MẪU BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN.doc

4 1,225 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

MẪU BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊNKMH BM-NS-02-04Ngày hiệu lực / /2010Lần ban hành 02Trang1/4 TpHCM, Ngày .tháng năm Vị trí ứng tuyển: …………………………… . Tôi cam kết những lời khai dưới đây là đúng sự thật.CHI TIẾT CÁ NHÂN:Họ và tên: Nam  Nữ  Ngày sinh: Nơi sinh: ……Quốc tịch: Dân tộc : ……Số CMND: .Ngày cấp : Nơi cấp : ……Địa chỉ thường trú: ……Địa chỉ liên lạc: .Điện thoại : ……Địa chỉ email: .……Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: .ĐT : ……Tình trạng hôn nhân: Độc thân  Có gia đình  Ly thân  Ly dị  Goá vợ/ chồng Họ tên vợ / chồng: .Nghề nghiệp: .……Tên các con:1. .Sinh năm .……2. .Sinh năm .……3. .Sinh năm .……TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: AÛnh 3 x 4BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊNKMH BM-NS-02-04Ngày hiệu lực / /2010Lần ban hành 02Trang2/4Từ – đến Nơi học Tên trường Ngành học Bằng cấp / trình độCÁC KHOÁ HUẤN LUYỆN/ ĐÀO TẠO:Từ – đến Tên trường/tổ chức dạy Thời gian học Ngành họcBằng cấp/trình độBẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊNKMH BM-NS-02-04Ngày hiệu lực / /2010Lần ban hành 02Trang3/4TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ:(Vui lòng ghi rõ trình độ ngoại ngữ của anh/ chị ở mức độ: “Giỏi”, “Khá”, “Trung Bình”, “Kém”)Ngoại Ngữ Nói Nghe Đọc Viết1. English2.KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH:MS WORD MS EXELPOWER POINTACCESSMS PROJECTAUTO CADKHÁCGIỎIKHÁT. BÌNHKÉMKỸ NĂNG KHÁC:GIỎIKHÁT. BÌNHKÉMQUÁ TRÌNH LÀM VIỆC: Vui lòng liệt kê các nơi làm việc gần đây nhất, bắt đầu từ công việc hiện tại:Từ - Đến Công ty, Địa chỉ, ĐTChức vụ khi nghỉ việcNhiệm vụ,Trách nhiệmLý do nghỉ việcBẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊNKMH BM-NS-02-04Ngày hiệu lực / /2010Lần ban hành 02Trang4/4Vui lòng liệt kê tên của người phụ trách trực tiếp trước đây/ tên người có thể tham khảo:Họ tên Chức vụ Công ty Địa chỉ/ số điện thoạiKhi nào anh/ chị có thể bắt đầu làm việc?  Ngay lập tức.  Sau 30 ngày. Sau 45 ngày.  …………………Mức lương hiện tại: ……………………………………VNĐ.Mức lương mong muốn: ………………………………VNĐ.Ngày … tháng … năm …(Ứng viên ký, ghi rõ họ tên)NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY(phần dành cho Công ty)Người phỏng vấn 1: ……………………………………… Chức vụ ………… Người phỏng vấn 2: ………………………………………. Chức vụ ………… Vị trí : ……………………………………………………Ngày phỏng vấn: …………………………Kết quả phỏng vấn: Đạt  Không đạt  Tiếp tục lần sau Mức lương thử việc: ………………………………………Thời gian thử việc :…………………… .Mức lương chính thức: ……………………………………………………………………… Ngày bắt đầu làm việc: …………/………/…………Thỏa thuận khác: ……… …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ TRƯỞNG BỘ PHẬN (Duyệt) (Ý kiến) (Đề nghị) . BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊNKMH BM-NS-02-04Ngày hiệu lực / /2010Lần ban hành 02Trang1/4. .............................................................................................……TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: AÛnh 3 x 4BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊNKMH BM-NS-02-04Ngày hiệu lực / /2010Lần ban hành 02Trang2/4Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN.doc, MẪU BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN.doc, MẪU BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN.doc

Từ khóa liên quan