Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

8 6,518 25
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Giáo án - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Tuần 23Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2007ToánTiết 111: Nhân số bốn chữ số với số một chữ số( tiếp)A- Mục tiêu- HS biết thực hiện phép nhân số 4 chữ số với số một chữ số( có nhớ hai lần không liền nhau). Vận dụng để giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HD thực hiện phép nhân 1427 x 3.- Ghi bảng phép nhân 1427 x 3.- Đặt tính?- khi thực hiện phép nhân ta bắt đầu tính từ đâu?Vậy: 1427 x 3 = 4281+ Lu ý: Đây là phép nhân nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục, từ hàng trăm sang hàng nghìn.b) HĐ 2: Luyện tập* Bài 1; 2: - Đọc đề?- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện tính?- Gọi 4 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3: - Bài toán cho biết gì?- Bài toán hỏi gì?- Muốn tìm số gạo 3 xe chở ta làm ntn?- Gọi 1 HS giải trên bảng- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4: - Đọc đề?- Muốn tính chu vi hình vuông ta làm ntn?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Hát- Đặt tính ra nháp theo cột dọc- Từ phải sang trái (HS thực hiện tính ) 1427 x 3 4281- Đặt tính rồi tính- HS nêu- Lớp làm phiếu HT2318 1092 1371 1218x x x x 2 3 4 54636 3276 5484 6090- 1 xe chở 1425kg gạo- 3 xe chở bao nhiêu kg gạo- Lấy số gạo 1 xe nhân 3- Lớp làm vởBài giảiSố gạo ba xe chở đợc là:1425 x 3 = 4275kg Đáp số: 4275kg. - Tính chu vi hình vuông cạnh 1508m- Lấy độ dài 1 cạnh nhân 4- Lớp làm vở. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1- Chấm bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Khi nhân số 4 chữ số với số 1 chữ số ta cần lu ý điều gì?- Dặn dò: Ôn lại bài.Bài giảiChu vi khu đất hình vuông đó là:1508 x 4 = 6032( m) Đáp số: 6032 métToán +Ôn tập : Nhận số bốn chữ số với số một chữ số.I. Mục tiêu- Củng cố thực hiện nhân số 4 chữ số với số 1 chữ số và giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- phiếu HTC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập- thực hành:* Bài 1: - BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2: - Đọc đề?- BT cho biết gì? hỏi gì?- Gọi 1 HS giải trên bảng Tóm tắtMua : 5 quyển vở; 1 quyển: 1500đĐa : 9000đTrả lại: đồng?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3: - Đọc đề?- X là thành phần nào của phép tính?- Muốn tìm X ta làm ntn?- Hát- Đặt tính rồi tính- Lớp làm phiếu HT 3719 1728 1407 x x x 2 3 4 7438 5184 5628 - Đọc- HS nêu- Lớp làm vởBài giảiSố tiền Tâm mua vở là:1500 x 5 = 7500( đồng)Số tiền bán hàng trả lại cho Tâm là:9000 - 7500 = 1500( đồng) Đáp số: 1500 đồng- tìm X- X là số bị chia- Ta lấy thơng nhân số chia Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2- Gọi 2 HS làm trên bảng- Nhận xét, cho điểm.3/ Củng cố:- Tổng kết giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài- Làm nháp, nêu KQa) X : 7 = 1246 X = 1246 x 7 X = 8722b) X : 6 = 1078 X = 1078 x 6 X = 6468Thứ ba ngày 13 tháng 2 năm 2007ToánTiết 112 : Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố thực hiện nhân số 4 chữ số với số 1 chữ số( nhớ hai lần) và giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- phiếu HTHS : SGK.C- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập- thực hành:* Bài 1: - Bt yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2: - Đọc đề?- BT cho biết gì? hỏi gì?- Gọi 1 HS giải trên bảngTóm tắtMua : 3 bút, 1 bút: 2500đĐa : 8000đTrả lại: đồng?- Chấm bài, nhận xét.- Hát- Đặt tính rồi tính- Lớp làm phiếu HT1324 1719 2308x x x 2 4 3 2648 6876 6924- Đọc- HS nêu- Lớp làm vởBài giảiSố tiền An mua bút là:2500 x 3 = 7500( đồng)Số tiền bán hàng trả lại cho An là:8000 - 7500 = 500( đồng) Đáp số: 500 đồng Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3* Bài 3: - Đọc đề?- X là thành phần nào của phép tính?- Muốn tìm X ta làm ntn?- Nhận xét, cho điểm.* Bài 4: - Đọc đề?- Giao việc:- Đếm số ô vuông?- Đã tô màu mấy ô vuông?- Cần tô màu mấy ô vuông nữa?+ Chữa bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Tổng kết giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài- X là số bị chia- Ta lấy thơng nhân số chia- Làm nháp, nêu KQa) X = 4581 ; b) X= 7292- Đọc- 9 ô vuông- 7 ô vuông đã tô màu- Cần tô màu thêm 2 ô nữa.- HS điền vào vở BTT- Nêu KQThứ t ngày 14 tháng 2 năm 2007ToánTiết 113: Chia số bốn chữ số cho số một chữ số.A- Mục tiêu- HS biết thực hiện phép chia số 4 chữ số cho số một chữ số( trờng hợp chia hết ). Vận dụng để giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ1: HD thực hiện phép chia 6369 : 3- Ghi bảng: 6369 : 3 =?- Đặt tính theo cột dọc và thực hiện tính?- Gọi 1 HS thực hiện trên bảng- Chữa bài, nhận xét.- Nếu HS chia sai thì HD chia theo các bớc nh SGK.- Tơng tự HD HS thực hiện phép chia 1276 : 4.b) HĐ 2: Thực hành- Hát- Đặt tính và thực hiện ra nháp- Nêu KQ6369 3 1276 4 03 07 06 2123 36 319 09 0 0 - Tính Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4* Bài 1: Đọc đề?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2:- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Muốn tìm số bánh mỗi thùng ta làm ntn?- Gọi 1 HS giải trên bảng- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3: - Đọc đề?- X là thành phần nào của phép tính?- Muốn tìm X ta làm ntn?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Nêu cách đặt tính và thực hiện tính chia số 4 chữ số cho số một chữ số?- Dặn dò: Ôn lại bài.- Lớp làm phiếu HT4862 2 3369 3 2896 408 03 09 06 2431 06 1123 16 724 02 09 0 0 0 - 1648 gói bánh, chia 4 thùng- Một thùng bao nhiêu gói bánh?- Lấy số bánh chia cho số thùng- lớp làm vởBài giảiMỗi thùng số bánh là:1648 : 4 = 412( gói bánh) Đáp số: 412 gói bánh.- Tìm X- Là thừa số cha biết- Lấy tích chia cho thừa số đã biết- Lớp làm phiếu HTa) X x 2 = 1846 b) 3 x X = 1578 X= 1846 : 2 X = 1578 : 3 X = 923 X = 526- HS nêu Toán +Ôn tập : Chia số bốn chữ số cho số một chữ sốI. Mục tiêu- Củng cố phép chia số 4 chữ số cho số một chữ số và giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập:* Bài 1:- BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Hát- Thực hiện phép chia- Lớp làm phiếu HT5078 5 9172 3 2406 6 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5- Chấm bài, nhận xét* Bài 2: Điền dấu >; < ; =- Muốn điến dấu đúng ta làm ntn?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.* Bài 3:- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Muốn tìm số giấy còn lại ta làm ntn?- Muốn tìm số giấy đã sử dụng ta làm ntn?- BT thuộc dạng toán gì?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Đánh giá giờ học.- Dặn dò: Ôn lại bài.00 01 00 07 1015 17 3057 06 401 28 22 0 3 1 - Thực hiện phép chia- Tìm thơng-So sánh các thơng với nhau để điền dấu.- Lớp làm nháp9436 : 3 > 4840 : 45478 : 4 < 8550 : 51275 : 5 = 1530 : 6- 1050 tờ giấy thi. Đã sử dụng hết 1/3- Còn lại bao nhiêu tờ giấy thi- Lấy số giấy đã trừ số giấy đã sử dụng- Lấy số giấy chia 3.- Bài toán giải bằng hai phép tính.- lớp làm vởBài giảiSố giấy đã sử dụng là:1050 : 3 = 350( tờ)Số giấy thi còn lại là:1050 - 350 = 700( tờ) Đáp số: 700 tờ giấy thiThứ năm ngày 15 tháng 2 năm 2007ToánTiết 114: Chia số bốn chữ số cho số một chữ số( tiếp)A- Mục tiêu- HS biết thực hiện phép chia số 4 chữ số cho số một chữ số( trờng hợp d-). Vận dụng để giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- phiếu HT, 8 hình tam giác vuông cân nh BT 3.HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp61/ Tổ chức:2/ Kiểm tra: - Gọi 2 HS làm trên bảngđặt tính rồi tính: 1342 : 2; 2308 : 3- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:a) HĐ 1:HD thực hiện phép chia 9365 : 3- Gọi 1 HS đặt tính và thực hiện tính trên bảng.- Nhận xét, nếu HS làm sai thì HD từng b-ớc nh SGK.- Tơng tự HD phép chia 2249 : 4b) HĐ 2: Thực hành.* Bài 1: -Bt yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chữa bài, cho điểm.* Bài 2: - Đọc đề?- bao nhiêu bánh xe?- Một xe lắp mấy bánh?- Muốn tìm đợc số xe ôtô lắp đợc ta làm ntn?- Gọi 1 HS giải trên bảng- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3:- Đọc đề?- Yêu cầu HS quan sát và tự xếp hình.- HD HS xếp đúng.- Kết luận, đa hình mẫu.4/ Củng cố:- Tổng kết giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- Thực hiện- Nhận xét, sửa sai- Đặt tính và thực hiện ra nháp và nêu KQ9365 3 2249 403 24 06 3121 09 562 05 1 2 - thực hiện phép chia- lớp làm phiếu HT2469 2 6487 3 4159 504 1234 04 2162 15 831 06 18 09 09 07 4 1 1 - 1250 bánh xe- 4 bánh- Lấy tổng số bánh chia cho số bánh của 1 xe.- Lớp làm vở Bài giảiTa có: 1250 : 4 = 312( d 2)Vậy 1250 bánh xe thì lắp đợc nhiều nhất 312 chiếc xe và còn thừa 2 bánh xe. Đáp số : 312 xe ôtô, thừa 2 bánh xe.- Xếp hìnhThứ sáu ngày 16 tháng 2 năm 2007ToánTiết 115: Chia số bốn chữ số cho số một chữ số( Tiếp).A- Mục tiêu Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7- HS biết thực hiện phép chia số 4 chữ số cho số một chữ số( trờng hợp chữ số O ở thơng) .Vận dụng để giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng Bảng phụ- phiếu HTC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra: đặt tính rồi tính9436 : 3 ; 1272 : 5- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:a) HĐ1: HD thực hiện phép chia 4218 : 6- ghi bảng phép chia 4218 : 6- Gọi 1 HS đặt tính và thực hiện tính trên bảng.- Nhận xét, nếu HS làm sai thì HD từng b-ớc nh SGK.- Tơng tự HD phép chia 2407 : 4b) HĐ 2: Thực hành* Bài 1: -BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chữa bài, cho điểm.* Bài 2: - Đọc đề?- bao nhiêu mét đờng?- Đã sửa bao nhiêu?- Muốn tìm quãng đờng còn phải sửa tiếp ta làm ntn?- Ta cần tìm gì trớc?- Gọi 1 HS giải trên bảng- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3:- Đọc đề?- Muốn biết phép tính nào đúng hay sai ta cần làm gì?- Nhận xét, chữa bài.4/ Củng cố:- Tổng kết giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- 2 HS làm trên bảng- Nhận xét- Đặt tính và thực hiện ra nháp.4218 6 2407 4 01 00 18 703 07 601 0 3- Thực hiện phép chia- Lớp làm phiếu HT3224 4 1516 3 2819 7 02 806 01 505 01 402 24 16 19 0 1 5- 1215 mét- 1/3 quãng đờng đó- Lấy độ dài quãng đờng trừ quãng đờng đã sửa- Tìm quãng đờng đã sửa.- Lớp làm vởBài giảiQuãng đờng đã sửa là:1215 : 3 = 405(m)Đội công nhân còn phải sửa quãng đờng là: 1215 - 405 = 810(m) Đáp số: 810 mét.- Ta thực hiện phép chia sau đó đối chiếu với phép chia.- KQ: a) Đúng; b) Sai; c) Sai Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 . 2007ToánTiết 111: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số( tiếp)A- Mục tiêu- HS biết thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số( có nhớ hai lần. Đáp số: 6032 métToán +Ôn tập : Nhận số có bốn chữ số với số có một chữ số. I. Mục tiêu- Củng cố thực hiện nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số và giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Từ khóa liên quan