Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Trung tâm lữ hành quốc tế Hà Nội srartour.doc

37 911 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Trung tâm lữ hành quốc tế Hà Nội srartour Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều TrangLời nói đầuTrong thời gian gần đây, tuy tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, nhng nền kinh tế khu vực đã phục hồi và tăng trởng mạnh mẽ. Môi trờng hoà bình và ổn định trong khu vực, sự năng động của khu vực Châu á - Thái Bình Dơng, xu thế hợp tác quốc tế vì lợi ích phát triển trong mọi lĩnh vực ngày càng đợc mở rộng và phát triển.Dới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nớc chúng ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đầy gian nan thử thách, với sự quyết tâm cao và tin tởng ở Thắng Lợi trong tơng lai.Thật vậy, chúng ta luôn mở rộng vòng tay chào đón bè bạn bốn phơng trong bối cảnh đất nớc thanh bình, mọi dân tộc bác ái, giàu lòng mến khách đang đẩy nhanh tốc độ tăng trởng kinh tế để sớm hoà nhập vào trào lu phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế khu vực nói riêng.Các Trung tâm du lịch Việt Nam còn trẻ, nhng có lòng yêu ngành tha thiết và mong muốn góp phần xây dựng và phát triển ngành du lịch nớc nhà lên tầm cao. Trung tâm lữ hành Nội Startour trực thuộc Công ty Đầu t Thơng mại Dịch vụ Thắng Lợi ra đời trên cơ sở mở rộng và phát triển ngành du lịch lữ hành nội địa và quốc tế tại Việt Nam, có thuận lợi cơ bản là tiếp thu và duy trì tốt mối quan hệ với các hãng du lịch quốc tế.Hiện tại Trung tâm lữ hành quốc tế Nội Startour là một trong những Trung tâm dẫn đầu về kinh doanh lữ hành tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của Trung tâm là tổ chức đa ngời nớc ngoài vào tham quan du lịch tại Việt Nam cũng nh là ngời Việt Nam đi du lịch nớc ngoài và du lịch nội địa. Hiệu quả kinh doanh luôn luôn là vấn đề hàng đầu của tất cả các nhà kinh doanh, cái đó là mục tiêu hoạt động, điều này em thực sự chú ý trong thời gian thực tập tại Trung tâm.Vì vậy em chọn đề tài "Hiệu quả kinh doanh chơng trình du lịch của Trung tâm lữ hành quốc tế Nội srartour".Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô1Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều TrangĐề tài đ ợc kết cấu thành ba ch ơng. Chơng 1: Khái quát về Trung tâm lữ hành quốc tế Nội Star tour.Chơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh chơng trình du lịch của Trung tâm.Chơng 3: Những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour.Để giải quyết tốt mục tiêu, yêu cầu nói trên em đã cố gắng thể hiện sự kết hợp giữa phơng pháp trình bày và phơng pháp nghiên cứu phân tích số liệu để làm nổi bật vấn đề nêu ra.Chuyên đề này đợc bắt đầu và hoàn thành nhờ sự định hớng và giúp đỡ của cô giáo hớng dẫn TS. Trần Thị Minh Hoà đã trực tiếp hớng dẫn chỉ bảo em trong việc viết và thu thập tài liệu, cùng với các cán bộ và nhân viên tại Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Star tour.Để ghi nhận và đáp lại tình cảm và tấm lòng nhiệt tình đó em nhận thức đ-ợc rằng mình phải cố gắng và nỗ lực rèn luyện để đạt đợc kết quả tốt nhất trong học tập và công tác sau này. Em xin chân thành cảm ơn.Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô2Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều TrangChơng 1: Khái quát về Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour Công ty Đầu t thơng mại và Dịch vụ Thắng Lợi ra đời năm 1994 theo quyết định thành lập số 2914/QĐ - UBND thành phố Nội ngày 5 - 1 - 1994. Cuối năm 1998 đầu năm 1999 do có sự biến đổi về cơ chế kinh tế, yêu cầu sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh và phát triển mảng lữ hành nội địa và quốc tế, Công ty Đầu t Thơng mại và Dịch vụ Thắng Lợi theo quyết định cho phép thành lập Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour để kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour trực thuộc Công ty Đầu t Thơng mại và Dịch vụ Thắng Lợi, hoạch toán phụ thuộc địa chỉ 162B Đội Cấn - Ba Đình - Nội. Cho đến nay, qua hơn 5 năm hoạt động kinh doanh, Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour không ngừng lớn mạnh và kinh doanh rất có hiệu quả Trung tâm có thuận lợi cơ bản là nhận quan hệ với các hãng du lịch quốc tế, là bạn hàng của tổng Trung tâm và trên cơ sở khai thác những quan hệ với khách hàng tiềm năng mới hiện nay, Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour có mối quan hệ với trên 15 nớc và nhiều hãng du lịch vẫn thờng xuyên trao đổi khách.1.2. Chiến lợc, cơ cấu tổ chức quyền hạn và trách nhiệm của Trung Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour.1.2.1. Chiến lợc kinh doanh của Trung tâm.Đây là năm thứ 6 Trung tâm trở thành doanh nghiệp độc lập để chuẩn bị tổng kết năm kinh doanh lữ hành và xây dựng chơng trình kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn 2004 - 2006 Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour có những kế hoạch nh sau:- Mở rộng thị trờng ra các đông âu, Bắc Mỹ và Nhật.Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô3Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều Trang- Tăng cờng tuyên truyền quảng cáo để thu hút khách.- Đầu t cho đội xe của Trung tâm để chủ động kinh doanh.- Đặc biệt trong năm 2004 phấn đấu đón 10000 khách quốc tế, trong đó dự kiến khai thác từ 7500 đến 8000 khách đi chơng trình thị trờng nội địa phấn đấu đón 2500 khách và 1500 khách đi du lịch nớc ngoài.Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm nh sau:* Chức năng của Trung tâm:- Nghiên cứu thị trờng du lịch, tuyên truyền quảng cáo du lịch trong nớc và nớc ngoài.- Xây dựng các chơng trình du lịch tổ chức thực hiện các chơng trình du lịch cho ngời nớc ngoài đi tham quan du lịch tại Việt Nam cũng nh ngời Việt Nam đi du lịch nớc ngoài.- Trực tiếp giao dịch kí kết với các hãng trong và ngoài nớc.- Kinh doanh các dịch vụ khác: khách sạn, vận chuyển, thị thực xuất nhập cảnh.* Nhiệm vụ của Trung tâm.Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour có nhiệm vụ:- Căn cứ vào chính sách của Nhà nớc, kế hoạch của công ty, lập các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Trung tâm.- Nghiên cứu thị trờng, tham gia hội chợ, hội thảo để nắm bắt tình hình du lịch thế giới và tạo mối quan hệ với bạn hàng.- ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh du lịch.- Tổ chức tốt các chơng trình du lịch bảo đảm quyền lợi cho khách.- Thờng xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm.Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour là Trung tâm du lịch lớn ở Việt Nam, hiện tại có 102 cán bộ công nhân viên làm việc tại Nội các bộ phận phòng ban của Trung tâm nh sau:- Phòng thị trờng quóc tế 1- Phòng thị trờng quốc tế 2.Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô4Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều Trang- Phòng thị trờng trong nớc- Phòng điều hành- Phòng hớng dẫn- Phòng thông tin quảng cáo- Phòng tài chính kế toán- Phòng hành chính tổng hợp- Phòng điều hành xeCác phòng ban này đợc tổ chức nh sau:Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour* Giám đốc Trung tâm đợc Công ty bổ nhiệm, bãi nhiệm, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của trung tâm, chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc về hiệu quả hoạt động kinh doanh, giám đốc có quyền hạn cao nhất trong Trung tâm.Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô5Giám đốcCác phó giám đốcBộ phận tổng hợpBộ phận nghiệp vụ du lịchBộ phận bổ trợPhòng hành chínhPhòng kế hoạchPhòng thị trường quốc tếPhòng điều hànhPhòng hướng dẫnPhòng thị trường trong nướcPhòng thông tin quảng cáoCác chi nhánhTổ xeKhách sạn liên doanhBáo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều Trang* Hai phó giám đốc là ngời giúp việc cho Giám đốc, một phó giám đốc chịu trách nhiệm về vấn đề thị trờng, một phó giám đốc chịu trách nhiệm về tài chính.* Phòng hành chính tổ chức: Phòng này gồm 12 ngời, một trởng phòng, một phó phòng, còn lại là các nhân viên có chức năng quản lý về vấn đề nhân sự. Tổ chức văn th bảo vệ * Phòng thị trờng quốc tế 1.Phòng này gồm 11 ngời, trong đó có một ngời trởng phòng, một phó phòng quản lý chung các nhân viên còn lại chịu trách nhiệm về các hãng* Phòng thị trờng quốc tế 2.Phòng này gồm 11 ngời, trong đó có một trởng phòng, một phó phòng quản lý chung các nhân vien còn lại chịu trách nhiệm về từng thị trờng* Phòng thị trờng trong nớc.Phòng này gồm 10 cán Bộ chia thành 5 nhóm: Nhóm 1: Xây dựng và bán chơng trình cho ngời Việt Nam, ngời nớc ngoài c trú tại Việt Nam đi du lịch nớc ngoài.Nhóm 2: Xây dựng chơng trình cho ngời nớc ngoài c trú tại Việt Nam đi du lịch ở Việt Nam.Nhóm 3: Xây dựng và Bán chơng trình cho ngời Việt Nam đi du lịch ở trong nớc.Nhóm 4: Tổ hoạch toán lỗ lãi.Nhóm 5: Thông tin quảng cao, tiếp thị* Phòng điều hành:Phòng này gồm 14 ngời phòng đó có mặt trởng phòng, một phó phòng và gồm 12 nhân viên thực hiện các mảng công việc sau:- Một nhóm thực hiện mảng lu trú.- Một nhóm thực hiện mảng vận chuyển - Một nhóm thực hiện mảng ăn uống - Một nhóm thực hiện mảng vui chơi, giải trí.Nhân viên điều hành chia thành từng vùng để quản lý, điều hành.Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô6Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều Trang* Phòng hớng dẫn.Phòng này có 18 ngời, một trởng phòng, một phó phòng. Các hớng dẫn viên chia thành 2 nhóm, một nhóm hớng dẫn khách Pháp và Thuỵ Sĩ, một nhóm hớng dẫn khách còn lại. Trung tâm còn có hơn 200 công tác viên hớng dẫn du lịch. * Phòng thông tin quảng cao.Phòng này gồm 7 ngời, một trởng phòng, một phó phòng, có chức năng thu thập thông tin, xử lý thông tin, thông báo cho các phòng ban, ban giám đốc, tiếp thị quảng cáo trong nớc và ngoài nớc.* Phòng điều động xe. Phòng này gồm 10 ngời, điều khiển 10 xe chủ yếu là phục vụ khách quan trọng, cán bộ trong Trung tâm đi công tác.* Phòng tài chính kế toán.Phòng này gồm 7 ngời, một kế toán trởng, một kế toán phó, một kế toán tổng hợp, mặt thủ quỹ, một nhân viên đổi tiền và các kế toán viên.1.2.3. Trách nhiệm và quyền hanh của Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour.+ Quyền hạnTrung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour, có quyền hạn sau:- Trung tâm có quyền ký kết các hợp đồng vận chuyển khách du lịch quốc tế, nội địa trong phạm vi nhà nớc cho phép. Ký kết với các thành phần kinh tế, công dân Việt Nam, ngời nớc ngoài sinh sống ở Việt Nam và ở nớc ngoài.- Xây dựng các dịch vụ bổ xung để nâng cao chất lợng sản phẩm du lịch + Trách nhiệm.Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour có nghĩa vụ sau.- Tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nớc về thuế, kế toán, tài chính, lao động- Thờng xuyên chăm lo đời sống ngời lao động.- Thực hiện nghĩa vụ xã hội.1.2.4.Vốn - cơ sở vật chất kỹ thuật.Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô7Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều TrangTrung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour có trụ sở tại Nộitrung tâm văn hoá chính trị của đất nớc, giao thông thuận tiện, nơi tập trung nhiều Trung tâm lớn, các đại sứ quán các nớc. Điều này tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Trung tâm có văn phòng trụ sở đợc xây dựng tại địa điểm thuận lợi, khang trang. Vốn kinh doanh của Trung tâm hiện nay là hơn 11 tỷ đồng, trong đó có hơn 4 tỷ đồng vốn cố định và khoảng 7 tỷ đồng vốn lu động, trang thiết bị kinh doanh của Trung tâm có thể nói là hiện đại bao gồm 35 máy tính nối mạng, 4 máy fax, 29 máy điện thoại, với cơ sở vật chất kỹ thuật nh vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh lữ hành của Trung tâm đại diện qua cao ngoài ra Trung tâm còn có một đội xe 14 chiếc chất lợng cao để phục vụ hoạt động vận chuyển khách.Trung tâm còn có hơn 100 cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm và năng lực làm việc nhiệt tình, một số máy tính đã truy cập vào mạng internet rất có hiệu quả, Trung tâm cũng đã xây dựng đợc trang Website cho riêng Công ty.1.2.5. Sản phẩm của Trung tâm.Sản phẩm chủ yếu của Trung tâm là các chơng trình du lịch trọn gói do Trung tâm xây dựng. Đặc đỉem của sản phẩm của Trung tâm là các chơng trình du lịch dài ngày, khách có thu nhập cao, tuổi trung niên trở nên, chơng trình du lịch rất đa dạng độc đáo và đợc khách hàng rất hài lòng.Các loại chơng trình du lịch trọn gói của Trung tâm nh sau:* Chơng trình du lịch đa ngời nớc ngoài tham quan du lịch Việt Nam.Đây là hoạt động kinh doanh chính của Trung tâm, Trung tâm có rất nhiều chơng trình cho thị trờng khách này, các chơng trình này thờng dài ngày hoặc tuyến việc, hàng năm Trung tâm thờng xuyên khảo sát thị trờng, xây dựng các chơng trình mới cho phù hợp với nhu cầu cũng nh là phát hiện mới ở nơi có tài nguyên du lịch để giới thiệu cho Trung tâm gửi khách và bán chơng trình. Giá bán chơng trình du lịch này thờng cao, năm 2001 giá bán chơng trình trung bình là 76 USD mỗi ngày khách, đạt doanh thu hơn 4 triệu USD. Năm 2002 giá ch-ơng trình, mỗi ngày là 72 USD, đạt doanh thu 4,8 triệu USDVí dụ chơng trình nh sau:Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô8Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều TrangVNT 105 Good morning VIETNAM 11 ngày 10 đêm, giá bán 70 USD/ pax/ ngày.Ngày 1: Đến NộiNgày 2: Thăm NộiNgày 3: Nội - Hoà BìnhNgày 4: Nội - HuếNgày 5: Huế - Đà NẵngNgày 6: Đà Nẵng - Nha TrangNgày 7: Nha Trang - Đà LạtNgày 8: Đà Lạt - HCMNgày 9: HCM - Củ ChiNgày 10: HCM - Mỹ ThoNgày 11: Rời HCM* Chơng trình du lịch cho ngời Việt Nam, ngời nớc ngoài c trú tại Việt Nam, đi du lịch nớc ngoài.Trong khuôn khổ những nớc mà Nhà nớc cho phép ngời Việt Nam đi du lịch, Trung tâm đã xây dựng chơng trình dành cho ngời Việt Nam đi du lịch, ch-ơng trình chủ yếu là sang Thái Lan, Hồng Kông, Ma Cao, Trung QuốcGiá trung bình của những chuyến du lịch này là 20 USD/ ngày khách. Một số chơng trình của Trung tâm nh sau:Hà Nội - Băng Koc, Paitaya - Nội, 5 ngày 4 đêm giá 398 USD/ khách.Hà Nội - Seuol - Nội, 8 ngày 7 đêm giá 679 USD/ khách.Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm quyến - hồng kông - Nội, 6 ngày 5 đêm giá 569 USD/ khách.* Chơng trình du lịch cho ngời Việt Nam, ngời nớc ngoài c trú tại Việt Nam đi du lịch Việt Nam.Trong 2 năm vừa qua 2002, 2003 Trung tâm mới quan tâm đến loại khách này nên đã nghiên cứu thị trờng và xây dựng cho ngời Việt Nam, ngời nớc ngoài đi du lịch Việt Nam. Các chơng trình chủ yếu là tham quan và tắm biển, giá trung bình nh năm 2001? là 15 USD/ ngày khách, đạt doanh thu 23200 Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô9Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều TrangUSD, một số chơng trình của Trung tâm nh Nội - Ninh Bình - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh 4 ngày 3 đêm giá trung bình 15 USD/ ngày khách.* Các dịch vụ khác.- Dịch vụ VISA, hộ chiếu, vé máy bay.- Dịch vụ cho thuê xe du lịch từ 4 - 45 chỗ.- Đăng ký đặt chỗ trong khách sạn, nhà hàng1.2.6. Thị trờng khách .Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour kí hợp đồng vận chuyển các loại khách du lịch: khách du lịch nớc ngoài vào thăm quan du lịch Việt Nam, khách Việt Nam đi du lịch nớc ngoài, khách Việt Nam đi du lịch trong nớc và vận chuyển từng phần chơng trình du lịch. Có thể nói thị trờng khách của Trung tâm rất rộng lớn đặc biệt là khách nớc ngoài. Trung tâm có uy tín trên thị trờng quốc tế trong nhiều năm qua. Các thị trờng khách chính của Trung tâm là pháp, Italia, Bồ Đào Nha, Anh, Mỹ Trong đó khách Pháp chiếm khoảng 65% l ợng khách của Công ty. Khách đến với Trung tâm chủ yếu thông qua các hãng gửi khách ở nớc ngoài. Hiện tại Trung tâm không có văn phòng đại diện ở nớc ngoài, hoạt động nghiên cứu thị trờng do các Trung tâm nớc ngoài thực hiện, họ thu gom khách và gửi cho Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên hoạt động tuyên truyền quảng cáo và hợp tác quốc tế của Trung tâm vẫn thờng xuyên và chất l-ợng hơn. Trung tâm luôn quảng cáo sản phẩm của mình trên các báo, tạp chí có uy tín trên thế giới, tích cực tham gia các hội chợ quốc tế để tạo lập quan hệ.Khách du lịch nội địa và khách đi du lịch nớc ngoài của Trung tâm còn ít, khách đến với Trung tâm phần lớn là do họ tự đến và do sự quen biết của bạn bè, ngời thân. Trung tâm ít quảng cáo ở trong nớc, lợng khách này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số khách, khoảng 18%.Nếu thống kê số lợng khách quốc tế theo 7 thị trờng chủ yếu ta có bảng sau.Bảng1.1: Số lợng khách của Trung tâm theo quốc gia,Đơn vị: lợt khách Năm 2001 2002 2003Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô10[...]... nhiệm của Trung Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour.1.2.1. Chiến lợc kinh doanh của Trung tâm. Đây là năm thứ 6 Trung tâm trở thành doanh nghiệp độc lập để chuẩn bị tổng kết năm kinh doanh lữ hành và xây dựng chơng trình kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn 2004 - 2006 Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour có những kế hoạch nh sau:- Mở rộng thị trờng ra các đông âu, Bắc Mỹ và Nhật.Lớp: Du. .. doanh và phát triển mảng lữ hành nội địa và quốc tế, Công ty Đầu t Thơng mại và Dịch vụ Thắng Lợi theo quyết định cho phép thành lập Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour để kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour trực thuộc Công ty Đầu t Thơng mại và Dịch vụ Thắng Lợi, hoạch toán phụ thuộc địa chỉ 162B Đội Cấn - Ba Đình - Nội. Cho đến nay, qua... hoạt động kinh doanh, Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour không ngừng lớn mạnh và kinh doanh rất có hiệu quả Trung tâm có thuận lợi cơ bản là nhận quan hệ với các hÃng du lịch quốc tế, là bạn hàng của tổng Trung tâm và trên cơ sở khai thác những quan hệ với khách hàng tiềm năng mới hiện nay, Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour có mối quan hệ với trên 15 nớc và nhiều hÃng du lịch vẫn... ( 2003) = = 1,07 Trung tâm kinh doanh các loại chơng trình du lịch đều đạt hiệu quả, hiệu quả kinh tế của chơng trình cho khách quốc tế trung bình là 1,12 tức là cứ một triệu đô la đa vào chi phí thì thu đợc 1,12 triệu đô la về doanah thu trong khi đó hiệu quả kinh tế của chơng trình du lịch ra nớc ngoài trung bình là 1,06 và ch-ơng trình du lịch nội địa là 1,06 kinh doanh chơng trình cho khách... Khái quát về Trung tâm lữ hành Quốc tếNội Startour1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour Công ty Đầu t thơng mại và Dịch vụ Thắng Lợi ra đời năm 1994 theo quyết định thành lập số 2914/QĐ - UBND thành phố Nội ngày 5 - 1 - 1994. Cuối năm 1998 đầu năm 1999 do có sự biến đổi về cơ chế kinh tế, yêu cầu sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh và phát... quốc tế của Trung tâm với Nội Đơn vị: 1000 lợt kháchNăm 2000 2001 2002 2003 Trung tâm 5,655 5,765 6,325 7,15 Hà Nội 400 400 380 500Tû lÖ % 1,41 1,44 1,66 1,43 Nguån: Së du lịch nội - Trung tâm du lịch Việt Nam - Nội. Ta thấy lợng khách của Trung tâm tăng qua các năm, trong khi đó lợng khách của Nội có sự biến động. Năm 2001 khách quốc tế đến Nội là 400.000 lợt khách, của Trung tâm là... Sản phẩm của Trung tâm. Sản phẩm chủ yếu của Trung tâm là các chơng trình du lịch trọn gói do Trung tâm xây dựng. Đặc đỉem của sản phẩm của Trung tâm là các chơng trình du lịch dài ngày, khách có thu nhập cao, tuổi trung niên trở nên, chơng trình du lịch rất đa dạng độc đáo và đợc khách hàng rất hài lòng.Các loại chơng trình du lịch trọn gói của Trung tâm nh sau:* Chơng trình du lịch đa ngời nớc... chơng trình du lịch cho ngời Việt Nam ngời nớc ngoài c trú tại Việt Nam đi du lịch nớc ngoài là 524 triệu đồng chiếm 2%, doanh thu từ chơng trình du lịch nội địa là gần 2%. Điều này chứng tỏ Trung tâm chủ yếu tập trung vào khai thác khách du lịch nớc ngoài, và thực tế kinh doanh loại chơng trình du lịch đạt hiệu quả cao.2.2.1. Hiệu quả kinh doanh chơng trình du lịch cho từng thị trờng khách.* Hiệu. .. khách của Trung tâm theo quốc gia,Đơn vị: lợt khách Năm 2001 2002 2003Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều TrangĐề tài đ ợc kết cấu thành ba ch ơng. Chơng 1: Khái quát về Trung tâm lữ hành quốc tế Nội Star tour.Chơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh chơng trình du lịch của Trung tâm. Chơng 3: Những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Trung. .. viên.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Trung tâm lữ hành Quốc tế Nội Startour là Trung tâm du lịch lớn ở Việt Nam, hiện tại có 102 cán bộ công nhân viên làm việc tại Nội các bộ phận phòng ban của Trung tâm nh sau:- Phòng thị trờng quóc tế 1- Phòng thị trờng quốc tế 2.Lớp: Du lịch VC2 Đại học dân lập Đông Đô4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phan Kiều Trang2001. Điều này cho thấy doanh nghiệp sử . thành lập Trung tâm lữ hành Quốc tế Hà Nội Startour để kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Trung tâm lữ hành Quốc tế Hà Nội Startour trực thuộc. chơng trình du lịch của trung tâm. 2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh chơng trình du lịch của Trung tâm .Trung tâm lữ hành Quốc tế Hà Nội Startour mới thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Trung tâm lữ hành quốc tế Hà Nội srartour.doc, Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Trung tâm lữ hành quốc tế Hà Nội srartour.doc, Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Trung tâm lữ hành quốc tế Hà Nội srartour.doc, Trách nhiệm và quyền hanh của Trung tâm lữ hành Quốc tế Hà Nội Startour., Hiệu quả kinh doanh chuyến du lịch nói chung. Hiệu quả kinh doanh của Trung tâm từ năm 2001 - 2003 nh sau H, Doanh thu bình quân một ngày khách qua các năm D Chi phí trung bình một ngày khách. C Lợi nhuận trung bình một ngày khách 2 Năm 2001 L2001 = = 90.109 đồng, Thị phần của doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn của Trung tâm LV Năm 2001: LV 2001 = . 100 = 45,39 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu LD, Số vòng quay của toàn bộ tài sản N Năm 2001: N 2001 = = 5,25 lần, Hiệu quả kinh doanh chơng trình du lịch cho từng thị trờng khách. Doanh thu bình quân mỗi ngày khách., Số ngày khách trung bình của một chơng trình du lịch., Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu., Kế hoạch hoá hoạt động kinh doanh.

Từ khóa liên quan