Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thương mại xuất nhập khẩu hà nội.doc

50 728 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:14

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thương mại xuất nhập khẩu hà nội I. quá trình hình thành phát triển của công ty thơng mại xuất nhập khẩu nội1. Quá trình hình thành và phát triển- Công ty thơng mại XNK Nội tiền thân là công ty dịch vụ quận Hai Bà Trng đợc thành lập từ năm1984 theo quyết định số4071/QĐ-UB ngày 15/9/1984 của UBND thành phố Nội .Công ty là một đơn vị kinh doanh th-ơng mại hoạch toán độc lập,có t cách pháp nhân,có tài khoản tiền việt nam và ngoại tệ tại ngân hàng,có con dấu riêng và chịu sự quản lý toàn diện của UBND quận Hai Bà Trng và hớng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở thơng mại thành phố Nội.Công ty đợc thành lập và đi vào hoạt động trong giai đoạn Đảng và nhà nớc ta chủ trơng thực hiện cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp trong mọi lĩnh vực trên phạm vi cả nớc,theo mô hình hớng nội,chủ yếu dựa vào việc khai thác các nguồn lực trong nớc và phát triển sản xuất,phục vụ cho nhu cầu sử dụng của thị trờng nội địa là chính.Cho nên chức năng nhiệm vụ của công ty trong thời gian này chủ yếu là các dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân nh cắt uốn tóc,may đo,giặt là quần áo và kinh doanh đồ ding gia đình,hàng nông sản(gạo,lạc,chè ) Với tổ chức bộ máy gồm có:+ Chủ nhiệm và hai phó chủ nhiệm+ Các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, các cửa hàng .Trong những năm đầu hoạt động.công ty công ty chủ yếu kinh doanh ở địa bàn nhỏ hẹp, số lợng bạn hàng ít, kinh doanh nội địa là chính, phục vụ nhu cầu nhân dân trong quận và thủ đô Nội,các hợp đồng kinh tế đối ngoại hầu nh không có.1- Sau khi Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986) đã nhất trí và thông qua đờng lối đổi mới kinh tế của quốc gia là dân chủ hoá đời sống kinh tế,chuyển đổi sang cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,chuyển quan hệ kinh tế đối ngoại theo hớng nền kinh tế mở,đa dạng hoá,và đa phơng hoá các hình thức để hội nhập với kinh tế thế giới và khu vực. Để phù hợp với định hớng phát triển của Đảng và nhà nớc công ty dịch vụ quận Hai Bà Trng đổi tên thành công ty sản xuất kinh doanh hàng XNK Hai Bà Tr-ng theo quyết định số 2687/QĐ-UB ngày 4/11/1992của UBND thành phố Nội,với chức năng và nhiệm vụ đợc bổ sung nh sau:+Tổ chức sản xuất, thu mua gia công hàng XK, và bao bì đóng gói+Thực hiện liên doanh, liên kết trong hoạt động kinh doanh với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nớc- Thực hiện nghị định 388/HĐ-BTngày 20/11/1991 của hội đồng Bộ trởng về việc thành lập và tổ chức lại doanh nghiệp nhà nớc và theo quyết định số 316/QD-UB ngày 19/1/1993.Theo quyết định số 540/QD-UB ngày 1/4/1994 của UBND thành phố Nội, công ty chính chức mang tên công ty xuất nhập khẩu Hai Bà TrngTrụ sở tại: 53 Lạc Trung NộiTên giao dịch quốc tế: hai ba trung Import Export companyTên viết tắt: HABAMEXCOTel: 6360229 Fax: 6360227Tài khoản tiền Việt Nam: 36110158 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn NộiTài khoản ngoại tệ: 361111370425 Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam2Vốn điều lệ: 2240711400đVốn cố định: 189000000đVốn lu động: 2016211000đPhạm vi kinh doanh:+Xuất khẩu: Hàng may mặc, thêu ren, thủ công mỹ nghệ,vải sợi,vật liệu xây dựng,nông sản,thực phẩm và thực phẩm chế biến+Nhập khẩu: Máy móc thiết bị, vật t sản xuất, các mặt hàng XK nói trên,hàng điện máy ,xe đạp,xe máy,hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất- Để phù hợp với quy mô và nhiệm vụ đợc giao, công ty đã đợc UBND quận Hai Bà Trng giao lại cho UBND thành phố Nội do Sở thơng mại Nội trực tiếp quản lý với tên gọi mới là Công ty thơng mại XNK Nội theo quyết định số 2894/QĐ-UB ngày 23/5/2001Trụ sở tại:142 Phố HuếTên giao dịch quốc tế:Tên viết tắt:Tel: Fax:2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy quản lý của công ty.1. Chức năng và nhiệm vụTừ một công ty chỉ kinh doanh nội địa và các dịch vụ nhỏ khi mới thành lập,đến nay với sự nỗ lực của mình,công ty đã phát triển thành một công ty th-ơng mại xuất nhập khẩu tổng hợp với chức năng và nhiệm vụ đợc mở rộng nhsau:*Về chức năng: Với một lịch sử gần 20 năm, trải qua nhiều thăng trầm hiện công ty thơng mại XNK Nội đã hình thành cho mình một chức năng hoạt 3động đa dạng trên nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhiều mặt hàng, dới nhiều hình thức và quy mô khác nhau cụ thể là:+Sản xuất, thu mua hàng thêu ren, may mặc thủ công mỹ nghệ xuất khẩu+Sản xuất chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu lơng thực thực phẩm, dợc liệu, nông lâm thuỷ hải sản và các mặt hàng khác+Kinh doanh hàng điện tử, điện dân dụng, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất.+ Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, vật t nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, phơng tiện vận tải+ Kinh doanh xuất nhập khẩu một số loại hoá chất phục vụ sản xuất tiêu dùng và phân bón+ Kinh doanh làm đại lý kí gửi và xuất nhập khẩu ô tô, phụ tùng ô tô+ Kinh doanh khách sạn, du lịch và dịch vụ+ Làm đại lý hàng hoá cho các đơn vị kinh tế trong nớc và đại lý bán vé máy baycho hãng hàng không Pacific Airline*Về nhiệm vụ: Để thực hiện tốt chức năng của mình,công ty phải thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:+Xây và tổ chức thực hiện các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thơng mại dịch vụ,kinh doanh khách sạn,du lịch,liên doanh đàu t trong và ngoài nớc theo đúng luật pháp hiện hành của nhà nớc và hớng dẫn của sở thơng mại+Xây dựng và tổ chức thực hiện các phơng án kinh doanh, sản xuất một cách có hiệu quả căn cứ theo kế hoạch và mục tiêu phát triển của công ty+Thực hiện đầy đủ mọi cam kết trong hợp đồng kinh tế đã kí với các công ty và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nớc4+Chấp hành pháp luật của nhà nớc, thực hiện các chế độ chính sách về quản lý và sử dụng vốn, vật t, tài sản,nguồn lực+Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc đầy đủ và nghiêm túc2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty thơng mại xuất nhập khẩu Nội Sơ đồ: Bộ máy quản lý của công ty5Để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình,công ty đã không ngừng bổ sung,điều chỉnh cơ cấu bộ máy quản lý sao cho phù hợp nhất.Là một doanh nghiệp nhà nớc sản xuất kinh doanh thuộc sở thơng mại Nội,công ty thơng mại xuất nhập khẩu Nội quản lý theo mô hình cơ cấu trực tuyến chức năng.Trong đó các phòng ban có chức năng nhiệm vụ nh sau:- Ban giám đốc:Gồm 01 giám đốc và 02 phó giám đốc+Giám đốc: Là ngời đứng đầu công ty do Sở thơng mại bổ nhiệm và miễn nhiệm (trớc đây do UBND thành phố Nội).Giám đốc công ty tổ chức và điều hành mọi hoạt động của công ty theo chế độ một thủ trởng và chịu trách nhiệm toàn diện trớc Sở thơng mại và tập thể cán bộ công nhân viêncủa công ty+Giúp việc cho giám đốc là 02 phó giám đốc,một phụ trách về kinh doanh và một phó giám đốc phụ trách các cửa hàng.Các phó giám đốc do Giám đốc lựa chọn và đề nghị Sở thơng mại bổ nhiệm,miễn nhiệm.Các phó giám đốc thay mặt giám đốc quản lý điều hành giải quyết công việc trong phạm vi,nhiệm vụ, quyền hạn đợc giám đốc phân quyền hay uỷ quyền và chịu trách nhiệm trớc giám đốc công ty về lĩnh vực công tác đợc giao,cụ thể là:.Phó giám đốc thứ nhất phụ trách các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, có trách nhiệm về việc điều hành và lãnh đạo các phòng xuất nhập khẩu của công ty theo đúng kế hoạch kinh doanh và phát triển của công ty.Đồng thời đề xuất kiến nghị, lập phơng án kinh doanh mới phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế trình lên ban giám đốc phê duyệt. Báo cáo định kỳ đầy đủ và chính xác kết quả kinh doanh của các phòng kinh doanh.Phó giám đốc thứ hai phụ trách các cửa hàngkinh doanh của công ty trong việc tiêu thụ các mặt hàng nhập khẩu6+Phòng kế hoạch thị trờng: Có nhiệm vụ nh một phòng marketing có chức năng nghiên cứu thị trờng, tìm hiểu nhu cầu, đối tác và đa ra định hớng phát triển của công ty trong năm và 5 năm+Phòng tổ chức hành chính: Tham mu giúp giám đốc về công tác.Tổ chức nhân sự, quản lý sắp xếp,đào tạo cán bộ công nhân viên.Quản lý tiền lơng, tiền thởng,và các chế độ chính sách nh BHXH,BHYTế.Một số công tác hành chính khác nh công việc bảo vệ, tạp vụ, vệ sinh .+Phòng kế toán tài vụ: thực hiện chức năng tham mu cho giám đốc về công tác tài chính kế toán.Thu thập và xử lý thông tin kế toán một cách kịp thời, chính xác và đầy đủgiúp giám đốc ra quyết định đúng đắn.Thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý tài chính,đảm nhiệm trọng trách về hoạch toán kế toán,đảm bảo về vốn cho các hoạt động tài chính khác,xây dựng các kế hoạch tài chính.Kiểm tra các số liệu thực tế, thủ tục cần thiết của toàn bộ chứng từ và việc thanh toán tiền hàng.Hớng dẫn các đơn vị mở sổ theo dõi tài sản hàng hoá,chi phí,xác định lãi lỗ phân phối cho từng ngời của từng đơn vịPhòng kế toán gồm 1 kế toán trởng và các kế toán viên+Ban quản lý dự án:Đợc thành lập để quản lý dự án xây dng nhà máy chế biến tinh bột sắn công suất 60 tấn một ngày tại thôn Xóm Cháy xã Liên Vũ huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình với số vốn khoảng gần 50 tỉ đồng7+Các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu:Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác kinh doanh của công ty cụ thể là.Hoạt động theo phơng thức chủ động, tự tìm thị trờng tự tìm đối tác, tự tìm mặt hàng, và chịu mọi trách nhiệm về quá trình kinh doanh của mình.Báo cáo đầy đủ theo định kỳ mọi kết quả kinh doanh của mình và tự bảo toàn vốn (phơng thức khoán đến kết quả cuối cùng)Đứng đầu các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu là trởng phòng, đợc quan hệ giao dịch,đàm phán, và kí kết các hợp đồng kinh doanh theo quyền hạn chức năng do giám đốc quy định+Các cửa hàng kinh doanh: Là bộ phận trực tiếp tiêu thụ hàng,tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cuối cùng của công tyQua đó ta thấy bộ máy của công ty khá gọn nhẹ,phơng pháp quản lý trực tiếp theo kiểu cơ cấu chức năng.Trong đó giám đốc lãnh đạo,quản lý,điều hành trực tiếp toàn diện từ các phòng ban đến các cửa hàng.Hoạt động kinh doanh của công ty đợc thực hiện thông qua các cửa hàngvà các phòng kinh doanh.Các phòng kinh doanh các cửa hàng chịu trách nhiệm đối với từng lĩnh vực kinh doanh riêng với giám đốc.Ngoài ra tại mỗi phòng kinh doanh,trách nhiệm kinh doanh từng mặt hàng sẽ đợc giao cho từng ngời trong phòng và những ngời này sẽ chịu trách nhiệm với trởng phòng về kinh doanh mặt hàng đã đợc giao.Cơ cấu quản lý này có u điểm phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân,thích hợp với lĩnh vực cá nhân đợc đào tạo.Điều đó sẽ làm cho cá nhân hăng say với công việc,không trốn tránh trách nhiệm.Bên cạnh đó nhân viên thấy rõ vai trò của chính cá nhân mình và của từng đơn vị, có điều kiện học hỏi, kiến thức, kinh nghiệm của ngời khác trong cùng ban. Tuy nhiên, qua sơ đồ ta thấy những hạn chế của cơ cấu này đó là:8Thứ nhất: giám đốc công ty là ngời quyết định mọi vấn đề, hai phó giám đốc không có mối liên hệ trực tiếp với các phòng kế hoạchthị trờng, phòng kế toán, hành chính . Dẫn đến khi có vấn đề phát sinh phải đi đờng vòng qua giám đốc rồi đến các phòng ban liên quan, đôi khi làm mất cơ hội và thời gian.Thứ hai: Cơ chế hoạt động giành cho các phòng kinh doanh xuất nhập khẩulà tự tìm đối tác ,nguồn hàng, đàm phán rồi trình nên giám đốc phê duyệt đồng thời phòng kế hoạch thị trờng cũng có nhiệm vụ ngiên cứu trị trờng , khách hàng, nhu cầu rồi lập phơng án kinh doanh trình nên giám đốc phê duyệt. Nếu phơng án kinh doanh đợc phê duyệt lại đa đến các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu thuực hiện. Điều này dẫn tới hoạt động của các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu và phòng kế hoạch thị trờng đôi khi trùng lặp nhau không có hiệu quả.3. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty3.1 Tình hình lao động của công ty thơng mại xuất nhập khẩu Nội9Bảng 1: Cơ cấu lao động của Công tyNămChỉ tiêu1998 1999 2000 2001 2002Tổng số CBNV 6571 76 103 107Nam20 23 29 38 39Nữ45 48 47 65 68Đại học+Trung cấp16 29 34 36 38Lao động kinh doanh trực tiếp50 57 63 68 70Lao động kinh doanh gián tiếp15 14 13 35 37NamTổng số cán bộ công nhân viên33,77 32,39 38,16 36,89 36,45NữTổng số cán bộ công nhân viên69,23 67,61 61,84 63,11 63,55Lao động kinh doanh trực tiếpTổng số cán bộ công nhân viên76,92 80,28 82,89 66,02 65,42Lao động kinh doanh gián tiếpTổng số cán bộ công nhân viên23,08 19,72 17,11 33,98 34,58Đại học +trung cấpTổng số cán bộ công nhân viên24,26 40,85 44,74 34,95 35,51Nguồn:Phòng tổ chức hành chính công ty thơng mại xuất nhập khẩu NộiQua bảng số liệu ta thấy tình hình lao động của công ty một số năm nh sau:-Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty tăng trung bình 8,4%/năm-Tỷ lệ giữa lao động nam và lao động nữ của công ty có sự chênh lệch lớn.Nữ chiếm trung bình 65%/Tổng số cán bộ công nhân viên10[...]... máy quản lý của công ty thơng mại xuất nhập khẩu Nội Sơ đồ: Bộ máy quản lý cđa c«ng ty 5 III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thơng mại xuất nhập khẩu nội1. Mục tiêu và phơng hớng hoạt động của công ty trong những năm tới1.1. Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu - Đối với hoạt động xuất khẩu : Hoạt động xuất khẩu. .. 24.850.000 đồng.2. Một số tồn tại của công ty Bên cạnh những kết quả đạt đợc nêu trên, hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng của công ty thơng mại xuất nhập khẩu Hà nội cũng còn nhiều vấn đề tồn tại cần sớm khắc phục- Những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu của công ty trong giai đoạn võa qua+ VỊ thÞ trêng xt khÈu:ThÞ trêng xt khÈu của công ty cha có gì đặc biệt, vẫn... ngạch xuất khẩu trong tổng kim ngạch chung- Đối với hoạt động nhập khẩu Có thể nói hoạt động nhập khẩuhoạt động chủ đạo của công ty, đem lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu. Vì vậy mục tiêu phơng hớng của công ty trong những năm tới là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu, củng cố và tăng cờng mối quan hệ với các bạn hàng cung cấpĐối với hoạt động kinh doanh nội địaChủ trơng của công ty là... hàng, nhu cầu rồi lập phơng án kinh doanh trình nên giám đốc phê duyệt. Nếu phơng án kinh doanh đợc phê duyệt lại đa đến các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu thuực hiện. Điều này dẫn tới hoạt động của các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu và phòng kế hoạch thị trờng đôi khi trùng lặp nhau không có hiệu quả. 3. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 3.1 Tình hình lao động của công ty thơng mại. .. lại hiệu quả tốt cho công ty , ngoµi viƯc lùa chän 44 III. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của công ty Thơng mại xuất nhập khẩu Nội trong thời gian qua1. Những mặt đạt đợcNh vậy, công ty Thơng mại xuất nhập khẩu Nội đợc thành lập từ những năm 1980 trong điều kiện nền kinh tế đất nớc có nhiều biến đổi, các cơ chế, chính sách mới tạo điều kiện thuận lợi, hành lang pháp lý cho hoạt động. .. thức nhập khẩu Công ty nhập khẩu theo hình thøc nhËp khÈu trùc tiÕp lµ chđ u, nhËp khÈu theo hình thức nhập khẩu uỷ thác cũng có xong chiếm tỷ lệ không đáng kể3. Hoạt động kinh doanh nội địaSau khi nhâp khẩu các mặt hàng từ các đối tác nớc ngoài, công ty thờng đa các hàng ®iƯn tư gia dơng lµ chđ u vỊ 5 cưa hàng của công ty để bán lẻ cho các khách hàng.Các cửa hàng của công ty thơng có địa diểm kinh. .. xác nhận do công ty chịu chiếm từ 0,55%-1% tổng giá trị hợp đồng3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thơng mại xuất nhập khẩu NộiBảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Chỉ tiêuMà số 1998 1999 2000 2001 2002Tổng doanh thu01 75704 100406 85445 106664 217000Các khoản giảm trừ03 2137 10167 2939 10738 12463 Doanh thu thuÇn10 73567 90294 82506 92926 204537Giá vốn hàng bán11... nghÞ40 Thứ ba : Công ty cần đa dạng hoá hình thøc xt khÈu. C«ng ty míi chØ xt khÈu trùc tiếp còn xuất khẩu uỷ thác và xuất khẩu theo nghị định th không có. Hai loại hình xuất khẩu này vừa giảm đợc rủi ro vừa có lợi nhuận khá cao + Về hoạt động nhập khẩu Thứ nhất: Công ty cần đa dạnh hoá hơn nữa các mặt hàng nhập khẩu. Công ty mới chỉ nhập khẩu theo các đơn đặt hàng của các bạn hàng trong nớc và tập... pháp về kinh doanh + Về hoạt động xuất khẩu: Thứ nhất: Công ty cần đa dạng hoá hơn nữa các mặt hàng xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu của công ty hiƯn thêi chđ u tËp trung ë mét sè mặt hàng nh gạo, ngô, vừng, tinh bột, chè, cafe, hàng may mặc, thuỷ sản Sự phụ thuộc vào một số ít mặt hàng sẽ làm cho thu nhập từ xuất khẩu không ổn định, nhất là đối với hàng nông sản chịu sự chi phối rất lớn của yếu... bộ máy quản lý của công ty .1. Chức năng và nhiệm vụTừ một công ty chỉ kinh doanh nội địa và các dịch vụ nhỏ khi mới thành lập,đến nay với sự nỗ lực của mình ,công ty đà phát triển thành một công ty th-ơng mại xuất nhập khẩu tổng hợp với chức năng và nhiệm vụ đợc mở rộng nhsau:*Về chức năng: Với một lịch sử gần 20 năm, trải qua nhiều thăng trầm hiện công ty thơng mại XNK Nội đà hình thành cho . động hoạt động kinh doanh nội địa và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu , cụ thể là:1. Hoạt động xuất khẩu1 .1. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu :Hoạt động xuất khẩu. vực kinh doanh của công ty , công ty hoạt động nhập khẩu là chủ yếu, chiếm gần 90% tổng kim nghạch xuất nhập khẩu .Công ty 13 hoạt đọng ở hai mảng hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thương mại xuất nhập khẩu hà nội.doc, Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thương mại xuất nhập khẩu hà nội.doc, Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thương mại xuất nhập khẩu hà nội.doc, Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty thơng mại xuất nhập khẩu Hà Nội, Tình hình lao động của công ty thơng mại xuất nhập khẩu Hà Nội, Tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên của công ty thơng Tình hình nguồn vốn kinh doanh của công ty từ 1998-2002 Tình hình công nghệ và thiết bị của công ty, Hoạt động xuất khẩu Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu:, Hoạt động nhập khẩu 1. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu, Xin giấy phép xuất nhập khẩu Mở LC Thuê tàu và mua bảo hiểm Thanh toán, Đàm phán và thơng lợng Năm 2001, Năm 2002 thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của, Một số tồn tại của công ty, Giải pháp về vốn, Giải pháp về nhân sự Giải pháp về kinh doanh, Giải pháp về cơ cấu quản lý, Hoàn thiện hệ thống thuế Tiếp tục hoàn thiện môi trờng pháp lý và cải cách thủ tục hành chính: Đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng: Hỗ trợ về vốn:

Từ khóa liên quan