Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của Giadico.DOC

67 522 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của Giadico MỞ ĐẦU1 Tính cấp thiết của đề tài Bắt đầu từ năm 2001, Chính Phủ Việt Nam ban hành chính sách lắp ráp xe ô trong nước Luật Đầu Tư nước ngoài đồng thời thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn, thiết bị công nghệ vào Việt Nam. Kể từ đó các doanh nghiệp trong nước đã có chiến lược mạnh dạn đầu tư lắp ráp ô theo hình CKD như ô Trường Hải, Nhà máy sản xuất ô 3/2, Công Ty CP Cơ Khí Ô Thống Nhất Thừa Thiên Huế, Công Ty Cơ Khí Ngô Gia Tự, cũng kể từ đó các dự án đầu tư nước ngoài đã hình thành đi vào hoạt động tại Việt Nam dưới dạng liên doanh như: Mercedes-benz Việt Nam, Mekong, Toyota Việt Nam, Ford Việt Nam… với tổng số vốn đều tư hàng chục đến hàng trăm triệu đô la.Một vấn đề mà các doanh nghiệp lắp rắp ô trong nước hiện đang tập trung giải quyết đó là làm thế nào để mở rộng thị trường còn tương đối nhỏ bé như hiện nay. Vừa phải cạnh tranh với các hãng trong nước lại vừa cạnh tranh với các liên doanh nước ngoài chưa tính đến yếu tố nhập lậu ô tô.Đây là một vấn đề rất khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất ô trong nước. Vấn đề này không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của từng doanh nghiệp sản xuất ô tại Việt Nam mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan như tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, thu nhập quốc dân/đầu người, mức độ phát tiển của hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam, các chính sách chế độ của chính phủ trong việc khuyến khích hay hạn chế tiêu dùng loại mặt hàng ô tô, chính sách nội địa hóa sản phẩm, giảm giá thành, chính sách xuất nhập khẩu của Nhà Nước, việc phát triển xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.Trên cơ sở nhận biết tầm quang trọng của tiêu thụ sản phẩm bằng những kiến thức đã học, nghiên cứu tại trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM qua quá trình làm việc tại Công ty CP DV-TM Ô Gia Định V.N, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ ô của Giadico” làm khóa luận tốt nghiệp.SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 1 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNG1 Mục đích nghiên cứu của đề tàiHệ thống hóa các vấn đề cơ bản về thị trường hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, làm rõ các biện pháp nguyên tắc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.Phân tích, đánh giá hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Giadico trên cơ sở nghiên cứu thị trường ô tìm ra sự biến động, các nhân tố ảnh hưởng trong thời gian qua đến hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ ô trong nước xuất khẩu cho công ty Giadico trong tương lai.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tàiĐối tượng là các nhân tố khách quan có ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường bao gồm các yếu tố: mức cầu của thị trường ô Việt Nam, môi trường kinh doanh, các chính sách điều tiết vĩ của Nhà Nước các chính sách, chiến lược chủ yếu của Giadico liên quan đến hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ tại Việt Nam thời gian qua.Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ô của Giadico trong 3 năm gần đây (2007-2009), dự báo các yếu tố mới ảnh hưởng đến hoạt động này trong thời gian tới, đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp cho công ty thực hiện tốt hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ trong những năm tới.3 Phương pháp nghiên cứu đề tàiĐề tài sử dụng các phương chủ yếu như: Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp.4 Đóng góp của đề tàiTrong giai đoạn hiện nay vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết đối với công ty Giadico là làm thế nào để mở rộng được thị trường tiêu thụ của họ trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt giữa 14 liên doanh ô tại Việt Nam nhiều công ty sản xuất lắp ráp ô Việt Nam, vì vậy khóa luận đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng thị trường SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 2 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNGô cho Giadico trên cơ sở phân tích đánh giá một cách xác thực hoạt động mở rộng thị trường của các công ty lắp ráp ô trong nước hiện nay. Đặc biệt là phân tích được các nguyên nhân, nêu ra được những hạn chế, vướng mắc trong công tác mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như chính sách xuất khẩu ô trong thời gian tới. 5 Kết cấu của đề tàiKhoá luận đi sâu phân tích đánh giá thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm mở rộng thị trường của công ty trong một số năm gần đây, qua đó xác định được những thành tựu đạt được cũng như những khuyết điểm nguyên nhân của nó. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp kiến nghị góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm mở rộng thị trường của công ty. Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu khoá luận gồm 3 chương:Chương I: Những vấn đề về thị trường mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp.Chương II: Tình hình hoạt động kinh doanh của GiadicoChương III: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Giadico.SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 3 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNGCHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP1.1 Một số vấn đề cơ bản về thị trường1.1.1 Khái niệm thị trườngThị trường là phạm trù kinh tế gắn liền với nền kinh tế hàng hóa, là một khâu của quá trình sản xuất, được mở rộng cùng với sự mở rộng của sản xuất lưu thông hàng hóa. Theo K. Mác: Hàng hóa là sản phẩm được các nhà sản xuất làm ra không phải để SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 4 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNGcho bản thân họ tiêu dùng mà để bán. Hàng hóa được bán tại không gian thời gian nhất định trên thị trường. Ngày nay cùng với sự phát triển sản xuất lưu thông hàng hóa tính không gian thời gian đã dần bị đẩy lùi vào lịch sử. Các hoạt động mua bán trên thị trường ngày càng phát triển trình độ cao. Việc mua bán hàng hóa trên thị trường diễn ra phức tạp, hình thức đa dạng phong phú đòi hỏi có cách nhìn nhận mới về thị trường. Theo định nghĩa của các nhà khoa học hiện đại thì thị trường là tổng hợp các quan hệ kinh tế trong việc mua, bán hàng hóa dịch vụ. Từ các góc độ khác nhau của thị trường người ta có các quan điểm khác nhau về thị trường.Theo nhà kinh tế Samuelson: “ Thị trường là một quá trình trong đó người mua người bán một thứ hàng hóa tác động qua lại với nhau để xác định giá cả số lượng hàng”.Theo nhà kinh tế học David Begg: “ Thị trường là sự biểu hiện thu gọn của quá trình mà thông qua đó các quyết định của công ty về sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào quyết định của người công nhân về việc làm bao lâu, cho ai đều dung hòa bằng sự điều chỉnh giá cả”.Hai quan niệm trên phù hợp với bản chất thị trường trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền sản xuất lưu thông hàng hóa đã phát triển đến trình độ cao. Mâu thuẫn giữa sản xuất tiêu thụ được thể hiện qua mâu thuẫn giữa sản xuất thị trường. Những khó khăn ngày càng tăng trong khâu bán hàng là yếu tố khách quan buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển phải dựa trên việc nghiên cứu sâu sắc về thị trường.Có nhiều quan niệm khác nhau nữa về thị trường nhưng còn phụ thuộc vào từng lĩnh vực, từng loại hàng hóa mà chúng ta có thể xem xét đánh giá theo khía cạnh, phương diện nào để hiểu được các quy luật hoạt động đặc thù của thị trường đó. Vì vậy việc nghiên cứu thị trường nói chung nghiên cứu thị trường đặc thù cho một nhóm hoặc một loại hàng hóa nào đó có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoạch định chính sách, chiến lược hoạt động của công ty:- Coi trọng khâu tiêu thụSV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 5 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNG- Bán cái mà thị trường cần chứ không phải bán cái mà mình có thể làm ra.- Tổ chức nghiên cứu tỉ mỉ về thị trường loại mặt hàng định sản xuất, các phản ứng linh hoạt kịp thời sẽ xảy ra trong tương lai trước sự tác động ảnh hưởng của thị trường.1.1.2 Các yếu tố cấu thành thị trườngThị trường muốn hình thành phải hội đủ các điều kiện sau:Trên thị trường hoạt động mua bán được diễn ra thông qua hai chủ thể chính đó là người mua người bán, người mua sẽ hình thành nên sức cầu thị trường người bán sẽ hình thành sức cung thị trường người bán hàng hóa cho người mua phải được bồi thường thoả đáng. Trong giai đoạn hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường làm xuất hiện thêm các trung gian khác như người mua giới, đại lý phân phối, các đối thủ cạnh tranh, thuế, hải quan, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, sản xuất. Trên thị trường, Nhà nước tham gia trên thị trường với tư cách là hộ tiêu dùng đặc biệt đồng thời là người đề ra thực hiện các công cụ quản lý kinh tế.Cung trên thị trường: Cung là số lượng hàng hóa dịch vụ mà người bán có khả năng bán sẵn sàng bán mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định. Số lượng hàng hóa được cung ứng ra trên thị trường trong khoản thời gian nhất định tuân theo quy luật cung. Cung của một loại hàng hóa nào đó còn bị tác động bởi các yếu tố sau:- Phụ thuộc vào giới hạn khả năng sản xuất của nền kinh tế- Phụ thuộc giá cả các yếu tố đầu vào- Phụ thuộc vào kỳ vọng của người sản xuất- Phụ thuộc vào các chính sách thuế quan, xuất nhập khẩu.SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 6 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNGCầu thị trường là số lượng hàng hóa dịch vụ mà người mua có khả năng sẵn sàng mua trong khoảng thời gian nhất định. Khi giá cả hàng hóa thay đổi thì quy luật cầu sẽ phát huy tác dụng. Cầu của một loại hàng hóa nào đó phụ thuộc vào các yếu tố sau:- Mức thu nhập của dân cư- Thị hiếu của người tiêu dùng- Giá cả của các lại hàng hoá thay thế, bổ sung- Các kỳ vọng của người tiêu dùngGiá cả hàng hóa là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa trên thị trường. Giá cả hàng hóa thay đổi xoay quanh giá trị của được hình thành nên bởi tác động của quy luật cung cầu một số các nhân tố khác như: Quy luật lưu thông tiền tệ, giá trị thực tế của đồng tiền sử dụng làm phương tiện thanh toán trên thị trường sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa đó.1.1.3 Vai trò các chức năng của thị trường Vai tròVai trò của thị trường rất quan trọng đối với sản xuất kinh doanh hàng hoá quản lý kinh tế. Thị trường được coi là phạm trù trung tâm vì qua đó các doanh nghiệp có thể nhận biết được sự phân phối các nguồn lưu thông hàng hóa qua hệ thống giá cả. Thị trường chỉ mất đi sản xuất hàng hóa không còn, điều này cho thấy sản xuất là chiếc cầu nối của sản phẩm tiêu dùng. Vậy thị trường không chỉ là mơi diễn ra các hoạt động mua bán mà nó còn thể hiện quan hệ hàng hóa tiền tệ. Do đó thị trường được coi là môi trường của kinh doanh. Trong quản lý kinh tế, thị trường là nơi Nhà nước tác động vào quá trình kinh doanh của cơ sở, quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp Chức năngChức năng tái sản xuất được thực hiện:SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 7 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNGChức năng thông tin: Thị trường cung cấp thông tin cho cả người sản xuất người tiêu dùng, thị trường chỉ cho người sản xuất biết nên sản xuất cái gì, số lượng bao nhiêu, sản xuất khi nào. Thị trường chỉ cho người tiêu dùng nên mua hàng hóa hay dịch vụ nào, mua đâu, mua vào thời điểm nào. Chức năng này chứa đựng thông tin về tổng cung, tổng cầu, quan hệ cung cầu yếu tố ảnh hưởng đến việc mua bán.Chức năng điều tiết: Thông qua nhu cầu thị trường các nhà sản xuất kinh doanh sẽ chủ động điều tiết vốn, vật tư lao động trong các lĩnh vực sao cho lợi nhuận thu lại là lớn nhất.1.1.4 Phân loại thị trườngPhân loại thị trường có thể dùng nhiều tiêu thức khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp phân loại mà người kinh doanh tham gia với tư cách người bán.Phân loại căn cứ vào hình thái hiện vật mục đích của hàng hóa trao đổi trên thị trường:- Thị trường các yếu tố sản xuất là thị trường trong đó diễn ra việc trao đổi hàng hóa để thõa mãn các yêu cầu sản xuất của xã hội. Hàng hóa trên thị trường chủ yếu là các nguyên vật liệu hoặc các sản phẩm kỹ thuật khác.- Thị trường hàng tiêu dùng là thị trường trao đổi hàng hóa đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng của xã hội, thị trường này đa dạng luôn biến động.- Thị trường các dịch vụ: Trên thị trường trao đổi các hàng hóa đặc biệt không tồn tại dưới hình thái vật chất cụ thểPhân loại căn cứ vào phạm vi vùng thu hút vị trí của mối quan hệ:- Thị trường địa phương- Thị trường dân tộc- Thị trường quốc tếSV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 8 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNGPhân loại căn cứ vài số người tham gia vào thị trường vị trí của người bán, người mua trên thị trường: - Thị trường độc quyền là thị trường mà bên tham gia chỉ có một bên duy nhất, bên bán có một người là thị trường độc quyền bán, bên mua chỉ có một người là thị trường độc quyền mua.- Thị trường cạnh tranh mà đó có nhiều người bán, người mua tham gia thị trường được coi là thị trường cạnh tranh hoàn hảo, còn đòi hỏi hàng hóa phải đồng nhất để không tạo ra những cản trở trong cạnh tranh, đồng thời dễ dàng chuyển đổi ngành nghề.- Thị trường độc quyền cạnh tranh là thị trường vừa có yếu tố cạnh tranh đồng thời một số bộ phận thị trường một hoặc một số nhà kinh doanh có được lợi thế độc chiếm bộ phận thị trường đó, khi tham gia vào thị trường độc quyền cạnh tranh nhà kinh doanh có thể lựa chọn để quyết định hoặc về giá bán hoặc về khối lượng bán.Phân loại theo khả năng đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của xã hội:- Thị trường thực tế- Thị trường tiềm năng- Thị trường lý thuyết- Ngoài ra còn có nhiều cách phân loại thị trường khác tùy theo góc độ nghiên cứu mà các nhà kinh doanh có thể lựa chọn tiêu thức cụ thể.1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trườngỞ góc độ sự tác động của các lĩnh vực thị trường các nhân tố thuộc về chính trị xã hội thể hiện qua chính sách tiêu dùng, dân tộc quan hệ quốc tế, các nhân tố tâm sinh lý tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng do đó có tác động mạnh mẽ tới nhu cầu thị trường, các nhân tố môi trường như thời tiết, khí hậu cũng ảnh hưởng tới sản xuất tiêu dùng.SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 9 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNGTheo tính chất quản lý phân cấp quản lý:- Các nhân tố thuộc về quản lý vĩ là các chủ trương, chính sách, biện pháp của Nhà nước, các cấp tác động vào thị trường. Những chính sách, biện pháp hay được sử dụng là thuế, quỹ điều hoà giá cả, những biện pháp này có vai trò khác nhau nhưng nó có tác động trực tiếp vào cung hoặc cầu nên tác động gián tiếp vào giá cả. Ngoài ra, còn có các yếu tố như mật độ dân số, trình độ phát triển của hệ thống giao thông vận tải, mức độ đô thị hoá. Đây là các yếu tố quan trọng của thị trường, nó tạo nên mức độ thuận lợi hay bất lợi của môi trường kinh doanh.- Các nhân tố thuộc quản lý vi mô: Là những chiến lược, chính sách, biện pháp của cơ sở kinh doanh sử dụng trong kinh doanh, nó thường các chính sách làm cho sản phẩm thích ứng với môi trường.1.2 Nội dung công tác duy trì mở rộng thị trường tiêu thị sản phẩm của doanh nghiệp1.2.1 Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệpThị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là thị trường đó doanh nghiệp giữ vai trò là người bán. Nó là một bộ phận trong tổng thể thị trường của ngành nền kinh tế.Phần thị trường của những người không tiêu dùng tuyệt đối là tập hợp những người có nhu cầu về loại hàng hoá đó, có khả năng thanh toán nhưng vì những lí do bất khả kháng nên họ không mua loại hàng đó. Ví dụ như: người tàn tật với chiếc xe ô tô, người điếc với radio catset.Phần thị trường của những người không tiêu dùng tương đối là tập hợp những người không tiêu dùng loại hàng hoá đó vì nhiều lí do khác nhau như: thiếu thông tin, không biết sự có mặt của loại hàng hoá đó trên thị trường, thiếu khả năng thanh toán, vì chất lượng hàng hoá không phù hợp yêu cầu. Trong tương lai có thể họ sẽ là người tiêu dùng hàng hoá đó.SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 10 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNG[...]... hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường bao gồm các yếu tố: mức cầu của thị trường ô Việt Nam, môi trường kinh doanh, các chính sách điều tiết vĩ của Nhà Nước các chính sách, chiến lược chủ yếu của Giadico liên quan đến hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ tại Việt Nam thời gian qua.Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ô của Giadico... chương:Chương I: Những vấn đề về thị trường mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp.Chương II: Tình hình hoạt động kinh doanh của GiadicoChương III: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Giadico.SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 3 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNG Cầu thị trường là số lượng hàng hóa dịch vụ mà người mua có khả năng sẵn sàng mua trong... biện pháp nguyên tắc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.Phân tích, đánh giá hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Giadico trên cơ sở nghiên cứu thị trường ô tìm ra sự biến động, các nhân tố ảnh hưởng trong thời gian qua đến hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ ô trong nước xuất khẩu cho công ty Giadico trong tương lai.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tàiĐối... phẩm ô cho nhu cầu xã hội, cung cấp cho tất cả các thành phần kinh tế phương tiện vận tải, chuyên chở đi lại, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Việc duy trì mở rộng thị trường sản phẩm của các doanh nghiệp ô tại Việt Nam khơng chỉ có ý nghĩa đối với bản thân ngành công nghiệp ô tại Việt Nam mà cịn có ý nghĩa to lớn đối với tồn bộ nền kinh tế quốc dân. Mở rộng thị trường ô tô. .. ro trong kinh doanh càng lớn. Khơng duy trì được thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ dẫn đến nguy cơ phá sản doanh nghiệp.Các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tại Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những khó khăn to lớn. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp hiện đang bị thu hẹp dần do cầu về ô không tương xứng với mức tăng về cung ô tô.  Đối với nền kinh tế quốc dânMỗi doanh nghiệp... hoạch kế hoạch dài hạn của công ty phù hợp với điều kiện kinh tế. SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 29 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNG ô cho Giadico trên cơ sở phân tích đánh giá một cách xác thực hoạt động mở rộng thị trường của các công ty lắp ráp ô trong nước hiện nay. Đặc biệt là phân tích được các nguyên nhân, nêu ra được những hạn chế, vướng mắc trong công tác mở rộng thị trường tiêu thụ trong... tiền đề phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam trong thế kỷ tới đồng thời tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho dân cư trước mắt là các vùng đơ thị lớn.Tóm lại, việc khơng ngừng mở rộng thị trường ô cho các doanh nghiệp lắp ráp ô tại Việt Nam trong thế kỷ tới, có tác động rất mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung cũng như sự tồn tại phát triển của các doanh. .. trọng của tiêu thụ sản phẩm bằng những kiến thức đã học, nghiên cứu tại trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM qua q trình làm việc tại Cơng ty CP DV-TM Ơ Gia Định V.N, em đã mạnh dạn chọn đề tài: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ ô của Giadico” làm khóa luận tốt nghiệp.SV: LƯƠNG THỊ THU TRANG 1 GVHD: ThS. PHẠM THỊ KIM DUNG SV: LƯƠNG THỊ THU... mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công tyThông qua các số liệu thực tế hoạt động mở rộng thị trường của Giadico chúng ta có thể rút ra một số ưu, nhược điểm sau đây:2.6.1 Những thành tựuNhìn chung, trong thời gian 3 năm 2007-2009 công ty đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ về hoạt động kinh doanh xe ơ tơ. Điều đó thể hiện những nét khái quát như sau: Thị trường tiêu thụ xe của. .. đơn vị kinh tế trong hệ thống kinh tế thống nhất. Một nền kinh tế vững mạnh dựa trên nền tảng sự lớn mạnh của các doanh nghiệp hoạt động trên đất nước đó. Mỗi doanh nghiệp duy trì mở rộng được thị trường, đẩy lùi được sự lấn chiếm của hàng ngoại sẽ góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà, tăng tiềm lực kinh tế của đất nước, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.Duy trì mở rộng thị trường . ty CP DV-TM Ô Tô Gia Định V.N, em đã mạnh dạn chọn đề tài: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của Giadico làm. hình hoạt động kinh doanh của GiadicoChương III: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Giadico. SV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của Giadico.DOC, Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của Giadico.DOC, Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của Giadico.DOC, Các yếu tố cấu thành thị trường, Sl xe Doan Số lượt Doan, Tình hình tiêu thụ xe qua các kênh, Những thành tựu, Giadico nên sử dụng giá linh hoạt trong hoạt động tiêu thụ, Mở rộng mạng lưới tiêu thụ Quảng cáo, Nâng cao dịch vụ sau bán hàng nhằm đẩy mạnh tiến độ tiêu thụ