Đề thi luyện Đại Học lần 5

18 612 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 15:43

Đề thi luyện Đại Học lần 5 - Có đáp án Ebook4Me.Net TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 DÀNH CHO LỚP 13 - LẦN 5 ĐT: 0983932550 MÔN: VẬT LÝ Mã đề thi: 129 (Thời gian làm bài 90 phút) Đề có 50 câu gồm 4 trang Câu 1: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị k là A. 15 B. 5 C. 34 D. 17 Câu 2: Trong dao động điều hoà, lực kéo về có độ lớn cực đại khi: A. Gia tốc triệt tiêu. B. Vận tốc cực đại. C. Vật đổi chiều chuyển động. D. Động năng bằng thế năng. Câu 3: Một mạch dao động LC có L=2mH, C=8pF, lấy 2=10. Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là: A. 61015s B. 2.10-7s C. 51075s D. 10-7s Câu 4: Hạt nhân 21084Po đứng yên phóng xạ  và sinh ra hạt nhân con X. Biết rằng mỗi phản ứng giải phóng một năng lượng 2,6MeV. Động năng của hạt  là A. 2,75 MeV B. 2,15 MeV C. 2,55 MeV D. Đáp án khác. Câu 5: Chọn câu sai: A. Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ. B. Sóng âm và sóng cơ có cùng bản chất vật lý. C. Sóng âm chỉ truyền được trong môi trường khí và lỏng. D. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz là hạ âm. Câu 6: Chọn câu sai: A. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng đều như nhau. B. Cường độ của chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn phát ra trong 1 giây. C. Chùm ánh sáng là chùm hạt phôtôn. D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động, không có phôtôn đứng yên. Câu 7: Một con lắc lò xo thẳng đứng có k = 100N/m, m = 100g, lấy g = 2 = 10m/s2. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống một đoạn 1cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 10 3 /cm s hướng thẳng đứng. Tỉ số thời gian lò xo nén và giãn trong một chu kỳ là: A. 0,2 B. 2 C. 0,5 D. 5 Câu 8: Biết giới hạn quang điện ngoài của Bạc, Kẽm và Natri tương ứng là 0,26m; 0,35m và 0,50m. Để xẩy ra hiện tượng quang điện ngoài đối với hợp kim làm từ ba chất trên thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng A. 0,35m. B. 0,37m. C. 0,26m. D. 0,50m. Câu 9: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ? A. Hiện tượng cộng hưởng điện. B. Hiện tượng tự cảm. C. Hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Hiện tượng từ hóa. Câu 10: Dao động tổng hợp của ba dao động x1=42sin4t; x2=4sin(4t +34) và x3=3sin(4t +4) là: A. 7sin(4 )6x t  B. 7sin(4 )4x t  C. 8sin(4 )6x t  D. Đáp án khác. Câu 11: Chiếu đồng thời ba ánh sáng đơn sắc 1=0,4m; 2=0,6m; 3=0,64m vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Khoảng cách giữa hai khe a=0,5mm; khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát D=1m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là A. 9,6mm B. 38,4mm C. 19,2mm D. 6,4mm Câu 12: Ta cần truyền một công suất điện 1(MW) đến nơi tiêu thụ bằng đường dây 1 pha, hiệu điện thế hiệu dụng 10(kV). Mạch điện có hệ số công suất cos=0,85. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không quá 5% công suất truyền thì điện trở của đường dây phải có giá trị A. R  36,1(). B. R  3,61(). C. R  3,61(k). D. R  361(). Ebook4Me.Net Câu 13: Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có L=4µH, có đồ thị như hình vẽ. Tụ có điện dung là: A. C=5pF B. C=5µF C. C=25nF D. Đáp án khác. Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5cm dao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là: A. 15 điểm. B. 28 điểm. C. 14 điểm. D. 30 điểm. Câu 15: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ: A. Giống như sóng cơ học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền. B. Sóng điện từ có thể xẩy ra các hiện tượng: phản xạ, nhiễu xạ, giao thoa. C. Sóng điện từ mang năng lượng. D. Sóng điện từ là sóng ngang, có , , E B v   tại mỗi điểm luôn tạo thành một tam diện thuận. Câu 16: Hai cuộn dây (R1,L1) và (L2,R2) mắc nối tiếp nhau và đặt trong một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1, U2 là điện áp hiệu dụng tương ứng giữa hai đầu cuộn dây (R1,L1) và (L2,R2) . Điều kiện để U=U1+U2 là A. L1L2=R1R2. B. 1 22 1L LR R C. L1+L2=R1+R2. D. 1 21 2L LR R Câu 17: Đặt điện áp u=U2cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có 23 1LC và 2 3RL thì A. u nhanh pha 6 so với i. B. i nhanh pha 6 so với u. C. i nhanh pha 3 so với u. D. u nhanh pha 3 so với i. Câu 18: Ở trạng thái dừng, nguyên tử A. Vẫn có thể bức xạ và hấp thụ năng lượng. B. không bức xạ, nhưng có thể hấp thụ năng lượng. C. không bức xạ và không hấp thụ năng lượng. D. không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng. Câu 19: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10Hz đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là: A. 12 cm B. 10,5 cm C. 8 cm D. 10 cm Câu 20: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường A. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường B. tăng theo cường độ sóng. C. phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng. D. phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng. Câu 21: Biết khối lượng m=4,0015u; mp=1,0073u; mn=1,0087u; 1u=931,5MeV. Năng lượng tối thiểu toả ra khi tổng hợp được 22,4l khí Heli (ở đktc) từ các nuclôn là A. 2,5.1026 MeV B. 1,71.1025 MeV C. 1,11.1027 MeV D. Đáp án khác. Câu 22: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Thay đổi tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận sau đây không đúng: A. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm. B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm. C. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. D. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng. Câu 23: Khi một hạt nhân nguyên tử phóng xạ lần lượt một tia  rồi một tia - thì hạt nhân nguyên tử sẽ biến đổi: A. số prôtôn giảm 1, số nơtrôn giảm 3. B. số prôtôn giảm 4, số nơtrôn giảm 1. C. số prôtôn giảm 3, số nơtrôn giảm 1. D. số prôtôn giảm 1, số nơtrôn giảm 4. Ebook4Me.Net Cõu 24: Vi UR, UC, uR, uC l cỏc in ỏp hiu dng v tc thi ca in tr thun R v t in C, I v i l cng dũng in hiu dng v tc thi qua cỏc phn t ú. Biu thc sau õy khụng ỳng l: A. CCuiZ B. RUIR C. RuiR D. CCUIZ Cõu 25: Tớnh cht quan trng ca tia Rnghen c ng dng trong chp in v chiu in: A. Tỏc dng mnh lờn kớnh nh. B. Lm phỏt quang mt s cht. C. õm xuyờn mnh. D. C ba tớnh cht trờn. Cõu 26: Pha ca dao ng c dựng xỏc nh: A. Trng thỏi dao ng. B. Biờn dao ng. C. Chu k dao ng. D. Tn s dao ng. Cõu 27: Mt cht im ang dao ng vi phng trỡnh: 6 os10 ( )x c t cm. Tớnh tc trung bỡnh ca cht im sau 1/4 chu kỡ tớnh t khi bt u dao ng v tc trung bỡnh sau nhiu chu k dao ng. A. 2m/s v 0. B. 1,2m/s v 0. C. 1,2m/s v 1,2m/s. D. 2m/s v 1,2m/s. Cõu 28: on mch RLC mc vo mng in tn s f1 thỡ cm khỏng l 36() v dung khỏng l 144(). Nu mng in cú tn s f2 = 120(Hz) thỡ cng dũng in cựng pha vi hiu in th hai u on mch. Giỏ tr f1 l A. 60(Hz). B. 30(Hz). C. 50(Hz). D. 480(Hz). Cõu 29: Trong dao ng iu hũa nhng i lng dao ng cựng tn s vi ly l: A. ng nng, th nng v lc kộo v. B. Vn tc, gia tc v ng nng. C. Vn tc, gia tc v lc kộo v. D. Vn tc, ng nng v th nng. Cõu 30: Hạt nhân Tri ti(T) và đơtri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt và hạt nơtrôn. Tìm năng l-ợng phản ứng toả ra. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti 0,0086u, của đơtri là 0,0024u, của anpha là 0,0305u, 1u= 931MeV/c2 . A. 18,06 MeV B. 1,806 J C. 1,806 MeV D. 18,06 J Cõu 31: Cho on mch in xoay chiu gm cun dõy cú in tr thun R, mc ni tip vi t in. Bit hiu in th gia hai u cun dõy lch pha 2 so vi hiu in th gia hai u on mch. Mi liờn h gia in tr thun R vi cm khỏng ZL ca cun dõy v dung khỏng ZC ca t in l A. R2 = ZL(ZL - ZC). B. R2 = ZC(ZC - ZL). C. R2 = ZC(ZL - ZC). D. R2 = ZL(ZC - ZL). Cõu 32: Mt ngi dựng mt tm kớnh mu c mt dũng ch mu vng thỡ s thy dũng ch mu A. en. B. vng. C. . D. cam. Cõu 33: Mt on mch xoay chiu cú 2 phn t mc ni tip R, C hoc cun dõy thun cm. in ỏp gia hai u mch in v cng dũng in qua mch cú biu thc: 100 2 s(100 )u co tV, 2 s(100 )4i co t A . on mch gm A. L v C cú 30 , 30L CZ Z B. R v L cú 50 , 50LR Z C. R v C cú 50 , 50CR Z D. R v L cú 40 , 30LR Z Cõu 34: Treo con lc n cú di l=100cm trong thang mỏy, ly g=2=10m/s2. Cho thang mỏy chuyn ng nhanh dn u i lờn vi gia tc a=2m/s2 thỡ chu k dao ng ca con lc n A. gim 16,67%. B. tng 11,8% C. tng 25% D. gim 8,71% Cõu 35: Chiu ng thi hai ỏnh sỏng n sc 1=0,54m v 2 vo hai khe ca thớ nghim Iõng thỡ thy v trớ võn sỏng bc 6 ca 1 trựng vi võn ti th 5 ca 2. Bc súng 2 bng A. 0,72m B. 0,648m C. 0,589m D. 0,54m Cõu 36: Khi cú súng dng trờn mt dõy AB hai u c nh vi tn s l 42Hz thỡ thy trờn dõy cú 7 nỳt. Mun trờn dõy AB cú 5 nỳt thỡ tn s phi l: A. 28Hz B. 58,8Hz C. 30Hz D. 63Hz Cõu 37: Phn ng sau õy khụng phi l phn ng ht nhõn nhõn to A. 27 30 113 15 0Al P n B. 238 1 23992 0 92U n U C. 4 14 17 12 7 8 1He N O H D. 238 4 23492 2 90U He Th Cõu 38: Trong ng c khụng ng b ba pha, khi cm ng t ca mt trong ba cun dõy cú ln cc i B0 v hng i vo thỡ cm ng t trong hai cun dõy cũn li A. cú ln u bng 02B v hng i ra. B. cú ln u bng khụng. Ebook4Me.Net C. có độ lớn đều bằng 02B và hướng đi vào. D. một cuộn có độ lớn bằng 0, một cuộn có độ lớn bằng 03B và đi vào. Câu 39: Chất lân quang không được sử dụng ở A. áo bảo hộ lao động của công nhân vệ sinh đường phố. B. đầu các cọc chỉ giới đường. C. các biển báo giao thông. D. màn hình tivi. Câu 40: Đặt điện áp u=U2cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó U, , R và C không đổi. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên L đạt cực đại. Chọn biểu thức sai: A. 2 20L C LU U U U   B. 2 2 2 2R L CU U U U   C. 2 2L C CZ Z R Z  D. 2 2CLU R ZUR Câu 41: Sau 24 giờ số nguyên tử Radon giảm đi 18,2% (do phóng xạ) so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của Radon là A.  = 2,315.10-6(s-1). B.  = 2,315.10-5(s-1). C.  = 1,975.10-5(s-1). D.  = 1,975.10-6(s-1). Câu 42: Tính chất nào sau đây không có chung ở tia hồng ngoại và tử ngoại A. đều có bản chất là sóng điện từ. B. đều có tác dụng nhiệt. C. đều gây ra hiện tượng quang điện ngoài. D. là các bức xạ không nhìn thấy. Câu 43: Chiếu chùm sáng trắng có bước sóng từ 0,40(m) đến 0,75(m) vào một tấm kim loại cô lập về điện thì điện thế cực đại trên tấm kim loại là V = 0,625(V) .Giới hạn quang điện của kim loại này là A. 0,40(m). B. 0,50(m). C. 0,75(m). D. 0,55(m). Câu 44: Một mạch dao động LC có =107rad/s, điện tích cực đại của tụ q0=4.10-12C. Khi điện tích của tụ q=2.10-12C thì dòng điện trong mạch có giá trị A. 52.10 A B. 52.10 A C. 52 3.10 A D. 52 2.10 A Câu 45: Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ. A. Trên 1000C. B. Cao hơn nhiệt độ môi trường. C. Trên 00C. D. Trên 00K. Câu 46: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn: A. Cùng cường độ sáng. B. Kết hợp. C. Cùng màu sắc. D. Đơn sắc. Câu 47: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu? A. 75%. B. 12,5%. C. 25%. D. 87,5%. Câu 48: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k=100(N/m) và vật nặng khối lượng m=100(g). Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3(cm), rồi truyền cho nó vận tốc 20 3π (cm / s)hướng lên. Lấy g=2=10(m/s2). Trong khoảng thời gian 14 chu kỳ quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là A. 5,46(cm). B. 2,54(cm). C. 4,00(cm). D. 8,00(cm). Câu 49: Chọn câu sai trong các câu sau: A. Cảm giác nghe âm to hay nhỏ chỉ phụ thuộc vào cường độ âm. B. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì âm càng to. C. Ngưỡng nghe thay đổi theo tần số của âm. D. Cùng một cường độ âm tai con người nghe âm cao to hơn nghe âm trầm. Câu 50: Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC có: A. Chu kỳ rất lớn. B. Tần số rất lớn. C. Cường độ rất lớn. D. Điện áp rất lớn. ******************** HẾT ********************Ebook4Me.Net TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 DÀNH CHO LỚP 13 - LẦN 5 ĐT: 0983932550 MÔN: VẬT LÝ Mã đề thi: 229 (Thời gian làm bài 90 phút) Đề có 50 câu gồm 4 trang Câu 1: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là: A. Vận tốc, động năng và thế năng. B. Động năng, thế năng và lực kéo về. C. Vận tốc, gia tốc và động năng. D. Vận tốc, gia tốc và lực kéo về. Câu 2: Dao động tổng hợp của ba dao động x1=42sin4t; x2=4sin(4t +34) và x3=3sin(4t +4) là: A. 7sin(4 )4x t  B. 7sin(4 )6x t  C. 8sin(4 )6x t  D. Đáp án khác. Câu 3: Với UR, UC, uR, uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng là: A. RuiR B. RUIR C. CCuiZ D. CCUIZ Câu 4: Hạt nhân 21084Po đứng yên phóng xạ  và sinh ra hạt nhân con X. Biết rằng mỗi phản ứng giải phóng một năng lượng 2,6MeV. Động năng của hạt  là A. 2,55 MeV B. 2,15 MeV C. 2,75 MeV D. Đáp án khác. Câu 5: Một con lắc lò xo thẳng đứng có k = 100N/m, m = 100g, lấy g = 2 = 10m/s2. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống một đoạn 1cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 10 3 /cm s hướng thẳng đứng. Tỉ số thời gian lò xo nén và giãn trong một chu kỳ là: A. 0,2 B. 2 C. 5 D. 0,5 Câu 6: Trong dao động điều hoà, lực kéo về có độ lớn cực đại khi: A. Vận tốc cực đại. B. Gia tốc triệt tiêu. C. Động năng bằng thế năng. D. Vật đổi chiều chuyển động. Câu 7: Phản ứng sau đây không phải là phản ứng hạt nhân nhân tạo A. 27 30 113 15 0Al P n   B. 238 4 23492 2 90U He Th  C. 4 14 17 12 7 8 1He N O H   D. 238 1 23992 0 92U n U  Câu 8: Hai cuộn dây (R1,L1) và (L2,R2) mắc nối tiếp nhau và đặt trong một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1, U2 là điện áp hiệu dụng tương ứng giữa hai đầu cuộn dây (R1,L1) và (L2,R2) . Điều kiện để U=U1+U2 là A. 1 22 1L LR R B. L1+L2=R1+R2. C. 1 21 2L LR R D. L1L2=R1R2. Câu 9: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là A. R2 = ZL(ZL - ZC). B. R2 = ZL(ZC - ZL). C. R2 = ZC(ZL - ZC). D. R2 = ZC(ZC - ZL). Câu 10: Chọn câu sai: A. Sóng âm chỉ truyền được trong môi trường khí và lỏng. B. Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ. C. Sóng âm và sóng cơ có cùng bản chất vật lý. D. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz là hạ âm. Câu 11: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Thay đổi tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận sau đây không đúng: A. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng. B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm. C. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm. D. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. Câu 12: Pha của dao động được dùng để xác định: A. Biên độ dao động. B. Trạng thái dao động. C. Chu kỳ dao động. D. Tần số dao động. Ebook4Me.Net Cõu 13: Hin tng giao thoa ỏnh sỏng ch quan sỏt c khi hai ngun ỏnh sỏng l hai ngun: A. Cựng cng sỏng. B. n sc. C. Cựng mu sc. D. Kt hp. Cõu 14: Mt vt phỏt c tia hng ngoi vo mụi trng xung quanh phi cú nhit . A. Trờn 00C. B. Trờn 1000C. C. Trờn 00K. D. Cao hn nhit mụi trng. Cõu 15: Mt súng c lan truyn trong mt mụi trng vi tc 120cm/s, tn s ca súng thay i t 10Hz n 15Hz. Hai im cỏch nhau 12,5cm luụn dao ng vuụng pha. Bc súng ca súng c ú l: A. 8 cm B. 10,5 cm C. 10 cm D. 12 cm Cõu 16: Tớnh cht quan trng ca tia Rnghen c ng dng trong chp in v chiu in: A. Lm phỏt quang mt s cht. B. Tỏc dng mnh lờn kớnh nh. C. õm xuyờn mnh. D. C ba tớnh cht trờn. Cõu 17: trng thỏi dng, nguyờn t A. khụng hp th, nhng cú th bc x nng lng. B. Vn cú th bc x v hp th nng lng. C. khụng bc x, nhng cú th hp th nng lng. D. khụng bc x v khụng hp th nng lng. Cõu 18: Mt mch dao ng LC cú =107rad/s, in tớch cc i ca t q0=4.10-12C. Khi in tớch ca t q=2.10-12C thỡ dũng in trong mch cú giỏ tr A. 52 3.10 A B. 52.10 A C. 52 2.10 A D. 52.10 A Cõu 19: Bit khi lng m=4,0015u; mp=1,0073u; mn=1,0087u; 1u=931,5MeV. Nng lng ti thiu to ra khi tng hp c 22,4l khớ Heli ( ktc) t cỏc nuclụn l A. 1,71.1025 MeV B. 1,11.1027 MeV C. 2,5.1026 MeV D. ỏp ỏn khỏc. Cõu 20: Khi cú súng dng trờn mt dõy AB hai u c nh vi tn s l 42Hz thỡ thy trờn dõy cú 7 nỳt. Mun trờn dõy AB cú 5 nỳt thỡ tn s phi l: A. 63Hz B. 28Hz C. 30Hz D. 58,8Hz Cõu 21: Treo con lc n cú di l=100cm trong thang mỏy, ly g=2=10m/s2. Cho thang mỏy chuyn ng nhanh dn u i lờn vi gia tc a=2m/s2 thỡ chu k dao ng ca con lc n A. gim 8,71% B. gim 16,67%. C. tng 11,8% D. tng 25% Cõu 22: Hạt nhân Tri ti(T) và đơtri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt và hạt nơtrôn. Tìm năng l-ợng phản ứng toả ra. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti 0,0086u, của đơtri là 0,0024u, của anpha là 0,0305u, 1u= 931MeV/c2 . A. 1,806 MeV B. 1,806 J C. 18,06 J D. 18,06 MeV Cõu 23: Trong thớ nghim giao thoa súng trờn mt nc, hai ngun AB cỏch nhau 14,5cm dao ng ngc pha. im M trờn AB gn trung im I ca AB nht, cỏch I l 0,5cm luụn dao ng cc i. S im dao ng cc i trờn ng elớp thuc mt nc nhn A, B lm tiờu im l: A. 30 im. B. 28 im. C. 15 im. D. 14 im. Cõu 24: Tc truyn súng trong mt mụi trng A. tng theo cng súng. B. ch ph thuc vo bn cht mụi trng C. ph thuc vo bn cht mụi trng v biờn súng. D. ph thuc vo bn cht mụi trng v tn s súng. Cõu 25: Chiu chựm sỏng trng cú bc súng t 0,40(m) n 0,75(m) vo mt tm kim loi cụ lp v in thỡ in th cc i trờn tm kim loi l V = 0,625(V) .Gii hn quang in ca kim loi ny l A. 0,40(m). B. 0,50(m). C. 0,55(m). D. 0,75(m). Cõu 26: Khi mt ht nhõn nguyờn t phúng x ln lt mt tia ri mt tia - thỡ ht nhõn nguyờn t s bin i: A. s prụtụn gim 1, s ntrụn gim 3. B. s prụtụn gim 3, s ntrụn gim 1. C. s prụtụn gim 4, s ntrụn gim 1. D. s prụtụn gim 1, s ntrụn gim 4. Cõu 27: Chiu ng thi ba ỏnh sỏng n sc 1=0,4m; 2=0,6m; 3=0,64m vo hai khe ca thớ nghim Iõng. Khong cỏch gia hai khe a=0,5mm; khong cỏch t hai khe ti mn quan sỏt D=1m. Khong cỏch ngn nht gia hai v trớ cú mu cựng mu vi võn sỏng trung tõm l A. 38,4mm B. 19,2mm C. 9,6mm D. 6,4mm Ebook4Me.Net Câu 28: Đoạn mạch RLC mắc vào mạng điện tần số f1 thì cảm kháng là 36() và dung kháng là 144(). Nếu mạng điện có tần số f2 = 120(Hz) thì cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị f1 là A. 30(Hz). B. 60(Hz). C. 50(Hz). D. 480(Hz). Câu 29: Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC có: A. Tần số rất lớn. B. Cường độ rất lớn. C. Điện áp rất lớn. D. Chu kỳ rất lớn. Câu 30: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ: A. Giống như sóng cơ học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền. B. Sóng điện từ là sóng ngang, có , , E B v   tại mỗi điểm luôn tạo thành một tam diện thuận. C. Sóng điện từ mang năng lượng. D. Sóng điện từ có thể xẩy ra các hiện tượng: phản xạ, nhiễu xạ, giao thoa. Câu 31: Biết giới hạn quang điện ngoài của Bạc, Kẽm và Natri tương ứng là 0,26m; 0,35m và 0,50m. Để xẩy ra hiện tượng quang điện ngoài đối với hợp kim làm từ ba chất trên thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng A. 0,35m. B. 0,26m. C. 0,37m. D. 0,50m. Câu 32: Một đoạn mạch xoay chiều có 2 phần tử mắc nối tiếp R, C hoặc cuộn dây thuần cảm. Điện áp giữa hai đầu mạch điện và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: 100 2 s(100 )u co tV, 2 s(100 )4i co t A . Đoạn mạch gồm A. L và C có 30 , 30L CZ Z    B. R và L có 50 , 50LR Z    C. R và C có 50 , 50CR Z    D. R và L có 40 , 30LR Z    Câu 33: Chất lân quang không được sử dụng ở A. các biển báo giao thông. B. màn hình tivi. C. áo bảo hộ lao động của công nhân vệ sinh đường phố. D. đầu các cọc chỉ giới đường. Câu 34: Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có L=4µH, có đồ thị như hình vẽ. Tụ có điện dung là: A. C=25nF B. C=5pF C. C=5µF D. Đáp án khác. Câu 35: Ta cần truyền một công suất điện 1(MW) đến nơi tiêu thụ bằng đường dây 1 pha, hiệu điện thế hiệu dụng 10(kV). Mạch điện có hệ số công suất cos=0,85. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không quá 5% công suất truyền thì điện trở của đường dây phải có giá trị A. R  361(). B. R  3,61(). C. R  36,1(). D. R  3,61(k). Câu 36: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ? A. Hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Hiện tượng từ hóa. C. Hiện tượng cộng hưởng điện. D. Hiện tượng tự cảm. Câu 37: Đặt điện áp u=U2cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó U, , R và C không đổi. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên L đạt cực đại. Chọn biểu thức sai: A. 2 2 2 2R L CU U U U   B. 2 2CLU R ZUR C. 2 2L C CZ Z R Z  D. 2 20L C LU U U U   Câu 38: Chọn câu sai: A. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng đều như nhau. B. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động, không có phôtôn đứng yên. C. Cường độ của chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn phát ra trong 1 giây. D. Chùm ánh sáng là chùm hạt phôtôn. Câu 39: Một chất điểm đang dao động với phương trình: 6 os10 ( )x c t cm. Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động. A. 1,2m/s và 1,2m/s. B. 2m/s và 1,2m/s. C. 2m/s và 0. D. 1,2m/s và 0. Ebook4Me.Net Câu 40: Đặt điện áp u=U2cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có 23 1LC và 2 3RL thì A. u nhanh pha 6 so với i. B. i nhanh pha 3 so với u. C. i nhanh pha 6 so với u. D. u nhanh pha 3 so với i. Câu 41: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k=100(N/m) và vật nặng khối lượng m=100(g). Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3(cm), rồi truyền cho nó vận tốc 20 3π (cm / s)hướng lên. Lấy g=2=10(m/s2). Trong khoảng thời gian 14 chu kỳ quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là A. 5,46(cm). B. 2,54(cm). C. 8,00(cm). D. 4,00(cm). Câu 42: Sau 24 giờ số nguyên tử Radon giảm đi 18,2% (do phóng xạ) so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của Radon là A.  = 1,975.10-6(s-1). B.  = 2,315.10-5(s-1). C.  = 2,315.10-6(s-1). D.  = 1,975.10-5(s-1). Câu 43: Tính chất nào sau đây không có chung ở tia hồng ngoại và tử ngoại A. đều có tác dụng nhiệt. B. đều gây ra hiện tượng quang điện ngoài. C. đều có bản chất là sóng điện từ. D. là các bức xạ không nhìn thấy. Câu 44: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, khi cảm ứng từ của một trong ba cuộn dây có độ lớn cực đại B0 và hướng đi vào thì cảm ứng từ trong hai cuộn dây còn lại A. có độ lớn đều bằng không. B. có độ lớn đều bằng 02B và hướng đi ra. C. một cuộn có độ lớn bằng 0, một cuộn có độ lớn bằng 03B và đi vào. D. có độ lớn đều bằng 02B và hướng đi vào. Câu 45: Chọn câu sai trong các câu sau: A. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì âm càng to. B. Ngưỡng nghe thay đổi theo tần số của âm. C. Cảm giác nghe âm to hay nhỏ chỉ phụ thuộc vào cường độ âm. D. Cùng một cường độ âm tai con người nghe âm cao to hơn nghe âm trầm. Câu 46: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị k là A. 5 B. 17 C. 34 D. 15 Câu 47: Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 1=0,54m và 2 vào hai khe của thí nghiệm Iâng thì thấy vị trí vân sáng bậc 6 của 1 trùng với vân tối thứ 5 của 2. Bước sóng 2 bằng A. 0,54m B. 0,589m C. 0,648m D. 0,72m Câu 48: Một người dùng một tấm kính màu đỏ để đọc một dòng chữ màu vàng thì sẽ thấy dòng chữ màu A. cam. B. vàng. C. đen. D. đỏ. Câu 49: Một mạch dao động LC có L=2mH, C=8pF, lấy 2=10. Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là: A. 61015s B. 10-7s C. 51075s D. 2.10-7s Câu 50: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu? A. 25%. B. 87,5%. C. 75%. D. 12,5%. ******************** HẾT ********************Ebook4Me.Net TRUNG TM LUYN THI H-C THANH TNG KIM TRA NM HC 2008 2009 DNH CHO LP 13 - LN 5 T: 0983932550 MễN: VT Lí Mó thi: 368 (Thi gian lm bi 90 phỳt) cú 50 cõu gm 4 trang Cõu 1: Trong ng c khụng ng b ba pha, khi cm ng t ca mt trong ba cun dõy cú ln cc i B0 v hng i vo thỡ cm ng t trong hai cun dõy cũn li A. cú ln u bng khụng. B. mt cun cú ln bng 0, mt cun cú ln bng 03B v i vo. C. cú ln u bng 02B v hng i vo. D. cú ln u bng 02B v hng i ra. Cõu 2: Hạt nhân Tri ti(T) và đơtri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt và hạt nơtrôn. Tìm năng l-ợng phản ứng toả ra. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti 0,0086u, của đơtri là 0,0024u, của anpha là 0,0305u, 1u= 931MeV/c2 . A. 18,06 MeV B. 1,806 J C. 18,06 J D. 1,806 MeV Cõu 3: Mt súng c lan truyn trong mt mụi trng vi tc 120cm/s, tn s ca súng thay i t 10Hz n 15Hz. Hai im cỏch nhau 12,5cm luụn dao ng vuụng pha. Bc súng ca súng c ú l: A. 10 cm B. 8 cm C. 10,5 cm D. 12 cm Cõu 4: Mt con lc lũ xo thng ng cú k = 100N/m, m = 100g, ly g = 2 = 10m/s2. T v trớ cõn bng kộo vt xung mt on 1cm ri truyn cho vt vn tc u 10 3 /cm s hng thng ng. T s thi gian lũ xo nộn v gión trong mt chu k l: A. 0,5 B. 2 C. 0,2 D. 5 Cõu 5: Treo con lc n cú di l=100cm trong thang mỏy, ly g=2=10m/s2. Cho thang mỏy chuyn ng nhanh dn u i lờn vi gia tc a=2m/s2 thỡ chu k dao ng ca con lc n A. tng 25% B. gim 16,67%. C. tng 11,8% D. gim 8,71% Cõu 6: Chn cõu sai trong cỏc cõu sau: A. Cm giỏc nghe õm to hay nh ch ph thuc vo cng õm. B. Cựng mt cng õm tai con ngi nghe õm cao to hn nghe õm trm. C. i vi tai con ngi, cng õm cng ln thỡ õm cng to. D. Ngng nghe thay i theo tn s ca õm. Cõu 7: t in ỏp u=U2cost vo hai u on mch RLC ni tip. Trong ú U, , R v C khụng i. iu chnh L in ỏp hiu dng trờn L t cc i. Chn biu thc sai: A. 2 20L C LU U U U B. 2 2 2 2R L CU U U U C. 2 2CLU R ZUR D. 2 2L C CZ Z R Z Cõu 8: trng thỏi dng, nguyờn t A. khụng bc x v khụng hp th nng lng. B. khụng hp th, nhng cú th bc x nng lng. C. khụng bc x, nhng cú th hp th nng lng. D. Vn cú th bc x v hp th nng lng. Cõu 9: Mt mch dao ng LC cú L=2mH, C=8pF, ly 2=10. Thi gian ngn nht t lỳc t bt u phúng in n lỳc cú nng lng in trng bng ba ln nng lng t trng l: A. 61015s B. 10-7s C. 51075s D. 2.10-7s Cõu 10: Chn cõu sai: A. Cng ca chựm sỏng t l vi s phụtụn phỏt ra trong 1 giõy. B. Chựm ỏnh sỏng l chựm ht phụtụn. C. Nng lng ca cỏc phụtụn ỏnh sỏng u nh nhau. D. Phụtụn ch tn ti trong trng thỏi chuyn ng, khụng cú phụtụn ng yờn. Ebook4Me.Net Câu 11: Phản ứng sau đây không phải là phản ứng hạt nhân nhân tạo A. 238 1 23992 0 92U n U  B. 4 14 17 12 7 8 1He N O H   C. 27 30 113 15 0Al P n   D. 238 4 23492 2 90U He Th  Câu 12: Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ. A. Trên 1000C. B. Trên 00K. C. Trên 00C. D. Cao hơn nhiệt độ môi trường. Câu 13: Sau 24 giờ số nguyên tử Radon giảm đi 18,2% (do phóng xạ) so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của Radon là A.  = 2,315.10-6(s-1). B.  = 1,975.10-5(s-1). C.  = 1,975.10-6(s-1). D.  = 2,315.10-5(s-1). Câu 14: Trong dao động điều hoà, lực kéo về có độ lớn cực đại khi: A. Vận tốc cực đại. B. Gia tốc triệt tiêu. C. Động năng bằng thế năng. D. Vật đổi chiều chuyển động. Câu 15: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị k là A. 5 B. 17 C. 15 D. 34 Câu 16: Pha của dao động được dùng để xác định: A. Chu kỳ dao động. B. Trạng thái dao động. C. Tần số dao động. D. Biên độ dao động. Câu 17: Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có L=4µH, có đồ thị như hình vẽ. Tụ có điện dung là: A. C=25nF B. C=5pF C. C=5µF D. Đáp án khác. Câu 18: Chất lân quang không được sử dụng ở A. các biển báo giao thông. B. áo bảo hộ lao động của công nhân vệ sinh đường phố. C. màn hình tivi. D. đầu các cọc chỉ giới đường. Câu 19: Ta cần truyền một công suất điện 1(MW) đến nơi tiêu thụ bằng đường dây 1 pha, hiệu điện thế hiệu dụng 10(kV). Mạch điện có hệ số công suất cos=0,85. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không quá 5% công suất truyền thì điện trở của đường dây phải có giá trị A. R  3,61(k). B. R  3,61(). C. R  36,1(). D. R  361(). Câu 20: Một mạch dao động LC có =107rad/s, điện tích cực đại của tụ q0=4.10-12C. Khi điện tích của tụ q=2.10-12C thì dòng điện trong mạch có giá trị A. 52.10 A B. 52 2.10 A C. 52.10 A D. 52 3.10 A Câu 21: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là A. R2 = ZC(ZC - ZL). B. R2 = ZL(ZL - ZC). C. R2 = ZC(ZL - ZC). D. R2 = ZL(ZC - ZL). Câu 22: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Thay đổi tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận sau đây không đúng: A. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng. B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm. C. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm. Câu 23: Một đoạn mạch xoay chiều có 2 phần tử mắc nối tiếp R, C hoặc cuộn dây thuần cảm. Điện áp giữa hai đầu mạch điện và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: 100 2 s(100 )u co tV, 2 s(100 )4i co t A . Đoạn mạch gồm A. L và C có 30 , 30L CZ Z    B. R và L có 50 , 50LR Z    C. R và C có 50 , 50CR Z    D. R và L có 40 , 30LR Z    Câu 24: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là: A. Vận tốc, động năng và thế năng. B. Động năng, thế năng và lực kéo về. C. Vận tốc, gia tốc và động năng. D. Vận tốc, gia tốc và lực kéo về. [...]... TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 DÀNH CHO LỚP 13 - LẦN 5 ĐT: 098393 255 0 MÔN: VẬT LÝ Mã đề thi: 129 (Thời gian làm bài 90 phút) Đề có 50 câu gồm 4 trang Câu 1: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị k là A. 15 B. 5 C. 34 D.... 2 ,55 MeV B. 2, 15 MeV C. 2, 75 MeV D. Đáp án khác. Ebook4Me.Net TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 DÀNH CHO LỚP 13 - LẦN 5 ĐT: 098393 255 0 MÔN: VẬT LÝ Mã đề thi: 229 (Thời gian làm bài 90 phút) Đề có 50 câu gồm 4 trang Câu 1: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là: A. Vận tốc, động năng và thế năng. B. Động... phóng một năng lượng 2,6MeV. Động năng của hạt  là A. 2 ,55 MeV B. 2, 15 MeV C. 2, 75 MeV D. Đáp án khác. Câu 26: Chiếu chùm sáng trắng có bước sóng từ 0,40(m) đến 0, 75( m) vào một tấm kim loại cô lập về điện thì điện thế cực đại trên tấm kim loại là V = 0,6 25( V) .Giới hạn quang điện của kim loại này là A. 0 ,50 (m). B. 0, 75( m). C. 0 ,55 (m). D. 0,40(m). Câu 27: Dao động điện từ tự do trong mạch... 1,9 75. 10-6(s-1). D.  = 2,3 15. 10 -5 (s-1). Câu 14: Trong dao động điều hồ, lực kéo về có độ lớn cực đại khi: A. Vận tốc cực đại. B. Gia tốc triệt tiêu. C. Động năng bằng thế năng. D. Vật đổi chiều chuyển động. Câu 15: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị k là A. 5 B.... A. 5, 46(cm). B. 2 ,54 (cm). C. 8,00(cm). D. 4,00(cm). Câu 42: Sau 24 giờ số nguyên tử Radon giảm đi 18,2% (do phóng xạ) so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của Radon là A.  = 1,9 75. 10-6(s-1). B.  = 2,3 15. 10 -5 (s-1). C.  = 2,3 15. 10-6(s-1). D.  = 1,9 75. 10 -5 (s-1). Câu 43: Tính chất nào sau đây khơng có chung ở tia hồng ngoại và tử ngoại A. đều có tác dụng nhiệt. B. đều... điện tích cực đại của tụ q0=4.10-12C. Khi điện tích của tụ q=2.10-12C thì dịng điện trong mạch có giá trị A. 5 2 3.10 A B. 5 2.10 A C. 5 2 2.10 A D. 5 2.10 A Câu 19: Biết khối lượng m=4,0015u; mp=1,0073u; mn=1,0087u; 1u=931,5MeV. Năng lượng tối thi u toả ra khi tổng hợp được 22,4l khí Heli (ở đktc) từ các nuclơn là A. 1,71.10 25 MeV B. 1,11.1027 MeV C. 2 ,5. 1026 MeV... lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là: A. 610 15 s B. 10-7s C. 5 10 75 s D. 2.10-7s Câu 50 : Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ cịn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu? A. 25% . B. 87 ,5% . C. 75% . D. 12 ,5% . ********************... phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng. Câu 25: Chiếu chùm sáng trắng có bước sóng từ 0,40(m) đến 0, 75( m) vào một tấm kim loại cô lập về điện thì điện thế cực đại trên tấm kim loại là V = 0,6 25( V) .Giới hạn quang điện của kim loại này là A. 0,40(m). B. 0 ,50 (m). C. 0 ,55 (m). D. 0, 75( m). Câu 26: Khi một hạt nhân nguyên tử phóng xạ lần lượt một tia  rồi một tia - thì hạt nhân nguyên... 0,40(m) đến 0, 75( m) vào một tấm kim loại cơ lập về điện thì điện thế cực đại trên tấm kim loại là V = 0,6 25( V) .Giới hạn quang điện của kim loại này là A. 0, 75( m). B. 0,40(m). C. 0 ,55 (m). D. 0 ,50 (m). Câu 21: Một người dùng một tấm kính màu đỏ để đọc một dịng chữ màu vàng thì sẽ thấy dịng chữ màu A. đen. B. cam. C. đỏ. D. vàng. Câu 22: Một mạch dao động LC có =107rad/s, điện tích cực đại của tụ... có 50 , 50 LR Z    C. R và C có 50 , 50 CR Z    D. R và L có 40 , 30LR Z    Câu 34: Treo con lắc đơn có độ dài l=100cm trong thang máy, lấy g=2=10m/s2. Cho thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=2m/s2 thì chu kỳ dao động của con lắc đơn A. giảm 16,67%. B. tăng 11,8% C. tăng 25% D. giảm 8,71% Câu 35: Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 1=0 ,54 m . Ebook4Me.Net TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 DÀNH CHO LỚP 13 - LẦN 5 ĐT: 098393 255 0 MÔN: VẬT LÝ Mã đề thi: 129 (Thời. ********************Ebook4Me.Net TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 DÀNH CHO LỚP 13 - LẦN 5 ĐT: 098393 255 0 MÔN: VẬT LÝ Mã đề thi: 229 (Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi luyện Đại Học lần 5, Đề thi luyện Đại Học lần 5, Đề thi luyện Đại Học lần 5, 15 B. 5 34 D. 17 Vận tốc cực đại. C. Vật đổi chiều chuyển động. Động năng bằng thế năng. Câu 3: Một mạch dao động LC có L=2mH, C=8pF, lấy  2.10 10 2,75 MeV B. 2,15 MeV 2,55 MeV D. Đáp án khác. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz là hạ âm. 0,2 B. 2 0,5 D. 5 , 0,26m. D. 0,50m. Hiện tượng tự cảm. C. Hiện tượng cảm 7sin4 8sin4 9,6mm B. 38,4mm 19,2mm D. 6,4mm R  36,1. B. R  361. C=5pF B. C=5µF C=25nF D. Đáp án khác. 15 điểm. B. 28 điểm. 14 điểm. D. 30 điểm. Sóng điện từ là sóng ngang, có , , E B v L, u nhanh pha i nhanh pha i nhanh pha khơng hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng. 12 cm B. 10,5 cm 8 cm D. 10 cm 2,5.10, Làm phát quang một số chất. C. Đâm xun mạnh. Cả ba tính chất trên. Câu 26: Pha của dao động được dùng để xác định: Trạng thái dao động. B. Biên độ dao động. C. Chu kỳ dao động. Tần số dao động. Câu 27: Một chất điểm đang dao động với phương trình: 2ms và, vàng. C. đỏ. L và C có R và L có R và C có 50 , R và L có 40 , giảm 16,67. B. tăng 11,8 tăng 25 D. giảm 8,71 0,72m B. 0,648m 0,589m D. 0,54m 28Hz B. 58,8Hz 30Hz D. 63Hz có độ lớn đều bằng có độ lớn đều bằng khơng. một cuộn có độ lớn bằng 0, một cuộn c,  = 2,315.10 đều có tác dụng nhiệt. C. đều gây ra hiện tượng quang điện ngồi. 0,40m. B. 0,50m. 0,75m. D. 0,55m. Trên 0 Trên 0 K. Kết hợp. C. Cùng màu sắc. 75. B. 12,5. 25. D. 87,5. 5,46cm. B. 2,54cm. 4,00cm. D. 8,00cm., Cùng một cường độ âm tai con người nghe âm cao to hơn nghe âm trầm. Tần số rất lớn. C. Cường độ rất lớn. Điện áp rất lớn. Vận tốc, động năng và thế năng. B. Động năng, thế năng và lực kéo về. Vận tốc, gia tốc và động năng. D. Vận tốc, gia tốc và lực kéo v, Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz là hạ âm. Trạng thái dao động. C. Chu kỳ dao động. Tần số dao động. Cùng cường độ sáng. B. Đơn sắc. Cùng màu sắc. D. Kết hợp. Trên 0 K. 8 cm B. 10,5 cm 10 cm D. 12 cm Tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. Đâm xun mạnh. Cả ba tính , 1,71.10 63Hz B. 28Hz 30Hz D. 58,8Hz giảm 8,71 B. giảm 16,67. tăng 11,8 D. tăng 25 1,806 MeV B. 1,806 J 18,06 J D. 18,06 MeV 30 điểm. B. 28 điểm. 15 điểm. D. 14 điểm. 0,40m. B. 0,50m. 0,55m. D. 0,75m., 38,4mm B. 19,2mm 9,6mm D. 6,4mm 30Hz. B. 50Hz. D. 480Hz. Cường độ rất lớn. C. Điện áp rất lớn. Chu kỳ rất lớn. Câu 30: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ: 0,35m. B. 0,26m. 0,37m. D. 0,50m. L và C có 30 , R và L có 50 , R và C có 50 , R và L có , R  361. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Hiện tượng từ hóa. Hiện tượng cộng hưởng điện. D. Hiện tượng tự cảm. Chùm ánh sáng là chùm hạt phơtơn. 1,2ms và 1,2ms. B. 2ms và 1,2ms. 2ms và 0. D. 1,2ms và 0. u nhanh pha i nhanh pha u nhanh pha 5,46cm. B. 2,, có độ lớn đều bằng khơng. B. có độ lớn đều bằng một cuộn có độ lớn bằng 0, một cuộn có độ lớn bằng có độ lớn đều bằng Cùng một cường độ âm tai con người nghe âm cao to hơn nghe âm trầm. 5 B., 0,54m B. 0,589m 0,648m D. 0,72m vàng. C. đen. đỏ. Câu 49: Một mạch dao động LC có L=2mH, C=8pF, lấy  10, 2.10 25. B. 87,5. 75. D. 12,5. có độ lớn đều bằng có độ lớn đều bằng 18,06 MeV B. 1,806 J 18,06 J D. 1,806 MeV 10 cm B. 8 cm 10,5 cm D. 12 cm 0,5 B. 2 0,2 D. 5, tăng 25 B. giảm 16,67. tăng 11,8 D. giảm 8,71 Ngưỡng nghe thay đổi theo tần số của âm. Vẫn có thể bức xạ và hấp thụ năng lượng. 10, 2.10 Trên 0  = 2,315.10 Gia tốc triệt tiêu. C. Động năng bằng thế năng. 5 B. 17 15 D. 34 Trạng thái dao động. C. Tần số dao động. Biên độ dao động. Câu 17: Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có L=4µH, có C=25nF B. C=5pF C=5µF D. Đáp án khác. áo bảo hộ la, R  3,61k. B. R  361. Câu 20: Một mạch dao động LC có =10 R, L và C có 30 , R và L có 50 , R và C có 50 , R và L có 40 , Động năng, thế năng và lực kéo về. C. Vận tốc, gia tốc và động năng. Vận tốc, gia tốc và lực kéo về. 2,55 MeV B. 2,15 MeV 2,75 MeV D. Đáp án khác. 0,50m. B. 0,75m. 0,55m. D. 0,40m. Điện áp rấ, 0,72m B. 0,589m 0,54m D. 0,648m tăng theo cường độ sóng. Câu 32: Với U Tác dụng mạnh lên kính ảnh. D. Cả ba tính chất trên. 28Hz B. 30Hz 58,8Hz D. 63Hz 7sin4 8sin4 i nhanh pha i nhanh pha u nhanh pha 15 điểm. B. 28 điểm. 30 điểm. D. 14 điểm., 2ms và 0. B. 1,2ms và 1,2ms. 1,2ms và 0. D. 2ms và 1,2ms. Hiện tượng từ hóa. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng tự cảm. D. Hiện tượng cộng hưởng điện. vàng. C. đen. Cùng cường độ sáng. B. Kết hợp. Cùng màu sắc. D. Đơn sắc. 1,11.10 1,71.10 2,5.10 Đ, Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz là hạ âm. 2,54cm. B. 5,46cm. 4,00cm. D. 8,00cm. là các bức xạ khơng nhìn thấy. C. đều gây ra hiện tượng quang điện ngồi. 12,5. B. 75. 87,5. D. 25. Vận tốc, gia tốc và lực kéo về. B. Vận tốc, gia tốc và động năng. Động năng, , R và L có 40 , R và L có 50 , R và C có 50 , L và C có 30 , 6,4mm B. 9,6mm 38,4mm D. 19,2mm 2ms và 0. B. 1,2ms và 1,2ms. 1,2ms và 0. D. 2ms và 1,2ms. 7sin4 7 sin4 2 B. 0,2 5 D. 0,5 Tần số dao động. C. Trạng thái dao động. đều gây ra hiện tượng quang điện, 63Hz B. 30Hz 58,8Hz D. 28Hz Đâm xun mạnh. C. Tác dụng mạnh lên kính ảnh. Cả ba tính chất trên. 2,54cm. B. 8,00cm. 5,46cm. D. 4,00cm. Hiện tượng cộng hưởng điện. C. Hiện tượng từ hóa. C=25nF B. C=5µF C=5pF D. Đáp án khác. Vật đổi chiều chuyển động. B. Động, 0,75m. B. 0,40m. 0,55m. D. 0,50m. cam. C. đỏ. vàng. Câu 22: Một mạch dao động LC có =10 R Kết hợp. C. Cùng màu sắc. Đơn sắc. Câu 26: Hạt nhân 2,55 MeV B. 2,15 MeV 2,75 MeV D. Đáp án khác. Cao hơn nhiệt độ mơi trường. B. Trên 0 Trên 100 Trên 0 C. 30Hz, 50Hz. Câu 29: Tốc độ truyền sóng trong một mơi trường 28 điểm. B. 15 điểm. 30 điểm. D. 14 điểm. i nhanh pha u nhanh pha i nhanh pha 0,35m. B. 0,50m. 0,26m. D. 0,37m. 10, có độ lớn đều bằng một cuộn có độ lớn bằng 0, một cuộn có độ lớn bằng có độ lớn đều bằng có độ lớn đều bằng khơng. Câu 36: Biết khối lượng m 1,71.10 khơng bức xạ và khơng hấp thụ năng lượng. 0,648m B. 0,72m 0,589m D. 0,54m R  36,1. B. R  361. R  , Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz là hạ âm. 15 B. 5 17 34 Câu 44: 1,806 J C. 18,06 MeV 1,806 MeV Câu 45: Treo con lắc đơn có độ dài l=100cm trong thang máy, lấy g= giảm 8,71 B. tăng 11,8 tăng 25 D. giảm 16,67. L

Từ khóa liên quan