Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty Tân Thái Phương.doc

55 487 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty Tân Thái Phương Khóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái PhươngPHẦN MƠÛ ĐẦUI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀITrong xu hướng phát triển hội nhập kinh tế Quốc tế hiện nay khi mà Việt Nam đã là thành viên của khối ASEAN, Tổ chức thương mại thế giới – Word Trade Organnization (WTO) thì sẽ tạo cho nền kinh tế và cho từng doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức mới. Do đó, nước ta đã và đang có nhiều biến đổi nhằm tạo cơ hội thúc đẩy nhanh quá trình phát triển nền kinh tế.Để có thể hội nhập cùng xu hướng chung, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng phát triển mạnh mẽ về cả số lượng lẫn chất lượng.Nhưng mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp đó là làm sao để lợi nhuận đạt được tối đa. Muốn vậy phải tăng doanh thu, đồng thời tiết kiệm chi phí. Vì vậy để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn cũng như phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến lược phù hợp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích và đánh giá nguồn vốn sẽ giúp các doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tài chính hiện tại, xác đònh đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến nguồn vốn của doanh nghiệp. Từ đó có những giải pháp hiệu quả để ổn đònh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Phân tích nguồn vốn là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trò, nhà đầu tư … mọi đối tượng quan tâm đến tài chính cũng như nguồn vốn của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau để phục vụ cho lónh vực quản lý, đầu tư của họ. Chính vì vậy, phân tích nguồn vốn để đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là công việc làm thường xuyên không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp hiện nay, nó có ý nghóa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. SVTH: Đỗ Thò Hương Trang 1 GVHD: TS Võ Xuân VinhKhóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái PhươngChính vì nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn đối với doanh nghiệp nên em quyết đònh chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty TNHH In Bao Bì TM – DV Tân Thái Phương”. Mặc dù được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của thầy Võ Xuân Vinh các cô chú anh chò trong công ty nhưng thời gian còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, các anh chò trong công ty.Em xin chân thành cám ơn.Trân trọng kính chào.II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUMục tiêu nghiên cứu của đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty TNHH In Bao Bì TM – DV Tân Thái Phương” là để đánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty. Từ đó có những giải pháp cụ thể, thực tế để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của công ty Tân Thái Phương.III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU- Khái quát về nguồn vốn của công ty Tân Thái Phương- Thực trạng công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn của công ty- Tình hình thanh toán của công tyIV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đạt được những mục tiêu trên phải có phương pháp nghiên cứu khoa học. Khóa luận sẽ thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp lý luận dựa trên chủ nghóa duy vật biện chứng. Nghiên cứu những sự vật trong trạng thái luôn luôn vận động, luôn luôn phát triển, nghiên cứu cấu thành của chúng và xem xét chúng trong mọi quan hệ hữu cơ với sự vật xung quanh. Nên em áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:SVTH: Đỗ Thò Hương Trang 2 GVHD: TS Võ Xuân VinhKhóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái Phương- Thu thập và phân tích số liệu- Phương pháp so sánh: So sánh các chỉ tiêu của năm sau so với năm trước để thấy được biến động của nó qua từng năm.- Phương pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong lónh vực quản lý và sử dụng nguồn vốn.- Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối, số tương đối, so sánh bằng số bình quân, bằng phương pháp cân đối. Các phương pháp so sánh, quy nạp diễn giải, thống kê được vận dụng để phân tích đánh giá kết quảV. PHẠM VI NGHIÊN CỨUDựa vào số liệu báo cáo tài chính của công ty Tân Thái Phương từ năm 2005 đến 2008.VI. KẾT CẤU ĐỀ TÀIKhóa luận gồm:Chương I: Lý luận chung về vốnhiệu quả sử dụng vốn.Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH In Bao Bì TM – DV Tân Thái Phương.Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH In Bao Bì TM -DV Tân Thái Phương.SVTH: Đỗ Thò Hương Trang 3 GVHD: TS Võ Xuân VinhKhóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái PhươngCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐNHIỆU QUẢ SƯÛ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP1.1.1. Khái niệm về vốn của doanh nghiệpCó rất nhiều quan niệm khác nhau về vốn. Vốn trong các doanh nghiệp là một quỹ tiền tệ đặc biệt. Mục tiêu của quỹ là để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tức là mục đích tích lũy chứ không phải mục đích tiêu dùng. Xét trên các góc độ khác nhau ta có các khái niệm khác nhau về vốn.Theo quan điểm của Mark – nhìn nhận dưới góc độ của các yếu tố sản xuất thì ông cho rằng: “Vốn chính là tư bản, là giá trò đem lại giá trò thặng dư, là một đầu vào của quá trình sản xuất”. Tuy nhiên, Mark quan niệm chỉ có khu vực sản xuất vật chất mới tạo ra giá trò thặng dư cho nền kinh tế. Đây là một hạn chế trong quan điểm của Mark. Còn Paul A. Samuel, một đại diện tiêu biểu của học thuyết kinh tế hiện đại cho rằng: Đất đai và lao động là các yếu tố ban đầu sơ khai còn vốn và hàng hóa vốn là yếu tố kết quả của quá trình sản xuất. Vốn bao gồm các loại hàng hóa lâu bền được sản xuất ra và được sử dụng như các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất.Trong cuốn “ kinh tế học” của David Begg cho rằng “ Vốn được phân chia theo hai hình tháivốn hiện vật và vốn tài chính”. Như vậy, ông đã đồng nhất vốn với tài sản của doanh nghiệp. Trong đó:- Vốn hiện vật: Là dự trữ các hàng hóa đã sản xuất mà sử dụng để sản xuất ra các hàng hóa khác- Vốn tài chính: Là tiền và tài sản trên giấy của doanh nghiệpNgoài ra, có nhiều quan điểm khác nhau về vốn nhưng mọi quá trình sản xuất kinh doanh đều có thể khái quát thànhT . . . H (TLLĐ, TLSX) . . . SX . . . H’ . . . T’SVTH: Đỗ Thò Hương Trang 4 GVHD: TS Võ Xuân VinhKhóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái PhươngĐể có các yếu tố đầu vào (TLLĐ, TLSX ) phục vụ cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải có một lượng tiền ứng trước, lượng tiền ứng trước này gọi là vốn của doanh nghiệp. Vậy : “Vốn của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của vật tư, tài sản được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thu lợi nhuận”.Nhưng tiền không phải là vốn. Nó chỉ trở thành vốn khi có đủ các điều kiện sau:Thứ nhất: Tiền phải đại diện cho một lượng hàng hóa nhất đònh, hay phải được đảm bảo bằng một lượng hàng hóa có thật.Thứ hai: Tiền phải được tích tụ và tập trung đến một lượng nhất đònhThứ ba: Khi có đủ lượng tiền thì phải được vận động nhằm mục đích sinh lời.Từ những vấn đề trên ta thấy vốn có một số đặc điểm sau:Thứ nhất: Vốn là hàng hóa đặc biệt vì:- Vốn là hàng hóa vì nó có giá trò và giá trò sử dụng- Giá trò của vốn được thể hiện chi phí mà ta bỏ ra để có được nó. - Giá trò sử dụng vốn thể hiện việc ta sử dụng nó để đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh như mua máy móc, thiết bò, vật tư, hàng hóa.- Vốn là hàng hóa đặc biệt vì nó có sự tách biệt rõ ràng giữa quyền sử dụng và quyền sở hữu nó. Khi mua nó chúng ta chỉ có thể có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu và quyền sở hữu vẫn thuộc về chủ sở hữu của nó.Thứ hai: Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu nhất đònhThứ ba: Vốn phải luôn luôn vận động sinh lờiThứ tư: Vốn phải được tích tụ tập trung đến một lượng nhất đònh mới có thể phát huy tác dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.Tùy vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp mà có một lượng vốn nhất đònh, khác nhau giữa các doanh nghiệp. Để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty, ta cần phân loại vốn để có biện pháp quản lý tốt hơn.1.1.2. Phân loại vốnSVTH: Đỗ Thò Hương Trang 5 GVHD: TS Võ Xuân VinhKhóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái PhươngĐể quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các đònh mức chi phí, hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí từng khâu sản xuất và toàn doanh nghiệp. Cần phải tiến hành phân loại vốn, phân loại vốn có tác dụng kiểm tra, phân tích quá trình phát sinh những loại chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh. Có nhiều cách phân loại vốn, tùy thuộc vào mỗi góc độ mà ta có các cách phân loại vốn khác nhau.1.1.2.1. Căn cứ theo đặc điểm luân chuyển của vốnTheo đặc điểm luân chuyển của vốn thì vốn của doanh nghiệp bao gồm hai loại là vốn lưu động và vốn cố đònh:- Vốn cố đònh (VCĐ): Là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố đònh (TSCĐ). TSCĐ dùng trong kinh doanh tham gia hoàn toàn vào quá trình kinh doanh nhưng về mặt giá trò thì chỉ có thể thu hồi dần sau nhiều chu kỳ kinh doanh.VCĐ biểu hiện dưới hai hình thái:+ Hình thái hiện vật: Đó là toàn bộ TSCĐ dùng trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó bao gồm nhà cửa, máy móc thiết bò, công cụ ….+ Hình thái tiền tệ: Đó là toàn bộ TSCĐ chưa khấu hao và vốn khấu hao khi chưa được sử dụng để sản xuất, TSCĐ là bộ phận VCĐ đã hoàn thành vòng luân chuyển và trở thành hình thái tiền tệ ban đầu.- Vốn lưu động (VLĐ): Là biểu hiện bằng tiền của TSCĐ và VLĐ. VLĐ tham gia hoàn toàn vào quá trình kinh doanh và giá trò có thể trở lại hình thái ban đầu sau mỗi vòng chu chuyển của hàng hóa. VLĐ ứng với loại hình doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau. Đối với doanh nghiệp thương mại thì VLĐ bao gồm: VLĐ đònh mức và VLĐ không đònh mức. Trong đó:+ VLĐ đònh mức: Là số vốn tối thiểu cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ, nó bao gồm vốn dự trữ vật tư hàng hóa và vốn phi hàng hóa để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.SVTH: Đỗ Thò Hương Trang 6 GVHD: TS Võ Xuân VinhKhóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái Phương+ VLĐ không đònh mức: Là VLĐ có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh nhưng không có căn cứ để tính toán đònh mức được như tiền gửi ngân hàng, thanh toán tiền tạm ứng …. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì VLĐ bao gồm: Vật tư, nguyên nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ… là đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.1.1.2.2. Phân loại vốn theo nguồn hình thànhVốn nếu xét từ góc độ hình thành từ tổng nguồn vốn của doanh nghiệp được chia thành hai loại vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả:- Vốn chủ sở hữu (VCSH): Là vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp (doanh ghiệp Nhà nước thì chủ sở hữu là Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân thì chủ sỡ hữu làø những người góp vốn). Khi doanh nghiệp mới thành lập, VCSH hình thành vốn điều lệ, còn có một số nguồn khác cũng thuộc VCSH như: Lợi nhuận không chia, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, chêch lệch tỷ giá, đánh giá lại tài sản…- Các khoản nợ của doanh nghiệp: Bao gồm vốn chiếm dụng và các khoản nợ vay. Vốn chiếm dụng thể hiện toàn bộ số nợ phải trả cho người cung cấp, số phải nộp cho ngân sách, số phải thanh toán cho cán bộ công nhân viên … Đặc điểm của loại vốn này là doanh nghiệp được sử dụng nhưng không phải trả lãi. Các khoản nợ vay bao gồm: Toàn bộ vốn vay Ngân hàng (nợ vay dài hạn, nợ vay ngắn hạn), nợ trái phiếu của doanh nghiệp.1.1.2.3. Căn cứ theo thời gian huy động và sử dụng vốnCăn cứ theo thời gian huy động và sử dụng vốn thì nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm:- Nguồn vốn thường xuyên: Là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để tài trợ cho toàn bộ tài sản cố đònh của mình. Nguồn vốn này bao gồm vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ dài hạn của doanh nghiệp. Trong đó:SVTH: Đỗ Thò Hương Trang 7 GVHD: TS Võ Xuân VinhKhóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái PhươngNợ dài hạn: Là các khoản nợ dài hơn một năm hoặc phải trả sau một kỳ kinh doanh, không phân biệt đối tượng cho vay và mục đích vay.- Nguồn vốn tạm thời: Đây là nguồn vốn dùng để tài trợ cho tài sản lưu động (TSLĐ) tạm thời của doanh nghiệp. Nguồn vốn này bao gồm: Vay ngắn hạn, tạm ứng.Như vậy, ta có:Tài sản = TSLĐ + TSCĐ = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + VCSH = Vốn tạm thời + Vốn thường xuyên.1.1.2.4. Căn cứ theo phạm vi huy động sử dụng vốn Căn cứ theo phạm vi huy động sử dụng vốn thì nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm: Nguồn vốn trong doanh nghiệp và nguồn vốn ngoài doanh nghiệp.- Nguồn vốn trong doanh nghiệp: Là nguồn vốn có thể huy động được từ hoạt động của doanh nghiệp như: tiền khấu hao TSCĐ, lợi nhuận giữ lại, các khoản dự trữ, dự phòng, khoản thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ.- Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp: Là nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động từ bên ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: vay ngắn hạn, vay của các tổ chức kinh tế khác. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể có các nguồn vốn khác như nguồn vốn FDI, ODA.1.1.3. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanhTrong điều kiện nền kinh tế thò trường hiện nay, xu thế hội nhập nền kinh tế, vấn đề toàn cầu hóa về phát triển công nghệ thông tin…. Việt Nam muốn tham gia vào quá trình toàn cầu hóa thì cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng cạnh tranh và hội nhập hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Yếu tố về vốn, trình độ máy móc, thiết bò, công nghệ, năng lực của đội ngũ cán bộ, tỷ suất lợi nhuận trên vốn. Vốn là tiền đề cho sự ra đời của doanh nghiệp, là cơ sở SVTH: Đỗ Thò Hương Trang 8 GVHD: TS Võ Xuân VinhKhóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái Phươngđể doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo ra việc làm cho người lao động, tiến hành đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bò sản xuất kinh doanh. Nếu thiếu vốn thì quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bò ngưng trệ, đồng thời kéo theo hàng loạt tác động tiêu cực đến bản thân doanh nghiệp và đời sống của người lao động.Vai trò của vốn còn được thể hiện qua các mặt sau:• Về mặt pháp lý: Một doanh nghiệp khi muốn thành lập thì điều kiện đầu tiên là doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất đònh mà lượng vốn này tối thiểu phải bằng lượng vốn pháp đònh, khi đó đòa vò pháp lý của doanh nghiệp mới được xác lập. Trong trường hợp quá trình hoạt động kinh doanh, vốn doanh nghiệp không đạt được điều kiện mà pháp luật quy đònh, thì kinh doanh đó sẽ bò chấm dứt hoạt động như: Phá sản hoặc sáp nhập doanh nghiệp.Như vậy, có thể xem vốn là một trong những cơ sở quan trọng để đảm bảo sự tồn tại tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp trước pháp luật.• Về mặt kinh tế: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn là một trong những yếu tố quyết đònh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nó không những đảm bảo khả năng mua sắm máy móc thiết bò, công nghệ để phục vụ cho quá trình sản xuất mà còn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra thường xuyên và liên tục. Vốn đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thò trường đặc biệt trong giai đoạn hiện nay – một nền kinh tế phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập. Ngoài ra, vốn còn là một trong những điều kiện để sử dụng các nguồn tiềm năng hiện có và tương lai về sức lao động, nguồn hàng hóa, mở rộng và phát triển trên thò trường, mở rộng lưu thông và tiên thụ hàng hóa. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn tham gia vào tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ và cuối cùng nó lại trở về hình thái ban đầu. SVTH: Đỗ Thò Hương Trang 9 GVHD: TS Võ Xuân VinhKhóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái PhươngNhư vậy, sự luân chuyển vốn giúp doanh nghiệp thực hiện được hoạt động tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng của mình.1.2. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệpHiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố như nguồn lực, nội lực, tài lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh với tổng chi phí thấp nhất, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vừa là câu hỏi, vừa là thách thức đối với doanh nghiệp hiện nay.Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng có hàm sản xuất dạng:Q = f(K,L) Trong đó:K: là vốnL: là lao độngVì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có quan hệ với các yếu tố vốn, công nghệ, tài nguyên. Do đó, các doanh nghiệp phải tìm biện pháp nhằm khai thác và sử dụng vốn, sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của mình.Trên cơ sở đó so sánh và lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của mình.Vậy hiệu quả sử dụng vốn là gì? Để hiểu được ta phải hiểu được hiệu quả là gì? Hiệu quả của một hoạt động kinh doanh nào cũng đều thể hiện mối quan hệ giữa “kết quả sản xuất và chi phí bỏ ra”.SVTH: Đỗ Thò Hương Trang 10 GVHD: TS Võ Xuân Vinh[...]... hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp như hành lang pháp luật, cơ chế quản lý của Nhà nước….CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TÂN THÁI PHƯƠNG3.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH IN BB TM – DV TÂN THÁI PHƯƠNG3.1.1. Về nhân sựSVTH: Đỗ Thị Hương Trang 47 GVHD: TS Võ Xuân Vinh Khóa luận: Giải Pháp nâng. .. TM – DV Tân Thái Phương.Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH In Bao Bì TM -DV Tân Thái Phương.SVTH: Đỗ Thị Hương Trang 3 GVHD: TS Võ Xuaân Vinh Khóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái PhươngTương ứng với sự tăng lên của vòng quay VLĐ là sự giảm đi của số ngày luân chuyển của một vòng quay VLĐ. Hiệu quả này được thể hiện cụ thể:Năm 2006,... hiệu quả sử dụng VCĐ cũng như chưa có giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng VCĐ của mình.Để có được cái nhìn tổng quát, đầy đủ về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Tân Thái Phương ta phải đi sâu nghiên cứu, phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty.2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Tân Thái PhươngCông ty Tân Thái Phương là công ty TNHH chuyên về lónh vực In Ấn, Bao... to lớn và rất quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung. Điều đó giúp cho việc tính khấu hao của công ty được chính xác hơn và giảm được hao mòn vô hình. Việc đầu tư, mua sắm máy SVTH: Đỗ Thị Hương Trang 49 GVHD: TS Võ Xuân Vinh Khóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái Phương• Đối với nguồn vốn chủ sở hữu:Doanh nghiệp phải hoạt...Khóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái PhươngII: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ TM – DV TÂN THÁI PHƯƠNG2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TÂN THÁI PHƯƠNG2.1.1 Khái quát về công ty:- Ngày thành lập 17/12/2003- Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ TM – DV TÂN THÁI PHƯƠNG- Tên tieáng Anh: TAN THAI PHUONG PRINTING... TS Võ Xuân Vinh Khóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái Phương- Thu thập và phân tích số liệu- Phương pháp so sánh: So sánh các chỉ tiêu của năm sau so với năm trước để thấy được biến động của nó qua từng năm.- Phương pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong lónh vực quản lý và sử dụng nguồn vốn. - Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối,... đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, khả năng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra trình độ quản lý về mặt tài chính, quản lý SVTH: Đỗ Thị Hương Trang 18 GVHD: TS Võ Xuân Vinh Khóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái Phương+ Hiệu quả sử dụng TSCĐ+ Hệ số đảm nhiệm VCĐ+ Hệ số sinh lời của TSCĐCác chỉ tiêu này được thể hiện... sử dụng vốn Căn cứ theo thời gian huy động và sử dụng vốn thì nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm:- Nguồn vốn thường xuyên: Là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để tài trợ cho toàn bộ tài sản cố định của mình. Nguồn vốn này bao gồm vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ dài hạn của doanh nghiệp. Trong đó:SVTH: Đỗ Thị Hương Trang 7 GVHD: TS Võ Xuân Vinh Khóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở. .. hoạt động không thể thiếu vốn. Do vậy, việc chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Từ năm 2006 – 2008 nguồn hình thành vốn của công ty chủ yếu là nợ phải trả điều này đã làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Để đảm bảo việc tổ chức và sử dụng vốn một cách có hiệu quả công ty cần chú ý đến các... Khóa luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Cty Tân Thái Phương DT HV = VTrong đó: HV: Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn của doanh nghiệpDT: Doanh thu thuần của doanh nghiệp trong kỳ.V: Toàn bộ vốn sử dụng bình quân trong kỳ Vốn của doanh nghiệp bao gồm: VCĐ và VLĐ1.2.3.4. Các chỉ tiêu phản ánh tỷ suất lợi nhuận• Tỷ suất lợi nhuận của toàn bộ vốn kinh doanh (tỷ suất doanh lợi tổng vốn) Lợi . luận: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty Tân Thái PhươngII: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SƯÛ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ TM – DV TÂN THÁI PHƯƠNG2.1.. Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty Tân Thái Phương ể quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các đònh mức chi phí, hiệu quả sử dụng vốn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty Tân Thái Phương.doc, Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty Tân Thái Phương.doc, Giải Pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty Tân Thái Phương.doc, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, Căn cứ theo đặc điểm luân chuyển của vốn Phân loại vốn theo nguồn hình thành, Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, Cơ cấu vốn Chi phí vốn Nguồn vốn, Thò trường của doanh nghiệp Rủi ro kinh doanh, Quy trình sản xuất Thành quả đạt được: Năm 2005 được Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM khen Phương châm hoạt động: CTY TNHH Tân Thái Phương luôn sẵn sàng, Chính sách chất lượng:, Cơ cấu vốn lưu động, Tình hình thanh toán của công ty Tân Thái Phương Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Tân Thái Phương, Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Tân Thái Phương, Các nguyên nhân đạt được kết quả trên, Nguyên nhân, Về nhân sự Về sản phẩm và thò trường tiêu thụ, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Cty Tân Thái Phương, Giảm chu kỳ vận động của tiền mặt Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Giảm thiểu chi phí quản lý của doanh nghiệp một cách tốt nhất, Nhận xét chung về công ty Tân Thái Phương Kết luận