Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Long An

50 324 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2015, 18:38

GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà LỜI CẢM ƠN  Qua hai năm học tập và rèn luyện tại ngôi trường Cao Đăng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh và 8 tuần tiếp xúc với thực tế công việc.Em thấy kiến thức của mình tích lũy chưa nhiều nên Em cần phải tìm hiểu và tiếp xúc thực tế nhiều hơn nữa để có nhiều kinh nghiệm. Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này, Em xin chân thành cảm ơn Ban Gám Đốc và các Anh/Chị Phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Long An. Đặc biệt là chị Nguyễn Huỳnh Kim Thoa đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho Em trong suốt quá trình thực tập cũng như cung cấp những số liệu cần thiết cho Em hòan thành chuyên đề tốt nghiệp này. Bên cạnh đó Em cũng chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường cùng tất cả thầy cô đã tận tình dạy dỗ truyền đạt những kiến thức chuyên môn, khả năng hiểu biết và kinh nghiệm cho Em trong suốt thời gian qua. Và hơn hết Em xin bày tỏ lòng biết ơn của Em đến cô Nguyễn Thị Hồng Hà đã tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến cho bài báo cáo thực tập. Trong suốt thời gian thực tập báo cáo Em đã học hỏi rất nhiều từ thực tế công việc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Em hy vọng với những kiến thức mà Em tiếp thu được cùng với sự giúp đỡ của quý thầy cô, Anh/Chị phòng tín dụng. Em sẽ đóng góp một phần nhỏ kiến thức của mình cho sự phát triển của đất nước nói chung và vùng đất Long An nói riêng. Vì lần đầu tiên tiếp xúc với số liệu thực tế mà thời gian và kiến thức rất hạn chế nên Em chưa chuyên sâu và tìm hiểu hết mọi vấn đề. Do đó, bài báo cáo thực tập này sẽ có nhiều sai sót, Em rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp và bổ sung ý kiến của quý thầy cô, Ban Giám Đốc và các Anh/Chị trong ngân hàng. Cuối cùng em xin chúc quý thầy cô được dồi dào sức khỏe và thành công trên con đường giảng dạy của mình. Xin kính chúc Ngân hàng ngày càng phát triển và chúc cho các Anh/Chị trong Ngân Hàng lời chúc sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong thời gian tới. Em xin chân thành biết ơn ! - 1- SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà Long An, Tháng 6 Năm 2015 Sinh viên thực tập NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN - 2- SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Long An, ngày tháng năm Ký tên, đóng dấu NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP - 3- SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà  Long An, ngày tháng năm Ký tên DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT - 4- SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà TMCP: Thương mại cổ phần Vpbank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng NHTM: Ngân hàng thương mại NH: Ngân hàng DN: Doang nghiệp KH: Khách hàng HMTD: Hạn mức tín dụng PGD: Phòng giao dịch CN: Chi nhánh CBCNV: Cán bộ công nhân viên ACB: Ngân hàng Thương Mại Á Châu Vietcombank: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam NHNN: Ngân hàng Nhà nước TSTC: Tài sản thế chấp CBTD: Cán bộ tín dụng TSCC: Tài sản cầm cố TM: Tiền mặt HĐTD: Hợp đồng tín dụng TSĐB: Tài sản đảm bảo DNTD: Dư nợ tín dụng NQH: Nợ quá hạn KCN: Khu công nghiệp NN: Nhà nước - 5- SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh tại VPBank – Chi nhánh Long An Bảng 2.2 : Tình hình huy động vốn tại VPBank – Chi nhánh Long An từ 2012 - 2014 Bảng2. 3: Tình hình cho vay dư nợ tại VPBank – Chi nhánh Long An từ 2012 - 2014 Bảng2. 4: Nợ quá hạn tại VPBank – Chi nhánh Long An từ 2012 - 2014 Bảng2. 5 Bảng 2. 6 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: kết quả hoạt động kinh doanh tại VPBank – Chi nhánh Long An Biểu đồ 2.2: Tình hình huy động vốn tại VPBank – Chi nhánh Long An Biểu đồ 2.3: Tình hình dư nợ tín dụng tiêu dùng tại VPBank – CN Long An giai đoạn 2012 – 2014 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ quá hạn tại VPBank – Chi nhánh Long An từ 2012 - 2014 - 6- SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Kết cấu của đề tài CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG 1.1Khái quát về tín dụng của NHTM 1.1.1Khái niệm tín dụng của NHTM 1.1.2Các phương thức tín dụng của NHTM 1.1.3Vai trò tín dụng của NHTM 1.1.3.1 Đối với ngân hàng 1.1.3.2 Đối với khách hàng 1.1.3.3 Đối với nền kinh tế 1.2Chất lượng tín dụng tại NHTM 1.2.1Khái niệm chất lượng tín dụng 1.2.2Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng 1.2.3Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng tín dụng 1.3.1 Nhân tố chủ quan 1.3.2 Nhân tố khách quan CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CN LONG AN 2.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển - 7- SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà 2.1.2 Các sản phẩm kinh doanh của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng 2.1.3 Mục tiêu phát triển 2.2 Giới thiệu về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Long An. . 2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2 Các sản phẩm kinh doanh của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng 2.2.2 Cơ cấu tổ chức của NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Long An 2.2.2.1 Sơ đồ tổ chức 2.2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 2.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012-2014 2.2.3.1 Công tác huy động vốn 2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-CN Long An 2.3.1 Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng qua các chỉ tiêu 2.3.1.1 Các chỉ tiêu định tính 2.3.1.2 Các chỉ tiêu định lượng 2.3.2 Đánh giá chung về chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng T TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-CN Long An 2.3.2.1 Những kết quả đạt được 2.3.2.2 Những hạn mức và nguyên nhân 2.3.2.2.1 Hạn chế 2.3.2.2.2 Nguyên nhân 2.3.2.2.2.1 Nguyên nhân bên trong 2.3.2.2.2.2 Môi trường bên ngoài CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CN LONG A 3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của ngân hàng 2015 3.1.1. Định hướng chung - 8- SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà 3.1.2 Phương hướng cụ thể trong giai đoạn 2015-2020 3.2 Gỉai pháp đối với ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng –CN Long An 3.2.1 Hoàn thiện quy trình tín dụng tại NH Việt Nam Thịnh Vượng- CN Long An 3.2.2 Tuân thủ thực hiện nghiêm túc qui trình tín dụng 3.2.3 Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro 3.2.4 Tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát 3.2.5 Giải pháp về tổ chức nhân sự 3.2.6 Đẩy mạnh các hoạt động thuộc Marketing ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-VPB 3.2.6.1 Củng cố mối quan hệ với khách hàng 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý 3.3.1 Đối với Nhà nước 3.3.2 Đối với ngân hàng KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 9- SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài Đã từ lâu, NH trở thành một dịch vụ nền tảng của những quốc gia phát triển. Ngân hàng ra đời góp phần điều tiết các nguồn vốn, là kênh phân phối vốn, điều chuyển vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn. Sở dĩ NH thực hiện được điều này là thông qua vai trò tín dụng. Tín dụng là nhân tố trợ thủ đắc lực giúp cho các thành phần trong xã hội phát triển toàn diện. Trong xu thế toàn cầu hóa nhu cầu tín dụng đối với các thành phần kinh tế càng trở nên cấp thiết hơn. Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng( hay cụ thể hơn là NH ) cũng cạnh tranh gay gắt hơn do có nhiều NH hiện hữu nên vấn đề cấp phát tín dụng ngày càng có nhiều rủi ro và ngày càng được cải thiện về chất lượng lẫn số lượng cho vay. Vậy các NH, đặc biệt là các NHTM, làm thế nào để có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững mạnh trong thời kỳ hội nhập với những đối thủ cạnh tranh đầy tiềm lực và giàu kinh nghiệm? Đây thực sự là vấn đề khá khó khăn cho tất cả các NH. Ngân hàng là tổ chức cung cấp tín dụng và nhiều dịch vụ ngân hàng thuận tiện cho các cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp. Ngân hàng thực hiện các chính sách tiền tệ, vì vậy là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của chính phủ và đang từng bước hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, sự chuyển đổi cơ chế quản lý trong lĩnh vực NH đang diễn ra hết sức phong phú và đa dạng. Song sẽ là không phải không muốn hoàn thiện hơn mà tại không chấp nhận những phần còn thiếu sót còn tồn tại trong hoạt động tín dụng của mình. Qua quá trình nghiên cứu, học tập, tìm hiểu để có thể tiếp cận, xâm nhập và từ những yêu cầu thực tiễn đặt ra, đặc biệt trong quá trình thực tập tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng được sự giúp đỡ và sự khuyến khích của các anh, chị. Đặc biệt là chị Nguyễn Huỳnh Kim Thoa cho em mạnh dạng đi vào nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Long An” để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận về chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - 10- SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân [...]... và thực tiễn liên quan đến chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chủ yếu tập trung phân tích chất lượng tín dụng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng, chủ yếu trong... 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CN LONG AN CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CN LONG AN - 11SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà CHƯƠNG 1: : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về tín dụng của NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng của NHTM Tín dụng là mối quan hệ giao dịch... liên quan đến công tác tín dụng trong hệ thống Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp: Đặt câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp các cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định cũng như ban lãnh đạo tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Long An 5 Kết cấu của đề tài Chuyên đề được chia làm 3 chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG... hạn mức tín dụng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng và các loại hình cho vay khác 1.1.3 Vai trò tín dụng của NHTM 1.1.3.1 Đối với ngân hàng  Tín dụng là hoạt động chính của ngân hàng, đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cho ngân hàng  Tín dụng của ngân hàng lớn mà mức dư nợ thấp chứng tỏ ngân hàng làm ăn có hiệu quả, uy tín của ngân hàng. .. phẩm tín dụng, giúp ngân hàng giảm bớt chi phí mà vẫn đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tín dụng còn giúp NH tạo dựng được uy tín tốt với khách hàng đến với NH Khi chất lượng tín dụng đã được nâng cao khi đó nguồn vốn đã được sử dụng đúng mục đích, NH được đảm bảo đúng thời hạn thu hồi vốn, tạo điều kiện mở rộng tín dụng cùng những hoạt động khác của NH Từ đó, ngân hàng nâng. .. trực tiếp chất lượng tín dụng trung dài hạn của ngân hàng Chỉ tiêu này càng thấp (5%) thì chất lượng tín dụng của ngân hàng càng thấp Chỉ tiêu nợ quá hạn X100 Chỉ tiêu nợ quá hạn là một trong những chỉ số quan trọng để đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng Các NH có chỉ số... đó, trong kinh doanh tín dụng, chất lượng tín dụng ngân hàng được thể hiện ở sự thỏa mãn nhu cầu vay vốn của khách hàng, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, đồng thời phải đảm bảo sự tồn tại và phát triển của ngân hàng Với cách định nghĩa như trên, chất lượng tín dụng ở đây sẽ được đánh giá trên 3 góc độ: ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế Đối với NHTM: chất lượng tín dụng thể hiện ở... dẫn đến rủi ro trong tín dụng NH là điều khó dự đoán nhưng bù lại nó lại chi m một tỷ lệ không lớn, mặt khác NH thường được chia sẻ thiệt hại bởi công ty Bảo hiểm hoặc nhà nước hỗ trợ - 20SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CN LONG AN 2.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) 2.1.1 Lịch sử hình... hoạt động tín dụng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng- CN Long An 2.3.1 Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng qua các chỉ tiêu 2.3.1.1 Các chỉ tiêu định tính Trong nền kinh tế thị trường gay gắt và nhiều biến động, kéo theo sự chuyển biến sâu sắc trong ngành ngân hàng tài chính Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam - 29SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà Thịnh Vượng. .. tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động của khách hàng, kéo theo sự phát triển của nền kinh tế Vì vậy, việc nâng cao chất lượng tín dụng là một tất yếu khách quan vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của bản thân các NHTM - 16SVTH:Nguyễn Thị Huyền Trân GVHD:Nguyễn Thị Hồng Hà 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của NHTM Do đó, đo lường chất lượng tín dụng . quan đến chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CN LONG AN CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CN LONG AN - 11- SVTH:Nguyễn Thị Huyền. pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Long An để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận về chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Long An, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Long An, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Long An, 3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn