Trừ các số có ba chữ số

7 859 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

Trừ các số có ba chữ số Tuần 2Thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2006ToánTiết 6: Trừ các số 3 chữ số (Có nhớ một lần)I. Mục tiêu: Giúp HS - Biết cách tính trừ các số 3 chữ số ( nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm ). - Vận dụng vào giải toán lời văn về phép trừ.II. Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụHS : bảng con.III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:HĐ của thầy1- ổn định2- Kiểm tra: Tính 83 100 - 27 - 943- Bài mới : a- HĐ1: Giới thiệu phép trừ 432 - 215Nêu phép tính: 432 - 215 b- HĐ 2: Giới thiệu phép trừ 627 - 143( Tiến hành nh trên )Lu ý: phép trừ này nhớ ở hàng trăm. c - HĐ 3: Thực hành.Bài 1, 2: TínhBài 3: Giải toán 335 tem HD: 128 tem ? temBài 4: Giải toán:- Đọc đề?- Tóm tắt - Chấm bài, nhận xétD- Các hoạt động nối tiếp:1. Trò chơi: Đúng hay sai 381 736 756 - 135 - 238 - 284 256( S ) 518 (Đ ) 572 ( S ) HĐ của tròLàm vào bảng conHai HS lên chữa- Đặt tính rồi tính vào bảng con- 1HS lên bảng tính- Lớp NX 432 - 215 217- 1HS nêu cách tính phép trừ 627 - 143 484- HS làm phiếu HT- Làm vào vở- Đổi vở KTBạn Hoa su tầm đợc số tem là:335 - 128 = 207( con tem) Đáp số: 207 con temBài giảiĐoạn dây còn lại dài là:243 - 27 = 216(cm) Đ áp số: 216 cm- HS chữa bài, nhận xét- HS thi điền vào bảng phụGiáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp12. Dặn dò: Ôn lại bàiThứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2006ToánTiết 7: Luyện tập A. Mục tiêu: Giúp HS - Rèn kỹ năng tính cộng, trừ các số 3 chữ số ( nhớ một lần hoặc không nhớ ). - Vận dụng vào giải toán lời văn về phépcộng, phép trừ. B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, bảng con. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của thầy1- ổn định2- Kiểm tra: Tính 756 526 - 238 - 1433- Bài mới: Bài 1, 2: Tính - Nêu cách đặt tính? Thứ tự thực hiện phép tính?- Chữa bài Bài 3: - BT yêu cầu gì?- Muốn điền đợc số ở cột 2 ta làm ntn?- Muốn tìm SBT ta làm ntn?Bài 4: Giải toánBài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? - Chấm bài , nhận xétBài 5: HD tơng tự bài 4 D- Các hoạt động nối tiếp:1. Củng cố: - Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính với số 3 chữ số?2. Dặn dò: Ôn lại bài HĐ của tròLàm vào bảng conHai HS lên chữaLàm vào bảng con542 660 727- - -318 251 272224 409 455 - Điền số- Tìm số bị trừ- Ta lấy số trừ cộng hiệu- Vậy số cần điền là: 246 + 125 = 371.- HS làm phiếu HT- 1 HS chữa bàiBài giảiCả hai ngày bán đợc:415 + 325 = 740( kg) Đáp số: 740 kg- Làm vào vở- - 1HS lên bảng Bài giảiSố học sinh nam là:165 - 84 = 81( học sinh) Đáp số: 81 học sinh- Hs nêuGiáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2Thứ t ngày 13 tháng 9 năm 2006ToánTiết 8: Ôn tập các bảng nhânA. Mục tiêu: Giúp HS.- Củng cố các bảng nhân đã học (Bảng nhân 2, 3, 4, 5).- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm.- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức, tính chu vi hình tam giác và giải toán. B- Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập toán.C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của thầy1- ổn định2- Kiểm tra: Đọc bảng nhân 2, 3, 4, 53- Bài mới: Bài 1: Tính nhẩm ( Cho HS chơi trò chơi: Truyền điện, để củng cố các bảng nhân 2, 3, 4, 5 ) Bài 2: Tính( Theo mẫu ) - Nêu thứ tự thực hiện phép tính? - Chấm bài, nhận xétBài 3: Giải toán- Đọc đề? Tóm tắt?- Chữa bài, nhận xétBài 4: Giải toán- Nêu cách tính chu vi hình tam giác ?- thể tính bằng mấy cách? - Chấm bài, nhận xét.D- Các hoạt động nối tiếp:1. Củng cố: Đọc lại bảng nhân 2, 3, 4, 52. Dặn dò: Ôn lại bài HĐ của tròBốn HS đọc- Làm miệng+ HS1: 2 x 1 = 2+ HS 2: 2 x 2 = 4 - HS nêu- Làm phiếu HT4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22- Làm vởBài giảiSố ghế trong phòng ăn là:4 x 8 = 32( cái ghế) Đáp số: 32 cái ghế- HS nêu- Làm vở- 1 hs chữa bàiBài giảiChu vi hình tam giác ABC là:100 + 100 + 100 = 300(cm)( Hoặc: 100 x 3 = 300(cm)) Đáp số: 300cm.Giáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3Toán ( Tăng)Ôn trừ số ba chữ số A- Mục tiêu: - Củng cố cách tính trừ các số 3 chữ số ( có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm ). - Vận dụng vào giải toán lời văn về phép trừ. B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, bảng con. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của thầy1- ổn định2- Kiểm tra: Tính 83 100 - 27 - 943- Luyện tập- Thực hành: Bài 1: Tính- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?- Chấm , chữa bàiBài 3: Giải toán 335 tẩy HD: 128 tẩy ? tẩyBài 4: Giải toán:- Đọc đề?- Tóm tắt - Chấm bài, nhận xétD- Các hoạt động nối tiếp:1. Trò chơi: Đúng hay sai 381 736 756 - 135 - 238 - 284 256( S ) 518 (Đ ) 572 ( S ) 2. Dặn dò: Ôn lại bài HĐ của tròLàm vào bảng conHai HS lên chữa- Làm phiếu HT 627 754 516 935- - - - 443 251 342 551 184 503 174 384 - Làm vào vở- Đổi vở KTBài giảiBạn Hoa su tầm đợc số tẩy là:335 - 128 = 207( tẩy) Đáp số: 207tẩy- Làm vở- 1 HS chữa bàiBài giảiĐoạn dây còn lại dài là:543 - 27 = 516(cm) Đ áp số: 216 cm- HS thi điền vào bảng phụGiáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2006ToánTiết 9: Ôn tập các bảng chia A. Mục tiêu: Giúp HS - Ôn tập các bảng chia đã học ( Bảng chia 2, 3, 4, 5 ) - Biết tính nhẩm thơng của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 ( Phép chia hết ) B- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của thầy1- ổn định2- Kiểm tra: Đọc bảng chia 2, 3, 4, 53- Bài mới: Bài 1: Tính nhẩm- Tính nhẩm là tính ntn?- Nhận xét quan hệ giữa phép nhân và phép chia? Bài 2: Tính nhẩm ( tơng tự bài 1) Bài 3: Giải toán- Đọc dề? Tóm tắt?- Chấm , chữa bài D- Các hoạt động nối tiếp:1. Trò chơi: Thi nối nhanh ( ND: Nối KQ với phép tính đúng)- Đọc phép tính và KQ vừa nối đợc?2. Dặn dò: Ôn lại bài HĐ của tròBốn HS đọc - NX- Làm miệng3 x 4 = 1212 : 3 = 412 : 4 = 3- Từ 1 phép nhân ta đợc 2 phép chia tơng ứng.- Làm vở- 1 HS chữa trên bảngBài giảiSố cốc trong mỗi hộp là:24 : 6 = 4( cốc) Đáp số: 6 cái cốc- Hai đội thi nối trên bảng phụ 24 : 3 4 x 7 32 : 4 28 21 816 : 2 24 + 4 3 x 7Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2006ToánGiáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5Tiết 10: Luyện tập A. Mục tiêu : Giúp HS - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân, nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị, giải toán lời văn . - Rèn kỹ năng xếp, ghép hình đơn giảnB- Đồ dùng dạy học : Bốn hình tam giác bằng nhauC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:HĐ của thầy1- ổn định2- Kiểm tra: - Đọc các bảng nhân và bảng chia?- Nhận xét, cho điểm3- Bài mới: Bài 1: Tính - Nêu thứ tự thực hiện phép tính?- Chấm bài, nhận xét Bài 2: - Đã khoanh vào một phần mấy số con vịt ở hình a? Tính bằng cách nào?- Đã khoanh vào một phần mấy số con vịt ở hình b? Tính bằng cách nào? Bài 3: - Đọc đề? Tóm tắt?- Chấm , chữa bài, nhận xét Bài 4 : Xếp, ghép hình D- Các hoạt động nối tiếp:1. Củng cố: Nêu lại cách tính giá trị biểu thức ở bài 1 2. Dặn dò: Ôn lại bàiHĐ của tròHát- HS đọc- Nhận xét- Làm phiếu HT- 3 HS lên bảng5 x 3 + 132 = 15 + 132 = 14732 : 4 + 106 = 8 + 106 = 114 - Làm miệng- Đã khanh vào 1/4 số con vịt ở hình a. Ta lấy 12 : 4- Đã khanh vào 1/3 số con vịt ở hình a. Ta lấy 12 : 3- Làm vởBài giảiSố học sinh ở 4 bàn là:2 x 4 = 8( học sinh) Đáp số: 4 học sinh- HS tự xếp hình cái mũGiáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6 Toán ( Tăng)Ôn tập các bảng nhân, chiaA. Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh bảng nhân, chia 2,3,4,5. - Rèn kỹ năng giải toán liên quan đến phép nhân hoặc phép chiaB- Đồ dùng dạy học: Vở toán C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1/ Tổ chức:2/ Luyện tập- Thực hành:Bài 1: Ôn các bảng nhân- Hỏi thêm: VD: 3 x 6 = 18. Vậy 6 x 3 =?- Khắc sâu: Khi ta đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi.Bài 2: Ôn các bảng chia.- Nêu mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia?Bài 3:Tính- Nêu thứ tự thực hiện phép tính?- Chấm bài, nhận xét4/ Các hoạt động nối tiếp:+ Củng cố: Trò chơi" Ai nhanh hơn"+ Dặn dò: Ôn lại bảng nhân và bảng chia- Hát- HS đọc nối tiếp( Đọc cá nhân, bàn, dãy)- 3 x 6 = 18 Vậy 6 x 3 = 18=>3 x 6 = 6 x 3- HS đọc đồng thanh- Thi đọc nối tiếp- Đọc theo nhóm- Phép chia là phép tính ngợc của phép nhân- Làm vở21 : 3 + 124 = 7 + 124 = 1315 x 9 + 322 = 45 + 322 = 36740 : 2 + 0 = 20 + 0 = 20+ HS 1: Nêu phép tính của phép nhân ( hoặc phép chia)+ HS 2: Nêu KQGiáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7 . tháng 9 năm 2006ToánTiết 6: Trừ các số có 3 chữ số (Có nhớ một lần)I. Mục tiêu: Giúp HS - Biết cách tính trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ một lần ở hàng chục. Đáp số: 300cm.Giáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3Toán ( Tăng)Ôn trừ số có ba chữ số A- Mục tiêu: - Củng cố cách tính trừ các số có 3 chữ số ( có
- Xem thêm -

Xem thêm: Trừ các số có ba chữ số, Trừ các số có ba chữ số, Trừ các số có ba chữ số

Từ khóa liên quan