Điều tra thu nhập và xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại học Huế.doc

68 743 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

Điều tra thu nhập và xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại học Huế MỤC LỤCPhần một: ĐẶT VẤN ĐỀ . 2 Phần hai: 8 NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 8 Chương I 8 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 8 1.1 Cơ sở lý thuyết . 8 1.2 Tổng quan về địa bàn nghiên cứu . 16 Chương II . 21 KẾT QUẢ THẢO LUẬN . 21 2.1 Thống kê mô tả về đối tượng điều tra 21 2.2 Khảo sát về thu nhập của cán bộ giảng viên đang công tác tại Đại học Huế. . 28 2.3 Phân bổ chi tiêu của cán bộ giảng viên . 36 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên 45 Chương III 61 ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP . 61 3.1 Kết luận 61 3.2 Giải pháp 63 Phần ba 66 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 66 1. Kết luận 66 2. Kiến nghị 67 Phần một: ĐẶT VẤN ĐỀ1. Lý do chọn đề tàiCùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đang dần hội nhập khi là thành viên chính thức của khối ASEAN tham gia AFTA APEC, trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục giữ ở mức cao với những con số đầy ấn tượng, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người giai đoạn 2006-2010 đạt 7%/ năm. Tốc độ phát triển kinh tế cao trong khi tốc độ tăng dân số giảm dẫn đến GDP bình quân đầu người ngày một tăng, nếu như thu nhâp bình quân đầu người năm 1990 chỉ là 130 USD/ người thì năm 2008 con số này đã tăng lên gấp tám lần với 1047 USD/ người năm 2010 là 1160 USD/người. Khi mà đời sống ngày càng được nâng cao thì việc người dân ngoài việc chi tiêu thu nhập cho những nhu cầu thiết yếu thì họ còn chi tiêu cho những nhu cầu cao hơn như giải trí, mua sắm,du lịch .vv. Phần thu nhập dư thừa sẽ dùng để đầu tư hoặc tích lũy tài sản. Những người thích rủi ro để có được suất sinh lời cao họ sẽ đầu tư vào các loại chứng khoán, vàng, ngoại tệ, các dự án .vv. Những người thích an toàn người ta sẽ chọn phương án gửi tiền vào ngân hàng. Hiện nay đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn các hệ thống ngân hàng, đó không chỉ là ngân hàng nhà nước mà còn là các ngân hàng tư nhân. Ngân hàng được hình thành nên như là một sự tất yếu để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính cho xã hội. Các dịch vụ trong ngân hàng đã được bổ sung đa dạng với nhiều tiện ích, tính năng mới cung cấp cho khách hàng để thỏa mãn tối đa nhu cầu cầu họ. Trong đó, cán bộ giảng viên đại học chiếm một bộ phận nhỏ trong dân cư là những thành phần trí thức trong xã hội. Họ có thu nhập cao khá ổn định. Tuy nhiên thu nhập của họ không giống nhau việc họ phân bổ thu nhập vào trong chi tiêu cũng khác nhau. Một xu hướng chung là thường thì chi tiêu bao giờ cũng nhỏ hơn thu nhập, phần tài sản dư thừa có thể dùng để đầu tư hoặc gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Hiện nay nhiều ngân hàng đã xác định được những cán bộ giảng viên là những đối tượng khách hàng thực sự tiềm năng để có những biện pháp khuyến khích, ưu tiên trong việc huy động vốn bằng dịch vụ gửi tiết kiệm với lãi suất cao.Với điều kiện có khá nhiều ngân hàng để lựa chọn thì việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn dịch vụ tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên đại học sẽ giúp cho các ngân hàng có những chiến lược phù hợp để nâng cao uy tín chất lượng phục vụ để trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.Xuất phát từ những nguyên nhân trên nhóm chúng tôi thống nhất đi đến đề tài “Điều tra thu nhập xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại học Huế”.2. Câu hỏi nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu:• Câu hỏi nghiên cứu- Mức thu nhập của cán bộ giảng viên đang làm việc công tác tại các trường đại học thành viên Đại học Huế là bao nhiêu?- Cán bộ giảng viên đang làm việc công tác tại các trường đại học thành viên Đại học Huế phân bổ thu nhập trong chi tiêu như thế nào?- Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của các cán bộ giảng viên đang làm việc công tác tại các trường đại học thành viên Đại học Huế ?• Mục tiêu nghiên cứu:Từ những nhận xét mong muốn nêu trên, mục tiêu của đề tài sẽ hướng vào các vấn đề cụ thể sau:+ Ước lượng thu nhập của các hộ gia đình cán bộ giảng viên đang công tác tại Đại học Huế.+ Ước lượng việc phân bổ chi tiêu cả các hộ gia đình cán bộ giảng viên đang công tác tại Đại học Huế.+ Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đai học Huế.3. Phạm vi nghiên cứuĐề tài mong muốn xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng hành vi lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Thông qua hành vi của mẫu nghiên cứu để tạo được tính khái quát cao. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu, kinh phí hạn hẹp, vốn kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ kiểm soát những cá nhân đã từng gửi dịch vụ tiết kiệm tại ngân hàng. Thông qua hành vi của mẫu nghiên cứu trong việc tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng đề tài rút ra được những tác nhân ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng.Phạm vi nghiên cứu của đề tàicán bộ giảng viên Đại học Huế, những người đã từng sử dụng dịch vụ tiết kiệm tại ngân hàng dựa trên thái độ, ứng xử của họ đối với dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Thông qua đó đưa ra kết luận cho mô hình nghiên cứu thông qua số lượng 50 mẫu khảo sát.Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu được tiến hành từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2011.4. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu trải qua hai giai đoạn:Nghiên cứu sơ bộ: được thực hiện thông qua phương pháp định tính nhằm mục đích khám phá, điều chỉnh bổ sung các biến quan sát chung để đo lường các khái niệm nghiên cứu với các nội dung sau.• Hình thức thực hiện:- Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu lý thuyết. Được thực hiện từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 10 năm 2011 tại địa bàn thành phố Huế.- Sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm mục tiêu (Focus group) với các thầy cô thuộc trường Đại học Huế đã từng sử dụng qua dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng (17 người trong độ tuổi từ 30-40, 5 người thuộc trường ngoại ngữ, 6 người thuộc trường khoa học, 4 người thuộc trường nông lâm 2 người thuộc trường kinh tế).- Vấn đề được đưa ra thảo luận là các ý kiến của giảng viên về những lợi ích mà dịch vụ gửi tiết kiệm mang lại cho họ, ý kiến đánh giá đối với bản thân mỗi người về tầm quan trọng của những lợi ích đó. Rồi những ý kiến tác động của nhóm tham khảo nào ảnh hưởng mạnh nhất đến thái độ những động cơ nào thúc đẩy họ làm theo những ý kiến đó. Mục đích của buổi thảo luận nhóm là để điều chỉnh, bổ sung các biến quan sát dùng để đo lường các yếu tố kiểm soát.Các bước nghiên cứu định tính:- Xác định được những lợi ích mà người tham gia dịch vụ gửi tiết kiệm họ cảm nhận được khi họ thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch.- Biết được vì sao họ lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng mà không phải là một nơi khác như bưu điện hay bảo hiểm.- Nhóm tham khảo nào sẽ là người ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng.- Động lực nào thúc đẩy họ làm theo ý kiến của nhóm tham khảo khi lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng.Nghiên cứu chính thức: được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn trực tiếp các thầy, cô của trường Đại học Huế tại địa bàn thành phố Huế. Kết quả nghiên cứu chính thức dùng để kiểm định lại mô hình lý thuyết.Các bước thực hiện:- Thiết kế bảng hỏi, điều tra thử tiến hành điều chỉnh bảng câu hỏi sao cho thật rõ ràng nhằm thu được kết quả để có thể đạt được mục tiêu nghiên cứu.- Phỏng vấn chính thức: dùng phỏng vấn trực tiếp, người phỏng vấn phải giải thích nội dung bảng hỏi để người trả lời hiểu câu hỏi trả lời chính xác theo những đánh giá của họ. Phương pháp phân tích số liệu:- Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:Phương pháp thống kê mô tả cho thu nhập chi tiêu. Qua đó biết được mức thu nhập nào là cao nhất, thấp nhất mức nào là phổ biến nhất. Ngoài ra con so sánh mức thu nhập chi tiêu giữa các giảng viên trong bốn trường đại học (Kinh Tế, Ngoại Ngữ, Khoa Học Nông Lâm).- Phân tích nhân tố khám phá EFA để xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng.- Hồi quy tương quan các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng.QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU:HÌNH SỐ 4.1: QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU:Phương pháp chọn mẫu dự kiến áp dụng là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Từ danh sách tổng thể có được được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái các trường các khoa, nhóm nghiên cứu thực hiện bước nhảy k để đảm bảo sự phân bố đồng điều trong đối tượng điều tra. Áp dụng công thức chọn mẫu, mẫu dự kiến điều tra là:Để tính kích cỡ mẫu, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công thức sau: 22(1 )z p qne−=Cơ sở lý thuyết Thang đo 1Thảo luận nhómĐiều chỉnhNghiên cứu định lượngPhát triển xử lý thang đo:-Hệ số cronbach anpha để kiểm tra mức độ chặt chẽ giữa các mục hỏi-Loại các biến có EFA nhỏPhân tích hồi quy:-Xây dựng mô hình nghiên cứu-Kiểm định các giả thuyếtThang đo chínhĐề xuất các giải pháp để phát triển dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàngDo tính chất 1p q+ =, vì vậy .p q sẽ lớn nhất khi 0,5p q= =nên . 0,25p q=. Ta tính cỡ mẫu với độ tinh cậy là 95% sai số cho phép là 5%=e. Lúc đó mẫu ta cần chọn sẽ có kích cỡ mẫu lớn nhất:2 22 2(1 ) 1,96 (0,5 0,5)384.160,05− ×= = =z p qneLàm tròn mẫu ta chọn kích cỡ mẫu là 385 cán bộ giảng viên.Phần hai:NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUChương ITỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU1.1 Cơ sở lý thuyếtĐối tượng mà đề tài hướng đến là cán bộ giảng viên của Đại học Huế, những người có thu nhập cao ổn định trong xã hội. Ngoài việc sử dụng thu nhập để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu thì họ còn có mong muốn sử dụng phần tài sản dư thừa cho các nhu cầu cao hơn. Theo Maslow, nhu cầu của con người tăng dần theo các cấp độ từ nhu cầu cơ bản như ăn, mặc .là các nhu cầu thiết yếu, tiếp theo đó là việc sử dụng thu nhập để chi tiêu cho các nhu cầu cao hơn như dịch vụ giải trí, mua sắm,du lịch .đó là nhu cầu về được tôn trọng, khẳng định bản thân. Cuối cùng, phần thu nhập dư thừa sẽ được dùng để đầu tư sinh lợi hoặc tích lũy tài sản. Một trong những lựa chọn để giải quyết phần thu nhập dư thừa là đầu tư hoặc gửi tiết kiệm. Nếu như nhu cầu của họ chỉ là chọn nơi an toàn để cất giữ tài sản thì họ có thể lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm, còn nếu mong muốn khả năng sinh lời cao chấp nhận rủi ro thì họ sẽ đầu tư vào chứng khoán, vàng, hoặc ngoại tệ.Đối với các cán bộ giảng viên Đại họcthu nhập ổn định, họ thường lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm như là phương án tích lũy tài sản tốt nhất, vừa đảm bảo tính an toàn khả năng sinh lời khá cao. trong các loại hình dịch vụ tiết kiệm tại các ngân hàng hiên nay, khách hàng có thể lựa chọn các loại hình khác nhau như: tiết kiệm có kì hạn, tiết kiệm không kì hạn, thanh toán thẻ điện tử . Ngoài việc gửi tiền tại ngân hàng ra thì khách hàng có thể lựa chọn thêm các dịch vụ khác như gửi tiết kiệm tại bưu điện hoặc mua bảo hiểm. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu về hành vi lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại Học Huế để biết được vì sao khách hàng lại lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm, nó cung cấp những lợi ích gì cho họ cũng như những mong muốn, kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng. cuối cùng là những nhân tố nào tác động đến xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng mà không phải là ở nơi khác.Theo đó, chúng tôi sử dụng thuyết hành động hợp lý TRA để giải thích cho ý định hành vi trong việc lựa chọn loại hình dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Đề tài nghiên cứu các đối tượng là cán bộ giảng viên Đại Học Huế, những người đã từng sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng đánh giá những trải nghiệm của họ sau khi sử dụng những dịch vụ này.1.1.1 Dịch vụ1.1.2 Dịch vụ ngân hàngDịch vụ là những hoạt động kết quả mà một bên (người bán) có thể cung cấp cho bên kia (người mua) chủ yếu là vô hình không mang tính sở hữu. Dịch vụ có thể gắn liền hay không gắn liền với một sản phẩm vật chất. Ngân hàng là loại hình tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực tạo lập cung cấp các dịch vụ quản lý cho công chúng, đồng thời nó cũng thực hiên nhiều vai trò khác nhau trong nền kinh tế. Thành công của các ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực về việc xác định các dịch vụ tài chính mà xã hội có nhu cầu, thực hiện các dịch vụ một cách có hiệu quả bán chúng tại một mức giá cạnh tranh. Sau đây là các dịch vụ phổ biến trong ngân hàng: Dịch vụ truyền thống:Thực hiện trao đổi buôn bán ngoại tệChiết khấu thương phiếu cho vay thương mạiNhận tiền gửiBảo quản vật có giá trịTài trợ cho các hoạt động của chính phủCung cấp các tài khoản giao dịchCung cấp các dịch vụ ủy thác Những dịch vụ mới phát triển gần đây:Cho vay tiêu dùngTư vấn tài chínhQuản lý tiền mặt Dịch vụ thuê mua thiết bịCho vay tài trợ dự ánBán các dịch vụ bảo hiểmCung cấp các kế hoạch hưu tríCung cấp các dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoánCung cấp dịch vụ quỹ tương hỗ trợ cấpCung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư ngân hàng bảo hiểmGửi tiết kiệm là một trong những dịch vụ quan trọng trong các loại hình dịch vụngân hàng. Khi khách hàng gửi tiền vào đó, ngoài khoản tiền gốc họ còn nhận được phần tiền lãi tùy theo lãi suất của từng ngân hàng. Nếu bạn rút tiền ra trước kỳ hạn bạn sẽ bị phạt tiền hoặc nhận được lãi thấp hơn.1.1.3 Dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng cho cán bộ giảng viênCán bộ giảng viên là những đối tượng có thu nhập cao ổn định trong xã hội, đang là đối tượng khách hàng mục tiêu mà nhiều ngân hàng đang hướng đến. Hiện nay một số ngân hàng đã có một số ưu đãi lớn dành cho đối tượng khách hànggiảng viên như: Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, VIETBANK triển khai chương trình “Ưu đãi dành cho nhà giáo” thì Quý Thầy, Cô ngoài việc có thể tham gia các chương trình khuyến mãi hiện có thì sẽ được hưởng lãi suất cao nhận được quà tặng trong bộ sưu tập “ Hành trang nhà giáo” khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietbank. Đây được xem như là hoạt động tiếp theo trong chiến dịch thiết kế sản phẩm dành cho từng đối tượng khách hàng mục tiêu của Vietbank. Toàn thể cán bộ nhân viên Vietbank tại hơn 70 điểm hoạt động trên cả nước đã sẵn sàng cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt nhất tới các cán bộ, giảng viên, giáo viên.Để phân loại các loại hình dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, ta có thể căn cứ vào một số tiêu thức sau: Nếu phân theo lãi suất thì sẽ có hai loại hình tiết kiệm:• Tiết kiệm theo lãi suất cố định (fix): lãi được quy định trước khách hàng sẽ được nhận vào cuối mỗi kỳ có thể là 1,2,3,6,9,12 hay 36 tháng.• Tiết kiệm theo lãi suất thả nổi( float) : lãi suất sẽ được dựa trên mức lãi thị trường để ấn định theo từng kỳ.[...]... ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của giảng viên Đại Học Huế về dịch vụ gửi tiền tiết kiệm, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát trên các đối tượng khách hànggiảng viên của bốn trường đại học thành viên trực thu c Đại Học Huế là trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Nông lâm và trường Đại học Khoa học Huế.Đối với cán bộ giảng viên đang công tác tại trường Đại học Nông lâm... dịch vụ trong ngân hàng đặc biệt là dịch vụ gửi tiết kiệm cịn khá ít, chỉ chiếm một bộ phận khá nhỏ trong dân cư . Trong đó, cán bộ giảng viên đại học là những thành phần tri thức có thu nhập cao ổn định trong xã hội. Việc sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng đối với bản thân họ sẽ không chỉ bị chi phối bởi thái độ chính là niềm tin của cán bộ giảng viên đối với dịch vụ gửi tiền tiết. .. dụng). những giảng viên này hầu như sử dụng xe máy cấp trung bình xe máy cấp thấp như dream, hành vi của mẫu nghiên cứu trong việc tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng đề tài rút ra được những tác nhân ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Phạm vi nghiên cứu của đề tàicán bộ giảng viên Đại học Huế, những người đã từng sử dụng dịch vụ tiết kiệm tại ngân hàng. .. lời khơng đúng thu nhập của mình. Kết quả khảo sát được trình bày qua Theo đó, chúng tơi sử dụng thuyết hành động hợp lý TRA để giải thích cho ý định hành vi trong việc lựa chọn loại hình dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Đề tài nghiên cứu các đối tượng là cán bộ giảng viên Đại Học Huế, những người đã từng sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng đánh giá những trải nghiệm của họ sau khi... nhu cầu của mình.2.2 Khảo sát về thu nhập của cán bộ giảng viên đang công tác tại Đại học Huế.2.2.1 Phân loại thu nhập của cán bộ giảng viên. Thu nhập của các gia đình được đánh giá thông qua những tài sản mà các gia đình đang sở hữu. Bằng việc quan sát thu thập thơng tin của về tài sản rồi từ đó xếp loại dự đoán thu nhập của họ sẽ đem lại giá trị cao hơn bởi vì mọi người thường có xu hướng. .. xu t sử dụng mơ hình TRA để tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Đề tài sử dụng thuyết hành động hợp lý TRA (theory of reasonable action) làm cơ sở lý thuyết: Theo thuyết này bao gồm 4 nhân tố chính tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ tiết kiệm tại ngân hàng là:  Niềm tin của cán bộ giảng viên đối với dịch vụ gửi tiết kiệm là tích cực hay... các dịch vụ cá nhân tại đây. Cụ thể:- Đối với Đơng Á, có 36 người đã, đang sử dụng dịch vụ cá nhân tại đây. Đây cũng là ngân hàng có số lượng giảng viên lựa chọn sử dụng dịch vụ cá nhân cao nhất trong các ngân hàng. - Đối với Sacombank, có 7 người đã, đang sử dụng các dịch vụ cá nhân tại đây.Ngồi 5 ngân hàng trên, các ngân hàng cịn lại đều có số lượng giảng viên đã, đang sử dụng các dịch vụ cá... thể của khách hàng. Các nhân tố bên trong như quá trình nhận thức, trình độ học vấn, động cơ, tính cách cảm xúc của đối tượng là giảng viên ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn dịch vụ tiết kiệm tại ngân hàng. Khách hàng lựa chọn các sản phẩm dịch vụ để duy trì hay là thay đổi lối sống 2.2.1.4 Thu nhập loại D EĐây là nhóm hộ gia đình có thu nhập từ 150 cho đến 350 USD/tháng. Nhóm giảng. .. thể kiếm thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau.Đối với một số giảng viên đại học khác tại sao họ lại không chọn lựa dịch vụ gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, dù họ cũng có nguồn tiền dư thừa. Đó là vì họ chọn các phương án đầu tư vào các loại hình khác nhau mà họ cho là mang lại lợi nhuận cao hơn từ việc gửi ngân hàng. Các hình thức sử dụng thẻ ngân hàng đa dạng, phong phú giúp cho khách hàng thỏa... tiêu, hiện nay các trường Đại Học nói chung và Đại Học Huế nói riêng đều tạo điều kiện cho giảng viên trẻ, giảng viên dạy các môn cơ bản, lý luận đứng lớp nhiều hơn để tăng thu nhập. Những giảng viên ở mức thu thập này thường từ 35-40 tuổi. Có kinh nghiệm thâm niên giảng giạy ở mức trung, một số cán bộ giảng viên đang học lên các học vị cao hơn hoặc đã là tiến sỹ. Nguồn thu nhập mà họ có được ngồi . đến đề tài Điều tra thu nhập và xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại học Huế .2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu. vi lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại Học Huế để biết được vì sao khách hàng lại lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm, nó
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra thu nhập và xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại học Huế.doc, Điều tra thu nhập và xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại học Huế.doc, Điều tra thu nhập và xu hướng lựa chọn dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng của cán bộ giảng viên Đại học Huế.doc, Phạm vi nghiên cứu, hai: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, II KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP, Kết luận

Từ khóa liên quan