Củng cố các phép cộng các số có 5 chữ số

7 1,394 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

Củng cố các phép cộng các số có 5 chữ số Tuần 30Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2007ToánTiết 146 : Luyện tậpA-Mục tiêu- Củng cố phép cộng các số đến 5 chữ số và giải toán lời văn.- Rèn KN thực hiện tính cộng các số 5 chữ số- GD HS chăm học toán.B-Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGKC-Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:*Bài 1:- Đọc đề?- Gọi 4 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 2:- Đọc đề?- Nêu kích thớc của hình chữ nhật?- Muốn tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ta cần tính gì trớc?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtChiều rộng: 3cmChiều dài: gấp 2 lầnChu vi : .cmDiện tích: .cm2-Chấm bài, nhận xét.Bài 3:- Treo bảng phụ vẽ đồ nh SGK- Con cân nặng bao nhiêu kg?- Cân nặng của mẹ ntn so với cân nặng của con?- Bài toán hỏi gì?- Gọi HS nêu bài toán: Con cân nặng 17kg. Mẹ cân nặng gấp 3 lần số cân của con. Hỏi cả mẹ và con cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?Gọi 1 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét- Hát- Tính theo mẫu- Lớp làm nháp 52379 29107 93959 46215+ + + + 38421 34693 6041 4072 91800 63800 100000 69647- HS đọc- Chiều rộng 3cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng- Tính chiều dài của HCN- Lớp làm phiếu HTBài giảiChiều dài hình chữ nhật là:3 x 2 = 6(cm)Chu vi hình chữ nhật là:( 6 + 3 ) x 2 = 18( cm)Diện tích hình chữ nhật là:6 x 3 = 18(cm2) Đáp số: 18cm; 18 cm2- Quan sát- 17kg- Cân nặng của mẹ gấp 3 lần con- Tổng số cân của mẹ và con.- HS nêu- Giải bài vào vởBài giảiMẹ cân nặng là:17 x 3= 51(kg)Cả mẹ và con cân nặng là:17 + 51 = 68(kg) Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp13/Củng cố:- Đánh giá giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài. Đáp số: 68 kg.Toán +Ôn phép cộng trong phạm vi 100000I. Mục tiêu- Củng cố phép cộng các số đến 5 chữ số và giải toán lời văn.- Rèn KN thực hiện tính cộng các số 5 chữ số- GD HS chăm học toán.B-Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGKC-Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:*Bài 1:Treo bảng phụ- BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 2: Điền dấu >; < =- Muốn điền dấu đúng, ta cần làm ntn?- Gọi 1 HS làm trên bảng-Chữa bài, cho điểm*Bài 3:-Đọc đề?- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố:- Tuyên dơng HS tích cực học tập- Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- Tính- Lớp làm nháp13546 56737 64987+ + +25145 21876 2356438691 78613 88551- Tính tổng trớc rồi so sánh số với tổng vừa tính đợc- Lớp làm phiếu HT1347 + 32456 > 4345657808 > 14523 + 4298723498 + 32345 < 57843- Đọc- HCN nửa chu vi là 40cm, chiều rộng là 9cm- Tính diện tích của HCN - Lớp làm vởBài giảiChiều dài của hình chữ nhật là:40 9 = 31(cm)Diện tích của hình chữ nhật đó là:31 x 9 = 279( cm2) Đáp số: 279( cm2) Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2007ToánTiết 147: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 A-Mục tiêu- HS biết thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 000 vận dụng giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- phiếu HT HS : SGKC-Các hoạt động dạy học chủ yếu.Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Bài mới:a)HĐ 1: HD thực hiện phép trừ 85674 58329- Yêu cầu HS dựa vào cách thực hiện phép trừ số bốn chữ số để đặt tính và thực hiện tính.- Ta đặt tính ntn?- Ta thực hiện phép tính từ đâu đến dâu?+ GV HD HS thực hiện nh SGK.b) HĐ 2: Luyện tập*Bài 1: -Bt yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 2: HD tơng tự bài 1*Bài 3:- Đọc đề?- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtCó: 25850m Đã trải nhựa: 9850m Cha trải nhựa: .m?- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố: - Đánh giá giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài.-Hát- Ta viết SBT rồi viết số trừ xuống dới sao cho các hàng thẳng cột với nhau, viết dấu trừ và vạch kẻ ngang dới các số.Thực hiện tính từ phải sang trái( từ hàng đơn vị)85674 -5832927345- Tính- Lớp làm nháp 92896 73581 59372- - - 65748 36029 53814 27148 37552 5558- Lớp làm phiếu HT- Đọc- Một quãng đờng dài 25850m, đã trải nhựa 9850m.- Quãng đờng cha trải nhựa.- Lớp làm vởBài giảiSố mét đờng cha trải nhựa là:2580 9850 = 16000( m) Đáp số: 16000mét.Thứ t ngày 11 tháng 4 năm 2007ToánTiết 148 : Tiền việt namA-Mục tiêu Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3- HS nhận biết đợc các tờ giấy bạc 20000 đồng, 50000 đồng, 100000đồng, biết đổi tiền, thực hiện các phép tính cộng, trừ với đơn vị tiền tệ.- Rèn KN nhận biết vfa tính toán cho HS- GD HS chăm học để ứng dụng vào thực tế.B-Đồ dùng GV : Các tờ giấy bạc 20000 đồng, 50000 đồng, 100000đồng. HS : SGKC-Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Kiểm tra: Đặt tính rồi tính?63780 18546 91462 - 53406- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, cho điểm.3/Bài mới:a)HĐ 1: GT các tờ giấy bạc 20000 đồng, 50000 đồng, 100000đồng.- GV cho HS quan sát từng tờ giấy bạc và nhận biết giá trị bằng dòng chữ và con số ghi giá trịtrên tờ giấy bạc.b) HĐ 2: Luyện tập*Bài 1: BT hỏi gì?- Để biết mỗi chiếc ví bao nhiêu tiền ta làm ntn?- GV hỏi HS trả lời.*Bài 2:- Đọc đề?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtCặp sách: 15000 đồngQuần áo: 25000 đồngĐa ngời bán: 50000 đồngTiền trả lại: . đồng?- Chấm bài nhận xét.*Bài 3: -Đọc đề?- Các số cần điền vào ô trống là những số ntn?- Muốn tính số tiền mua vở ta làm ntn?- Gọi 3 HS điền trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 4:- BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS điền trên bảng- Chữa bài, nhận xét.4/Củng cố:- Tuyên dơng HS tích cực tham gia xây - Hát- Lớp làm nháp- Nhận xét- Quan sát- Mỗi chiếc ví bao nhiêu tiền- Thực hiện tính nhân+ Chiếc ví a 50000 đồng+ Chiếc ví b 90000 đồng+ Chiếc ví c 90000 đồng .- Đọc-Lớp làm vởBài giảiSố tiền mẹ Lan phải trả cho bán hàng là:15000 + 25000 = 40000( đồng)Số tiền bán hàng phải trả lại cho mẹ là:50000 40000 = 10000( đồng) Đáp số: 10000 đồng- Đọc- Là số tiền mua vở- Thực hiện tính nhân- Lớp làm phiếu HTSố cuốn vở1 2 3 4Thành tiền1200đ2400đ3600đ4800đ- Điền số thích hợp vào ô trống- Lớp làm phiếu HTSố tiền 10000đồng 20000đồng 50000đồng80000đồng 1 1 190000đồng 2 1 1100000đồng1 2 170000đồng 2 1 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4dựng bài.- Dặn dò: Ôn lại bài.Toán +Ôn : Phép trừ các số trong phạm vi 100000I. Mục tiêu- Củng cố phép trừ các số đến 5 chữ số và giải toán lời văn.- Rèn KN thực hiện tính trừ các số 5 chữ số và giải toán lời văn.- GD HS chăm học toán.B-Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGKC-Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:*Bài 1:Treo bảng phụ- BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm- Số cần điền là thành phần nào của phép tính?- Muốn tìm số trừ ta làm ntn?- Muốn tìm SBT ta làm ntn?- 1 HS làm trên bảng- Chữa bài, cho điểm*Bài 3:-Đọc đề?- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố:- Tuyên dơng HS tích cực học tập- Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- Tính nhẩm- Lớp làm nháp50 000 - 5000 = 4500050 000 - 6000 = 4400060 000 - 2000 = 5800050 000- 1000 = 49000- Là số trừ và SBT- Lấy SBT trừ đi hiệu- Lấy hiệu cộng với số trừ- Lớp làm phiếu HT80 000-50000= 30 00020 000-7000- 3000= 10 00090 000- 40 000= 5000046000 -40000= 6000- Đọc- Tháng đầu sửa đợc 12305m đờng, tháng sau sửa ít hơn tháng đầu 145m- Cả hai tháng sửa đợc bao nhiêu mét?- Lớp làm vởBài giảiQuãng đờng tháng sau sửa đợc là:12305 - 145 = 12160(m)Cả hai tháng sửa đợc quãng đờng là:12305 + 12160 = 24465(m) Đáp số: 24465 mét Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5Thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2007ToánTiết 149 : Luyện tậpA-Mục tiêu- HS biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn. Củng cố về phép trừ các số trong phạm vi 100000, các ngày trong tháng.- Rèn KN thực hiện tính trừ.- GD HS chăm họcB-Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGKC-Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:*Bài 1:- Ghi bảng: 90 000 50 000 =?- Em làm thế nào để nhẩm đợc kết quả?- GV nhận xét và chốt lại cách nhẩm nh SGK*Bài 2:-BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3: Đọc đề ?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtCó :23560lĐã bán : 21800lCòn lại : .l?- Chữa bài, cho điểm*Bài 4:Bt yêu cầu gì?a)- Em làm thế nào để điền đợc số?- Chữa bài, nhận xét.b)-Trong năm những tháng nào 30 ngày?- Vậy ta chọn ý nào?3/Củng cố:- Những tháng nào 31 ngày?- Dặn dò: Ôn lại bài.-Hát- HS nhẩm và báo cáo KQ90 000 50 000= 40 000- Nêu cách nhẩm nh SGK- Đặt tính rồi tính- Lớp làm phiếu HT 81981 86296 93644- - - 45245 74951 26107 56736 1345 67537- Đọc- Lớp làm vởBài giảiSố lít mật ong trại đó còn lại là:23560 21800 = 1760( l) Đáp số: 1760 lít.- Điền số- HS nêu và báo cáo KQ: Điền số 9- Các tháng 30 ngày là tháng 2, 4, 6, 9, 11.- Ta chọn ý đúng là D- Nêu: Tháng 7, 8, 10.Thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2007ToánTiết 150 : Luyện tập chungA-Mục tiêu: Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6- Củng cố về cộng trừ nhẩm các số tròn chục nghìn, phép cộng trừ các số trong phạm vi 100 000, giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B-Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGKC-Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/Luyện tập:*Bài 1:-BT yêu cầu gì?- Khi BT chỉ các dấu cộng, trừ ta thực hiện tính ntn?- Khi BT dấu ngoặc đơn ta thực hiện tính ntn?- Y/c HS tự làm bài và nêu KQ- Nhận xét, chữa bài.*Bài 2: BT yêu cầu gì?- Gọi 4 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét*Bài 3: Đọc đề?- BT yêu cầu gì?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtXuân Phơng 68700cây 5200câyXuân Hoà 4500 cây Xuân Mai- Chấm bài, nhận xét*Bài 4:- Đọc đề?- Bài toán thuộc dạng toán nào?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắt5compa : 10 000đồng3 compa : .đồng?- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố: - Đánh giá giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài.- HátTính nhẩm- Ta thực hiện từ trái sang phải- Ta thực hiện trong ngoặc trớc, ngoài ngoặc sau.- HS nhẩm và nêu KQ- Tính- Lớp làm nháp 35820 92684 72436 57370+ - + - 25079 45326 9508 6821 60899 47358 81944 50549- Đọc- Tính số cây ăn quả của xã Xuân Mai- Lớp làm vởBài giảiSố cây ăn quả của xã Xuân Hòa là:68700 + 5200 = 73900( cây)Số cây ăn quả của xã Xuân Mai là:73900 4500 = 69400( cây) Đáp số: 69400 cây- Đọc- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị- Lớp làm vởBài giảiGiá tiền một chiếc com pa là:10 000 : 5 = 2000( đồng)Số tiền phải trả cho 3 chiếc compa là:2000 x 3 = 6000 ( đồng) Đáp số: 6000 đồng Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7 . Luyện tậpA-Mục tiêu- Củng cố phép cộng các số có đến 5 chữ số và giải toán có lời văn.- Rèn KN thực hiện tính cộng các số có 5 chữ số- GD HS chăm học toán.B-Đồ. : Phép trừ các số trong phạm vi 100000I. Mục tiêu- Củng cố phép trừ các số có đến 5 chữ số và giải toán có lời văn.- Rèn KN thực hiện tính trừ các số có
- Xem thêm -

Xem thêm: Củng cố các phép cộng các số có 5 chữ số, Củng cố các phép cộng các số có 5 chữ số, Củng cố các phép cộng các số có 5 chữ số

Từ khóa liên quan