GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.doc

4 282 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:59

GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Thanh XuânPHẦN MỞ ĐẦUNgân hàng thường được biết đến như một trung gian tài chính, chức năng cơ bản của hệ thống ngân hàng hiện nay là tạo ra và cung cấp các dịch vụ tài chính mà thị trường có nhu cầu. Một trong những dịch vụ quan trọng nhất là cho vay, đặc biệt là thực hiện những khoản cho vay tài trợ đối với hoạt động đầucủa các hang kinh doanh hay tài trợ cho chi tiêu của các thành viên trong xã hội. Những khoản vay này tạo ra công ăn việc làm và thu nhập cho hàng ngàn người. Đóng góp không nhở vào thành công đó có ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB).Được thành lập từ năm 1994, trải qua 14 năm hoạt động, MB luôn được các cơ quan quản lý, đối tác cũng như khách hang đánh giá cao. Liên tục được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A và trao tặng nhiều bằng khen cho những thành tích xuất sắc; nhiều năm liền nhận được các giải thưởng thanh toán quốc tế do các ngân hàng uy tín quốc tế trao tặng như HSBC, Standard Chatered Bank, UBOC; được người tiêu dùng bình chọn là Thương hiệu mạnh liên tục trong hai năm liền 2005 và 2006; đạt cúp vàng Top ten thương hiệu Việt, ngành hàng: Ngân hàng – tài chính năm 2006;…và nhiều giải thưởng có uy tín, giá trị khác.Báo cáo gồm 3 phần:Phần I: Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển của ngân hang TMCP Quân đội – chi nhánh Thanh Xuân.Phần II:Thực trạng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư tại ngân hang TMCP Quân đội – chi nhánh Thanh Xuân.Phần III: Giải pháp đối với hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của ngân hang TMCP Quân đội – chi nhánh Thanh XuânMục lụcPHẦN MỞ ĐẦU 1PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THANH XUÂN 2I. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 21.1. Quá trình hình thành 21.2. Quá trình phát triển 2II. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh MB Thanh Xuân .42.1. Quá trình hình thành và phát triển 42.2. Chức năng và cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Thanh Xuân 4III. Các dịch vụ và nghiệp vụ của MB – chi nhánh Thanh Xuân 83.1. Tiền gửi và thanh toán 83.2. Nghiệp vụ tín dụng 82.3. Nghiệp vụ bảo lónh .152.5. Thanh toán quốc tế .182.6. Một số dịch vụ khác 19PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐÔI – CHI NHÁNH THANH XUÂN 20I. Thực trạng kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân 201.1. Tình hình tài chính của ngân hàng TMCP Quân đội .20II. Thực trạng hoạt động đầu tư của ngân hang TMCP Quân đội .232.1. Hoạt động đầu tư phát triển của ngân hang TMCP Quân đội 232.2. Ngân hang TMCP Quân đội phát hành trái phiếu và cổ phiếu 252.3. Ngân hàng TMCP Quân đội tiên phong quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế .26III. Đánh giá thực trạng hoạt động đầucủa ngân hang trong thời gian qua .273.1. Thành tựu đạt được 273.2. Hạn chế còn tồn tại 28PHẦN III: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU.29VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THANH XUÂN 29I. Những giải pháp chung để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực Ngân hàng .291.1.Đánh giá sơ bộ về tình hình huy động vốn cổ phần của Hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam : 291.2. Cơ hội và thách thức cho hệ thống ngân hàng trong việc huy động vốn: .321.3. Những giải pháp để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài :. 33II. Các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư tại ngân hang TMCP Quân đội – chi nhánh Thanh Xuân .36KẾT LUẬN 37 . trạng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư tại ngân hang TMCP Quân đội – chi nhánh Thanh Xuân.Phần III: Giải pháp đối với hoạt động đầu tư và quản lý hoạt. Những giải pháp để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài :. 33II. Các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư tại
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.doc, GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.doc, GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.doc