KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

42 2,284 12
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 08:51

Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà tên giao dịch Quốc tế là: Song Da Construction Consunlting Company. Có trụ sở đóng tại Km8 - Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội LỜI NÓI ĐẦU Thực tập thực tế vai trò rất quan trọng trong chương trình đào tạo Đại học các chuyên ngành của nhà trường nói chung, chuyên ngành Lưu trữ học Quản trị văn phòng nói riêng. Với mục đích gắn liền nhà trường với xã hội, lý luận với thực tiễn hàng năm khoa nhà trường đều tổ chức cho sinh viên năm cuối đi thực tập thực tế. Qua đợt thực tập này, sinh viên được rèn luyện thêm kỹ năng nghề nghiệp, củng cố kiến thức đã học đồng thời nâng cao năng lực nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm phong cách làm việc của một cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ quản trị văn phòng. Được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty vấn Xây dựng Sông Đà - Tổng Công ty Sông Đà, theo sự phân công của khoa, tôi về thực tập tại Phòng Tổ chức Hành chính của công ty từ ngày 19/7/2007. Mặc dù nội dung thực tập khá phức tạp, thời gian thực tập hạn nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện của đồng chí trưởng phòng, sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của các anh, chị công tác lâu năm trong phòng, sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn cùng với sự nỗ lực của bản thân tôi đã hoàn thành tốt các yêu cầu của nội dung thực tập. Thông qua nghiên cứu, khảo sát trực tiếp thực hành qua các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, công tác lưu trữ quản trị văn phòng của Công ty vấn Xây dựng Sông Đà tôi đã, hiểu được lý thuyết bản thực hành tốt các khâu nghiệp vụ. Những thu hoạch trong thời gian thực tập được trình bầy cụ thể trong báo cáo dưới đây. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thực tế công việc phức tạp, cũng như khả năng thể hiện còn hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong được tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy, giáo để báo cáo của tôi hoàn chỉnh hơn. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ công nhân viên phòng Tổ chức Hành chính, Công ty vấn Xây dựng Sông Đà, các Thầy giáo, 1 giáo của Khoa Lưu trữ học Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành báo cáo này. 2 PHẦN THỨ NHẤT KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CẤU TỔ CHỨC THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Công ty vấn Xây dựng Sông Đà tên giao dịch Quốc tế là: Song Da Construction Consunlting Company. trụ sở đóng tại Km8 - Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội. Công ty vấn Xây dựng Sông Đà là doanh nghiệp Nhà nước - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà, tiền thân là Trung tâm Thiết kế được thành lập theo Quyết định số: 97/BXD-TCLĐ ngày 24/1/1986 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trụ sở đóng tại thị xã Hoà Bình, Tỉnh Hà Sơn Bình. Nhiệm vụ chính của Trung tâm Thiết kế là phối hợp với chuyên gia Liên xô lập các biện pháp thi công, thiết kế tổ chức thi công chi tiết, nghiên cứu bổ sung đề xuất các biện pháp thi công hợp lý phù hợp với điều kiện, năng lực thi công thực tế trên công trường thuỷ điện Hoà bình đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành công trình. Tháng 2 năm 1990 Trung tâm Thiết kế đổi tên thành Công ty Khảo sát Thiết kế xây dựng chuyên ngành trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ điện Sông Đà theo Quyết định số: 16/TCT-TCLĐ ngày 01 tháng 2 năm 1990 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ điện Sông Đà với nhiệm vụ: Nhận thầu các công trình từ khảo sát, thiết kế, thi công; thiết kế cải tạo, sửa chữa nâng cấp công trình; liên kết với các đơn vị trong ngoài nước để thực hiện dịch vụ xây dựng; cử các chuyên gia vấn kỹ thuật xây dựng cho các đơn vị trong ngoài nước. 3 Công ty là đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán độc lập, cách pháp nhân con dấu riêng. Đến thời điểm này nhiệm vụ của công ty tại Công trình Thuỷ điện Hoà Bình bản đã hoàn thành, công ty được rời trụ sở giao dịch về nhà G9 - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội được đổi tên thành Công ty Khảo sát Thiết kế trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ điện Sông Đà theo Quyết định số: 139A/BXD-TCLĐ ngày 26 tháng 3 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước. Đến tháng 06 năm 1995 Công ty Khảo sát Thiết kế lại được đổi tên thành Công ty vấn Khảo sát thiết kế theo Quyết định số 594/BXD-TCLĐ ngày 03/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Với quyết định này chức năng nhiệm vụ của công ty được mở rộng hơn để phù hợp với sự chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường của cả nước trong giai đoạn này. Sau nhiều lần được đổi tên cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, tháng 6 năm 2001 Công ty vấn Khảo sát thiết kế được đổi tên thành Công ty vấn Xây dựng Sông Đà trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà theo Quyết định số: 1040/QĐ-BXD ngày 13 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trên sở hợp nhất các đơn vị: Công ty Thiết kế tự động hoá CODEMA, Trung tâm Thí nghiệm Miền Bắc, Trung tâm Thí nghiệm Miền Nam, Phòng vấn Giám sát chất lượng xây dựng thiết bị, Phòng Dự án vấn đấu thầu Công ty vấn Khảo sát thiết kế. Cùng với sự phát triển của Tổng Công ty Sông Đà, trải qua gần 30 năm kể từ khi được thành lập đến nay. Công ty đã không ngừng được củng cố phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng Công ty mở rộng địa bàn hoạt động tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Từ cấu tổ chức chỉ 4 phòng nghiệp vụ 4 đơn vị sản xuất (giai đoạn 1990) với nhiệm vụ chính là Thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công các hạng mục khu phụ trợ, các hạng mục của công trình chính, lập dự toán thi công, dự toán xây lắp các công trình thuỷ điện Hoà Bình, Yaly, Sông Hinh, Vĩnh Sơn các công trình 4 thuỷ điện nhỏ khác. Đến nay cấu tổ chức của Công ty gồm 5 phòng chức năng 9 đơn vị trực thuộc (Theo phụ lục 1), các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy như sau: 1. Chức năng Công ty vấn Xây dựng Sông Đà trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà, là doanh nghiệp hạch toán độc lập, con dấu riêng, cách pháp nhân được Bễpây dựng cho phép mở rộng hoạt động vấn trong ngoài nước với các ngành nghề kinh doanh. Với các chức năng cụ thể sau: - Lập dự án đầu xây dựng các công trình dân dụng; kỹ thuật hạ tầng đô thị nhóm B, C; các công trình giao thông đường bộ; các công trình trên sông nhóm B, C; các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi đến cấp II. - Khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng. - Thiết kế lập tổng dự toán các công trình dân dụng đến cấp II, công trình công nghiệp, các công trình thuỷ lợi thuỷ điện nhóm B, C, nhóm A các công trình giao thông đường bộ, nhóm B, C các công trình trên sông. - Thẩm định phần xây dựng thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng, công nghiệp - Quản lý đầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp nhóm B, C. - Lập hồ sơ mời thầu, vấn đấu thầu hợp đồng kinh tế về thiết kế, quản lý dự án đầu xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp. - Thiết kế các trạm biến áp đường dây điện cấp điện áp đến 110 kv. 2. Nhiệm vụ quyền hạn - Vốn tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do công ty quản lý. - Bảng cân đối kế toán, các quĩ theo qui định của Nhà nước hướng dẫn của Tổng công ty. - Điều lệ tổ chức hoạt đông, bộ máy quản điều hành. - Công ty chịu sự quảncủa Nhà nước, Bộ Xây dựng, các quan bộ, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời chịu sự quảncủa các quan này 5 với cách là quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp các qui định khác của pháp luật. - Công ty quyền quản lý, sử dụng vốn tài sản đất đai, tài nguyên nguồn lực do Tổng Công ty giao theo qui định tại điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty các quyền lực khác theo qui định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Sông Đà. - Công ty quyền tự chủ kinh doanh tự chịu trách nhiệm về tài chính theo qui định về tài chính của Tỏng công ty, chịu sự ràng buộc về quyền lợi nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo qui định tại điều lệ tổ chức hoạt động củaTổng công ty. - Tổ chức bộ máy quản lý điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Tổng công ty giao yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. - Công ty quyền tuyển chọn, bố trí, sử dụng cho thôi việc đối với CBCNV trong đơn vị theo luật Lao động các qui định khác của pháp luật. - Công ty quyền xây dựng đề nghị Tổng công ty phê duyệt các hình thức trả lương, các biện pháp đảm bảo đời sống, điều kiện lao động cho CBCNV của Công ty. - Công ty quyền kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ của Tổng công ty giao. - Công ty được sử dụng vốn do Tổng cong ty giao các quĩ của đơn vị, các nguồn vốn vay được Tổng công ty bảo lãnh, các nguồn lao động khác theo đúng pháp luật qui chế tài chính của Tổng công ty, để phục vụ kịp thời các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc bảo toàn phát triển vốn. - Công ty được hình thành các quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo qui định của Bộ tài chính qui chế tài chính của Tổng công ty. - Công ty được Tổng công ty uỷ quyền thực hiện hợp đồng kinh tế với khách hàng trong ngoài nước. 3. cấu tổ chức 6 Giám đốc công ty là người đứng đầu bộ máy giữ vai trò chỉ đạo chung theo chế độ luật định, đồng thời Giám đốc là người chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của toàn công ty. - Giúp việc cho Giám đốc là các Phó giám đốc phụ trách về các mặt Kinh tế, Kế hoạch. Kỹ thuật một Kế toán trưởng tham mưu giúp Giám đốc về tình hình tài chính tổ chức hạch toán của Công ty. Các phòng ban chức năng gồm 5 phòng Các trung tâm, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc (9 đơn vị). II. Thực trạng công tác quản trị hành chính văn phòng 1. Khái quát về Phòng Tổ chức Hành chính Theo quyết định số:…………………………… Của Giám đốc công ty về việc phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Công ty thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức hành chính được qui định như sau: Chức năng: - Phòng Tổ chức Hành chính chức năng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lanh đạo Công ty cụ thể: - Tham mưu giúp Giám đốc công ty trong công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo, giải quyết các chế độ chính sách với người lao động, quảncông tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ, y tế bảo vệ. - Giúp Giám đốc công ty trong lĩnh vực đối ngoại. Nhiệm vụ: Để thực hiện các chức năng trên Phòng Tổ chức Hành chính những nhiện vụ sau: - Nghiên cứu đề xuất tổ chức thực hiện các phương án sắp xếp cải tiến tổ chức sản xuất quản lý. - Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, tổ chức thực hiện qui hoạch cán bộ, đề bạt cán bộ, công tác tuyển dụng đào tạo, bổ xung cán bộ, công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất, quản lý. 7 - Tổ chức tiếp nhận, quản lý đội ngũ cán bộ công nhân, điều phối hợp lý, quản lý tốt hồ sơ nhân sự, giải quyết đúng đắn việc thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ chế độ theo Luật lao động, các Nghị định, Pháp lệnh, chính sách khác đối với người lao động. - Thực hiện chức năng nhận xét cán bộ, công tác nâng lương, nâng bậc giúp Giám đốc công ty giải quyết đúng đắn, hợp lý chính sách lao động tiền lương cũng như chính sách khác đối với CBCNV. - Thực hiện rà soát, trích nộp bảo hiểm xã hội định kỳ cho người lao động theo qui định của Luật lao động. - Soạn thảo, trình duyệt, ban hành, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. - Quản lý toàn bộ tài sản đất đai, nhà cửa, các trang thiết bị dụng cụ văn phòng của quan công ty. - Tiếp nhận, quảncông văn giấy tờ, tổ chức thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, in ấn tài liệu. - Quản sử dụng con dấu. - Thực hiện tốt công tác quản trị hành chính để đảm bảo cho bộ máy quan Công ty hoạt động hiệu quả cao. - Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ trong quan. - Quản điều hành tổ xe phục vụ đưa đón cán bộ đi công tác đảm báo an toàn đúng thời gian. - Phục vụ nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo khi tiếp khách hội họp. - Mua sắm trang thiết bị văn phòng văn phòng phẩm. - Đảm bảo thông tin liên lạc, điện nước trong quan. - Tổ chức mạng lưới y tế, chăm sóc sức khoẻ vệ sinh phòng bệnh đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ công tác tại hiện trường, mua bảo hiểm y tế, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên. 8 - Liên hệ với chính quyền địa phương nơi Công ty đóng trụ sở để giải quyết những vấn đề liên quan. Quyền hạn: Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng tổ chức hành chính phải quan hệ chặt chẽ với các phòng ban trong Công ty, các đợn vị trực thuộc Công ty để chỉ đạo, hướng dẫn, nhắc nhở về công tác nghiệp vụ văn phòng các lĩnh vực mà Lãnh đạo phân công. Được uỷ quyền ký các văn bản như: Báo cáo công tác văn phòng hàng tháng, quí, năm; các loại công văn đôn đốc nhắc nhở các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty; ký các thông báo, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy đi đường . Được chủ động bố trí, sắp xếp nhân lực trong Phòng để phát huy tốt năng lực của cán bộ công nhân viên đạt hiệu quả cao trong công việc. 2. Công tác quản trị hành chính văn phòng 2.1. Cách bố trí nơi làm việc Phòng Tổ chức Hành chính của công ty được tách làm hai bộ phận: Bộ phận tổ chức lao động bộ phận hành chính. Văn phòng của bộ phận hành chính là nơi để xử lý công văn giấy tờ, đồng thời cũng là bộ máy giúp việc cho lãnh đạo công ty. Thông qua văn phòng các chủ trương, chính sách, chỉ thị của cấp trên đến được từng bộ phận, phòng ban các đơn vị đồng thời những thông tin từ cấp dưới gửi lên để phản ánh tình hình, xin ý kiến chỉ đạo cũng đều được chuyển qua văn phòng để xử lý, phân loại, tổng hợp gửi lên cấp trên giúp cho Lãnh đạo nắm được tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, qua đó tìm ra những biện pháp cần thiết để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Phòng Tổ chức Hành chính được bố trí nơi làm việc tại tầng 1 nên rất thuận tiện cho việc giao nhận công văn, tài liệu đón tiếp khách đến liên hệ công tác (phụ lục 2). 9 Hiện nay phòng làm việc của toàn quan công ty được bố trí theo kiểu văn phòng đóng, tách riêng từng bộ phận tạo sự yên tĩnh tập trung cao độ khi làm việc, phát huy khả năng duy tính độc lập của một số bộ phận nghiệp vụ hoặc các trung tâm thiết kế, rất an toàn cho việc giữ gìn bí mật, thông tin. Bố trí văn phòng theo kiểu này đòi hỏi ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động cao thì hiệu quả lao động sẽ rất lớn. Tuy nhiên nó cũng hạn chế là khó khăn trong việc quản lý lao động, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo phòng hoặc Lãnh đạo công ty; tốn nhiều diện tích; không thuận lợi khi cần sự phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận để giải quyết một công việc nào đó. 2. 2. Cách tổ chức lao động Phòng Tổ chức Hành chính gồm 18 người, trong đó 1 Trưởng phòng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về toàn bộ công tác của phòng; một phó phòng trực tiếp quản lý điều hành bộ phận Tổ chức lao động; một phó phòng trực tiếp điều hành bộ phận Hành chính; các bộ phận trong phòng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Hiện nay bộ phận hành chính nằm trong Phòng Tổ chức Hành chính gồm 14 đồng chí: 1 cán bộ quản sử dụng con dấu kiêm trực điện thoại, fax, phục vụ họp hành, hội nghị; 1 cán bộ phụ trách quản lý, tiếp nhận chuyển giao tài liệu, công văn đi đến, báo chí kiêm thủ kho; 2 cán bộ đảm nhiệm công tác lưu trữ, chuyển giao tài liệu thiết kế đến các đơn vị thi công kiêm thêm việc quản lý hồ sơ cán bộ, sổ bảo hiểm của CBCNV toàn Công ty; 3 lái xe, 4 nhân viên phục vụ, 3 nhân viên phụ trách việc phôtô in ấn tài liệu cho toàn Công ty. Nhìn chung cách tổ chức lao động của phòng chưa hợp lý nên hiệu quả chưa cao. 2.3. Trang thiết bị văn phòng Phòng được trang bị tương đối đầy đủ các thiết bị, phương tiện làm việc, cụ thể: 3 máy photôcoppy các khổ giấy từ Ao – A4 phục vụ kịp thời việc in tài liệu để đáp ứng yêu cầu thi công trên các công trường, 1 máy fax, 2 máy vi tính 2 máy in phục vụ công tác soạn thảo văn bản, các quyết định về điều hành sản xuất, tiếp 10 [...]... hậu Sông đà, từ một Tổng công ty chuyên xây dựng thuỷ điện Tổng công xây dựng thuỷ điện Sông đà đã trở thành một Tổng công ty đa dạng hoá ngành nghề như: xây dựng thuỷ điện, thuỷ lợi, các công trình dân dụng, các công trình giao thông Cũng vì thế mà Công ty vấn Xây dựng Sông Đà được thành lập để thực hiện nhiệm vụ vấn thiết kế phục vụ xây dựng các công trình của Tổng công ty làm chủ đầu Công. .. việc thực hiện 3 Quảncông văn đi - đến Công văn đi, công văn đến của Công ty vấn Xây dựng Sông Đà đều tập trung một đầu mối ở văn thư của Phòng Tổ chức Hành chính 14 3.1 Đối với công văn đi Việc quảncông văn đi được văn thư quan thực hiện theo một qui trình ng đối chặt chẽ: Văn thư tiếp nhận tài liệu, văn bản từ các phòng ban, đơn vị xin trình ký lãnh đạo công ty, chuyển cho trưởng phòng. .. vào lưu trữ trong mạng nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác tra tìm, bảo quản sử dụng tài liệu lưu trữ Trên đây là những nét bản về công tác lưu trữ của Công ty vấn Xây dựng Sông Đà - Tổng Công ty Sông Đà Thực trạng công tác lưu trữ ở công ty là chưa đáp ứng được với những qui định của Nhà nước Nhưng so với tình hình chung ở các quan doanh nghiệp thì công tác lưu trữ ở Công ty vấn Xây dựng. .. dần đưa công tác văn thư, công tác lưu trữ của công ty đi vào nề nếp 1 Tổ chức biên chế Công tác văn thư là hoạt động nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành quản lý một cách hiệu quả nhất Nó bao gồm các công việc về tổ chức quảnvăn bản, tiếp nhận, giải quyết văn bản hình thành trong quá trình hoạt động của công ty Trong phòng Tổ chức Hành chính công tác văn thư... trữ của Công ty vấn xây dựng Sông đà là một phông mở vì Công ty vẫn đang hoạt động nên tài liệu vẫn được bổ xung thêm hàng năm II Phương án phân loại phông lưu trữ Công ty vấn Xây dựng Sông Đà Trên sở kết quả khảo sát thực tế, tôi đã xây dựng phương án phân loại cho phông lưu trữ Công ty vấn Xây dựng Sông Đà Do đặc thu tài liệu hình thành của công ty, tài liệu gồm hai loại: Tài liệu hành chính. .. cho công tác lưu trữ Trên đây là một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ của Công ty vấn Xây dựng Sông Đà, để đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của công ty xã hội 32 PHẦN THỨ III CÁC PHỤ LỤC I Lịch sử đơn vị hình thành phông lịch sử Phông lưu trữ Công ty vấn Xây dựng Sông Đà 1 Lịch sử đơn vị hình thành phông Tổng Công ty Sông Đà mà tiền thân là Công. .. nhở văn thư việc thực hiện, các quy định của Nhà nước, của quan về công tác công văn giấy tờ Công tác văn thư giải quyết công văn đi, công văn đến được tổ chức thực hiện ng đối tốt, chu đáo đúng theo quy trình, đúng theo quy định Điều lệ về công tác công văn giấy tờ, các văn bản hướng dẫn của Cục Lưu trữ Nhà nước Hạn chế: Bên cạnh những ưu điểm những việc đã làm được công tác văn thư ở Công ty. .. động của quan theo giá trị của chúng về các mặt 22 chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học các giá trị khác từ đó lựa chọn để bổ sung những tài liệu trị cho Phông Lưu trữ Quốc gia Việt nam Ở Công ty vấn Xây dựng Sông Đà công tác xác định giá trị tài liệu cũng được đề cập đến trong quyết định số:**** của Giám đốc công ty về việc ban hành qui định một số vấn đề về công tác lưu trữ của công ty. .. theo dõi, quản lý tất cả các loại văn bản, tài liệu do công ty ban hành được cập nhật trên 2 sổ công văn đi: 1 sổ đăng ký công văn đi nội bộ công ty, 1 sổ đăng ký công văn đi Tổng Công ty, các đơn vị trong Tổng Công ty các quan bên ngoài Việc vào sổ đăng ký công văn đi được thực hiện theo mẫu sổ in sẵn của Cục Lưu trữ Nhà nước 15 3 2 Đối với công văn đến Công văn, tài liệu đến Công ty qua nhiều... dựng Sông Đà như vậy đã là khả quan cũng đã đạt được một số hiệu quả nhất định, trong thời gian tới cần phải phát huy hơn nữa III Kết quả thực tập thực tế Là cán bộ làm công tác văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty vấn Xây dựng Sông Đà, được sự quan tâm của các Thầy, giáo Khoa Lưu trữ học Quản trị văn phòng - Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, tôi được về thực tập . CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Công ty Tư vấn Xây dựng Sông. khảo sát và trực tiếp thực hành qua các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, công tác lưu trữ và quản trị văn phòng của Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà tôi
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ, KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ, KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ, Chức năng Nhiệm vụ và quyền hạn, Cơ cấu tổ chức, Tổ chức biên chế Soạn thảo và ban hành văn bản, 2. Đối với công văn đến, Quản lý và sử dụng con dấu Lập hồ sơ và lưu hồ sơ, Công tác phân loại tài liệu Công tác xác định giá trị tài liệu, Tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ, Kết quả thực tập thực tế, Công tác lưu trữ Ưu điểm:, Phương án phân loại phông lưu trữ Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn