Ôn tập củng cố kỹ năng giải toán

5 673 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Ôn tập củng cố kỹ năng giải toán Tuần: Môn: toán Luyện tập (173)I. MC TIấU:- ễn tp cng c kin thc k nng gii mt s dng toỏn: Tèm 2 s khi bit hiu v t s; tng v t s. - Bi toỏn cú liờn quan n eỳt v n v, bi toỏn v t s phn trm.II. DNG DY HC:- Bng ph thng kờ cỏc dng toỏn c bit ó hc lp 5 v cỏch gii.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1HS c bi tp 1.- 1HS nờu túm tt.- GV v hỡnh lờn bng.- 1HS lờn bng lm, HS lp lm vo v.- GV quan sỏt.- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi - i v.- Yờu cu HS nờu li cỏc bc gii bi toỏn dng tỡm 2 s khi bit hiu qu t s.- 2HS nờu.Bi tp 2: - 1 HS c bi tp 2.+ Bi toỏn thuc dng toỏn no? - 1HS lờn bng lm, lp lm vo v.- HS nhn xột cha bi.- GV nhn xột. - i v cha bi.Bi tp 3: - 1HS c bi tp 3.- 1HS nờu túm tt.- Bi toỏn ny thuc dng toỏn gỡ? - 1HS lờn bng, lp lm vo v.- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi, i v.Bi tp 4: - 1HS c .- 1HS nờu túm tt.- GV gi ý:+ toỏn cho ta bit gỡ? - HS tr li.+ toỏn yờu cu ta tỡm gỡ?+ S HS khỏ l 120 em ng vi bao nhiờu phn trm s HS ton trng.+ Tớnh s HS ton trng bng cch no? - 1HS lờn bng lm, lp lm vo v.- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi i v.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- V nh ụn li cỏc dng toỏn ó hc, chun b bi luyn tp (174) Tuần: Môn: toán Luyện tập (TT) (174)I. MC TIấU:- ễn tp, cng c kin thc v k nng gii toỏn v chuyn ng u.II. DNG DY HC:III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1HS c bi tp 1.- 1HS nờu túm tt.+ Bi toỏn thuc dng toỏn no? - 3HS lờn bng lm a, b, c, lp lm vo v.+ Yờu cu HS nhc qui tc tớnh. - HS nhn xột cha bi. - GV nhn xột. - i v cha bi.Bi tp 2: - 1 HS c .- 1HS lm bng, lp lm v.- GV hi cú cỏch gii no khỏc khụng? - HS nhn xột cha bi.- GV nhn xột. - i v cha bi.Bi tp 3: - 1HS c .- 1HS nờu túm tt.- GV v s lờn bng- 1HS lờn bng gii, lp lm vo v.- HS nhn xột cha bi.- GV nhn xột.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- V nh xem li dng toỏn ny, chun b luyn tp (175) Tuần: Môn: toán Luyện tập (TT) (175)I. MC TIấU:- ễn tp, cng c kin thc v k nng gii toỏn cú ni dung hỡnh hc.II. DNG DY HC:III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1HS c toỏn BT1.- 1HS nờu túm tt.- 1HS lờn bng lm, lp lm vo v.- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi i v. Bi tp 2: - 1 HS c toỏn BT2.- 1HS nờu túm tt.+ Em hóy nờu cụng thc tớnh din tớch hỡnh thng?- 1HS nờu.2)( hbaSì+=+ T cụng thc tớnh din tớch em suy ra cỏch tớnh chiu cao hỡnh thang?2:baSh+=- 1HS lờn bng lm- GV i quan sỏt. - HS lp lm bi vo v.- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi.Bi tp 3: - 1HS c bi.- 1HS nờu túm tt.- GV v hỡnh lờn bng. - Lp lm v- Yờu cu HS nờu cỏch tớnh chu vi hỡnh ch nht nờu cỏch tớnh din tớch hỡnh thang.- 1HS lm phn 3a,b.- Bi 3c HS tho lun nhúm ụi tỡm cỏch tớnh din tớch hỡnh tam giỏc EDM.- i din nhúm trỡnh by kt qu.- 1HS lờn bng gii 3c.- GV nhn xột. - HS khỏc nhn xột.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- HS v nh ụn li cụng thc tớnh din tớch cỏc hỡnh.- ễn tp v biu (176). Tuần: Môn: toán ôn tập về biểu đồ (176)I. MC TIấU:- Giỳp HS cng c k nng c s liu trờn biu , tp phõn tớch s liu t biu v b sung t liu trong mt bng thng kờ s liu.II. DNG DY HC:- Cỏc biu , bng s liu phúng to BT2.- Tranh v biu bi tp 1 SGK.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Kim tra bi c (4)+ Em hóy nờu tờn cỏc dng biu ó hc? - 3 HS tr li.+ Em hóy nờu tỏc dng ca biu ? - HS khỏc nhn xột.+ Em hóy nờu cu tp ca biu ?- GV nhn xột cht ý.Hot ng 2: Thc hnh luyn tp (30)Bi tp 1:- GV gn tranh v biu trong bi tp 1. - HS quan sỏt.- HS tr li.+ Biu cho ta bit cỏi gỡ?+ Biu ú cú dng hỡnh gỡ?+ Hng ngang ca biu hin th gỡ?+ Ct dc bờn trỏi ghi s biu th gỡ?* GV cho HS tho lun nhúm ụi. - HS tho lun nhúm ụi tr li cỏc cõu hi SGK.- 5HS ca 5 nhúm trỡnh by kt qu, nhúm khỏc nhn xột b sung.- GV nhn xột v hi+ õy l biu hỡnh gỡ?- Yờu cu 1 HS nờu cỏch c biu hỡnh ct.- 1HS nờu.Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2a.- HS t lm ý (a) vo SGK.- 1HS lờn bng lm bng ph.- HS trỡnh by bi lm (mụ t bng: ý ngha, cu to gm .)- GV nhn xột. - HS nhn xột.- 1HS c yờu cu bi tp 2b.- GV hi:+ Ct dc v hang ngang ch s?+ Hóy quan sỏt cỏc ct ú cú c im gỡ?- 1HS lm bng v vo bng ph.- HS v vo SGK.- GV nhn xột kim tra kt qu v ca mt s HS.- HS nhn xột cha bi.Bi tp 3: - 1HS c yờu cu BT3.- HS lm bi ch ghi ỏp ỏn.- 1HS c bi lm, HS khỏc nhn xột.- GV nhn xột, kim tra xỏc nhn kt qu.+ Ti sao li chn ý c? - HS tr li.Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2)- Cú my loi biu ? - Biu cho ta bit iu gỡ?- GV nhn xột tit hc chun b bi luyn tp chung (177). Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (177)I. MC TIấU:- Giỳp HS tip tc cng c cỏc k nng thc hnh tớnh cng tr, vn dng tớnh giỏ tr biu thc s, tỡm thnh phn cha bit ca phộp tớnh v gii bi toỏn v chuyn ng cựng chiu.II. DNG DY HC:- Bng ph.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1HS c yờu cu BT1.- GV i quan sỏt - HS lm v.- GV nhn xột.- 3 HS lờn bng lm bng ph, HS cha bi Nhn xột.- GV nhc HS chỳ ý trng hp bi 1b i c ra s thp phõn.- HS i v cha bi.Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2.- HS lm v.- 2HS lm bng ph.- GV kim tra 1 s HS cỏch trỡnh by. - HS cha bi.- GV nhn xột.Bi tp 3: - 1HS c yờu cu BT3.- 1HS lờn túm tt.- 1HS lm bng ph.- Gv v hỡnh lờn bng. - HS lp lm v.- HS chữa bài nhận xét.- GV nhận xét. - Đổi vở chữa bài.Bài tập 4: - 1HS đọc đề bài tập 4.- GV vẽ hình lên bảng.- HS làm vào vở.- 1HS làm bảng phụ.- GV kiểm tra 1 số HS. - HS chữa bài – Đổi vở.- GV nhận xét.Bài tập 5: (nếu còn thời gian)- GV cho HS làm hoặc làm buổi chiều.Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’)- Gv nhận xét tiết học.- Chuẩn bị bài luyện tập chung (tt) (178). . Tuần: Môn: toán ôn tập về biểu đồ (176)I. MC TIấU:- Giỳp HS cng c k nng c s liu trờn. xét.Bài tập 5: (nếu còn thời gian)- GV cho HS làm hoặc làm buổi chiều.Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’)- Gv nhận xét tiết học.- Chuẩn bị bài luyện tập chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập củng cố kỹ năng giải toán, Ôn tập củng cố kỹ năng giải toán, Ôn tập củng cố kỹ năng giải toán

Từ khóa liên quan