Đề thi thử trắc nghiệm vật lý

7 569 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 16:07

Đề thi thử trắc nghiệm vật lý THI TH I HC S 10B GIO DC V O TO THI TH I HC MễN VT Lí KHI AThi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu trc nghim)Câu 1 : Chiếu ánh sáng đơn sắc có bớc sóng vào Catốt của tế bào quang điện có bớc sóng giới hạn 0. Đờng đặc trng Vôn- Ampe của tế bào quang điện nh hình vẽ thì A.0 B.0 <C.0 >D.0 =Câu 2 : Thực chất của phóng xạ + là:A.p n e+ +B.n p e +C.n p e + +D.p n e+ + +Câu 3 : Stato của động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây , cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50 Hz vào động cơ . Roto của động cơ có thể quay với tốc độ nào ?A.1500 vòng/phútB.900 vòng/phútC.1000 vòng/phútD.3000 vòng/phútCâu 4 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phơng theo các phơng trình sau : x1 = 4sin(t +) cm và x2 = 4 3 cos( )t cm. Biên độ của dao động tổng hợp lớn nhất A.2=rad B. = rad C.2= rad D. 0= radCâu 5 : Chọn phát biểu sai về dao động điều hòa ?A.Động năng biến đổi điều hòa cùng chu kỳ với vận tốcB.Thế năng biến đổi điều hòa với tần số gấp 2 lần tần số của li độC.Động năng và thế năng biến đổi điều hoà với cùng chu kỳ.D.Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc thời gianCâu 6 : Một gời nhìn vào một gơng cầu lõm bán kính R = 25cm , thấy ảnh của mình cùng chiều và lớn gấp đôi .Khoảng cách từ ngời tới gơng làA.40cmB.50cmC.6,25cmD.100cmCâu 7 : Một kính lúp có độ tụ D = 20dp ,với khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ= 30cm kính này có độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực bằng bao nhiêu ?A.2,25B.4C.6D.1,8Câu 8 : Chọn phát biểu đúng trong dao động điều hòa của con lắc đơnA.Lực kéo về phụ thuộc khối lợng của vật nặngB.Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lợng của vật nặngC.Lực kéo về phụ thuộc chiều của dài con lắcD.Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lợng vậtCâu 9 : Sóng truyền từ O đến M (trên phơng truyền sóng )với vật tốc không đổi v = 40 cm/s phơng trình sóng tại O là u0 = 4sin( )2tcm .Biết ở thời điểm t li độ của M là 3cm , vậy lúc t + 6 s li độ của M là :A.-3cmB.2cmC.3cmD.-2cmCâu 10 : Phát biểu nào sau đây về ảnh qua gơng cầu là không đúng ?A.Vật thật qua gơng cầu lồi luôn cho ảnh ảo ,cùng chiều và nhỏ hơn vậtB.Vật thật ở ngoài xa hơn tiêu diện , qua gơng cầu lõm luôn cho ảnh thậtC.Qua gơng cầu lồi không bao giờ có ảnh thậtD.Vật thật ở gần phía trong tiêu diện qua gơng cầu lõm cho ảnh ảo lớn hơn vật1UAKOi THI TH I HC S 10Câu 11 : Nhận xét nào sau đây về máy biến thế là không đúng ?A.Máy biến thế có thể thay đổi tần số của dòng điện xoay chiềuB.Máy biến thế có thể giảm hiệu điện thếC.Máy biến thế có thể tăng hiệu điện thếD.Máy biến thế có tác dụng biến đổi cờng độ dòng điệnCâu 12 : Cho đoạn mạch nh hình vẽ :63 2 sin ( )ABU t V= 0AR =, VR = . Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 200LZ = , thay đổi C cho đến khi chỉ cực đại 105V . Số chỉ của Ampe kế là :A.1,2AB.0,42AC.0,48AD.0,21ACâu 13 : Mạch dao động LC lí tởng tụ có điện dung C = 5 Fà.Khi có dao động điện từ tự do trong mạch thì hiệu điện thế cực đại ở hai bản tụ điện là U0 = 12 V. Tại thời điểm mà hiệu điện thế ở hai bản tụ điện là u = 8V thì năng lợng từ trờng là :A.41,8.10 JB.42.10 JC.42,6.10 JD.44,5.10 JCâu 14 : Điện năng ở một trạm phát điện đợc truyền đi dới hiệu điện thế 2 kV và công suất 200 kW .Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi tiêu thụ sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh . Hiệu suất của quá trình tải điện là :A. H = 95% B. H = 90% C. H = 85% D. H = 80%Câu 15 : Phát biểu nào về mắt cận thị là đúng :A.Mắt cận thị đeo thấu kính phân kỳ để nhìn rõ vật ở gầnB.Mắt cận thị đeo thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cựcC.Mắt cận thị đeo thấu kính phân kỳ để nhìn rõ vật ở xa vô cựcD.Mắt cận thị đeo thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gầnCâu 16 : Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do , điện tích cực đại trên bản tụ điện 70410Q C= ; cờng độ dòng điện cực đại trong mạch 02I A= .Bớc sóng của sóng điện từ mà mạch này cộng hởng là :A. 30m B. 120m C. 180m D. 90mCâu 17 : Một ngời đặt mắt trong không khí nhìn một hòn sỏi trong một bể nớc theo phơng gần nh vuông góc với mặt nớc . Mắt cách mặt nớc 50cm , hòn sỏi cách mặt nớc 1m . Hỏi mắt thấy ảnh của hòn sỏi cách mắt bao nhiêu ? Biết chiết suất của nớc là 4/3A.1,5mB.553mC.1,25mD.Không tính đợcCâu 18 : Hạt 6027Co có khối lợng 55,940u .Cho 1,0073Pm u=, 1,0087nm u= 21 931,5MeVuc=. Năng l-ợng liên kết riêng của hạt6027Colà:A.54,4MeVB.70,4MeVC.48,9MeVD.70,55MeVCâu 19 : Cho mạch điện nh hình vẽ 050 3R = , 50L CZ Z= = AMU và MBUlệch pha 750 Điện trở R có giá trị làA.25 3B.50C.25D.50 3Câu 20 : Khẳng định nào sau đây đúng :Khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha 4 với dòng điện trong mạch thì :A.Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của mạchB.Tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần thành phần điện trở thuần của mạch2V1ABMRLCVABL, R0R CMA THI TH I HC S 10C. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở sớm pha 4 so với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điệnD.Tần số dòng điện trong mạch nhỏ hơn giá trị cần xảy ra hiện tợng cộng hởng Câu 21 : Độ phóng đại của vật kính của kính hiển vi với độ dài quang học 12cm= bằng 30.Nếu tiêu cự của thị kính là 2cm, khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 30cm thì độ bội giác của kính hiển vi đó là :A.200B.900C.450D.350Câu 22 : Chọn câu sai trong hiện tợng khúc xạ ánh sáng :A.Đối với một cặp môi trờng cho sẵn thì tỉ số giữa sini ( i là góc tới) với sinr ( r là góc khúc xạ) là hằng sốB.Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ giảmC.Tia sáng không bị đổi phơng khi nó đến vuông góc với mặt phân cách giữa hai môI trờng trong suốt D.Tia sáng đi từ môi trờng chiết quang hơn sang môi trờng chiết quang kém thì góc khúc xạ r luôn lớn hơn góc tới iCâu 23 : Một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ cho ảnh thật .Cho điểm sáng đó dao động điều hòa theo phơng vuông góc với trục chính thì ảnh cũng dao động điều hòa .Chọn đáp án đúngA.ảnh dao động điều hòa cùng pha với điểm sángB.ảnh dao động điều hòa ngợc pha với điểm sángC.Không xác định đợc quan hệ phaD.ảnh dao động điều hòa vuông pha với điểm sángCâu 24 : Phát biểu nào đúng :A.Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnhB.Tia hồng ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quangC.Tia hồng ngoại chỉ đợc phát ra từ các vật bị nung nóng có nhiệt độ trên 5000CD.Tia hồng ngoại mắt ngời không thể nhìn thấy đợcCâu 25 : Chọn câu đúng :A.Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát raB.Tia X có thể phát ra từ các đèn điệnC.Tia X là sóng điện từ có bớc sóng nhỏ hơn bớc sóng của tia tử ngoạiD.Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vậtCâu 26 : Radon(Ra 222) là chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày .Để độ phóng xạ của một lợng chất phóng xạ Ra 222 giảm đi 93,75% thì phải mất :A. 152 ngày B. 1,52 ngày C. 1520 ngày D. 15,2 ngàyCâu 27 : Chọn câu đúng :A.Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sángB.Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sángC.Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sángD.Quang phổ liên tục phụ thuộc vào cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sángCâu 28 : Nhận xét nào sau đây không đúngA.Biên độ của dao động cỡng bức không phụ thuộc vào tần số của lực cỡng bứcB.Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản môi trờng càng lớnC.Dao động cỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực cỡng bứcD.Dao động duy trì có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của con lắcCâu 29 : Chiếu một tia sáng màu lục đến gần nh vuông góc với mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 60 ,vận tốc của tia sáng màu lục trong lăng kính là 81,9.10 m/s.Góc lệch của tia ló là :A. 0,0426 rad B. 0,0567 rad C. 0,0518 rad D. 0,06 radCâu 30 : Hiệu điện thế giữa hai cực của ống Rơnghen là 15kV .Giả sử êlectrôn bật ra từ Catốt có vận tốc ban đầu bằng không thì bớc sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là : (191,6.10e C= ; 34 86,625.10 ; 3.10mh Js cs= =)3 THI TH I HC S 10A.1082,8.10 mB.1075,5.10 mC.1275,5.10 mD.1282,8.10 mCâu 31 : Cho đoạn mạch xoay chiều nh hình vẽ :Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 80LZ = .Hệ số công suất của đoạn MB bằng hệ số công suất của đoạn mạch AB và bằng 0,6. Điện trở R có giá trị là :A. 40B. 30C. 100D. 50Câu 32 : Một vật nhỏ có khối lợng m = 100g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phơng đợc biểu diễn theo hai phơng trình sau : 13sin 20x t=cm và 22sin(20 )3x t= cm. Năng lợng của vật là :A. 0,038 J B. 0,016 J C. 0,032 J D. 0,040 JCâu 33 : Một đèn Nêôn đặt dới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V ,tần số 50Hz .Biết đèn sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực không nhỏ hơn 155V .Hỏi trong một giây đèn sáng lên và tắt đi bao nhiêu lần ?A.200 lầnB.100 lầnC.150 lầnD.50 lầnCâu 34 : Trong thí ngiệm Iâng về hiện tợng giao thoa với ánh sáng đơn sắc biết 0,6 m à=, a = 0,9mm, D = 1,8m . Vân sáng bậc 4 cách vân sáng bậc 2 một khoảng là :A. 4,8mm B. 1,2mm C. 2,4cm D. 2,4mmCâu 35 : Một kính thiên văn có tiêu cự vật kính 1120f cm= và tiêu cự thị kính 25f cm=.Khoảng cách giữa hai kính khi ngời mắt tốt quan sát mặt trăng ở trạng thái mắt không điều tiết và độ bội giác khi đó là A. 124cm ; 30 B. 115cm ; 20 C. 125cm ; 24 D. 120cm ; 25Câu 36 : Một vật dao động điều hòa với phơng trình 10sin( )2 6x t cm = + thời gian ngắn nhất từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật qua vị trí có li độ 5 3cm lần thứ 3 theo chiều dơng là : A. 11s B. 9s C. 12s D. 7sCâu 37 : Một ngời cận thị phải đeo kính cận số 0,5 . Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính , ngời đó ngời đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là :A. 1,5m B. 0,5m C. 2m D. 1mCâu 38 : Trong đoạn xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp với phần tử Y . Biết X, Y là một trong ba phần tử R, C và cuộn dây .Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế 6 sin100u U t=(V) thì hiệu điện thế hiệu dụng trên X và Y là 2XUU = ; YU U= .Hãy cho biết X và Y là phần tử gì ?A.Không tồn tại bộ phần tử thỏa mãnB.C và RC.Cuộn dây và RD.Cuộn dây và CCâu 39 : Hạt Triti (T) và Dơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch tạo thành hạt và nơtrôn .Cho biết độ hụt khối của các hạt :0,0087Tm u =; 0,0024Dm u = ; 0,0305m u =,21 931MeVuc=.Năng lợng tỏa ra từ một phản ứng là:A.18,0614 JB.38,7296 MeVC.38,7296 JD.18,0614 MeVCâu 40 : Một điểm sáng thật S có ảnh tạo bởi thấu kính là S ở vị trí đối xứng với S qua tiêu điểm F của thấu kính .S và S nằm cáh nhau 10cm trên trục chính. Tiêu cự của thấu kính là :A.2,07f cm=hoặc 12,07f cm= B.2,07f cm=C.12,07f cm=hoặc2,07f cm= D.12,07f cm= Câu 41 : Công thức tính độ tụ của thấu kính mỏng là :A.1 2( 1)( )D n R R= +B.1 21 1(1 )( )D nR R= +4RLCBMA THI TH I HC S 10C.1 21 1( 1)( )D nR R= +D.1 21 1 1( )( )nDn R R= +Câu 42 : Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm trên cơ sở của đặc tính vật lí của âm là : A.Tần số và biên độ âmB.Biên độ âm và vận tốc truyền âmC.Tần số và bớc sóngD.Biên độ âm và cờng độ âmCâu 43 : Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngợc pha với cùng tần số là 40Hz , vận tốc truyền sóng là 60 cm/s .Khoảng cách giữa hai nguồn là 7 cm .Số điểm dao động với biên độ cực tiểu giữa A và B là : A.9B.7C.10D.8Câu 44 : Thấu kính nào sau đây là thấu kính hội tụ ?A. ( L2 ) B. ( L4 ) C. ( L3 ) D. ( L1 )Câu 45 : Nguyên tử Hiđrô bị kích thích và êlectrôn đã chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử Hiđrô đã phát xạA.Một vạch dãy Laiman và một vạch dãy BanmeB.Hai vạch của dãy LaimanC.Hai vạch dãy BanmeD.Một vạch dãy Banme và hai vạch dãy LaimanCâu 46 : Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tợng cộng hởng tăng dần tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số của mạch .Kết luận nào sau đây không đúng :A.Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăngB.Cờng độ hiệu dụng của dòng điện giảmC.Hệ số công suất của đoạn mạch giảmD.Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảmCâu 47 : Kết luận nào sau đây về bản chất của các tia phóng xạ không đúng ?A. Tia là dòng hạt nhân nguyên tử B. Tia là dòng hạt mang điệnC.Tia sóng điện từD.Tia , , đều có chung bản chất là sóng điện từ có bớc sóng khác nhauCâu 48 : Vật thật qua gơng nào luôn cho ảnh ảo ?A.Gơng cầu lõmB.Gơng phẳng và gơng cầu lồiC.Gơng cầu lồiD.Gơng phẳngCâu 49 : Phát biểu nào sau đây là đúngA.Năng lợng liên kết là toàn bộ năng lợng của nguyên tử gồm động năng và năng lợng nghỉB.Năng lợng liên kết là năng lợng liên kết các êlectrôn và hạt nhân nguyên tửC.Năng lợng liên kết là năng lợng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclônD.Năng lợng liên kết là năng lợng tỏa ra khi các nuclôn liên kết nhau tạo thành hạt nhânCâu 50 : Một lò so rất nhẹ đầu trên gắn cố định , đầu dới gắn vật nhỏ có khối lợng m .Chọn trục Ox thẳng đứng gốc O trùng với vị trí cân bằng .Vật dao động điều hòa trên Ox theo phơng trình x = 10sin(10t) cm. Khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi có độ lớn là : (lấy g = 10m/s2)A. 0 B. 1N C. 1,8N D. 10N 5 THI TH I HC S 10 Môn Vật 12 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo)Môn : Vật 12Đề số : 101 2802 2903 3004 3105 3206 3307 3408 3509 3610 3711 3812 3913 4014 4115 4216 4317 4418 4519 4620 4721 4822 4923 50242526276ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 107 . Vật Lý 1 2Đề số : 101 2802 2903 3004 3105 3206 3307 3408 3509 3610 3711 3812 3913 4014 4115 4216 4317 4418 4519 4620 4721 4822 4923 50242526276ĐỀ THI THỬ. 10sin(10t) cm. Khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi có độ lớn là : (lấy g = 10m/s2)A. 0 B. 1N C. 1,8N D. 10N 5 THI TH I HC S 10 Môn Vật Lý 12 phiếu soi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử trắc nghiệm vật lý, Đề thi thử trắc nghiệm vật lý, Đề thi thử trắc nghiệm vật lý

Từ khóa liên quan