Topic nói tiếng anh B1

20 2,641 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 11:01

SPEAKING TESTPart1: 5 minGiới thiệu bản thânCan you tell me your full name, please?What’s your phone number?What kind of presents do you like to get?What kind of presents do you like to give?Did you ever get a gift yoou didn’t like?Are u married or single? If not, what kind of person u like to married?How do u spend your free time?What do you like to do in your free time but u can’t?Where were you born?Where do you live? Do you live in a house or an apartment?How long have you lived there?Do u make friend easily?Have u made any friends over the internet?What is the longest friendship that you have had? SPEAKING TEST Part1: 5 min Giới thiệu bản thân Can you tell me your full name, please? What’s your phone number? What kind of presents do you like to get? What kind of presents do you like to give? Did you ever get a gift yoou didn’t like? Are u married or single? If not, what kind of person u like to married? How do u spend your free time? What do you like to do in your free time but u can’t? Where were you born? Where do you live? Do you live in a house or an apartment? How long have you lived there? Do u make friend easily? Have u made any friends over the internet? What is the longest friendship that you have had? Example Can you tell me your full name, please? What is your name? Can you spell your name? My name is Luat. My full name is Nguyen Dinh Luat It’s L U A T. What’s your phone number? It’s 09 86 38 83 02 What kind of presents do you like to get? I like to get some What kind of presents do you like to give? Did you ever get a gift you didn’t like? Are u married or single? If not, what kind of person u like to married? How do u spend your free time? What do you like to do in your free time but u can’t? I’m single. I’d like to marry a girl who is sympathy and cares for everyone around her. I usually watch films and listen to music in my free time. I like to go fishing in my free time but I can’t because I work until late every day and I’m too exhausted to go fishing Where were you born? Where do you live? Do you live in a house or an apartment? How long have you lived there? I were born in Pho Yen, Thai Nguyen I live in number …, ….street, … distric, Hanoi. It’s a an apartment I have lived there for 3 months/ a year/ 2 years Do u make friend easily? Have u made any friends over the internet? What is the longest friendship that you have had? 25. When did you start to study English? 26. Why do you want to learn English? - First, it’s an international language. English is the most popular nowadays. - Second, English helps me a lot for my job and my daily life. I can read the documents in English. I really like American movies. Maybe in the future, with English, I can have a better job. - I stared to study English when I was in secondary school./ - I started it (when I was at high school / 10 years ago). - English is now a popular language which is used in many countries in the world. Leaning English is useful at my job and help me extend relationship with foreign partner. - I take this course to improve my English skills so that I would be confident when communicating in English. 15. Which sport do you like? - I like playing football (swimming) - It’s very good for my health. - I often play football twice a week with my friend. 14. Do you have any pet? - Yes, I’ve got a cat / dog. It’s a small cat / dog. - It has big ears and a short tail. - It’s very intelligent. - My dog likes meat. - I often go for a walk with my dog. - I feel very relaxed when I play with it. 22. What kind of people do you like / hate the most? - I like someone who is (hard working / intelligent / honest). - I don’t like (hate) someone who is (lazy / dishonest / boring / mean). 27. What is your goal in life? - Oh, my goal? - I want to be happy. - I want to have a happy family. - I want to earn enough money for my living. - I want to have free time with my friends and my family. That means I don’t want to be too busy. - Happiness is the most important for people. Part2: 5-7 min 1. Miêu tả 1 thành phố/ thị trấn/ ngôi làng mà bạn biết Ở đâu Trông như thế nào Những người sống ở đó Theo em chỗ đó có đáng để sống không? Tại sao 2. Nói về 1 nơi thú vị nhất mà em từng đến Ở đâu? Đến đó khi nào Tại thời điểm bạn đến trong nó như thế nào Tại sao đó là nơi thú vị nhất mà bạn từng đến Example1: The place I like best is Nha trang. It is in the central of Vietnam. I like Nha Trang for these reasons: First, Nha Trang is a good place to go on holiday.The air is so fresh. The beach is beautiful. The sea water is clean and blue. Second, there are many kinds of seafood which are fresh, delicious but not so expensive. And, the people are friendly and polite. Third, there are many interesting activities you can do there: playing football, volleyball on the beach, building sandcastles or wacthing the sunrise or sunset. Also we may visit the Cham Tower which is very beautiful. For these resons, Nha trang is the place I like best/ Example 2: I have been to many places in the world and in Vietnam, but the most interesting place that I always remember is Nha Trang, the beautiful coastal city in Vietnam. It’s wonderful to me because of these reasons. First, the scenery in Nha trang is ideal for us to go sunbathing. We can swim in the blue and clear sea water or do sunbathing on the soft sand beach under the yellow and warm sunshine. The air is so fresh and pure. Second, the local sea food are fresh, delicious but not expensive. For example, tourists can enjoy different kinds of seafood such as crab, prawn, lobster, seashell… Also, the people there are friendly, sociable and polite. Third, there are many interesting activities to do beside playing football, tennis on the beach, building sandcastles on the beach or watching the sunrise/sunset. For example, we can sail on a boat trip to the Stone Beach called Hon Chong (Husband Rock) and watch the mountain scenery on the way. Also, we may visit the Sea Creature Institute if we want to see sea animals with our own eyes. For these reasons, Nha Trang has always been one of my favourite tourist attractions Tôi đã đến nhiều nơi trên thế giới và tại Việt Nam, nhưng nơi thú vị nhất mà tôi luôn luôn ghi nhớ là Nha Trang, thành phố biển xinh đẹp tại Việt Nam. Thật là tuyệt vời đối với tôi vì những lý do này. Đầu tiên, phong cảnh ở Nha trang là lý tưởng cho chúng tôi đi tắm nắng. Chúng tôi có thể bơi trong nước biển trong xanh và rõ ràng hoặc không tắm nắng trên bãi biển cát mịn dưới ánh nắng mặt trời màu vàng và ấm áp. Không khí quá trong lành và tinh khiết. Thứ hai, biển địa phương thực phẩm tươi, ngon nhưng không đắt tiền. Ví dụ, du khách có thể thưởng thức các loại hải sản như tôm, cua, tôm hùm vỏ sò, Ngoài ra, người dân ở đó rất thân thiện, hòa đồng và lịch sự. Thứ ba, có rất nhiều hoạt động thú vị để làm ngoài việc chơi bóng đá, quần vợt trên bãi biển, xây dựng lâu đài cát trên bãi biển hoặc xem mặt trời mọc / mặt trời lặn. Ví dụ, chúng ta có thể đi trên một chuyến tàu đến Hòn Bãi biển được gọi là Hòn Chông (chồng Rock) và xem phong cảnh núi trên đường. Ngoài ra, chúng tôi có thể truy cập vào Viện Sinh vật biển nếu chúng ta muốn nhìn thấy các động vật biển với đôi mắt của chúng ta. Đối với những lý do này, Nha Trang luôn luôn là một trong những điểm thu hút khách du lịch yêu thích của tôi 3. Việc gì mà bạn thích làm nhất khi thời tiết lạnh Thừng làm việc đó ở đâu? Làm việc đó như thế nào Quần áo và các vật dụng, trang bị em cần Sau này giàu có, có tuổi em có làm việc đó nữa không? Example When it’s cold, watching movies is one of my hobbie. Because the temperature is low, it’s sometimes rain, I don’t want to go out. I invite some friends to my home. We usually buy hotdog, popcorn and pizza. We enjoys hot coffee, too, so great when it’s cold. Our favourist movies are comedy, action or horror films. We watch film in my livingroom, on my television. My TV is very big, the sound is imazing, so we feel like like seeing in a cinema. At the end, my friends say goodbye and comeback their home.I think we will meet and watching movies together every winter, it’s very fun. Khi trời lạnh, xem phim là 1 trong những sở thích của tôi. Vì nhiệt độ xuống thấp, thi thoảng lại có mưa, nên tôi không muốn ra ngoài. Tôi mời vài người bạn đến nhà tôi. Chúng tôi thường mua xúc xích, bỏng ngô và pizza. Chúng tôi thích dùng cà phê nóng, nó thật tuyệt khi trời lạnh. Những phim yêu thích của chúng tôi là phim hài, phim hành động hay phim kinh dị. Chúng tôi xem phim ở phòng khác, trên TV của tôi. Nó rất to, âm thanh thì tuyệt vời, nên chúng tôi cảm giác như đang xem phim trong 1 rạp chiếu phim. Cuối buổi, bạn bè tôi chào tạm biệt và về nhà của họ. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp và xem phim cùng nhau mỗi khi đông về, nó rất vui/ 4. Miêu tả một người bạn thân Hình dáng, tính cách Thường đi đâu với nhau Những việc cùng làm Tại sao người đó là bạn thân Example1: In our life we come across many people and make a lot of friends. I have a special friend of my school days with whom I lost contact. His name is Thanh. He joined my school when his family transferred to my hometown. I remember, he was very shy by nature and used to sit next to me. In just a few days we became good friends. He was very good at studies. I used to trouble him all the times as I always had problem with maths, but he was always willing to help. We remained very good friends for three years and then his father got a promotion and was transferred to Ho Chi Minh city when we were grade 12. After that we lost all contact because in those days we did not have cell phones or e-mails because most school children did not have their own computers and internet connections then. It has been 5 long years and I am sure he would also be happy to see me or hear from me. I think he now is having a stable job in HCM, making a lot of friends become more mature, not shy anymore. He is the best friend of mine in the school time, I hope to have a chance to meet him again. Part 3: - I have a friend who used to live next door. We play to each other when we were a child, share stories about life and advices. Now we are still good friends although we haven’t too much time to meet. - It is common to have friendship across generation because we can make friend base on the same idea and opinion - Friends should never betray each other. If you respect a friendship, you should never make lie to him or do the bad things for him - I agree. Because when you are in trouble, the people left you means they cared about what you have lost. The people are in your side is the one who care for you. Example 2: I have many interesting friends. But the most interesting friend I have is my best friend, Lan. I have known her very well for more than twenty five years. We are at the same age, about 30 years old, but everybody says that she looks younger than me. She has black short curly hair, straight nose and bright eyes. When Lan smiles, she is very very beautiful. To me, she's an interesting girl because she's adventurous, independent and extremely intelligent. Lan studies medical micro-biology, but she can discuss almost any subject from politics, religion, sexuality, music, philosophy, science, architecture and etc. When she was a child, her family was poor. Lan had to overcome so much adversities in her life to become a doctor. Although having a hard childhood, she’s still humorous and optimistic. Lan is very kind to me. Whenever I feel sad, she always tells me a funny story, that makes me cannot help laughing and feel better. She also gives me useful advices to help me solving my problems. I must say that Lan is a real travelling lover. She had travelled around the country when she was a student. Her dream is traveling around the world and having chances to help poor people. So, at the present, she is working for CDC (Centers of Disease Control) whose slogan is “Saving life. Protecting people”. She is living in the USA, participating in a project supporting HIV patients. She hasn’t got married yet, because she is so busy and she loves her work very much. I wish she will have her own family in future. Example 3: I have many friends but one of my close friends is Tuan. He is 32 years old. He is tall and fat. He works in the same company with me. When I first got the job, he helped me a lot.Tuan is funny person. I often laugh when i listen to his stories. He is very kind and friendly. We have many things in common. We both love football and listening music. So at the weekend, we often play football together. Sometimes, we go to the café and talk about everything in our life. I’m so happy to have a friend like him 5. Phương tiện giao thông Phương tiện đó là gì? Sử dụng nó như thế nào Sử dụng nó có dễ dàng không Giải thích tại sao thích đi bằng phương tiện đó Talk about one means of transport that you often use. You should say: • Where you usually go by that means of transport • What the advantages of that method of travelling are • What the disadvantages are And if you think you will use that means of transport more or less often in the future, and why? 1. Do you think that private means of transport should be reduced? Why? Bạn có nghĩ rằng các phương tiện vận tải tư nhân nên được giảm? Tại sao? I think that private means of transport should be reduced. Because private means of transport are a major cause of air pollution. Thousands of people died each year because of traffic accidents. In addition, private transport are cause of traffic jam. 2. What are benefits of using public transport? Lợi ích của việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng là gì? There are many benefit when use public transport, including: First, it could save your money. Catching public transport may be cheaper than drive a car. It can also save the cost of buying, maintaining. Secondly, it’s good for the environment. Besides, it may improve your health when you walk to and from public transport. It may also be less stressful than driving yourself Example1: Xe may I go to univerisyt and go to work by motorbike every day. Going by motorbike is more active than going by bus. I can keep my motorbike in my house instead of hiring a place for car parking and cost for motorbike is cheaper than cost for car. When using motorbike for traveling, I can start at any time and I feel it comfortable and convenient. However, the most difficult of using motorbile is that it is for going a near place and two people go a motorbike only. In future, I will still use motorbike as often as I do at present because it is the only mean of transport that I use every day and it is suitable to my payment capacity/pocket. Tôi đi học và đi làm bằng xe máy hàng ngày. Với chiếc xe máy này tôi có thể chủ động thời gian hơn là đi xe bus. Tôi có thể cất xe máy trong nhà tôi, thay vì phải đi thuê chỗ đậu xe ở ngoài như ô tô và không đắt như chiếc ô tô. Khi sử dụng xe máy đi du lịch, tôi có thể khởi hành bất kỳ lúc nào tôi muốn, rất thoải mái và thuận tiện. Nhưng khó khăn khi sử dụng xe máy là chỉ đi đến được những địa điểm gần và chỉ đi được 2 người. Trong tương lai, tôi sẽ vẫn sử dụng xe máy của tôi như bây giờ. Vì nó là phương tiện giao thông duy nhất tôi sử dụng hàng ngày, và nó phù hợp với khả năng thanh toán của tôi Example 2: Xe dap I lke bicycle most for these resons: Frist, traeling by bicycle is very cheap. You don’t have to buy petrol or gas. So that you can save money. Second, going by bicycle is a good way to protect environment because bicycle does not product smoke into the air. Third, going by bicycle can help you have a good health because this is good way of doing exercise. Finally, it is also every easy for you to get through the traffic jam because the bicycle is small and light. In short, I like bicycle because it brings us many benefits. Example 3: Bus Among the public means of transport, I like the bus most because of the following reasons: First, traveling by bus is cheaper than any other means of transport. The cost of bus tickets for a month is about 50 thousand dongs, but the cost for going by motorbike, for example is much higher about 500.000 dongs per month. Second, going by bus is very convenient and comfortable . You can sit on the bus without having to worry about the weather conditions or dirty and dangerous roads. For example, if it’s rainy, you will not be afraid of getting wet. If the weather is hot or cold you always feel warm because the bus is air- conditioned. Third, the bus is the best means to help reduce the traffic jam and pollution. If many people travel by bus, fewer people will travel in private vehicles such as motorbikes or cars; thus, there will be fewer motorbikes or cars and we can reduce traffic jams in the rush hour. Also, the environment around us will becomes less polluted because there is less smoke from cars or motorbikes. In short, the bus is the means of traveling I enjoy most because they bring us many benefits. Trong số các phương tiện giao thông công cộng, tôi thích xe buýt bởi vì hầu hết các lý do sau: Đầu tiên, đi du lịch bằng xe buýt là rẻ hơn so với bất kỳ phương tiện vận tải khác. Chi phí vé xe buýt cho một tháng là khoảng 50 ngàn đồng, nhưng chi phí cho đi bằng xe máy, ví dụ như là cao hơn nhiều khoảng 500,000 đồng mỗi tháng. Thứ hai, đi bằng xe buýt là rất thuận tiện và thoải mái. Bạn có thể ngồi trên xe buýt mà không cần phải lo lắng về các điều kiện thời tiết hoặc đường dơ bẩn và nguy hiểm. Ví dụ, nếu nó là mưa, bạn sẽ không sợ bị ướt. Nếu thời tiết nóng hoặc lạnh, bạn luôn luôn cảm thấy ấm áp vì xe buýt có điều hòa không khí. Thứ ba, xe buýt là phương tiện tốt nhất để giúp giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm. Nếu có nhiều người đi du lịch bằng xe buýt, ít người đi du lịch trong xe tư nhân như xe máy hay ô tô, do đó, sẽ có ít xe máy hoặc xe ô tô và chúng tôi có thể làm giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Ngoài ra, môi trường xung quanh chúng ta sẽ trở nên ô nhiễm ít hơn vì có ít khói từ xe ô tô hoặc xe máy. Trong ngắn hạn, xe buýt là phương tiện đi du lịch tôi thích nhất vì họ mang lại nhiều lợi ích. 6. Miêu tả một bữa ăn đặc biệt mà em được ăn Ăn cái gì Ăn ở đâu Ăn với ai Tại sao nó đặc biệt Describe a special occasion when you had a really enjoyable meal. You should say: • What the occasion was • Who was at the meal • What you ate • And explain why the meal was so enjoyable 1. We should not eat out because it is not safe for our health. Do you think so? Chúng ta không nên ăn bởi vì nó không phải là an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Bạn có nghĩ như vậy? Yes, I think so. Because when we go out eat at restaurants, we don’t know how they cook the food. You don’t also know if the restaurant use rotten food and preservatives. These are not safe and healthy. 2. Any woman must know how to cook well. Do you agree? Bất cứ người phụ nữ phải biết làm thế nào để nấu ăn tốt. Bạn có đồng ý? Example: I can remember having a really enjoyable meal on my birthday. It was on Christmas Day and my whole family was there including my parents, my brother. Everybody prepared a small party for me. We ate turkey, chicken as well as many vegetables such potatoes, carrots and peas. My mother makes the best gravy so we put that on everything. For dessert we had fruits such as apple, mango, banana. We also had the most delicious birthday cake that was made by my mother. I remember it being most enjoyable because the food was so delicious. Not only was the food good but also everyone talked and there was so much laughter that sometimes we had tears coming out of our eyes and our stomachs hurt. It was a really great day with terrific food. Tôi có thể nhớ có một bữa ăn thực sự thú vị vào ngày sinh nhật của tôi. Đó là vào ngày Giáng sinh và cả gia đình tôi có bao gồm cả cha mẹ tôi, anh trai tôi. Mọi người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho tôi. Chúng tôi ăn gà tây, thịt gà cũng như nhiều loại rau khoai tây, cà rốt và đậu Hà Lan. Mẹ tôi làm cho nước thịt tốt nhất để chúng tôi đặt trên tất cả mọi thứ. Cho món tráng miệng, chúng tôi có các loại trái cây như táo, chuối, xoài. Chúng tôi cũng có bánh sinh nhật ngon nhất được thực hiện bởi mẹ tôi. Tôi nhớ nó là thú vị nhất vì thức ăn rất ngon. Không chỉ là thức ăn tốt mà còn tất cả mọi người nói chuyện và có rất nhiều tiếng cười mà đôi khi chúng ta đã có những giọt nước mắt sắp ra mắt của chúng tôi và dạ dày của chúng tôi bị tổn thương. Đó là một ngày thực sự tuyệt vời với các món ăn tuyệt vời. 7. Describe a young child you know or know about - What he or she looks like? - What he or she likes doing - How that person has changed What u think they might do in the future, and why? P3: Do u like children? Do u think children are spoilt nowadays? Are children becoming more dangerous and violent? What do u think children worry about most? Example: My niece is 2 years old. She weighs 12 kilograms. She is very naughty and lovely. She is chubby with bright eyes and red cheeks so I always want to kiss baby. She toddling practices walking. I usually hold baby when I met. Sometime I buy some new toys for her. I love my niece very much. 8. Talk about your house/flat - What your house/flat looks like? - what u like about your house/flat? - What u don’t like about your house/flat If u could change anything about your huose/flat, what would it be? P3: What things in your house/flat couldn’t u live without? What things in your house/flat could u easily live without? Where would your dream home be? What would it be like inside and out? What are the 10 most important things you’d look for when chossing a house to live in? Example1: I live in a small house in Tran Dang Ninh street in Nam Dinh. It was built 5 years ago. In my house there are 5 rooms: a living room, a bathroom, a kitchen and two bedrooms. In my house, I like the living room best. This room is small and cozy because it has orange colour. In this room, there is a tea table, a sofa and a television. On the wall there are some pictures and photos of my family. After dinner, our family often sit in the living room talking to each other or watching TV. We have a small garden in front of the house. My family often spends our free time there growing vegetables. Next to the garden there is a small yard where my chilren often play. I love my house. Everyday when I come back homr from work, i feel very comfortable. Example 2: I'm going to describe my comfortable flat, it's situated near NgaTu So market. My flat has a total of 80 square yard, which consist of three rooms, a kitchen, a bathroom and a livingroom. My flat is quite spacious, quiet and clean.It is very convenient for my work. I live with my friend. He is very helpful and funny. [...]... một nguồn thông tin tuyệt vời cho phép người dùng để giao tiếp với cả thế giới Sử dụng internet, chúng ta có thể nhanh chóng tìm thấy những thông tin cần thiết trong tất cả các lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, văn học chúng tôi cũng có thể sử dụng Internet để xem phim, nghe nhạc hoặc nói chuyện với một người đang sống hàng ngàn dặm Tuy nhiên, internet cũng có nhược điểm của nó Một số người tận dụng... cô, dì, thím, mợ, bác gái của tôi.Sau đó, tôi cùng một số người bạn của tôi đi thăm tất cả các thầy cô giáo cũ Chúng tôi nói về cuộc sống và việc làm của chúng tôi rất nhiều.Sau những ngày đó, tôi thường ở nhà với gia đình tôi Tôi giúp bố mẹ tôi sơn nhà cửa và làm mọi thứ khác Tôi nói về cuộc sống của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh và việc làm của tôi Bố mẹ tôi đã rất tự hào về tôi và tôi rất hạnh phúc.Sau... với hàng xóm của tôi nếu thời tiết nóng Trong mùa đông, tôi đi chạy bộ trong công viên trung tâm thay vì Tôi thường có bữa ăn tối với gia đình của tôi trong thời gian cuối tuần, vì vậy chúng tôi có thể nói chuyện với nhau và chia sẻ câu chuyện của chúng tôi Sau bữa tối, đôi khi tôi nghe nhạc hay lướt net để trò chuyện với bạn bè hoặc kiểm tra email Tôi thường không đi ngủ muộn vì tôi sẽ có rất nhiều... often watch this program with my son because he like animals I think the life of these animals are very intresting And, I also learn that it is very important to protect these animals I also like MC Thanh Hang, she is very beautiful and she has a sweet voice Watching this program makes me very relaxed after a hardworking day 12.Talk about a future festival or celebration in your family or your country . is your name? Can you spell your name? My name is Luat. My full name is Nguyen Dinh Luat It’s L U A T. What’s your phone number? It’s 09 86 38 83 02 What kind of presents do you like to get? I. SPEAKING TEST Part1: 5 min Giới thiệu bản thân Can you tell me your full name, please? What’s your phone. much. I wish she will have her own family in future. Example 3: I have many friends but one of my close friends is Tuan. He is 32 years old. He is tall and fat. He works in the same company
- Xem thêm -

Xem thêm: Topic nói tiếng anh B1, Topic nói tiếng anh B1, Topic nói tiếng anh B1, Miêu tả một bữa ăn đặc biệt mà em được ăn