Báo cáo thực tập: Hệ thống CNS_ATM

39 135 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2015, 19:51

Báo cáo thực tập: Hệ thống CNS_ATM bao gồm những nội dung về lịch sử phát triển của quản lý bay DDVN, hệ thống CNSATM (thông tin dẫn đường giám sát quản lý không lưu) hàng không trong ngành quản lý bay Việt Nam. Mời các bạn tham khảo báo cáo thực tập để nắm bắt nội dung chi tiết.
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập: Hệ thống CNS_ATM, Báo cáo thực tập: Hệ thống CNS_ATM, Báo cáo thực tập: Hệ thống CNS_ATM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn