Củng cố các phép nhân chia trong bảng nhân 7

8 1,389 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

Củng cố các phép nhân chia trong bảng nhân 7 Tuần 8Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2006ToánTiết 36: Luyện tậpA- Mục tiêu:- Củng cố các phép nhân trong bảng chia 7 . áp dụng để giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán- GD HS chăm họcB- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Đọc bảng chia 7 ?- Nhận xét, cho điểm3. Bài mới* Bài 1:- Nêu yêu cầu bài toán- Nhận xét, cho điểm* Bài 2:- Nêu cách chia ?- Chấm bài, nhận xét* Bài 3:- Đọc đề? Tóm tắt?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4:- Treo bảng phụ- Tìm 1/7 số con mèo ta làm thế nào ?4/ Củng cố:- Thi đọc HTL bảng chia 7* Dặn dò: Ôn bảng chia7- Hát- 2, 3 HS đọc- Tính nhẩm- HS nêu KQ- Làm phiếu HT28 7 35 7 21 728 4 35 5 21 3 0 0 042 7 42 6 25 5 42 6 42 7 25 5 0 0 0- HS làm vởBài giảiSố nhóm chia đợc là:35 : 7 = 5( nhóm) Đáp số: 5 nhóm- HS quan sát tranh- Ta lấy 21 : 7 = 3 con mèo- Vậy 1/7 số con mèo là 3 con mèo.- HS thi đọc Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1Toán +Ôn : Bảng chia 7A- Mục tiêu:- Củng cố các phép nhân trong bảng chia 7 áp dụng để giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán- GD HS chăm họcB- Đồ dùng: GV : Các tấm bìa mỗi tấm 7 chấm tròn. Bảng phụ- Phiếu HTC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Đọc bảng chia 7?- Nhận xét, cho điểm3/ Luyện tập:* Bài 1:- Đọc đề?- Nhận xét, cho điểm* Bài 2:- BT yêu cầu gì?- Vì sao ta thể tính đợc thơng dựa vào phép nhân?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3:- Đọc đề?- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Chấm, chữa bài* Bài 4: - Treo bảng phụ- Hình nào đã khoanh vào 1/7 số quả cam?Vì sao?4/ Củng cố:- Đọc bảng chia 7?* Dặn dò: Ôn bảng chia 7- Hát- 2- 3 HS đọc- HS khác nhận xét- Tính nhẩm miệng- Nêu KQ+ Làm phiếu HT- Tính nhẩm- Vì lấy tích chia cho thừa số này thì đợc thừa số kia.7 x 6 = 42 7 x 9 = 6342 : 7 = 6 63 : 7 = 942 : 6 = 7 63 :9 = 7- HS nêu- làm vởBài giải Số hàng xếp đợc là:56 : 7 = 8( hàng) Đáp số: 8hàng- Hs quan sát tranh vẽ- Đã khoanh vào 1/7 số quả cam ở hình a và hình c. Vì 21 quả cam, đã khoanh vào 3 quả cam.- HS thi đọc Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2006ToánTiết: 37: Giảm đi một số lần.A- Mục tiêu:- HS biết thực hiện giảm một số đi nhiều lần. Vận dụng để giải bài toán liên quan.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toánB- Đồ dùng:GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: HD thực hiện giảm một số đi nhiều lần- GV nêu bài toán: Hàng trên 6 con gà. Số gà hàng trên giải đi 3 lần thì đợc số gà hàng dới. Tính số gà hàng dới?- Hàng trên mấy con gà?-Sốgà hàng dới ntn so với số gà hàng trên?- HD vẽ sơ đồ nh SGK- Vậy số gà hàng trên là 3 phần thì số gà hàng dới là 1 phần. Tính số gà hàng dới?+ Tơng tự với bài toán về độ dài đoạn thẳng AB và CD- Vậy muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm ntn?b) HĐ 2: Luyện tập* Bài 1: - Đọc tên các cột của bài toán?- Muốn giảm 1 số đi 4 lần ta làm ntn? - Muốn giảm 1 số đi 6 lần ta làm ntn? * Bài 2:- Đọc đề?- Mẹ mấy quả bởi?- Số bởi còn lại ntn so với số bởi ban đầu? Vẽ sơ đồ ntn?- Số bởi ban đầu là mấy phần bằng nhau? - Số bởi còn lại là mấy phần bằng nhau?- Tính số bởi còn lại?- HS hát- HS nghe- 2, 3 HS đọc lại đề toán- 6 con gà.- Giảm đi 3 lầnBài giảiSố gà hàng dới là:6 : 3 = 2( con) Đáp số: 2 con gà.- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần- HS đọc- Làm phiếu HT- Lấy 12 : 4 = 3- Lấy 12 : 6 = 2+ HS đọc- Mẹ 40 quả bởi- Số bởi còn lại giảm đi 4 lần so với số bởi ban đầu- HS vẽ- 4 phần- 1 phầnBài giảiSố bởi còn lại sau khi mẹ bán là: Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3- Chấm bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Giảm 35m đi 7 lần?- Giảm 42kg đi 6 lần?* Dặn dò: Ôn lại bài. 40 : 4 = 10( quả) Đáp số: 10 quả bởi- Lấy 35 m : 7 = 5m- Lấy 42 kg : 6 = 7kgThứ t ngày 25 tháng 10 năm 2006ToánTiết 38: Luyện tậpA- Mục tiêu:- Củng cố về gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi nhiều lần.- Rèn KN giải toán cho HS- GD HS chăm họcB- Đồ dùng:GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Muốn giảm một số đi một số lần ta làm nh thế nào ?- Nhận xét, cho điểm3/ Bài mới* Bài 1:- Treo bảng phụ- 6 gấp 5 lần dợc bao nhiêu ?- Viết 30 vào ô trống nào ?- 30 giảm đi 6 lần đợc bao nhiêu ?- Vậy điền 5 vào ô trống nào ?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2:- Đọc đề? Tóm tắt?- Buổi sáng bán đợc bao nhiêu lít dầu?- Buổi chiều bán đợc ntn so với buổi sáng - Muốn tính số dầu buổi chiều ta làm ntn ?- Chấm bài, chữa bài.* Bài 3: - Đo độ dài đoạn AB?- Hát- 2, 3 HS nêu- Nhận xét - HS QS - Đợc 30- Ô trống thứ 2- Đợc 5- Ô trống thứ 3- HS làm phiếu HT- 3 HS chữa bài+ HS đọc đề toán- 60 lít- Giảm 3 lần- Lấy số dầu buổi sáng chia 3- Làm vở- 1 HS chữa bàiBài giảiSố dầu bán đợc buổi chiều là:60 : 3 = 20( lít) Đáp số: 30 lít dầu.- Làm phiếu HT- 1 HS làm trên bảng Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4- Giảm độ dài đoạn AB đi 5 lần thì đợc mấy cm?- Vẽ đoạn MN?- Chấm , chữa bài.4/ Củng cố : - Muốn giảm một số đi một số lần ta làm ntn?- Muốn gấp một số lên một số lần ta làm ntn?* Dặn dò: Ôn lại bài.- HS đo đoạn AB là 10cm- Lấy 10 : 5 = 2cmVậy đoạn MN = 2cm- Vẽ đoạn MN dài 2cm- HS nêu Toán +Ôn tập : Giảm đi một số lầnA- Mục tiêu:- Củng cố về gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi nhiều lần.- Rèn KN giải toán cho HS- GD HS chăm họcB- Đồ dùng:- Bảng phụ- Phiếu HTC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Muốn giảm một số đi một số lần ta làm ntn?- Nhận xét, cho điểm3/ Luỵên tập : * Bài 1:- Treo bảng phụ- 6 gấp 7 lần dợc bao nhiêu ?- Viết 42 vào ô trống nào ?- 42 giảm đi 6 lần đợc bao nhiêu ?- Vậy điền 7 vào ô trống nào ?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2:- Đọc đề? Tóm tắt?- Buổi sáng bán đợc bao nhiêu lít dầu?- Buổi chiều bán đợc ntn so với buổi sáng? Muốn tính số dầu buổi chiều ta làm ntn?- Chấm bài, chữa bài.- Hát2- 3 HS nêu- Nhận xét - Đợc 42- Ô trống thứ 2- Đợc7- Ô trống thứ 3- HS làm phiếu HT- 3 HS chữa bài- 90 lít- giảm 3 lần- Lấy số dầu buổi sáng chia 3- Làm vở- 1 HS chữa bàiBài giảiSố dầu bán đợc buổi chiều là: Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5* Bài 3: - Đo độ dài đoạn AB?- Giảm độ dài đoạn AB đi 4 lần thì đợc mấy cm?- Vẽ đoạn MN?- Chấm , chữa bài.4/ Củng cố:- Muốn giảm một số đi một số lần ta làm ntn?- Muốn gấp một số lên một số lần ta làm ntn?* Dặn dò: Ôn lại bài.90 : 3 = 30( lít) Đáp số: 30 lít dầu.- Làm phiếu HT- 1 HS làm trên bảng- HS đo đoạn AB là 20 cm- Lấy 20 : 4 = 5cmVậy đoạn MN = 5cm- Vẽ đoạn MN dài 5cm- HS nêuThứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2006ToánTiết 39: Tìm số chiaA- Mục tiêu:- HS biết tìm số chia cha biết trong phép chia vfa củng cố tên gọi các thành phần của phép chia.- Rèn KN tính và giải toán. - GD HS chăm học toánB- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động học Hoạt động dạy1/ Tổ chức:2/ Bài mới : a) HĐ 1: HD tìm số chia.- Nêu bài toán 1: 6 ô vuông chia thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm bao nhiêu ô vuông? Nêu phép tính tìm số ô vuông ?- Nêu tên gọi các thành phần của phép chia 6 : 2 = 3?- Nêu bài toán 2: 6 ô vuông, chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm 3 ô vuông, hỏi chia đợc mấy nhóm?- Nêu phép tính ? - Vậy số nhóm 2 = 6 : 3- 2 là gì trong phép chia?* Vậy số chia trong phép chia thì bằng SBC chia cho thơng.- Ghi bảng: 30 : x = 5, x là gì trong phép chia? Nêu cách tìm x?- hát- Mỗi nhóm 3 ô vuông 6 : 2 = 3 ( ô vuông)- 6 là SBC, 2 là SC, 3 là thơng- 2 nhóm6 : 3 = 2( nhóm)- Số chia- HS đọc- X là số chia30 : X = 5 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6- HD trình bày bài tìm x:+ Muốn tìm số chia ta làm ntn?b) HĐ 2: Thực hành* Bài 1: Tính nhẩm- BT yêu cầu gì?- Nhận xét, cho điểm* Bài 2:- X là thành phần nào của phép chia?- Nêu cách tìm SBC, số chia?- Chấm bài, nhận xét* Bài 3:- Trong phép chia hết, SBC là 7, thơng lớn nhất là mấy?- 7 chia cho mấy thì đợc 7?- Trong phép chia hết, SBC là 7, thơng bé nhất là mấy?- 7 chia cho mấy thì đợc 1? 3/ Củng cố: Trò chơi: Ai nhanh hơn?a) X : 5 = 7; b) 56 : X = 7- Dặn dò: Ôn lại bài. X = 30 : 5 X = 6- Lấy SBC chia cho thơng- Làm miệng- Nêu KQ- Làm phiếu HT- HS nêua) 12 : X = 2 b) 42 : X = 6 X = 12 : 2 X = 42 : 6 X = 6 X = 7+ Làm miệng- Là 7- 7 : 1 = 7- Là 1- 7 : 7 = 1- HS chơi trò chơiThứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2006ToánTiết 40: luyện tậpA- Mục tiêu:- Củng cố về tìm số hạng, SBT, số tr, SBC, số chia và giải toán.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học.B - Đồ dùng:GV : Phiếu HT- Bảng phụHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Nêu cách tìm số chia?- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới* Bài 1:- X là thành phần nào của phép chia?- Nêu cách tìm X?- HS hát- HS nêu- HS nêu- Làm phiếu HTa) X + 12 = 36 b) X- 25 = 35 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7- Chấm bài, nhận xét* Bài 2:- Đọc đề?- Chữa bài, nhận xét.* Bài 3:- Bài toán cho biết gì?- Bài toán hỏi gì?- Bài thuộc dạng toán gì?- Nêu cách tìm một trong các thành phần bằng nhau của phép tính?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4:- Quan sát và đọc giờ ?- Khoanh vào phơng án nào?4/ Củng cố:Trò chơi: Ai nhanh hơn?a) X : 7 = 8; b) 63 : X = 7- Dặn dò: Ôn lại bài. X= 36 - 12 X= 35 + 15 X = 24 X = 50c) X x 6 = 30 d) 42 : X = 7 X= 30 : 6 X = 42 : 7 X = 5 X = 6- HS tự làm vào nháp- Đổi vở- KT- 3 HS chữa bài trên bảng 35 26 32x x x 2 4 6 70 104 192 64 2 80 4 99 3 6 32 8 20 9 33 04 00 09 4 0 9 0 0 0- Đọc đề toán- 36 l dầu, số dầu còn lại trong thùng bằng 1/3 số dầu đã có- Trong thùng còn lại bao nhiêu l dầu ?- HS nêu- Ta lấy số đó chia cho số phầnBài giảiSố dầu còn lại trong thùng là:36 : 3 = 12 ( lít) Đáp số: 12 lít dầu.- HS đọc giờ chỉ trên đồng hồ- Phơng án B- HS thi chơi- Nêu KQ Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 . Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1Toán +Ôn : Bảng chia 7A- Mục tiêu:- Củng cố các phép nhân trong bảng chia 7 .. áp dụng để giải toán có lời văn.- Rèn . số chia? - Chấm bài, nhận xét* Bài 3:- Trong phép chia hết, SBC là 7, thơng lớn nhất là mấy?- 7 chia cho mấy thì đợc 7? - Trong phép chia hết, SBC là 7,
- Xem thêm -

Xem thêm: Củng cố các phép nhân chia trong bảng nhân 7, Củng cố các phép nhân chia trong bảng nhân 7, Củng cố các phép nhân chia trong bảng nhân 7

Từ khóa liên quan