Toán tiểu học ôn tập khái niệm phân số

74 3,236 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:54

Toán tiểu học ôn tập khái niệm phân số Tuần: Môn: toán (Tiết: 1 )ôn tập : kháI niệm về phân sốI. MC TIấU:Giỳp HS:* Kin thc:- Cng c khỏi nim ban u v phõn s; c, vit phõn s.- ễn tp cỏch vit thng, vit s t nhiờn di dng phõn s.II. DNG DY HC:Cỏc tm bỡa (giy) ct v hỡnh nh phn bi hc SGK th hin cỏc phõn s10040;43;105;32III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGII THIU BI MI- GV gii thiu bi: lp 4, cỏc em ó c hc chng phõn s. Tit hc u tiờn ca chng trỡnh toỏn lp 5 chỳng ta s cựng nhau ễn tp: Khỏi nim v phõn s.- HS nghe GV gii thiu bi xỏc nh nhim v ca tit hc.DY - HC BI MI2.1. Hng dn ụn tp khỏi nim ban u v phõn s:- GV treo ming bỡa th nht (biu din phõn s 32) v hi: ó tụ mu my phn bng giy ?- HS quan sỏt v tr li: ó tụ mu 32 bng giy.- GV yờu cu HS gii thớch. - HS nờu: Bng giy c chia thnh 3 phn bng nhau, ó tụ mu 2 phn nh th. Vy ó tụ mu 32 bng giy.GV cho HS c vit phõn s 32.- HS vit v c: 32 c l hai phn ba.- GV tin hnh tng t vi cỏc hỡnh cũn li.- HS quan sỏt cỏc hỡnh, tỡm phõn s th hin phn c tụ mu ca mi hỡnh, sau ú c v vit cỏc phõn s ú.- GV vit lờn bng c bn phn s: - HS c li cỏc phõn s trờn.10040;43;105;32.Sau đó yêu cầu HS đọc.2.2. Hướng dẫn ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số:a) Viết thương hai số tự nhiên dưới dạng phân số:- GV viết lên bảng các phép chia sau1 : 3; 4 : 10; 9 : 2.- GV nêu yêu cầu: Em hãy viết thương của các phép chia trên dưới dạng phân số.- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS cả lớp làm vào giấy nháp.;313:1= ;10410:4= 292:9=- GV cho HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.- HS đọc và nhận xét bài làm của bạn.- GV kết luận đúng/sai và sửa bài nếu sai.- GV hỏi: 31 có thể coi là thương của phép chia nào ?- HS: Phân số 31 có thể coi là thương của phép chia 1 : 3.- GV hỏi tương tự với hai phép chia còn lại.- HS lần lượt nêu:104 là thương của phép chia 4 : 1029 là thương của phép chia 9 : 2- GV yêu cầu HS mở SGK và đọc Chú ý 1.- 1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc thầm trong SGK.- GV hỏi thêm: Khi dùng phân số để viết kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 thì phân số đó có dạng như thế nào ?- HS nêu: Phân số chỉ kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có tử sốsố bị chia và mẫu sốsố chia của phép chia đó.b) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số:- HS viết lên bảng các số tự nhiên 5, 12, 2001, . và nêu yêu cầu: Hãy viết mỗi số tự nhiên trên thành phân số có mẫu số là 1.- Một số HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào giấy nháp.155=; 11212=; 120012001=; .- HS nhận xét bài làm của HS, sau đó hỏi: Khi muốn viết một số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1 ta làm như thế nào?- HS: Ta lấy tử số chính là số tự nhiên đó và mẫu số là 1.- GV hỏi HS khá, giỏi: Vì sao mỗi số tự - HS nêu:nhiên có thể viết thành phân số có tử số chính là số đó và mẫu số là 1. Giải thích bằng ví dụVí dụ: 155=. Ta có 151:55==- GV kết luận: Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1.- GV nêu vấn đề: Hãy tìm cách viết 1 thành phân số.- Một số HS lên bảng viết phân số của mình.Ví dụ: 331=; 12121=; 32321=; …- GV hỏi: 1 có thể viết thành phân số như thế nào ?- HS nêu: 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau.- GV có thể hỏi HS khá, giỏi: Em hãy giải thích vì sao 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau. Giải thích bằng ví dụ.- HS nêu: Ví dụ: 331=;Ta có 13:333==. Vậy 331=.- GV nêu vấn đề: Hãy tìm cách viết 0 thành các phân số.- Một số HS lên bảng viết phân số của mình, HS cả lớp viết vào giấy nháp.Ví dụ: 500=; 1500=; 35200=; .- GV hỏi: 0 có thể viết thành phân số như thế nào ?- HS nêu: 0 có thể viết thành phấn số có tử bằng số 0 và mẫu số khác 0.2.3. Luyện tập - Thực hành:Bài 1: GV cho HS làm miệng - HS trình bày, nhận xét.Bài 2: GV cho HS làm vào vở. - HS thực hiện bài 2- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó cho điểm HS535:3=; 10075100:75=; 17917:9=Bài 3:- GV tổ chức cho HS làm bài 3 tương tự như cách tổ chức làm Bài 2.- HS làm bài:13232=; 1105105=; 110001000=Bài 4:- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.- 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 ý, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.a) 661=b) 500=- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.- HS nhận xét đúng/sai (nếu sai thì sửa lại cho đúng).CỦNG CỐ - DẶN DÒ- GV tổng kết tiết học.- Dặn dò HS chuẩn bị bài: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số.BÀI TẬP HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP THÊMĐiền chữ hoặc số thích hợp vào ô trống:1) gpba=: (với b là số tự nhiên khác );2) Với mọi số tự nhiên a, ta đều có uaaa= ;3) =aa (Với a là số tự nhiên khác 0);4) agp=0(Với a là số tự nhiên khác ).Tun: Môn: toán (Tiết: 2 )ôn tập : tính chất cơ bản của phân sốI. MC TIấU:Giỳp HS:* Kin thc: - Nh li tớnh cht c bn ca phõn s.* K nng: - p dng tớnh cht c bn ca phõn s rỳt gn v quy ng mu s cỏc phõn s. - Bit rỳt gn v quy ng mu s cỏc phõn s bng nhiu cỏch.II. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcKIM TRA BI C- Kim tra bi c: 1) c cỏc phõn s sau:8557, 10092, 27632) Vit s thớch hp vo ụ trng:151=, 120=- 2 HS lờn bng lm bi, HS di lp theo dừi v nhn xột.DY - HC BI MI2.1. Gii thiu bi: Va ri, chỳng ta ó ễn tp: Khỏi nim v phõn s. Tit hc hụm nay, cụ cựng cỏc em s ễn tp: Tớnh cht c bn ca phõn s.- HS nghe xỏc nh nhim v ca tit hc.2.2. Hng dn ụn tp tớnh cht c bn ca phõn sVớ d 1:- GV vit bi tp sau lờn bng:Vit s thớch hp vo ụ trng111111611565=ìì=Sau ú, yờu cu HS tỡm s thớch hp in vo ụ trng.- 1 HS lờn bng lm bi, HS c lp lm bi vo giy nhỏp. Vớ d:2420464565=ìì=- GV nhn xột bi lm ca HS trờn bng, sau ú gi mt s HS di lp c bi ca mỡnh.- GV hi: Khi nhõn c t s v mu s ca mt phõn s vi mt s t nhiờn khỏc - HS: Khi nhõn c t s v mu s ca mt phõn s vi mt s t nhiờn khỏc 0 ta 0 ta được gì? được một phân số bằng phân số đã cho.Ví dụ 2:- GV viết bài tập sau lên bảng:Viết số thích hợp vào ô trống:1111:2411:202420==- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp. Ví dụ:654:244:202420==- GV nhận xét bài làm của HS trên bảng, sau đó gọi một số HS dưới lớp đọc bài của mình.- GV hỏi: Khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được gì?- HS: Khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được một phân số bằng phân số đã cho2.3. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân sốa) Rút gọn phân số- GV hỏi: Thế nào là rút gọn phân số? - HS: Rút gọn phân số là tìm một phân số bằng phân số đã cho nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.- GV viết phân số 12090 lên bảng và yêu cầu HS cả lớp rút gọn phân số trên.- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp.Ví dụ về bài làm:433:123:912910:12010:9012090====hoặc 4330:12030:9012090==; .- GV hỏi: Khi rút gọn phân số ta phải chú ý điều gì?- HS: Ta phải rút gọn đến khi được phân số tối giản.- Yêu cầu HS đọc lại hai cách rút gọn của các bạn trên bảng và cho biết cách nào nhanh hơn.- HS: Cách lấy cả tử số và mẫu số của phân số 12090 chia cho số 30 nhanh hơn.- GV nêu: Có nhiều cách để rút gọn phân số nhưng cách nhanh nhất là ta tìm được số lớn nhất mà tử số và mẫu số đều chia hết cho số đó.b) Quy đồng mẫu số:- GV hỏi: Thế nào là quy đồng mẫu số các phân số?- HS: Là làm cho các phân số đã cho có cùng mẫu số chung những vẫn bằng các phân số ban đầu.- GV viết các phân số 52 và 74 lên bảng yêu cầu HS quy đồng mẫu số hai phân số trên.- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp.Chọn mẫu số chung (MSC) là 5 x 7 =35, ta có:3514757252=××=; 3520575474=××=- GV yêu cầu HS nhận xét bài bạn làm trên lớp.- HS nhận xét.- GV yêu cầu HS nêu lại cách quy đồng mẫu số các phân số.- 1 HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.- GV viết tiếp các phân số 53 và 109 lên bảng, yêu cầu HS quy đồng mẫu số hai phân số trên.- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp.Vì 10 : 2 = 5. Ta chọn MSC là 10, ta có:106252353=××=; giữ nguyên 109- GV hỏi: Cách quy đồng mẫu số ở hai ví dụ trên có gì khác nhau?- HS: Ví dụ thứ nhất, MSC là tích mẫu số của hai phân số, ví dụ thứ hai MSC chính là mẫu số của một trong hai phân số.- GV nêu: Khi tìm MSC không nhất thiết các em phải tính tích của các mẫu số, nên chọn MSC là số nhỏ nhất cùng chia hết cho các mẫu số.2.4. Luyện tập - Thực hànhBài 1 - HS thực hiện trên bảng con.- GV cùng HS chữa chung cả lớp.535:255:152515==; 329:279:182718==; 1694:644:366436==.Bài 2- GV cho HS làm vào vở - HS làm bài, sau đó chữa bài cho nhau.•32 và 85. Chọn 3 x 8 = 24 là MSC ta có2416838232=××=; 2415383585=××=•41 và 127. Ta nhận thấy 12 : 4 = 3. Chọn 12 là MSC ta có:123343141=××=. Giữ nguyên 127•65 và 83. Ta nhận thấy 24 : 6 = 4; 24 : 8 = 3. Chọn 24 là MSC ta có:2420464565=××=; 249383383=××=Bài 3- GV cho HS tham gia “Trò chơi tìm bạn”-Đội A Đội B10040301252== 3520211274==- GV gọi HS đọc các phân số bằng nhau mà mình tìm được và giải thích rõ vì sao chúng bằng nhau.- 1 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và kiểm tra bài.- GV nhận xét và cho điểm HS.CỦNG CỐ - DẶN DÒ- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Ôn tập: So sánh hai phân số. Tuần: 1 Môn: toán (Tiết: 3 )ôn tập : so sánh hai phân sốI. MC TIấU:Giỳp HS:* Kin thc: - Nh li cỏch so sỏnh hai phõn s cựng mu s, khỏc mu s.* K nng: - Bit sp xp cỏc phõn s theo th t t bộ n ln.II. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcKIM TRA BI C- Kim tra bi c: 1) Rỳt gn cỏc phõn s sau:3618, 9045, 48122) Qui ng mu s cỏc phõn s sau:91, 65 v 548- 2 HS lờn bng lm bi, HS di lp theo dừi v nhn xột.DY - HC BI MI2.1. Gii thiu bi: sp xp c cỏc phõn s theo th t t ln n bộ hoc ngc li. Hụm nay, c lp s cựng cụ ụn li bi: So sỏnh 2 phõn s. - HS nghe xỏc nh nhim v ca tit hc.2.2. Hng dn ụn tp cỏch so sỏnh hai phõn sa) So sỏnh hai phõn s cựng mu s- GV vit lờn bng hai phõn s sau: 72 v 75, sau ú yờu cu HS so sỏnh hai phõn s trờn.- HS so sỏnh v nờu:7572<; 7275>- GV hi: Khi so sỏnh cỏc phõn s cựng mu s ta lm nh th no?- HS: Khi so sỏnh cỏc phõn s cựng mu s, ta so sỏnh t s ca cỏc phõn s ú. Phõn s no cú t s ln hn thỡ phõn s ú ln hn, phõn s no cú t s bộ hn thỡ phõn s ú bộ hn.b) So sỏnh cỏc phõn s khỏc mu s- GV viết lên bảng hai phân số 43 và 75, sau đó yêu cầu HS so sánh hai phân số.- HS thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh.Quy đồng mẫu số hai phân số ta có:2821747343=××=; 2820474575=××=Vì 21 > 20 nên 754328202821>⇒>- GV nhận xét bài làm của HS và hỏi: Muốn so sánh các phân số khác mẫu số ta làm như thế nào?- HS: Muốn so sánh các phân số khác mẫu ta quy đồng mẫu số các phân số đó, sau đó so sánh như với phân số cùng mẫu số.2.3. Luyện tập – Thực hànhBài 1- GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp.- HS làm bài, sau đó theo dõi bài chữa của bạn và tự kiểm tra bài của mình.Bài 2- GV hỏi: Bài tập yêu cầu các em làm gì?- HS: Bài tập yêu cầu chúng ta xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn.- GV hỏi: Muốn xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn, trước hết chúng ta phải làm gì?- Chúng ta cần so sánh các phân số với nhau.- GV yêu cầu HS làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần.Bài 2a) Xếp: 18179865<<Bài 2b) 438521<<- GV yêu cầu HS giải thích.- GV nhận xét và cho điểm HS.CỦNG CỐ - DẶN DÒ- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS chuẩn bị: Ôn tập: So sánh hai phân số (tt).[...]... là phân số lớn hơn 1, phân số bằng 1, phân số bé hơn 1?- HS nêu:+ Phân số lớn hơn 1 là phân số có tử số lớn hơn mẫu số. + Phân số bằng 1 là phân số có tử số và mẫu số bằng nhau.+ Phân số bé hơn 1 là phân số có tử số bé hơn mẫu số. * GV có thể mở rộng thêm:- GV nêu yêu cầu: Không cần quy đồng - HS nêu: cả lớp sẽ luyện tập về hỗn số. 2.2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1- GV yêu cầu HS tự làm bài tập. ... một số HS dưới lớp đọc bài của mình.- GV hỏi: Khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được gì?- HS: Khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta được một phân số bằng phân số đã cho2.3. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số a) Rút gọn phân số - GV hỏi: Thế nào là rút gọn phân số? - HS: Rút gọn phân số là tìm một phân số. .. lấy cả tử số và mẫu số của phân số 12090 chia cho số 30 nhanh hơn.- GV nêu: Có nhiều cách để rút gọn phân số nhưng cách nhanh nhất là ta tìm được số lớn nhất mà tử số và mẫu số đều chia hết cho số đó.b) Quy đồng mẫu số: - GV hỏi: Thế nào là quy đồng mẫu số các phân số? - HS: Là làm cho các phân số đã cho có cùng mẫu số chung những vẫn bằng các phân số ban đầu.- GV viết các phân số 52... động dạy Hoạt động học GII THIU BÀI MỚI- GV giới thiệu bài: Ở lớp 4, các em đã được học chương phân số. Tiết học đầu tiên của chương trình tốn lớp 5 chúng ta sẽ cùng nhau Ôn tập: Khái niệm về phân số. - HS nghe GV giới thiệu bài để xác định nhiệm vụ của tiết học. DẠY - HỌC BÀI MỚI2.1. Hướng dẫn ôn tập khái niệm ban đầu về phân số: - GV treo miếng bìa thứ nhất (biểu diễn phân số 32) và hỏi:... xét. Tuần: Môn: toán (Tiết: 4 ) ôn tập : so sánh hai phân số (tt)I. MC TIấU:Giỳp HS:* Kin thc: - So sánh phân số với đơn vị. - So sánh hai phân số cùng mẫu số, khác mẫu số. - So sánh hai phân số cùng tử số. * Kĩ năng: - Rèn tốc độ so sánh các phân số nhanh, chính xác.II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YU:Hoạt động dạy Hoạt động học KIM TRA BI C- Kim tra bài cũ: 1) So sánh các phân số sau:819... xét.- GV nhận xét và cho điểm HS.DẠY - HỌC BÀI MỚI Tuần: Môn: toán (Tiết: 1 ) ôn tập : kháI niƯm vỊ ph©n sèI. MỤC TIÊU:Giúp HS:* Kiến thức:- Củng cố khái niệm ban đầu về phân số; đọc, viết phân số. - Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Các tấm bìa (giấy) cắt vẽ hình như phần bài học SGK để thể hiện các phân số 10040;43;105;32III. CÁC HOẠT... giải Số học sinh giỏi Tốn là:910330=× (học sinh) Số học sinh giỏi Tiếng Việt là:610230=× (học sinh)Đáp số: 9 học sinh;6 học sinh.- Cho HS nhận xét – sửa bài chung cả lớp.- GV kiểm tra vở bài tập của một số HS.CỦNG CỐ - DẶN DÒ- GV tổng kết tiết học, dặn dị HS chuẩn bị Ơn tập: Phép cộng v phộp tr hai phõn s. Tuần: Môn: toán (Tiết: 7 ) ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số I.... nhiên khác 0 thì phân số đó có dạng như thế nào ?- HS nêu: Phân số chỉ kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có tử sốsố bị chia và mẫu số là số chia của phép chia đó.b) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số: - HS viết lên bảng các số tự nhiên 5, 12, 2001, và nêu yêu cầu: Hãy viết mỗi số tự nhiên trên thành phân số có mẫu số là 1.- Một số HS lên bảng viết, HS... (số bóng trong hộp) Phân số chỉ số bóng vàng là:616566=− (số bóng trong hộp)Đáp số; 61 hộp bóng.CỦNG CỐ - DẶN DỊ- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà chuẩn bị sau: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phõn s. Tuần: Môn: toán (Tiết: 8 ) ôn tập: phép nhân và phép chia hai phân số I. MC TIấU:Giỳp HS:* Kĩ năng: - Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính nhân và phép chia hai phân số. II.... số bóng đỏ và bóng xanh chiếm 5 phần như thế.+ Vậy số bóng vàng chiếm mấy phần? + Số bóng vàng chiếm 6 – 5 = 1 phần.+ Hãy đọc phân số chỉ tổng số bóng của cả hộp.+ Tổng số bóng của cả hộp là 66.+ Hãy tìm phân số chỉ số bóng vàng.+ Số bóng vàng là 616566=− hộp bóng.- GV đi kiểm tra Bài giải của một số HS, yêu cầu các em giải sai chữa lại bài cho đúng.Bài giải Phân số chỉ tổng số . các phân số có cùng tử số ta so sánh các mẫu số với nhau:+ Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.+ Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số. Thế nào là rút gọn phân số? - HS: Rút gọn phân số là tìm một phân số bằng phân số đã cho nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.- GV viết phân số 12090 lên bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tiểu học ôn tập khái niệm phân số, Toán tiểu học ôn tập khái niệm phân số, Toán tiểu học ôn tập khái niệm phân số, MỤC TIÊU: Giúp HS: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:, Hướng dẫn ơn tập tính chất cơ bản của phân số Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số, Hướng dẫn ôn tập Bài 1, Giới thiệu phân số thập phân - GV viết lên bảng các phân số Luyện tập – Thực hành Bài 1, Hướng dẫn ôn tập phép cộng, phép trừ hai phân số Luyện tập – Thực hành Bài 1, Hướng dẫn ôn tập về cách thực hiện phép nhân và phép chia 2 phân số Luyện tập – Thực hành Bài 1, Giới thiệu bước đầu về hỗn số - GV treo tranh như phần bài học cho HS Luyện tập – Thực hành Bài 1, Hướng dẫn chuyển hỗn số thành phần số Luyện tập – Thực hành Bài 1, MỤC TIÊU: Giúp HS: MỤC TIÊU: Giúp HS: MỤC TIÊU: Giúp HS: MỤC TIÊU: Giúp HS: MỤC TIÊU: Giúp HS: MỤC TIÊU: Giúp HS: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: MỤC TIÊU: Giúp HS: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: MỤC TIÊU: Giúp HS:, Hướng dẫn luyện tập Bài 1, Hướng dẫn ơn tập a Bài tốn về tìm hai số khi biết tổng và, Tìm hiểu ví dụ về quan hệ tỉ lệ thuận, Luyện tập – Thực hành Bài 1 - GV gọi HS đọc đề bài toán., Hướng dẫn luyện tập: Bài 1, Tìm hiểu ví dụ về quan hệ tỉ lệ nghịch Luyện tập – Thực hành Bài 1, Hướng dẫn luyện tập - GV gọi HS chữa bài của bạn trên bảng, Giới thiệu bài: Hôm nay, cô cùng Hướng dẫn luyện tập Bài 1, MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: MỤC TIÊU: Giúp HS: ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: MỤC TIÊU: Giúp HS rèn luyện kĩ năng: MỤC TIÊU: Giúp HS: MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: MỤC, Giới thiệu đơn vị đo diện tích đề- ca-mét vng Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc- tơ-mét vng Luyện tập – Thực hành Bài 1, Giới thiệu dơn vị đo diện tích mi- li-mét vng Bảng đơn vị đo diện tích - GV treo bảng phụ kẻ sẵn các cột như

Từ khóa liên quan