Slide Chương 15 Nghiền,Đập (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)

22 848 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 13:26

CHƯƠNG 15 NGHIỀN, ĐẬP I) KHÁI NIỆM I.1) Phân loại quá trình nghiền, đập I.2) Bậc nghiền ( còn gọi là mức độ nghiền) I.3) Cấu trúc vật liệu II ) ĐỊNH LUẬT VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NGHIỀN II.1) Thuyết bề mặt của Rittinger II.2) Thuyết thể tích của Kick Nhận xét : Nhìn chung, thuyết của Rittinger sử dụng tốt cho nghiền mịn đặc biệt là máy nghiền bi, còn thuyết của Kick thì sử dụng tốt cho quá trình nghiền thô II.3) Định luật Bond Tóm lại công suất tính theo Bond là III) CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN , ĐẬP Muốn chọn một trong bốn phương pháp trên thì dựa vào hai yếu tố sau • Kích thước sau khi nghiền thuộc loại nào: thô, trung bình hay mịn? • Xét ứng suất nội( độ cứng) của vật liệu đem nghiền: + Vật liệu mềm có giới hạn bền σ < 10 7 N/m 2 IV) GIỚI THIỆU MÁY NGHIỀN IV.1) Máy nghiền thô IV.1.1) Máy đập má IV.1.2) Máy nghiền nón IV.2) Máy nghiền trung bình IV.2.1) Máy nghiền trục IV.2.2) Máy nghiền búa IV.3) Máy nghiền mịn IV.3.1) Máy nghiền răng . CHƯƠNG 15 NGHIỀN, ĐẬP I) KHÁI NIỆM I.1) Phân loại quá trình nghiền, đập I.2) Bậc nghiền ( còn gọi là mức độ nghiền) I.3) Cấu trúc vật liệu II ) ĐỊNH LUẬT VỀ SỬ. nghiền thuộc loại nào: thô, trung bình hay mịn? • Xét ứng suất nội( độ cứng) của vật liệu đem nghiền: + Vật liệu mềm có giới hạn bền σ < 10 7 N/m 2 IV) GIỚI THIỆU MÁY NGHIỀN IV.1) Máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Chương 15 Nghiền,Đập (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời), Slide Chương 15 Nghiền,Đập (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)

Từ khóa liên quan