MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP TM & DV MÁY XÂY DỰNG KOMATSU VIỆT NAM – CN HỒ CHÍ MINH.doc

1 787 10
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:13

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP TM & DV MÁY XÂY DỰNG KOMATSU VIỆT NAM – CN HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH---------- ĐỀ TÀI:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP TM & DV MÁY XÂY DỰNG KOMATSU VIỆT NAM CN HỒ CHÍ MINHNgành : QUẢN TRỊ KINH DOANHGVHD : ThS. Nguyễn Thị Tuyết MaiSVTH : Hà Văn Sơn MSSV : 09B4010021Lớp : 09HQT1Tp.Hồ Chí Minh tháng 4/2011 . THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH---------- ĐỀ TÀI:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP TM & DV MÁY XÂY DỰNG. KOMATSU VIỆT NAM – CN HỒ CHÍ MINHNgành : QUẢN TRỊ KINH DOANHGVHD : ThS. Nguyễn Thị Tuyết MaiSVTH : Hà Văn Sơn MSSV : 09B4010021Lớp : 09HQT1Tp .Hồ Chí
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP TM & DV MÁY XÂY DỰNG KOMATSU VIỆT NAM – CN HỒ CHÍ MINH.doc, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP TM & DV MÁY XÂY DỰNG KOMATSU VIỆT NAM – CN HỒ CHÍ MINH.doc

Từ khóa liên quan