Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế

20 6,289 88
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2015, 22:57

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH X TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH X Tiểu luận Đề tài: "Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế trên địa bàn Huyện Thuận An Tỉnh Bình Dương”. Họ và tên: Đơn vị: Lớp: A. MỞ ĐẦU: Trong cuộc sống, khi gặp những khó khăn, phiền muộn nhưng chưa tìm ra một lối thoát. Niềm hy vọng lúc này của nhiều người chính là sự tin tưởng vào một thế lực siêu phàm nào đó để an ủi bản thân. Người ta gọi là sự tín ngưỡng. Vì vậy có thể nói tín ngưỡng chính là niềm tin, sự tin tưỡng vào một đấng siêu nhiên nhất định nào đó. Còn tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, ra đời và phát triển từ hàng ngàn năm nay. Quá trình tồn tại và phát triển của tôn giáo ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hoá, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, quốc gia. Việt Nam là quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Với vị trí địa lý nằm ở khu vực Đông Nam Á có ba mặt giáp biển, Việt Nam rất thuận lợi trong mối giao lưu với các nước trên thế giới và cũng là nơi rất dễ cho việc thâm nhập các luồng văn hoá, các tôn giáo trên thế giới. Về mặt dân cư, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc, kể cả người Kinh (Việt) đều lưu giữ những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo riêng của mình. Người Việt có các hình thức tín ngưỡng dân gian như thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ Thành hoàng, thờ những người có công với cộng đồng, dân tộc, thờ thần, thờ thánh, nhất là tục thờ Mẫu của cư dân nông nghiệp lúa nước. Đồng bào các dân tộc thiểu số với hình thức tín ngưỡng nguyên thuỷ ( còn gọi là tín ngưỡng sơ khai ) như Tô tem giáo, Bái vật giáo, Sa man giáo. Tín ngưỡng dân gian: Với quan niệm cho rằng bất cứ vật gì cũng có linh hồn, nên người xưa đã thờ rất nhiều thần linh, đặc biệt là những sự vật có liên quan đến nông nghiệp như trời, trăng, đất, rừng, sông, núi… để được phù hộ. Đối với các dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc có hình thái tín ngưỡng riêng của mình. Tuy nhiên, đặc trưng nhất là các hình thái tín ngưỡng nguyên thủy và tín ngưỡng dân gian ngày nay còn lưu giữ được trong các nhóm dân tộc như nhóm Tày - Thái, nhóm Hmông - Dao; nhóm Hoa - Sán Dìu - Ngái; nhóm Chăm - Ê đê - Gia Rai; nhóm Môn - Khơ me. Bên cạnh đó, một phong tục, tập quán lâu đời phổ biến nhất của người Việt và một số dân tộc thiểu số khác là việc thờ cúng tổ tiên và cúng giỗ những người đã mất. Ở các gia đình người Việt, nhà nào cũng có bàn thờ tổ tiên và việc cúng giỗ, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân rất được coi trọng. Bên cạnh việc cúng giỗ tổ tiên ở từng gia đình, dòng họ, nhiều làng ở Việt Nam có đình thờ Thành hoàng. Tục thờ Thành hoàng và ngôi đình làng là đặc điểm độc đáo của làng quê Việt Nam. Thần Thành hoàng được thờ trong các đình làng có thể là các vị thần linh hoặc là những nhân vật kiệt xuất có nhiều công lao to lớn như những ông tổ làng nghề hoặc anh hùng dân tộc có công "khai công lập quốc", chống giặc ngoại xâm. Ngoài ra, người Việt còn thờ các dạng thần như thần bếp, thần thổ công… Ở Việt Nam có mặt hầu hết các tôn giáo lớn với đông đảo tín đồ, chức sắc, nhà tu hành của Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo hay một số tôn giáo bản địa như Cao Đài, Hòa Hảo. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền nhân thân cơ bản của công dân cũng được đề cập trong Bộ luật Dân sự, được bảo vệ bằng pháp luật và được cụ thể hoá trong các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng ở mức độ cao hơn, hoàn thiện hơn. Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 26/1999/NĐ-CP, ngày 19/4/1999 về các hoạt động tôn giáo đã được thay thế bằng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI thông qua ngày 18/6/2004 và Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 29/6/2004. Quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của công dân Việt Nam cũng được quy định trong Hiến pháp và được bảo đảm trên thực tế. Hiến pháp năm 1992 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 70 ghi rõ: " Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước". Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp quy khác. Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực từ 15/11/2004, đã thể chế hóa đường lối, chủ trương chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam, bảo đảm cho công dân thực hiện quyền về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Mọi công dân - không phân biệt có hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo - đều bình đẳng trước pháp luật; có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào; được bày tỏ đức tin tôn giáo của mình; được thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hình thức sinh hoạt phục vụ lễ nghi tôn giáo, học tập giáo lý, đạo đức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo hộ cơ sở vật chất, tài sản của cơ sở tín ngưỡng tôn giáo như chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, điện, đền, trụ sở của tổ chức tôn giáo, trường lớp tôn giáo, kinh bổn và các đồ dùng thờ cúng của tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 01/3/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn một số điều trong Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo. Đối với đạo Tin lành, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 01/2005/CT- TTg ngày 4/2/2005 về một số công tác đối với đạo Tin lành nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của các tín đồ, chức sắc đạo Tin lành. Tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam có khoảng 20 triệu người, gần 62.500 chức sắc, nhà tu hành và 22.354 cơ sở thờ tự tôn giáo; các cơ sở đào tạo tôn giáo được mở rộng. Hiện nay, tại Việt Nam có 10 trường Đại học Tôn giáo, 3 Học viện Phật giáo, 6 Đại Chủng viện Thiên chúa giáo, 1 Viện Thánh kinh thần học của Tổng liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, 40 trường đào tạo các giáo chức tôn giáo ở các cấp độ khác nhau, các ấn phẩm tôn giáo, nhất là kinh sách được xuất bản theo yêu cầu của các tôn giáo. Tín đồ tôn giáo hoàn toàn tự do trong việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo, bày tỏ và thực hành đức tin tôn giáo của mình. Chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo được tự do trong việc thực hành các hoạt động tôn giáo theo giáo luật. Việc phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc được thực hiện theo quy định của giáo hội. Các tổ chức tôn giáo đã được công nhận tư cách pháp nhân trong những năm qua đều có sự phát triển về số lượng cơ sở giáo hội, về tín đồ, chức sắc nhà tu hành, về việc xây dựng mới hoặc tu bổ các cơ sở thờ tự, bảo đảm kinh sách, các hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và giáo lý, giáo luật. Các chức sắc, nhà tu hành được tham gia học tập, đào tạo ở trong nước và nước ngoài hoặc tham gia các sinh hoạt tôn giáo ở nước ngoài. Nhiều tổ chức tôn giáo nước ngoài đã vào giao lưu với các tổ chức tôn giáo Việt Nam. Những sinh hoạt tôn giáo tập trung, các nghi lễ tập thể có tính bắt buộc của giáo luật các tôn giáo được tôn trọng. Một số lễ hội của các tôn giáo được tổ chức rầm rộ với quy mô lớn như Lễ hội Nô - en, Lễ Phật Đản, Lễ hội Chùa Bà…trở thành sự kiện quan trọng không chỉ của riêng đồng bào tôn giáo mà còn là ngày hội chung của toàn dân, lôi cuốn hàng vạn người tham gia. Đồng thời chúng ta biết rằng ngày nay, khoa học ngày càng phát triển hướng con người đến lối sống tiện nghi, văn minh, hiện đại. Bên cạnh những tư tưởng tiến bộ về tôn giáo, tín ngưỡng, thì một bộ phận nhân dân vẫn còn mang tư tưởng lạc hậu, mê tín dị đoan. Do nhận thức kém, nhiều bệnh nhân vẫn tin vào phép màu của trò chữa bệnh đồng bóng, bằng bùa chú, lấy “vong” hay lên đồng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết khoa học của một bộ phận người dân, một số người đã thực hiện hành vi dụ dỗ trị bệnh bằng mê tín nhằm trục lợi bất chính. Thời gian gần đây, nhiều người trên địa bàn một số phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một đã trở thành nạn nhân của “thầy” cốt H. (tức bà Phạm Thị B.) thuộc ấp Bình Phước A, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An. Hậu quả là “tiền mất tật mang” và kèm theo nhiều hệ lụy khác! Trước sự “báo động” các thực trạng hoạt động dịch vụ tín ngưỡng và mê tín dị đoan luôn diễn biến phức tạp. Là một người làm công tác có liên quan đến nền văn hóa, tôn giáo và tự do tín ngưỡng tôi quan tâm và chọn đề tài: “Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế trên địa bàn Huyện Thuận An Tỉnh Bình Dương” để làm đề tài cuối khóa “Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khoá 32 năm 2009. B. NỘI DUNG I/- MÔ TẢ TÌNH HUỐNG: Theo địa chỉ được cung cấp, chúng tôi tìm đến “tư dinh” thầy cốt H. Đó là một ngôi nhà lớn được xây dựng khang trang trong một diện tích đất tương đối rộng. Xung quanh, phía trước nhà có rất nhiều chum chậu trồng bonsai, hoa cảnh Một khoảng sân rộng dành để xe cho bệnh nhân. 16 giờ 30 phút một ngày cuối tháng 12 năm 2008, chúng tôi tìm đến địa chỉ theo phản ánh của người dân. Bà B. tiếp chúng tôi bằng ánh mắt đề phòng. Khi được biết qua giới thiệu từ một số bệnh nhân “ruột”, chúng tôi tìm đến đây chữa bệnh, “thầy” bớt vẻ hoài nghi và bảo chúng tôi ngồi chờ đến giờ làm việc. “Thầy” cho biết cô H. chỉ chữa bệnh vào ban đêm, sau 19 giờ vì giờ này cô H. mới chịu “nhập”. 19 giờ 5 phút, chúng tôi được mời vào một không gian có ánh sáng mờ ảo. Phòng khám, chữa bệnh của thầy được bố trí tại phòng khách với rất nhiều trang thờ. Tại đây, nhiều bệnh nhân bị cuốn vào thế giới tâm linh trong bầu không khí nghi ngút khói nhang. Trên trang thờ chủ nhân trưng bày hình, tượng các vị quan âm bồ tát, thánh thần, các bà trợ mạng Bên dưới là một bàn thờ nhỏ với các lư đồng, bát nhang khói tỏa nghi ngút. Tại đây, thầy sắp xếp trái cây, đường sữa hay quà biếu của bệnh nhân. Các bệnh nhân và thầy đều ngồi chung một tấm phản gỗ mát rượi, trao đổi với nhau một cách hòa nhã trước giờ cô H. “nhập”. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, “thầy” đến bên bàn thờ thắp hương cúng vái, châm mồi và hít vài hơi thuốc rồi đặt ngược điếu thuốc lên đĩa. Thầy vừa lẩm bẩm vừa xốc những đồng xu kim loại sau đó trở về phản ngồi đồng thời đưa ánh mắt đề phòng nhìn các bệnh nhân mới. Tiếp đó, thầy nấc lên một vài tiếng thế là cô H. đã về, giọng của thầy cũng đổi thành tiếng trẻ con trong trẻo. Ánh đèn trong phòng không sáng nhưng cũng đủ cho mọi người quan sát gương mặt “mơ màng” của “cô H.”. Cô hỏi tuổi tác và tình trạng bệnh tật của một bệnh nhân nữ mới khám lần đầu tiên. Người này khai đau nhức trong người, khó thở Cô H. lấy thẻ bài cạo gió, phun nước vào người nữ rồi phán “có một “vong” theo ám hại cô rồi. Vong này là của một người bạn. Cô có người bạn nào ghét mình không? Khai thật đi?”. Cô gái sợ hãi thưa “hình như có”. Cô H. bèn phun nước khắp người bệnh nhân rồi đi lấy một ly nước kỳ lạ (không biết là nước gì) cho bệnh nhân uống. Cô đọc tên và địa chỉ nơi bán một loại thuốc. Tại sao lại mua đúng tiệm thầy chỉ mới có? Sau 15 phút nhập nhằng giọng giả và thật, cô H. đi mất, trước khi đi cô còn chào bệnh nhân “Thôi! H. đi nhé”. Cô H. đã đi rồi, thầy lại trở về giọng thật của một phụ nữ tuổi gần sáu mươi. Trước đó, nhiều trường hợp được cô H. làm phù phép rất rợn người. Có nạn nhân được cô cột chỉ vào chân, có người được cô lấy các cây đinh, móc câu, chất bầy nhầy từ chỗ đau ra khỏi cơ thể. Cô bảo đây là vật mà người ta yếm vào cơ thể của bệnh nhân. Nếu không lấy ra thì bệnh không khỏi được. Những bệnh nhân mê muội ngoan ngoãn gật đầu và làm theo chỉ dẫn của thầy. Được biết, cô H. chính là con gái của bà B. Cô mất khi mới được vài tháng tuổi. Hàng ngày cô nhập vào mẹ và thực hiện nghĩa vụ khám, chữa bệnh cho mọi người mà không đòi hỏi gì. Thực tế là nhiều bệnh nhân tự nguyện biếu tiền và dâng lễ cúng Chi phí cho mỗi lần cúng bái như vậy từ vài trăm ngàn đến một triệu đồng. Thầy bảo đây là chi phí xăng xe vì phải đi xa. Một thực tế dễ nhận thấy là phương pháp chữa bệnh của bà B. không chỉ không có căn cứ khoa học mà còn rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân đến đều được chữa trị bằng cách thức kỳ lạ (phun nước, uống nước bùa, lấy móc câu, đinh ) từ chỗ đau của bệnh nhân. Đáng ngại nhất là bà B. thường dùng một vật nhọn (không rõ là thứ gì) chích lấy máu tại chỗ đau của bệnh nhân cho vào một mớ giấy nhàu nát (bà gọi là bùa). Ai bảo đảm rằng vật nhọn này đã được bà xử lý tiệt trùng hay thay mới đối với từng bệnh nhân? Sẽ ra sao nếu những bệnh nhân mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm? Bà B. tự nhận mình không biết chữ vậy hiểu biết của bà về việc lây truyền các căn bệnh truyền nhiễm tới đâu? Hầu hết các bệnh nhân đã không chú ý tới điều này. Thêm vào đó, các thứ nước, thuốc mà bà B. chỉ định cho bệnh nhân uống có được kiểm nghiệm và được phép lưu hành. Trong quá trình hoạt động mê tín dị đoan của bà B thường xãy ra tình trạng mất an ninh trật tự, gây nhiều bức xúc cho người dân xung quanh. Ngày 15/5/2008 thuộc ấp Bình Phước A, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An có đơn khiếu nại phản ảnh về những biểu hiện thiếu lành mạnh tại cơ sở này như: hoạt động mê tín dị đoan, bói toán đồng cốt; tụ tập đông người, làm mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân chung quanh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại khu dân cư. Thực hiện chỉ đạo của UBND Huyện Thuận An, Đội kiểm tra liên ngành đã triển khai kế hoạch, tiến hành khảo sát, nắm bắt địa bàn. Xác định nội dung đơn khiếu nại, tố cáo là có cơ sở. Vào lúc 10h00, ngày ……., Đội kiểm tra liên ngành Huyện Thuận An phối hợp Tổ kiểm tra liên ngành Xã Bình Chuẩn tiến hành tổ chức kiểm tra tại đây. Qua kiểm tra Đội đã phát hiện nhiều sai phạm của bà Phạm Thị B và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ cở này. II/- MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG: Thực trạng hoạt động về tự do tín ngưỡng và mê tín dị đoan luôn diễn biến phức tạp trên địa bàn Tỉnh Bình Dương đang diễn biến hết sức phức tạp và họat động len lõi trong các khu dân cư. Do đó cần xác định mục tiêu như sau: 1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Nhằm lập lại trật tự kỹ cương trên lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín dị đoan trong nhân dân. Cần đề ra những giải pháp vừa mang tính giáo dục, thuyết phục vừa kiên quyết răn đe giúp người dân có nhận thức, hiểu biết và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, đồng thời nhận thức và hiểu biết được tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng ghi rõ: "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời chống việc lợi dụng tín ngưỡng để làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân" . 2. Đối với chính quyền địa phương: Tăng cường hơn nữa trách nhiệm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với Cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý, kiểm tra trên địa bàn mình quản lý. Từ nội dung đơn phản ảnh của nhân dân, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh, tố giác bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan trên địa bàn dân cư gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời tạo điều kiện giúp bà Phạm Thị B có nghề nghiệp ổn định, chấp hành tốt đường lối chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước. 3. Đối với bà Phạm thị B: Nâng cao ý thức của cá nhân bà Phạm Thị B trong việc chấp hành các quy định của Đảng, nhà nước, pháp luật về tự do tín ngưỡng, cũng như chấp hành tốt các quy định của y tế về hành nghề khám chữa bệnh. Chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ tư tưởng mê tín dị đoan, đồng bóng, bói toán, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đang sinh sống. III/- PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN HẬU QUẢ: 1. Nguyên nhân: 1.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tự do tín ngưỡng của nhân dân còn buông lõng dẫn đến hiện tượng mê tín dị đoan gây mất trật tự trên địa bàn dân cư. Công tác kiểm tra, nhắc nhỡ, giáo dục về tự do tín ngưỡng của cơ quan chức năng có nơi, có lúc chưa kiên quyết, triệt để, đôi lúc còn "nhẹ tay", nên các thầy bói toán, đồng bóng “ỷ lại” vẫn ngang nhiên hoạt động và bất chấp dư luận xã hội. 1.2. Đối với chính quyền địa phương: Công tác quản lý kiểm tra, nắm bắt địa bàn của Công an khu vực và Tổ dân phố thiếu sâu sát, chưa hướng dẫn, giáo dục, nhắc nhỡ kịp thời để người dân nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước về tự do tín ngưỡng, từ đó làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân chung quanh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại khu dân cư. Tình hình mê tín dị đoan thỉnh thoảng xuất hiện tại địa phương. Khoảng năm 1998, Xã Bình Chuẩn có xử lý một vụ mê tín dị đoan. Một người tự xưng là thầy Nước Lạnh, tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân bằng cách tạt nước lạnh vào họ. Tuy nhiên vẫn có nhiều bệnh nhân mù quáng tin theo. Năm 2004, Xã Bình Phước nhận được thông tin phản ánh của một số bà con ở ấp Bình Phước A về trường hợp bà B., xã đã phối hợp với ấp tiến hành giải quyết, lập biên bản đồng thời buộc bà B. phải làm bản cam kết không vi phạm. Những năm gần đây, hiện tượng mê tín dị đoan của bà B lại tiếp diễn. Nhận được thông tin phản ánh , công an xã cần phối hợp với cán bộ ấp kiểm tra, theo dõi để xử lý. Tùy theo mức độ vi phạm, xã sẽ xử phạt theo quy định của pháp luật. Quan điểm của xã là không đồng tình với những hoạt động trục lợi phi pháp từ việc lợi dụng lòng tin mù quáng của người dân. Việc chữa bệnh trên hoàn toàn phi đạo đức và phản khoa học.Xã Bình Chuẩn cần sớm giải quyết triệt để vấn đề trên. Do đó Xã, Huyện cần đặt chính sách thích hợp về tự do tín ngưỡng, chính sách đó được quy định trong hiến pháp và pháp luật bao quát toàn bộ các hình thái tôn giáo, phải được điều hành chỉ đạo bằng một tổ chức thống nhất không chỉ dưới góc độ chính trị an ninh mà cả góc độ xã hội văn hóa đạo đức, không có sự tách biệt để tránh sự thiên lệch chồng chéo. Thống nhất tổ chức lãnh đạo đời sống tôn giáo, tín ngưỡng đang là yêu cầu cấp bách, do sự đa dạng hiện nay của hoạt động tôn giáo quyết định. 1.3. Đối với bà Phạm thị B.,: Trao đổi về trường hợp bà B., ông Nguyễn Văn Hòa, ấp trưởng ấp Bình Phước A cho biết thêm: “Trường hợp này cách đây 4 năm đã được giải quyết. Trong thời gian qua, không thấy người dân phản ánh. Có lẽ vì đối tượng khám chữa bệnh là nạn nhân từ nơi khác đến, hoạt động lén lút nên không ai để ý. Mặt khác, do căn hộ của bà B. nằm trên đoạn cuối của ấp Bình Phước A, giáp ranh với thị trấn Tân Phước Khánh, khu vực lại vắng, tối, nên cán bộ đi tuần không chú ý lắm. Nếu bà B. thật sự hoạt động lại nghề cũ, chúng tôi sẽ phối hợp với công an xã, lực lượng dân phòng bắt quả tang, xử lý ”. [...]... vi phạm các quy định về điều kiện hành nghề và sử dụng gi y chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, y học sinh cổ truyền (gọi chung là gi y chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ), vi phạm điều 26 khoản 2 điểm a Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 2.500.000đ đối với hành vi vi phạm lợi dụng nghề nghiệp để hành nghề mê tín dị đoan, ... vi phạm điều 27 khoản 2 điểm g Nghị định số 45/2005/NĐCP ng y 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 7.500.000đ đối với hành vi vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật về y tế g y thiệt hại về sức khỏe cho người bệnh, vi phạm điều 27 khoản 3 điểm a,b Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y. .. vi phạm vào điều 13 khoản 2 điểm a Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 750.000đ đối với hành vi vi phạm các quy định khác về vệ sinh, vi phạm vào điều 13 khoản 2 điểm a Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 1.500.000đ đối với hành vi vi... quả giải quyết: UBND Huyện Thuận An ra quyết định xử phạt Bà Phạm Thị B như sau: - Phạt tiền 750.000đ đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng chống các bệnh truyền nhiễm g y dịch, vi phạm vào điều 9 khoản 3 điểm a,b,c,d,c Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 7.500.000đ đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng... văn bản quy phạm pháp luật được quy định từng lĩnh vực ngành nghề Đội kiểm tra liên ngành x y dựng 3 phương án như sau: Phương án 1: (Phương án lựa chọn trong xử lý tình huống) Ng y ……., Đội kiểm tra đã mời bà Phạm Thị B làm vi c Xét th y Bà Phạm Thị B vi phạm hành chính đ y là lần thứ hai, g y ra tình trạng mất an ninh trật tự và ảnh hưởng về sức khoẻ của dân cư trên địa bàn Đội kiểm tra xử lý hình... nghề mê tín dị đoan, , chỉ có hình thức xử phạt chế tài dựa trên các nghị định liên quan, luật chưa có quy định cụ thể về hình thức xử phạt bổ sung như: có mức xử phạt cụ thể theo từng điều khoản Điều n y cho th y văn bản luật chưa đủ mạnh, chưa thể hiện tính nghiêm khắc; mức xử phạt chưa đủ tính răn đe nên vi phạm vẫn tiếp tục gia tăng, Do đó bà Phạm thị B vẫn tiếp tục vi phạm nhiều lần Hầu như vi c xử. .. quản lý: Rà soát lại hệ thống các văn bản pháp luật liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện phù hợp với tình hình mới Trong các điều khoản về xử phạt vi phạm hành chính cần tính đến các mức phạt đủ sức răn đe, tránh vi c tái vi phạm của các cơ sở dịch vụ văn hóa Tổ chức và sắp xếp lại bộ m y các cơ quan quản lý nhà nước, có cơ chế, chính sách thu hút những cán bộ có tài, có tâm, có. .. xác định lỗi vi phạm, lắng nghe bà Phạm Thị B trình b y ý kiến và bổ sung gi y tờ liên quan (nếu có) Buớc 3: Lập báo cáo đề xuất UBND Thuận An ra quyết định xử phạt Bước 4: Căn cứ vào đề xuất của Đội kiểm tra liên ngành, Huyện Thuận An ban hành quyết định xử phạt hành chính Bước 5: Triển khai quyết định xử phạt hành chính, phối hợp với Chính quyền địa phương theo dõi quá trình chấp hành quyết định của... thiếu trong vi c ngăn ngừa, phòng chống các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan g y ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an ninh trật tự của người dân và địa bàn sinh sống Do v y, cần nêu gương điển hình và kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia trong phong trào giữ gìn trật tự, an ninh khu phố 3.2 Khó khăn: Các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hành nghề. .. lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 10.000.000đ đối với hành vi vi phạm không có bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự với cơ quan công an, vi phạm điều 14 khoản 3 điểm b Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ng y 12/12/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Tổng cộng 7 lỗi vi phạm với mức phạt tiền là: 22.150.000đồng Ngoài hình thức xử phạt chế . do tín ngưỡng tôi quan tâm và chọn đề tài: Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế trên địa bàn Huyện. Y BAN NHÂN DÂN TỈNH X TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH X Tiểu luận Đề tài: " ;Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn. 45/2005/NĐ- CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 7.500.000đ đối với hành vi vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật về y tế g y thiệt hại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế, Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn