giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTMCP An Bình-chi nhánh Đà Nẵng.doc

96 770 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:00

giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTMCP An Bình-chi nhánh Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp 1 LỜI MỞ ĐẦUNhư chúng ta đều biết, đất nước ta từ sau công cuộc đổi mới 1986 đã có những bước phát triển vượt bậc trong kinh tế, rõ nhất là trong thập kỉ qua GDP cả nước không ngừng tăng cao, thậm chí trong những năm kinh tế thế giới khủng hoảng thì GDP nước ta vẫn giữ ở mức dương (>5%) và cao hơn cả những nước có nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh, Nhật …Kèm theo sự tăng trưởng kinh tế của cả nước thì kinh tế của từng hộ dân cư cũng ngày càng phát triển, đời sống ngày càng được cải thiện và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao. Đặc biệt một tư duy tiêu dùng mới đã dần xuất hiện trong công chúng đó là muốn tiêu dùng trước số tiền mình sẽ kiếm được trong tương lai, và nó đã trở thành một nhu cầu mới trong nền kinh tế. Xuất phát từ nhu cầu đó của công chúng và hơn cả là từ sức ép cạnh tranh ngày càng lớn giữa các NH thôi thúc các NH phải phát triển những sản phẩm mới thì cho vay tiêu dùng đã ra đời và được xem là một trong những nghiệp vụ NH hiện đại.Tuy nhiên, mặc dầu đã ra đời từ khá lâu nhưng cho đến nay vay tiêu dùng dường như vẫn còn khá mới với người dân và do vậy tỉ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng doanh số cho vay của các NH vẫn còn thấp.Đặc biệt trong thời điểm hiện nay do áp lực của lạm phát nên lãi suất thị trường ngày càng tăng cao, điều này gây ra một khó khăn lớn trong hoạt động của các NH đó là buột các NH phải nâng lãi suất huy động lên cao để có thể huy động vốn, mà nếu như vậy thì lãi suất cho vay cũng sẽ tăng từ đó dẫn đến doanh số cho vay của NH sẽ giảm bởi lẽ nhiều doanh nghiệp sẽ không thể vay nổi vốn ở mức lãi suất cao. Trước tình hình này, để đảm bảo cho doanh số cho vay thì buột các NH phải chuyển nhiều Chuyên đề tốt nghiệp 2 sang hướng cho vay phi sản xuất mà trong đó cho vay tiêu dùng được xem là sản phẩm chủ đạo.Sau một thời gian thực tập , nghiên cứu tại NHTMCP An Bình-chi nhánh ĐÀ NẴNG em nhận thấy rằng chủ trương xắp tới của NH là phát triển thành một trong những NH bán lẻ hàng đầu Việt Nam, thế nên NH đang rất chú trọng mở rộng các sản phẩm cho vay phi sản xuất. Do đó em quyết định chọn đề tàigiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTMCP An Bình-chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu của mình. Đây là một đề tài mang tính thực tế trong tình hình hiện nay.Đề tài bao gồm 3 chương như sau:CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NHTMCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP AN BÌNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNGCHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP AN BÌNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNGChuyên đề tốt nghiệp 3 CHƯƠNG I:TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NHTM1.1 Khái quát về tín dụng NH1.1.1 Khái niệmTín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị có thể biểu hiện bằng tiền hoặc bằng hiện vật từ chủ thể này sang chủ thể khác với điều kiện phải hoàn trả theo thỏa thuận giữa hai bên.Tín dụng ngân hàng: Tín dụng NH là quan hệ tín dụng giữa NH với mọi chủ thể khác trong nền kinh tế xã hội. Trong mối quan hệ này, NH đóng vai trò trung gian, vừa là người cho vay, vừa là người đi vay.Chuyên đề tốt nghiệp 4 1.1.2 Đặc điểm, chức năng và nguyên tắc của tín dụng NH1.1.2.1 Đặc điểm của tín dụng NH-Là hoạt động chủ yếu đối với hầu hết các NH. Khoản mục cho vay chiếm quá nửa giá trị tổng tài sản và tạo ra từ 1/2 đến 2/3 tổng thu của NHTM nên cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHTM để tạo ra lợi nhuận.-Rủi ro trong hoạt động NH có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục các khoản cho vay. Các hoạt động tín dụng NH thường hứng chịu rủi ro cho một người mà NH tin tưởng cho họ vay vốn. rủi ro có thể gây nên sự phá sản của NH. Rủi ro trong hoạt động tín dụng giảm cũng có nghĩa là thuận lợi của NH tăng lên.-Thu nhập từ các khoản cho vay là tiền lãi mà người đi vay trả cho NH. Chỉ có tiền lãi thu được từ cho vay mới bù nổi chi phí tiền gởi, chi phí dự trữ, chi phí kinh doanh, chi phí quản lý, các khoản phí và chi phí rủi ro đầu tư.-Kinh tế càng phát triển, lượng cho vay của các NH cũng tăng nhanh và loại hình cho vay cũng trở nên đa dạng.-Quan hệ TDNHTM là quan hệ thị trường, đó là quan hệ mua bán quyền sử dụng vốn.-Quan hệ tín dụng thể hiện dưới dạng hợp đồng kinh tế.-Với tư cách là người cho vay NH có thể trực tiếp kiểm soát việc sử dụng vốn của khách hàng.-Doanh mục sản phẩm cho vay của NHTM luôn là đa dạng nhất so với các định chế tài chính khác có quyền cho vay.Chuyên đề tốt nghiệp 5 -Cho vay của NH là lĩnh vực khá phức tạp và thường xuyên thay đổi theo những biến chuyển của môi trường kinh tế.1.1.2.2 Chức năng của tín dụng NH+ Tín dụng NH phân phối lại vốn tiền tệ trong nền kinh tếNH tiến hành huy động vốn trong nền kinh tế và tập trung lại, trên cơ sở đó NH tiến hành cho vay.+ Tín dụng NH góp phần tiết kiệm tiền trong lưu thôngNH phát hành các kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, các phương tiện thanh toán phi tiền mặt.1.1.2.3 Nguyên tắc của tín dụng ngân hàng- Vốn vay phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn cả vốn và lãi: nguyên tắc này thể hiện đầy đủ bản chất của tín dụng là sự hoàn trả tron vẹn, đầy đủ về mặt giá trị và có thêm lợi tức theo công thức vận động của quỹ cho vay (T-T’). Nó cũng đảm baỏ tôn trọng quy luật lưu thông tiền tín dụng: Tiền tín dụng thường xuyên quay trở về nơi phát hành ra nó.Để thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi phải sử dụng công cụ kì hạn nợ. xác định một kì hạn nợ hợp lý, tổ chức thu nợ nhanh chóng, kịp thời,… điều đó vừa đảm bảo cho hoạt động của NH được tiến hành thường xuyên, liên tục, vừa thúc đẩy các tổ chức đi vay quan tâm hoàn thành đúng thời hạn kế hoạch và hợp đồng kinh tế.- Vốn vay phải có mục đích, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả:Chuyên đề tốt nghiệp 6 Để đảm bảo nguyên tắc hoàn trả và đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn thì khi cho vay, cần phải biết người vay sử dụng vào mục đích gì, có khả năng thu hồi nợ hay không, lợi nhuận tạo ra có đủ trang trải nợ gốc và lãi hay không, mức độ mạo hiểm như thế nào. Tính mục đích của tín dụng thể hiện ở chổ lựa chọn đối tượng cho vay, bao gồm cả hai mặt: cho ai vaycho vay cái gì? Cho vay có mục đích không chỉ giới hạn trọng việc cho vay phải nhằm đúng các đối tượng cụ thể như cho vay để trả tiền mua đối tượng cụ thể; mà phải hướng việc cho vay vào những khâu mấu chốt nhằm tạo ra hiệu quả. Tính mục đích của tín dụng không những là nguyên tắc mà còn là phương châm hoạt động của tín dụng.Để thực hiện nguyên tắc này, NH cần yêu cầu khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích đã ghi trong đơn vay vốn bởi mục đích này đã được thẩm định. Nếu phát hiện khách hàng vi phạm, NH phải thu hồi vốn trước hạn, nếu không có tiền thì chuyển thành nợ quá hạn và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ khác.Khi việc cho vay được thực hiện một cách có mục đích thì khả năng mang lại hiệu quả là điều gần như chắc chăn.- Cho vay có bảo đảm:Khi NH cung ứng vốn cho nền kinh tế sẽ làm tăng sức mua của xã hội, làm tăng tiền trong nền kinh tế, làm tăng lượng hàng hóa trên thị trường. Ngoài ra, sự vận động của TD luôn gắn liền với sự vận động của hàng hóa, gắn với hoạt động SXKD của doanh nghiệp nên cần thiết khi cho vay phải thực hiện đúng nguyên tắc này. Thực chất Chuyên đề tốt nghiệp 7 của nguyên tắc này là sự đảm bảo khả năng thu hồi nợ của NH. Giúp NH có thêm nguồn vốn khác để thu hồi nợ nếu mục đích cho vay bị phá sản. các TSĐB có thể là:+TSĐB là tài sản hình thành từ vốn vay+TSĐB là tài sản của chính người đi vay+TSĐB có thể là uy tín hoặc sự bảo lãnh của bên thứ ba.Các hình thức bảo đảm tín dụng:+Đảm bảo đối vật+Đảm bảo đối nhân Đảm bảo tín dụng được xem là tiêu chuẩn xét duyệt cho vay nhưng phải thấy răng đây không phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất mà chỉ là tiêu chuẩn bổ sung những mặt hạn chế của nhà quản trị TD cũng như phòng ngừa những diễn biến không thuận lợi của môi trường kinh doanh.1.1.3Phân loại tín dụng ngân hàng1.1.3.1 Phân theo thời hạn cho vayTín dụng ngắn hạn: thời hạn cho vay dưới một năm và được sử dụng để bổ sung, bù đắp thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của các cá nhân.Tín dụng trung hạn: Thời hạn cho vay từ trên một năm đến năm năm (theo quy định của VN) dùng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi mới thiết bị, mở rộng kinh doanh, xây dựng các dự án mới có quy nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. Ngoài ra, nó còn được dùng đầu tư vào tài sản lưu động thường xuyên của DN.Chuyên đề tốt nghiệp 8 Tin dụng dài hạn: Thời hạn tín dụng từ 5 năm trở lên, tối đa có thể tới 20, 30 năm thậm chí có thể tới 40 năm. Loại tín dụng này dùng để đáp ứng các nhu cầu đầu tư dài hạn như xây dựng nhà ở, các thiết bị, phượng tiện vận tải có quy lớn, xây dựng các xí nghiệp mới.Cách phân chia theo thời gian giúp cho NH tính toán các luồng tín dụng, mức cung tín dụng trong một khoản thời gian nhất định. Nghiệp vụ truyền thống của các NH là cho vay ngắn hạn nhưng từ khoản thập niên 70 trở lại đây, các NH đã chuyển sang kinh doanh tổng hợp, trong đó thường tìm cách nâng tỉ trung cho vay trung và dài hạn1.1.3.2 Phân theo mục đích sử dụng vốn vayCho vay bất động sản : là khoản tín dụng liên quan đến việc mua sắm xây dựng nhà ở, đất dai và bất động sản trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, dịch vụ.Cho vay công nghiệp, thương mại và dịch vụ : là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.Cho vay nông nghiệp : Là loại cho vay để trang trải cho các khoản chi phí sản xuất nông nghiệp, phân bón, vật tư nông nghiệp…Cho vay cá nhân : Cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như mua sắm các vật dụng đắt tiền và các khoảng cho vay để trang trải các chi phí thông thường của đời sống thông qua việc phát hành thẻ tín dụng.Cho thuê : Cho thuê các định chế tài chính bao gồm thuê vận hành, thuê và mua lại, thuê tài chính. Tài sản cho thuê thường là bất động sản và động sản (máy móc và thiết bị).Chuyên đề tốt nghiệp 9 Cho các định chế tài chính vay : như ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng và các định chế tài chính khác.1.1.3.3 Phân theo đối tượng đầu tưTín dụng vốn cố định : Các khoản cho vay nhằm bổ sung vốn cố định cho DNTín dụng vốn lưu động : là khoản cho vay nhằm hình thành vốn lưu động cho DNĐây là hai loại vốn cơ bản trong một doanh nghiệp có đặc điểm luân chuyển khác nhau vì vậy việc hình thành chúng bằng nguồn vốn tín dụng cũng rất khác nhau. Phân loại tín dụng theo tiêu thức này giúp NH xây dựng phương pháp cho vay, thu nợ, tính toán thời hạn trả nợ, kiểm tra đảm bảo nợ vay phù hợp.1.1.3.4 Phân theo hình thức cho vayThấu chi là hình thức cho vay ngắn hạn gắn liền với việc sử dụng tài khoản tiền vãng lai của cá nhân hoặc doanh nghiệp qua việc sử dụng quá số dư trong một hạn mức cho phépCho vay theo hạn mức : Là phương thức cho vay để đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn lưu động theo hạn mức tín dụng đã cam kết.Chiết khấu giấy tờ có giá : như kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gởiCho vay tiêu dùng : Cho vay tài trợ cho các hoạt động chi tiêu cho của các cá nhân, hộ gia đình như phương tiện đi lại, du lịch, du học .Tín dụng tuần hoàn : Là hình thức mà tín dụng mà khách hàng được vay một khoản tiền cố định, khi hoàn trả sẽ được vay lại.Chuyên đề tốt nghiệp 10 Tín dụng thuê mua : Cho vay dưới hình thức cho thuê tài sản mà khách hàng cần, khi hết thời hạn vay khách hàng có thể mua lại tài sản này.Tín dụng nhà ở : Bao gồm cho vay thanh toán, cho vay tiết kiệm nhà ở, cho vay tự do.Mua các khoản nợ của doanh nghiệp : hình thức phổ biến nhất của loại hình tín dụng này là mua các hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp.1.1.3.5 Phân theo phương thức hoàn trảCho vay trả chậm: là hình thức cho vay mà nợ gốc và lãi được hoàn trả theo định kỳ theo thỏa thuận giữa NHvà người đi vay trong hợp đồng tín dụng.Cho vay phi trả chậm là loại cho vay mà nợ vay được thanh toán một lần theo thỏa thuận.1.1.3.6 Phân theo hình thức đảm bảo Tín dụng có đảm bảo đối vật : là hình thức cho vay mà khoản vay được đảm bảo bằng tài sản khác có thể là tài sản độc lập với khoản vay hay tài sản được hình thành từ vốn vay.Tín dụng có đảm bảo đối nhân : là sự cam kết của bên thứ ba về việc trả nợ vay cho khách hàng vay vốn khi họ mất khả năng chi trả.1.1.3.7 Phân theo xuất xứ tín dụngCho vay gián tiếp: là khoản cho vay được thực hiện thông qua việc mua lại các khế ước, chứng từ nợ đã phát sinh còn thời hạn thanh toán như chiết khấu giấy tờ có giá[...]... NH đang rất chú trọng mở rộng các sản phẩm cho vay phi sản xuất. Do đó em quyết định chọn đề tài giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTMCP An Bình-chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu của mình. Đây là một đề tài mang tính thực tế trong tình hình hiện nay.Đề tài bao gồm 3 chương như sau:CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NHTMCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI... Khái niệm cho vay tiêu dùng của NHTM Cho vay tiêu dùng là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng bao gồm các cá nhân và hộ gia đình. Đây là nguồn tài chính quan trọng giúp họ trang trải nhu cầu về nhà ở, đồ dùng gia đình, xe cộ…Bên cạnh đó vay tiêu dùng còn đáp ứng những chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế, du lịch.1.2.2 Đặc điểm và lợi ích cho vay tiêu dùng của... trong cho vay tiêu dùng. Như tất cả đều biết, thời hạn cho vay càng dài thì rủi ro càng cao, điều này cũng không ngoại lệ trong cho vay tiêu dùng của NHTMCP An Bình-chi nhánh Đà Nẵng. Nhìn vào bảng 2.6 ta có thể thấy rằng nợ xấu của cho vay tiêu dùng trung dài hạn luôn chiếm tỉ trọng cao trên 4 lần so với nợ xấu của cho vay tiêu dùng ngắn hạn, cụ thể năm 2009 tỉ trọng nợ xấu cho vay tiêu dùng trung... phương pháp quản lý rủi ro chặt chẽ hơn chi nhánh hồn tồn có thể nâng cao thêm tỉ trọng của cho vay tiêu dùng tín chấp trong cơ cấu cho vay. Bảng 2.8:tình hình cho vay tiêu dùng theo tính chất đảm bảo Đvt: triệu đồng (Nguồn: phịng kế tốn và quản lý rủi ro)Nhìn chung cả cho vay tiêu dùng có thế chấp và cho vay tiêu dùng tín chấp đều có dư nợ bình qn năm 2010 cao hơn năm 2009. Cụ thể cho vay tiêu dùng. .. tiết kiệm chi phí cho vay, mở ra khả năng quan hệ rộng với khách hàng để phát triển hoạt động kinh doanh khác. Cho vay tiêu dùng trực tiếp : Đây là khoản cho vay mà NH tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để cho vay và thu nợ. Cho vay tiêu dùng trực tiếp có nhiều ưu điểm hơn so với cho vay tiêu dùng gián tiếp là linh hoạt hơn và do NH tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nên các khoản cho vay chất lượng... thuê và mua lại, thuê tài chính. Tài sản cho thuê thường là bất động sản và động sản (máy móc và thiết bị). Chuyên đề tốt nghiệp 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP AN BÌNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG2.1 Tổng quan về NHTMCP An Bình-chi nhánh ĐN2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHTMCP An Bình-chi nhánh ĐNABBANK – Chi nhánh Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số... quyết nó có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng cho vay tiêu dùng. - Chi nhánh vẫn chưa có một chiến lược maketing rõ ràng về cho vay tiêu dùng nên việc triển khai cho vay tiêu dùng còn gặp nhiều khó khăn, đây là ngun nhân chính khiến cho lượng khách hàng mới sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng của chi nhánh vẫn chưa nhiều đồng thời lượng khách hàng cũ thì khơng ổn định do chi nhánh chưa có chính... HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP AN BÌNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNGCHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP AN BÌNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên đề tốt nghiệp 31 Các giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay được ABBank yêu cầu2.2.2.3 Cho vay du học- Tiện ích sản phẩmGiúp khách hàng chuẩn bị nguồn tài chính kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập cho con em mìnhHỗ trợ khách hàng... ro) Cho dù có thay đổi nhỏ trong cơ cấu cho vay theo thời hạn vay từ năm 2009-2010 nhưng nhìn chung thì cả hai loại thời hạn thì dư nợ bình quân đều tăng. Cho vay tiêu dùng trung dài hạn thì tăng 28,92% cịn cho vay tiêu dùng ngắn hạn thì tăng 37,49%, điều này chứng tỏ nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng ngày càng tăng đồng thời cũng phản ánh chi nhánh đang ngày càng mở rộng qui cho vay trong cho. .. trong cơ cấu cho vay nguyên nhân chính là do khách hàng vay tiêu dùng chủ yếu dùng vào mục đích mua/ sửa nhà hoặc mua xe ơ tơ hoặc du học mà những loại này thì thường sử dụng trong thời gian khá dài do đó thời gian trả nợ hay nói cách khác là thời gian vay của khách hàng cũng thường rất dài vì vậy mà trong cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay của chi nhánh thì cho vay tiêu dùng trung và . ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP AN BÌNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG2.1 Tổng quan về NHTMCP An Bình-chi nhánh ĐN2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHTMCP An. DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NHTMCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP AN BÌNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNGCHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTMCP An Bình-chi nhánh Đà Nẵng.doc, giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTMCP An Bình-chi nhánh Đà Nẵng.doc, giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTMCP An Bình-chi nhánh Đà Nẵng.doc, Chức năng của tín dụng NH Nguyên tắc của tín dụng ngân hàng, Phân theo mục đích sử dụng vốn vay Phân theo đối tượng đầu tư Phân theo hình thức cho vay, Căn cứ vào phương thức hoàn trả, Phương pháp hệ thống điểm số Phương pháp phán đoán, Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý:, Tình hình cho vay Kết quả hoạt động kinh doanh, Cho vay mua xe ô tô Cho vay du học, Cho vay TD khác, Phân tích tình hình cho vay TD theo thời hạn vay, Phân tích tình hình cho vay TD theo mục đích sử dụng vốn, Phân tích tình hình cho vay TD theo tính chất bảo đảm, Phân tích tình hình cho vay TD theo đối tượng khách hàng, Một số tồn tại và nguyên nhân, Định hướng phát triển hoạt động cho vay TD của ABBank-chi nhánh ĐN