Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sherton Sài gòn.doc

85 1,386 25
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:14

Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sherton Sài gòn Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCMKhoa: Thương Mại – Du LịchChuyên đề tốt nghiệpLời cám ơnNhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như giúp sinh viên luôn nắm bắt được kién thức thực tế. Vì vậy trường Đai học Công Nghiệp TP HCM– Khoa thương mại du lịch đã tổ chức cho sinh viên năm cuối của mình đi thực tập tại các công ty du lịch lữ hành và khách sạn. Quá trình thực tập này sẽ là cơ hội vô cùng quý báu cho các sinh viên tiếp cận trực tiếp với chuyên ngành của minh đã học và sẽ là hành trang hữu ích cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.Nhân đây em xin chân thành cảmơn Ban Giám Đốc , phòng tổ chức, các trưởng bộ phận cùng toàn thể các anh chị nhân viên trong khách sạn Sheraton Sài Gòn đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tâp tại khách sạn. Tuy thời gian thực tập không dài nhưng em đã học hỏi được nhiều điều bổ ích , rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm thú vị, em có cơ hội phát huy những kiến thức đã học khi ngồi trên ghế nhà trường và củng cố trao dồi thêm những kinh nghiệm sống quý báu.Và em cũng chân thành cám ơn thầy Nguyễn Văn Hóa đã tận tình giúp đỡem trong quá trình làm bài báo cáo nàyMột lần nữa em xin chân thành ám ơn Ban giám đốc và toàn thể các anh chị nhân viên khách sạn Sheraton và thầy hướng dẫn Nguyễn Văn Hóa đã tạo cơ hội cho sinh viên các em đi thực tập.Chuyên đề tốt nghiệpTrường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCMKhoa: Thương Mại – Du LịchMỤC LỤCA. PHẦN MỞ ĐẦU 11. Ý nghĩa của đề tài 12. Mục đích 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .34. Phương pháp nghiên cứu .35. Nội dung của luận văn .3B. PHẦN NỘI DUNG .4Chương 1: Lý luận chung về chiến lược kinh doanh khách sạn trong nền kinh tế thị trường .41.1. Những vấn đề cơ bản về chiến lược kinh doanh khách sạn .41.1.1. Kế hoạch là một khâu - một bộ phận của chiến lược kinh doanh khách sạn: 41.1.2. Khái niệm về chiến lược kinh doanh và chính sách kinh doanh: .51.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh: .81.2. Nội dung xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn .91.2.1 Đặc điểm xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn 91.2.1.1. Khái niệm về kinh doanh khách sạn 91.2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn 101.2.1.3. Đặc điểm công tác xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn111.2.2. Công tác xây dựng chiến lược kinh doanh .131.2.2.1. Các ý tưởng hoạch định chiến lược .131.2.2.2. Các căn cứ đề xuất chiến lược 141.2.2.3. Quá trình xây dựng chiến lược .161.3. Ma trận SWOT với việc xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn .251.3.1. Giới thiệu Ma trận SWOT .251.3.2. SWOT với việc xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn25Chương 2: Thực trạng hoạt động và môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton Sài Gòn 272.1. Thực trạng môi trường nội bộ khách sạn Sheraton Sài Gòn .272.1.1. Giới thiệu về khách sạn Sheraton Sài Gòn: 27Chuyên đề tốt nghiệpTrường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCMKhoa: Thương Mại – Du Lịch2.1.2. Các điều kiện kinh doanh của khách sạn Sheraton Sài Gòn 292.1.2.1. Điều kiện về tổ chức 292.1.2.2. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật 412.1.2.3. Điều kiện về kinh tế: 462.1.3. Một số kết quả kinh doanh khách sạn Sheraton Sài Gòn trong thời gian qua: .472.2. Thực trạng môi trường kinh doanh khách sạn Sheraton Sài gòn .492.2.1 Môi trường vĩ mô .492.2.1.1 Môi trường kinh tế .492.2.1.2 Đặc trưng về chính trị luật pháp 502.2.1.3 Môi trường kỹ thuật - công nghệ .512.2.1.4 Môi trường văn hoá xã hội 512.2.1.5. Môi trường tự nhiên 522.2.2 Môi trường vi mô .522.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại: 522.2.2.2 Thế lực của các nhà cung cấp với khách sạn Sheraton Sài Gòn 562.2.2.3 Sức ép của các sản phẩm thay thế: 562.2.2.4 Thị trường khách du lịch: 562.3. Các căn cứ và thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạnSheraton Sài Gòn .572.3.1. Căn cứ vào định hướng chiến lược khách sạn Sheraton Sài Gòn: 572.3.2. Thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn Sheraton Sài Gòn582.3.2.1 Căn cứ lập kế hoạch: 582.3.2.2 Xây dựng kế hoạch hàng năm: .582.3.2.3 Phương pháp xây dựng chỉ tiêu kế hoạch: .592.3.3. Các giải pháp chiến lược đã được áp dụng tại khách sạn Sheraton Sài gòn602.3.4. Đánh giá kết quả đạt được .61Chương 3: Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton Sài Gòn 623.1. Xây dựng và lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh .623.1.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu , cơ hội và nguy cơ .62Chuyên đề tốt nghiệpTrường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCMKhoa: Thương Mại – Du Lịch3.1.1.1 Điểm mạnh(Strenghts): 623.1.1.2 Điểm yếu(Weakness): .633.1.1.3 Cơ hội (Opportunitiies): 633.1.1.4 Đe dọa: .643.1.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh từ Ma trận SWOT .643.1.3. Lựa chọn chiến lược kinh doanh của Khách sạn Sheraton Sài Gòn 673.1.3.1. Những định hướng chiến lược mà ban lãnh đạo của khách sạnSheraton Sài Gòn đưa ra 673.1.3.2. Chọn chiến lược kinh doanh .673.1.3.3. Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược tăng trưởng 683.1.3.4. Xây dựng chính sách bổ trợ .753.2. Một số kiến nghị khác 773.2.1. Kiến nghị với Tổng cục Du lich: .773.2.2. Kiến nghị với Chính phủ .78C. PHẦN KẾT LUẬN 79PHỤ LỤC .81Tài liệu tham khảoChuyên đề tốt nghiệpTrường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCMKhoa: Thương Mại – Du LịchDANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, ĐỒSơ đồ 1.1 : Các bước lập kế hoạch kinh doanh trong khách sạn 4Sơ đồ 1.2 : Nghiên cứu môi trường xuyên suốt ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược16Sơ đồ 1.3 : Mối quan hệ trong Swot .26Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức của khách sạn Sheraton .29Chuyên đề tốt nghiệpTrường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCMKhoa: Thương Mại – Du LịchDANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂUBảng 2.1 : Tổng kết thực trạng nhân lực tại khách sạn Sheraton .40Bảng 2.2 : Cơ cấu các loại phòng của khách sạn Sheraton .42Bảng 2.3 : Kết quả kinh doanh trong 3 năm của khách sạn Sheraton .47Bảng 2.4 : Cơ cấu khách đến của khách sạn Sheraton 48Bảng 2.5 : Bảng giá phòng khách sạn Part Hyatt 54Bảng 2.6 : Đánh giá đối thủ cạnh tranh của khách sạn Sheraton 55Bảng 2.7 : Đánh giá môi trường cạnh tranh của khách sạn 57Bảng 3.1 : Mô hình phân tích ma trận Swot .65Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lượckinh doanh tại khách sạn SheratonTrang 1 http://www.ebook.edu.vnA. PHẦN MỞ ĐẦU1. Ý n gh ĩ a của đề t à i Mặc dù tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động, đây là nguyên nhân chính dẫn đến những tác động dây chuyền ảnh hưởng đến dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và hoạt động của ngành Du lịch trong nước (trong đó có việc tăng giá) thì lượng khách du lịch quốc tế đến Việt nam trong 7 tháng đầu năm 2008 ước đạt 2.619.287 lượt khách, tăng 10,6% so với 7 tháng đầu năm 2007 đạt 52,3% so với kế hoạch năm.Khi nhu cầu du lịch nảy sinh và phát triển thì cung du lịch nảy sinh và phát triển đáp ứng tối đa nhu cầu đó. Cũng chính điều này làm cho ngành kinh doanh du lịch mấy năm trở lại đây đã phát triển vượt bậc. Đó là nhờ sự quan tâm của đảng và Nhà nước coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, không những thế nhận thức của người dân về vai trò hoạt động kinh doanh du lịch đối với đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội đã có những chuyển biến tích cực.Sự phát triển vượt bậc đó đã đưa ngành kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng đã trở nên hấp dẫn và sôi động hơn. Nhiều thành phần kinh tế đã tham gia vào kinh doanh khách sạn cũng đã gặt hái nhiều thành công. Chính sự tham gia ồ ạt của các thành phần kinh tế, sự thiếu đồng bộ trong quản lý vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong khu vực đã làm cho thị trường kinh doanh khách sạn cạnh tranh gay gắt và thiếu lành mạnh. Trong khi đó lượng khách đi du lịch giảm đi và số lượng các thành phần kinh tế tham gia vào kinh doanh khách sạn tăng nhanh. Do đó để thành công trong kinh doanh khách sạn đòi hỏi các nhà kinh doanh phải nắm bắt được và vận dụng linh hoạt các triết lý và nghệ thuật kinh doanh.Trong điều kiện biến động, phức tạp của môi trường kinh doanh hiện nay, hơn bao giờ hết chỉ có một điều mà các công ty nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng có thể biết chắc chắn đó là sự thay đổi. Để quản lý sự thay đổi này thì chiến lược kinh doanh như một hướng đi, một hướng đi giúp các tổ chức này vượt qua sóng gió trong thương trường vươn tới một tương lai bằng chính nỗ lực và khảTrang 2 http://www.ebook.edu.vnMột số giải pháp nhằm xây dựng chiến lượckinh doanh tại khách sạn Sheratonnăng của chính mình. Chiến lược kinh doanh là kết quả của sự nghiên cứu khoa học trên cơ sở thực tiễn kinh doanh của rất nhiều công ty.Việc kinh doanh khách sạn – du lịch đang và sẽ là mối quan tâm của nhiều người, nhiều cấp và của nhiều quốc gia. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đưa ngành du lịch Việt nam tiến kịp với các nước có nền công nghiệp du lịch phát triển trong vùng và trên thế giới đưa du lịch nước ta trở thành một ngành kinh tế quan trọng.Song song với việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng quy mô hệ thống khách sạn du lịch, vấn đề chất lượng dịch vụ phải được quan tâm hàng đầu. Phải quản trị chất lượng có hiệu quả và chất lượng không tự phát, nó cần được quản trị có tổ chức, bài bản.Xuất phát từ những suy nghĩ trên - đồng thời qua quá trình thực tập tại khách sạn Sheraton Sài Gòn em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sherton Sài gòn”.2. Mục đích Hiện nay thực trạng kinh doanh của khách sạn Sheraton Sài Gòn cũng không nằm ngoài tình trạng khó khăn của toàn ngành. Để có thể phát triển bền vững và giành thắng lợi trong môi trường cạnh tranh gay gắt và khắc nghiệt trong tương lai, đòi hỏi mọi hoạt động kinh doanh của khách sạn phải đi đúng bài bản, đúng định hướng chiến lược kinh doanh đáp ứng được đòi hỏi đó và thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong tương lai. Nếu không có chiến lược kinh doanh tốt thì khách sạn không thể đối chọi với những khách sạn hiện đại vừa mới xây dựng và có chất lượng cao. Như vậy khách sạn khó có thể giành thắng lợi trên thương trường hơn nữa rất có thể khách sạn sẽ phải rút lui khỏi thị trường theo quy luật đào thải.3. Đ ố i tượ ng và p hạ m vi nghi ê n cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các chiến lược kinh doanh hiện tại của khách sạn Sheraton Sài Gòn4. P h ương pháp ngh i ên cứu Trang 3 http://www.ebook.edu.vnMột số giải pháp nhằm xây dựng chiến lượckinh doanh tại khách sạn SheratonSử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phân tích thống kê để tìm ra các chiến lược kinh doanh đúng đắn nhằm đưa ra một số giải pháp giúp khách sạn phát triể hơn5. N ộ i dung c ủ a lu ậ n v ă n Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được cấu trúc thành ba phần:Chư ơ n g 1 : Lý luận chung về xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn trong kinh tế thị trường.Chư ơ n g 2 : Thực trạng hoạt động và môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton Sài Gòn.Chư ơ n g 3 : Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton Sài GònTrang 4 http://www.ebook.edu.vnMột số giải pháp nhằm xây dựng chiến lượckinh doanh tại khách sạn SheratonB. PHẦN NỘI DUNGChương 1:Lý luận chung về chiến lược kinh doanh khách sạn trong nền kinh tế thịtrường1.1. N h ữ ng v ấ n đề cơ b ả n v ề ch i ến lược k i nh do a n h kh á ch s ạ n 1.1.1. Kế hoạch là một khâu - một bộ phận của chiến lược kinh doanh kháchsạn:Có thể nói kế hoạch hoá là chức năng đầu tiên trong chu trình quản lý kháchsạn. Nó cũng được xem như một quá trình xác định các mục tiêu, các phương án huy động nguồn lực (bên trong và bên ngoài) nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã được xác định trước.Theo Steiner thì “Kế hoạch hoá là một quá trình bắt đầu bởi việc thiết lập các mục tiêu và quy định chiến lược các chính sách và các kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu. Nó cho phép thiết lập các quyết định, đưa vào thực thi nó bao gồm một chu kỳ mới của việc thiết lập mục tiêu và quy định chiến lược được thựchiện nhằm hoàn thiện hơn nữa”.Nhận thức cơ hội kinh doanhĐánh giá so sánh các phương án dựa vào mục tiêu phải đạtXác định các mục tiêu kinh doanhLựa chọn phương ánSoát xét các tiền đềcăn cứLập các kế hoạch hỗtrợHoạch định các phương án kinh doanhLượng hoá các phương án thông qua việc lập các ngân quỹSơ đồ 1.1 : Các bước lập kế hoạch khách sạnQua đồ chúng ta thấy vai trò của lập kế hoạch trong việc kinh doanh [...]... vơ số các nhà hàng và các điểm mua sắm, khách sạn thực sự là một điểm dừng chân lí tưởng, tại đây du khách có thể đi đến những điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Trang 5 http://www.ebook.edu.vn Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton khách sạn. Muốn thành công mọi khách sạn đều phải xây dựng kế hoạch theo trình Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh. .. của Khách sạn. Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheratonvà có sự thay đổi để phù hợp với điều kiện doanh nghiệp khách sạn, cũng như môiitrường kinh doanh. 1.2.2. Công tác xây dựng chiến lược kinh doanh 1.2.2.1. Các ý tưởng hoạch định chiến lược Công tác xây dựng chiến lược bao gồm rất nhiều công đoạn phức tạp, khó khăn và cần thực hiện với sự phối hợp của toàn doanh. .. này. Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton1.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh: Nếu căn cứ vào phạm vi quản lý doanh nghiệp người ta phân thành các cấp chiến lược sau :- Chiến lược cấp doanh nghiệp : Là chiến lược trả lời cho câu hỏi, doanh nghiệp sẽ nằm ở trong ngành kinh doanh nào, vị trí của doanh nghiệp với mơi trường, và vai trò của từng bộ phận kinh doanh. .. trong doanh nghiệp. Nó bao gồm một số chiến lược. + Chiến lược tăng trưởng+ Chiến lược ổn định+ Chiến lược phù hợp.- Chiến lược cấp bộ phận kinh doanh : Là chiến lược xác định doanh nghiệp nên cạnh tranh như thế nào trong một số ngày kinh doanh đó. Nó bao gồm:+ Chiến lược thích ứng.+ Chiến lược cạnh tranh.- Chiến lược cấp bộ phận chức năng : Là xác định cần hỗ trợ chiến lược cấpđơn vị kinh doanh. .. Trang 4 http://www.ebook.edu.vn Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn SheratonB. PHẦN NỘI DUNGChương 1:Lý luận chung về chiến lược kinh doanh khách sạn trong nền kinh tế thịtrường1.1. N h ữ ng v ấ n đề cơ b ả n v ề ch i ến lược k i nh do a n h kh á ch s ạ n 1.1.1. Kế hoạch là một khâu - một bộ phận của chiến lược kinh doanh khách sạn: Có thể nói kế hoạch hố là chức... Điều hành chung Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton+ Kết quả đánh giá chiến lược được thựchiện tại khách sạn + Kết quả phân tích danh mục đào tạo của khách sạn - Yêu cầu khi lựa chọn chiến lược + Chiến lược lựa chọn phải đảm bảo phù hợp với điều kiện môi trường+ Chiến lược lựa chọn phải phù hợp với chính sách đối ngoại, quan điểm và phương pháp quản lý của... của khách sạn. Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn SheratonChương 2:Thực trạng hoạt động và môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton Sài Gòn2.1. T h ực tr ạ ng môi trường n ộ i bộ kh á ch s ạ n Shera t on Sài Gịn Trong chương 1 đã trình bày việc xây dựng chiến lược kinh doanh dựa vào việc phân tích ma trận SWOT... khách sạn( tổng cộng có 11 nhân viên bảo vệ làm trong một ca ). Đây là bộ phận có lưc lượng đơng đảo của khách sạn, đảm bảo được an ninh của khách sạn Trang 2 http://www.ebook.edu.vn Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheratonnăng của chính mình. Chiến lược kinh doanh là kết quả của sự nghiên cứu khoa học trên cơ sở thực tiễn kinh doanh của rất nhiều công ty.Việc kinh. .. Chiến lược nghiên cứu và phát triển+ Chiến lược tài chính.Do đặc thù của ngành kinh doanh khách sạn người ta thường sử dụng một số chiến lược  Chiến lược tăng trưởng : khách sạn tăng cường đầu tư cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật tạo hình ảnh tốt về khách sạn, tăng khả năng thu hút khách, tăng thị phần và giúp khách sạn phát triển mạnh mẽ. Chiến lược phân biệt : Nền tảng của chiến lược là khách. .. kế hoạch kinh doanh trong khách sạn 4Sơ đồ 1.2 : Nghiên cứu môi trường xuyên suốt ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược16Sơ đồ 1.3 : Mối quan hệ trong Swot 26Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức của khách sạn Sheraton 29 Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton Phân tích nhân lực : Đó là vấn đề quan trọng vì nó liên quan đến conngười đó là nguồn lực của khách sạn : Thực . kinh doanh khách sạn. Từ đó đưa ra đúng chiến lược phù hợp với đặc điểm kinh doanh khách sạn. Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lượckinh doanh tại khách. vi một doanh nghiệp khách sạn thì chính sách là một phần, một bộ phận của chiến lược. Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lượckinh doanh tại khách sạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sherton Sài gòn.doc, Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sherton Sài gòn.doc, Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sherton Sài gòn.doc, Ý n PHẦN MỞ ĐẦU, N ộ i du N ộ i dung, M T N ộ i dung, T N ộ i dung, Xâ N ộ i dung, Mục đích Đ P h Tập bài giảng

Từ khóa liên quan