Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

100 612 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 05:01

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu và kết quả nghiên cứu trong chuyên đề là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam kết chắc chắn rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện chuyên đề đã được cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong chuyên đề đều được chỉ rõ nguồn gốc, bản chuyên đề này là nỗ lực, kết quả làm việc của cá nhân tôi (ngoài phần đã trích dẫn). Tác giả chuyên đề Quách Thành Đạt LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn - Trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo Ths. Hồ Ngọc Cường thuộc bộ môn kinh tế môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Học viện nông nghiệp Việt Nam đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập và hoàn thiện đề tài. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các hộ gia đình tại các thôn thuộc xã Đoàn Đào, cán bộ và toàn thể nhân dân xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Và tôi cũng không quên nói lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài. Xin chân thành cảm ơn! Tác giả chuyên đề Quách Thành Đạt TÓM TẮT KHÓA LUẬN Nông nghiệp là ngành kinh tế rất quan trọng, chiếm một tỷ lệ rất lớn trong nền kinh tế quốc dân. Nền Nông nghiệp Việt Nam muốn phát triển một cách bền vững và mạnh mẽ, một trong những đều quan trọng nhất là phát triển lao động nông nghiệp. Lao động có vững chắc, có trình độ chuyên môn tốt thì mới có thể phát triển tốt ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Xã Đoàn Đào thuộc huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên là một xã thuần nông, nông nghiệp là một ngành kinh tế trọng điểm của xã. Nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng nông nghiệp nơi đây vẫn còn nhiều bất cập sản xuất chủ yếu vẫn phụ thuộc vào sức lao động của người dân, lao động nông nghiệp thì thiếu kiến thức về chuyên môn, sản xuất quy mô hạn hẹp, không có vốn để đầu tư do vậy đời sống lao của lao động gặp nhiều khó khăn. Nông nghiệp là ngành sản xuất mang tính mùa vụ nên số lượng lao động nông nghiệp sau mỗi mùa vụ có nhu cầu về việc làm tại xã ngày một tăng trở thành một vấn đề khó khăn cho chính quyền địa phương. Việc phát triển kinh tế của xã cũng gặp nhiều khó khăn chính vì vậy tôi tiến hành nghiên cứu đề tài : ‘‘ Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên ’’. Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu chính là nhằm đánh giá thực trạng, tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, từ đó đề ra một số giải pháp chủ yếu phát triển lao động nông nghiệp tại địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên trước mắt và hướng tới sau này. Để thực hiện được mục tiêu chính thì đề tài cần thực hiện các mục tiêu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan tới lao động nông nghiệp, phát triển lao động nông nghiệp, đánh giá thực trạng nguồn lao động nông nghiệp; phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng nguồn lao động nông nghiệp; đưa ra một số giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại địa xã Đoàn Đào trong thời gian sắp tới. Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao bồm: Chủ thể là lao động nông nghiệp trên địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và các khách thể là những vấn đề thực tiễn có liên quan tới việc phát triển lao động nông nghiệp trên địa bàn xã như điều kiện sản xuất, trình độ chuyên môn, điều kiện thị trường, giá cả, ;các cơ quan đoàn thể có liên quan tới việc phát triện lao động nông nghiệp tại địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Để hiểu rõ hơn về đối tượng cần nghiên cứu, trong phần nội dung đề tài tôi đã đưa ra một số khái niệm và quan điểm về phát triển. Ngoài ra, trong đề tài tôi còn đưa ra một số vấn đề về phát triển lao động nông nghiệp như: khái niệm về lao động, đặc điểm và vai trò của việc phát triển lao động nông nghiệp. Trong đề tài, tôi có đưa ra cơ sở thực tiễn bao gồm tình hình phát triển lao động nông nghiệp trên thế giới và tình hình phát triển lao động nông nghiệp tại Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu đề tài tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên kết quả nghiên cứu mà tôi đạt được như sau: Thứ nhất, số lượng lao động trên địa bàn xã rất dồi dào, ngày càng được củng cố về kiến thức chuyên môn, nền nông nghiệp được quan tâm phát triển. Việc áp dụng khoa học kĩ thuật được chú trọng phát triển đặc biệt là ngành trồng trọt và chăn nuôi. Thứ hai, việc phát triển lao động nông nghiệp trên địa bàn xã hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Các vấn đề khó khăn trong việc phát triển lao động nông nghiệp như: Lao động nông nghiệp thiếu việc làm;vấn đề về lao động nông nghiệp thiếu kiến thức về chuyên môn, thiếu vốn đầu tư sản xuất, tập quán sản xuất vẫn còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng nông nghiệp chưa được phát triển, vấn đề thiếu tư liệu sản xuất; hệ thống dịch vụ khoa học kỹ thuật, tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển lao động nông nghiệp mở rộng quy mô còn nhiều hạn chế và gặp nhiều khó khăn; cơ chế phát triển nông nghiệp còn chậm khiến việc phát triển lao động nông nghiệp gặp nhiều khó khăn Thứ ba, để khắc phục được những trở ngại này, đề tài đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu cho phát triển lao động nông nghiệp tại địa bàn xã như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn giữa các ngành trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp; phát triển công nghiệp và dịch vụ; phát triển ngành nghề nông thôn như các ngành tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống trên địa bàn xã, ; đào tạo dạy nghề cho lao động nông nghiệp trên địa bàn xã Đoàn Đào; tạo vốn và xúc tiến hoạt động tín dụng cho lao động nông nghiệp; khai thác nguồn lực tự nhiên và mở rộng sản xuất. PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình phát triển nông thôn, nông dân đóng vai trò là “chủ thể’’, đó là một khẳng định đúng đắn, thực sự cần thiết, nhằm phát huy một cách mạnh mẽ nhân tố con người trong công cuộc đổi mới nông thôn. Phát huy mọi khả năng mà nông dân có thể vào công cuộc đổi mới và phát triển nông thôn toàn diện về mọi mặt kinh tế, văn hóa và xã hội đồng thời còn để đảm bảo quyền lợi của chính họ. Để nông dân thực sự là chủ thể của phát triển nông thôn, vấn đề cấp bách nhất và quan trọng nhất chính là việc làm của người dân, đảm bảo hài hòa và phát thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, đặc biệt là giữa thành thị và nông thôn. Như chúng ta đã biết, Việt Nam có nguồn lao động dồi dào do có 70% dân số ở nông thôn. Nhưng đây cũng là thách thức lớn đối với nhà nước ta khi mà hiện nay trình độ lao động ở nông thôn là rất thấp, vấn đề thất nghiệp vẫn là vấn đề gây nhiều đau đầu cho nhà nước ta, nó ảnh hưởng rất lớn sự phát triển đất nước. Nhà nước ta đã và đang thúc đẩy sự phát triển của đất nước tiến tới một đất nước CNH – HĐH. Nhà nước ta rất chú trọng đến việc phát triển nông thôn mới mà ở đó nguồn lao động nông thôn đặc biệt là lao động nông nghiệp chiếm một tỉ lệ rất lớn và cũng là điểm tất yếu để phát triển kinh tế nông thôn. Nhưng nguồn lao động nông thôn đang có rất nhiều biến đổi lớn và đang là vấn đề mà nhà nước quan tâm đến. Những năm gần đây công tác dạy nghề đã có nhiều tiến triển, nhiều lao động đã ý thức được việc học nghề và số người tham gia các khóa dạy nghề đã tăng rõ rệt. Số lao động đã qua đào tạo đã ngày một tăng đã góp phần giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động ở các ngành nghề phi nông nghiệp. Nhiều địa phương đã khuyến khích các thành phần kinh tế và các tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, nhất là lứa tuổi thanh niên để duy trì các làng nghề truyền thống. Đặc biệt là các lao động nông nghiệp được các cơ quan ban ngành quan tâm tới đẩy mạnh công việc đào tạo và nâng cao nhận thức tay nghề để mong rằng tạo thêm công ăn việc làm cho họ. Tuy nhiên, Lao động nông thôn chiếm tới 3 /4 lao động cả nước nhưng chủ yếu tập chung vào sản xuất nông nghiệp, nơi tạo ra năng suất lao động thấp nhất và la nơi tư liệu sản xuất ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp. Kết quả nhận thấy rõ lao động nông nghiệp thì bị mất đất, thiếu đất dẫn tới dư thừa lao động, lao động này phải đi làm thuê và công việc không được ổn định. Tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ngày một tăng dẫn tới tình trạng thu nhập giữa các nhóm dân cư và các vùng sẽ tiếp tục ngày càng tăng đi theo đó là các bất ổn của xã hội. Hơn nữa do tính chất phổ thông và tính mùa vụ nên thu nhập của họ không cao và thất thường do nông nghiệp chứa đựng nhiều yếu tố rủi do. Chính vì vậy, đã có rất nhiều nghiên cứu tới thực trạng lao động nông nghiệp ở nước ta và nhà nước ta đã đưa ra nhiều biện pháp đưa ra để khắc phục vấn đề. Nhưng còn có rất nhiều vấn đề tồn tại và một số vấn đề vẫn chưa có thể giải quyết được. Tỉnh Hưng Yên nói chung và xã Đoàn Đào nói riêng đã có nhiều biện pháp thúc đẩy và tạo điều kiện cho lao động nông nghiệp . Nhưng vẫn còn có rất nhiều khó khăn và có những vấn đề mà xã chưa thể giải quyết được, chưa tìm ra. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng chung tới sự phát triển của xã Đoàn Đào, xa hơn là sự phát triển chung của nhà nước ta . Nguồn lao động nông nghiệp tại địa phương đang có rất nhiều thay đổi và đang có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của xã. Nhận thấy đây là một vấn đề quan trọng đến sự phát triển của địa phương.Vì vậy tôi chọn đề tài : ‘‘ Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên ’’ nhằm có thể khái quát được thực trạng nguồn lao động ở xã Đoàn Đào từ đó góp ý một số giải pháp giải quyết những vấn đề còn tồn tại. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng nguồn lao động nông nghiệp, từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển lao động trong nông nghiệp xã Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan tới lao động nông nghiệp, phát triển lao động nông nghiệp. - Đánh giá thực trạng nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Hưng Yên. - Phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên. - Đưa ra một số giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại địa xã Đoàn Đào trong thời gian sắp tới. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1. Thực trạng nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào như thế nào? 2. Quá trình làm nông nghiệp trong năm? 3. Có những yếu tố nào ảnh hưởng tới nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào? 4. Những giải pháp nào cần kiến nghị để phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào? 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề thực tiễn có liên quan tới nguồn lao động nông nghiệp 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi nội dung Đề tài tập trung nghiên cứu về thực trạng nguồn lao động nông nghiệp tại địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên + Phạm vi không gian: Tập chung nghiên cứu trên địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. + Phạm vi thời gian của số liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập từ năm 2012 – 2014. Số liệu điều tra được thực hiện trong năm 2015 Thời gian nghiên cứu đề tài: từ ngày 14/1/2015 đến ngày 2/6/2015. PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm có liên quan: 2.1.1.1 Lao động Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội (Từ điển tiếng Việt 200,NXB Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng). +) Đặc điểm chung của lao động: - Mọi quá trình sản suất luôn luôn đòi hỏi sự kết hợp của 3 yếu tố : lao động, tư liệu lao động, và đối tượng lao động, trong đó yếu tố lao động có vai trò quyết định. - Lao động là yếu tố quết định thuộc tính giá trị của hàng hóa. 2 thuộc tính của hàng hóa là giá trị và giá trị sử dụng. - Trong nền kinh tế thị trường sức lao động – nguồn lực của lao động là một loại hàng hóa đặc biệt. tính đặc biệt của sức lao động là giá trị sử dụng của nó có thể sản sinh ra hàng hóa có giá trị cao hơn bản than nó - Xây dựng và phát triển thị trường sức lao động ở nước ta là một yếu tố khách quan. +) Phân loại lao động : xã hội thường phân ra các loại như sau: Thứ nhất là lao động đơn giản và phức tạp: - Lao động đơn giản là lao động không cần qua đào tạo, huấn luyện chuyên môn, là hao phí sức lao động của người lao động không có trình động chuyên môn, lao động không thành thạo. Trong sản xuất sản suất hàng hóa, tất cả lao động quy [...]... trình phát triển lao động nông nghiệp + Phát triển về chất lượng: Lao động nông nghiệp có số lượng lớn nhưng tỷ lệ có chuyên môn và được qua đào tạo rất ít, do vậy việc đào tạo và nâng cao tay nghề cho người lao động là vẫn đề tất yếu và rất quan trọng trong quá trình phát triển lao động nông nghiệp 2.1.2.1 Đặc điểm của lao động nông nghiệp và sử dụng lao động nông nghiệp Do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp. .. tế Do kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu nguồn lao động càng cao, lao động nông nghiệp cũng vậy Muốn phát triển nông nghiệp thì trước tiên phải phát triển nuồn lao động nông nghiệp trước Chất lượng nguồn lao động tốt, lao động nông nghiệp có trình độ học vấn chuyên môn kĩ thuật cao đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện nay và nó là điều kiện thuận lợi cho việc tạo việc làm và giải quyết việc... loại lao động nhất định, sựu phân biệt các loại lao động căn cứ vào phương pháp lao động, công cụ lao động và kết quả lao động ( Từ điển Kinh tế 1979, NXB Sự Thật, Hà Nội) - Lao động trìu tượng là lao động xã hội Tính chất xã hội biểu hiện qua quá trình trao đổi Trong điều kiện sản xuất hàng hóa dựa trên chế độ tư hữu, mâu thuẫn giữa lao động căn cứ vào phương pháp lao động tư nhân và lao động xã hội(... việc giải quyết việc làm, tạo tư liệu sản suất cho người lao động nông nghiệp Qua đây thấy được việc phát triển lao động nông nghiệp thực sự là rất khó khăn vì nó có rất nhiều vướng mắc, do vậy để đạt được hiệu quả trong quá trình nghiên cứu phải hệ thống và những quan điểm cụ thể không gian và thời gian xác định 2.1.2.3 Ý nghĩa của nghiên cứu phát triển lao động nông nghiệp Việc nghiên cứu và phát triển. .. việc làm, dư thừa lao động trong sản xuất nông nghiệp + Nâng cao thể lực cũng như trí lực của người lao động nông nghiệp vào trong sản suất + Phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế nông thôn - Nội dung phát triển lao động nông nghiệp: + Phát triển về số lượng: Thực tế tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất cao nhưng mất cân bằng về giữa các ngành nghề do vậy, việc phân bổ lao động sao cho một cách... nhưng có nhu cầu về việc làm và sẵn sàng làm việc ( Bộ lao động và thương binh xã hội 2006, Số liệu thống kê Lao động – Việc làm ở Việt Nam năm 2015, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội) - Lao động nông nghiệp là bao gồm những người thuộc lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp và có hộ khẩu thường chú ở nông thôn( được giao đất để sản xuất nông nghiệp) Gồm hai bộ phận: Lao động trong độ tuổi lao động và. .. ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển thu hút nhiều lao động có chuyên môn kĩ thuật, có trình độ cao vào làm việc còn lao động nông nghiệp thì thiếu hụt đi những lao động có trình độ chuyên môn và có kĩ thuật Việc này sẽ làm mất cân bằng về lực lượng lao động gây áp lực lớn cho nền nông nghiệp chính vì vậy, việc phát triển lao động nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn Chính sách nhà nước chưa thực sự... tạo và sử dụng tiềm năng con người nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH và nâng cao chất lượng cuộc sống Do vậy, phát triển lao động nông nghiệp là việc giáo dục và đào tạo kĩ năng, kiến thức nông nghiệp, nâng cao trình độ của người lao động để phục vụ cho quá trình sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống - Vai trò của việc phát triển lao động nông nghiệp: + Giải. .. với lao động nông nghiệp Thứ tư, là chất lượng lao động nguồn lao động nông nghiệp chưa cao được đánh giá qua trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật và sức khỏe Về trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật nguồn lao động ở nước ta đông về số lượng nhưng sự phát triển của nguồn nhân lực nước ta còn nhiều hạn chế, nhiều mặt chưa đáp ứng được với thời đại mới Riêng ngành nông nghiệp chiếm số lượng lớn nhưng... cảu nhà nước và địa phương ảnh hưởng xấu tới cơ hội tạo việc làm cho người lao động nông nghiệp nông thôn Ví dụ như chính sách phân bố đất không hỗ trợ nông dân tích tụ đất để phát triển trang trại, hay nhà nước thu hồi đất để phát triển công nghiệp trong khi đó các khu công nghiệp này lại không sử dụng lao động nông nghiệp tại khu vực này… Vì vậy, để phát triển nguồn lao động cho nông nghiệp thì nhà . ảnh hưởng tới thực trạng nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên. - Đưa ra một số giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại địa xã Đoàn Đào trong thời. tới lao động nông nghiệp, phát triển lao động nông nghiệp. - Đánh giá thực trạng nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Hưng Yên. - Phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới thực. Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, từ đó đề ra một số giải pháp chủ yếu phát triển lao động nông nghiệp tại địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên trước mắt và hướng tới sau này. Để thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lao động nông nghiệp tại xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn