Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (INTERSERCO) - Sở Lao động thương binh xã hội.doc

60 1,092 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:14

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (INTERSERCO) - Sở Lao động thương binh xã hội. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn PhúcLời nói đầuTừ khi đất nớc chuyển sang cơ chế thị trờng theo định hớng hội chủ nghĩa, nền kinh tế nớc ta có nhiều khởi sắc, thu nhập quốc dân mỗi năm một tăng cao, thu nhập bình quân đầu ngời mỗi năm một gia tăng, đồng thời nền kinh tế cũng hoạt động sôi động khốc liệt hơn. Do đó để đứng vững trong nền kinh tế mang đầy tính cạnh tranh khốc liệt này là một điều hoàn toàn không hề đơn giản đối với một đơn vị kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đã quen với sự bao cấp của Nhà nớc. Trớc tình hình đó, nhiều doanh nghiệp đã không trụ nổi đã bị phá sản. Nhng bên cạnh đó vẫn có không ít các doanh nghiệp không chỉ đứng vững trong thị trờng mà còn đa ra đợc những biện pháp hữu hiệu làm tăng doanh thu hàng năm cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên, góp phần thực hiện tốt các chủ trơng chính sách của Đảng, Nhà nớc, thúc đẩy sự tăng trởng của nớc nhà. Công ty Dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (INTERSERCO) Sở lao động thơng binh hội là một trong các doanh nghiệp đó. Đây là doanh nghiệp nhà nớc hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong những năm qua Công ty đã luôn phát triển tạo uy tín tốt với các bạn hàng trong ngoài nớc, nhập khẩu đã góp phần không nhỏ vào sự thành công này của Công ty. Doanh thu bán hàng nhập khẩu hàng năm chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh thu của toàn Công ty (khoảng 60%) do đó nhập khẩumột lĩnh vực thực sự quan trọng của toàn Công ty. Để đánh giá một cách chính xác tình hình vai trò của hoạt động nhập khẩu của Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu em xin chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (INTERSERCO) - Sở Lao động thơng binh hội" làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Đề tài này gồm các phần sau: Chơng I: Vai trò, nội dung, nhân tố ảnh hởng tới hoạt động nhập khẩu hàng 1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn Phúchoá trong nền kinh tế thị trờng.Chơng II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá hiệu quả nhập khẩu của công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (interserco)-Bộ lao động thơng binh hội.ChơngIII: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu tại công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (interserco)-Bộ lao động thơng binh hội.Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, PGS-TS Phạm Hữu Huy, ngời trực tiếp hớng dẫn em trong quá trình thực tập. Em cũng xin cảm ơn các cô chú, anh chị đang công tác trong Công ty Interserco (đặc biệt là phòng Kinh doanh cua công ty), những ngời đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian thực tập tại Công ty. Do hạn chế về khả năng bản thân thời gian nghiên cứu nên chuyên đề này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự chỉ bảo góp ý giúp đỡ của các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn để đề tài này đợc hoàn thiện hơn nữa. Hà nội ngày 1-5-2003Sinh viênHoàng Văn PhúcChơng I: 2Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn Phúc Vai trò, Nội dung, Nhân tố ảnh hởng tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trờngI. thơng mại quốc tế, vai trò của hoạt động nhập khẩu hàng hoá 1. Thơng mại quốc tế:Thơng mại Quốc tế mà cụ thể hoáhoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cua các nớc trên thế giới đặc biệt là Việt Nam ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn. Các thuật ngữ này luôn chiếm lĩnh những trang quan trọng nhất của các báo chí phơng tiện truyền thông trên toàn thế giới. Vậy thực chất Thơng mại Quốc tế là gì? Thơng mại Quốc tế chính là sự trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa các nớc thông qua việc mua bán. Thuật ngữ giữa các nớc đợc dùng ở đây bao gồm các công dân mang quốc tịch nớc đó bởi vậy ta có thể phủ nhận quan điểm cho rằng Thơng mại Quốc tế phải là hoạt động qua biên giới quốc gia cũng từ định nghĩa này một phơng thức xuất nhập khẩu mới đợc ghi nhận. Xuất khẩu tại chỗ hớng mang lại lợi nhuận cho các nhà kinh doanh Việt Nam.2. Vai trò của nhập khẩu:Từ một xuất phát điểm thấp để phát triển kịp với tiến trình chung của nhân loại chiến lợc duy nhất đúng đắn là nhập khẩu thiết bị công nghệ hiện đại kết hợp với các nguồn lực sẵn có đẩy mạnh sản xuất trong nớc, tạo tiền đề cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Bởi vậy, ở Việt Nam nhập khẩu có tầm quan trọng rất đặc biệt.Trớc hết nhập khẩu thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng từng bớc công nghiêp hoá, hiện đại hoá đất nớc trên cơ sở quy hoạch nền kinh tế quốc gia nhà nớc Việt Nam bằng các công cụ quản lý nhập khẩu của mình tác động đến hoạt động kinh doanh nhập khẩu của các doanh nghiệp, hạn chế các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ, khuyến khích việc nhập khẩu máy móc công nghệ mới để xây dựng vật chất kỹ thuật hiện đại. Nhập khẩu góp phần phát triển các ngành có mối quan hệ bổ xung với ngành đợc công nghiệp hoá nhờ nhập khẩu. Chẳng hạn để đáp ứng phát huy hết công suất ngành để đợc hiện đại hoá sẽ kéo theo việc đầu t phát triển các ngành thuộc về than, bông, sợi may mặc tạo ra một khối ngành sử dụng hiệu quả nhân lực đất đai trong nớc.Nhập khẩu tạo điều kiện mở rộng khả năng cung ứng vào cho sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất trong nớc đồng thời thông qua nhập khẩu hàng hoá, doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam sẽ tham gia vào thị trờng cạnh tranh thế giới. Điều này 3Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn Phúcđồng nghĩa với đòi hỏi sự năng động sáng tạo của từng doanh nghiệp.Nhập khẩutác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân: nhập khẩu máy móc thiết bị, đầu t xây dựng nhà máy là nơi thu hút hàng triệu lao động vừa giải quyết công ăn việc làm, hạn chế đợc các tệ nạn hội, vừa tạo ra thu nhập, tăng dần mức tiêu dùng trong nớc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.Nhập khẩu có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy xuất khẩu, nhập khẩu hiện đại hoá công nghệ sản xuất, nâng cao chất lợng sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu, đồng thời giảm các hao phí, tiết kiệm nguyên vật liệu đầu vào, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thơng trờng. Đơn cử việc nhập khẩu dây truyền sàng lọc gạo: xuất khẩu làm giảm tỷ lệ tấm 30-35% xuống còn 5-10%, nâng độ bóng độ đồng đều của gạo xuất khẩu Việt Nam lên 3-5 USD. Khách hàng bắt đầu tin tởng a chuộng gạo Việt Nam.3. Kinh doanh hàng nhập khẩu:Kinh doanh nhập khẩu là sự trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa các nớc thông qua hành vi mua đáp ứng nhu cầu trong nơcs nhằm mục tiêu lợi nhuận, sự trao đổi đó là một hình thức của mối quan hệ hội phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa những ngời sản xuất hàng hoá riêng biệt của các quốc gia.Hoàn thiện kinh doanh nhập khẩu:Mỗi doanh nghiệp khi tham gia hoạt động kinh doanh nhập khẩu đều đặt ra cho mình mục tiêu lợi nhuận nhng trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay để đạt đợc mục tiêu vừa giữ đợc uy tín khách hàng yêu cầu, hoàn thiện công tác kinh doanh nhập khẩu đang là vấn đề cấp bách.II - N ĩI DUNG CU A C NG TAẽC NH P KH ỉU HAèNG HOAẽ. Công tác nhập khẩu nói riêng thơng mại quốc tế nói chung do sự khác biệt về thể chế khoảng cách địa lý mà các nghiệp vụ nhập khẩu trở nên phức tạp hơn nhiều, nó đòi hỏi ngời tham gia vào hoạt động này không những biết về chuyên môn mà còn phải hiểu biết về phong tục tập quán của các nớc bạn hàng. Dù là nhập khẩu máy móc thiết bị hay bất cứ loại hàng hoá nào cũng phải tuân theo các thao tác dới đây.1.Chuẩn bị trớc khi ký kết hợp đồng:1.1 Nghiên cứu thị tr ờng nhập khẩu: Thị trờng là một phạm trù khách quan gắn liền với sản xuất lu thông hàng hoá. Thị trờng có thể là tổng thể các quan hệ lu thông hàng hoá tiền tệ nhng cũng có thể coi thị trờng là tổng khối lợng cầu có khả năng thanh toán tổng lợng cung 4Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn Phúccó khả năng đáp ứng. Đó chỉ là khái niệm tổng quát, cụ thể hơn có thể định nghĩa thị trờng là ngời mua túi tiền của họ.Để nắm vững thị trờng hiểu biết quy luật vận động của nó nhằm xử lý kịp thời các tình huống đa ra những quyết định chính xác. Mỗi nhà kinh doanh nhất thiết phải thực hiện hoạt động nghiên cứu thị trờng, muốn nghiên cứu thị trờng thị trớc hết phải:1.1.1 Nhận biết mặt hàng nhập khẩu:Phải xác định sẽ nhập mặt hàng nào đầu tiên quan trọng quyết định toàn bộ quá trình nhập khẩu sau này, mục đích của việc nhận biết mặt hàng để lựa chọn mặt hàng kinh doanh có lợi nhất. Muốn vậy, phải giải đáp đợc 5 câu hỏi sau:1. Thị trờng đang cần mặt hàng gì?2. Tình hình tiêu thụ mặt hàng đó trong nớc nh thế nào?3. Mặt hàng cần nhập đang ở thời kỳ nào của chu kỳ sống?4. Tình hình sản xuất mặt hàng đó trong nớc thế giới ra sao?5. Tỷ suất ngoại tệ mặt hàng đó ra sao?Việc lựa chọn hàng hoá nhập khẩu không chỉ dựa vào những tính toán biểu hiện cụ thể của hàng hoá mà còn dựa trên cơ sở những kinh nghiệm của ngời nghiên cứu thị trờng để dự đoán các biến động của giá cả thị trờng trong ngoài nớc, khả năng thơng lợng để đạt đợc điều kiện mua bán có u thế.1.1.2 Nghiên cứu giá cả hàng hoá nhập khẩu:Giá cả là biểu hiện bằng tiền của hàng hoá, biểu hiện các mối quan hệ tổng hợp trong nền kinh tế. Trong buôn bán quốc tế giá cả thị trờng ngày càng trở nên phức tạp do việc mua bán qua các khu vực trong thời gian dại giá cả có thể bao gồm giá trị tinh của hàng hoá, bao bì, chi phí vận chuyển, bảo hiểm các chi phí khác tuỳ thuộc vào từng bớc giao dịch, sự thoả thuận giữa các bên tham gia nghiên cứu giá cả hàng hoá bao gồm giá thời điểm dự đoán ra xu hớng biến động trong sự tác động của các nhân tố ảnh hởng. Giá đề cập ở đây là giá của các giao dịch thông thờng kèm theo bất cứ điều kiện đặc biệt nào.1.1.3 Nghiên cứu phơng thức thanh toán:Hiệu quả của kinh doanh nhập khẩu chỉ có thê xác định qua thanh toán, nó là trớc bảo đảm cho ngời nhập khẩu hàng hoá, nh xuất khẩu nhận đợc tiền. Trong thanh toán phải nghiên cứu lựa chọn tỷ giá đồng tiền thanh toán, thời hạn thanh toán, phơng thức thanh toan, các điều kiện bảo đảm hối đoái.1.2 Lựa chọn đối t ợng giao dịch: Việc lựa chọn đối tợng giao dịch dựa trên cơ sở nghiên cứu:5Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn PhúcTình hình sản xuất của hàng, lĩnh vực phạm vị kinh doanh để thấy đợc khả năng cung cấp lâu dài, thờng xuyên, khả năng liên kết liên doanh đặt hàng sản xuất. Khả năng về vốn có cơ sở vật chất kỹ thuật cho phép xác định u thế thanh toán. Doanh nhân có vốn là cơ hội cho bên Việt Nam tín dụng, giải quyết tình trạng thiếu vốn tạm thời. Thái độ quan điểm kinh doanh, không phải mọi doanh nhân đều có quan điểm đúng đắn, không có thái độ hợp tác, lừa dối bạn hàng. Do có ít kinh nghiêm thực tế nên doanh nhân Việt Nam nên lựa chọn các bạn hàng có uy tín lâu năm trên thị trờng quốc tế, có quan điểm kinh doanh theo hớng hai bên cùng có lợi, làm ăn lâu dài lấy chữ tín làm đầu.Việc lựa chọn đối tợng giao dịch có căn cứ khoa học là điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lơị hoạt động nhập khẩu nhng công việc này một phần phải dựa vào kinh nghiệm của ngời nghiên cứu thị trờng.1.3 Lập ph ơng án giao dịch: Lập kế hoạch cụ thể để tiến hành hoạt động bao gồm nhiều chi tiết trong đó có các vấn đề sau:Lựa chọn mặt hàng kinh doanhXác định số lợng hàng nhập tối u cho từng đợt nhập qua công thức:D = Trong đó :N: Khoảng cách nhập hàng nămD: Lợng tồn C1: Chi phí thu mua vận chuyểnC2: Chi phí bảo quản Lựa chọn thông tin khách hàng phơng thức giao dịchLựa chọn thời gian giao dịch ngắn hạn hay dài hạn tuỳ thuộc vào hàng hoá hay dung lợng thông tin.Các biện pháp để đạt đợc mục tiêu lựa chọn: chiêu đãi quảng cáo, đầu t xây dựng thông tin.Xây dựng luận chứng cho mục tiêu trên, dự đoán chất lợng các công việc trên thông qua các chỉ tiêu:Tỷ suất lợi nhuận: P = . 100 %Thời gian hoàn vốn: t = Trong đó: 6Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn PhúcP: Lợi nhuậnK: Mức khấu hao C: VốnR: Mức hoàn trả2. Đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng:Trong hoạt động nhập khẩu thờng sử dụng các hình thức đàm phán nh: đàm phán qua th, điện tín, thơng mại điện tử, FAX . Các hình thức đàm phán bằng gặp gỡ trực tiếp chỉ dùng khi có các hợp đồng lớn, phức tạp cần giải thích rõ ràng, chặt chẽ. Hình thức này tốn kém nhng đem lại hiệu quả cao.Các loại hợp đồng thờng đợc sử dụng trong nhập khẩu hàng hoá là:Hợp đồng giao hàng một lầnHợp đồng giao dịch định kỳHợp đồng thanh toánHợp đồng chuẩn bị sẵnCác phơng thức ký kết hợp đồng thờng đợc áp dụng trong các doanh nghiệp nhập khẩu hiện nay là:Hai bên cùng ký vào một hợp đồngNgời mua xác định vào bản chào hàng của ngời bánNgời bán xác nhận văn bản là ngời mua đã chấp nhận các điều khoản trong th chào hàng tự do.Các hợp đồng trên chỉ đợc coi nh đã ký kết khi các bên có liên quan có t cách pháp đều đã ký hợp đồng. Hợp đồng có 3 bên trở lên phải đợc tất cả các bên cùng ký hoặc làm hợp đồng giữa 2 bên một.2.1 Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng:Hợp đồng nhập khẩu là loại hợp đồng mua bán đặc biệt trong đó ngời xuất khẩu có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho ngời mua không cùng đơn vị thờng trú trong nớc, ngời nhập khẩu có trách nhiệm thanh toán khoản tiền bằng giá trị hàng hoá cho ngời bán qua các phơng thức thanh toán quốc tế. Hợp đồng nhập khẩu có các đặc điểm là điều chỉnh hợp đồng là luật quốc tế. Chủ thể hợp đồng là các đơn vị thờng trú khác nhau, hàng hoá thờng đợc chuyển qua biên giới, đồng tiền thanh toán là ngoại tệ tự do, chuyển đổi ngôn ngữ ở hợp đồng là ngôn ngữ quốc tế, thờng là tiếng Anh.Hợp đồng nhập khẩu thông thờng bao gồm các điều khoản sau:1. Tên địa chỉ, trụ sở giao dịch, điện thoại, FAX, tài khoản ngoại tệ của các bên tham gia ký kết hợp đồng.2. Điều khoản về tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, giá trị toàn bộ hợp đồng.7Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn Phúc3. Điều khoản về quy cách, phẩm chất hàng hoá.4. Bao bì đóng gói, mã hiệu5. Thời gian địa điểm phơng thức giao hàng, điều khoản quy đinh rõ điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, phí tổn mà ngời mua, ngời bán phải trả, ngày giao hàng, ngày ký vận đơn, quy định hàng hoá có đợc chuyển tải hay không.6. Điều khoản về giám định hàng hoá, hàng hoá trớc khi giao phải đợc giám định về chất lợng, phẩm chất, cơ quan giám định do hai bên quy định.7. Sát trùng hàng hoá (nếu bên nhập khẩu yêu cầu), bên bán phải có nhiệm vụ sát trùng hàng hoá trớc khi xếp hàng lên phơng tiện vận chuyển.8. Điều khoản về xếp hàng thởng phạt, bên mua phải thông báo cho bên bán về phơng tiên vận chuyển, thời gian, thời hạn xếp hàng. Khi xếp hàng xong bên bán phải thông báo cho bên mua số vận đơn ngày ký cuối cùng, các thông tin liên quan đến hàng hoá.9. Quy định về điều khoản thanh toán: đồng tiền thanh toán, phơng thức thanh toán, thời hạn thanh toán.10.Các trờng hợp bất khả kháng.11.Quy đinh trách nhiệm các bên vi phạm hợp đồng.12.Quy định các thủ tục giải quyết tranh chấp: ghi rõ trọng tài hay toà án nào sẽ giải quyết nếu có tranh chấp giữa các bên chi phí khiếu nại do ai chịu.13.Ngoài ra còn có các điều khoản về lệ phí chi, thuế chi phí nhận hàng, hiệu lực của hợp đồng.2.2 Thực hiện hợp đồng nhập khẩu:Trớc khi ký kết, hợp đồng phải đợc chuẩn bị sẵn, đầy đủ, tránh mọi sai sót trong khi đàm phán ký kết làm cho các thoả thuận có lợi cho cả hai bên, tránh các bất lợi xảy ra cho mình.Sau khi ký kết hai bên cùng nhau trên tinh thần trách nhiệm hợp tác để thực hiện đúng hợp đồng về thơì gian quy định.Việc thực hiện hợp đồng theo các trình tự sau:2.2.1 Xin giấy phép nhập khẩu đối với các mặt hàng ngoài ngành nghề kinh doanh:Sau khí ký hợp đồng, xin giấy phép nhập khẩu là vấn đề đầu tiên quan trọng về mặt pháp lý để tiến hành thực hiện hợp đồng. Với mục đích thúc đẩy thơng mại trong nớc, chính phủ Việt Nam đã quyết định trong nghị định 89/Ttg ngày 15 tháng 12 năm 1998. Kể từ ngày 1/2/1999 các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ không phải xin chuyển nhng để đa dạng hoá mặt hàng tận dụng các thời cơ thuận lợi phục vụ yêu cầu tiêu dùng sản xuất Nhà nớc vẫn cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu các 8Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn Phúcmặt hàng ngoài ngành nghề kinh doanh nhng phải xin giấy phép từng lần nhập khẩu tại Vụ xuất khẩu, Bộ Thơng mại hoặc qua phòng giấy phép.2.2.2 Thuê tàu lu cớc:Trong quá trình nhập khẩu việc ký hợp đồng cũng nh chi trả chi phí thuê tàu thuỷ vào điều kiện cơ sở giao hàng đã quy định trong INCONTERM 90 ngời nào có trách nhiệm thuê tàu phải thực hiện.Đối với thuê tàu biển có 2 loại tàu vận chuyển:-Tàu chợ: là tàu chạy theo tuyến nhất định ghé vào cảng quy định theo lịch trình định trớc. Tàu chợ thờng chỉ chở các loại hàng hoá bao gói đóng kiện. Tàu chợ có giá cớc đơn giản, doanh nghiệp chỉ cần liên hệ qua đại diện hãng tàu sắp xếp lịch vận chuyển. Ngời thuê tàu phải chấp nhận biểu giá không thuận tiện nếu cảng chở hàng không có trong lịch trình của tàu.-Tàu chuyến: là tàu vận chuyển trên biển trong khu vực nhất định lịch trình của ngời thuê tàu. Theo phơng thức này ngời mua có thể bốc dỡ xếp ở bất kỳ cảng nào với giá cớc thoả thuận nên tơng đối rẻ, việc vận chuyển nhanh do không phải ghé vào các cảng không cần thiết. Nhng việc ký hợp đồng thuê tàu chuyến đòi hỏi ngời đi thuê phải có kinh nghiệm, hiểu biết về lĩnh vực này, về giá cả, sự biến động, uy tín của hãng tàu. Tại Việt Nam, nhiều trờng hợp các doanh nghiệp uỷ thác cho các Công ty vận chuyển nh VIETFRANCA VOCAS TRASIMEX nhng việc này cũng làm tăng chi phí nhập khẩu.3. Mua bảo hiểm hàng hoá:ở Việt Nam các doanh nghiệp thờng mua các loại bảo hiểm thông thờng sau:1) Bảo hiểm bao ngời nhập khẩu: chỉ cần ký hợp đồng từ đầu đến năm khi cần mua bảo hiểm coi nh bảo hiểm đã đợc mua bảo hiểm.2) Bảo hiểm chuyến: là phơng thức mà mỗi lần muốn mua bảo hiểm cho hàng hoá ngời nhập khẩu phải đến công ty bảo hiểm để khai báo mua bảo hiểm cho từng chuyến hàng, hình thức này ít đợc áp dụng trong các Công ty xuất nhập khẩu hiện nay.Khi ký hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp phải nắm rõ các điều kiện bảo hiểm, đặc điểm hàng hoá chất lợng tàu, dự đoán các rủi ro do cố ý, do hao hụt tự nhiên, do tình hình chính trị v.v .4. Làm thủ tục hải quan:Hàng hoá theo quy đinh của tất cả các nớc trên thế giới khi vận chuyển qua biên giới quốc gia đều phải làm thủ tục hải quan. Đây là công cụ quản lý hành vi 9Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn PhúcXuất nhập khẩu theo pháp luật Nhà nớc.Nội dung kê khai thờng gồm loại hàng mậu dịch hay phi mậu dịch (chính ngạch hay tiểu ngạch) trên số lợng giá trị phơng tiện vận chuyển nớc nhập khẩu, chủ hàng phải nộp tất cả các chứng từ có liên quan dùng trong thanh toán để hải quan kiểm tra tính xác thực, thông thờng sau 2 ngày nộp chủ hàng có thể đến nhận hồ từ hải quan.Xuất trình hàng hoá sau khi nhập hàng về chủ hàng làm các thủ tục hải quan kiểm tra hàng tại cửa khẩu theo quy định của Tổng cục hải quan dù hàng về tại cửa khẩu nào ngời nhập cũng có quyền làm thủ tục hải quan tại địa phơng nơi chủ hàng đóng trụ sở chính hoặc có thể làm thủ tục tại chính cửa khẩu đó.5. Nhận hàng từ đầu:Theo quy định số 200CP ngày 31/12/1996 các cơ quan ga cảng vận tải có trách nhiệm tiếp nhận hàng hoá nhập khẩu trên các phơng tiện nớc ngoài bảo đảm an toàn hàng hoá đo trong suốt quá trình xếp dỡ lu kho bãi, giao cho đơn vị nhập khẩu bởi vậy đơn vị nhập khẩu phải:-Ký kết hợp đồng uỷ thác cho cơ quan vận tải về việc giao nhận hàng.-Xác nhận kế hoạch giao nhận hàng trong năm với cơ quan ga cảng.-Thông báo cho đơn vị uỷ thác nếu là nhập uỷ thác.-Thanh toán phí giao thông bốc xếp cho cơ quan vận tải trong trờng hợp tiếp nhận hàng hoá thấy không còn nguyên bao nguyên kiện.6. Thanh toán với ngời xuất khẩu:Hoạch toán là khâu trọng tâm kết quả cuối cùng của hoạt đông kinh doanh thơng mại quốc tế thông thờng có ba phơng thức thanh toán sau:6.1 Ph ơng thức chuyển tiền: Ngời nhập khẩu yêu cầu ngân hàng của mình chuyển cho ngời xuất khẩu số tiền bằng giá trị hàng hoá đợc ghi trong hợp đồng sau khi nhận đợc hàng hoặc chứng từ hàng hoá.6.2 Ph ơng thức nhờ thu: Ngời xuất khẩu phát hồi phiếu đòi tiền ngời nhập khẩu uỷ thác cho ngân hàng xuất khẩu đòi toàn bộ số tiền đó. Ngời xuất khẩu có thể nhờ thu hồi phiếu không kèm chứng từ gọi là hồi phiếu trơn. Nhng hình thức thờng đợc sử dụng hơn là hồi phiếu kèm chứng từ với điều kiện cho ngời nhập khẩu trả tiền hoặc đồng ý trả tiền mới giao chứng từ để nhập hàng.6.3 Ph ơng thức tín dụng chứng từ: 10[...]... tế (interserco )- Bộ lao động thơng binh hội.ChơngIII: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu tại công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (interserco )- Bộ lao động thơng binh hội.Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, PGS-TS Phạm Hữu Huy, ngời trực tiếp hớng dẫn em trong quá trình thực tập. Em cũng xin cảm ơn các cô chú, anh chị đang công tác trong Công ty Interserco... cấuTrình độNam NữTrung học 112 60Trung cấp cao đẳng 35 25Đại học 39 31Trên đại học 13 2Tổng số 199 118(Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính Công ty sản xuất kinh doanh XNK5. Đặc điểm hoạt động kinh doanhcủa công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (Interserco) -Sở lao động thơng binh hội5.1 Kinh doanh xuất khẩu: - Hàng may mặc: áo mi nam nữ, bộ quần áo... nhiệm vụ của Đảng Nhà nớc giao phó, đồng thời Công ty phải linh hoạt, năng động trong kinh doanh để đảm bảo cho sự phát triển bền vững cũng nh việc cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.42 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn Phúc hoá trong nền kinh tế thị trờng.Chơng II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá hiệu quả nhập khẩu của công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế. .. rộng quan hệ buôn bán với các Công ty ở các nớc Châu á trên cơ sở những mặt hàng truyền thống những thế mạnh của INTERSERCO. Đặc biệt coi trọng thị trờng Singapore Trung Quốc II. Phơng hớng phát triển kinh doanh thơng mại quốc tế nói chung hoạt động nhập khẩu hàng hoá nói riêng -một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty trong thời gian tới.1.Phơng... 2002 số vòng quay vốn kinh doanh của Công ty đều tăng. Tuy nhiên, so với nhiều công ty thơng mại khác, số vòng luân chuyển vốn kinh doanh của Công ty là cha cao. Điều này chứng tỏ trong hoạt động kinh doanh vẫn còn những trở ngại, sự chậm trễ, sự thiếu thống nhất giữa các bộ phận kinh doanh. Biểu số 6: HiƯu qu¶ sư dơng vèn kinh doanh nhËp khÈu của Công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế. .. Nam chính phủ cần có các biện pháp hạn chế khuyến khích nhập khẩu các mặt hàng cho phù hợp sử dụng các công cụ quản lý một cách hữu hiệu. 6. Các công cụ quản lý nhập khẩu của Việt Nam:12 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn PhúcBiểu số 4: Tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu của Công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (Interserco) Sở lao động th ơng binh hội(Đơn vị tính: 1000 USD)Chỉ... của Công ty. Hoạt độnghiệu quả đóng góp nhiều cho Công ty, bảo toàn phát triển đợc vốn. - Đợc giám đốc Công ty uỷ quyền (bằng văn bản) cho từng phơng án hợp đồng cụ thể. - Đợc chủ động áp dụng các biện pháp có lợi nhất để kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Phải có phơng án trình Giám đốc Công ty phê duyệt. - Chủ động cử cán bộ đi công tác nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác hoặc hợp. .. tốt. Cả doanh thu tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng làm cho lợi nhuận của Công ty tăng rất cao. Năm 1999, tỷ suất doanh lợi doanh thu của Công ty là 0,289% nhng năm 2002, tỷ suất này tăng đến con số 0,62% tiếp tục tăng lên 0.697% trong năm 2003. Đây là một tỷ suất rất cao. Biểu số 5: Tû st doanh lỵi doanh thu nhËp khÈu cđa Công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (Interserco) Sở lao động. .. cán bộ công nhân viên trong công ty. 3.2 Nội dung hoạt động của Công ty: - Tổ chức sản xuất gia công hàng xuất khẩu. - Liên doanh, liên kết hợp tác đầu t sản xuất với các tổ chức kinh tế trong n-ớc nớc ngoài để sản xuất hàng xuất khẩu. - Tổ chức kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu (kể cả nhận uỷ thác xuất nhập khẩu) những sản phẩm do xí nghiệp sản xuất, gia công. Đối với các sản phẩm do liên doanh. .. doanh thu để có cái nhìn chính xác. Hiệu quả sử dụng lao động của Công ty Prosimex có thể đợc biểu hiện bằng bảng dới đây: 35 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH:Hoàng Văn PhúcBiểu số 8: Hiệu quả sử dụng lao động của Công ty dịch vụ lao động hợp tác quốc tế (Interserco) Sở lao động th ơng binh hội (Đơn vị: 1000 USD)Chỉ tiêuNăm 1999Năm 2000Năm 2001Năm 2002Năm 2003 Doanh thu nhập . hội. ChơngIII: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu tại công ty dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (interserco )- Bộ lao động thơng binh. trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá và hiệu quả nhập khẩu của công ty dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (interserco )- Bộ lao động thơng binh xã hội. ChơngIII:
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (INTERSERCO) - Sở Lao động thương binh xã hội.doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (INTERSERCO) - Sở Lao động thương binh xã hội.doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (INTERSERCO) - Sở Lao động thương binh xã hội.doc, Thơng mại quốc tế:, Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng:, Mua bảo hiểm hàng hoá: Nhận hàng từ đầu:, ảnh hởng của sự biến động thị trờng trong và ngoài nớc: ảnh hởng của giao thông vận tải và liên lạc: ảnh hởng của hệ thống tài chính ngân hàng:, Các công cụ quản lý nhập khẩu của Việt Nam:, Tổ chức bộ máy quản trị của công ty:, Hoạt động của Công ty:, Đặc điểm hoạt động kinh doanhcủa công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, Đánh giá về hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty., Đơn vị tính: 1000 USD, Tăng cờng và mở rộng quan hệ với các nớc và các tổ chức quốc tế: Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động nhập khẩu.

Từ khóa liên quan