Lập báo cáo khả thi dự án trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.doc

67 5,310 54
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

Lập báo cáo khả thi dự án trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình SVTH: Lê Thị Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh ToànBÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN TRẠM TRỘN TÔNG THƯƠNG PHẨMLỜI MỞ ĐẦU sở hình thành đề tài:Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu về phát triển kinh tế xã hội. Sự phát triển đó đòi hỏi sở hạ tầng cũng phải phát triển để kịp đáp ứng. Những năm gần đây ngày càng nhiều công trình được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Các công trình nhà cao tầng, công trình giao thông công chánh cũng như cải thiện môi trường đã và đang góp phần phát triển sở hạ tầng thành phố. Tuy nhiên thực tế cho thấy việc quản lý chất lượng công trình (đặc biệt là chất lượng tông), tiến độ thi công cũng như chi phí thực hiện các công trình còn nhiều hạn chế do sử dụng nguồn tông tự trộn hoặc kém chất lượng đã dẫn đến nhiều công trình mới xây dựng đã nứt hoặc đổ vỡ. Rất nhiều công trình hiện đang trễ tiến độ làm ảnh hưởng đến đời sống của dân cư trong khu vực xung quanh cũng như phát sinh tăng chi phí của dự án như dự án xây dựng Đại lộ Đông Tây, dự án cải thiện môi trường kênh Nhiêu Lộc (Nguồn: www.xaydungvietnam.vn). Làm thế nào để các công trình xây dựng được hoàn thành đúng tiến độ, chi phí và chất lượng ban đầu đã đề ra trở thành một vấn đề cần được quan tâm. Đê giải quyết vấn đề này Công ty Cổ phần Xây dựng& Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đang nghiên cứu xây dựng trạm trộn tông thương phẩm để đáp cho các công trình xây dựng của Hoà Bình cũng như cung ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đang nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư trạm trộn tông thương phẩm công suất 120m3/h tại nhà máy Xi Măng Sài Gòn tại ấp Long Sơn, phường Long Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh. Dự án này sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2011. 1SVTH: Lê Thị Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh ToànMục tiêu của công ty sẽ hướng đến trong tương lai là sản xuất ra các chủng loại tông chất lượng cao, tăng sản lượng lên gấp nhiều lần để nhằm đáp ứng được các yêu cầu về mặt chất lượng và số lượng của các công trình lớn. Tạo ra được doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho Công ty. Ngoài ra còn tạo thêm việc làm cho xã hội.Các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng là những trung tâm tiêu thụ lớn tông tươi so với cả nước. tông tươi cũng được sử dụng ở các công trình công nghiệp và hạ tầng lớn.Tốc độ tăng trưởng tông tươi là từ 15%-20% năm trong 15 năm qua và dự đoán mức tăng trưởng là mạnh trong tương lai mặc nền kinh tế dấu hiệu suy giảm.Ở Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ là thị trường chính của tông tươi và sẽ phục vụ các trung tâm tiêu thụ lớn trên toàn địa bàn TP Hồ chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trong các giai đoạn tiếp theo của việc phát triển thị trường.Sự ra đời của ngành tông tươi Hoà Bình là để cung cấp nguồn cung tông chất lượng cao cho các công trình mà Hoà Bình xây dựng cũng như thị trường, cốt liệu chiến lược của công ty Hoà Bình được thiết lập thật chặt chẽ, được chia xẻ và truyền bá đến hai bộ phận bộ phận xây dựng công trình và bộ phận kinh doanh tông tươi. Mục tiêu của đề tài:Mục tiêu của đề tài “ Lập báo cáo khả thi dự án trạm trộn tông thương phẩm” của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình ở khu vực Nam để thấy được sự cần thiết phải đầu tư dự án trạm trộn tông thương phẩm  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:2SVTH: Lê Thị Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh ToànĐề tài chỉ tập trung vào việc lập báo cáo khả thi dự án trạm trộn tông thương phẩm để đưa ra sự cần thiết phải đầu tư dự án. Đồng thời chỉ gói gọn ở cấp độ phân tích khả thi của d ự án. Phương pháp nghiên cứu:Các phương pháp sẽ sử dụng khi thực hiện đề tài:• Phương pháp quan sát và phương pháp chuyên gia được sử dụng trong việc tìm hiểu cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.• Áp dụng kiến thức về quản trị dự án đã được học, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm từ thực tế để lập báo cáo khả thi dự án trạm trộn tông thương phẩm  Kết cấu khóa luận:• Chương 1: sở lý luận & sở pháp lý• Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư• Chương 3: Hình thức, mục tiêu, địa điểm, quy mô đầu tư, phân tích sơ bộ về công nghệ, các điều kiện về cung cấp thiết bị, vật tư, NVL, hạ tầng kỹ thuật • Chương 4: Phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả đầu tư3SVTH: Lê Thị Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh ToànCHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN & SỞ PHÁP LÝA. sở lý luận1.1. Khái niệm về dự án đầu tư− Dự án đầu tư được hiểu là tổng thể các hoạt động và giải pháp để sử dụng hợp lý nguồn lực cho mục đích đầu tư. Vậy, thể định nghĩa như sau:− Theo điều 5 của Nghị định số 52/199/NĐ-CP của Chính Phủ: “ Dự án đầu tư là tập hợp những đề xuất liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới hoặc cải tạo những sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian xác định”.− Theo Ngân hàng Thế Giới (WB-World Bank) định nghĩa: “ Dự án đầu tư là tổng thể các hoạt động và các chi phí liên quan được hoạch định một cách bài bản, nhằm đạt được những mục tiêu nhất định, trong một thời gian xác định.1.2. Vai trò của dự án đầu tư1.2.1. Do DAĐT là tài liệu được phân tích, tính toán và đánh giá một cách toàn diện, khoa học và hệ thống về kinh tế - kỹ thuật, lao động, tài chính, môi trường… cho mục đích đầu tư. Vì vậy: DAĐT là nền tảng căn cứ khoa học và độ tin cậy cao để tiến hành công việc đầu tư.1.2.2. Do mang tính pháp lý (vì được quan thẩm quyền phê duyệt) nên DAĐT là công cụ trong hoạt động quản lý và kế hoạch hóa hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của hoạt động quản trị DAĐT1.3.1 Chức năng: đầy đủ chức năng năng bản:4SVTH: Lê Thị Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh Toàn− Hoạch định – hoạch định dự án.− Tổ chức – Tổ chức thực hiện dự án.− Lãnh đạo, điều phối dự án.− Kiểm tra, kiểm soát dự án1.3.2 Nhiệm vụ: được nhìn nhận qua thực hiện các chức năng bản. Vì vậy: nhiệm vụ bản của hoạt động quản trị là làm tốt các chức năng bản đã nêu.1.3.2.1. Hoạch định:Xây dựng mô hình công việc, vạch ra các hội cũng như các rủi ro thể gặp phải, đề cập đến các giải pháp nhằm khai thác triệt để các hội và phòng tránh rủi ro. Hoạch định không tốt thể dẫn đến thất bại trong quản trị.1.3.2.2. Tổ chức dự án:− Bố trí nhân tài – vật lực & bộ máy để thực hiện dự án.− Triển khai hoạt động và phối hợp hoạt động một cách tối ưu.1.3.2.3. Lãnh đạo - điều khiển:− Chỉ đạo toàn diện các hoạt động.− Điều phối hoạt động ở tất cả các công việc và bước công việc.− Tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy phạm kỹ thuật và công việc.− Khích lệ động viên nhân tố tích cực, đoàn kết nội bộ.1.3.2.4. Kiểm tra - kiểm soát dự án:− Theo sát từng bước đi của tiến trình dự án.5SVTH: Lê Thị Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh Toàn− Đo lường và đánh giá kết quả hoạt động: khối lượng, chất lượng, tiêu chuẩn, quy trình – quy phạm theo tiêu chí quản lý: chất lượng – chi phí & thời gian.1.4. Chu trình dự án đầu tư: c ó 3 công đoạn:Chuẩn bị dự án Thực hiện dự án Vận hành khai thácNghiên cứu hội đầu tưNghiên cứu tiền khả thi. Tính toán chi tiếtNghiên cứu khả thi. Tính toán chi tiếtThẩm định nghiên cứu. Quyết định đầu tưMời thầu ký kết hợp đồngThiết kế, thẩm định thiết kếThi công xây lắp công trìnhChạy thử và cho nghiệm thu vận hànhKhai tác một phần công suấtKhai thác đầy đủ công suấtCông xuất suy giảm, xem xét tái tạo bổ sung1.4.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:− Tiến hành nghiên cứu dự án theo các cấp độ khác nhau:+ Nghiên cứu hội đầu tư: đi tìm những điều kiện cho việc đầu tư: hay không các điều kiện đó? Từ đó xác định: sự cần thiết phải đầu tư và mục tiêu đầu tư.Để làm được điều này nghiên cứu hội sẽ tiến hành khảo sát – điều tra kinh tế - xã hội, thăm dò thị trường, tìm ra các yếu tố hội hoặc rủi ro khi thực hiện dự án. Cấp độ này chỉ nghiên cứu sơ bộ, chưa đi sâu vào chi tiết, các kết luận đưa ra mang tính khái quát là chủ yếu.+ Nghiên cứu tiền khả thi & Nghiên cứu khả thi của dự án. Trong các bước nghiên cứu này, các khía cạnh vấn đề được phân tích, đánh giá một cách toàn diện, 6SVTH: Lê Thị Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh Toànchi tiết và cụ thể. Kết quả của các nghiên cứu TKT và Khả thi: xác định được quy mô đầu tư dự án và tính hiệu quả của dự án. + Tiến hành thẩm định nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư: giai đoạn này rất quan trọng, mang tính nền móng và ý nghĩa quyết định thành công hoặc thất bại của dự án. Vì đây là giai đoạn thành lập dự án, là giai đoạn khẳng định mục tiêu dự án & quy mô của đầu tư nguồn lực ( nhân – tài – vật lực) cho dự án.1.4.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư:− Là giai đoạn chuyển tư duy đầu tư trên hồ sơ thành các kết quả đầu tư thực tế( chuyển kết quả nghiên cứu sang hoạt động xây dựng trên hiện trường dự án).− Là giai đoạn nguồn lực được huy động cao nhất( chiếm 90-95%) trong tổng chi phí.− Là giai đoạn với nhiều đối tác tham gia thực hiện: đấu thầu hợp đồng, khảo sát, thiết kế, thi công, xây lắp công trình. Yêu cầu quản lý trong giai đoạn này là đảm bảo đúng quy trình xây dựng & tiến độ, sử dụng hợp lý mọi nguồn lực, tiết kiệm nguồn lực một cách tối đa, hướng đến thực hiện đầu tư tối ưu và hiệu quả theo tiêu chí chất lượng − Chi phí – thời gian.1.4.3 Giai đoạn vận hành – khai thác dự án:− Là giai đoạn dự án làm ra sản phẩm. Mục tiêu giai đoạn này là khai thác tối đa công suất của dự án trong từng thời kỳ nhất định, nhằm đạt hiệu quả khai thác tốt nhất.− Mọi cố gắn quản trị trong giai đoạn này là đưa khả năng sản xuất của doanh nghiệp đạt công suất thiết kế. Vì vậy: đòi hỏi người vận hành dự án phải hướng hoạt động làm tốt khai thác công suất: tạo sản phẩm tối đa.7SVTH: Lê Thị Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh ToànỞ giai đoạn này nhà quản trị cái nhìn xuyên suốt toàn diện, giám sát hoạt động sản xuất trong tất cả các khâu: từ nguyên liệu( đầu vào)→đến sản phẩm, lợi nhuận( đầu ra).1.5. Phân loại dự án đầu tư:1.5.1 Phân loại theo lĩnh vực hoạt động: là xem xét đến bản chất hoạt động tạo ra sản phẩm của dự án trong hệ thống kinh tế - xã hội nói chung, như:− Các DAĐT về Kinh tế - kỹ thuật nói chung: xây dựng các nhà máy, phát triển mạng lưới “siêu thị”, xây dựng các chợ đầu mối, dự án xây dựng hệ thống xử lý rác thải y tế và sinh hoạt…. − Các DAĐT về phát triển sở hạ tầng: nâng cấp các tuyến đường Quốc lộ 1A, cải tạo giao thông đô thị, chương trình môi trường đô thị, cảnh quan, phát triển mạng lưới điện 500kv Bắc – Nam…− Các DADT về phát triển lĩnh vự Quốc phòng, an ninh: xây dựng một cảng quân sự, các dự án trong chương trình “hệ thống phòng thủ quốc gia”, các dự án trong chiến lược hiện đại hóa quân đội…vv.− Các DADT về lĩnh vực văn hóa – xã hội: phát triển mạng lưới y tế cộng đồng; phát triển nghệ thuật chèo – cải lương; nhạc cụ nghiên cứu chữ viết dân tộc; bảo trì các di sản văn hóa….vv.1.5.2 Phân loại theo chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật của dự án thuộc ngành kinh tế kỹ thuật cụ thể− Dự án thuộc ngành nông nghiệp: xây dựng hệ thống đê bao, cống ngăn mặn…− Ngành giao thông: xây dựng đường hầm Thủ Thiêm, xây dựng hệ thống bãi đậu xe, xe buýt ở TP.HCM, dự án xây cầu Cần Thơ, vv;8SVTH: Lê Thị Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh Toàn− Thương mại: cải tạo mạng lưới chợ nội thành, chợ đầu mối, siêu thị…vv;− Ngành giáo dục đào tạo, văn hóa: chương trình đổi mới sách giáo khoa, mở mới các trường nghề vv;− Các dự án về kiến trúc đô thị, điện lực, công nghệ thông tin, du lịch…vv.1.5.3 Phân loại theo cấp độ nghiên cứu: xem xét dự án đó tổng mức vốn đầu tư là lớn hay nhỏ.1.5.4. Phân loại theo cấp độ nghiên cứu: xét đến phạm vi và chiều sâu nghiên cứu:− Nghiên cứu hội: là những nghiên cứu sơ bộ, bước đầu nhằm tìm ra những điều kiện, những hội( hoặc rủi ro) cho việc đầu tư dự án. Từ kết quả của nghiên cứu quyết định tiếp tục nghiên cứu tiếp theo hay không( nghiên cứu tiền khả thikhả thi).− Nghiên cứu Tiền khả thi: là bước nghiên cứu kinh tế - kỹ thuật ở mức độ khởi đầu, chưa đòi hỏi đi sâu vào chi tiết cụ thể. Mọi khía cạnh được xem xét ở trạng thái tĩnh, số tình huống so sánh ở diện hẹp và kết quả lựa chọn bị hạn chế nhất định.− Nghiên cứu khả thi: là bước nghiên cứu toàn diện. Bản chất của nghiên cứu khả thi là đi sâu vào mọi khía cạnh của vấn đề. Tại đây mọi vấn đề được xem xét ở trạng thái động, xem xét toàn diện và giải quyết triệt để.1.6. Nghiên cứu dự án khả thi:- Để thực hiện một dự án đầu tư, nhà quản trị phải đề cập đến hang loạt các công việc: xem xét tính pháp lý của việc đầu tư; xác định mục tiêu và qui mô của dự án; phân tích các yếu tố thị trường sản phẩm của dự án; tính toán và đánh giá khả 9Tổng mức đầu tư = Tổng CPXDDA + Vốn sản xuất ban đầuSVTH: Lê Thị Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh Toànnăng cung ứng nguồn lực đầu vào; xác định tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư.- Thực chất tiến hành hoạt động đầu tư là một quá trình sử dụng nguồn lực cho mục đích đầu tư. Và để đạt mục đích đầu tư, nhà quản trị dự án phải tiến hành các hoạt động phân tích – tính toán – đánh giá – so sánh và lựa chọn cho tất cả các yếu tố nguồn lực tham gia váo dự án đó.- Nội dung cần của một NCKT bao gồm nhiều vấn đề nhưng quy tụ vào 4 nội dung bản sau đây:1.6.1 Lập luận về sự cần thiết phải đầu tư & mục tiêu đầu tư dự án:1.6.1.1. Khái niệm: Một dự án được gọi là Khả thi khi dự án đó đảm bảo tính khả thi những yếu tố bản sau đây:- Khả thi về mục tiêu, về quy mô của dự án;- Khả thi về sự huy động nguồn lực thực hiện dự án( kỹ thuật, công nghệ-lao động-tài chánh & quỹ thời gian);- Và khả thi về tính hiệu quả mà dự án đạt được1.6.1.2. Mục đích: Nghiên cứu dự án khả thi nhằm 2 mục đích chủ yếu:- Hình thành một tài liệu hệ thống, căn cư khoa học và tính pháp lý để đệ trình tới các quan trong việc thẩm định DA và ra quyết định đầu tư cho DA;- NCKT tạo ra một hồ sơ gốc để tiến hành công việc trong Giai đoạn 2 của chu trình DAĐT đó là gia đoạn “ Thực hiện Dự án”.1.6.1.3. Sự cần thiết phải đầu tư và mục tiêu đầu tư:- Đây là nội dung đầu tiên mà khi bắt tay làm DAĐT đòi hỏi người xây dựng DA phải thể hiện. Nhà quản trị phải nêu được lý do và sự cần thiết đầu tư để làm gì? Việc đầu tư sẽ giải quyết vấn đề gì cho kinh tế - xã hội? Cho ngành 10[...]... phận xây dựng cơng trình và bộ phận kinh doanh tơng tươi. Mục tiêu của đề tài:Mục tiêu của đề tài “ Lập báo cáo khả thi dự án trạm trộn tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình ở khu vực Nam để thấy được sự cần thi t phải đầu tư dự án trạm trộn tông thương phẩm  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:2 SVTH: Lê Thi Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng... DAĐT, bao gồm:- Khả thi về tính pháp lý.- Khả thi về mục tiêu của dự án - Khả thi về quy mô & giải pháp thực hiện dự án - Khả thi về khả năng huy động nguồn lực- Khả thi về tính hiệu quả ở các chỉ tiêu đánh giá- Khả thi về đảm bảo sinh thái, mơi trườngTrong tính khả thi của dự án, tính hiệu quả là rất quan trọng và luôn được nhà quản trị quan tâm, với 2 khía cạnh: hiệu quả về kinh tế - tài... chuyền sản xuất tông tươi tại Việt Nam như: Hàn Quốc, Ý, Thái Lan. 42 SVTH: Lê Thi Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh Toàn dự án trạm trộn tông thương phẩm trong giai đoạn này là hội vàng mà Công ty CP XD& KD Địa ốc Hịa Bình khơng thể bỏ qua.Hiện nay với tốc độ phát triển xã hội ngày một cao, nhu cầu xây dựng, vật liệu xây dựng nói chung và nhu cầu tiêu thụ tơng tươi nói... hiện nay rất lớn, nhất là giai đoạn đất nước ta hiện nay đang đẩy mạnh xây dựng sở hạ tầng. Vì vậy địi hỏi cơng ty ln phương án sản xuất kinh doanh thích hợp nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường.Ban Lãnh đạo Công ty Cổ Phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hịa Bình quan niệm rằng việc đóng góp một phần vào việc xây dựng xã hội phát triển bền vững là tất yếu. Do đó đưa ra chính sách đối... thống trạm trộn tông miền Nam( Nguồn: P.Kỹ Thuật & Ban Quản Lý Dự Án Cơng Ty Hồ Bình) Tuy nhiên, cũng chính vì hội thị trường phía Nam rộng mở nên các đối thủ cạnh tranh của tơng Hồ Bình trên cả nước đều muốn khai thác, và cạnh tranh là điều khó tránh khỏi. 2.2.3.2.2. Khách hàng:- Đối với sản phẩm tông thương phẩm khách hàng của cơng ty là: các cơng trình xây dựng của công ty; ... tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình.- Cơng văn số 1600/BXD-VP ngày 25/07/2007 của Bộ Xây Dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình (năm 2007+ giá thị trường thực tế thời điểm ký hợp đồng);- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu xây dựng cơng trình.- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập... ngành kinh tế - kỹ thuật của dự án thuộc ngành kinh tế kỹ thuật cụ thể− Dự án thuộc ngành nông nghiệp: xây dựng hệ thống đê bao, cống ngăn mặn…− Ngành giao thông: xây dựng đường hầm Thủ Thi m, xây dựng hệ thống bãi đậu xe, xe buýt ở TP.HCM, dự án xây cầu Cần Thơ, vv;8 SVTH: Lê Thi Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh Toàn1.6.3 Tính tốn và xác định các chỉ tiêu hiệu qủa đầu tư dự án: Đây... nước 1.7.2 Vai trò của các thành phần cấu thành tông thương phẩm 16 SVTH: Lê Thi Hồng Hạnh GVHD: Th.s Trịnh Đặng Khánh ToànThị trường mục tiêu tơng thương phẩm Hồ Bình là: các cơng trình Hồ Bình thi cơng, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương.Hình 2.2 : Thị phần của các cơng ty tông miền Nam( Nguồn: P.Kỹ Thuật & Ban Chỉ Huy Quản Lý Dự Án Cơng Ty Hồ Bình )Xu hướng xây nhà cao tầng gần... phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình quy định tại Nghị Định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;- Nghị Định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng... m3/h.Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của dự án : tông được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN, ACI và yêu cầu đặc biệt của khách hàng.Các loại tơng Hịa Bình sẽ sản xuất:- tông thông thường: Mác 100, 200, 250, 300.- tông mác cao: Mác 350, 400, 450, 500, 600.- tông sỏi nhẹ: Sử dụng cốt liệu sỏi nhẹ.- tông trượt: Sử dụng cho thi công côppha trượt.- tông khơng co ngót: Sử dụng . Cổ phần Xây dựng& amp; Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đang nghiên cứu xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm để đáp cho các công trình xây dựng của Hoà Bình cũng. phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình ở khu vực Nam để thấy được sự cần thi t phải đầu tư dự án trạm trộn bê tông thương phẩm. .
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập báo cáo khả thi dự án trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.doc, Lập báo cáo khả thi dự án trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.doc, Lập báo cáo khả thi dự án trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.doc, Chức năng: có đầy đủ chức năng cơ năng bản: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:, Giai đoạn thực hiện đầu tư: Giai đoạn vận hành – khai thác dự án:, Tính tốn các chỉ tiêu hiệu quả của dự án: Phân tích độ nhạy để xác định độ an tồn của dự án:, Cơ sở pháp lý, 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Từ khóa liên quan