Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì.doc

36 855 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì. Lời mở đầuTrong các yếu tố phát triển nhanh bền vững của doanh nghiệp của nền kinh tế thì nguồn nhân lực là yếu tố bản, quan trọng nhất. Bởi lẽ, khi con ng-ời đã trình độ văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ cao, tay nghề vững sẽ là yếu tố quyết định để sử dụng phơng pháp công nghiệp hiện đại. Bên cạnh đó đào tạo phát triển nguồn nhân lực là sở để doanh nghiệp tạo ra duy trì đợc một lực lợng lao động đáp ứng yêu cầu của đơn vị đào tạo - phát triển còn là công cụ thoả mãn nhu cầu học tập của ngời lao động, khuyến khích tạo điều kiện cho họ nâng cao năng suất lao động, hiệu quả thực hiện công việc.Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sản xuất XNK bao bì cũng nh tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực của Công ty trong những năm qua. Công ty muốn tồn tại phát triển bền vững không gì hơn là phải liên tục đổi mới nâng cao chất lợng sản phẩm nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng. Chính vì thế mà chất lợng là một yếu tố đợc quan tâm hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của Công ty.- Do đó em quyết định chọn đề tài: "Một số biện pháp bản nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm Công ty sản xuất XNK bao bì". Đề tài này sử dụng một hệ thống các phơng pháp phân tích đa dạng, các phơng pháp truyền thống kết hợp với phơng pháp phân tích hiện đại.- Với những kiến thức mà các thầy đã truyền thụ bản thân đã tiếp thu đợc sau những năm tháng học tại trờng Đại học dân lập Quản lý kinh doanh sự giúp đỡ, hớng dẫn tận tình của thầy Thạc sĩ Đỗ Quốc Bình cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên phòng Tổ chức - hành chính đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.+ Ngoài phần mở đầu, kết luận bao gồm 3 chơng:- Chơng I: Lý luận chung về chất lợng sản phẩm vai trò của nó trong nền kinh tế thị trờng.- Chơng II: Thực trạng chất lợng sản phẩm Công ty sản xuất XNK bao bì.- Chơng III: Một số biện pháp bản nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm Công ty sản xuất XNK bao bì.1Chơng I: Lý luận chung về chất lợng vai trò của nó trong nền kinh tế thị trờng.I. Những vấn đề chung về chất lợng sản phẩm.1. Khái niệm về chất lợng sản phẩm.- Hiện nay rất nhiều khái niệm về chất lợng sản phẩm. Mỗi quan niệm đều những căn cứ khoa học thực tiễn khác nhau nhằm thúc đẩy kế hoạch quản trị chất lợng không ngừng phát triển hoàn thiện.- Theo quan điểm cổ điển thì "chất lợng sản phẩm là tổng hợp những đặc tính kinh tế kỹ thuật nội tại phản ánh giá trị sử dụng chức năng của sản phẩm đó nhằm đáp ứng những nhu cầu định trớc cho nó trong những điều kiện xác định về kinh tế - kỹ thuật". Về mặt kinh tế, quan điểm này phản ánh đúng bản chất của sản phẩm, qua đó dễ dàng đánh giá đợc đặc tính những chỉ tiêu nào cần hoàn thiện. Tuy nhiên, khái niệm chất lợng sản phẩm đây chỉ đợc xem xét một cách biệt lập, tách rời thị trờng khách hàng làm cho sản phẩm không thực sự gắn với nhu cầu sự vận động biến đổi của nhu cầu trên thị trờng, với hiệu quả kinh tế điều kiện của từng doanh nghiệp.- Trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp phải tự hạch toán kinh doanh, cùng tồn tại trong môi trờng vừa bình đẳng vừa cạnh tranh khốc liệt. Suy cho cùng tiêu thụ đợc sản phẩm là yếu tố sống còn quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trong chế thị trờng. Vì vậy, đã nảy sinh những quan niệm khác nhau về chất lợng sản phẩm.- EDWARD DEMING cho rằng: "Chất lợng là dự báo về độ đồng đều độ tin cậy với chi phí thấp nhất phù hợp với thị trờng. Chất lợng đạt đợc cần phải sự tham gia của toàn thể cán bộ, công nhân viên, trong đó ban lãnh đạo phải chịu trách nhiệm 99% về chất lợng". Theo CROSBY thì: "Chất lợng là sự phù hợp với những yêu cầu đặc tính nhất định".- Hiện nay theo định nghĩa của tổ chức tiêu chuẩn TW (ISO)"Chất lợng sản phẩm là tổng thể các chỉ tiêu, những đặc trng của nó thể hiện sự thoả mãn 2nhu cầu trong những điều kiện tiêu dùng xác định phù hợp với công dụng của sản phẩm mà ngời tiêu dùng mong muốn".- Nh vậy, chất lợng sản phẩm đợc hình thành từ các chỉ tiêu, các đặc trng. Mỗi chỉ tiêu, mỗi đặc trng lại vai trò tầm quan trọng khác nhau đối với sự hình thành chất lợng. Ta biểu thị khái niệm trên bằng công thức tổng quát: F (Ci) = F ( Coi)Trong đó: F - là hàm số của các tiêu thức Ci hoặc CoiCi - Giá trị của chỉ tiêu đặc trng thứ i của sản phẩm (i = 1 n)Coi - Giá trị của chỉ tiêu đặc trng thứ i của nhu cầu về sản phẩm.Mặt khác, thể trong sản phẩm còn chứa đựng những thuộc tính, công dụng khác mà ngời tiêu dùng do hoàn cảnh nào đó cha sử dụng hết hay hoàn toàn không thích hợp trong điều kiện hiện của ngời tiêu dùng, phần cha khai thác đợc, hoặc phần không phù hợp của sản phẩm ddợc biểu thị bằng phầm trăm đợc qui đổi ra tiền. Đó là chi phí ẩn trong sản xuất kinh doanh (SCP). Ta thể biểu thị điều này qua đồ 1(trang 4).Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng sự cạnh tranh diễn ra quyết liệt. Từ thực tiễn bên trong của mình nó không cho ai cái gì cả. Đạt đợc mục đích này phải mất đi cái khác, đó chính là chi phí hội. Song nắm đợc tình hình định hớng một cách đúng đắn thì thể giảm chi phí hội định hớng "thoả mãn khách hàng" là một động lực cần thiết để doanh nghiệp thể giành chiến thắng trong cạnh tranh gay gắt trên thị trờng hiện nay.- Tóm lại, theo tiến trình nhận lực, ngời ta quan niệm:+ Quan niệm cổ điển: chất lợng là sự phù hợp với quy định (sơ đồ 3)+Quan niệm hiện đại: chất lợng là sự thoả mãn nhu cầu của khách hàng sự phù hợp với mục đích sử dụng sản phẩm thông qua các quy định (sơ đồ 2).Nh vậy, chất lợng sản phẩm không chỉ là tập hợp các tính chất, thuộc tính mà còn là mức độ các thuộc tính ấy thoả mãn nhu cầu tiêu dùng, sản xuất trong điều kiện cụ thể. Nói cách khác, chất lợng của sản phẩm, hàng hoá vừa đặc tính chủ quan, vừa đặc tính khách quan.3Sơ đồ 1: Sự liên quan giữa MQ & SCP4Chất lượng công việcChất lượng sản phẩm Chất lượng quản lýNhu cầu thị trườngSựphùhợpGiá nhu cầuPRICEThời điểm cung cấpPUNCTUALTYHoàn thiệnPERFECTYBILITYCONFORMITYSự phù hợp 3 PNON CONFOR MITYSự không phù hợpTổn thất hữu hình Tổn thất vô hìnhChi phí ẩn của sản phẩm SCP (shadow cost of Prodution)Sơ đồ 2: Quan niệm chất lợng hiện đạiSơ đồ 3: Quan niệm chất lợng theo cổ điểnSơ đồ 4: Chu trình hình thành chất lợng sản phẩm5Sản phẩm dịch vụQuy địnhQuy địnhTuân thủ Phản ánhsản phẩm dịch vụ Quy địnhPhù hợpThanh lý sau sử dụngNghiên cứu triển khaiNghiên cứu thị trường Hỗ trợ bảo dưỡngCung ứngLắp đặt vận hànhChuẩn bị sản xuất Bán cung cấpsản xuất Bao gói dự trữThử nghiệm kiểm tra2. Quá trình hình thành chất lợng sản phẩm - Chất lợng sản phẩm không chỉ đợc hình thành trong quá trình sản xuất mà là kết quả của nhiều quá trình liên tục, từ khâu nghiên cứu thiết kế cho đến sử dụng.- Vòng tròn chất lợng (chu trình hình thành chất lợng sản phẩm) của ISO 9004 - 1987 tiêu chuẩn Việt Nam (TCCL) 5204 - 90 đợc chia thành các phân hệ:Thiết kê, sản xuất, bán dịch vụ sau khi bán. Chu trình này đợc thể hiện trong đồ 4.- Giai đoạn 1: Nghiên cứu thị trờng: Nghiên cứu nhu cầu về số lợng dự toán chi phí sản xuất, giá thành, giá bán, nơi tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu về chất lợng, mục tiêu kinh tế cần đạt đợc.- Giai đoạn 2: Thiết kế xây dựng các yêu cầu về kỹ thuật dây chuyền CNSX thử, đầu t xây dựng bản.- Giai đoạn 3: Cung cấp vật t kỹ thuật, xác định nguồn gốc kiểm tra nguyên vật liệu.- Giai đoạn 4: Chuẩn bị triển khai quá trình sản xuất.- Giai đoạn 5: Chế tạo sản phẩm hàng loạt.- Giai đoạn 6: Thử nghiệm kiểm tra chất lợng sản phẩm, tìm biện pháp đảm bảo chất lợng quy định, chuẩn bị xuất xởng.- Giai đoạn 7: Tổ chức bao gói, dự trữ bảo quản.- Giai đoạn 8: Bán cung cấp- Giai đoạn 9: Lắp đặt, vận hành hớng dẫn sử dụng- Giai đoạn 10: Dịch vụ kỹ thuật bảo hành.- Giai đoạn 11: Trng cầu ý kiến khách hàng về chất lợng, số lợng của sản phẩm, lập dự án cho các bớc sau, thanh lý sau sử dụng:- mỗi giai đoạn trên, ngời ta không ngừng cải tiến chất lợng, nâng cao chất lợng sản phẩm, nhằm đạt hiệu quả ngày càng cao cho nên thể hình dung chất lợng quản lý, chất lợng sản phẩmmột hệ thống liên tục, đi từ nghiên cứu 6tới triển khai, tiêu dùng trở lại nghiên cứu chu kỳ sau hoàn hảo hơn chu kỳ trớc.3. Phân loại chất lợng sản phẩm.* Chất lợng thị trờng: Là giá trị các chỉ tiêu chất lợng sản phẩm đạt đợc mức độ hợp lý nhất trong điều kiện kinh tế - xã hội nhất định. Nói cách khác chất lợng là thị trờng, là khả năng của sản phẩm thoả mãn nhu cầu ngời tiêu dùng, khả năng cạnh tranh trên thị trờng, sức tiêu thụ nhanh, hiệu quả cao.* Chất lợng thành phẩm: Là mức chất lợng thể thoả mãn nhu cầu mong đợi của một số ngời hay nhóm ngời nhất định.4. Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm.* Nhu cầu thị trờng: Là xuất phát điểm của quá trình quản trị chất lợng cấu, tổ chức đặc điểm xu hớng vận động của nhu cầu tác động trực tiếp đến chất lợng sản phẩm. Do vậy đòi hỏi phải tiến hành nghiêm túc, thận trọng trong công tác điều tra nghiên cứu thị trờng, xác định chính xác nhận thức, thói quen, mục đích sử dụng sản phẩm của khách hàng nhằm đ a ra những sản phẩm phù hợp, thị trờng.* Yếu tố văn hoá, truyền thống, thói quen: một sản phẩm nơi này phong tục tập quán coi là chất lợng, nhng nơi khác thì không chấp nhận cho những quy định riêng về truyền thống văn hoá xã hội, điều kiện tự nhiên khác nhau. Do vậy mà các doanh nghiệp khi thâm nhập thị trờng thì việc quan tâm hàng đầu là tìm hiểu văn hoá, con ngời, truyền thống nơi mà họ tiêu thụ sản phẩm.* Nhân tố xã hội:- Các nhân tố kinh tế: Sự tác động của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trờng nh quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh- Trình độ văn minh thị hiếu của ngời tiêu dùng: ngày nay, ngời tiêu dùng a thích những sản phẩm chất lợng cao, thuận tiện, dễ sử dụng.* Công nghệ máy móc thiết bị (Machines) thiết bị công nghệ quyết định đến đặc tính kinh tế của sản phẩm. Trên sở lựa chọn máy móc thiết bị mà doanh nghiệp khả năng nâng cao chất lợng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh 7của nó trên thị trờng, đa dạng hoá chủng loại sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của ngời tiêu dùng. Việc cải tiến đổi mới công nhệ sẽ tạo ra những sản phẩm chất lợng cao, giá thành hạ ổn định.5. Các chỉ tiêu phản ánh chất lợng sản phẩm.a. Nhóm chỉ tiêu không thể so sánh đợc:- Chỉ tiêu công dụng: Đặc trng cho phép các thuộc tính xác định chức năng chủ yếu của sản phẩm quy định giá trị sử dụng của sản phẩm.- Chỉ tiêu tiêu chuẩn hoá, thống nhất hoá: phản ánh khả năng thay thế lắp đặt sản phẩm.- Chỉ tiêu về độ bền: là khoảng thời gian từ khi sản phẩm đợc hoàn thành cho đến khi sản phẩm không còn vận hành hay sử dụng đợc nữa.b. Nhóm chỉ tiêu thể so sánh đợc.- Tỉ lệ sai hỏng: Đánh giá tình hình thực hiện chất lợng sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất các loại sản phẩm không phân thứ hạng chất lợng.- Sử dụng thớc đo hiện vật cóTỷ lệ sai hỏng = x 100%- Sử dụng thớc đo giá trịTỷ lệ sai hỏng = x 100%II. Chất lợng sản phẩm đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.* Quản lý chất lợng trong doanh nghiệp.a. Quản lý chất lợng trong khâu thiết kế.- Tập hợp tổ chức phối hợp giữa các nhà thiết kế, các cán bộ quản lý Marketing tài chính, cung ứng thiết kế sản phẩm.- Thử nghiệm kiểm tra các phơng án, chọn ra các phơng án tối u- Quyết định các đặc điểm đã lựa chọnb. Quản lý chất lợng trong khâu cung ứngMục tiêu của khâu này là thực hiện 5 đúng:- Đúng về số lợng- Đúng về chủng loại8- Đúng về chất lợng- Đúng về thời gian- Đúng về địa điểmc. Quản lý chất lợng trong khâu sản xuất.Là huy động khai thác hiệu quả các quy trình, công nghệ thiết kế, con ngời đã lựa chọn để sản xuất sản phẩm chất lợng phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đã đặt ra.d. Chất lợng trong khâu bao giá, bảo quản, vận chuyển.- Thiết kế, lựa chọn bệnh phân phối.- Xác định hình thức phơng thức quảng cáo phù hợp.- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm trong vận chuyển bảo quản.- Tổ chức hớng dẫn đào tào sử dụng thuyết minh đầy đủ các đặc tính chất lợng, các điều kiện quy trình sử dụng.- Tổ chức mạng lứoi bảo hành.- Tổ chức dịch vụ kỹ thuật đối với các sản phẩm hàng hoá thiết bị máy móc.9Chơng 2: Thực trạng chất lợng sản phẩm Công ty sản xuất XNK bao bì.I. Quá trình hình thành phát triển của Công ty sản xuất XNK bao bì.1. Lịch sử hình thành phát triển.Từ khi thành lập đến nay, Công ty không ngừng đổi mới hoàn thiện bộ máy quản lý kinh doanh để phù hợp với tình hình cạnh tranh phức tạp của thị trờng. Với ngành nghề kinh doanh là sản xuất, gia công kinh doanh bao bì, hàng hoá các loại vật t máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi Nhà nớc cho phép. Công ty hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, t cách pháp nhân tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ tại ngân hàng, con dấu riêng để giao dịch.- Công ty trụ sở chính tại: Phú Thợng - Tây Hồ - Hà Nội.- Văn phòng giao dịch: 28B Trần Hng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội- Địa chỉ điện tín: PACKEXIM - Hà Nội- Điện thoại: 8344034 - 8345193 - 8266299- FAX: 8448266298- Ngân hàng giao dịchNgân hàng công thơng Ba Đình TK 710 A - 00489Ngân hàng Ngoại thơng Hà Nội TK 361.111000183Qua 30 năm cùng lớn lên trởng thành cùng với quá trình phát triển của ngành thơng mại. Từ 1 xí nghiệp sản xuất nhỏ bé, sở vật chất lạc hậu, nhà x-ởng sài, dột nát với trên 100 cán bộ công nhân viên từ các ngành nghề khác nhau tập hợp lại, nhng với tinh thần "quyết tâm vợt qua mọi khó khăn, thử thách cùng với sự chỉ đạo quan tâm của Nhà nớc của Bộ Thơng mại đơn vị đã từng bớc trởng thành.Đến nay Công ty đã xây dựng, cải tạo, mở rộng sở vật chất kỹ thuật nhà xởng với tầm vóc của một đơn vị sản xuất công nghiệp hoàn chỉnh, nhà xởng kiên cố, rộng rãi trong tổng thể quy hoạch hợp lý. Do nhu cầu thị trờng Công ty không ngừng chú tâm vào những mặt hàng đã mà còn mở rộng nhiều mặt 10[...]... ngũ công nhân, không tạo động lực cho ngời công nhân làm việc.26 Chơng 3. Một số biện pháp bản nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm công ty xuất nhập khẩu Bao Bì.Qua thời gian tìm hiểu phân tích tình hình chất lợng của Công ty XNK Bao bì căn cứ vào những thành tích, tồn tại công ty tôi xin mạnh dạn trình bày một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm, từ đó nâng cao. .. vỊ chÊt lợng sản phẩm vai trò của nó trong nền kinh tế thị trờng.- Chơng II: Thực trạng chất lợng sản phẩm Công ty sản xuất XNK bao bì.- Chơng III: Một số biện pháp bản nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm Công ty sản xuất XNK bao bì.1 của nó trên thị trờng, đa dạng hoá chủng loại sản phẩm nhằm thoả mÃn nhu cầu ngày càng cao của ngời tiêu dùng. Việc cải tiến đổi mới công nhệ sẽ tạo... mới nâng cao chất lợng sản phẩm nhằm thoả mÃn tối đa nhu cầu khách hàng. Chính vì thế mà chất lợng là một yếu tố đợc quan tâm hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của Công ty. - Do đó em quyết định chọn đề tài: " ;Một số biện pháp bản nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm Công ty sản xuất XNK bao bì". Đề tài này sử dụng một hệ thống các phơng pháp phân tích đa dạng, các phơng pháp. .. hoạt động đảm bảo chất lợng trong Công ty. 3. Tình hình chất lợng sản phẩm Công ty sản xuất XNK bao bì trong thời gian qua.Tính từ ngày thành lập Công ty sản xuất & XNk bai bì đà gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển trởng thành. Mặc dù vậy nhờ sự lỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đà giúp cho Công ty đứng vững và tự khẳng định mình. Tuy Công ty đà cách... về một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại phát triển của Công ty đó là việc đảm bảo nâng cao chất lợng sản phẩm, nh hiện nay Công ty vẫn cha áp dụng hệ thống ISO 9002 - tỉ chøc tiªu chn qc tÕ.Trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang tập trung chú trọng vào việc nâng cao chất lợng sản phẩm. Từng công đoạn sản xuất đều đợc kiểm tra giám sát chặt chẽ để từ đó biện pháp. .. vảiKCS kiểm traNhập khoKCS kiểm tra Tạo vỏ bao KCS kiểm traMay, xămKCS kiểm tra Cắt tạo miệngKCS kiểm traLång rt bao KCS kiĨm tra In bao KCS kiĨm traGÊp t¹o c¹nh Chơng 2: Thực trạng chất lợng sản phẩm Công ty sản xuất XNK bao bì.I. Quá trình hình thành phát triển của Công ty sản xuất và XNK bao bì.1. Lịch sử hình thành phát triển.Từ khi thành lập đến nay, Công ty không ngừng đổi... 11 IV. Đánh giá thực trạng chất lợng sản phẩm công tác quản trị chất lợng công ty sản xuất XNK bao bì.1. Thành tích.Đợc sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của giám đốc công ty, các phòng ban chức năng công ty tìm kiếm việc làm cho ngời lao động. Sự quan tâm tạo điều kiện của lÃnh đạo Tổng công ty cùng với sự cố gắng nỗ lực quyết tâm của 439 cán bộ công nhân viên Công ty đà đạt đợc nhiều thành... động hơn trong công tác thu hồi phế liệu, phế phẩm nhằm xác định tỷ lệ đó lớn không, vợt mức không để biện pháp khắc phục kịp thời.- Nhìn chung, trong cả quá trình sản xuất của công ty thì công tác quản lý NVL là rất quan trọng, nó quyết định rất lớn đến chất lợng sản phẩm của công ty. Bởi vậy công ty cần chú ý nhiều hơn đến công tác này.Giải pháp 3: Xây dựng các nhóm chất lợng.28 Sơ... đánh giá theo tiêu chuẩn sở của Công ty trên sở tiêu chuẩn Việt Nam theo đơn đặt hàng. Để các thông số về yêu cầu kỹ thuật Công ty phải đem mẫu đến chi cục tiêu chuẩn đo lờng chất lợng Hà Nội về kiểm nghiệm duyệt các chỉ tiêu.2. Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm của Công ty. * Trình độ lao động: Là nhân tố quan trọng ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm nó phản ánh khả năng sáng... những sản phẩm dệt bị mất sợi ngang, sợi dọc, phức bị dộp không ăn hoặc lỗi do in (in nhoè, thiếu, sai, hỏng )+ Sản phẩm loại C: Loại C là những sản phẩm do ngắn về kích thức không sử dụng đợc (phế phẩm) .4. Công tác quản trị chất lợng Công ty. Hiện nay, Công ty đánh giá chất lợng sản phẩm thông qua cách thức kiểm tra. Việc kiểm tra đợc thực hiện từng công đoạn. Tất cả công tác về kiểm tra và . sản phẩm ở Công ty sản xuất và XNK bao bì. - Chơng III: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm ở Công ty sản xuất và XNK bao bì. 1Chơng. doanh của Công ty. - Do đó em quyết định chọn đề tài: " ;Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm ở Công ty sản xuất và XNK bao bì& quot;.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì.doc, Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì.doc, Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì.doc, Khái niệm về chất lợng sản phẩm., Quá trình hình thành chất lợng sản phẩm Phân loại chất lợng sản phẩm., Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm. Các chỉ tiêu phản ánh chất lợng sản phẩm., Lịch sử hình thành và phát triển. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sản xuất và XNK bao bì., Đặc điểm về dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị và điều kiện lao động., Hệ thống chỉ tiêu chất lợng sản phẩm ở Công ty sản xuất và XNK bao bì., Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm của Công ty. Tình hình chất lợng sản phẩm ở Công ty sản xuất và XNK bao bì trong thời gian qua., Công tác quản trị chất lợng ở Công ty., Thµnh tÝch.

Từ khóa liên quan