Lợi Nhuận Và Một Số Giải Pháp Giúp Tăng Lợi Nhuận Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Tại Công Ty Cổ Phần Gosaco.doc

50 590 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

Lợi Nhuận Và Một Số Giải Pháp Giúp Tăng Lợi Nhuận Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Tại Công Ty Cổ Phần Gosaco Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân VinhLỜI MỞ ĐẦUA. Lý Do Chọn Đề Tài:Trong thời buổi kinh tế hội nhập, các quốc gia trên thế giới đang cố hòa mình vào một nền kinh tế toàn cầu hóa. Xu hướng hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành mục tiêu chung cho tất cả các quốc gia. Doanh nghiệp nào linh hoạt, năng động thích nghi nhanh với xu hướng phát triển của thế giới thì sẽ tồn tại vững mạnh, doanh nghiệp nào không thích nghi nhanh với xu hướng biến đổi của thế giới thì sẽ bị đình trệ. Trước thực trạng biến đổi đó của thế giới, Việt Nam cũng đang từng bước tự vươn lên hòa mình cùng với xu hướng phát triển của thế giới khu vực để vững vàng bước vào một tương lai tươi sáng rộng mở.Để tiếp tục theo đuổi mục đích đó, Việt Nam phải không ngừng đẩy mạnh việc sản xuất xuất khẩu các ngành hàng thế mạnh như thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, dầu khí, dệt may, giày da, các sản phẩm từ gỗ…, trong đó ngành sản xuất chế biến gỗ chiếm phần quan trọng. Trong những năm gần đây ngành chế biến gỗ Việt Nam đang phát triển với tốc độ rất nhanh, vươn lên là một trong 7 mặt hàng đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn cho đất nước, đưa Việt Nam trở thành một trong bốn quốc gia xuất khẩu hàng gỗ chế biến lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Hiện cả nước khoảng hơn 2000 doanh nghiệp chế biến gỗ với năng lực chế biến 2,2 – 2,5 triệu mét khối gỗ tròn mỗi năm. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ trong nước trên thế giới đang tăng đáng kể, với mức tăng tối thiểu 8%/năm. Theo thống kê bộ của Tổng Cục Thống Kê Liên Hiệp Quốc (Comtrade Data), nhập khẩu các mặt hàng đồ gỗ của thị trường thế giới đã lên đến gần 200 tỷ đô la Mỹ năm 2002. Trong đó, nước nhập khẩu nhiều nhất là Mỹ, kế đến là Đức, Pháp, Anh Nhật Bản.Trước tình hình đó, ngành công nghiệp chế biến hàng mộc của thế giới cũng đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là ở Trung Quốc một số nước Châu Á khác như Inđônêxia, Thái Lan, Malaysia,. . . đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng lẫn chất lượng. Ngành sản xuất chế biến gỗ Việt Nam cũng đang nhanh chóng phát triển, tuy nhiên vẫn còn một số điểm hạn chế.Trước tình hình cạnh tranh gay gắt như vậy, thì vấn đề đặt lên hàng đầu của các doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế hay lợi nhuận để doanh nghiệp thể tồn tại phát triển. Để đạt được kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh SVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 1 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân Vinhnghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, phải nắm bắt thật kỹ môi trường kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực về vốn, về nhân lực. Do đó, Công ty phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá diễn biến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm ra điểm yếu để khắc phục, tìm ra điểm mạnh của mình để nhằm duy trì nâng cao lợi nhuận.Công ty cổ phần Gosaco là một công ty cung ứng nguyên vật liệu gỗ. Với lĩnh vực này công ty đã thu được nhiều ngoại tệ, doanh số ngày càng tăng, hiệu quả hoạt động kinh doanh ngày càng được nâng cao đặc biệt là mặt hàng nội thất mỹ nghệ chiếm hơn 50% tổng doanh thu của Công ty. Để nâng cao sự hiểu biết về thực tiễn những lý thuyết đã học, được sự giúp đỡ của Công ty cổ phần GOSACO sự hướng dẫn của thầy Võ Xuân Vinh, tôi thực hiện đề tài: “Lợi Nhuận Một Số Giải Pháp Giúp Tăng Lợi Nhuận Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Tại Công Ty Cổ Phần Gosaco”.B. Mục Tiêu Nghiên Cứua. Mục tiêu chungPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, qua đó đưa ra một số giải pháp giúp tăng lợi nhuận nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Gosacob. Mục tiêu cụ thểPhân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai năm 2008 2009.Phân tích đánh giá tình hình doanh thu, lợi nhuậnPhân tích tình hình chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí bán hàng,…Phân tích tình hình lao động, tài sản cố định của công ty.Phân tích các chỉ tiêu tài chính của công tyTìm hiểu nguyên nhân đề xuất một số giải pháp để tăng hiệu quả kinh doanh trong năm tới.C. Phạm vi nghiên cứuKhông gian: Đề tài được nghiên cứu tại Công ty Cổ Phần Gosaco, Tp.HCM với việc thu thập số liệu thứ cấp qua hai năm 2008 2009.Thời gian: Đề tài được tiến hành từ ngày 2/8/2009 đến 20/10/2010.D. Nội dung nghiên cứuSVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 2 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân VinhĐề tài nghiên cứu kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Gosaco đưa ra một số giải pháp giúp tăng lợi nhuận nhằm nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.E. Phương Pháp Nghiên Cứu: Đề tài nghiên cứu chủ yếu thực hiện phương pháp so sánh tương đối tuyệt đối qua số liệu thu thập chọn lọc tại Công ty Gosaco.F. Cấu Trúc Luận Văn Đề tài gồm 3 chương, bố cục như sauChương 1: Sở Lí LuậnChương này trình bày tổng quát các phương pháp nghiên cứu, các khái niệm về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh sự cần thiết của sự phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty, trình bày các chỉ tiêu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.Chương 2: Thực Trạng Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của GosacoChương này tập trung vào các nội dung chính của đề tài, đi sâu vào phân tích các mặt, các chỉ tiêu của quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2008-2009. Từ đó tìm ra những thuận lợi khó khăn, điểm mạnh điểm yếu, các hội đe dọa trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng gỗ để thể đề xuất những giải pháp thực hiện.Chương 3: Một Số Giải Pháp Giúp Tăng Lợi Nhuận Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty GosacoChương này tóm tắt các nội dung nghiên cứu ở các chương trên, đưa ra nhận xét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai năm qua, từ đó đưa ra những kiến nghị những giải pháp cho Công ty hoàn thiện hơn.SVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 3 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân VinhCHƯƠNG 1. SỞ LÍ LUẬN 1.1. Sở Lí Luận 1.1.1 Khái Niệm Của Lợi Nhuận Lợi nhuận của doanh nghiệp là số tiền chênh lệch giữa doanh thu chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được doanh thu đó. Đây là kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, là một chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả kinh tế của các hoạt động của doanh nghiệp. 1.1.2 Phân Loại Lợi Nhuận - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: là số lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. Đây là bộ phận lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp. - Lợi nhuận từ hoạt động khác: là số lợi nhuận doanh nghiệp thể thu được từ hoạt động tài chính hay hoạt động bất thường ở trong kỳ. 1.1.3 Vai Trò Của Lợi Nhuận - Lợi nhuận của doanh nghiệp ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, vì lợi nhuận tác động đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc phấn đấu thực hiện được chỉ tiêu lợi nhuận là điều kiện quan trọng đảm bảo cho tình hình tài chính doanh nghiệp được ổn định vững chắc. Vì vậy, lợi nhuận được coi là đòn bẩy kinh tế quan trọng, đồng thời là một chỉ tiêu bản để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Lợi nhuận còn là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp nói lên kết quả của toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Nếu doanh nghiệp phấn đấu cải tiến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ làm giá thành hoặc chi phí hạ thấp thì lợi nhuận sẽ tăng lên một cách trực tiếp. Ngược lại, nếu giá thành hoặc chi phí tăng lên sẽ trực tiếp làm giảm bớt lợi nhuận. Vì vậy, lợi nhuận được coi là một chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Hơn nữa, lợi nhuận còn là nguồn tích lũy bản để tái sản xuất mở rộng, bù đắp thiệt hại, rủi ro cho doanh nghiệp, là nguồn vốn rất quan trọng để đầu tư phát triển của một doanh nghiệp.SVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 4 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân Vinh - Đối với Nhà nước, lợi nhuậnmột nguồn thu quan trọng cho Ngân sách Nhà nước thông qua việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp, trên sở đó bảo đảm nguồn lực tài chính của nền kinh tế quốc dân, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, duy trì bộ máy quản lý hành chính của Nhà nước. - Đặc biệt, lợi nhuậnmột đòn bẩy kinh tế quan trọng tác dụng khuyến khích người lao động các doanh nghiệp ra sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên sở chính sách phân phối lợi nhuận đúng đắn, phù hợp.1.2 Nội Dung Phương Pháp Xác Định Lợi Nhuận: 1.2.1 Lợi Nhuận Phương Pháp Xác Định Lợi Nhuận:Từ góc độ của doanh nghiệp, thể thấy rằng: Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu chi phí từ các hoạt động của doanh nghiệp đưa lại. Từ khái niệm trên, xác định lợi nhuận cho một thời kỳ nhất định, người ta căn cứ vào hai yếu tố:Thứ nhất: Thu nhập phát sinh trong một thời kỳ nhất định.Thứ hai: Chi phí phát sinh nhằm đem lại thu nhập trong thời kỳ đó hay nói cách khác chỉ những chi phí phân bổ cho các hoạt động, các nghiệp vụ kinh doanh đã thực hiện được trong kỳ.Công thức chung để xác định lợi nhuận như sau:Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phíDoanh thu là toàn bộ những khoản tiền thu được do các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đem lại. Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: doanh thu về tiêu thụ sản phẩm, doanh thu từ hoạt động tài chính doanh thu từ các hoạt động bất thường.Chi phí là những khoản chi mà doanh nghiệp phải bỏ ra để được doanh thu đó. Những khoản chi phí đó bao gồm:• Chi phí vật liệu đã tiêu hao trong quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm như chi phí nguyên vật liệu, khấu hao máy móc thiết bị. • Chi phí để trả lương cho người lao động nhằm bù đắp chi phí lao động sống cần thiết mà họ bỏ ra trong quá trình sản xuất.SVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 5 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân Vinh• Các khoản để làm nghĩa vụ với Nhà nước, đó là thuế các khoản phải nộp khác cho nhà nước như thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt…các khoản này Nhà nước sẽ sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội như xây dựng sở hạ tầng, bệnh viện, trường học…Lợi nhuận của doanh nghiệp là phần doanh thu còn lại sau khi bù đắp các chi phí nói trên. 1.2.1.1 Các Chỉ Tiêu Về Tỷ Suất Lợi NhuậnTỷ suất lợi nhuận ròng / Vốn CSH bq = (ROE)(ROE) Tỷ suất cho biết cứ đầu tư một đồng vốn chủ sở hữu cho sản xuất thì thu được bao nhiêu đồng LN.Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu = (ROS) Doanh thu (ROS)Tỷ suất cho biết một đồng doanh thu thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận.Tỷ suất lợi nhuận / chi phí =Chi Phí = Chi Phí NVL + Chi Phí Nhân Công + Chi Phí Khấu Hao MMTB + Chi Phí QLDN + Chi Phí Bán HàngTỷ suất cho biết một đồng chi phí bỏ ra thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận.Tỷ suất lợi nhuận / Tổng tài sản bq = (ROA)ROA, tỷ suất cho ta biết một đồng vốn đầu tư(tài sản) tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.Tỷ số nợ = SVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 6Lợi nhuận sau thuếVốn CSH bqLợi nhuận sau thuếVốn CSH bqLợi nhuận sau thuếChi phíLợi nhuận sau thuếTổng tài sản bqTổng nợTổng tài sản Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân Vinh Tỷ số cho ta biết một đồng tài sản được tài trợ bằng bao nhiêu đồng nợ 1.2.1.2 Chỉ Tiêu Hiệu Quả Sử Dụng Vốn:Tỷ suất cho ta biết một đồng vốn bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận.Hiệu quả sử dụng tổng vốn = Hiệu quả sử dụng VCĐ = Hiệu quả sử dụng VLĐ =Tỷ suất cho ta biết một đồng vốn bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuậnHiệu suất sử dụng tổng vốn = Hiệu suất sử dụng tổng vốn: doanh thu được tạo ra từ một đồng vốn.Hiệu suất sử dụng VCĐ = Hiệu suất sử dụng VCĐ: doanh thu được tạo ra từ một đồng vốn cố định.Hiệu suất sử dụng VLĐ = Hiệu suất sử dụng VLĐ: doanh thu được tạo ra từ một đồng vốn lưu độngSVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 7 Các khoản phải thuDoanh thu bình quân ngàyLợi nhuận sau thuếTổng vốnLợi nhuận sau thuếVốn cố địnhLợi nhuận sau thuếVốn lưu độngDoanh thu Tổng vốn Doanh thu Vốn cố định Doanh thu Vốn lưu động Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân VinhVòng quay vốn lưu động =Vốn lưu động bình quân = Vòng quay hàng tồn kho = Số ngày của một vòng quay VLĐ = 1.2.1.3 Chỉ Tiêu Về TSCĐHiệu quả sử dụng tài sản cố định = Hiệu quả sử dụng tài sản cố định: lợi nhuận tạo ra từ một đồng tài sản cố định.Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = Hiệu suất sử dụng tài sản cố định: doanh thu tạo ra từ một đồng tài sản cố định. 1.2.1.4 Chỉ Tiêu Về Lao Động:NSLĐ bình quân 1 LĐ = Tỷ suất cho biết giá trị tổng sản lượng được tạo ra từ một nhân công.SVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 8Doanh thu thuầnVốn lưu động bình quânGiá trị tổng sản lượngTổng số lao độngLợi nhuận sau thuếNguyên giá TSCĐ Các khoản phải thuDoanh thu bình quân ngàyDoanh thuNguyên giá TSCĐVốn lưu động đầu kì – Vốn lưu động cuối kì2Doanh thu thuầnHàng tồn kho360Số vòng quay của VLĐ Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân VinhHiệu quả sử dụng LĐ = Hiệu quả sử dụng LĐ: lợi nhuận được tạo ra từ 1 lao động. 1.2.1.5 Các Chỉ Tiêu Về Khả Năng Thanh Toán:a) Khả năng thanh toán hiện thời:Hệ số thanh toán ngắn hạn còn gọi là hệ số thanh toán hiện hành là thước đo khả năng thể trả nợ của doanh nghiệp khi nợ đến hạn bằng các tài sản ngắn hạn. Hệ số này càng cao chứng tỏ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty càng lớn ngược lại.Kht = b) Khả năng thanh toán nhanhĐo lường mức độ đáp ứng nhanh của vốn lưu động trước các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số này càng lớn thể hiện khả năng thanh toán nhanh càng cao ngược lại. Tuy nhiên, hệ số này quá lớn lại gây ra tình trạng mất cân đối của vốn lưu động, tập trung quá nhiều vào tiền, đầu tư ngắn hạn thể không hiệu quả.Kn = Kỳ thu tiền bình quân là thước đo khả năng thu hồi vốn trong thanh toán tiền hàng.Nếu kỳ thu tiền bình quân thấp thì vốn của doanh nghiệp ít bị đọng trong khâu thanh toán ngược lại.Kỳ thu tiền bình quân = SVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 9Lợi nhuận sau thuếTổng số lao độngTổng tài sản lưu động đầu tư ngắn hạnTổng nợ ngắn hạn(Tổng tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn) – hàng tồn khoNợ ngắn hạn Các khoản phải thuDoanh thu bình quân ngày Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân VinhDoanh thu bình quân ngày = 1.3 Phương Pháp Nghiên Cứu: 1.3.1 Phương Pháp Thu Thập Xử Lí Số Liệu:Các số liệu phân tích được thu thập ở bộ phận kế toán, bộ phận kinh doanh, bộ phận nhân sự, phòng kế hoạch.Tham khảo tài liệu, các luận văn của các anh chị khoá trước, các tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng như sách báo, tạp chí, tìm kiếm trên mạng internet,… 1.3.2 Phương Pháp Phân Tích:*Phương pháp so sánh: Là phương pháp được dùng chủ yếu trong phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, phương pháp này đòi hỏi các chỉ tiêu phải cùng điều kiện, tính so sánh được để rút ra kết luận về hiện tượng quá trình kinh doanh.Các điều kiện thể so sánh được của các chỉ tiêu kinh tế như sau:- Phải thống nhất về nội dung phản ánh.- Phải thống nhất về phương pháp tính toán.- Số liệu thu thập được của các chỉ tiêu kinh tế phải cùng một khoảng thời gian tương ứng.- Các chỉ tiêu kinh tế phải cùng đại lượng biểu hiện là đơn vị đo lường.Tùy theo mục đích yêu cầu, tính chất nội dung của việc phân tích các chỉ tiêu kinh tế mà sử dụng phương pháp so sánh cho thích hợp.- Số tuyệt đối: Là mức độ biểu hiện quy mô, khối lượng, giá trị của một chỉ tiêu kinh tế nào đó trong thời gian địa điểm cụ thể. Nó thể tính bằng thước đo hiện vật, giá trị, giờ công. Số tuyệt đối là sở để tính các chỉ tiêu khác.- So sánh tuyệt đối: Là so sánh giữa các chỉ tiêu kinh tế của kì kế hoạch với kì thực tế, giữa những khoảng thời gian, không gian khác nhau để thấy được mức độ hoàn thành, quy mô phát triển của chỉ tiêu kinh tế nào đó.- So sánh tương đối: Là tỉ lệ phần trăm (%) của chỉ tiêu phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỉ lệ của số chênh lệch tuyệt đối với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng. SVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 10Doanh thu thuần360 ngày[...]... thuận lợi khó khăn, điểm mạnh điểm yếu, các hội đe dọa trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng gỗ để thể đề xuất những giải pháp thực hiện.Chương 3: Một Số Giải Pháp Giúp Tăng Lợi Nhuận Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Cơng Ty GosacoChương này tóm tắt các nội dung nghiên cứu ở các chương trên, đưa ra nhận xét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty trong... khen thưởng về vật chất tinh thần cho những ý tuởng nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời qua đó kích thích tinh thần sáng tạo nghiên cứu cống hiến của nhân viên đối với Công ty. Trên đây là một số biện pháp bản góp phần nâng cao lợi nhuận tại Công ty Gosaco trên sở nghiên cứu phân tích tình hình cụ thể những tồn tại của Công ty trọng 2 năm 2008... ra. Mặc dù tình hình lợi nhuận của Cơng ty đang biểu hiện giảm dần qua 2 năm 2008 2009 nhưng nếu khắc phục được những khó khăn như chi phí nguyên vật liệu đang tăng cao việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động cũng như tình hình chi phí, kiểm sốt các quy trình thì chắc chắn Công ty sẽ đạt được kết quả tốt hơn.Chương 3 Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Lợi Nhuận Tại Công Ty Gosaco SVTH: Võ... nhuậnmột đòn bẩy kinh tế quan trọng tác dụng khuyến khích người lao động các doanh nghiệp ra sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên sở chính sách phân phối lợi nhuận đúng đắn, phù hợp.1.2 Nội Dung Phương Pháp Xác Định Lợi Nhuận: 1.2.1 Lợi Nhuận Phương Pháp Xác Định Lợi Nhuận: Từ góc độ của doanh nghiệp, thể thấy rằng: Lợi nhuận. .. lực sản xuất 1000m3/ thángXưởng gỗ lạng ghép thanh……………năng lực sản xuất 150000m2/ thángXưởng sản xuất ván sàn ………………năng lực sản xuất 10000m2/ thángXưởng sản xuất gỗ ghép…………… năng lực sản xuất 300m2/ thángXưởng sản xuất đồ mộc cao cấp………năng lực sản xuất 100m2/ thángNhà máy sản xuất vàn veneer ……… năng lực sản xuất 10000m2/ thángTổng kho……………………………………….sức chứa 4000m 3Tọa lạc tại. .. Từ Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh: Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng, là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp của Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động chủ yếu lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là lợi nhuận bản của Công ty. Qua bảng 2 ta thấy: Tổng doanh thu của Cơng ty năm 2009 đạt 310.466.518 nghìn đồng tăng 5.095.332 nghìn đồng với tỷ lệ... Cơng ty cần sự chuyển hướng kinh doanh như: đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh, đầu tư vào một số lĩnh vực sản xuất khác như xây dựng, mở khu giải trí, nghỉ dưỡng Điều này sẽ giúp cho Công ty kiểm sốt được giá vốn, từ đó nâng cao lợi nhuận cho Công ty. Nhưng biện pháp quan trọng nhất, bản nhất là tìm mọi biện pháp để tiết kiệm triệt để lao động sống lao động vật hoá kết tinh trong giá thành sản. .. lượng sản xuất sản phẩm , tiết kiệm được chi phí hạ được giá thành sản phẩm, góp phần tăng lợi nhuận cho Cơng ty. Nhìn chung hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong 2 năm qua chưa đạt được như mong muốn. Để khắc phục tình trạng trên, Công ty cần đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hố để tăng vịng quay của vốn lưu động nói riêng vịng quay vốn tồn Cơng ty nói chung, góp phần đạt mục tiêu lợi nhuận cho... thuỷ sản nói chung, ngành chế biến gỗ nói riêng. Đã đến thời điểm sau một giai đoạn tăng trưởng cao, xuất khẩu dựa vào phát triển chiều rộng của một vài ngành chủ lực là chủ yếu, đòi hỏi chúng ta phải thiết SVTH: Võ Thị Mỹ Lệ Trang 47 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: T.S Võ Xuân VinhĐề tài nghiên cứu kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Gosaco đưa ra một số giải pháp. .. Cơng ty đã nhiều nỗ lực cố gắng nhưng chưa đạt được kết quả như mong đợi. Lợi nhuận của Công ty trong năm 2009 giảm, điều này có ảnh hưởng khơng nhỏ đến sản xuất nói chung người lao động nói riêng. Để đi sâu vào những nguyên nhân cụ thể chúng ta sẽ xem kỹ ở phần sau. 2.4.3 Phân Tích Đánh Giá Các Nhân Tố Làm ảnh Hưởng Đến Lợi Nhuận Của Công Ty: 2.4.3.1 Lợi Nhuận Từ Hoạt Động Sản Xuất . quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Gosaco và đưa ra một số giải pháp giúp tăng lợi nhuận nhằm nâng cao kết quả hoạt động sản. có thể đề xuất những giải pháp thực hiện.Chương 3: Một Số Giải Pháp Giúp Tăng Lợi Nhuận Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty GosacoChương
- Xem thêm -

Xem thêm: Lợi Nhuận Và Một Số Giải Pháp Giúp Tăng Lợi Nhuận Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Tại Công Ty Cổ Phần Gosaco.doc, Lợi Nhuận Và Một Số Giải Pháp Giúp Tăng Lợi Nhuận Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Tại Công Ty Cổ Phần Gosaco.doc, Lợi Nhuận Và Một Số Giải Pháp Giúp Tăng Lợi Nhuận Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Tại Công Ty Cổ Phần Gosaco.doc, 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN, 2 Thực Trạng Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Gosaco, 3 Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Lợi Nhuận Tại Công Ty

Từ khóa liên quan