Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.doc

67 818 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:00

Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng LỜI NÓI ĐẦUVấn đề nghiên cứu:Phần lớn các ngân hàng thương mại hai mảng dịch vụ kinh doanh chính, đó là dịch vụ Ngân hàng bán buôn dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Cả hai mảng dịch vụ này đều rất quan trọng đối với sự tăng trưởng phát triển của một Ngân hàng thương mại. Nếu như dịch vụ Ngân hàng bán buôn thể mang lại doanh số hoạt động phần thu nhập lớn thì dịch vụ Ngân hàng bán lẻ lại mang lại nguồn thu nhập bền vững ổn định. Ngoài ra, hai dịch vụ này còn tác dụng bổ sung cho nhau để phát triển.Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ được biết đến như chiếc cầu nối trực tiếp khách hàng với Ngân hàng. Mà bản thân thẻ đã là cả một Ngân hàng bán lẻ, từ khi thẻ ra đời nó đã đánh dấu sự bùng nổ của dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. được biết đến như một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt hữu hiệu, với tính năng vượt trội như nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả, tiết kiệm các chi phí. Thẻ đã thực sự tạo tạo ra một cuộc cách mạng trong công nghệ Ngân hàng. Mục đích nghiên cứu: “Ứng dụng công nghệ phát triển hàng hóa dịch vụ” - Đó là mục tiêu lớn thứ 2 mà đề án phát triển kinh doanh ở môi trường đô thị mà Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hướng tới. Việc mở rộng kinh doanh dịch vụ, phát triển ngân hàng bán lẻ, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao "trọng trách" chính cho các chi nhánh đứng chân trên địa bàn các đô thị.Các dự án công nghệ tin học được triển khai đã hỗ trợ quá trình giao dịch làm tăng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố. Nổi bật trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ở khu vực đô thị trong thời gian qua phải kể đến là hoạt động đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua nghiệp vụ thẻ thanh toán. Cho đến nay, số lượng máy ATM được lắp đặt đưa vào sử dụng tại khu vực đô thị là 1.268 máy, chiếm 68% tổng số máy của toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hiện đang hoạt động. Phần lớn các máy ATM được lắp đặt tại trụ sở chi nhánh, khu công nghiệp lớn, khu du lịch, nhiều tuyến phố chính, nhiều trường đại học chuyên nghiệp. Riêng tại 5 thành phố lớn đã phát hành tới 80% tổng số thẻ ghi nợ nội địa của toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam.Sau 10 năm không cấp phép thành lập cho bất cứ ngân hàng nào, tháng 11/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đã chấp thuận về mặt nguyên tắc với đề án thành lập ngân hàng cổ phần FPT, Bảo Việt, Liên Việt Tài chính dầu khí. Cuối tháng 12/2007, Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép của NHNN lại họp để xem xét hồ sơ xin thành lập của 5 NHTMCP khác. Dưới sức ép cạnh tranh lớn như hiện nay, các ngân hàng đã đang chạy đua nhau từng xăng-ti-met. Là một Ngân hàng đang đứng vị thế dẫn đầu ngành, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng không nằm ngoài nỗi lo mất thị phần vào tay những tập đoàn khác.Về dịch vụ thẻ, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam vẫn đứng sau các ngân hàng khác như ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), ngân hàng CP Đông Á (Dongabank), …ở một số khu vực thị trường thành thị. Nhằm góp phần phát triển gia tăng số lượng thẻ ghi nợ nội địa (thẻ Success), đồng thời làm tăng uy tín của ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam trong tương lai. Sau một thời gian tìm hiểu về hoạt động cũng như về dịch vụ thẻ của ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tôi xin chọn đề tài: “Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.Mục tiêu nhiệm vụ của đề tàiMục tiêu: Đề tài được thực hiện nhằm hệ thống hóa lý luận về truyền thông cổ động theo một trình tự hợp lí. Vận dụng sở lí luận để phân tích hoạt động kinh doanh thực trạng của hoạt động truyền thông cổ động cho sản phẩm thẻ ATM tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trên sở lí luận nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh cũng như những hạn chế còn tồn đọng để đưa ra các giải pháp khắc phục phát triển phù hợp với tình hình kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nhiệm vụ: Nghiên cứu lí luận về nội dung liên quan đến truyền thông cổ động. Thu thập, phân tích dữ liệu sơ cấp thứ cấp để hiểu về thực trạng hoạt động kinh doanh truyền thông cổ động tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Xây dựng các căn cứ để đưa ra các giải pháp cho đề tài.Đối tượng phạm vi nghiên cứuĐối tượng: tập trung nghiên cứu về hoạt động truyền thông cổ động cho mặt hàng là sản phẩm thẻ ATM. Tập trung nghiên cứu các công cụ truyền thông được xem là thích hợp nhất cho hoạt động cổ động sản phẩm thẻ trong giai đoạn hiện nay (giai đoạn năm 2008-2009)Phạm vi nghiên cứu: đề tài đi sâu phân tích tìm ra các công cụ được xem là thích hợp nhất đối với sản phẩm thẻ ATM của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam trong giai đoạn này, kết hợp các công cụ để tăng thêm hiệu quả cho toàn bộ chương trình truyền thông.Đề tài chủ yếu sử dụng các số liệu được thu thập từ năm 2005-2007, các biện pháp được áp dụng cho giai đoạn 2008-2009 sự điều chỉnh để phù hợp với giai đoạn tiếp theo. Phương pháp nghiên cứuĐề tài được nghiên cứu với sự vận dụng của nhiều phương pháp, bao gồm phương pháp lý luận, thống kê, dự đoán phương pháp nghiên cứu marketing thực tế qua nghiên cứu phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi. Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng kỹ thuật xử lí SPSS, kỹ thuật biểu đồ trên phần mềm Excel.Lý thuyết liên quan đã sử dụngLý thuyết về nghiên cứu marketing,Lý thuyết về truyền thông cổ động,Lý thuyết về hoạt động của ngân hàng thương mại,Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng… Kết cấu của đề tàiĐề tài ngoài lời mở đầu kết luận thì gồm ba phần:PHẦN I: sở lí luận về Marketing Ngân hàng truyền thông cổ động.PHẦN II: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thực trạng thị trường thẻ hiện nay nói chung thẻ Success của ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.PHẦN III: Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn áp dụng trong giai đoạn 2008-2009. PHẦN I: SỞ LÝ LUẬNI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MARKETING NGÂN HÀNG.1 Khái niệm.Marketing ngân hàng là một loại hình Marketing chuyên ngành được hình thành trên sở vận dụng nội dung, nguyên tắc, kỹ thuật…của Marketing hiện đại vào hoạt động ngân hàng, thể hiểu Marketing ngân hàng như sau:“Marketing ngân hàng là toàn bộ quá trình tổ chức quản lý một ngân hàng, từ việc phát hiện nhu cầu của khách hàng đã chọn thoả mãn nhu cầu của họ bằng hệ thống chính sách, biện pháp hiệu quả cao hơn với các đối thủ cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận như đã dự kiến”.2 Đặc trưng của Marketing ngân hàng.2.1 Marketing ngân hàng là loại Marketing dịch vụ tài chính.• Tính vô hình: là đặc điểm chính để phân biệt sản phẩm ngân hàng với các sản phẩm của ngành sản xuất vật chất khác, khách hàng ngân hàng thường gặp khó khăn trong việc ra quyết định lựa chọn sử dụng sản phẩm. Họ chỉ thể xác định chất lượng sản phẩm trong sau khi sử dụng. Từ đặc điểm này, trong kinh doanh ngân hàng phải dựa vào lòng tin. Vì vậy, Marketing ngân hàng phải tạo dựng hình ảnh, uy tín của ngân hàng củng cố niềm tin đối với khách hàng bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính tiện ích của sản phẩm.• Tính không thể tách biệt: quá trình cung cấp quá trình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ xảy ra đồng thời sự tham gia của khách hàng. Việc cung ứng các sản phẩm dịch ngân hàng thường theo một quy trình nhất định, không sản phẩm dở dang, dự trữ lưu kho. Đặc điểm này đòi hỏi Marketing ngân hàng phải sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong việc cung ứng sản phẩm, xác định nhu cầu của khách hàng.• Tính không ổn định khó xác định: sản phẩm dịch vụ ngân hàng được cấu thành bởi nhiều yếu tố: trình độ cán bộ, kỹ thuật công nghệ, thời gian, khách hàng… các yếu tố này lại thường xuyên biến động, vì vậy rất khó xác định một cách chuẩn xác. 2.2 Hoạt động Marketing ngân hàng cần phải những biện pháp đặc biệt để làm chủ tình thế nhằm hạn chế rủi ro.Ngân hàng là một chủ thể kinh doanh trên thị trường vốn. Các NHTM đều kinh doanh quyền sử dụng vốn cung ứng các dịch vụ ngân hàng cho thị trường nhằm tìm kiếm lợi nhuận tối ưu. Với những đặc điểm này, nên trong kinh doanh của ngân hàng khả năng gặp nhiều rủi ro. Các loại rủi ro thường xảy ra đối với ngân hàng là: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro hối đoái…2.3 Hoạt động Marketing ngân hàng rất đa dạng phức tạp.Công nghệ ngân hàng ngày càng đa dạng bằng việc thực hiện nhiều nghiệp vụ đòi hỏi kỹ thuật cao phức tạp. NHTM quan hệ với nhiều khách hàng với nhiều loại nhu cầu khác nhau. Do vậy, hoạt động Marketing ngân hàng cũng hết sức đa dạng phức tạp. Nó phải xử lý các mối quan hệ dọc ngang diễn ra trong quá trình kinh doanh, bị chi phối bởi những điều kiện thay đổi, môi trường kinh doanh.2.4 Marketing ngân hàng là thường xuyên làm tốt hơn những sản phẩm mới độc đáo hơn để thoả mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng.Đặc trưng cả sản phẩm ngân hàng là không sản phẩm tồn kho, quá trình sản xuất diễn ra đồng thời với quá trình tiêu thụ, cùng với sự tham gia đồng thời của 3 yếu tố:o Khách hàng - tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm của ngân hàng. Bởi họ là người đề đạt nhu cầu, sử dụng đánh giá về sản phẩm. Sự đánh giá của họ không phải qua cảm nhận của giác quan bằng sự thoả mãn, sự hài lòng về tiện ích, tính an toàn hiệu quả của những sản phẩm mà họ sử dụng. Mặt khác, chính khách hàng đã tạo điều kiện để phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận cho ngân hàng.o Nhân viên ngân hàng - đóng vai trò quan trọng bởi họ trực tiếp cung cấp các sản phẩm cho khách hàng. Họ là người quyết định chất lượng của sản phẩm tạo nên hình ảnh của ngân hàng. Trên thực tế thái độ trình độ của nhân viên ngân hàng đã trở thành yếu tố quan trọng đối với sự lựa chọn ngân hàng cả khách hàng. Người Tiêu thụ o Trang thiết bị - đóng vai trò nền tảng của hoạt động kinh doanh ngân hàng. Các phương tiện máy móc, kỹ thuật, trụ sở…chúng đã tạo điều kiện để thực hiện nghiệp vụ ngân hàng tốt hơn. Đồng thời chúng còn tạo nên sự bề thế về hình ảnh bên ngoài gây sự chú ý, hấp dẫn, kích thích thu hút khách hàng.2.5 Marketing ngân hàng phải chú ý đến các yếu tố pháp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.NHTM hoạt động trong một thị trường riêng biệt khác với các ngành kinh tế khác. Hoạt động của ngân hàng phải tuân thủ những quy chế quản lý của loại hàng hoá đặc biệt - tiền tệ. NHTM phải chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước trong hành lang của pháp luật nói chung của Luật ngân hàng nói riêng. Do đó, các nhà Marketing ngân hàng phải chú ý đến các yếu tố pháp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả trong khuôn khổ pháp luật.II SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG.Truyền thông cổ động là một trong những kỹ thuật quan trọng của hoạt động Marketing ngân hàng bởi truyền thông cổ động không chỉ là công cụ của kinh doanh ngân hàng mà còn là “cầu nối” để cung gặp cầu, người tiêu dùng gặp người bán, khách hàng gặp ngân hàng trên thị trường. 1. Quá trình truyền thông .1.1 Khái niệm. Quá trình truyền thông là quá trình truyền tải thông tin của doanh nghiệp đến người tiêu dùng để họ biết đến những tính năng sản phẩm, dịch vụ, các chương trình của doanh nghiệp, lợi ích mà doanh nghiệp thể mang đến cho khách hàng thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ. Để việc này đạt được hiệu quả doanh nghiệp cần một hệ thống truyền thông marketing.Hình 1.1: Hệ thống truyền thông marketing Công tyGiới Trung gian Người Tiêu thụ Truyền Mi ệng Công chúngQuảng cáo Khuyến mại Tuyên truyền Bán hàngQuảng cáo Khuyến mại Tuyên truyền Bán hàng trực tiếp Hệ thống truyền thông marketing (marketing communication mix), còn được gọi là hệ thống cổ động (promotion mix) bao gồm 5 công cụ chủ yếu sau:Quảng cáo : ( Advertising) là bất kì một hình thức khuếch trương các ý tưởng sản phẩm hoặc dịch vụ do một người (tổ chức nào đó muốn quảng cáo chi tiền ra để thực hiện.Marketing trực tiếp ( Direct Marketing) là hình thức sử dụng thư tín, điện thoại những công cụ liên lạc gián tiếp khác để thông tin cho khách hàng hiện khách hàng tiềm năng hay yêu cầu họ phản ứng đáp lại.Khuyến mãi (Sale Promotion) Những hình thức thưởng trong thời gian ngắn để khuyến khích dùng thử hay mua một sản phẩm hay dịch vụ.Quan hệ công chúng (public relation) bao gồm các chương trình khác nhau được thiết kế nhằm đề cao hay bảo vệ hình ảnh một doanh nghiệp hay những sản phẩm dịch vụ nhất định nào đó. Bán hàng trực tiếp : (personal selling) là hình thức giao tiếp trực tiếp với khách hàng tương lai nhằm mục đích bán hàng Hình 1.2: Mô hình 5 công cụ truyền thôngQuá trình truyền thông trong marketing bao gồm chín yếu tố được chia thành ba nhóm chủ yếu sau:Hình 1.3: Các yếu tố trong quá trình truyền thôngMô hình truyền thông cho biết, để người gửi cung cấp thông tin đến người nhận phải quá trình mã hoá, hình thành nên thông điệp cho các ý tưởng, thông tin muốn truyền đạt thể hiện qua các phương tiện truyền thông. Nhưng người nhận giải mã đúng thông điệp đó không còn phụ thuộc vào tác động của môi trường truyền thông, khả năng của phương tiện hay trình độ nhận thức của người nhận. Để truyền thông hiệu quả cần đảm bảo một số nguyên tắc sau:Nguồn phát (người gửi): nguồn phát phải đáng tin cậy, khách quan, tính thông tin cao, phù hợp với điều quan tâm, hoàn cảnh trình độ của người nhận.Thông điệp mã hoá: dễ nhớ, tiêu đề gây sự chú ý hoặc gợi nhớ đến sản phẩm. Marketing trực tiếpKhuyến mãiQuảng cáoBán hàng trực tiếpQuan hệ công chúngHệ thống truyền thông MarketingMã hoáNgười nhậnGiải mãThông điệp, phương tiệnNhiễu thông tinLiên hệ ngượcNgười gửiPhản ứngTruyền đạt thông điệp: cần lựa chọn các phương tiện để phân phát cả thông điệp phù hợp với đặc điểm sản phẩm, dịch vụ đối tượng khách hàng.1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến cấu của chiến lược truyền thông cổ động.Để đưa ra một chiến lược truyền thông cổ động phù hợp, không sự chênh lệch quá lớn trong việc sử dụng các công cụ hoặc đề ra mục tiêu truyền thông đúng đắn chúng ta cần phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược truyền thông của công ty. Các nhân tố đó bao gồm kiểu thị trường sản phẩm, chiến lược truyền thông được lựa chọn, giai đoạn chu kỳ sống của sản phẩm.Kiểu thị trường sản phẩm: Tuỳ theo đặc điểm của từng loại thị trường là hàng tiêu dùng hay tư liệu sản xuất mà theo đó thể sử dụng hệ thống truyền thông phù hợp.Chiến lược đẩy: là việc mà công ty thực hiện các nỗ lực marketing nhằm vào các trung gian tiêu thụ để kích thích họ đặt hàng, bán sản phẩm tiếp thị cho người tiêu dùng cuối cùng.Chiến lược kéo: là phương pháp marketing nhằm vào người tiêu dùng cuối cùng để thúc đẩy họ đi đến quyết định mua, qua đó kích thích được các trung gian mua hàngGiai đoạn chu kỳ sống của sản phẩm: mỗi giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm sẽ yêu cầu một mức tác động của các công cụ truyền thông là khác nhau nhằm đạt được mục tiêu trong giai đoạn đó. Mối quan hệ giữa chu kỳ sống sản phẩm, mục tiêu truyền thông các công cụ truyền thông thể được biểu diễn trên đồ thị sau. -Quảng cáo nhắc nhở-KM bằng chiết khấu hay phiếu dự thưởng, mail trực tiếpThông tinThuyết phụcNhắc nhởGiới thiệuPhát triểnBảo hoàSuy thoáiChu kỳ sống của sản phẩmMục tiêu truyền thôngHoạt động truyền thông-Quảng cáo-Trung gian bán hàng-KMTT Bán hàng cá nhân đến lực lượng trung gianChi ít cho truyền thông[...]... sau:2.5.1. Căn cứ vào khả năng ngân sách dành cho truyền thông cổ động. Là phương pháp dựa vào khả năng của doanh nghiệp thể chi cho truyền thông cổ động của năm là bao nhiêu. Phương pháp này không cho phép hoạch định một ngân sách cụ thể nên gây khó khăn cho việc lập kế hoạch truyền thông dài hạn. NHNo mạng lưới chi nhánh rộng khắp với hơn 2,000 chi nhánh gần 3 vạn cán bộ ngân hàng. Ngoài... Marketing ngân hàng phải chú ý đến các yếu tố pháp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả trong khn khổ pháp luật.II SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG. Truyền thông cổ động là một trong những kỹ thuật quan trọng của hoạt động Marketing ngân hàng bởi truyền thông cổ động không chỉ là công cụ của kinh doanh ngân hàng mà còn là “cầu nối” để cung gặp cầu, người tiêu dùng gặp người bán, khách hàng. .. ý nhằm truyền thơng đến các thính giả trọng điểm như hội chợ triển lãm, hội nghị,…2.5. Xác định ngân sách truyền thông cổ động. Q trình xác định ngân sách truyền thơng là việc trả lời ba câu hỏi: chương trình truyền thơng cổ động tốn bao nhiêu, số tiền này được phân phối sử dụng như thế nào để đạt mục tiêu truyền thông Thông thường ngân sách truyền thông được xác định theo bốn phương pháp sau:2.5.1.... nói với người khác về sản phẩm như thế nào,… dựa trên kết quả điều tra qua bảng câu hỏi hay quá trình theo dõi sự thoả mãn khách hàng ở hội sở, các chi nhánh.PHẦN II: BÁO CÁO THỰC TẾ DOANH NGHIỆPI. Sơ lược quá trình hình thành phát triển của ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Hải Châu. Chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Hải Châu (NHNN & PTNT Hải Châu) trụ... rất khó thể tác động đến tồn bộ các giai đoạn của một tiến trình mua.2.3. Thiết kế thông điệp truyền thông. Thông điệp truyền thông phải thể hiện được mục tiêu truyền thông của công ty. Với mục tiêu truyền thông nhằm vào giai đoạn nào, đạt được cái gì thì thơng điệp phải nói cái gì, nói như thế nào cho hợp lí, diễn cảm ai nói tính thuyết phục hơn. Một thơng điệp truyền thông được thiết... mục tiêu truyền thơng cụ thể.2.2. Xác định mục tiêu truyền thông. Mục tiêu truyền thông hướng đến những gì mà cơng ty tìm kiếm để hồn thành một chương trình truyền thơng. Nó thường được phát biểu rõ ràng trong các thơng điệp hay những gì mà kết quả truyền thông sẽ đạt được.Mục tiêu truyền thông là yếu tố đưa đến sự phát triển của chiến lược truyền thơng tồn bộ đạt được mục tiêu của mỗi thành phần... hàng (tỷ giá,lãi suất )+ Ứng tiền từ thẻ Tín dụng + Vấn tin hạn mức của thẻ Tín dụng  Thẻ thanh toán cho mọi người Tất cả khách hàng cá nhân Việt Nam nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đều thể trở thành chủ nhân của thẻ Success. Bạn chỉ cần điền các thông tin cần thiết vào Đơn đề nghị mở tài khoản cá nhân, phát hành thẻ Success. Bạn sẽ nhận được thẻ trong vòng 1-4 ngày làm việc. ... cao. Thẻ liên kết này tích hợp đầy đủ các tính năng của Thẻ Thanh tốn đa năng Đơng Á, đồng thời ứng dụng công nghệ thẻ từ vào quản lý sinh viên như: Quản lý ra vào thư viện, ra vào phịng máy vi tính, thanh tốn học phí, học bổng của sinh viên qua thẻ, một số các ứng dụng khác phù hợp với tính năng ưu việt nhất của công nghệ Thẻ từ hiện nay.c. Thẻ ATM Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. .. 850 ngân hàng tại 90 nước. Đây chính là điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng trong nước quốc tế. So với các ngân hàng khác, NHNo&PTNT Việt Nam gia nhập thị trường Thẻ Việt Nam muộn hơn là ‘‘người đi sau’’. Sau 4 năm tham gia thị trường thẻ, ngân hàng đã phát hành được hơn 1,5 triệu thẻ, chiếm 17% thị phần thẻ trong tổng số gần 40 ngân hàng tham gia hoạt động. .. chức kinh doanh tiền tệ tín dụng các dịch vụ khác. Hoạt động thường xuyên của ngân hàng là nhận tiền gửi của khách hàng, hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay hộ sản xuất hộ kinh doanh dịch vụ, cho vay các doanh nghiệp trong ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện thanh tốn.Bên cạnh những hoạt động trên cịn tổ chức thanh tốn khơng . Phát triển Nông thôn, tôi xin chọn đề tài: Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên. nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố. Nổi bật trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.doc, Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.doc, Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.doc, Q trình truyền thơng . 1 Khái niệm., Xác định mục tiêu truyền thông. Thiết kế thông điệp truyền thông., Phương tiện truyền thông. Xác định ngân sách truyền thông cổ động., Công cụ truyền thông., Trưng bày, trình diễn sản phẩm tại nơi bán: Hội chợ triển lãm thương mại:, Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của ngân hàng BÁO CÁO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan