LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM-THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TRƯNG.doc

50 1,463 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:01

LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM-THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TRƯNG MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU .3NỘI DUNG 4CHƯƠNG I: LẠM PHÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4I. Các lý thuyết về lạm phát .41. Khái niệm 42. Bản chất của lạm phát 63. Nguyên nhân lạm phát 6II. Các loại lạm phát .9III. Lạm phát được tính như thế nào? (đo lường lạm phát) 12IV. Hậu quả của lạm phát 13V. Tác động của lạm phát đến nền kinh tế 15CHƯƠNG II: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ .17I. Khái niệm .17II. Vai trò của tăng trưởng kinh tế .18III. Mối quan hệ giữa lạm phát tăng trưởng kinh tế .18CHƯƠNG III: LẠM PHÁT VIỆT NAM-THỰC TRẠNG ĐẶC TRƯNG .19I. Thời kỳ 1976-1980 19II. Thời kỳ 1981-1988 .21III. Chuyển theo kinh tế thị trường .27CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRÊN THẾ GIỚI .41I. Mỹ 41II. Nhật 42III. Zimbabwe 43CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT .44I. Chống lạm phát bằng cách giảm cầu .441II. Chống lạm phát bằng cách tác động lên cung 46III. Chống lạm phát do quán tính 47KẾT LUẬN 48TÀI LIỆU THAM KHẢO .492LỜI NÓI ĐẦUTrong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới Việt Nam, lạm phát nổi lên là một vấn đề đáng quan tâm về vai trò của nó đối với sự nghiệp phát triển kinh tế. Nghiên cứu lạm phát, kiềm chế chống lạm phát được thực hiện nhiều các quốc gia trên thế giới. Càng ngày cùng với sự phát triển đa dạng phong phú của nền kinh tế, nguyên nhân của lạm phát cũng ngày càng phức tạp. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế thị trường nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước, việc nghiên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân các biện pháp chống lạm phát có vai trò to lớn góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.3NỘI DUNGCHƯƠNG I: LẠM PHÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGI. CÁC LÝ THUYẾT VỀ LẠM PHÁT1. Khái niệmKhi phân tích lưu thông tiền giấy theo chế độ bản vị vàng, Mác đã khẳng định một qui luật: “Việc phát hành tiền giấy phải được giới hạn số lượng vàng thực sự lưu thông nhờ các đại diện tiền giấy của mình’’, với qui luật này, khi khối lượng tiền giấy do nhà nước phát hành lưu thông vượt quá mức giới hạn số lượng vàng hoặc bạc mà nó đại diện thì giá trị của tiền giấy sẽ giảm xuống tình trạng lạm phát xuất hiện. Có thể xem đây như là một định nghĩa của Mác về lạm phát. Song có những vấn đề cần phân tích cụ thể hơn. Tiền giấy nước ta cũng như tất cả các nước khác hiện đều không theo chế độ bản vị vàng nữa, do vậy người ta có thể phát hành tiền theo nhu cầu chi của nhà nước, chứ không theo khối lượng vàng mà đồng tiền đại diện. Điều đó hoàn toàn khác với thời Mác.Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đã xuất hiện nhiều lý thuyết khác nhau vế lạm phát. Trong số các dó có các lý thuyết chủ yếu là:Lý thuyết cầu do nhà kinh tế Anh nổi tiếng John Keynes đề xướng. Ông đã qui nguyên nhân cơ bản của lạm phát về sự biến động cung cầu. Khi mức cung đã đạt đến tột đỉnh vượt quá mức cầu, dẫn đến đình đốn sản suất, thì nhà nước cần phải tung thêm tiền vào lưu thông, tăng các khoản chi nhà nước, tăng tín dụng, nghĩa là tăng cầu để đạt tới mức cân bằng với cung vượt cung. Khi đó đã xuất hiên lạm phát, lạm phát đây có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển. Vậy là trong điều kiện nền kinh tế phát triển có hiệu quả, tiến bộ kỹ thuật được áp dụng tích cực, cơ cấu kinh tế được đổi mới nhanh đúng hướng thì lạm phát đã là một công cụ để tăng trưởng kinh tế, chống suy thoái. Thực tế của các nền kinh tế thị trường trong thời kỳ sau 4chiến tranh thế giới thứ hai đã chứng tỏ điều đó. Nhưng khi nền kinh tế đã vào thời kỳ phát triển kém hiệu quả, tiến bộ kỹ thuật được áp dụng chậm chạp, cơ cấu kinh tế được đổi mới theo các hướng không đúng hay trì trệ, thiết bị kỹ thuật cũ tồn đọng đầy ứ. v. v . thì lạm phát theo lý thuyết cầu đã không còn là công cụ tăng trưởng kinh tế nữa.Lý thuyết chi phí cho rằng lạm phát nảy sinh do mức tăng các chi phí sản xuất, kinh doanh đã nhanh hơn mức tăng năng suất lao động. Mức tăng chi phí này chủ yếu là do tiền lương được tăng lên, giá các nguyên nhiên vật liệu tăng, công nghệ cũ kỹ không được đổi mới, thể chế quản lý lạc hậu không giảm được chi phí . Đặc biệt là trong những năm 70 do giá dầu mỏ tăng cao, đã làm cho lạm phát gia tăng nhiều nước. Vậy là chi phí tăng đến mức mà mức tăng năng suất lao động xã hội đã không bù đắp được mức tăng chi phí khiến cho giá cả tăng cao lạm phát xuất hiện. đây suy thoái kinh tế đã đi liền với lạm phát. Do đó, các giải pháp chống lạm phát không thể không gắn liền với các giải pháp chống suy thoái. Kể từ cuối những năm 60 nền kinh tế thế giới đã rơi vào thời kỳ suy thoái với nghĩa là tốc độ tăng trưởng bị chậm lại, kể từ đó vai trò là công cụ tăng trưởng của lạm phát đã không còn nữa.Lý thuyết cơ cấu được phổ biến nhiều nước đang phát triển. Theo lý thuyết này thì lạm phát nảy sinh là do sự mất cân đối sâu sắc trong chính cơ cấu cơ của nền kinh tế mất cân đối giữa tích luỹ tiêu dùng, giữa công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ, giữa công nghiệp nông nghiệp giữa sản xuất dịch vụ . Chính sự mất cân đối trong cơ cấu kinh tế đã làm cho nền kinh tế phát triển không có hiệu quả, khuyến khích các lĩnh vực đòi hỏi chi phí tăng cao phát triển. xét về mặt này lý thuyết cơ cấu trùng hợp với lý thuyết chi phí.Cũng có thể kể ra các lý thuyết khác nữa như lý thuyết tạo lỗ trống lạm phát lý thuyết số lượng tiền tệ . song dù có khác nhau về cách lý giải nhưng hầu như tất cả các lý thuyết đều thừa nhận: lạm phát chỉ xuất hiện khi mức giá cả chung tăng lên, do đó làm cho giá trị của đồng tiền giảm xuống. Định 5nghĩa này có một điểm chung là hiện tượng giá cả chung tăng lên giá trị đồng tiền giảm xuống. Tốc độ lạm phát được xác định bởi tốc độ thay đổi mức giá cả.Tóm lại, lạm phát là hiện tượng cung tiền tệ tăng lên kéo dài làm cho mức giá cả chung tăng nhanh kéo dài trong một thời gian dài.2. Bản chất của lạm phát: là một hiện tượng tiền tệ khi những biến động tăng lên của giá cả diễn ra trong một thời gian dài.3. Nguyên nhân lạm phátCó rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát, trong đó "lạm phát do cầu kéo" "lạm phát do chi phí đẩy" được coi là hai thủ phạm chính. Cân đối thu chi là điều không thể tránh khỏi khi xảy ra lạm phát.+ Lạm phát do cầu kéo ( lạm phát do cầu): xảy ra khi tổng cầu tăng trong khi tổng cung không đổi hoặc tăng chậm hơn tổng cầu. Có nhiều nguyên nhân làm tăng tổng cầu: - Do tăng chi tiêu của các hộ gia đình tăng đầu tư của các doanh nghiệp. Khi đó, có một lượng tiền lớn được tung ra mua hàng hoá dịch vụ gây ra sự thừa tiền trong lưu thông, dẫn đến việc đồng tiền bị mất giá. - Do tăng cán cân thương mại, khiến cho nước ngoài tăng mua hàng trong nước, còn người trong nước giảm mua hàng nước ngoài. - Do Chính phủ tăng chi tiêu hoặc giảm thuế. Nếu chính phủ tăng chi tiêu của mình dành cho hàng hoá dịch vụ, lượng tiền mà chính phủ chi mua hàng hoá dịch vụ sẽ được đưa trực tiếp vào nền kinh tế, làm tăng tổng cầu. Nếu Chính phủ giảm thuế hoặc tăng chi chuyển nhượng thì sẽ làm tăng thu nhập khả dụng, từ đó làm tăng tiêu dùng của hộ gia đình, tức là tăng cầu. Hiện nay, nguyên nhân tăng chi tiêu của Chính phủ là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng lạm phát cao. - Do việc kiểm soát lượng cung tiền của ngân hàng trung ương còn hạn chế. Ngân hàng trung ương không kiểm soát được lượng cung tiền hợp lí, cung tiền tăng làm tăng lãi suất, kích thích tăng đầu tư tư nhân làm tăng cầu. 6Nhiều người có trong tay một khoản tiền lớn họ sẵn sàng chi trả cho một hàng hoá hay dịch vụ với mức giá cao hơn bình thường. Khi nhu cầu về một mặt hàng tăng lên sẽ kéo theo sự tăng lên về giá cả của mặt hàng đó. Giá cả của các mặt hàng khác cũng theo đó leo thang, dẫn đến sự tăng giá của hầu hết các loại hàng hoá trên thị trường. Lạm phát do sự tăng lên về cầu được gọi là “lạm phát do cầu kéo”, nghĩa là cầu về một hàng hoá hay dịch vụ ngày càng kéo giá cả của hàng hoá hay dịch vụ đó lên mức cao hơn. Các nhà khoa học mô tả tình trạng lạm phát này là”quá nhiều tiền đuổi theo quá ít hàng hoá”.+ Lạm phát do chi phí đẩy ( lạm phát do cung): xảy ra khi chi phí sản xuất gia tăng hoặc năng lực sản xuất của quốc gia bị giảm sút, trong cả hai trường hợp đều tạo ra áp lực tăng giá. - Chi phí sản xuất tăng có thể do các nguyên nhân sau: do gia tăng tiền lương danh nghĩa, tăng giá nguyên-nhiên-vật liệu, . Do chi phí sản xuất tăng nên doanh nghiệp buộc phải tăng giá sản phẩm nhằm bảo đảm lợi nhuận, cuối cùng, thị trường cân bằng tại mức giá cao hơn ban đầu. - Năng lực sản xuất của quốc gia giảm có thể do các nguyên nhân như: giảm sút nguồn nhân lực, do sự gia tăng tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên, do sự biến động chính trị, chiến tranh, thiên tai, . Do năng lực sản xuất suy giảm nên khả năng đáp ứng nhu cầu giảm, gây khan hiếm hàng hoá tăng giá cả. Chi phí của các doanh nghiệp bao gồm tiền lương, giá cả nguyên liệu đầu vào, máy móc, chi phí bảo hiểm cho công nhân, thuế . Khi giá cả của một hoặc vài yếu tố này tăng lên thì tổng chi phí sản xuất của các xí nghiệp chắc chắn cũng tăng lên. Các xí nghiệp vì muốn bảo toàn mức lợi nhuận của mình sẽ tăng giá thành sản phẩm. Mức giá chung của toàn thể nền kinh tế cũng tăng.Cả hai trường hợp nêu trên tuy có cơ chế tác động khác nhau nhưng cùng có một kết quả sau cùng: nền kinh tế vừa bị lạm phát vừa giảm sản lượng. 7+ Lạm phát do cơ cấu: Ngành kinh doanh có hiệu quả tăng tiền công danh nghĩa cho người lao động. Ngành kinh doanh không hiệu quả, vì thế, không thể không tăng tiền công cho người lao động trong ngành mình. Nhưng để đảm bảo mức lợi nhuận, ngành kinh doanh kém hiệu quả sẽ tăng giá thành sản phẩm. Lạm phát nảy sinh từ đó.+ Lạm phát do cầu thay đổi: Giả dụ lượng cầu về một mặt hàng giảm đi, trong khi lượng cầu về một mặt hàng khác lại tăng lên. Nếu thị trường có người cung cấp độc quyền giá cả có tính chất cứng nhắc phía dưới (chỉ có thể tăng mà không thể giảm), thì mặt hàng mà lượng cầu giảm vẫn không giảm giá. Trong khi đó mặt hàng có lượng cầu tăng thì lại tăng giá. Kết quả là mức giá chung tăng lên, dẫn đến lạm phát.+ Lạm phát do xuất khẩu: Xuất khẩu tăng dẫn tới tổng cầu tăng cao hơn tổng cung, hoặc sản phẩm được huy động cho xuất khẩu khiến lượng cung sản phẩm cho thị trường trong nước giảm khiến tổng cung thấp hơn tổng cầu. Lạm phát nảy sinh do tổng cung tổng cầu mất cân bằng.+ Lạm phát do nhập khẩu: Khi giá hàng hoá nhập khẩu tăng thì giá bán sản phẩm đó trong nước cũng tăng. Lạm phát hình thành khi mức giá chung bị giá nhập khẩu đội lên.Khi lạm phát xảy ra, giá trị của đồng tiền sụt giảm.+ Lạm phát tiền tệ: Cung tiền tăng (chẳng hạn do ngân hàng trung ương mua ngoại tệ vào để giữ cho đồng tiền trong nước khỏi mất giá so với ngoại tệ; hay chẳng hạn do ngân hàng trung ương mua công trái theo yêu cầu của nhà nước) khiến cho lượng tiền trong lưu thông tăng lên là nguyên nhân gây ra lạm phát.+ Lạm phát do quán tính: - Lạm phát do quán tính hay lạm phát dự kiến là tỷ lệ lạm phát hiện tại mà mọi người dự kiến nó sẽ tiếp tục trong tương lai. Tỷ lệ này được đưa vào các hợp đồng kinh tế, các kế hoạch hay các loại thoả thuận khác. Và, chính 8vì mọi người đều đưa tỷ lệ lạm phát dự kiến này vào mọi hoạt động của mình nên cuối cùng nó trở thành hiện thực. Một ví dụ cụ thể của hiện tượng lạm phát do quán tính là khi nền kinh tế bị lạm phát cao, mọi người có xu hướng chỉ giữ lại một lượng tiền mặt tối thiểu để chi tiêu hằng ngày, họ đem tiền đổi lấy các đồng tiền mạnh khác, vàng hay các loại hàng hoá để tích trữ giá trị, làm tăng lượng tiền lưu thông trên thị trường, càng làm đồng tiền mất giá tăng lạm phát. II. CÁC LOẠI LẠM PHÁTCăn cứ vào tốc độ lạm phát người ta chia ra làm ba loại lạm phát khác nhau.1. Lạm phát vừa phải xảy ra khi giá cả tăng chậm mức một con số hay dưới 10% một năm. Hiện phần lớn các nước TBCN phát triển đang có lạm phát vừa phải. Trong điều kiên lạm phát vừa phải giá cả tăng chậm thường xấp xỉ bằng mức tăng tiền lương, hoặc cao hơn một chút do vậy đồng tiền bị mất giá không lớn, điều kiện kinh doanh tương đối định tác hại của lạm phát đây là không đáng kể.2. Lạm phát phi mã xảy ra khi giả cả bắt đầu tăng với tỷ lệ hai hoặc ba con số như 20%, 100% hoặc 200% . một năm. Khi lạm phát phi mã đã hình thành vững chắc, thì các hợp đồng kinh tế được ký kết theo các chỉ số giá hoặc theo hợp đồng ngoại tệ mạnh nào đó do vậy đã gây phức tạp cho việc tính toán hiệu quả của các nhà kinh doanh, lãi suất thực tế giảm tới mức âm, thị trường tài chính tàn lụi, dân chúng thi nhau tích trữ hàng hoá vàng bạc bất động sản . Dù có những tác hại như vậy nhưng vẫn có những nền kinh tế mắc chứng lạm phát phi mã mà tốc độ tăng trưởng vẫn tốt như Brasin Itxaraen. Về các trường hợp này cho đến nay chúng ta chưa đủ thông tin các công trình nghiên cứu giải thích một cách có khoa học có căn cứ.93. Siêu lạm phát xảy ra khi tốc độ tăng giá vượt xa mức lạm phát phi mã, được các nhà kinh tế xem như là căn bệnh chết người không hề có một chút tác động gọi là tốt nào. Người ta đã dẫn ra các cuộc siêu lạm phát nổ ra điển hình Đức năm 1920-1923, hoặc sau chiến tranh thế giới thứ haiở Trung quốc Hunggari .Xem xét các cuộc siêu lạm phát xảy ra người ta đã rút ra một nét chung là: thứ nhất tốc độ lưu thông của tiền tệ tăng lên ghê gớm; thứ hai giá cả tăng nhanh vô cùng không định; thứ ba tiền lương thực tế biến động rất lớn thường bị giảm mạnh; thứ tư cùng với sự mất giá của tiền tệ mọi người có tiền đều bị tước đoạt ai có tiền càng nhiều thì bị tước đoạt càng lớn; thứ năm hầu hết các yếu tố của thị trường đều bị biến dạng bóp méo hoặc bị thổi phồng do vậy các hoạt động kinh doanh rơi vào tình trạng rối loạn. Siêu lạm phát thực sự là một tai hoạ, song điều may mắn siêu lạm phát là hiện tượng cực hiếm. Nó đã xảy ra trong thời kỳ chiến tranh, sau chiến tranh. Có thể có một cách phân loại lạm phát tuỳ theo tác động của chúng đối với nền kinh tế. Nhà kinh tế học người Mỹ PaunA. Samuelson đã phân biệt lạm phát cân bằng có dự đoán trước với lạm phát không cân bằng không được dự đoán trước. Theo Samuelson trong trường hợp lạm phát cân bằng có dự đoán trước, toàn bộ giá cả đều tăng tăng với một chỉ số ổn định được dự báo, mọi thu nhập cũng tăng theo. Chẳng hạn mức lạm phát là 10% mọi người sẽ điều chỉnh hoạt động của mình theo thước đo đó. Nếu lãi suất thực tế là 6% một năm thì nay những người có tiền cho vay sẽ điều chỉnh mức lãi suất này lên tới 16% một năm. Công nhân viên chức sẽ được tăng lương lên 10% một năm . Vậy là một cuộc lạm phát cân bằng có dự đoán trước đã không gây ra một tác hại nào đối với sản lượng thực tế, hiệu quả hoặc phân phối thu nhập. Trên thực tế hiếm có thể xảy ra một cuộc lạm phát như vậy, vì khi một khối lượng tiền tệ được ném thêm vào lưu thông, giá cả mọi hàng hoá không vì thế mà tăng ngay, nếu lạm phát chưa sang giai đoạn phi mã thì mức gia 10[...]... mặt nói chung những người gửi tiền tiết kiệm đánh mất của cải nhanh nhất.13 MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 3NỘI DUNG 4CHƯƠNG I: LẠM PHÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4I. Các lý thuyết về lạm phát 41. Khái niệm 42. Bản chất của lạm phát 63. Nguyên nhân lạm phát 6II. Các loại lạm phát 9III. Lạm phát được tính như thế nào? (đo lường lạm phát) 12IV. Hậu quả của lạm phát 13V. Tác động của lạm phát đến nền... phát đến nền kinh tế 15CHƯƠNG II: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 17I. Khái niệm 17II. Vai trò của tăng trưởng kinh tế 18III. Mối quan hệ giữa lạm phát tăng trưởng kinh tế 18CHƯƠNG III: LẠM PHÁT VIỆT NAM-THỰC TRẠNG ĐẶC TRƯNG 19I. Thời kỳ 1976-1980 19II. Thời kỳ 1981-1988 21III. Chuyển theo kinh tế thị trường 27CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRÊN THẾ GIỚI 41I. Mỹ 41II.... tỉ lệ lạm phát đạt mức phi mã 125,000%/năm đạt mức kỷ lục 231 triệu phần trăm vào tháng 7 năm 2008 so với tháng 7 năm 2007Đồng tiền ngày một mất giá, khiến người dân rơi vào cảnh tỉ phú đói nghèo.CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁTDù lạm phát là do nguyên nhân nào gây ra thì nguyên tắc hành động chung để chống lạm phát vẫn là giảm lượng cung tiền. Chính phủ có thể kiềm chế lạm phát bằng... doanh rơi vào tình trạng rối loạn. Siêu lạm phát thực sự là một tai hoạ, song điều may mắn siêu lạm phát là hiện tượng cực hiếm. Nó đã xảy ra trong thời kỳ chiến tranh, sau chiến tranh. Có thể có một cách phân loại lạm phát tuỳ theo tác động của chúng đối với nền kinh tế. Nhà kinh tế học người Mỹ PaunA. Samuelson đã phân biệt lạm phát cân bằng có dự đốn trước với lạm phát khơng cân bằng khơng... tung thêm tiền vào lưu thông, tăng các khoản chi nhà nước, tăng tín dụng, nghĩa là tăng cầu để đạt tới mức cân bằng với cung vượt cung. Khi đó đã xuất hiên lạm phát, lạm phát đây có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển. Vậy là trong điều kiện nền kinh tế phát triển có hiệu quả, tiến bộ kỹ thuật được áp dụng tích cực, cơ cấu kinh tế được đổi mới nhanh đúng hướng thì lạm phát đã là một... Nhật 42III. Zimbabwe 43CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT 44I. Chống lạm phát bằng cách giảm cầu 441 NỘI DUNGCHƯƠNG I: LẠM PHÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGI. CÁC LÝ THUYẾT VỀ LẠM PHÁT1. Khái niệmKhi phân tích lưu thông tiền giấy theo chế độ bản vị vàng, Mác đã khẳng định một qui luật: “Việc phát hành tiền giấy phải được giới hạn số lượng vàng thực sự lưu thông nhờ các đại diện tiền giấy của... trường.Chính chế độ độc quyền cơ chế quan liêu bao cấp đã là một trong những nguyên nhân chủ yếu đưa nền kinh tế Việt Nam tới tình trạng kém hiệu quả lạm phát cao. Lạm phát của một nền kinh tế đóng cửa phụ thuộc một chiều vào các nguồn tài trợ bên ngoài. Nền kinh tế Việt Nam cho đến năm 1988 về cơ bản vẫn là vẫn là một nền kinh tế đóng cửa, tuy đã có luật đầu tư khà cởi mở. Từ trước năm 1988... nhà nước phát hành lưu thông vượt quá mức giới hạn số lượng vàng hoặc bạc mà nó đại diện thì giá trị của tiền giấy sẽ giảm xuống tình trạng lạm phát xuất hiện. Có thể xem đây như là một định nghĩa của Mác về lạm phát. Song có những vấn đề cần phân tích cụ thể hơn. Tiền giấy nước ta cũng như tất cả các nước khác hiện đều không theo chế độ bản vị vàng nữa, do vậy người ta có thể phát hành... của lạm phát hơn. 3. Chống lạm phát do quán tính: Sử dụng các phương tiện thơng tin đại chúng, các động thái của Chính phủ đúng lúc đúng mức nhằm trấn an các thành phần kinh tế, làm cho họ tin tưởng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế, tin rằng lạm phát sẽ được khống chế có hiệu quả trong tương lai gần. Do đó, họ loại bỏ trong kế hoạch của mình các yếu tố liên quan đến tốc độ lạm phát. .. nặng nề.Như vậy lạm phát đã ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống kinh tế xã hội ,và nhà nước phải cần bằng giữa nhu cầu khuyến khích tăng trưởng kinh tế địi hỏi phải kiểm sốt được lạm phát. CHƯƠNG II: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾI. KHÁI NIỆMTăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng, tốc độ quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Sự tăng trưởng được so sánh . trầm trọng dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao.CHƯƠNG II I : LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TRƯNGI. THỜI KỲ 1976-1980Năm 1976, Việt Nam thống nhất đổi. tăng lên là nguyên nhân gây ra lạm phát. + Lạm phát do quán tính: - Lạm phát do quán tính hay lạm phát dự kiến là tỷ lệ lạm phát hiện tại mà mọi người dự
- Xem thêm -

Xem thêm: LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM-THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TRƯNG.doc, LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM-THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TRƯNG.doc, LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM-THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TRƯNG.doc, Khái niệm, LẠM PHÁT ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO? ĐO LƯỜNG LẠM PHÁT HẬU QUẢ CỦA LẠM PHÁT Ai là nạn nhân của lạm phát?, TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN NỀN KINH TẾ - Các hiệu ứng tích cực :, II: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ I. KHÁI NIỆM, Chống lạm phát bằng cách giảm cầu: Có thể giảm cầu bằng các chính

Từ khóa liên quan