Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định.DOC

63 770 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:00

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định. Chuyên đề tốt nghiệpMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1. Các khái niệm liên quan đến thanh khoản . 4 1.1.1. Dự trữ thanh toán . 4 1.1.1.1. Vốn khả dụng 4 1.1.1.2. Dự trữ thanh toán 4 1.1.2. Thanh khoản 5 1.1.2.1. Thanh khoản của ngân hàng 5 1.1.2.2. Tính thanh khoản của tài sản 5 1.1.2.3. Tính thanh khoản của nguồn 6 1.1.3. Rủi ro thanh khoản 6 1.1.4. Khe hở thanh khoản . 7 1.2. Nội dung quản lý thanh khoản 8 1.2.1. Xác định mục tiêu của quản lý thanh khoản . 8 1.2.2. Xác định cung cầu thanh khoản 8 1.2.2.1. Xác định cung thanh khoản . 8 1.2.2.2. Xác định cầu thanh khoản . 11 1.3. Phương pháp quản lý thanh khoản 13 1.3.1. Quản lý thanh khoản theo phương pháp truyền thống . 13 1.3.1.1. Nội dung của phương pháp . 13 1.3.1.2. Điều kiện áp dụng . 16 1.3.1.3. Đánh giá phương pháp . 16 1.3.2. Quản lý theo phương pháp hiện đại 18 1.3.2.1 Nội dung phương pháp . 18 1.3.2.2. Điều kiện áp dụng . 22 1.3.2.3. Đánh giá ưu nhược điểm . 22 SV: Lê Trọng Đức Lớp: Ngân hàng 47BChuyên đề tốt nghiệp1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thanh khoản . 23 1.4.1. Nguyên nhân phát sinh nhu cầu thanh khoản . 23 1.4.2. Kỳ hạn của nhu cầu thanh khoản 23 1.4.3. Khả năng tham gia các thị trường tiền tệ . 24 1.4.4. Chiến lược kinh doanh của ngân hàng . 24 1.4.5. Chi phí của nguồn thanh khoản 24 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NHCTVN . 25 2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam . 25 2.1.1. Một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2003 – 2008 25 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất của NHCTVN 27 2.1.2.1. Tình hình huy động vốn NHCT Việt Nam 27 2.1.2.2. Tình hình cho vay của NHCTVN 29 2.1.2.3. Kết quả kinh doanh 32 2.2 Thực trạng quản lý thanh khoản 32 2.2.1. Cơ sở pháp lý về quản lý thanh khoản . 32 2.2.2. Tổ chức quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam 33 2.2.3.Quy trình quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam 35 2.2.3.1. Quy trình quản lý thanh khoản theo định kì 35 2.2.3.2. Quy trình quản lý thanh khoản hàng ngày 36 2.2.3.3. Thông báo lượng tiền thanh toán lớn 36 2.2.3.4 Xử lý khi dư thừa thanh khoản . 37 2.2.3.5. Xử lý khi thiếu hụt thanh khoản . 37 2.2.4. Kết quả đạt được 40 2.2.4.1. Tình hình thực hiện các chỉ số thanh khoản . 40 2.2.4.2. Trạng thái thanh khoản . 43 SV: Lê Trọng Đức Lớp: Ngân hàng 47BChuyên đề tốt nghiệp2.2.5. Đánh giá công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam . 45 2.2.5.1. Những thuận lợi 45 2.2.5.2. Hạn chế . 48 2.2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế . 49 CHƯƠNG III: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM . 51 3.1. Định hướng phát triển kinh doanh . 51 3.2 Giải pháp tăng cường công tác quản lý thanh khoản 51 3.2.1. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản . 51 3.2.2 Áp dụng và tuân thủ chặt chẽ mô hình quản lý thanh khoản . 52 3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản 53 3.2.4. Phát triển nền tảng công nghệ và làm chủ hệ thống thông tin . 53 3.2.5. Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ . 54 3.3. Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước . 55 3.3.1. Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô 55 3.3.2. Hoàn thiện hành lang pháp lý . 56 3.3.3. Đẩy mạnh hoạt động của thị trường phái sinh . 57 3.3.4. Vận dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ . 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 SV: Lê Trọng Đức Lớp: Ngân hàng 47BChuyên đề tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦUNgân hàng là một loại doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh một loại hàng hóa đặc biệt - đó là tiền tệ. Vì thế hoạt động của một ngân hàng, của cả hệ thống ngân hàng mang rất nhiều rủi ro, trong đó có rủi ro thanh khoản. Do tính chất hệ thống đặc biệt chặt chẽ của ngành trong quan hệ vốn giữa các ngân hàng, chỉ cần một vài ngân hàng mất khả năng thanh khoản sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, nhanh chóng lan toả trong toàn hệ thống ngân hàng. Rủi ro thanh khoản là rủi ro lớn nhất mà một ngân hàng phải đối mặt, tất cả các rủi ro khác đều dẫn đến nguy cơ là làm ngân hàng giảm năng lực tài chính và từ đó không còn đảm bảo được thanh khoản. Thanh khoản cũng ví như sức khỏe của ngân hàng, một ngân hàng muốn hoạt động được thì phải luôn bảo đảm khả năng thanh khoản.Hiện nay, sự phát triển của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tác động tới tất cả các lĩnh vực trong đời sống, trong đó có cả lĩnh vực tài chính ngân hàng. Công nghệ thông tin làm cho nguồn tiền của các ngân hàng thương mại thay đổi mạnh mẽ, tạo thuận lợi và khó khăn cho ngân hàng. Các nguồn tiền ngày nay trở nên nhạy cảm hơn và thay đổi thường xuyên hơn làm cho tính ổn định của ngân hàng trở nên yếu đi. Từ 9/8/2007, trong không đầy một tháng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phải bơm khoảng 200 tỉ USD vào hệ thống ngân hàng để tránh khủng hoảng thanh khoản, hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ vay mua nhà dưới chuẩn trước đó. Còn ở nước ta, 7 tháng đầu năm 2008, tình trạng khan hiếm tiền đồng, lãi suất tiền gửi đồng Việt Nam liên ngân hàng tăng lên một cách chóng mặt đã đẩy các ngân hàng thương mại vào cuộc chạy đua lãi suất làm mặt bằng lãi suất huy động tăng dần lên từ 12% lên tới 18,6%/năm. Trong khi đó, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hai lần tăng lãi suất cơ bản lên 12%/năm và 14%/năm, đồng thời, chỉ đạo các NHTM tuân thủ một cách SV: Lê Trọng Đức 1 Lớp: Ngân hàng 47BChuyên đề tốt nghiệpnghiêm ngặt quy định không áp dụng lãi suất kinh doanh vượt quá 150% lãi suất cơ bản và không được thu phí đối với hoạt động cho vay. Mặc dù lãi suất huy động tăng cao như vậy nhưng theo nghiên cứu của một số chuyên gia thì thực sự đồng Việt Nam thu hút về ngân hàng lại không được như ý muốn của các nhà quản lý và tình trạng thanh khoản vẫn luôn bị những áp lực rất căng thẳng. Hậu quả là hoạt động kinh doanh của hầu hết các ngân hàng thương mại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí một vài ngân hàng nhỏ bị liệt. Việc cho vay đối với khách hàng tại các ngân hàng hầu như bị đình chỉ, hầu hết các ngân hàng chỉ ưu đãi cấp tín dụng theo hạn mức đối với những khách hàng truyền thống, trong khi đó lãi suất cho vay cũng bị đẩy lên rất cao, ở mức 18%/năm, rồi 21%/năm. Kết quả kinh doanh của các ngân hàng giảm sút một cách nghiêm trọng, nhiều ngân hàng bị lỗ hàng trăm tỷ và hầu hết các ngân hàng đều phải điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2008 khoảng 30- 40%. Tình hình đó đã gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đánh giá ở góc độ vĩ mô của toàn bộ nền kinh tế thì những diễn biến như trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến mục tiêu giảm lạm phát, tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống xã hội. Qua đó cho ta thấy được tầm quan trọng của các nhà quản lý thanh khoản và công việc quản lý thanh khoản.Một thực tế hiện nay các Ngân hàng thương mại đều thấy tầm quan trọng của chiến lược quản lý rủi ro trong đó có rủi ro thanh khoản, nhưng phương pháp thực hiện vẫn còn nhiều bất cập và chưa theo kịp với trình độ công nghệ, trình độ quản lý của hệ thống ngân hàng hiện đại. Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, công tác quản lý thanh khoản vẫn còn một số tồn tại nhất định, việc quản lý thanh khoản đang trở nên lạc hậu trước xu thế phát triển chung và yêu cầu của hội nhập. Do đó, vấn đề chiến lược được đặt ra là cải cách hệ thống quản trị ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh. SV: Lê Trọng Đức 2 Lớp: Ngân hàng 47BChuyên đề tốt nghiệpHiểu được tầm quan trọng của công tác quản trị ngân hàng nói chung và quản lý thanh khoan nói riêng, cũng như muốn đưa ra một số ý kiến nhằm giải quyết tình trạng còn nhiều bất cập trên và tăng cường hơn trong công tác quản lý thanh khoản tại hệ thống Ngân hàng thương mại mà cụ thể hơn là Ngân hàng Công thương Việt Nam. Nên em đã chọn đề tài “Tăng cường quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam”Bố cục bài viết của em như sau:Chương I: Lý luận chung về quản lý thanh khoản tại ngân hàng thương mạiChương II: Thực trạng công tác quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt NamChương III: Tăng cường công tác quản lý thanh khoản Đề tài được viết dựa vào các kiến thức mà em đã được các giảng dạy cộng thêm những kiến thức thực tế thu được trong thời gian thực tập. Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp toán học, lịch sử được em áp dụng để hoàn thành bài viết của mình.SV: Lê Trọng Đức 3 Lớp: Ngân hàng 47BChuyên đề tốt nghiệpCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Các khái niệm liên quan đến thanh khoản1.1.1. Dự trữ thanh toán1.1.1.1. Vốn khả dụngThanh khoản luôn đi kèm với việc sử dụng vốn khả dụng. Nhu cầu thanh khoản là không như nhau tại mọi thời điểm, trong khi đó ngân hàng luôn phải đáp ứng kịp thời các nghĩa vụ chi trả cho khách hàng một cách vô điều kiện. Muốn thế, ngân hàng phải có trong tay một lượng vốn khả dụng nhất định. Vốn khả dụng được hiểu là lượng tài sản cơ động mà ngân hàng có thể sử dụng ngay được. Thông thường vốn khả dụng bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác, là những tài sản mà ngân hàng có thể sử dụng bất kỳ lúc nào.Như vậy, vốn khả dụng được coi là tài sản có tính “lỏng” nhất, và do vậy, nó hầu như không hoặc có tính sinh lời rất ít. Ngân hàng phải luôn tìm cách để tối thiểu hóa lượng vốn khả dụng dù quan trọng nhưng không sinh lời này tại mỗi thời điểm, đủ để phục vụ nhu cầu thanh toán.1.1.1.2. Dự trữ thanh toánLà khoản dự trữ nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng với khách hàng. Dự trữ thanh toán bao gồm vốn khả dụng và các tài sản có tính thanh khoản khác. Tài sản thanh khoản thường bao gồm:- Các giấy tờ có giá có khả năng chuyển đổi thành tiền với chi phí thấp, bao gồm tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Chúng có độ rủi ro bằng 0, được giao dịch trên thị trường mở, được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận cầm cố, cho vay chiết khấu.SV: Lê Trọng Đức 4 Lớp: Ngân hàng 47BChuyên đề tốt nghiệp- Trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp nhà nước cũng được đánh giá là có độ rủi ro thấp.- Các khoản dự trữ ngoại tệ có khả năng chuyển đổi.- Các tài sản có tính thanh khoản khác.1.1.2. Thanh khoản1.1.2.1. Thanh khoản của ngân hàngThanh khoản của ngân hàng được hiểu đơn giản là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng. Một ngân hàng có tính thanh khoản cao khi có nhiều tài sản thanh khoản hoặc có khả năng mở rộng nguồn nhanh với chi phí thấp hoặc cả hai sao cho phù hợp với nhu cầu thanh khoản. Như vậy khi ngân hàng không đáp ứng kịp thời nghĩa vụ thanh toán hoặc phải chịu tổn thất, chi phí cao để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán này sẽ dẫn đến rủi ro thanh khoản. Thanh khoản là một nội dung quản lý đặc biệt phức tạp trong công tác quản trị ngân hàng, khi mà dòng tiền vào, dòng tiền ra phát sinh không lường trước được, thay đổi liên tục hàng ngày, hàng giờ. 1.1.2.2. Tính thanh khoản của tài sảnTính thanh khoản của mỗi tài sản là khả năng chuyển tài sản thành tiền được đo bằng thời gian và chi phí. Thời gian và chi phí càng cao thì tính thanh khoản càng giảm và ngược lại. Trong kế toán tài sản lưu động chia làm năm loại và được sắp xếp theo tính thanh khoản từ cao đến thấp như sau: tiền mặt,chứng khoán, đầu ngắn hạn, khoản phải thu, ứng trước ngắn hạn, và hàng tồn kho. Như vậy rõ ràng tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất, luôn luôn dùng được trực tiếp để thanh toán, lưu thông, tích trữ; còn hàng tồn kho có tính thanh khoản thấp nhất vì phải trải qua giai đoạn phân phối và tiêu thụ chuyển thành khoản phải thu, rồi từ khoản phải thu sau một thời gian mới chuyển thành tiền mặt.SV: Lê Trọng Đức 5 Lớp: Ngân hàng 47BChuyên đề tốt nghiệp1.1.2.3. Tính thanh khoản của nguồn Được đo bằng thời gian và chi phí cơ hội để mở rộng nguồn khi cần thiết. Thời gian và chi phí càng cao thì tính thanh khoản của nguồn càng giảm. Khả năng huy động nguồn cũng góp phần tạo khả năng thanh toán cho ngân hàng. 1.1.3. Rủi ro thanh khoảnRủi ro thanh khoản được hiểu là khả năng xảy ra tổn thất cho ngân hàng khi nhu cầu thanh khoản thực tế vượt quá mức khả năng thanh khoản dự kiến. Rủi ro thanh khoản ở mức cao làm cho ngân hàng phải gia tăng chi phí để đáp ứng nhu cầu thanh khoản làm giảm thu nhập ròng của ngân hàng. Ở mức cao hơn ngân hàng mất khả năng thanh toán dẫn đến phá sản. Rủi ro thanh khoản có thể đến từ hoạt động bên nợ hoặc bên có hoặc từ hoạt động ngoại bảng của bảng cân đối tài sản. Rủi ro thanh khoản đến từ bên tài sản nợ có thể phát sinh bất cứ lúc nào khi người gửi tiền rút tiền trước hạn và cả khi đến hạn. Với một lượng tiền gửi đọt ngột được rút ra lớn sẽ buộc ngân hàng phải đi vay thêm để bổ sung hoặc bán bớt tài sản. Do cần gấp nên khi huy động thì ngân hàng phải chịu lãi suất cao, hoặc bán gấp tài sản thì phải bán với giá thấp so với giá trên thị trường và từ đó làm giảm thu nhập của ngân hàng.Rủi ro thanh khoản từ bên tài sản có chủ yếu phát sinh khi nhu cầu vay tiền của khách hàng tăng đột ngột làm ngân hàng không đảm bảo đủ tiền ngay lập tức theo yêu cầu của khách.Rủi ro thanh khoản từ hoạt động ngoại bảng: Sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ phái sinh khiến cho rủi ro thanh khoản đến từ hoạt động ngoại bảng cũng ngày càng gia tăng. Khi mà các nghĩa vụ thanh toán xảy ra như cam kết bảo lãnh, nghĩa vụ thanh toán các hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi hay SV: Lê Trọng Đức 6 Lớp: Ngân hàng 47BChuyên đề tốt nghiệpquyền chọn đến hạn thì sẽ phát sinh nhu cầu thanh khoản và ngân hàng có thể đối mặt với rủi ro thanh khoản.1.1.4. Khe hở thanh khoảnCung thanh khoản: là khả năng cung ứng tiền của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, bao gồm việc bán tài sản thanh khoản, khả năng huy động vốn mới và thu hồi các khoản cho vay đến hạn.Cầu thanh khoản: là nhu cầu thanh toán của khách hàngngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng, bao gồm nhu cầu chi trả từ tài khoản tiền gửi và nhu cầu vay của khách hàng.Khe hở thanh khoản: là chêch lệch giữa cung và cầu thanh khoản tại một thời điểm nhất định.Khe hở thanh khoản chính là nguyên nhân gây nên rủi ro thanh khoản, khi cung và cầu thanh khoản tại một thời điểm nào đó không cân bằng:- Khi cung thanh khoản > cầu thanh khoản: ngân hàng ở trạng thái thặng dư vốn khả dụng. Trường hợp lượng vốn khả dụng lớn hơn mức cần thiết, ngân hàng sẽ bị dư thừa, ứ đọng vốn và làm giảm hiệu quả kinh doanh.- Khi cung thanh khoản < cầu thanh khoản: ngân hàng ở trạng thái thâm hụt vốn khả dụng, không đáp ứng được nhu cầu chi trả và phải tìm kiếm nguồn thanh khoản bổ sung.Với sự biến động của lãi suất hị trường trong tương lai, khe hở thanh khoản sẽ ảnh hưởng đến thu nhập ròng từ lãi của ngân hàng, cụ thể:NII = GAPL * ∆ITrong đó:• NII : Thu nhập ròng từ lãi• GAPL : Giá trị khe hở thanh khoản hay chênh lệch giữa cung thanh khoản và cầu thanh khoản tại thời điểm tínhSV: Lê Trọng Đức 7 Lớp: Ngân hàng 47B[...]... 1 Lớp: Ngân hàng 47B Chuyên đề tốt nghiệp 1.3.2. Quản lý theo phương pháp hiện đại1.3.2.1 Nội dung phương pháp Phương pháp quản lý thanh khoản hiện đại hay cịn gọi là phương pháp phân tích thanh khoản động là phương pháp đánh giá trạng thái thanh khoản của ngân hàng bằng cách dự đoán cung, cầu thanh khoản, dự đoán chênh lệch cung cầu (khe hở) thanh khoản, từ đó đưa ra quyết định quản lý thanh khoản... có tính hệ thống hay chỉ cục bộ trong ngân hàng SV: Lê Trọng Đức 21 Lớp: Ngân hàng 47B Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Các khái niệm liên quan đến thanh khoản1.1.1. Dự trữ thanh toán 1.1.1.1. Vốn khả dụng Thanh khoản luôn đi kèm với việc sử dụng vốn khả dụng. Nhu cầu thanh khoản là không như nhau tại mọi thời điểm, trong khi đó ngân. .. khoản Chứng khoán thanh khoản = Số chứng khoán thanh khoản/Tổng tài sản thanh khoản1.3.1.2. Điều kiện áp dụng Khi áp dụng phương pháp này, ngân hàng cần xây dựng các giới hạn để thực hiện phù hợp với quy mơ, tính chất hoạt động của ngân hàng và phù hợp cả với thông lệ quốc tế. Mặt khác cũng phải tuân thủ theo một số các hạn mức mà Ngân hàng Nhà nước đề ra. 1.3.1.3. Đánh giá phương pháp a.Ưu điểmNhìn... cho ngân hàng. Điều này thể hiện công tác quản lý thanh khoản của ngân hàng chưa có hiệu quả về chi phí cho dù có hạn chế được rủi ro thanh khoản. Theo chuẩn mực quốc tế, các ngân hàng thương mại nên duy trì chỉ tiêu này dao động từ 2%-3% là hợp lý.b. Chỉ số dự trữ thanh khoảnChỉ số dự trữ thanh khoản = Dự trữ thanh toán/ Tổng Tài sản CóChỉ tiêu này thể hiện khả năng thanh tốn của ngân hàng tại. .. ngân hàng luôn phải đáp ứng kịp thời các nghĩa vụ chi trả cho khách hàng một cách vô điều kiện. Muốn thế, ngân hàng phải có trong tay một lượng vốn khả dụng nhất định. Vốn khả dụng được hiểu là lượng tài sản cơ động mà ngân hàng có thể sử dụng ngay được. Thông thường vốn khả dụng bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác, là những tài sản mà ngân hàng. .. có thể sử dụng bất kỳ lúc nào.Như vậy, vốn khả dụng được coi là tài sản có tính “lỏng” nhất, và do vậy, nó hầu như khơng hoặc có tính sinh lời rất ít. Ngân hàng phải ln tìm cách để tối thiểu hóa lượng vốn khả dụng dù quan trọng nhưng không sinh lời này tại mỗi thời điểm, đủ để phục vụ nhu cầu thanh toán. 1.1.1.2. Dự trữ thanh toán Là khoản dự trữ nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng với... sử dụng các sản phẩm này cũng là công cụ giúp ngân hàng gia tăng lợi nhuận và tăng cung thanh khoản khi cần. Các sản phẩm phái sinh thông dụng hiện nay như là : Hợp đồng repo, mua bán kỳ hạn trong giao dịch kinh doanh ngoại tệ, quyền chọn trong giao dịch ngoại tệ, các hối phiếu của bộ chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu đã được ngân hàng nước ngoài chấp nhận SV: Lê Trọng Đức 10 Lớp: Ngân hàng. .. năng thanh khoản ngắn hạn càng cao và ngược lại. Theo chuẩn mực quốc tế, các ngân hàng nên duy trì chỉ tiêu này tối thiểu ở mức 25% tại bất kỳ thời điểm nào để đảm bảo khả năng thanh khoản. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hiện nay (QĐ 457/QĐ-NHNN của NHNN), việc tính tốn duy trì khả năng thanh tốn được xem xét trong vòng 7 ngày và 1 tháng tiếp theo. h. Chỉ số Chứng khoán thanh khoản Chứng. .. tiền của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, bao gồm việc bán tài sản thanh khoản, khả năng huy động vốn mới và thu hồi các khoản cho vay đến hạn.Cầu thanh khoản: là nhu cầu thanh tốn của khách hàngngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng, bao gồm nhu cầu chi trả từ tài khoản tiền gửi và nhu cầu vay của khách hàng. Khe hở thanh khoản: là chêch lệch giữa cung và cầu thanh khoản tại một... đỡ của ngân hàng trước những tình huống xấu. Cụ thể ngân hàng sẽ phải tiến hành đánh giá trên các mặt sau:- Khả năng huy động vốn của ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng - Yếu tố thời gian : ngân hàng có thể huy động hoặc cho vay bao nhiêu trong khoảng thời gian nhất định- Thời gian cần phải có để ngân hàng có thể bán một số tài sản nhất định- Ngân hàng có thể bán các tài sản tại mức giá . cầu thanh toán. 1.3. Phương pháp quản lý thanh khoản1.3.1. Quản lý thanh khoản theo phương pháp truyền thống1.3.1.1. Nội dung của phương phápQuản lý theo phương. sản có tính thanh khoản khác.1.1.2. Thanh khoản1.1.2.1. Thanh khoản của ngân hàngThanh khoản của ngân hàng được hiểu đơn giản là khả năng của ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định.DOC, Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định.DOC, Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định.DOC, Vốn khả dụng Dự trữ thanh toán, Rủi ro thanh khoản Khe hở thanh khoản, Xác định cung cầu thanh khoản 1. Xác định cung thanh khoản, Tính thanh khoản của tài sản Xác định cầu thanh khoản, Nội dung của phương pháp, Quản lý theo phương pháp hiện đại 1 Nội dung phương pháp, Điều kiện áp dụng Điều kiện áp dụng Đánh giá ưu nhược điểm, Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thanh khoản, Tình hình huy động vốn NHCT Việt Nam, Tình hình cho vay của NHCTVN, Quy trình quản lý thanh khoản theo định kì Quy trình quản lý thanh khoản hàng ngày Thơng báo lượng tiền thanh tốn lớn, Kết quả đạt được 1. Tình hình thực hiện các chỉ số thanh khoản, Xử lý khi dư thừa thanh khoản Trạng thái thanh khoản, Những thuận lợi, Hạn chế Nguyên nhân của hạn chế, Định hướng phát triển kinh doanh

Từ khóa liên quan