Một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn tới (2001 - 2005).DOC

15 761 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:01

Một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn tới (2001 - 2005). Một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trong giai đoạn tới (2001 - 2005)A. Đặt vấn đềTrong các nền kinh tế hiện nay, kể cả các nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp vừa nhỏ (DNV&N) đều có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ tạo ra một tỷ lệ GDP đáng kể, mà còn góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội, tận dụng khai thác tốt các tiềm năng nguồn lực tại chỗ. Vì vậy nhiều nớc trên thế giới đã có chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa nhỏ.ở nớc ta, nhất là trong thời kỳ đổi mới chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp vừa nhỏ đã có những bớc phát triển nhanh chóng. Tới nay, theo kết quả điều tra thì các doanh nghiệp vừa nhỏ đã tạo ra tổng sản phẩm chiếm gần 80% GDP, chiếm 79% lực lợng lao động của cả nớc, góp 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, chủ yếu là xuất khẩu gạo, thuỷ sản, cà phê, chè kết quả này có đ ợc là do nhà nớc ta đã nhận thức đợc vai trò của các doanh nghiệp vừa nhỏ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trờng định hớng Xã hội chủ nghĩa. Từ đó nhà nớc đã có những chính sách u đãi, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa nhỏ.Mặc dù vậy, trên con đờng phát triển của các doanh nghiệp vừa nhỏ còn gặp rất nhiều khó khăn trở ngại: Trình độ công nghệ sản xuất lạc hậu, khả năng cạnh tranh trên thị trờng trong nớc quốc tế thấp, trình độ quản lý yếu kém, khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn vốn đầu tVậy, phải làm gì để khắc phục những khó khăn, vớng mắc của các doanh nghiệp vừa nhỏ nớc ta hiện nay? Có rất nhiều các giải pháp để giải quyết những khó khăn tồn đọng đó, giúp cho các doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển đúng với tiềm năng vị trí củatrong nền kinh tế thị trờng.Bài viết này em chỉ đề cập đến những khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn vốn tại các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam hiện nay, từ đó đ-a ra một số giải pháp huy động vốn để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của các doanh nghiệp vừa nhỏ trong giai đoạn tới.1Để hoàn thành đợc bài viết này em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo_Thạc sỹ Vũ Cơng đã giúp đỡ hớng dẫn em trong suốt quá trình viết.Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu tài liệu viết bài, nhng do tầm hiểu biết thông tin thu thập đợc còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô.Em xin chân thành cảm ơn!2B. Giải quyết vấn đềI. Khái quát chung về doanh nghiệp vừa nhỏ.1. Quan niệm về doanh nghiệp vừa nhỏ:Thực tế trên thế giới, các nớc có quan niệm rất khác nhau về doanh nghiệp vừa nhỏ, nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự khác nhau này tiêu thức dùng để phân loại quy mô doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên trong hàng loạt các tiêu thức phân loại đó có hai tiêu thức đợc sử dụng phần lớn các n-ớc là quy mô vốn số lợng lao động.Mặt khác việc lợng hoá các tiêu thức để phân loại quy mô doanh nghiệp còn tuỳ thuộc vào những yếu tố nh:+ Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nớc những quy định cụ thể phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.+ Trong ngành nghề khác nhau thì chỉ tiêu độ lớn của các tiêu thức cũng khác nhau.Điều này ta có thể thấy rõ thông qua số liệu bảng 1.Bảng 1: Tiêu thức xác định doanh nghiệp vừa nhỏ một số nớc vùng lãnh thổ.NớcTiêu thức áp dụngSố lao độngTổng vốn hoặc giá trị tài sảnInđônêxiaXingapoThái LanHàn QuốcNhật BảnEUMêhicôMỹ<100<100<100<300 trong CN, XD<200 trong TM&DV<100 trong bán buôn<50 trong bán lẻ<250<250<500<0.6 tỷ Rupi<499 triệu USD<200 Bath<0.6 triệu USD<0,25 triệu USD<10 triệu yên<100 triệu yên<27 triệu ECU<7 triệu USD<20 triệu USDNguồn: Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam NXB CTQG, tr2 .3Tại Việt Nam tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa nhỏ đợc thể hiện trong nghị định 90/2001/NĐ ngày 23-11-2001 của Chính Phủ. Theo quy định này doanh nghiệp vừa nhỏ đợc định nghĩa nh sau: Doanh nghiệp vừa nhỏ là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hành năm không qua 30 ngời.Nh vậy, tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh thoả mãn một trong hai điều kiện trên đều đợc coi là doanh nghiệp vừa nhỏ. Theo cách phân loại này Việt Nam có khoảng 93% trong tổng số doanh nghiệp hiện có là doanh nghiệp vừa nhỏ, cụ thể là 80% các doanh nghiệp nhà nớc thuộc nhóm doanh nghiệp vừa nhỏ, trong khu vực kinh tế t nhân doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm tỷ trọng 97% xét về vốn 99% xét về lao động so với tổng số doanh nghiệp của cả nớc.2. Đặc trng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa nhỏ.2.1 Tính chất hoạt động kinh doanh:Doanh nghiệp vừa nhỏ thờng tập trung nhiều khu vực chế biến dịch vụ, tức là gần với ngời tiêu dùng hơn. Trong đó cụ thể là:+ Doanh nghiệp vừa nhỏ là vệ tinh, chế biến bộ phận chi tiết cho các doanh nghiệp lớn với t cách là tham giatham gia vào các sản phẩm đầu t.+ Doanh nghiệp vừa nhỏ thực hiện các dịch vụ đa dạng phong phú trong nền kinh tế nh các dịch vụ trong quá trình phân phối thơng mại hoá, dịch vụ sinh hoạt giải trí, dịch vụ t vấn hỗ trợ.+ Trực tiếp tham gia chế biến các sản phẩm cho ngời tiêu dùng cuối cùng với t cách là nhà sản xuất toàn bộ.Chính nhờ tính chất hoạt động kinh doanh này mà các doanh nghiệp vừa nhỏ có lợi thế về tính linh hoạt. Có thể nói tính linh hoạt là đặc tính trội của các doanh nghiệp vừa nhỏ, nhờ cấu trúc quy mô nhỏ nên khả năng thay đổi mặt hàng, chuyển hớng kinh doanh thậm chí cả địa điểm kinh doanh đợc coi là mặt mạnh của các doanh nghiệp vừa nhỏ.42.2. Về nguồn lực vật chất:Nhìn chung các doanh nghiệp vừa nhỏ bị hạn chế bởi nguồn vốn, tài nguyên, đất đai công nghệ. Sự hữu hạn về nguồn lực này là do tôn chỉ nguồn gốc hình thành doanh nghiệp. Mặt khác còn do sự hạn hẹp trong các quan hệ với thị trờng tài chính tiền tệ, quá trình tự tích luỹ thờng đóng vai trò quyết định của từng doanh nghiệp vừa nhỏ.Nhận thức về vấn đề này các quốc gia đang tích cựu hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ để họ có thể tham gia tốt hơn trong các tổ chức hỗ trợ để khắc phục sự hạn hẹp này.2.3. Về năng lực quản lý điều hành:Xuất phát từ nguồn gốc hình thành, tính chất, quy mô . các quản trị gia doanh nghiệp vừa nhỏ thờng nắm bắt, bao quát quán xuyến hầu hết các mặt của hoạt động kinh doanh. Thông thờng họ đợc coi là nhà quản trị doanh nghiệp hơn là nhà quản lý chuyên sâu Chính vì vậy mà nhiều kỹ năng, nghiệp vụ quản lý trong các doanh nghiệp vừa nhỏ còn rất thấp so với yêu cầu.2.4. Về tính phụ thuộc hay bị động:Do các đặc trng kể trên nên các doanh nghiệp vừa nhỏ bị thụ động nhiều hơn thị trờng. Cơ hội đánh thức, dẫn dắt thị trờng của họ rất nhỏ. Nguy cơ bị bỏ rơi, phó mặc đợc minh chứng bằng con số doanh nghiệp vừa nhỏ bị phá sản các nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển. Chẳng hạn Mỹ, bìng quân mỗi ngày có tới 100 doanh nghiệp vừa nhỏ phá sản (đơng nhiên lại có số doanh nghiệp tơng ứng phù hợp các doanh nghiệp vừa nhỏ mới xuất hiện), nói cách khác các doanh nghiệp vừa nhỏ có tuổi thọ trung bình thấp.3. Vai trò của các doanh nghiệp vừa nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam.Doanh nghiệp vừa nhỏ có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế mỗi nớc, kể cả các nớc có trình độ phát triển cao. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá nh hiện nay thì các nớc đều chú ý hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho CN lớn, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.5Đối với Việt Nam thì vị trí doanh nghiệp vừa nhỏ lại càng quan trọng. Điều này thể hiện rõ nét nhất trong những năm gần đây. Cụ thể;3.1.Doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các doanh nghiệp.Trong các loại hình sản xuất kinh doanh nớc ta hiện nay doanh nghiệp vừa nhỏ có sức lan toả trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Theo tiêu chí mới thì doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm 93% tổng số các doanh nghiệp thuộc các hình thức: Doanh nghiệp nhà nớc, doanh nghiệp t nhân, công ty cổ phần, doanh nghiệpvốn đầu t nớc ngoài.Qua số liệu tham khảo bảng 2 chúng ta có thể thấy theo tiêu chí về vốn thì doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm 99.6% tổng số các doanh nghiệp t nhân, chiếm 97.38% trong tổng số HTX, chiếm 94.72% trong tổng số các công ty trách nhiệm hữu hạn, chiếm 42.37% trong tổng số các công ty cổ phần 65.88% trong tổng số các doanh nghiệp nhà nớc (Theo tiêu chí về vốn của công văn 681/CP KT ngày 20-06-1998). Nh vậy có thể nói rằng hầu hết các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Namdoanh nghiệp vừa nhỏ.DN Số DNVốn dới 1 tỷ Vốn từ 1-5 tỷ Vốn < 5 tỷ Vốn >5 tỷDN % DN % DN % DN %1. DN trong nớc. 23016 16547 71.9 4076 17.7 20623 89.6 2393 10.9-DNNN 5873 1585 28.0 2284 38.9 3869 65.9 2004 34.1- DNTN 10916 10383 95.1 485 4.4 10868 99.6 48 0.4- HTX 1867 1634 87.5 184 9.9 1818 97.4 49 2.6- CTCF 118 17 14.4 33 28.0 50 42.4 68 57.6- CTTNHH 4242 2928 69.0 1090 25.7 4018 97.7 224 5.282. DN có vốn ĐT nớc ngoài692 123 17.8 107 15.4 230 33.2 462 66.8- 100% vốn nớc ngoài150 19 12.7 26 17.3 45 30 105 70.0- LDTPKTNN 433 77 17.8 58 13.4 135 31.2 298 68.8- LDTPKTTN 59 11 18.6 12 20.3 23 39 36 64- LDTPKTTT 6 6 100 0 0 6 100 0 06- LDTPKTHH 32 11 34.4 8 25.0 19 59.4 13 40.6- Hợp đồng hợp tác KD12 2 16.7 3 25.0 5 41.7 7 58.3Tổng số 23708 16673 70.3 4183 17.6 20856 88 2852 12Nguồn: Theo MPI UNIDO tháng 1/993.2. Doanh nghiệp vừa nhỏ là nơi tạo ra việc làm chủ yếu Việt Nam.Thực tế những năm qua cho thấy toàn bộ các doanh nghiệp vừa nhỏ mà phần lớn là khu vực ngoài quốc doanh là nguồn chủ yếu tạo ra công ăn việc làm cho tất cả các lĩnh vực. Cụ thể từ số liệu của tổng cục thống kê cho thấy doanh nghiệp vừa nhỏ tuyển dụng gần 1 triêuh lao động chiếm 49% lực l-ợng lao động trên phạm vi cả nớc, duyên hải miền Trung số lao động làm việc tại các doanh nghiệp vừa nhỏ so với số lao động trong tất cả các lĩnh vực chiếm cao nhất trong cả nớc (67%), Đông Nam Bộ có tỷ lệ thấp nhất (44%) so với mức trung bình của cả nớc.Cụ thể từ năm 1996 đến nay số lao động làm việc trong khu vực kinh tế t nhân chỉ giảm trong năm 1997, còn lại đều tăng. So sánh với tổng lao động toàn xã hội thì khu vực này chiếm 11% qua các năm, riêng năm 200 là 12%. Năm 2000 số lợng lao động làm việc trong khu vực kinh tế t nhân là 463844 ngời, so với năm 1999 tăng 778681 ngời (tăng 20.14%). Từ năm 1996 đến năm 2000, tốc độ tăng lao động doanh nghiệp bình quân là 2.01%/năm, số lao động làm việc trong doanh nghiệp tăng thêm 48745 ngời (tăng 137.57%).Trong khu vực kinh tế t nhân, lao động trong công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất 2712228 ngời, chiếm 45.67%, lao động trong ngành khai thác 786792 ngời chiếm 16.94%. Qua những số liệu trên ta có thể thấy các doanh nghiệp vừa nhỏ có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm chủ yếu Việt Nam, đáp ứng nhu cầu việc làm của ngời dân, góp phần tạo ra thu nhập nâng cao mức sống cho ngời dân.3.3. Hình thành phát triển đội ngũ các nhà kinh doanh năng động:Sự xuất hiện khả năng phát triển của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào những nhà sàng lập ra chúng. Do đặc thù là số lợng doanh nghiệp vừa nhỏ là rất lớn thờng xuyên phải thay đổi để thích nghi với môi trờng xung quanh, phản ứng với những tác động bất lọi do sự phát triển, xu hớng tịch 7tụ tập trung hoá sản xuất. Sự sáp nhập, giải thể xuật hiện các doanh nghiệp vừa nhỏ thờng xuyên diễn ra trong mọi giai đoạn. Đó là sức ép lớn buộc những ngời quản lý sáng lập ra chúng phải có tính linh hoạt cao trong quản lý điều hành, dám ngh, dám làm chấp nhận sự mạo hiểm, sự có mặt của đội ngũ những ngời quản lý này cùng với khả năng, trình độ, nhận thức của họ về tình hình thị trờng khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh sẽ tác động lớn đến hoạt động của từng doanh nghiệp vừa nhỏ. Họ luôn là ngời đi đầu trong đổi mới, tìm kiếm phơng thức mới, đặt ra nhiệm vụ chuyển đổi cho phù hợp với môi trờng kinh doanh.Đối với một quốc gia thì sự phát triển của nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào sự có mặt của đội ngũ này, chính đội ngũ này sẽ tạo ra một cơ cấu kinh tế năng động, linh hoạt phù hợp cới thị trờng.3.4 Khai thác phát huy tốt các nguồn lực tại chỗ:Từ các đặc trng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vừa nhỏ đã tạo ra cho doanh nghiệp lợi thế về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế đã cho thấy doanh nghiệp vừa nhỏ đã có mặt hầu hết các vùng, địa phơng. Chính điều này đã giúp cho doanh nghiệp tận dụng khai thác tốt các nguồn lực tại chỗ. Chúng ta có thể chứng minh thông qua nguồn lực lao động: doanh nghiệp vừa nhỏ đã sử dụng gần 1/2 lực lợng sản xuất lao động phi nông nghiệp (49%) trong cả nớc, tại một số vùng nó đã sử dụng tuyệt đại đa số lực lợng sản xuất lao động phi nông nghiệp. Ngoài lao động ra doanh nghiệp vừa nhỏ còn sử dụng nguồn tài chính của dân c trong vùng, nguồn nguyên liệu trong vùng để hoạt động sản xuất kinh doanh.Kết luận: Qua các phân tích trên chúng ta có thể thấy rõ vai trò tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa nhỏ tăng lên tiềm năng phát triển của khu vực này rất rộng lớn. Bởi vì cá doanh nghiệp vừa nhỏ đang là động lực cho phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm huy động nguồn vốn trong nớc Vì những lý do đó việc khuyến khích, hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp vừa nhỏgiải pháp quan trọng để thực hiện thành công chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế nớc ta.8III. Giải pháp để huy động các nguồn vốn nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các doanh nghiệp vừa vàdoanh nghiệp vừa nhỏnhỏ Việt Nam.Công việc đổi mới kinh tế nỗ lực thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nớc đã tạo động lực đáng kể đối với sự tăng trởng kinh tế, trong đó có khu vực ngoài quốc doanh Chủ yếu là doanh nghiệp vừa nhỏ. Hiện nay doanh nghiệp vừa nhỏ đang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm, huy động các nguồn vốn trong nớc cho hoạt động kinh doanh tăng trởng kinh tế. Ngoài ra trong quá trình vừa học vừa làm doanh nghiệp vừa nhỏ đã đang đào tạo một đội cgũ các nhà doanh nghiệp trẻ công nhân, với kiến thức tay nghề đang từng bớc đợc hoàn thiện. Xét về mặt quản lý chung doanh nghiệp vừa nhỏ chính là lực lợng quan trọng, góp phần hiệu suất tính lhoạt của nền kinh tế.Nhằm góp phần giải quyết một số khó khăn trong quá trình huy động vốn của các doanh nghiệp vừa nhỏ để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa theo đúng tiềm năng của chúng thì em xin đa ra một số giải pháp sau sau đây:1. Thành lập các quỹ bảo lãnh tín dụng:Từ năm 1995, quỹ bảo lanhc tín dụng đã hoạt động thí điểm Bắc Giang giữa ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn trung tâm t vấn doanh nghiệp Bắc Giang với viện Friedrich Erbut (Đức), sau đó là quỹ bảo lãnh tín dụng giữa NH Công Thơng Việt Nam ngân hàng cân đối Đức với giá trị 1 triêu DEM. Từ những kinh nghiệp khả quan bớc đầu đó Chính Phủ đã ra nghị định số 90/2001/10-CP đáp ứng đợc yêu cầu về thành lập quỹ tín dụng, chúng ta nên nhanh chóng thành lập quỹ này để đáp ứng nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp vừa nhỏdoanh nghiệp vừa nhỏ.Xuất phát từ tình thình thực tế phát triển kinh tế - xã hội của nớc ta, quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa nhỏdoanh nghiệp vừa nhỏ nên là một tổ chức trung gian giữa NH DN, là một định chế tài chính phi lợi nhuận, nằm trong hệ thống NH chịu sự giám sát của NHNN.Nguyên lý cơ bản của quỹ bảo lãnh tín dụng là: Doanh nghiệp vừa nhỏ đi vay ngân hàng với sự bảo lãnh của quỹ tín dụng. Quỹ là ngời trung gian đắc lực giữa ngân hàng các doanh nghiệp vừa nhỏdoanh nghiệp vừa nhỏ trong việc thẩm định dự án của doanh nghiệp để kiến nghị NH cho vay. Quỹ đứng ra bảo lãnh 9cho các khoản vay cong thiếu thế chấp trả nợ thay cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp cha có khả năng trả nợ. Để đợc bảo lãnh doanh nghiệp phải nộp lệ phí bảo lãnh cho quỹ (mức phí thí điểm vừa qua là 1 2% tổng vốn vay). Quỹ có thể chỉ bảo lãnh tối đa 70 80% vốn vay, phần còn lại là NH gánh chịu để nâng cao trách nhiệm thẩm định của ngân hàng.Ngoài ra Nhà nớc còn có thể hỗ trợ quỹ theo hớng:+ Nhà nớc cung cấp vốn ban đầu, không hoặc có thể rút dần them mức tích luỹ vốn của quỹ.+ Nhà nớc tái bảo lãnh miễn phí (một tỉ lệ bất ky) cho quỹ.+ Cũng cho vay u đãi (một tỷ lệ nhất định trên số d bảo lãnh khi cần thiết).2. Tăng cờng nghiệp vụ thuê, mua tài chính:Nh đã trình bày phần II/2 thì nghiệp vụ thuê mua tài chính hiện nay rất thực tế đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ chỗ: giao dịch ngắn, thời hạn thuê mua tơng đối dài, quy mô của hợp đồng thuê đủ lớn để đáp ứng nhu cầu trang bị của doanh nghiệp vừa nhỏ.Nhng theo nghiên cứu của MPDF thì hiện nay các công ty thuê mua tài chính đang gặp một số khó khăn. Hiện thời các công ty thuê mua tài chính không có quyền đợc nhập khẩu thiết bị trực tiếp. Cơ sở đối việc hỗ trợ giám sát hoạt động thuê mua cha hoàn toàn hoàn thiện ví dụ nh cơ quan công an cha có quyền hạn cần thiết để cấp biển đăng ký cho các loại xe thuê mua, việc thực thi các hợp đồng thuê mua vẫn gặp rất nhiều khó khăn, rắc rối. Số l-ợng các công ty thuê mua tài chính bị NHNN Việt Nam hạn chế. Bên cạnh đó quá trình đăng ký gặp rất nhiều trở ngại, mất rất nhiều thời gian. Vì thế để cung cấp vốn một cách khả thi, có hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam thông qua hình thức thuê mua tài chính, nên chăng có một số chính sách thông thoáng hơn cho ngành thuê, mua tài chính. Ngoài ra các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam có thể đề nghị các công ty này cho thuê bất động sản động sản mà họ dự kiến, ký hợp đồng với các công ty tài chính sự hứa hẹn về việc bán tài sản tuỳ theo tình hình.10[...]... mang lại lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiÖp.12 Một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trong giai đoạn tới (2001 - 2005)A. Đặt vấn đề Trong các nền kinh tế hiện nay, kể cả các nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp vừa nhỏ (DNV&N) đều có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ tạo ra một tỷ lệ GDP đáng kể, mà còn góp... đọng đó, giúp cho các doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển đúng với tiềm năng vị trí của trong nền kinh tế thị trờng.Bài viết này em chỉ đề cập đến những khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn vốn tại các doanh nghiƯp võa vµ nhá ë ViƯt Nam hiƯn nay, tõ đó - a ra một số giải pháp huy động vốn để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của các doanh nghiệp vừa nhỏ trong giai đoạn tới. 1 c. Kết luậnVới... trò tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa nhỏ tăng lên tiềm năng phát triển của khu vực này rất rộng lớn. Bởi vì cá doanh nghiệp vừa nhỏ đang là động lực cho phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm huy động nguồn vốn trong nớc Vì những lý do đó việc khuyến khích, hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp vừa nhỏ giải pháp quan trọng để thực hiện thành công chiến lợc phát triển. .. hiện), nói cách khác các doanh nghiệp vừa nhỏ có tuổi thọ trung bình thấp.3. Vai trò của các doanh nghiệp vừa nhỏ trong nỊn kinh tÕ ViƯt Nam. Doanh nghiƯp võa vµ nhá cã vÞ trÝ rÊt quan träng trong nỊn kinh tÕ mỗi nớc, kể cả các nớc có trình độ phát triển cao. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá nh hiện nay thì các nớc đều chú ý hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm huy động tối đa các nguồn... nghiệp vừa nhỏ bị thụ động nhiều hơn thị trờng. Cơ hội đánh thức, dẫn dắt thị trờng của họ rất nhỏ. Nguy cơ bị bỏ rơi, phó mặc đợc minh chứng bằng con số doanh nghiệp vừa nhỏ bị phá sản các nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển. Chẳng hạn Mỹ, bìng quân mỗi ngày có tới 100 doanh nghiệp vừa nhỏ phá sản (đơng nhiên lại có số doanh nghiệp tơng ứng phù hợp các doanh nghiệp vừa nhỏ mới... làm cho xà hội, tận dụng khai thác tốt các tiềm năng nguồn lực tại chỗ. Vì vậy nhiều nớc trên thế giới đà có chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa nhỏ. ở nớc ta, nhất là trong thời kỳ đổi mới chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp vừa nhỏ đà có những bớc phát triển nhanh chóng. Tới nay, theo kết quả điều tra thì các doanh nghiệp vừa nhỏ đà tạo ra tổng sản... các quản trị gia doanh nghiệp vừa nhỏ thờng nắm bắt, bao quát quán xuyến hầu hết các mặt của hoạt động kinh doanh. Thông thờng họ đợc coi là nhà quản trị doanh nghiệp hơn là nhà quản lý chuyên sâu Chính vì vậy mà nhiều kỹ năng, nghiệp vụ quản lý trong các doanh nghiệp vừa nhỏ còn rất thấp so với yêu cầu.2.4. Về tính phụ thuộc hay bị động: Do các đặc trng kể trên nên các doanh nghiệp vừa. .. lao động: doanh nghiệp vừa nhỏ đà sử dụng gần 1/2 lực lợng sản xuất lao động phi nông nghiệp (49%) trong cả nớc, tại một số vùng nó đà sử dụng tuyệt đại đa số lực lợng sản xuất lao động phi nông nghiệp. Ngoài lao động ra doanh nghiệp vừa nhỏ còn sử dụng nguồn tài chính của dân c trong vùng, nguồn nguyên liệu trong vùng để hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết luận: Qua các phân tích trên... năng động, linh hoạt phù hợp cới thị trờng.3.4 Khai thác phát huy tốt các nguồn lực tại chỗ:Từ các đặc trng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vừa nhỏ đà tạo ra cho doanh nghiệp lợi thế về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. Thùc tÕ ®· cho thÊy doanh nghiƯp võa nhỏ đà có mặt hầu hết các vùng, địa phơng. Chính điều này đà giúp cho doanh nghiệp tận dụng khai thác tốt các. .. Ngoài ra các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam có thể đề nghị các công ty này cho thuê bất động sản động sản mà họ dự kiến, ký hợp đồng với các công ty tài chính sự hứa hẹn về việc bán tài sản tuỳ theo tình h×nh.10 2.2. Về nguồn lực vật chất:Nhìn chung các doanh nghiệp vừa nhỏ bị hạn chế bởi nguồn vốn, tài nguyên, đất đai công nghệ. Sự hữu hạn về nguồn lực này là do tôn chỉ nguồn . Một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn tới (2001 - 2005)A. Đặt vấn đ Trong. nguồn vốn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay, từ đó đ-a ra một số giải pháp huy động vốn để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của các doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn tới (2001 - 2005).DOC, Một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn tới (2001 - 2005).DOC, Một số giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong giai đoạn tới (2001 - 2005).DOC, Doanh nghiệp vừa và nhỏ là nơi tạo ra việc làm chủ yếu ở Việt Nam. Hình thành và phát triển đội ngũ các nhà kinh doanh năng động:, Khai thác và phát huy tốt các nguồn lực tại chỗ:, Thành lập các quỹ bảo lãnh tín dụng: Tăng cờng nghiệp vụ thuê, mua tài chính:, Ngân hàng nên có các chính sách hỗ trợ vốn thông qua hình thức, KÕt luËn