Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.doc

82 1,336 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:12

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa Khóa luận tốt nghiệp Mục lụcDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . 2 Sinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 1 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTQTNL : Quản trị nhân lựcBĐT : Bưu điện TỉnhBCVT : Bưu chính Viễn thôngĐMLĐ : Định mức lao độngPHBC : Phát hành báo chíSinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 2 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Sinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 3 Khóa luận tốt nghiệp TrangDanh mục hình vẽHình 1.1 Các yếu tố của một chương trình lương bổng và đãi ngộ 14Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức của Bưu điện tỉnh Thanh Hóa 19Danh mục bảng biểu Bảng 2.2 Kết quả thực hiện kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 201020Bảng 2.3 Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 201122Bảng 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh BC-PHBC một số năm 24Bảng 2.5 Quy mô lao động của BĐT qua một số năm 25Bảng 2.6 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 25Bảng 2.7 Cơ cấu lao động trực tiếp và gián tiếp 26Biểu 2.8: Tình hình tuyển lao động tại Bưu điện tỉnh (từ 2006 – 2009) 29Bảng 2.9Quy định các mức phạt chất lượng đối với các đơn vị thuộc BĐT 36Sinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 4Khóa luận tốt nghiệp Lời mở đầuLỜI MỞ ĐẦUTrong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập và tự do hoá kinh doanh hiện nay, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng là chìa khoá để đạt được lợi thế cạnh tranh đối với mỗi doanh nghiệp. Thực tế các tập đoàn lớn trên thế giới đã sớm nhận thức được điều này, chính câu nói: “Các nguồn tài nguyên là hữu hạn, sức sáng tạo là vô hạn” đã trở thành triết lý của nhiều công ty. Có được nguồn tài nguyên nhân lực đảm bảo yêu cầu về chất lượng, trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý chính là tài sản quý giá nhất cho các doanh nghiệp cạnh tranh thắng lợi trên thị trường.Ngày nay, quản trị nhân lực không còn đơn thuần chỉ là vấn đề quản trị hành chính đối với nhân viên. Các doanh nghiệp đã nhận thấy tầm quan trọng của việc phối hợp các chính sách, mục tiêu với thực tiễn quản trị nhân lực. Nhiệm vụ quản trị nhân lựccông việc của tất cả các cán bộ quản lý, không đơn thuần là nhiệm vụ của trưởng phòng nhân sự như trước đây. Quản trị nhân lực hiện nay còn được coi như là quá trình kết hợp các hệ thống, chính sách và các biện pháp quản lý trong một tổ chức, nhằm tuyển dụng, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên có đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu trong quá trình thực hiện mục tiêu chung của tổ chức. Vì lẽ đó, để thực sự phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp, hoạt động quản trị nguồn nhân lực cần được xây dựng, quản lý như một phần của chiến lược tổng quan trong doanh nghiệp. Trong những năm qua lãnh đạo Bưu điện tỉnh Thanh Hóa rất quan tâm chú trọng đến công tác quản trị nguồn nhân lực, chính điều đó mang lại những thành công lớn cho Bưu điện tỉnh. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình cạnh tranh hội nhập, Bưu điện tỉnh cần chú trọng hơn nữa công tác quản trị nguồn nhân lực nhằm phát huy mọi khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên.Với ý nghĩa đó, em đã chọn đề tàiMột số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình nhằm tìm hiểu tình hình thực tế về công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh, từ đó đưa ra đề xuất với mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo khoá luận được kết cấu thành 03 chương:Sinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 5Khóa luận tốt nghiệp Lời mở đầu- Chương 1: Lý luận chung về công tác quản trị nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa- Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.Mặc dù đã hết sức cố gắng nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực tế, song khoá luận cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các thầy, các cô để ngày càng trưởng thành hơn trong công việc của mình.Em xin chân thành cảm ơn sự dạy dỗ của các thầy cô giáo Khoa Quản trị Kinh doanh I trong suốt thời gian học tập của em tại Học viện Công nghệ BCVT, sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo TS. Trần Ngọc Minh trong quá trình em làm khoá luận tốt nghiệp. Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện của Lãnh đạo và phòng Tổ chức Hành chính Bưu Điện tỉnh Thanh Hóa đã hướng dẫn, cung cấp tài liệu, số liệu để em hoàn thành khoá luận này.Em xin trân trọng cảm ơn ! Sinh viên Lê Thị HòaSinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 6Khóa luận tốt nghiệp Chương I: Lý luận chung về công tác quản trị nhân lựcCHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC1.1.1 Quản trị nhân lực trong doanh nghiệpNhân lực được hiểu là các khả năng về thể lựctrí lực của con người được con người mang ra vận dụng vào trong quá trình lao động sản xuất và nó được coi là sức lao động của con người hay còn gọi là lao động sống - là một tài sản vô cùng quý giá của xã hội và của doanh nghiệp. Người ta thường nói: ”Sự nghiệp thành hay bại đều do con người”. Có thể nói trong bất kỳ mục tiêu phấn đấu của bất kỳ tổ chức nào, con người đều là trung tâm của sự phát triển. Cho dù một tổ chức đó có khả năng về tài chính, về tiềm lực khoa học công nghệ tiên tiến, nếu không có con người để ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến ấy, để sử dụng và quản lý tốt nguồn tài chính ấy thì tổ chức ấy không thể tồn tại và phát triển được.Quản trị nhân lực là nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các tổ chức. Vì vậy quản trị nhân lực là bộ phận quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là đảm bảo sắp xếp có đúng người với kỹ năng và trình độ phù hợp, vào đúng công việc và vào đúng thời điểm thích hợp để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Mọi nhà quản trị đều là người quản trị nhân lực. Sự phát triển của doanh nghiệp là dựa vào sự phát triển năng lực chuyên môn của nhân viên và ngược lại.Nhân lựcnhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp: Phân tích cấu thành giá trị của hàng hoá gồm hai yếu tố là giá trị chuyển dịch và giá trị mới gia tăng. Mặc dù nhà máy, trang thiết bị, tài sản nguồn tài chính là những nguồn tài nguyên mà các doanh nghiệp cần phải có, nhưng nguồn tài nguyên lao động sống đó là sức lao động của con người mới là tài nguyên đặc biệt quan trọng, nó đảm bảo cho mọi nguồn sáng tạo trong tổ chức vì chỉ có con người mới có khả năng sáng tạo ra các loại hàng hoá, sản phẩm dịch vụ và kiểm tra được quá trình sản xuất kinh doanh đó.Nhân lực là nguồn lực mang tính chiến lược:Sinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 7 Khóa luận tốt nghiệp ChươngI: Lý luận chung về công tác quản trị nhân lựcTrong điều kiện xã hội đang phát triển sang nền kinh tế trí thức thì các nguồn vốn công nghệ, vốn, nguyên vật liệu đang có xu hướng giảm dần và thay vào đó nhân tố trí thức con người đang ngày càng được phát triển và chiếm vị trí quan trọng. Nhân lựctính năng động sáng tạo và hiểu biết. Hoạt động trí óc của con người ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tư duy trí óc trở thành một tài sản vô giá trong tất cả các nguồn lực khác trong tổ chức. Tất cả mọi sự thành công trong doanh nghiệp sẽ được quyết định bởi năng lực sáng tạo, khả năng khám phá thế giới của từng con người trong tổ chức.Nhân lực là nguồn lực vô tận:- Xã hội càng ngày càng không ngừng đi lên thì doanh nghiệp cũng sẽ càng ngày ngày càng phát triển và nguồn lực con người là vô tận. Con người luôn luôn tìm mọi cách để làm cho cuộc sống của mình, của toàn xã hội ngày càng phát triển hơn lên, vì lẽ đó họ không ngừng tìm tòi sáng tạo để làm cho quá trình lao động sản xuất của mình đạt hiệu quả cao hơn có nghĩa là làm tăng năng suất lao động và mục đích cuối cùng là đạt được lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.- Đối với ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT) là một ngành kinh doanh dịch vụ có tính công nghệ cao. Máy móc, thiết bị, kỹ thuật đóng vai trò then chốt trong quá trình tạo ra dịch vụ và quyết định chất lượng của dịch vụ. Tuy nhiên, nếu không có yếu tố con người thì máy móc thiết bị công nghệ có hiện đại đến đâu cũng không thể hoạt động được.Trong ngành BCVT, lao động được chia làm ba loại:- Lao động quản trị (Lao động quản lý);- Lao động công nghệ;- Lao động phụ trợ.Cả ba loại lao động trên đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên chiếm tỷ lệ lớn nhất và giữ vị trí then chốt trong toàn bộ quá trình sản xuất của doanh nghiệp là lao động công nghệ, những người trực tiếp làm nên chất lượng của sản phẩm, dịch vụ BCVT.Sinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 8 Khóa luận tốt nghiệp ChươngI: Lý luận chung về công tác quản trị nhân lực1.1.2. Mục tiêu của công tác quản trị nhân lựcVới tư cách là một trong các chức năng cơ bản của quá trình quản trị thì QTNL bao gồm các công việc bắt đầu từ khâu hoạch định tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm soát các hoạt động liên quan đến thu hút, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức. Xét về cơ bản thì QTNL là việc tuyển dụng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực cũng như cung cấp các tiện nghi cho người lao động trong các tổ chức.Như vậy, QTNL được coi là một nghệ thuật, là tập hợp các hoạt động có ý thức nhằm nâng cao hiệu quả lao động của mỗi thành viên trong tổ chức đó. Đó là những con người có học vấn cao, được đào tạo tốt, có đạo đức, có văn hoá và biết cách làm việc có hiệu quả . Quản trị nhân lực là nghệ thuật chọn lựa, tuyển dụng các nhân viên mới và sử dụng các nhân viên cũ sao cho năng suất, chất lượng công việc của mỗi thành viên đạt được hiệu quả tối đa có thể được.1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lựcCó rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực. Tuy nhiên, người ta có thể chia ra làm hai nhóm chính: nhóm các yếu tố chủ quan và nhóm các yếu tố khách quan.Các yếu tố khách quan là các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài doanh nghiệp như: kinh tế, chính quyền, đoàn thể… Các yếu tố này có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc lập các chiến lược, mục tiêu chung của doanh nghiệp.Các yếu tố về dân số, pháp luật, đặc thù văn hoá xã hội, thay đổi các cơ quan chính quyền, khách hàng, bạn hàng đều ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của doanh nghiệp.Các yếu tố chủ quan là các yếu tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể điều chỉnh được như: Sứ mạng hay mục tiêu của doanh nghiệp, chính sách của doanh nghiệp, bầu không khí văn hoá của doanh nghiệp, các cổ đông, công đoàn, .- Chiến lược phát triển kinh doanh định hướng cho doanh nghiệp một chiến lược phát triển nhân sự, tạo ra đội ngũ quản lý, chuyên gia, công nhân lành nghề và tạo điều kiện phát huy tài năng của họ.Sinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 9 Khóa luận tốt nghiệp ChươngI: Lý luận chung về công tác quản trị nhân lực- Văn hoá doanh nghiệp tạo ra bầu không khí xã hội và tâm lý của doanh nghiệp, bao gồm một hệ thống các giá trị, niềm tin, chuẩn mực về hành vi ứng xử trong kinh doanh.- Cổ đông không phải là thanh phần điều hành công ty nhưng tạo sức ép gây ảnh hưởng đến việc bầu ra Hội đồng quản trị.- Công đoàn cũng ảnh hưởng đến các quyết định về quản trị kể cả quyết định về nhân sự…1.2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP1.2.1. Thiết kế và phân tích công việcThiết kế và phân tích công việc có ý nghĩa rất quan trọng và là công cụ cơ bản nhất đối với tất cả các khâu quản trị nhân lực: Hoạch định, tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo và phát triển, đánh giá thực hiện công việc, lương bổng, đãi ngộ. Thực hiện thiết kế và phân tích công việc sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho công tác quản trị nhân lực như:- Bảo đảm thành công hơn trong việc sắp xếp, thuyên chuyển và thăng thưởng nhân viên.- Loại bỏ nhiều bất bình đẳng về mức lương qua việc xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc.- Tạo kích thích lao động nhiều hơn qua việc sắp xếp các mức thăng thưởng- Tiết kiệm thời gian và sức lực qua việc tiêu chuẩn hoá công việc và từ đó giúp nhà quản trị có cơ sở để làm kế hoạch và phân thời gian biểu công tác.- Giảm bớt số người cần phải thay thế do thiếu hiểu biết về công việc hoặc trình độ của họ. Quá trình thiết kế và phân tích công việc bao gồm các bước sau:Bước 1: Xác định các công việc cần phân tíchBước 2: Lựa chọn các phương pháp phân tích công việc phù hợpBước 3: Thu nhập thông tin phân tích công việc và kiểm tra lại thông tinSinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 10[...]... luận tốt nghiệp Chương II: Thực trạng cơng tác quản trị nhân lực tại Bưu Điện tỉnh Thanh HóaCHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HÓA2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN THANH HĨA2.1.1 Q trình phát triển của Bưu Điện tỉnh Thanh Hóa. Ngành Bưu điện cách mạng ra đời và trưởng thành từ khi có Đảng của giai cấp công nhân việt nam, bắt nguồn từ tổ chức giao thông... chung về công tác quản trị nhân lực CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC1.1.1 Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp Nhân lực được hiểu là các khả năng về thể lựctrí lực của con người được con người mang ra vận dụng vào trong quá trình lao động sản xuất và nó được coi là sức lao động của con người hay còn gọi là lao động sống - là một tài... tốn TK – TC Bưu điện tỉnh) 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HÓASinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 32 Khóa luận tốt nghiệp Chương II: Thực trạng cơng tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóađộng trong Bưu chính. BĐT có tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn về an toàn lao động , vệ sinh lao động, nội quy vệ sinh công nghiệp và một số nội quy... trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóalĩnh vực kế tốn-thống kê-tài chính và một số nhiệm vụ công tác khác được Giám đốc giao.Nhiệm vụ: Thực hiện cơng tác Kế tốn-Thống kê-Tài chính tại Bưu điện tỉnh Thanh Hoá. +Hướng dẫn thực hiện chấp hành chế độ kế tốn-thống kê-tài chính, các quy định Pháp luật có liên quan đến quảntài chính, thuế và chỉ đạo triển khai toàn Bưu điện tỉnh Thanh Hoá.... cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;- Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thơng; cơng nghệ thơng tin, thiết bị văn phịng và các loại hàng hóa, dịch vụ khác;Sinh viên: Lê Thị Hòa – Lớp D07QTKDBCVT 21 Khóa luận tốt nghiệp Lời mở đầu- Chương 1: Lý luận chung về công tác quản trị nhân lực. - Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh. .. luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTQTNL : Quản trị nhân lực BĐT : Bưu điện Tỉnh BCVT : Bưu chính Viễn thơngĐMLĐ : Định mức lao độngPHBC : Phát hành báo chíSinh viên: Lê Thị Hịa – Lớp D07QTKDBCVT 2 Khóa luận tốt nghiệp Chương II: Thực trạng cơng tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh HóaQua bảng 2.5, ta thấy tổng số lao động của BĐT Thanh Hóa năm 2011 khơng tăng mà BĐT chỉ tuyển... nghiệp Chương II: Thực trạng cơng tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa+ Cơng nhân khai thác Bưu điện: Làm tồn bộ chức năng của nghề khai thác Bưu điện (khai thác điện , thoại, Bưu chính - PHBC) và đảm bảo việc sử dụng bảo quản xử lý các hư hỏng thông thường cho các thiết bị khai thác nhằm đảm bảo cho quy trình thơng tin liên tục có chất lượng.- Phân công lao động chuyên nghề: Là kiêm... quá trình sản xuất kinh doanh đó. Nhân lực là nguồn lực mang tính chiến lược:Sinh viên: Lê Thị Hịa – Lớp D07QTKDBCVT 7 Khóa luận tốt nghiệp Chương II: Thực trạng cơng tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa2.2.5.1 Cơ sở đánh giá. Dựa vào hệ số mức độ phức tạp công việc của mỗi cá nhân, hệ số chất lượng cơng tác tháng và mức độ hồn thành kế hoạch cá nhân được giao.2.2.5.2 Cách thức... II: Thực trạng cơng tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa* Ban giám đốc: Gồm Giám đốc và Phó giám đốcGiám đốc là đại diện pháp nhân của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tổng Cơng ty Bưu chính Việt Nam và trước pháp luật về quản lý, điều hành đơn vị trong phạm vi quyền hạn được phân cấp. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc về quản lý, điều hành một hay một số lĩnh vực hoạt động... Chương II: Thực trạng cơng tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa- Bưu điện tỉnh căn cứ kế hoạch SXKD và đơn giá tiền lương của Tổng Cơng ty Bưu chính Việt Nam, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa giao hố đơn giá tiền lương cho các đơn vị trực thuộc các yếu tố sau:+ Tiền lương chính sách theo quy định chung của Nhà nước.+ Doanh thu.+ Sản lượng sản phẩm chủ yếu: Doanh thu Bưu chính ,Thu cước viễn . trị nhân lực. - Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa- Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực. về công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh, từ đó đưa ra đề xuất với mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.doc, Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.doc, Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.doc, Mục tiêu của công tác quản trị nhân lực Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực, Thiết kế và phân tích cơng việc Lập kế hoạch nhân lực, Tuyển dụng nhân viên Tổ chức sử dụng lao động trong doanh nghiệp, Định mức lao động Đánh giá thành tích cơng việc, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Lương bổng và đãi ngộ, Tương quan nhân sự, Khối quản lý, Khối sản xuất:, Tình hình nhân lực của Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Nội dung kế hoạch nguồn nhân lực, Công tác tuyển dụng lao động, Công tác tổ chức lao động, Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Đánh giá thực hiện công việc của người lao động, Thực hiện chế độ trả lương và đãi ngộ lao động, Những kết quả đạt được, Một số tồn tại và nguyên nhân, Định hướng phát triển của Bưu điện tỉnh, Tổ chức thực hiện phân tích cơng việc, Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch nhân lực, Hồn thiện cơng tác tuyển dụng lao động, Áp dụng căn cứ chính xác: Cách thức thực hiện có hiệu quả:, Đảm bảo các chế độ lương bổng, đãi ngộ với người lao động, Xây dựng chế độ thưởng, phạt phù hợp Khen thưởng:

Từ khóa liên quan