Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

29 1,829 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:59

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đề án chun ngànhLỜI MỞ ĐẦUNgân hàng thương mại là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Theo hình thức sở hữu Ngân hàng thương mại được chia thành nhiều loại khác nhau. Trong đó Ngân hàng thương mại cổ phần ngày càng chứng tỏ nhiều ưu điểm vượt trội phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung và chiến lược pháp triển hệ thống Ngân hàng thương mại đến năm 2020 nói riêng. Điều này cũng làm cho trong tương lai các Ngân hàng thương mại cổ phần sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàngViệt Nam.Chính vì thế, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần là một vấn đề rất quan trọng, thu hút sự quan tâm khơng chỉ của các nhà đầu tư, người dân, các nhà quản trị ngân hàng. Mà nội dung này là đối tượng được sự quan tâm, kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo các Ngân hàng thương mại cổ phần góp phần tích cực trong thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.Nội dung của Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam rất rộng và phức tạp. Chính vì thế để đề tài Đề án chun ngành mang tính thực tiễn hơn, bài viết này xin được tập trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khốn Việt Nam qua các tỷ số tài chính với 3 nội dung chính là:− CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI− CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNCỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM− CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNCỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAMĐề án chun ngành được hồn thành là được sự thừa hưởng những kiến thức chun ngành Tài chính – Ngân hàng liên quan, là sự giúp đỡ hỗ trợ của bạn bè trong lớp, và đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo, dẫn dắt, hướng dẫn rất nhiệt tình của giáo TTT. Cũng nhân đây, em xin được gửi Trang 1Đề án chuyên ngànhlời cảm ơn chân thành tới cô; em cũng xin được chúc và các bạn luôn mạnh khỏe và thật nhiều thành công trong cuộc sống. Mong và các bạn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo để Đề án chuyên ngành trở nên hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Trang 2Đề án chuyên ngànhCHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Định nghĩa Ngân hàng thương mạiLuật các Tổ chức tín dụng do Quốc hội khóa X thông qua vào 12 tháng 12 năm 1997, định nghĩa:Ngân hàng thương mại là một tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan.Luật Ngân hàng Nhà nước, cũng do Quốc hội khóa X thông qua cùng ngày trên, định nghĩa: Hoạt động ngân hànghoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán.Ngân hang nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần là NHTM được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng khác và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Ngân hàng thương mại cổ phần cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (NHTMCP*) là những Ngân hàng thương mại cổ phần thỏa mãn những điều kiện do Ủy ban chứng khoán Nhà nước đặt ra và chứng khoán của các Ngân hàng này được niêm yết rộng rãi trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ở Việt Nam hiện nay 5 NHTNCP thoải mãn điều kiện này đó là: NHTMCP Á Châu (ACB).NHTMCP Sài Gòn (SCB).NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank).Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP cũng sẽ tập trung xem xét, đánh giá vào 5 Ngân hàng trên.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mạiTrong điều kiện nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại thực hiện các chức năng bản sau:Trang 3Đề án chuyên ngành1.2.1. Chức năng trung gian tín dụngNgân hàng thương mại là cầu nối giữa những người vốn dư thừa và những người nhu cầu về vốn. Thông qua việc huy động khai thác các khoản vốn tiền tệ tạm thời nhàn rổi trong nền kinh tế, ngân hàng hình thành nên quỹ cho vay cấp tín dụng cho nền kinh tế. Với chức năng này, NHTM vừa đóng vai trò là chủ thể đi vay, vừa đóng vai trò là chủ thể cho vay.Xuất phát từ đặc điểm tuần hoàn vốn tiền tệ trong quá trình tái sản xuất xã hội, NHTM với vai trò là một tổ chức chuyên kinh doanh về tiền tệ, tín dụng, nắm bắt tình hình cung cầu về vốn tín dụng sẽ thực hiện tiếp nhận và chuyển giao vốn một cách hiệu quả. Thông qua việc thu hút tiền gửi với khối lượng lớn, NHTM thể giải quyết mỗi quan hệ giữa cung và cầu vốn tín dụng về khối lượng và cả thời gian tín dụng.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toánNHTM làm chức năng trung gian thanh toán khi nó thực hiện theo yêu cầu của khách hàng như trích một khoản tiền trên tài khoản tiền gửi để thanh toán tiền hàng hóa, dich vụ hoặc nhập vào một khoản tiền gửi của khách hàng từ bán hàng hóa hoặc các khoản phải thu khác.NHTM thực hiện chức năng trung gian thanh toán làm cho nó trở thành thủ quỹ cho khách hàng. Việc nhận tiền gửi và theo dõi các khoản thu, chi trên tài khoản tiền gửi của khách hàng làm cho ngân hàng thực hiện được vai trò trung gian thanh toán. Trên thực tế, khi việc thanh toán trực tiếp giữa các chủ thể kinh tế bằng tiền mặt gặp nhiều hạn chế và rủi ro cao, do phải tập hợp, kiểm tra, vận chuyển làm cho chi phí thanh toán cao mà lại thiếu chính xác và không an toàn, đặc biệt là khi hai đơn vị này cách xa nhau, điều này tạo nên nhu cầu và gia tăng khối lượng thanh toán qua ngân hàng.1.2.3. Chức năng cung cấp các dịch vụ tài chínhTrong tiến trình phát triển của nền kinh tế thị trường, hệ thống tài chính không ngừng hoàn thiện, ngoài kênh điều tiết vốn gián tiếp qua các định chế tài chính trung gian, thì kênh điều tiết vốn trực tiếp qua thị trường tài chính ngày càng chiếm vị thế quan trọng. Điều này, đã ảnh hưởng lớn thị phần và quy mô hoạt động tín dụng của NHTM. Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển của Trang 4Đề án chuyên ngànhthị trường tài chính tạo điều kiện cho NHTM đa dạng hóa việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho thị trường với mục tiêu tối đa hóa thu nhập và lợi nhuận.1.3. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mạiNHTM là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho công chúngdoanh nghiệp. Thành công của ngân hàng phụ thuộc vào năng lực xác định các dịch vụ tài chính mà xã hội nhu cầu, thực hiện các dịch vụ đó một cách hiệu quả.1.3.1. Hoạt động huy động vốnNHTM được huy động vốn dưới các hình thức sau:• Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.• Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.• Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức tín dụng của nước ngoài.• Vay vốn ngắn hạn của Ngân sách Nhà nước.Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.1.3.2. Hoạt động cấp tín dụngNHTM được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, cho vay là hoạt động quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất.1.3.2.1. Cho vayNHTM được cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới các hình thức:• Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.• Cho vay trung hạn, dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.1.3.2.2. Bảo lãnhNHTM được bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đấu thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác bằng uy tín và khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh. Mức bảo lãnh đối với một khách hàng và tổng mức bảo lãnh của một NHTM không được vượt quá tỷ lệ so với vốn tự của NHTM.Trang 5Đề án chuyên ngành1.3.2.3. Chiết khấuNHTM được chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân và thể tái chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác.1.3.2.4. Cho thuê tài chínhNHTM được hoạt động cho thuê tài chính nhưng phải lập công ty cho thuê tài chính riêng. Việc thanh lập, tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.1.3.2.5. Bao thanh toánNHTM triển khai thực hiện bao thanh toán như một hình thức cấp tín dụng cho khách hàng như: bao thanh toán truy đòi, bao thanh toán miễn truy đòi, bao thanh toán ứng trước hay bao thanh toán chiết khấu, bao thanh toán khi đến hạn trong phạm vi buôn bán nội địa lẫn quốc tế.1.3.2.6. Tài trợ xuất nhập khẩuNHTM thể cung cấp tài trợ xuất nhập khẩu bao trọn gói để hỗ trợ doanh nghiệp. Nghiệp vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu nhằm hỗ trợ về tài chính cùng các phương tiện và giấy tờ liên quan để doanh nghiệp nhập khẩu thể thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng mua bán hàng hóa.1.3.2.7. Cho vay thấu chiNhiều NHTM, đặc biệt là các chi nhánh nước ngoài đang mở rộng nghiệp vụ thấu chi đến các khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng của họ. Khi sử dụng dịch vụ này mỗi khách hàng được cấp một hạn mức thấu chi khi khách hàng tạm thời thiếu hụt trong thanh toán. Khách hàng không cần phải thế chấp hay tín chấp.1.3.2.8. Cho vay theo hạn mức tín dụng và hạn mức tín dụng dự phòng1.3.2.8.1. Cho vay theo hạn mức tín dụngNHTM cấp một hạn mức tín dụng là dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời gian nhất định mà khách hàngNgân hàng đã thỏa thuân trong hợp đồng tín dụng.Trang 6Đề án chuyên ngành1.3.2.8.2. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòngNHTM cho khách hàng vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định ngoài hạn mức tín dụng đã được kí ban đầu giữa Ngân hàng và khách hàng, áp dụng hạn mức tín dụng dự phòng khi khách hàng không đủ vốn vốn vì mức vốn đầu tư cho dự án tăng thêm, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm tăng thêm….1.3.3. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹHoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ của Ngân hàng bao gồm các hoạt động như cung cấp các phương tiện và dịch vụ thanh toán cho khách hàng, thực hiện việc thu hộ, chi hộ, thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo qui định của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức việc thu và phát tiền mặt cho khách hàng, tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên Ngân hàng trong nước, hệ thống thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.1.3.4. Các hoạt động khácNgoài các hoạt động truyền thống NHTM còn thể thực hiện một số hoạt động khác như góp vốn và mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, ủy thác và nhận ủy thác, cung cấp dịch vụ bảo hiểm, tư vấn tài chính, bảo quản vật quí giá… Trang 7Đề án chuyên ngànhCHƯƠNG II:ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNCÓ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊNTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMNHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM mà đặc biệt các NHTM cổ phần niêm yết là một công tác tầm quan trọng giúp các nhà quản lý, nhà đầu tư xây dựng các mục tiêu, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cũng như tìm ra hướng đầu tư khả năng tạo ra lợi nhuận cao và an toàn. Bên cạnh đó cũng tạo ra một sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các Ngân hàng thông qua việc đánh giá hoạt động bên trong, bên ngoài cũng như các chỉ số tài chính để xem chúng tác động đến lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động Ngân hàng và cuối cùng tác động đến giá cổ phiếu của Ngân hàng trên thị trường. 2.1. Đánh giá hoạt động bên trong2.1.1. Chiến lược phát triểnNHTMCP* đã tiến hành thành lập đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp tại các Đơn vị và đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ khách hàng, đây là bước chuẩn bị tích cực theo lộ trình phát triển sản phẩm dịch vụ và phục vụ khách hàng tốt hơn trong các năm tới. Sự tiến bộ so với các năm trước là sản phẩm dịch vụ mới được nghiên cứu thiết kế, tổ chức phản biện, tập huấn và quảng cáo tính chuyên nghiệp cao hơn. Nhiều sản phẩm dịch vụ khai thác tiềm năng kinh tế và đặc thù vùng miền được triển khai theo đặt hàng của Chi nhánh. Quan tâm khai thác lợi thế mạng lưới để đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm dịch vụ liên kết với các doanh nghiệp lớn, thương hiệu mạnh, tiến hành bán chéo sản phẩm với các Công ty thành viên trong Tập đoàn đi vào hoạt động ổn định, cùng với chủ trương tập trung mọi nguồn lực, chế chính sách để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ. Công tác mở rộng mạng lưới được đổi mới toàn diện. Các Khu vực tiến hành thông qua chiến lược phát Trang 8Đề án chuyên ngànhtriển các điểm giao dịch và nhanh chóng thành lập Tổ khảo sát tìm kiếm mặt bằng, phối hợp nhịp nhàng với các phòng liên quan tiến hành tuyển dụng nhân sự, xây dựng sửa chữa trụ sở để sớm khai trương hoạt động nhằm tránh lãng phí chi phí đã đầu tư. Riêng Khu vực TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đẩy mạnh khai trương hoạt động Phòng giao dịch nhằm phát triển kênh phân phối tại hai thị trường tiềm năng này. Ngoài ra, trong năm các Ngân hàng tiến hành thành lập Câu lạc bộ Phòng giao dịch để tạo diễn đàn sinh hoạt và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động hệ thống Phòng giao dịch. Hoạt động của các Chi nhánh đặc thù thời gian qua bước đầu đã tạo sự khác biệt riêng của trên thị trường. chế hỗ trợ cho Chi nhánh đặc thù đã nhiều tiến bộ như Sacombank co chi nhánh 8\3, chi nhánh Hoa Việt…, các Phòng nghiệp vụ đã thiết kế các sản phẩm dịch vụ, chương trình quảng cáo tiếp thị đặc thù riêng biệt “Gửi tiền trúng liền”, “ rồng vàng Thăng Long”, “Dự thưởng trúng vàng”… được ưu đãi về chi phí hoạt động và chế độ thi đua khen thưởng.Các Chi nhánh nước ngoài tuy vừa mới thành lập nhưng đã đi vào hoạt động tương đối ổn định. Chương trình kết nghĩa giữa các Chi nhánh trong và ngoài nước bước đầu đã hỗ trợ cung cấp thông tin khách hàng Việt Nam đầu tư tại các nước chi nhánh và văn phong đại diện, giúp tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý và phối hợp kinh doanh. Thực hiện chủ trương đầu tư mạnh hoạt động thẻ để đón đầu thị trường tiềm năng trong tương lai2.1.2. Ứng dụng khoa học công nghệMột trong những điểm son trong năm 2008 và 2009 với các NHTMCP* phải kể đến sự thành công của dự án chuyển đổi và nâng cấp hệ thống Ngân hàng Lõi T24 – R8 sau đúng 01 năm nỗ lực triển khai trên toàn bộ hệ thống. Và với việc đưa vào sử dụng hệ thống T24 cùng với hệ điều hành – sở dữ liệu – hạ tầng máy chủ hiện đại hàng đầu hiện nay, thì sau Data Center, rồi Contact Center được đưa vào sử dụng từ tháng năm 2009, các NHTMCP* đã chính thức kết thúc thắng lợi chiến lược Hiện đại hóa đã đề ra cho kế hoạch 5 năm, kết thúc vào năm 2010 được thị trường đánh giá rất cao những nỗ lực và sự đồng lòng của Ban điều hành và tập thể CB-CNV với việc hoàn thành các yêu cầu và mục tiêu của Chiến lược Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng. Các NHTMCP* cũng thực sự tin tưởng các dự án sau hiện đại hóa nhằm phát huy cao nhất tác dụng và hiệu quả của hệ thống Ngân hàng Trang 9Đề án chuyên ngànhLõi với công tác quản trị - điều hành và hoạt động nói chung của Ngân hàng cũng như các đề án nâng cao chất lượng hoạt động hướng về khách hàng đã và đang được tập trung triển khai sẽ thể sớm phát huy, hướng đến trách nhiệm và mục tiêu phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.Trung tâm Thẻ đã mạnh dạn đưa ra nhiều chương trình hoạt động cụ thể và thiết thực: quản lý tập trung hệ thống ATM và POS tại TP.HCM; đầu tư mới ATM kết hợp đánh giá hiệu quả từng máy để sắp xếp, di chuyển vị trí ATM hợp lý; tổ chức quản lý thanh khoản trên ATM dựa vào nhu cầu sử dụng; cải tạo phòng máy kết hợp quảng bá thương hiệu và cho ra đời sản phẩm thẻ với nhiều tiện ích khác biệt, bước đầu phí dịch vụ liên quan đến hoạt động thẻ đã đóng góp nguồn thu cho Ngân hàng. Về công nghệ, Trung tâm thẻ đã tiến hành kết nối online giao dịch tài khoản giữa cardpro với corebanking T24-R8 đồng thời đầu tư thêm nhiều phân hệ phát triển ứng dụng và quản lý rủi ro.Năm 2009, các NHTMCP* đã hoàn tất việc nâng cấp hệ thống Ngân hàng Lõi T24 hiện đại từ phiên bản R5 lên R8 (một trong những ứng dụng Ngân hàng Lõi tiên tiến nhất trên thế giới) và triển khai thành công phiên bản này trên toàn hệ thống trong và ngoài nước. Từ đó, đặt nền tảng ban đầu cho việc phát triển mạnh mẽ các kênh phân phối nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, cũng như tăng cường tính hiệu quả trong các hoạt động nghiệp vụ và công tác quản trị của Ngân hàng. Để triển khai hệ thống Ngân hàng Lõi, các Ngân hàng cũng đã tiến hành đầu tư một hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại cung cấp bởi các đối tác uy tín gồm: máy chủ ứng dụng- IBM p595, máy chủ sở dữ liệu- HP Superdome, sở dữ liệu- Oracle và hệ thống lưu trữ SAN XP24000… Các hệ thống này được lắp đặt tại Trung tâm dữ liệu (Data center) hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Từ nền tảng trên, các NHTMCP* đã và đang tiến hành triển khai các ứng dụng mới nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh và năng lực quản trị để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, bao gồm các dự án: Ngân hàng điện tử (Ebanking), Khai thác dữ liệu (Data Warehouse), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Hệ thống thông tin quản trị (MIS), Kinh doanh tiền tệ (Treasury), Trung tâm Dịch vụ khách hàng (Contact Center), Quản trị rủi ro (Risk management) và Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management) .Với sở hạ tầng Trang 10[...]... quảng bá hình ảnh của mình trên thị trường, minh bạch các báo cáo tài chính. 2.3. Đánh giá hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua các tỷ số tài chínhTỷ số tài chính là các tỷ số được cấu trúc và tính tốn từ dữ liệu các báo cáo tài chính của NHTM nhằm đánh giá một đặc tính nào đó trong hoạt động của Ngân hàng. Để đánh giá hoạt động. .. Ngân hàng thương mại cổ phần là NHTM được thành lập dưới hình thức cơng ty cổ phần, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng khác và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng thương mại cổ phần cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (NHTMCP*) là những Ngân hàng thương mại cổ phần thỏa mãn những điều kiện do Ủy ban chứng. .. một khách hàng và tổng mức bảo lãnh của một NHTM không được vượt quá tỷ lệ so với vốn tự của NHTM.Trang 5 Đề án chuyên ngànhQua đề tài này một lần nữa chúng ta thể khẳng định việc Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam mang nhiều nội dung và rất phức tạp, bên cạnh đó tùy vào từng chủ thể liên quan... dung tham khảo khi bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về hiệu quả của Ngân hàng thương mại nói chung.Qua việc đánh giá trên chúng ta dễ nhận thấy hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại cổ phần cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ta trong giai đoạn hiện nay là chưa cao, chưa tương xứng, chưa bộc lộ được những ưu thế vượt trội của nó. Đây chính là thách thức khơng nhỏ và cũng... 1.351đồng \cổ phiếu, còn các Ngân hàng khác thu nhập trên cổ phiếu trên thị trường tăng so năm 2008. Trong những năm qua thị phần của các NHTMCP* tăng cao là do lợi nhuận sau thuế tăng, nền kinh tế sau khủng hoảng năm 2008 đã dấu hiệu phục hồi đã làm cho giá cổ phiếu trên thị trường của các Ngân hàng này cũng tăng theo, công việc kinh doanh của các Ngân hàng này đã ổn định.2.2.2. Tuân thủ quy định của. .. chỉ tiêu và phương pháp đánh giá cũng khác nhau. Điều này càng cho thấy tính khó khăn của vấn đề mà chúng ta nghiên cứu. Tuy nhiên, bài viết này đã cho chúng ta thấy một cách khái quát chung nhất những nội dung quan trọng nhất khi muốn Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đây thể là nội dung tham khảo... trên mỗi cổ phiếu Ngân hàng Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (Đồng \cổ phiếu) Năm 2008 Năm 2009ACB 3.563 3.042SCB 2.263 912Sacombank 1.869 2.263Vietcombank 2.079 2.871Vietinbank 1.132Nguồn: Báo cáo thường niên của các Ngân hàng Thị phần tác động đáng kể đến lợi nhuận của các Ngân hàng cũng như niềm tin của nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Ngân hàng trên thị trường. Theo số liệu cho thấy thị. .. thấp nhất là của Vietinbank với 0,93% nghĩa là 100 đồng tài sản của ACB tạo ra được 2,09 đồng lợi nhuận sau thuế cao hơn trung bình ngành 0,73 đồng, của Vietinbank 0,93 đồng lợi nhuận sau thuế thấp hơn trung bình ngành 0,43 Trang 18 Đề án chuyên ngànhCHƯƠNG II:ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNCÓ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊNTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMNHTM... Vietcombank cao nhất 9,5 lần, tiếp đến là của Vietinbank 9,3 lần, cuối cùng là SCB là 8,6 lần. Ngân hàng chỉ số P/E cao thì niềm tin của thị trường đối với Ngân hàng tăng dẫn đến lợi nhuận của Ngân hàng cao, làm cho giá cổ phiếu của Ngân hàng tăng, từ đó hoạt động của Ngân hàng cũng thuận lợi và chiếm được lòng tin của nhà đầu tư đối với Ngân hàng. Ngược lại Ngân hàng Trang 15 Đề án chuyên ngành1.3.2.8.2.... khách hàngNgân hàng đã thỏa thuân trong hợp đồng tín dụng.Trang 6 Đề án chuyên ngành có chỉ số P/E thấp ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng, giảm niềm tin của nhà đầu tư về Ngân hàng trong tương lai dẫn đến giá trị của Ngân hàng giảm, giá cổ phiếu trên thị trường giảm và cuối cùng mục tiêu sinh lời và những chỉ tiêu của Ngân hàng giảm. Vì vậy, các Ngân hàng cần phải gia tăng niềm tin của . II:ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNCÓ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊNTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMNHTM là một tổ chức kinh. QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI− CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CĨ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.doc, Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.doc, Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.doc, Chức năng trung gian tín dụng Chức năng trung gian thanh tốn Chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính, Cho vay NHTM được cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới các hình thức:, Hoạt động huy động vốn Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ Các hoạt động khác, Thị phần Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Niềm tin của thị trường Các tỷ số đo lường lợi nhuận, Các tỷ số đo lường rủi ro

Từ khóa liên quan