Giáo án tính diện tích hình chữ nhật

8 37,358 145
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

Giáo án tính diện tích hình chữ nhật Tuần 29Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2007ToánTiết 141 : Diện tích hình chữ nhậtA Mục tiêu- HS biết đợc qui tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết số đo hai cạnh của nó.Vận dụng qui tắc để giải toán có lời văn.- Rèn KN tính toán cho HS- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.B Đồ dùngGV : Hình chữ nhật 12 ô vuông, bảng phụ.HS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/Bài mới.a)HĐ 1: Xây dựng quy tắc tính DT HCN.- Lấy HCN đã chuẩn bị: HCN có bao nhiêu ô vuông? Vì sao?*HD cách tìm số vuông trong HCN ABCD.+ Lấy số hàng, nhân với số cột:Có 3 hàng, mỗi hàng có 4 ô vuông. Hỏi có tất cả bao nhiêu ô vuông?- Mỗi ô vuông có DT là bao nhiêu?- HCN ABCD có DT là bao nhiêu?- Đo chiều dài và chiều rộng của HCN ?- Thực hiện phép nhân 4cm x 3 cm = ?* KL: Vậy 12 cm2 là diện tích của HCN. Muốn tính diện tích HCN ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng( cùng đơn vị đo).b) HĐ 2: Luyện tập:*Bài 1: BT cho biết gì?- BT yêu cầu gì?- Nêu cách tính DT HCN?- Nêu cách tính chu vi HCN?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.*Bài 2: Đọc đề?-Nêu cách tính diện tích HCN?-Gọi 1 HS tóm tắt - Hát- Có 12 ô vuông, (vì: ta thực hiện phép tính 3 x4; 3 + 3 + 3 + 3; 4 + 4 + 4.)- HCN ABCD có 4 x 3 = 12 ô vuông- Là 1cm2- Là 12 cm2- HS thực hành đo và báo cáo KQ: Chiều dài là 4cm, chiều rộng là 3 cm.- Thực hiện nhân: 4 x 3 = 12- Vài HS nhắc lại quy tắc: Muốn tính diện tích HCN ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng( cùng đơn vị đo).- Chiều dài và chiều rộng- Tính diện tíchchu vi của HCN- HS nêu- Lớp Làm phiếu HTc dài5cm 10cm 32cmc.rộng3cm 4cm 8cmDT5x3=15cm210x4=40cm232x8=256cm2C. vi(5+3)x2=16cm (10+4)x2=28cm 32+8)x2=80cm- HS đọc- HS nêu- Lớp làm vởBài giải Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1Tóm tắtChiều rộng: 5cmChiều dài: 14 cm.Diện tích: ?- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3:- Đọc đề?- Em có nhận xét gì về số đo của chiều dài và chiều rộng của HCN trong phần b?- Vậy muốn tính đợc DT HCN ta cần làm gì?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.3/Củng cố:- Muốn tính diện tích HCN ta làm ntn?- Dặn dò: Ôn lại bài.Diện tích của miếng bìa hình chữ nhật là:14 x 5= 70(cm2 Đáp số: 70cm2- HS đọc- Chiều dài và chiều rộng không cùng một đơn vị đo.- Phải đổi số đo chiều dài thành cm.- Lớp làm vở- Đổi vở- KTBài giảia)Diện tích hình chữ nhật là:5 x 3 = 15( cm2)b)Đổi : 2dm = 20 cm.Diện tích hình chữ nhật là:29 x 9 = 180( cm2)- HS nêuToán +Ôn tập : Diện tích hình chữ nhậtI. Mục tiêu- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật có kích thớc cho trớc.- Rèn KN tính diện tích HCN.- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : VởC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Kiểm tra:- Nêu cách tính diện tích HCN ?- Nhận xét, cho điểm.3/Luyện tập:*Bài 1:Viết thêm vào ô trống- Treo bảng phụ- Muốn điền đợc số vào dòng thứ ba ta cần làm gì?- Muốn điền đợc số vào dòng thứ t ta cần làm gì?- Giao phiếu HT- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.*Bài 2: Treo bảng phụ- Hát- Vài HS nêu- Quan sát- Tính diện tích hình chữ nhật- Tính chu vi hình chữ nhậtChiều dài 3cm 8cm 7dmChiều rộng 9cm 20cm 5cmDT HCN27cm2160cm2350cm2CV HCN24cm 56cm 150cm- HS quan sát hình vẽ- Đọc đề Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2 A 8cm B 12cm D C 10cm M 8cm P Q N 18cmTính diện tích hình chữ nhật ABCD; ABQP; CMNQ.-Chữa bài, nhận xét.4/Củng cố:- Muốn tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ta làm ntn?- Dặn dò: Ôn lại bài.- 3HS làm trên bảng- Lớp làm vởBài giảiDiện tích hình chữ nhật ABCD là:12 x 8 = 96(cm2)Diện tích hình chữ nhật ABQP là:(12 + 8) x 8 = 160(cm2)Diện tích hình chữ nhật CMNQ là:10 x 8 = 80(cm2) Đáp số: 96cm2; 160 cm2 ; 80 cm2.- HS nêuThứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2007ToánTiết 142 : luyện tậpA Mục tiêu- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật có kích thớc cho trớc.- Rèn KN tính diện tích HCN.- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B Đồ dùngGV : Bảng phụHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Kiểm tra:- Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn ?- Nhận xét, cho điểm.3/Luyện tập:*Bài 1: BT yêu cầu gì?- Khi tính DT và chu vi ta cần chú ý điều gì?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtChiều dài: 4dmChiều rộng: 8cmChu vi: cm?Diện tích: cm2?- Chữa bài, nhận xét*Bài 2: Đọc đề?- Hình H gồm những HCN nào ghép lại với - Hát- 2, 3 HS nêu- HS khác nhận xét.- Tính DT HCN- Số đo các cạnh phải cùng một đơn vị đo- Lớp làm nhápBài giảiĐổi 4dm = 40cmDiện tích hình chữ nhật của hình chữ nhật là:40 x 8 = 320( cm2)Chu vi của hình chữ nhật là:( 40 + 8) x 2 = 96( cm) Đáp số: 320cm2; 96cm.- HS đọc- Gồm 2 hình CNABCD và DMNP ghép lại Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3nhau?- Diện tích hình H ntn so với DT của 2 hình ABCD và DMNP?- 1 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3:-BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Muốn tích DT HCN ta cần tính gì trớc?Tóm tắtChiều rộng: 5cmChiều dài: gấp đôi chiều rộngDiện tích: .cm2?- Chấm bài, nhận xét.4/Củng cố:- Nêu cách tính chu vi và DT của HCN?- Dặn dò: Ôn lại bài.- Diện tích hình H bằng tổng diện tích 2 hình ABCD và DMNP.- Lớp làm phiếu HTBài giảia)Diện tích hình chữ nhật ABCD là:8 x 10 = 80(cm2)Diện tích hình chữ nhật DMNP là:20 x 8 = 160( cm2)b)Diện tích của hình H là:80 + 160 = 240( cm2) Đáp số: a)80cm2; 160 cm2. b) 240cm2- HCN có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng- Diện tích của HCN.- Tính chiều dài của HCN- Lớp làm vởBài giảiChiều dài của hình chữ nhật là:5 x 2 = 10( cm)Diện tích của hình chữ nhật là:10 x 5 = 50( cm2) Đáp số: 50 cm2Thứ t ngày 4 tháng 4 năm 2007ToánTiết 143 : diện tích hình vuôngA Mục tiêu- HS biết đợc qui tắc tính diện tích hình vuông khi biết số đo một cạnh của nó.Vận dụng qui tắc để giải toán có lời văn.- Rèn KN tính toán cho HS- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.B Đồ dùngGV : Hình vuông kích thớc 3cm. Bảng phụHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Bài mới:a)HĐ 1: Xây dựng quy tắc tính DT hình vuông- Lấy hình vuông đã chuẩn bị.- HV ABCD gồm mấy ô vuông ?- Làm thế nào để tìm đợc?- Hát- Lấy HV và quan sát- 9 ô vuông- Ta lấy 3 x 3 hoặc 3 + 3 + 3 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4*HD cách tìm: Mỗi hàng có 3 ô vuông, có 3 hàng. Ta lấy số ô vuông của 1 hàng nhân với số hàng. Vậy tất cả có bao nhiêu ô vuông?- Mỗi ô vuông có DT là bao nhiêu ?-Vậy diện tích HV ABCD có diện tích là bao nhiêu cm2 ?- Y/c HS đo cạnh của hình vuôngv ?+ Vậy: 3cm x 3 cm = 9cm2. 9cm2 là diện tích của HV ABCD. Muốn tính diện tích HV ta lấy độ dài của một cạnh nhân với chính nó.b)HĐ 2: Luyện tập:*Bài 1: BT yêu cầu gì?- Nêu cách tính chu vi và diện tích hình vuông?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 2:BT yêu cầu gì?- Muốn tính DT HV theo cm2, ta cần làm gì?- Gọi 1 HS làm bài.Tóm tắtCạnh dài: 80mmDiện tích: cm2- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3:BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Nêu quy tắc tính DT HV?- Muốn tính đợc DT HV ta phải biết gì?- BT cho biết chu vi HV, làm thế nào để tính đợc độ dài 1 cạnh?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtChu vi: 20cmDiện tích: .cm2- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố:- Nêu quy tắc tính diện tích hình vuông?- Dặn dò: Ôn lại bài.- Hình vuông ABCD có tất cả: 3 x 3 = 9 cm2 - Là 1cm2- HV ABCD có diện tích là 9cm2-Vài HS nêu: Muốn tính diện tích HV ta lấy độ dài của một cạnh nhân với chính nó.- Tính chu vi và diện tích HV.- HS nêu- Lớp làm nháp.Cạnh HV 3cm 5cm 10cmCV HV 3x4=12cm 5x4=20cm 10x4=40cmDTHV 3x3= 3cm25x5=25cm210x10=100cm2- Tính DT HV theo cm2- Đổi số đo cạnh HV theo đơn vị cm.-Lớp làm phiếu HTBài giảiĐổi: 80mm =8cmDiện tích của tờ giấy hình vuông là:8 x 8 = 64 (cm) Đáp số: 64cm.- HV có chu vi là 20cm- Tính DT HV- HS nêu- Cạnh của hình vuông- Lấy chu vi chia cho 4- Lớp làm vởBài giảiSố đo cạnh của hình vuông là:20 : 4 = 5 (cm)Diẹn tích của hình vuông là:5 x 5 = 25 ( cm2) Đáp số: 25 cm2-HS nêuToán + Ôn tập diện tích hình vuôngI. Mục tiêu- Củng cố cách tính diện tích hình vuông có kích thớc cho trớc. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5- Rèn KN tính diện tích hình vuông- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HTHS : VởC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Kiểm tra:- Nêu cách tính diện tích hình vuông?- Nhận xét, cho điểm.3/Luyện tập: *Bài 1:Viết thêm vào ô trống- Treo bảng phụ- Muốn điền đợc số vào dòng thứ hai ta cần làm gì?- Muốn điền đợc số vào dòng thứ ba ta cần làm gì?- Giao phiếu HT- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét*Bài 2: Treo bảng phụ- Đọc đề?- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Nêu cách tính chu vi và diện tích của hình vuông?Tóm tắt 1cạnh: 90mmChu vi: .mm?Diện tích: .cm2- Chấm bài, nhận xét.4/Củng cố:- Muốn tính chu vi hình vuông ta làm ntn?- Muốn tính diện tích hình vuông ta làm ntn?+ Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- Vài HS nêu- Quan sát- Tính chu vi hình vuông- Tính diện tích hình vuông- Lớp làm phiếu HTCạnh HV 9cm 7cm 10cmChu vi HV36cm 28cm 40cmDiện tích HV81cm249cm2100cm2- HS đọc- Hình vuông có cạnh 90mm- Tính chu vi và diện tích hình vuông( Tính diện tích theo cm2)- HS nêu- 1 HS làm trên bảng- Lớp làm vởBài giảiĐổi : 90 mm = 9cmChu vi hình vuông đó là:9 x 4 = 36( cm)Diện tích hình vuông đó là:9 x 9 = 81( cm2) Đáp số: 36cm; 81 cm2-HS nêuThứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2007ToánTiết 144: luyện tập Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6A Mục tiêu - Củng cố cách tính diện tích hình vuông có kích thớc cho trớc. -Rèn KN tính diện tích hình vuông- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B Đồ dùng GV : Bảng phụ-Phiếu HTHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Nêu quy tắc tính diện tích hình vuông?- Nhận xét, cho điểm3/Thực hành:*Bài 1: - Đọc đề?- Y/c HS tự làm bài.- Gọi 1 Hàm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 2: - Đọc đề?- Muốn tính DT mảng tờng ta làm ntn?- Muốn tính DT viên gạch HV ta làm ntn?- Gọi 1 HS làm trên bảng?- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3: Đọc đề?- HCN có kích thớc ntn?- Hình vuông có kích thớc ntn?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.4/Củng cố:-Đánh giá giờ học-Dặn dò: Ôn cách tính DT HV, HCN- Hát- 2-3 HS nêu- HS khác nhận xét.- HS đọcBài giảia)Diện tích HV có cạnh 7cm là:7 x 7 = 49(cm2)b)Diện tích HV có cạnh 5cm là:5 x 5 = 25(cm2)- Đọc- Lấy DT một viên gạch nhân với số viên gạch.- Tính DT HV: Lấy độ dài 1 cạnh nhân với chính nó- Làm phiếu HTBài giảiDiện tích 1 viên gạch men là:10 x 10 = 100(cm2)Diện tích mảng tờng ốp thêm là:100 x 9 = 900(cm2) Đáp số: 900( cm2)- Đọc- HCN có chiều rộng 3cm, chiều dài 5cm.- HV có cạnh 4cm.- Lớp làm vởBài giảia)Diện tích hình chữ nhật ABCD là:5 x 3 = 15(cm2)Diện tích hình vuông EGHI là:4 x 4 = 16( cm2)b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bé hơn diện tích hình vuông EGHI.Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2007ToánTiết 145 : phép cộng các số trong phạm vi 100 000. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7A Mục tiêu- HS biết thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 000. Vận dụng để giải toán có lời văn.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B Đồ dùngGV : Bảng phụ- phiếu HTHS : SGKCCác hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ1:HD thực hiện phép cộng 45732+36194- Nêu bài toán: Tìm tổng của hai số 45732 và 36194. - Muốn tìm tổng ta làm ntn?- Y/c HS thực hiện ra nháp và nêu KQ- Gọi HS nêu các bớc tính nh với số có 4 chữ số?( SGK)- Nêu quy tắc tính?b)HĐ 2: Luyện tập:*Bài 1:- BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.* Bài 2: Y/c HS làm tơng tự bài 1.*Bài 3: Đọc đề?- Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtChiều dài: 9cmChiều rộng: 6cmDiện tích: .cm2- Chấm bài, nhận xét*Bài 4: Treo bảng phụ yêu cầu HS quan sát hình vẽ.- Gọi 2 HS làm trên bảng theo 2 cách khác nhau.- Chấm bài, nhận xét3/Củng cố:- Tìm cách giải khác cho bài toán 4?- Dặn dò: Ôn lại bài.-Hát- Nghe- Thực hiện phép cộng 45732 +36194 81926- HS nêu- Thực hiện tính cộng các số- Lớp làm nháp- Nhận xét bài của bạn- HS đọc- ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng- Lớp làm vởBài giảiDiện tích hình chữ nhật ABCD là:9 x 6 = 54( cm2) Đáp số: 54 cm2- Quan sát- Lớp làm phiếu HTBài giảiĐoạn đờng AC dài là:2350 350 = 2000(m)Đổi: 2000 m = 2 kmĐoạn đờng AD dài là:2 + 3 = 5 km. Đáp số: 5 km.- HS tự tìm và giải Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 . giảia )Diện tích hình chữ nhật là:5 x 3 = 15( cm2)b)Đổi : 2dm = 20 cm .Diện tích hình chữ nhật là:29 x 9 = 180( cm2)- HS nêuToán +Ôn tập : Diện tích hình chữ nhậtI.. giảia )Diện tích hình chữ nhật ABCD là:5 x 3 = 15(cm2 )Diện tích hình vuông EGHI là:4 x 4 = 16( cm2)b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bé hơn diện tích hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tính diện tích hình chữ nhật, Giáo án tính diện tích hình chữ nhật, Giáo án tính diện tích hình chữ nhật

Từ khóa liên quan