Phân tích hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đối với thực phẩm đóng hộp có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.pdf

109 2,410 27
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:14

Phân tích hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đối với thực phẩm đóng hộp có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ---  --- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP XUẤT XỨ TỪ TRUNG QUỐC Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ DIỆU HIỀN LƯU BÁ ĐẠT Lớp : KT0922L1 MSSV: LT09172 Cần Thơ - 2011Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Lưu Bá Đạt ii LỜI CẢM TẠ ۞۞۞ Lời đầu tiên em xin chân thành cám ơn các thầy khoa kinh tế trường Đại học Cần Thơ đã nhiệt tình chỉ dạy cũng như cung cấp kiến thức cho em trong suốt quá trình học tập trong những năm qua để làm hành trang bước vào đời khi rời khỏi mái trường thân thương . Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Lê Thị Diệu Hiền đã nhiệt tình giúp đỡ em vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình. Em rất mong sự thông cảm và góp ý của thầy cho đề tài tốt nghiệp của em, kiến thức và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những sai sót và khuyết điểm. Cuối cùng em xin chúc thầy Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Lưu Bá Đạt Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Lưu Bá Đạt iii LỜI CAM ĐOAN ۞۞۞ Em xin cam đoan rằng đề tài này do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là hoàn toàn trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực hiện Lưu Bá Đạt Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Lưu Bá Đạt iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • Họ và tên người hướng dẫn: Lê Thị Diệu Hiền • Chuyên ngành: Bộ môn Quản trị kinh doanh • quan công tác: trường Đại học Cần Thơ • Tên sinh viên: Lưu Bá Đạt • Mã số sinh viên: LT09172 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp • Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm đóng hộp xuất xứ từ Trung Quốc NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………… 2. Về hình thức: 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: 5. Nội dung và các kết quả đạt được(theo mục tiêu nghiên cứu, .) 6. Các nhận xét khác: 7. Kết luận: Cần Thơ, ngày … tháng… năm 2011 Người nhận xét Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Lưu Bá Đạt v MỤC LỤC CHƯƠNG 1 PHẦN GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.2 1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định 2 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 2 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.4.1 Không gian . 3 1.4.2 Thời gian 3 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu .3 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5 2.1.1 Thực phẩm đóng hộp . 5 2.1.2 Thị trường người tiêu dùnghành vi mua hàng của người tiêu dùng. .5 2.1.2.1 Khái quát về thị trường người tiêu dùng . 5 2.1.2.2 Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng. 6 2.1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cá nhân 8 2.1.2.4 Các dạng hành vi mua sắm 11 2.1.3 Tiến trình ra quyết định mua 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 17 2.2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu .17 2.2.3 Lý thuyết các phương pháp phân tích dữ liệu 18 2.2.4 Khung nghiên cứu 21 CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CẦN THƠ VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP CỦA VIỆT NAM Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Lưu Bá Đạt vi 3.1 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 22 3.1.1. Lịch sử hình thành . 22 3.1.2. Vị trí địa lý 23 3.1.3. Đơn vị hành chính . 23 3.1.4. sở hạ tầng 23 3.1.5. Tình hình kinh tế . 25 3.2 NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP TẠI VIỆT NAM 29 3.2.1 Thực phẩm đóng hộp 30 3.2.2 Bánh kẹo đóng gói . 31 3.2.3 Ngành đồ uống . 32 3.3 THỰC TRẠNG TIÊU DÙNG THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP TẠI CẦN THƠ THÔNG QUA CÁC MẪU NGHIÊN CỨU 34 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM MẪU PHÂN TÍCH .40 4.1.1 Kết cấu giới tính của đối tượng nghiên cứu 40 4.1.2 Mức thu nhập hàng tháng của đối tượng nghiên cứu . 40 4.1.3 Nghề nghiệp và trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu 41 4.1.4 Tình trạng hôn nhân . 42 4.1.5 Tổng kết đặc điểm của đối tượng nghiên cứu trong đề tài . 43 4.2 KIỂM ĐỊNH CÁC MỐI QUAN HỆ .44 4.2.1 Kiểm định mối quan hệ giữa nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu với số lần mua thực phẩm đóng hộp (kiểm định Chi-spuare) . 44 4.2.2 Kiểm định mối quan hệ giữa thu nhập và số lần mà người tiêu dùng quyết định mua thực phẩm đóng hộp trong một tuần 44 4.2.3 Kiểm định giữa thu nhập với nơi mua thực phẩm đóng hộp 45 4.2.4 Kiểm định mối quan hệ giữa tình trạng hôn nhân của đối tượng nghiên cứu và số lần mua thực phẩm đóng hộp 45 4.3 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG VỀ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG KHI CHỌN MUA THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 46 4.4 PHÂN TÍCH HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP XUẤT XỨ TỪ TRUNG QUỐC 48 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Lưu Bá Đạt vii 4.4.1 Phân tích các tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm đóng hộp xuất xứ từ TQ của người tiêu dùng .48 4.4.1.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha . 48 4.4.1.2 Số lượng nhân tố . 49 4.4.1.3 Đặt tên các nhân tố 50 4.4.1.4 Nhân số . 51 4.4.1.5 Phân tích hồi qui đa biến 52 4.4.2 Sự nhận biết của người tiêu dùng 53 4.4.3 Tìm hiểu nguyên nhân thực phẩm đóng hộp của Trung Quốc mặt tại Việt Nam 54 4.4.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm TQ 56 4.4.4.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha . 56 4.4.4.2 Mô hình hồi quy Binary Logistic . 59 4.5 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG VIỆC SO SÁNH GIỮA THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP CỦA VIỆT NAM VÀ THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP CỦA TRUNG QUỐC 61 4.5.1 Về chất lượng sản phẩm . 61 4.5.2 Về giá cả 63 4.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP XUẤT XỨ TỪ TQ .64 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 66 CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP VIỆT NAM 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ HẠN CHẾ CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP CỦA VIỆT NAM 68 5.1.1 Mặt đạt được 68 5.1.2 Mặt chưa đạt được 69 5.2 NHỮNG GIẢI PHÁP GIÚP NGƯỜI TIÊU DÙNG TP.CẦN THƠ NGÀY CÀNG ƯU TIÊN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA VIỆT NAM .70 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN 75 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Lưu Bá Đạt viii 6.2 KIẾN NGHỊ .76 6.2.1 Đối với UBND thành phố Cần Thơ và các Sở ngành 76 6.2.2 Đối với quan quản lý chất lượng trên địa bàn thành phố . 77 6.2.3 Đối với người tiêu dùng . 77 6.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .78 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Lưu Bá Đạt ix DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 3.1 : Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phân theo thành phần kinh tế (giá so sánh 1994) .25 Bảng 3.2: Các loại thực phẩm đóng hộp 37 Bảng 3.3: Bảng thống kê tình hình mua sắm .38 Bảng 4.1: Bảng thu nhập của đối tượng nghiên cứu .40 Bảng 4.2: Bảng kết hợp giữa nghề nghiệp và thu nhập 43 Bảng 4.3: Kết quả kiểm định mqh giữa nghề nghiệp và số lần mua TPĐH 44 Bảng 4.4: Kết quả kiểm định mqh giữa thu nhập và số lần mua .44 Bảng 4.5: Kết quả kiểm định mqh giữa thu nhập và nơi mua .45 Bảng 4.6: Đánh giá về các tiêu chí chất lượng .46 Bảng 4.7: Diễn giải các biến ảnh hưởng đến quyết định mua TPĐH .48 Bảng 4.8: Ma trận các nhân tố sau khi xoay 50 Bảng 4.9: Diễn giải các biến 52 Bảng 4.10 Phân tích hồi qui đa biến 53 Bảng 4.11: Các nguyên nhân TPĐH của TQ mặt tại VN .54 Bảng 4.12: Bảng diễn giải các biến ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng TPĐH của Trung Quốc .56 Bảng 4.13: Ma trận các nhân tố sau khi xoay 57 Bảng 4.14 : Thống kê mô tả mức độ hài lòng của người tiêu dùng 58 Bảng 4.15: Kiểm tra mức độ chính xác của dự báo 59 Bảng 4.16: Kết quả kiểm định Wald về ý nghĩa của hệ số hồi qui .60 Bảng 4.17: So sánh về chất lượng sản phẩm 61 Bảng 4.18: So sánh về giá cả .63 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Lưu Bá Đạt x DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng .7 Hình 2.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng .8 Hình 2.3: Qúa trình hình thành quyết định mua hàng 12 Hình 2.4: Quyết định lựa chọn 14 Hình 2.5 Những yếu tố kìm hãm quyết định mua 15 Hình 2.6: Phản ứng của khách hàng 16 Hình 2.7: Mô hình nghiên cứu .21 Hình 3.1: Số liệu và dự báo doanh số bán thực phẩm đóng hộp .30 Hình 3.2: Số liệu và dự báo doanh số bán hàng mặt hàng bánh kẹo .32 Hình 3.3: Tình hình mua sắm . 38 Hình 4.1: Biểu đồ thể hiện giới tính 40 Hình 4.2: Nghề nghiệp đối tượng nghiên cứu 41 Hình 4.3: Trình độ học vấn đối tượng nghiên cứu . 42 Hình 4.4: Tình trạng hôn nhân 42 Hình 5.1: Chuỗi cung ứng thực phẩm đóng hộp an toàn . 73 [...]... Đạt 2 phẩm xuất phát từ Trung Quốc tơi chọn đề tài nghiên cứu Phân tích hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đối với thực phẩm đóng hộp nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đối với thực phẩm đóng hộp nguồn gốc xuất sứ từ Trung Quốc.... Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng tiêu dùng các loại thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. - Phân tích hành vi của người tiêu dùng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đối với quyết định lựa chọn thực phẩm đóng hộp và ngun nhân sao thực phẩm từ Trung Quốc được người tiêu dùng Vi t Nam sử dụng. - Đề xuất giải pháp để người tiêu dùng trên địa bàn. .. đóng hộp của Trung Quốc. H3: Người tiêu dùng nhận định như thế nào về chất lượng và giá cả giữa thực phẩm đóng hộp do Vi t Nam sản xuất và do Trung Quốc sản xuất? 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thực phẩm đóng hộpxuất xứ từ Trung Quốc của người tiêu dùng? Mức độ hài lòng của người tiêu dùng với các loại thực phẩm đóng hộp xuất xứ từ TQ ? Làm... của người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm TQ 56 4.4.4.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 56 4.4.4.2 Mơ hình hồi quy Binary Logistic 59 4.5 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG VI C SO SÁNH GIỮA THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP CỦA VI T NAM VÀ THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP CỦA TRUNG QUỐC 61 4.5.1 Về chất lượng sản phẩm 61 4.5.2 Về giá cả 63 4.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP... hộp nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Sử Quang Thái (2009). Phân tích hàng vi của khách hàng đối với mạng di động Viettel trên địa bàn TP.Cần Thơ . Mục tiêu 1: mô tả thực trạng sử dụng mạng di động Viettel trên đại bàn TP.Cần Thơ tác giả sử dụng phương pháp thống kê mơ tả. Mục tiêu 2: phân tích mức độ trung thành của khách hàng đối với vi c sử dụng mạng di động Viettel... người tiêu dùng quyết định mua thực phẩm đóng hộp trong một tuần 44 4.2.3 Kiểm định giữa thu nhập với nơi mua thực phẩm đóng hộp 45 4.2.4 Kiểm định mối quan hệ giữa tình trạng hơn nhân của đối tượng nghiên cứu và số lần mua thực phẩm đóng hộp 45 4.3 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG VỀ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG KHI CHỌN MUA THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 46 4.4 PHÂN TÍCH HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG... trung nhiều nhất tại các phường An Hòa, Xuân Khánh, Hưng Lợi 1.4.2 Thời gian Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 9/9/2011 đến ngày 24/11/2011. 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tất cả người tiêu dùng sinh sống trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, đã từng sử dụng thực phẩm đóng hộp biết đến cũng như đã tiêu dùng các loại thực phẩm đóng hộp. .. hưởng đến quyết định mua thực phẩm đóng hộpxuất xứ từ TQ của người tiêu dùng 48 4.4.1.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 48 4.4.1.2 Số lượng nhân tố 49 4.4.1.3 Đặt tên các nhân tố 50 4.4.1.4 Nhân số 51 4.4.1.5 Phân tích hồi qui đa biến 52 4.4.2 Sự nhận biết của người tiêu dùng 53 4.4.3 Tìm hiểu ngun nhân thực phẩm đóng hộp của Trung Quốc mặt tại Vi t Nam 54 4.4.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng... quyết mục tiêu và đưa ra giải pháp  Đối với mục tiêu 1: sử dụng câu hỏi định tính nhiều lựa chọn để thống kê các loại thực phẩm đóng hộp được người tiêu dùng chọn mua, nơi mua và số lần mua.  Đối với mục tiêu 2: dùng thang đo Likert 5 mức độ (1-5) để xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong vi c lựa chọn thực phẩm đóng hộp và mức độ hài lịng của người tiêu dùng.  Đối với mục tiêu 3:... một số thông tin cá nhân của người tiêu dùng; các đặc điểm của người tiêu dùng thực phẩm đóng hộp như độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp… Phân tích hành vi tiêu dùng thực phẩm đóng gói bao gồm các đặc điểm về nhu cầu, thị hiếu, thói quen lựa chọn sản phẩm, hệ thống phân phối…. Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Diệu Hiền SVTH: Lưu Bá Đạt 35 1. Thực phẩm đóng hộp chế biến từ rau như: dưa chua các . Phân tích hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đối với thực phẩm đóng hộp có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc 1.2 MỤC TIÊU. Mục tiêu chung Phân tích hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đối với thực phẩm đóng hộp có nguồn gốc xuất sứ từ Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đối với thực phẩm đóng hộp có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.pdf, Phân tích hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đối với thực phẩm đóng hộp có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.pdf, Phân tích hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đối với thực phẩm đóng hộp có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.pdf, ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU, Khái qt về thị trường người tiêu dùng. Mơ hình hành vi mua của người tiêu dùng., Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cá nhân, Các dạng hành vi mua sắm Hành vi mua phức tạp, Nhận biết nhu cầu Tìm kiếm thơng tin Đánh giá lựa chọn, Quyết định mua. Đánh giá sau khi mua., Lý thuyết các phương pháp phân tích dữ liệu  Thống kê mơ tả, Khung nghiên cứu, Đơn vị h ành chính Cơ sở hạ tầng  Đường bộ, Tình hình kinh tế Tăng trưởng kinh tế, Thực phẩm đóng hộp Bánh kẹo đóng gói, Ngành đồ uống, THỰC TRẠNG TIÊU DÙNG THỰC PHẨM ĐĨNG HỘP TẠI CẦN THƠ THƠNG QUA, Quan sát trăm Tổng trăm 45,8, 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN trăm, TÓM TẮT 4, 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO, KẾT LUẬN, Đối với cơ quan quản lý chất lượng trên địa bàn thành phố Đối với người ti êu dùng

Từ khóa liên quan