LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG.doc

54 1,703 23
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Trương Quang DũngMỤC LỤC MƠÛ ĐẦU 1A. DO CHỌN ĐỀ TÀI .1B. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .1C. ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI .2D. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2E. KẾT CẤU 2CHƯƠNG 1 LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯNG 3 1.1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯNG SẢN PHẨM . 3 1.2. CÁC CÔNG CỤ THỐNG DÙNG ĐỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯNG SẢN PHẨM . 4 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT LƯNG SẢN PHẨM VÀ SƯÛ DỤNG CÔNG CỤ THỐNG TẠI SHOPFLOOR 4 THUỘC CÔNG TY SCANCOM VIỆT NAM . . 14 2.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY 14 2.2. GIỚI THIỆU SHOP FLOOR 4 . 20 2.3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI SHOPFLOOR 4 20 2.4. TÌNH HÌNH QUẢN CHẤT LƯNG TẠI CÔNG TY VÀ SHOP FLOOR 4 . 24 2.5. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG TẠI SHOPFLOOR 4 . 25 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG HIỆU QUẢ 44 3.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY 44 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG HIỆU QUẢ 44 3.3. KẾT LUẬN . 48 3.4. KIẾN NGHỊ . 49 SVTH: Nguyễn Thị Triên iLuận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Trương Quang DũngMỤC LỤC HÌNH HÌNH 1-1: BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ 9 HÌNH 1-2: BIỂU ĐỒ TẦN SỐ 11HÌNH 1-3: BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN .12HÌNH 1-4: BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT 13HÌNH 2-5: DOANH THU QUA CÁC NĂM .15 HÌNH 2-6: SỐ LƯNG LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM 16 HÌNH 2-7: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17HÌNH 2-8: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHỐI OM .17HÌNH 2-9: LƯU ĐỒ DÒNG CHẢY SẢN PHẨM THEO SHOP FLOOR .20 HÌNH 2-10: QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI SHOPFLOOR 4 22HÌNH 2-11 BIỂU ĐỒ PARETO SO SÁNH CÁC DẠNG LỖI THEO TẦN SUẤT .28HÌNH 2-12 BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ CHO LỖI TRÁM TRÉT 29 HÌNH 2-13 BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ CHO LỖI THIẾU SƠN .34 HÌNH 2-14 BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ CHO LỖI CHẢY SƠN .37 HÌNH 2-15 BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ TỔNG QUÁT 42SVTH: Nguyễn Thị Triên iiLuận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Trương Quang DũngMỤC LỤC BẢNG BIỂUBẢNG 2-1 CÁC DẠNG LỖI THƯỜNG XẢY RA .26BẢNG 2-2 BẢNG PHÂN TÍCH PARETO CÁC DẠNG LỖI .27SVTH: Nguyễn Thị Triên iiiLuận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Trương Quang DũngSVTH: Nguyễn Thị Triên ivLuận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Trương Quang DũngMƠÛ ĐẦUa. do chọn đề tài Nước ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đồng thời, việc chuyển từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thò trường đã tạo ra môi trường kinh tế năng động và mang tính cạnh tranh cao. Điều này buộc các doanh nghiệp phải luôn tìm cách thích nghi và đổi mới không nghừng để tồn tại và phát triển.Trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, ngoài ra còn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng hiện nay, do đó muốn phát triển bền vững doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề chất lượng. Chính vì vậy nâng cao chất lượng là một nhu cầu cần thiết của các doanh nghiệp.Trước đây, các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta hầu hết là quản chất lượng sản phẩm thông qua việc tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra ở công đoạn cuối của quá trình sản xuất nhằm phát hiện những hư hỏng về chất lượng, phương pháp kiểm tra này chấp nhận phế phẩm trong sản xuất và không có tính phòng ngừa.Để khắc phục nhược điểm này, việc áp dụng các công cụ thống để kiểm soát chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp là điều cần thiết.Thực ra, các công cụ thống đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới và đã mang lại nhiều hiệu quả cao. Tuy nhiên tại Việt Nam phương pháp này chưa được các doanh nghiệp quan tâm nhiều và công ty ScanCom Việt Nam là một trong những trường hợp như vậy.b. Mục tiêu nghiên cứu- Phân tích hiện trạng quản chất lượng tại Shop Floor 4.- Sử dụng phương pháp thống để tìm ra các nguyên nhân chính gây ra lỗi trên sản phẩm.- Đưa ra một số biện pháp khắc phục và phòng ngừa nhằm giảm tỉ lệ lỗi.SVTH: Nguyễn Thị Triên 1Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Trương Quang Dũngc. Đối tượng và phạm vi đề tàiNghiên cứu này được áp dụng tại Shop Floor 4 thuộc Nhà Máy Gỗ của công ty ScanCom Việt Nam.Vì Shop floor 4 hầu như sản xuất bàn và ghế sơn trắng, sơn đen, sơn màu Mahogany nên đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống quản chất lượng trong quy trình sản xuất loại sản phẩm này dựa trên các công cụ quản chất lượng bằng thống và qua đó sẽ đưa ra một số biện pháp khắc phục và phòng ngừa một số lỗi nổi bật.d. Phương pháp nghiên cứề tài sử dụng phương pháp lòch sử, logic, phân tích tổng hợp, so sánh đối chiếu để hình thành cơ sở luận, khảo sát thực tế và đề ra các giải pháp duy vật biện chứng, duy vật lòch sử, thống kê.e. Kết cấuNgoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo bố cục của đề tài gồm 3 chương:- Chương 1: luận về công cụ thống trong kiểm soát chất lượng.- Chương 2: Thực trạng quản chất lượng sản phẩm và sử dung các công cụ thống tại shop floor 4 thuộc công ty Scancon Việt Nam.- Chương 3: Một số giải pháp để áp dụng các công cụ thống hiệu quả.SVTH: Nguyễn Thị Triên 2Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Trương Quang DũngCHƯƠNG 1 LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯNG1.1. Các vấn đề cơ bản về chất lượng sản phẩm1.1.1. Khái niệm sản phẩmSản phẩm là đối tượng nghiên cứu của nhiều lónh vực khác nhau như kinh tế, xã hội…Trong mỗi lónh vực thì sản phẩm được quan sát theo những góc độ khác nhau tuỳ theo mục tiêu nghiên cứu của lónh vực đó. Trong quản chất lượng thì sản phẩm được quan sát chủ yếu dựa trên khả năng thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng với một mức chi phí nhất đònh. Theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 thì sản phẩm là kết quả của các hoạt động hoặc các quá trình bao gồm sản phẩm vật chất và sản phẩm dòch vụ. Quá trình ở đây được hiểu là tập hợp các nguồn lực và các hoạt động có liên quan với nhau và tương tác để biến đổi đầu vào thành đầu ra. Còn nguồn lực bao gồm nguồn nhân lực, trang thiết bò, công nghệ và phương pháp.1.1.2. Chất lượng sản phẩmChất lượng là một khái niệm để so sánh các đồ vật ngay từ khi con ngươiø có sự trao đổi hàng hóa. Khái niệm đó gắn liền với nền sản xuất và lòch sử phát triển của loài người. Tuy nhiên chất lượng cũng là một khái niệm với những nhận thức khác nhau.Tùy theo mục đích hoạt động, chất lượng có ý nghóa khác nhau. Người sản xuất coi chất lượng là những gì họ phải đạt để đáp ứng các quy đònh và yêu cầu do khách hàng đặt ra, để được khách hàng chấp nhận. Chất lượng sản phẩm làm ra được so sánh với chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và đi kèm theo với chi phí, giá cả. Từ xa xưa do con người và nền văn hóa trên thế giới khác nhau, nên cách hiểu của họ về chất lượng và đảm bảo chất lượng cũng khác nhau. Ngày nay chất lượng không còn là một khái niệm quá trừu tượng đến mức người ta không thể đi đến một cách hiểu giống nhau. Hiện nay người ta đã thống SVTH: Nguyễn Thị Triên 3Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Trương Quang Dũngnhất được đònh nghóa chất lượng là thước đo mức độ phù hợp với yêu cầu sử dụng nhất đònh.- Theo tổ chức kiểm tra chất lượng Châu Âu (EOQC – European Organization of Quality Control) thì “Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu dùng”.- Theo quan điểm của Kaoru Ishikawa, Nhật Bản thì “Chất lượng là sự thỏa mãn nhu cầu với chi phí thấp nhất”.- Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5814 – 1994 thì: “Chất lượng là toàn bộ các đặc tính của một thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn các nhu cầu đã nêu ra hay còn tiềm ẩn”.1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩmNhóm yếu tố bên ngoài: nhu cầu của nền kinh tế, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hiệu quả của cơ chế quản lý.Nhóm yếu tố bên trong: con người, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp, đo lường và môi trường làm việc.1.2. Các công cụ thống dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm1.2.1. Tổng quan về các công cụ thống kêSử dụng các công cụ thống trong kiểm soát chất lượng đảm bảo cho việc quản chất lượng có căn cứ thực tế và khoa học khi ra quyết đònh. Sử dụng các công cụ thống giúp ta giải thích được tình hình quản chất lượng một cách đúng đắn, phát hiện kòp thời các nguyên nhân gây ra sai sót để có biện pháp điều chỉnh thích hợp.Sử dụng các công cụ thống có thể biết được tình trạng hoạt động của thiết bò, từ đó dự báo những trục trặc có thể xảy ra trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra, chúng còn giúp tiết kiệm được những chi phí do phế phẩm gây ra.Chính nhờ những tác dụng hiệu quả của chúng nên việc sử dụng các công cụ thống trong kiểm soát chất lượng trở thành một nội dung không thể thiếu trong quản chất lượng của các doanh nghiệp. Các công cụ đề cập ở đây bao gồm: Lưu đồ, bảng kiểm tra, biểu đồ tần số, biểu đồ Pareto, biểu đồ phân tán, biểu đồ nhân quả và biểu đồ kiểm soát.SVTH: Nguyễn Thị Triên 4Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Trương Quang Dũng1.2.2. Các công cụ thông kê1.2.2.1. Lưu đồLưu đồ là hình thức thể hiện toàn bộ các hoạt động cần thực hiện của một quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm và dòch vụ thông qua sơ đồ khối và các ký hiệu nhất đònh. Nó được sử dụng để nhận biết, phân tích quá trình hoạt động, nhờ đó phát hiện các hạn chế, các hoạt động thừa, lãng phí và các hoạt động không tạo ra giá trò gia tăng trong doanh nghiệp.Bên dưới là cách hình thành và các bước của một lưu đồ.Việc lưu đồ hóa có các lợi ích sau:- Những người làm việc trong quá trình sẽ hiểu rõ quá trình. Mọi người có cảm giác họ đang kiểm soát quá trình và họ thích thú với công việc đang làm.- Một khi quá trình được thể hiện rõ ràng, các cải tiến có thể dễ dàng được nhận dạng.- Thông tin được truyền đạt chính xác hơn giữa các bộ phận.- Những người tham gia vào công việc lưu đồ hóa sẽ đóng góp nhiều nỗ lực cho chất lượng.- Lưu đồ là công cụ rất hữu hiệu trong các chương trình huấn luyện nhân viên mới.SVTH: Nguyễn Thị Triên 5Khởi đầuKết thúcBước quá trìnhQuyết đònhĐồng ýKhông đồng ýLuận văn tốt nghiệp GVHD: TS. Trương Quang DũngỨng dụng:Có nhiều cách sử dụng lưu đồ trong một tổ chức ở cả lónh vực quản lýsản xuất và quản hành chính:- Quy trình sản xuất, sơ đồ mặt bằng sản xuất, sơ đồ đường ống, sơ đồ kiểm tra chất lượng.- Sơ đồ tổ chức thể hiện mối quan hệ quyền hạn trách nhiệm giữa các bộ phận trong tổ chức, sơ đồ hoạt động của tổ chức…Mọi công ty cần lưu đồ hóa cho mỗi nhiệm vụ của nhân viên – bao gồm kiểm soát chuyển hàng, lập hóa đơn, kế toán mua hàng…- Trong phạm vi đề tài này, nhằm giúp người đọc có thể hình dung một cách cụ thể việc di chuyển của bán thành phẩm trong quá trình sản xuất như thế nào, sinh viên đã lưu đồ hóa lại quy trình sơn của Shop Floor 4 theo cách cụ thể nhất.- Đồng thời, người đọc cũng có thể dễ dàng nhận thấy trình tự di chuyển của bán thành phẩm qua các Shop Floor trong Lưu đồ dòng chảy sản phẩm theo xưởng.1.2.2.2. Bảng kiểm traNhững công cụ thống như biểu đồ kiểm soát, biểu đồ tần xuất, biểu đồ Pareto cho thấy một lượng tương đối các dữ liệu được biểu diễn dưới dạng hình học, đồ thò và giúp cung cấp lượng lớn thông tin về quá trình. Dựa vào đó để góp phần đánh giá sản phẩm và đưa ra quyết đònh đúng đắn trong quá trình sản xuất.Tuy nhiên, để có thể tiến hành việc kiểm soát, cải tiến quá trình trên thì cần có được những dữ liệu đầy đủ và hữu ích. Trong thực tế, công việc thu thập dữ liệu thường mất rất nhiều thời gian và không hiệu quả vì chỉ có một phần dữ liệu thu thập được là có ích. Bảng kiểm tra được xem như là một công cụ hữu hiệu trong việc giải quyết vấn đề này.- Lợi ích của việc phân tích bảng kiểm tra:+ Bảng kiểm tra cung cấp một phương tiện ghi nhận thông tin nhanh chóng.+ Dễ sử dụng, không cần huấn luyện nhiều vẫn có thể sử dụng được.SVTH: Nguyễn Thị Triên 6[...]... pháp, đo lường và môi trường làm việc.1.2. Các công cụ thống dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm1.2.1. Tổng quan về các công cụ thống kê Sử dụng các công cụ thống trong kiểm soát chất lượng đảm bảo cho việc quản chất lượng có căn cứ thực tế và khoa học khi ra quyết định. Sử dụng các công cụ thống giúp ta giải thích được tình hình quản chất lượng một cách đúng đắn, phát hiện kịp thời... hiện trong “tiêu chuẩn kiểm tra hàng thành phẩm” cùng với sản phẩm mẫu.- Đối với sản phẩm không phù hợp: được kiểm soát theo “thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp” và “thủ tục khắc phục và phòng ngừa”2.5. Thực trạng áp dụng các công cụ thống tại shopfloor 4Việc áp dụng các công cụ thống trong kiểm soát chất lượng và vấn đề được công ty chú trọng. Tuy nhiên do các hoạt động của công. .. chất lượng của công ty là công nhân vừa làm vừa kiểm tra sản phẩm của mình làm ra. Mỗi phân xưởng phải tự kiểm tra sản phẩm của phân xưởng mình sản xuất. Đồng thời, các kiểm tra viên (QC) của phòng chất lượng sẽ kiểm tra chất lượng ở công đoạn cuối trước khi giao cho khách hàng.2.4.2. Công tác kiểm soát và đảm bảo chất lượngHoạt động kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng của công ty dựa vào... nước ta hầu hết là quản chất lượng sản phẩm thông qua việc tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra ở công đoạn cuối của quá trình sản xuất nhằm phát hiện những hư hỏng về chất lượng, phương pháp kiểm tra này chấp nhận phế phẩm trong sản xuất và không có tính phòng ngừa.Để khắc phục nhược điểm này, việc áp dụng các công cụ thống để kiểm soát chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp là... hợp.Sử dụng các công cụ thống có thể biết được tình trạng hoạt động của thiết bị, từ đó dự báo những trục trặc có thể xảy ra trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra, chúng còn giúp tiết kiệm được những chi phí do phế phẩm gây ra.Chính nhờ những tác dụng hiệu quả của chúng nên việc sử dụng các công cụ thống trong kiểm soát chất lượng trở thành một nội dung không thể thiếu trong quản chất lượng... hết tất cả 7 công cụ quản chất lượng này.Đối với shopfloor 4 là Shopflor phụ trách công đoạn sơn, để giúp cho shopfloor có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm hiệu quả, đề tài chỉ sử dụng một số công cụ thống như: lưu đồ quá trình, bảng kiểm tra để thu thập số liệu, biểu đồ Pareto và biểu đồ nhân quả, vấn đề là làm sao kết hợp các công cụ này một cách có hiệu quả để cải tiến được chất lượng... đánh giá chung.Nhìn chung, các công cụ thống sẽ giúp chúng ta có thể thu thập và phân tích dữ liệu một cách khá đầy đủ. Đối với từng công cụ sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Và tùy vào từng đặc điểm, vào quy mô của doanh nghiệp, loại sản phẩm sản xuất, từng loại khuyết tật và bản chất của từng vấn đề của từng doanh nghiệp mà áp dụng các công cụ thống cho phù hợp, không nhất thiết... thiết.Thực ra, các công cụ thống đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới và đã mang lại nhiều hiệu quả cao. Tuy nhiên tại Việt Nam phương pháp này chưa được các doanh nghiệp quan tâm nhiều và công ty ScanCom Việt Nam là một trong những trường hợp như vậy.b. Mục tiêu nghiên cứu- Phân tích hiện trạng quản chất lượng tại Shop Floor 4.- Sử dụng phương pháp thống để tìm ra các... cách cụ thể nhất.- Đồng thời, người đọc cũng có thể dễ dàng nhận thấy trình tự di chuyển của bán thành phẩm qua các Shop Floor trong Lưu đồ dòng chảy sản phẩm theo xưởng.1.2.2.2. Bảng kiểm traNhững công cụ thống như biểu đồ kiểm soát, biểu đồ tần xuất, biểu đồ Pareto cho thấy một lượng tương đối các dữ liệu được biểu diễn dưới dạng hình học, đồ thị và giúp cung cấp lượng lớn thông tin về quá... Phòng Tài chính• Quản doanh thu, chi phí, tài sản kinh doanh, nguồn vốn đầu tư của công ty Phòng Nhân sựCó trách nhiệm thực hiện các phương án về tổ chức bộ máy, đào tạo, tuyển dụng và bố trí nhân sự cho công ty; thực hiện các hợp đồng lao động; Quản việc thanh toán lương và các chi phí nhân công. • Phòng LogisticCó nhiệm vụ quản các kho, bãi của công ty. Quản và điều hành việc vận . Các công cụ thống kê dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm1.2.1. Tổng quan về các công cụ thống kêSử dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng. tham khảo bố cục của đề tài gồm 3 chương:- Chương 1: Lý luận về công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng. - Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng sản
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG.doc, LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG.doc, LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG.doc, Lý do chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng và phạm vi đề tài, Chất lượng sản phẩm Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, Biểu đồ Pareto, Biểu đồ nhân quả, Cơ cấu tổ chức của công ty ScanCom Việt Nam Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban Khối CM, Phương pháp nghiên cứu Giới thiệu Shop Floor 4 Thực trạng áp dụng các công cụ thống kê tại shopfloor 4, Đònh hướng của công ty, Kết luận

Từ khóa liên quan