Giáo án khái niệm xem lịch cho học sinh mầm non

8 1,138 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Giáo án khái niệm xem lịch cho học sinh mầm non Tuần 22Thứ hai ngày 5 tháng 2 năm 2007ToánTiết 106 : Tháng - năm ( tiếp )A- Mục tiêu- Củng cố về tên gọi các tháng trong năm, số ngày trong từng tháng.- Rèn KN xem lịch- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B- Đồ dùngGV : Tờ lịch năm 2005 và lịch tháng 1, 2, 3 năm 2004.HS : SGK.C- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Một năm có mấy tháng? đó là những tháng nào?- Nhận xét, cho điểm.3/ Luyện tập:* Bài 1:- Treo tờ lịch tháng 1, 2, 3 của năm 2004.a)- Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ mấy?- Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ mấy?- Ngày đầu tiên của tháng Ba là ngày thứ mấy?- Ngày cuối cùng của tháng một là ngày thứ mấy?b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào?- Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?- Tháng Hai có mấy thứ bảy?c)Tháng hai năm 2004có bao nhiêu ngày?* Bài 2: HD tơng tự bài 1.* Bài 3:- Kể tên những tháng có 30 ngày? - Kể tên những tháng có 31 ngày?* Bài 4: - Phát phiếu HT- Chia 6 nhóm thảo luận- Gọi đại diện nhóm trình bàyKQ4/ Củng cố:- Ngày 15 tháng 5 vào thứ t. Vậy ngày 22 - Hát- 2,3 HS nêu- Nhận xét, bổ xung- Quan sát- Thứ ba- Thứ hai- thứ hai- thứ bảy- Ngày mùng 5- Ngày 28- Bốn ngày thứ bảy. Đó là các ngày 7, 14, 21, 28.- Có 29 ngày- HS thực hành theo cặp+ HS 1: Kể những tháng có 30 ngày( Tháng 4, 6, 9, 11)+ HS 2: Kể những tháng có 31 ngày( tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12)- Hoạt động nhóm- Nhận phiếu thảo luận- Cử đại diện nhóm nêu KQ: Khoanh tròn vào phơng án C. Thứ T.- Ngày 22 tháng 5 vào thứ t, vì từ ngày 15 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1tháng 5 là ngày thứ mấy?- Dặn dò: Thực hành xem lịch ở nhà.đến ngày 22 cách nhau 7 ngày( 1 tuần lễ). Thứ t tuần trớc là ngày 15 thì thứ t tuần này là ngày 22.Toán +Ôn : Tháng nămI. Mục tiêu- Củng cố về tên gọi các tháng trong năm, số ngày trong từng tháng.- Rèn KN xem lịch- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B- Đồ dùngGV : Tờ lịch năm 2006 HS : VởC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập:* Bài 1:- Treo tờ lịch tháng 1, 2, 3 của năm 2007.- Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ mấy?- Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ mấy?- Ngày đầu tiên của tháng Ba là ngày thứ mấy?- Ngày cuối cùng của tháng một là ngày thứ mấy? Thứ hai đầu tiên của tháng Một là ngày nào?- Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?- Tháng Hai có mấy thứ bảy?- Tháng hai năm 2006 có bao nhiêu ngày?* Bài 2:- Kể tên những tháng có 30 ngày? - Kể tên những tháng có 31 ngày?* Bài 3: - Ngày 20 tháng 11 vào thứ hai. Vậy ngày 27 tháng 11 là ngày thứ mấy?3/ Củng cố:- Đánh giá giờ học- Dặn dò: Thực hành xem lịch ở nhà.- Hát- Quan sát- Thứ bảy- Thứ năm- Thứ năm- Thứ t- Ngày mùng 1- Ngày 25- Bốn ngày thứ bảy. Đó là các ngày 3, 10, 17, 24.- Có 28 ngày- HS thực hành theo cặp- Dùng nắm tay để tính.+ HS 1: Kể những tháng có 30 ngày( Tháng 4, 6, 9, 11)+ HS 2: Kể những tháng có 31 ngày( tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12)- Ngày 27 tháng 11 vào thứ hai, vì từ ngày 20 đến ngày 27 cách nhau 7 ngày( 1 tuần lễ). Thứ hai tuần trớc là ngày 20 thì thứ t tuần này là ngày 27. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2Thứ ba ngày 6 tháng 2 năm 2007ToánTiết 107: Hình tròn, tâm, đờng kính, bán kính.A- Mục tiêu- HS có biểu tợng về hình tròn, tâm, dờng kính, bán kính. Bớc đầu biết vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trớc.- Rèn KN nhận biết hình tròn và vẽ hình tròn.- GD HS chăm học.B- Đồ dùngGV : Com pa, một số đồ vật ( mô hình) có hình tròn.HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: GT hình tròn.- Đa ra một số mô hình đã học.- Gọi tên các hình?- Chỉ vào mô hình hình tròn: Đầy là hình tròn.- Đa một số đồ vật có mặt là hình tròn.- Nêu tên hình?b) HĐ 2: GT tâm, đờng kính, bán kính.- vẽ hình tròn ghi rõ tâm, ĐK, BK nh SGK:- Chỉ vào tâm của hình tròn và GT: Điểm này gọi là tâm của hình tròn( tên là O)- Đoạn thẳng đi qua tâm O và cắt hình tròn ở hai điểm A và B gọi là đờng kính AB.- Từ tâm O vẽ đoạn thẳng đi qua tâm O cắt hình tròn ở điểm m gọi là bán kính OM của hình tròn tâm O.c) HĐ 3: Cách vẽ hình tròn bằng compa.- GT chiếc compa.+ Xác định độ dài bán kính trên compa. Đặt đầu nhọn của compa trùng điểm O trên thớc, mở dần compa cho đến khi bút chì chạm vào vạch số 2cm.+ Đặt đầu nhọn của com pa và chỗ muốn đặt tâm hình tròn, giữ chặt đầu nhọn và quay đầu bút chì 1 vòng, ta dợc hình tròn tâm O bán kính 2cm.d) HĐ 4: Luyện tập* Bài 1: - Vẽ hình nh SGK- Gọi HS vừa chỉ vừa trả lời câu hỏi.- Hát- Hình tam giác, tứ giác, tam giác - Đọc : Hình tròn.- Hình tròn.- Đọc : Tâm O- Đọc: Đờng kính AB- Đọc: Bán kính OM có độ dài bằng một nửa độ dài AB.- quan sát- thực hành theo HD của GV:+ Xác định bán kính.+ Xác định tâm hình tròn+ Vẽ hình tròn- Quan sát và trả lời:a) Hình tròn tâm O, ĐK là MN, PQ, các BK là: OM, ON, OP, OQ. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3 O- Vì sao CD không gọi là đờng kính của Hình tròn?* Bài 2:- Gọi 2 HS lên bảng tự vẽ.- Quan sát , HD HS vẽ.- Chữa bài, nhận xét.* Bài 3:- Vẽ hình tròn tâm O, đờng kính CD, bán kính OM vào vở?- Gọi HS chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai?3/ Củng cố:- Độ dài bán kính hình tròn bằng một phần mấy độ dài đờng kính của HT?- Độ dài đờng kính gấp mấy lần độ dài bán kính?+ Dặn dò: Ôn lại bài.b) Hình tròn tâm O, ĐK là AB, bán kính là OA, OB.- CD không là đờng kính vì CD không đi qua tâm O.- HS tự vẽ hình vào nháp- Thực hành vẽ vào vở.+ Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng OD(Sai. Vì OC và OD đều là bán kính)+ Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM(Sai. Vì OC và OM đều là bán kính)+ Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD(Đúng. Vì và bán kính có độ dài bằng 1/2 dờng kính)- Bằng 1/2- Gấp 2 lầnThứ t ngày 7 tháng 2 năm 2007ToánTiết 108: Vẽ trang trí hình tròn.A- Mục tiêu- HS biết dùng compa vẽ theo mẫu một số hình trang trí hình tròn.- Rèn KN vẽ và trang trí hình tròn.- GD HS ham học.B- Đồ dùngGV : Com pa, Bảng phụ vẽ các hình nh SGK.HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- vẽ hình tròn có đờng kính AB?- vẽ hình tròn có bán kính OM?- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:a) HĐ 1: HD các bớc vẽ trang trí hình tròn.- Hát2- 3 HS làm- Nhận xét Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4 O .O . O- Treo bảng phụ có các bớc vẽ trang trí hình tròn.* Bớc 1: - Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.( Nh mẫu 1 SGK)* Bớc 2:- Vẽ trang trí hình tròn.( Vẽ hình tròn tâm A, bán kính AC.(Vẽ hình tròn tâm B, bán kính BC)( Nh mẫu 2 SGK)* Bớc 3: - vẽ trang trí hình tròn .( Vẽ hình tròn tâm C, bán kính CA. vẽ hình tròn tâm D, bán kính DA.)( Nh mẫu 3 SGK)* Bớc 4: Tô màu trang trí hình tròn4/ Củng cố:- Giới thiệu một số hình vẽ đơn giản trang trí từ hình tròn.- Dặn dò: Thực hành trang trí hình tròn.- Quan sát, thực hành ttheo GV C A B D C A B D C A B D DToán +Ôn : Hình tròn, tâm, đờng kính, bán kínhI. Mục tiêu- Củng cố cho HS về đờng tròn, tâm, đờng kính, bán kính- HS biết cách vẽ hình tròn, có tâm, đờng kính, bán kính.- Giáo dục HS tính ham học.II. Đồ dùngGV : Com paHS : Com paIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của trò1. Kiểm tra bài cũ- Kết hợp trong bài mới2. Bài mới* HĐ1 : Nêu tên các tâm, bán kính, đờng kính, có trong hình tròn. P M N * HĐ2 : Vẽ bán kính OB, đờng kính AB trong hình tròn sau.+ HS làm bài vào vở- Đờng tròn tâm O- Bán kính OP.- Đờng kính MN+ Nhận xét+ HS vẽ vào vở Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5 O .O . O- 1 em lên bảng- Nhận xét A BIV. Củng cố, dặn dò- GV nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà ôn bàiThứ năm ngày 8 tháng 2 năm 2007ToánTiết 109 : Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.A- Mục tiêu- HS biết thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số( Có nhớ một lần). Nhân nhẩm số tròn nghìn với số có một chữ số.- Rèn KN tính và giải toán- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGK.C- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: HD thực hiện phép nhân 1034 x 2:- Ghi bảng phép nhân 1034 x 2.- Yêu cầu HS đặt tính ra nháp- Gọi 2 HS làm trên bảng- Thực hiện tính?- Yêu cầu HS thực hiện tính?- Nhận xét và kết luận KQ đúng.1034 x 2 = 2068+ Phép nhân 2125 x 3( HD tơng tự).b) HĐ 2: Thực hành* Bài 1; 2:- Đọc đề?- Nêu cách đặt tính và tính?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Nhận xét, chữa bài.* Bài 3:- Đọc đề?- BT cho biết gì? hỏi gì?- Hát- HS đặt tính- lớp làm nháp 1034 x 2 2068- Tính- HS nêu- lớp làm phiếu HT 1234 4013 1072 x x x 2 2 4 2468 8026 4288- Đọc đề- HS nêu Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6 .O . O- Muốn tìm số gạch xây 4 bức tờng ta làm ntn?- Gọi 1 HS chữa bài- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4:- đọc đề?- Nêu cách nhẩm?- Nhận xét, cho điểm.3/ Củng cố:- Nêu cách thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số?- Dặn dò: Ôn lại bài.- Ta lấy số gạch xây 1 bức tờng nhân 4.- Lớp làm vởBài giảiSố gạch xây bốn bức tờng là:1015 x 4 = 40609 (viên gạch) Đáp số: 4060 viên gạch- Tính nhẩm( Làm miệng)- 2000 x 3 : Nhẩm: 2 nghìn x 3 = 6 nghìnVậy 2000 x 3 = 60002000 x 2 = 4000 3000 x 2 = 60004000 x 2 = 8000 2000 x 5 = 10 000- HS nêuThứ sáu ngày 9 tháng 2 năm 2007ToánTiết 110 : Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố về phép nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số. Tìm thành phần cha biết của phép nhân, phép chia.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- phiếu HTHS : SGK.C- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập- thực hành:* Bài 1:- Đọc đề?- làm thế nào để chuyển thành phép nhân?- Gọi HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét* Bài 2: - Đọc đề?- Muốn điền số vào cột 1 ta làm ntn?- Số cần điền ở cột 2, 3, 4 là thành phần nào của phép tính?- Hát- Viết thành phép nhân- Đếm số các số hạng bằng nhau của tổng rồi chuyển thành phép nhân- Lớp làm phiếu HT4129 + 4129 = 4129 x 2 = 82581052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 31562007 + 2007 + 2007 + 2007 = 2007 x 4 = 8028- Điền số- Lấy SBC chia cho số chia- tìm SBC. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7- Nêu cách tìm SBC?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.* Bài 3:- Đọc đề?- BT cho biết gì? hỏi gì?- Muốn tìm số dầu còn lại ta làm ntn?- Làm thế nào tìm đợc số dầu ở hai thùng?- Gọi 1 HS giải trên bảng- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4: - Đọc đề?- Thêm 1 số đơn vị ta thực hiện phép tính gì?- Gấp1 số lần ta thực hiện phép tính gì?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét3/ Củng cố:- Đánh giá giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài- Lấy thơng nhân số chia- Lớp làm phiếu HTSố bị chia 423423 9604 15355Số chia 3 3 4 5Thơng144141 2401 1071- HS nêu- Lấy số dầu cả hai thùng trừ số dầu đã bán.- Lấy số dầu 1 thùng nhân 2- Lớp làm vởBài giảiSố dầu ở hai thùng là:1025 x 2 = 2050(l)Số dầu còn lại là:2050 - 1350 = 700( l) Đáp số: 700 lít dầu.- Đọc- Phép cộng- Phép nhân- Lớp làm phiếu HTSố đã cho 113 1015 1107 1009Thêm 6 đơn vị 1191021 1113 1015Gấp 6 lần 6786090 6642 6054 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 . ngày 5 tháng 2 năm 2007ToánTiết 106 : Tháng - năm ( tiếp )A- Mục tiêu- Củng cố về tên gọi các tháng trong năm, số ngày trong từng tháng.- Rèn KN xem lịch- . là ngày 22.Toán +Ôn : Tháng nămI. Mục tiêu- Củng cố về tên gọi các tháng trong năm, số ngày trong từng tháng.- Rèn KN xem lịch- GD HS chăm học để vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án khái niệm xem lịch cho học sinh mầm non, Giáo án khái niệm xem lịch cho học sinh mầm non, Giáo án khái niệm xem lịch cho học sinh mầm non