Giáo án xây dựng quy tắc nhớ tính chu vi hình chữ nhật

7 38,315 48
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Giáo án xây dựng quy tắc nhớ tính chu vi hình chữ nhật Tuần 18Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2007ToánTiết 86 : Chu vi hình chữ nhậtA- Mục tiêu- Xây dựng và ghi nhớ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật. Vận dụng qui tắc để giải các bài toán có liên quan.- Rèn KN tính và giải toán về chu vi HCN.- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.B- Đồ dùngGV : Thớc và phấn màuHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Nêu đặc điểm của hình vuông?- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:a) HĐ 1: Ôn về chu vi các hình.- Muốn tính chu vi hình tứ giác ta làm ntn?b) HĐ 2: Tính chu vi hình chữ nhật.- Vẽ HCN ABCD có chiều dài là 4cm, chiều rộng là 3cm. Tính chu vi HCN?- Yêu cầu tính tổng của 1 cạnh dài và 1 cạnh rộng?- 14 cm gấp mấy lần 7cm?+ Vậy khi tính chu vi HCN ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng, sau đó nhân với 2.Ta viết là( 4 + 3) x 2 = 14cm.* Lu ý: các số đo phải cùng đơn vị đo.c) HĐ 3: Luyện tập* Bài 1:- Đọc đề?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét*Bài 2: Tơng tự bài 1* Bài 3: - Đọc đề?- GV HD HS tính chu vi 2 HCN, sau đó so sánh hai chu vi với nhau và chọn câu trả lời đúng.4/ Củng cố:- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm - Hát2- 3 HS nêu- Nhận xét- Tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.Chu vi hình chữ nhật ABCD là:4cm + 3cm + 4cm + 3cm = 14cm.4cm + 3cm = 7cm.- 14cm gấp 2 lần 7cm- HS đọc qui tắc:Muốn tính chu vi HCN ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2.- HS đọc- Lớp làm vởa) Chu vi hình chữ nhật là;( 10 + 5 ) x 2 = 30( cm)b) Chu vi hình chữ nhật là:( 27 + 13) x 2 = 80(cm)- HS đọc+ Chu vi hình chữ nhật ABCD là:( 63 + 31) x 2 = 188( m)+ Chu vi hình chữ nhật MNPQ là;( 54 + 40) x 2 = 188( m)Vậy chu vi HCN ABCD bằng chu vi HCN MNPQ. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1ntn?* Dặn dò: Ôn lại bài.Toán +Ôn : Chu vi hình chữ nhậtI. Mục tiêu- Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật. - Rèn KN tính và giải toán về chu vi HCN.- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tậpa) HĐ 1: Ôn lý thuyết- Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn?- GV nhận xét, cho đỉêmb) HĐ 2: Rèn KN tính chu vi HCN* Bài 1:Treo bảng phụ- Tính chu vi HCN có :Chiều dài 14cm, chiều rộng 10cmChiều dài 9cm, chiều rộng 5cm- Gọi 2HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét*Bài 2: Tơng tự bài 1- Chấm, chữa bài.4/ Củng cố:- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm ntn?* Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- 2, 3 HS nêu- Nhận xét- HS đọc- Lớp làm vởBài giảia) Chu vi hình chữ nhật là;( 14 + 10 ) x 2 =48 ( cm)b) Chu vi hình chữ nhật là:( 9 + 5 ) x 2 = 28 (cm)Đáp số: a) 48cm. b) 28cm.- HS làm phiếu HTBài giảiChu vi sân chơi là:( 48 + 12 ) x 2 = 120 (m ) Đáp số: 120mThứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2007ToánTiết 87 : Chu vi hình vuôngA- Mục tiêu Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2- Xây dựng và ghi nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông. Vận dụng quy tắc để giải các bài toán có liên quan.- Rèn KN tính chu vi hình vuông- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.B- Đồ dùngGV : Thớc và phấn màu.HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ tổ chức:2/ Kiểm tra:- Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn?- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:a) HĐ 1: Xây dựng công thức tính chu vi hình vuông.- Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 3dm.- Tính chu vi hình vuông?- 3 là gì của hình vuông?- Hình vuông có mấy cạnh? các cạnh ntn với nhau?+ GV KL: Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài 1 cạnh nhân với 4.b) HĐ 2: Luyện tập:* Bài 1: HS tự làm, đổi vở- KT* Bài 2:- đọc đề?- Muốn tính độ dài đoạn dây ta làm ntn?- Gọi 1 HS làm trên bảng.- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3:- đọc đề?- Nêu quy tắc tính chu vi HCN?- Chấm bài, nhận xét.4/ Củng cố:- Nêu qui tắc tính chu vi HCN? hình vuông? * Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát2- 3 HS nêu - Nhận xét.- 3 + 3 + 3 + 3 = 12dm (Hoặc: 3 x 4 = 12dm)- Là cạnh của hình vuông- Có 4 cạnh có độ dài bằng nhau- HS đọc qui tắc.- HS đọc đề- Ta tính chu vi hình vuông- Lớp làm vởBài giảiĐộ dài đoạn dây đó là:10 x 4 = 40( cm) Đáp số: 40cm.- HS đọc- HS nêu- làm vởBài giảiChiều dài hình chữ nhật là:20 x 3 = 60( cm)Chu vi của hình chữ nhật là:( 60 + 20) x 2 = 160( cm) Đáp số: 160cm.- HS đọc Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3Thứ t ngày 3 tháng 1 năm 2007ToánTiết 88 : Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố về tính chu vi HCN, hình vuông và giải toán về hình học.- Rèn KN giải toán cho HS- GD HS chăm học toánB- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGK.C- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Nêu quy tắc tính chu vi HCN? Hình vuông?- Nhận xét, cho điểm.3/ Luyện tập:* Bài 1:* Bài 2:- Đọc đề?- HD : Chu vi của khung tranh chính là chu vi hình vuông. có cạnh 50cm.- Đề bài hỏi chu vi theo đơn vị nào?- giải bài xong ta cần làm gì?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3:- Đọc đề?- Muốn tính cạnh hình vuông ta làm ntn?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4:- Đọc đề?- Nửa chu vi HCN là gì?- Làm thế nào để tính đợc chiều dài của HCN?- Chấm , chữa bài.4/ Củng cố:- Nêu cách tính chu vi HCN và Chu vi hình vuông?* Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- 2 -3 HS nêu- Nhận xét.- Hs tự làm- Đổi vở KT+ HS làm vở- 1 HS chữa bài- HS đọc- Đơn vị mét- Ta cần đổi đơn vị cm ra métBài giảiChu vi của khung tranh đó là:50 x 4 = 200( cm)Đổi 200cm = 2m Đáp số: 2m.- HS đọc- Ta lấy chu vi chia cho 4- Hs làm vở- 1 HS chữa bàiBài giảiCạnh của hình vuông đó là:24 : 4 = 6( cm) Đáp số: 6cm.- HS đọc- Là tổng chiều dài và chiều rộng- Lấy nửa chu vi trừ đi chiều rộng+ HS làm phiếu HT+ 1 HS chữa bài.Bài giảiChiều dài hình chữ nhật là:60 - 20 = 40(m ) Đáp số: 40m. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4Toán +Ôn : Luyện tập chungI. Mục tiêu- Củng cố về nhân chia số có ba chữ số với số có 1 chữ số- Củng cố về tính chu vi hình vuông- Giáo dục HS tính chăm học.II. Đồ dùngGv : Phiếu học tậpHS ; VởIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của tròA. Kiểm tra bài cũ- Tính giá trị của biểu thức( 123 - 23 ) : 2 12 x 2 - 4 - Nhận xétB. Bài mới* Bài tập 1+ Tính chu vi hình vuông MNPQ biết cạnh hình vuông là 5cm* Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính132 x 3 216 x 3612 : 5 821 : 7- GV chấm, nhận xét- 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con'( 123 - 23 ) : 2 = 100 : 2 = 5012 x 2 - 4 = 24 x 2 = 48+ HS làm bài vào phiếu- Chu vi hình vuông là : 5 x 4 = 20 ( cm )- Đổi phiếu, nhận xét+ HS làm bài vào vở, 4 em lên bảng 123 216 x x 3 3 369 648 612 5 821 7 5 122 7 117 11 12 10 7 12 51 10 49 2 2- Nhận xétIV. Củng cố, dặn dò- GV nhận xét chung tiết học- Dặn HS về nhà ôn bài.Thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2007ToánTiết 89 : Luyện tập chungA- Mục tiêu- Củng cố về nhân, chia số có hai, ba chữa số cho số có một chữ số. Tính giá trị biểu thức. Tính chu vi hình vuông, HCN .- Rèn KN tính và giải toán Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5- GD HS chăm học toánB- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập:* Bài 1, Bài 2:* Bài 3:- Đọc đề?- BT yêu cầu gì?- Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4: - Đọc đề?- Bài cho biết gì?- Bài toán hỏi gì?- Bài toán thuộc dạng toán gì?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 5:- Đọc đề?- Biểu thức thuộc dạng gì?- Nêu cách tính GTBT đó?- Chấm, chữa bài.3/ Củng cố:* Đánh giá bài làm của HS* Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- HS tự làm- Đổi vở- KT- HS đọc- HS nêu- HS nêu- Làm vở- 1 HS chữa bài.Bài giảiChu vi mảnh vờn hình chữ nhật là:( 100 + 60) x 2 = 320cm Đáp số: 320cm.- HS đọc- HS nêu- HS nêu- Bài toán giải bằng hai phép tính.Bài giảiSố mét vải đã bán là:81 : 3 = 27( m)Số mét vải còn lại là:81 - 27 = 54( m) Đáp số: 54 mét- HS đọc- HS nêu- HS nêu+ HS làm phiếu HTa) 25 x 2 + 30 = 50 + 30 = 80b) 75 + 15 x 2 = 75 + 30 = 105c) 70 + 30 : 2 = 70 + 15 = 85 Thứ sáu ngày 5 tháng 1 năm 2007ToánTiết 90 : Kiểm tra định kì ( cuối kì 1 )( Theo đề của Phòng giáo dục ) Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7 . hai ngày 1 tháng 1 năm 2007ToánTiết 86 : Chu vi hình chữ nhậtA- Mục tiêu- Xây dựng và ghi nhớ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật. Vận dụng qui tắc để giải. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2- Xây dựng và ghi nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông. Vận dụng quy tắc để giải các bài toán có liên quan.- Rèn KN tính chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án xây dựng quy tắc nhớ tính chu vi hình chữ nhật, Giáo án xây dựng quy tắc nhớ tính chu vi hình chữ nhật, Giáo án xây dựng quy tắc nhớ tính chu vi hình chữ nhật