Chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước.doc

69 889 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:09

Chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước. LỜI MƠÛ ĐẦU  & Với xu thế hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội to lớn nhưng đồng thời phải đối mặt với các nguy cơ không nhỏ. Đặc biệt là các doanh nghiệp thẻ được xem là ngành béo bở hiện nay nên môi trường cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, mặt khác nhu cầu về dòch vụ thẻ gần đây tăng nhanh. Vì thế, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải có những chiến lược cạnh tranh đúng đắn.Và trong thực tế, các doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện được các chiến lược cạnh tranh phù hợp đã giành được các lợi thế cạnh tranh để vững bước tiến lên.Nhận thức được tầm quan trọng cũng như những lợi ích to lớn đó. Qua đề tài này, bằng những kiến thức đã học ở trường cùng những kiến thức đã thu thập được trong quá trình thực tập, em sẽ phân tích những chiến lược cạnh tranh của Công ty Vpin về thẻ và từ đó đưa ra những giải pháp cho chiến lược cạnh tranh để nâng cao vò thế thẻ ĐDĐ trả trước trên thò trường.Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì còn hạn hẹp về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi các thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp để cho bài báo cáo thực tập được hoàn chỉnh hơn. Trang 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:Cạnh tranh là một hiện tượng vốn có của nền kinh tế thò trường khi chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thò trường đònh hướng XHCN, các doanh nghiệp nước ta càng phải đối mặt nhiều hơn với cạnh tranh. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thò trường trong nước không chỉ về thương mại cả đầu tư và dòch vụ thì cạnh tranh trên thò trường trong nước càng trở nên mạnh mẽ hơn.Đặc biệt là về lónh vực viễn thông khi xã hội phát triển, nhu cầu mua sắm gia tăng, kinh doanh viễn thông trở thành một nguồn lợi béo bởõ, các ông chủ ngành nghề thẻ bắt đầu cạnh tranh giành lấy thò phần. Những “cuộc chiến” liên tục nổ ra, lúc bùng phát, khi âm ỉ dưới nhiều hình thức. Tuy Vpin là một nhà phân phối nhỏ, có uy tín và chiếm thò phần lớn ở Tp.HCM nhưng trước môi trường cạnh tranh quyết liệt như hiện nay thì cần phải phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức … để có thể đưa ra chiến lược cạnh tranh phù hợp. Nhận biết được tầm quan trọng của việc “không được ngủ quên trên chiến thắng” em đã phân tích những “Chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lónh vực phân phối thẻ ĐTDĐ trả trước” nhằm tìm ra những giải pháp hiệu quả cho công ty để có thể góp một phần nhỏ vào việc giữ vững vò thế và phát triển hơn nữa trên thương trường. Đây là một việc làm cần thiết và cấp bách với công ty hiện nay.PHẠM VI NGHIÊN CỨề tài được nghiên cứu trong phạm vi phòng kinh doanh của công ty TNHH MTV Vpin, chi nhánh Hà Nội, các đại lý nhỏ lẻ ở TP. HCM và từ những phòng ban liên quan như: phòng công nợ, phòng kế toán, kỹ thuật, HCNS… Trang 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUPhân tích các chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lónh vực phân phối thẻ ĐTDĐ trả trước, phân tích các đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra những giải pháp cho chiến lược cạnh tranh của Vpin để có thể giữ vững vò thế trên thò trường.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập thông tinThu thập và phân tích từ nguồn dữ liệu sơ cấp về tình hình kinh doanh, những thuận lợi khó khăn từ việc thăm dò, tìm hiểu thò hiếu của từng đối tượng khách hàng. Tìm hiểu các NVKD của đối thủ để biết động thái, tình hình khách hàng và tình hình đối thủ cạnh tranh.Thu thập và phân tích từ nguồn dữ liệu thứ cấp từ tạp chí nội bộ công ty, từ số liệu của các phòng ban liên quan để phân tích hiệu quả kinh doanh, doanh số…Phương pháp phân tích:- Phương pháp ma trận SWOT- Phương pháp phân tích nhân tố- Phương pháp quan sátKẾT CẤU ĐỀ TÀIĐề tài gồm có 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trò chiến lược cạnh tranh.Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh về chiến lược cạnh tranh của công ty TNHH MTV Vpin trong lónh vực phân phối thẻ ĐTDĐ trả trước.Chương 3: Một số giải pháp cho chiến lược cạnh tranh của công ty TNHH MTV VPin trong lónh vực phân phối thẻ ĐTDĐ trả trước. Trang 3 CHƯƠNG 1:CƠ SƠÛ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC CẠNH TRANH1.1Quản trò chiến lược kinh doanh1.1.1 Khái niệm về quản tròQuản trò là một quá trình nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra bằng việc phối hợp hữu hiệu các nguồn lực của doanh nghiệp. Từ khái niệm này ta thấy rằng, quản trò là những hoạt động liên tục và cần thiết cho sựï tồn tại và phát triển của mọi tổ chức.Mục tiêu quản trò là tạo ra giá trò thặng dư, tức là tìm ra phương thức thích hợp để thực hiện công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất với chi phí các nguồn lực tốt nhất. Do đó có thể nói rằng, lý do tồn tại của hoạt động quản trò chính vì mong muốn hiệu quả, và chỉ khi nào người ta quan tâm đến hiệu quả mới quan tâm đến hoạt động quản trò.Hay nói một cách khác: công tác quản trò trong doanh nghiệp là quá trình lập kế hoạch, tổ chức phối hợp và điều chỉnh các hoạt động của các thành viên, các bộ phận và các chức năng trong doanh nghiệp nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã đề ra của tổ chức. Do đó, quản trò có 4 chức năng cơ bản là: lập kế hoạch ( hoạch đònh), tổ chức, lãnh đạo( điều khiển), kiểm tra giám sát trong quá trình kinh doanh. Và mối quan hệ chặt chẽ của chúng được thể hiện trong sơ đồ sau: Trang 4 Hình 1.1 Sơ đồ chức năng quản trò Trang 5 Hoạch đònhThiết lập các mục tiêu và quyết đònh cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu.Kiểm soátKiểm tra đánh giá các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu.Tổ chứcXác đònh phân bổ và sắp xếp cá nguồn lực.Lãnh đạoGây ảnh hưởng đến người khác cùng làm việc hướng tới mục tiêu của tổ chức.Ngoài ra quá trình ra quyết đònh phải trải qua các bước cơ bản sau:• Bước 1: Phân tích cụ thể vấn đề, tìm hiểu bản chất thực sự của vấn đề.• Bước 2: Xây dựng các phương án có thể xảy ra, có thể có.• Bước 3: So sánh và chọn ra phương án khả thi nhất.• Bước 4: Chọn phương án tối ưu.• Bước 5: Thực hiện phương án đã chọn.• Bước 6: Đánh giá kết quả thực hiện.1.1.2 Khái niệm về chiến lượcChiến lược là tập hợp các mục tiêu và chính sách đặt ra trong một thời gian dài trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu phát triển. Do đó, chiến lược cần được đặt ra như kế hoạch hoặc sơ đồ tác nghiệp tổng quát chỉ hướng cho công ty đạt đến mục tiêu mong muốn.Vì thế, chiến lược đề ra phải hội đủ đồng thời các yếu tố sau:• Chiến lược phải được vạch ra trong thời gian tương đối dài.• Chiến lược phải tạo ra sự phát triển cho tổ chức.• Chiến lược phải khai thác tối đa các nguồn lực và sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có.• Chiến lược phải tạo ra một vò thế cạnh tranh tốt nhất.Sau khi đề ra chiến lược thích hợp thì ta phải biến đổi chiến lược thành các chính sách, các chương trình hành động thông qua một cơ cấu tổ chức hữu hiệu nhằm đạt đến mục tiêu đã đònh. Trang 6 Đặc trưng của việc thực hiện chiến lược là:• Tất cả các nhà quản trò đều là những người tham gia vào việc thực hiện chiến lược trong phạm vi quyền hành và trách nhiệm của mình có được, còn những người thừa hành sẽ là những người tham gia dưới quyền chỉ huy của các nhà quản trò.• Tiến hành thực hiện chiến lược được xem là thành công khi doanh nghiệp đạt được những mục tiêu và thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt trong việc tạo nên các lợi thế hoặc thế lực so với đối thủ cạnh tranh, so với việc thực hiện sứ mạng đã đề ra.• Thực hiện chiến lược là một quá trình kết hợp giữa tính khoa học và tính nghệ thuật quả quản trò.1.1.3 Khái niệm về kinh doanhKinh doanh là thực hiện tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư vào sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dòch vụ trên thò trường nhằm mục đích sinh lời của các chủ thể kinh doanh trên thò trường.1.1.4 Khái niệm về quản trò chiến lược cạnh tranh trong kinh doanhQuản trò chiến lược kinh doanh là quá trình trong đó các nhà quản trò xác đònh mục tiêu trong một thời gian dài hạn và đề ra các biện pháp lớn có tính đònh hướng đểå đạt mục tiêu trên cơ sở sử dụng tối đa các nguồn lực hiện có và những nguồn lực có khả năng huy động của doanh nghiệp. Cụ thể , quản trò chiến lược là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như tương lai, hoạch đònh các mục tiêu của công ty; đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết đònh nhằm đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tương lai. Trang 7 Mục đích của một chiến lược là nhằm tìm kiếm những cơ hội, hay nói cách khác là nhằm gia tăng cơ hội và vươn lên tìm vò thế cạnh tranh. Do đó, quản trò chiến lược là một tiến trình gồm 3 giai đoạn chính: Giai đoạn hoạch đònh và xây dựng chiến lược. Giai đoạn thực hiện chiến lược. Giai đoạn kiểm soát chiến lược. Để tạo một chiến lược hài hòa và hữu hiệu cần xét đến các yếu tố có thể tác động đến chiến lược như: điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, các cơ hội cũng như nguy cơ, thách thức đối với doanh nghiệp. Trang 8 Hình 1.2: Sơ đồ của tiến trình quản trò chiến lược Trang 9 Triển khai thực hiện chiến lượcKiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện Chọn chiến lược thích hợpChức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của ctyPhân tích nội vi( S/W)Phân tích ngoại vi( O/T)Phản hồi1.1.5 Ưu nhược điểm của quản trò chiến lược cạnh tranh trong kinh doanhNếu quản trò chiến lược hiệu quả ta sẽ được một số lợi ích sau đây: Xác đònh rõ hướng đi của doanh nghiệp trong tương lai. Thấy rõ cơ hội và nguy cơ xảy ra trong kinh doanh ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, từ đó tận dụng cơ hội giảm nguy cơ đưa doanh nghiệp vượt qua cạnh tranh giành thắng lợi. Đưa ra các quyết đònh đúng đắn phù hợp khi môi trường kinh doanh thay đổi, nâng cao hiệu quả kinh doanh đưa doanh nghiệp ngày càng đi lên. Tạo ra những chiến lược phát triển kinh doanh tốt hơn, tạo cơ sở tăng sự liên kết và gắn bó của nhân viên. Thiết thực nhất là giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả quản trò, tránh được rủi ro về tài chính, tăng khả năng phòng ngừa và ngăn chặn các vấn đề khó khăn của công ty.Tuy có vò trí rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nhưng việc quản trò chiến lược kinh doanh cũng gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp như: Chi phí thời gian, tiền của, sức lực thường rất cao trong chu kỳ đầu tiên. Dễ gây sự cứng nhắc trong quá trình hoạt động của tổ chức. Nếu các dự báo quá khác biệt với thực tế thì sẽ gây khó khăn chung cho hoạt động tổ chức. Dễ gây sự nghi ngờ về tính hữu ích của tổ chức quản trò chiến lược nếu như việc thực hiện chiến lược không được chú ý đúng mức. Trang 10 [...]... như hiện nay thì cần phải phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức … để có thể đưa ra chiến lược cạnh tranh phù hợp. Nhận biết được tầm quan trọng của việc “không được ngủ quên trên chiến thắng” em đã phân tích những Chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lónh vực phân phối thẻ ĐTDĐ trả trước” nhằm tìm ra những giải pháp hiệu quả cho công ty để có thể góp một phần... cậy của khách hàng đã giúp công ty từng bước phát triển hệ thống mạng cũng như hệ thống phần mềm công ty đưa ra thị trường. Bên cạnh đó hiện nay công ty còn cung cấp cho những khách hàng sỉ thẻ “ Vật lý” bằng chứng thư, giải ngân hàng và chính lợi thế này công ty bán mạnh hơn trong việc cung cấp thẻ “ Điện tử” công ty đang phân phối. Cụ thể công ty đang ký kết hợp đồng về thẻ ĐTDĐ trả. .. hình ảnh cạnh tranh, ma trận IFE. Vaø sau Trang 24 2.2 Giới thiệu về công nghệ bán hàng về các loại thẻ công ty đang phân phối Là công ty tiên phong trong việc phân phối sản phẩm viễn thông tại Việt Nam điển hình là thẻ, với công nghệ tiên tiến nhất thế giới.Các loại máy bán thẻ của V.PIN hoạt động dựa trên “Hệ thống nhận dạng mã pin diện tử T5000” được sản xuất bởi công ty TECHVEND... tác động của Trang 13 Các loại máy bán thẻ của V.PIN hoạt động dựa trên công nghệ nhận dạng mã PIN điện tử được nghiên cứu và phát triển bởi công ty TECHVEND IGT SDN, BH Malaysia. Với công nghệ mới này, thẻ nạp tiền của các nhà cung cấp dịch vụ sẽ được chuyển đến máy chủ của công ty V.PIN thông qua đường cáp quang/ADSL. Từ máy chủ của công ty V.PIN các thẻ này sẽ được phân phối đến... mục tiêu của chiến lược Sau khi đã có những nhận định cụ thể về tình hình công ty ta cần xét đến một yếu tố cũng rất quan trọng trong việc quản trị chiến lược kinh doanh nghiệp; đó là chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược.  Xác định chức năng:Xác định chức năng của chiến lược sẽ góp phần vào việc lựa chọn đúng đắn các mục tiêu, sự thành công của tổ chức và chiến lược của công ty. Đồng... ích to lớn đó. Qua đề tài này, bằng những kiến thức đã học ở trường cùng những kiến thức đã thu thập được trong quá trình thực tập, em sẽ phân tích những chiến lược cạnh tranh của Công ty Vpin về thẻ và từ đó đưa ra những giải pháp cho chiến lược cạnh tranh để nâng cao vị thế thẻ ĐDĐ trả trước trên thị trường.Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì còn hạn hẹp về kiến thức và kinh nghiệm nên không... chứng tỏ Mobifone là dịch vụ thẻ mạnh nhất trên thị trường thẻ công ty đang phân phối. Mặt khác, khi sử dụng thẻ Mobifone khách hàng có nhiều chương trình khuyến mãi có lợi hơn cho khách hàng cũng như người tiêu dùng như trong 1 tháng Mobifone có chương trình khuyến mãi trực tiếp cho khách hàng 2 lần, khuyến mãi không phân biệt thẻ và không phân biệt số lần nạp thẻ; cước phí sử dụng rẻ... doanh nghiệp thẻ được xem là ngành béo bở hiện nay nên môi trường cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, mặt khác nhu cầu về dịch vụ thẻ gần đây tăng nhanh. Vì thế, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải có những chiến lược cạnh tranh đúng đắn.Và trong thực tế, các doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện được các chiến lược cạnh tranh phù hợp đã giành được các lợi thế cạnh tranh để vững... tình của nhân viên kinh doanh cũng như nhân viên chăm sóc khách hàng là điều cần thiết và quan trọng trong việc lấy hàng cũng như đơn đặt hàng khách hàng đối với công ty. • Giá cả thị trường: Bên cạnh các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt đông kinh doanh của công ty thì giá cả cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Hiện nay trên thị trường thẻ ĐTDĐ trả trước đang cạnh tranh. .. nhằm gia tăng cơ hội và vươn lên tìm vị thế cạnh tranh. Do đó, quản trị chiến lược là một tiến trình gồm 3 giai đoạn chính: Giai đoạn hoạch định và xây dựng chiến lược.  Giai đoạn thực hiện chiến lược.  Giai đoạn kiểm soát chiến lược. Để tạo một chiến lược hài hòa và hữu hiệu cần xét đến các yếu tố có thể tác động đến chiến lược như: điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, các cơ hội cũng như nguy . về chiến lược cạnh tranh của công ty TNHH MTV Vpin trong lónh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước. Chương 3: Một số giải pháp cho chiến lược cạnh tranh của. NGHIÊN CỨUPhân tích các chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lónh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước, phân tích các đối thủ cạnh tranh nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước.doc, Chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước.doc, Chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước.doc, Khái niệm về quản trò, Khái niệm về chiến lược Khái niệm về kinh doanh, Khái niệm về quản trò chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh Ưu nhược điểm của quản trò chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh, Môi trường doanh nghiệp:, Giám Đốc HTMobile:, Tình hình hoạt động kinh doanh, Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh

Từ khóa liên quan