động, Nhận xét, Kiến nghò đối với công ty Kiến nghò đối với Nhà nước

Từ khóa liên quan