Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam.Thực trạng và giải pháp.doc

74 715 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:59

Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam.Thực trạng và giải pháp Học Viện Ngân HàngMục lụcDanh mục những cụm từ viết tắt.Danh mục bảng biểu.Lời mở đầuChơng 1: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại1.1.Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trờng.1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thơng mại.1.1.2. Vai trò của ngân hàng thơng mại.1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thơng mại. 1.2. Vốn huy động công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh cảu ngân hàng thơng mại.1.2.1. Khái niệm về vốn.1.2.2. Vai trò của vốn huy động.1.2.3. Các hình thức huy động vốn.1.3. Nhân tố ảnh hởng tới hoạt động huy động vốn.1.3.1. Nhân tố khách quan.1.3.2. Nhân tố chủ quan.Chơng 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I ngân hàng Công thơng Việt Nam.2.1. Khái quát về Sở giao dịch I NHCTVN2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển.2.1.2. Cơ cấu tổ chức SGD I NHCT VN.2.1.3. Kết quả một số hoạt động của SGD I trong vài năm gần đây.2.2. Thực trạng huy động vốn tại SGD I NHCT VN.2.2.1. Tiền gửi doanh nghiệp.2.2.2. Tiền gửi dân c.2.2.3. Huy động vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá.2.3. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN2.3.1. Kết qủa đạt đợc.Sinh viên thực hiện: Ngô Thu HơngHọc Viện Ngân Hàng2.3.2. Những vấn đề tồn tại.2.3.3. Nguyên nhân chủ yếu.Chơng 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN.3.1. Định hớng phát triển của SGD I NHCT VN.3.1.1. Các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2005.3.1.2. Biện pháp thực hiện.3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I3.2.1. Có định hớng phát triển nguồn vốn phù hợp.3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn.3.2.3. Đơn giản hóa các thủ tục gửi tiền cho vay.3.2.4. Ap dụng chính sách lãi suất linh hoạt.3.2.5. Tăng cờng huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả.3.2.6. Thực hiện tốt chính sách khách hàng chiến lợc Marketing.3.2.7. Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu qủ trong kinh doanh.3.2.8. Đổi mới công nghệ ngân hàng.3.2.9. Phát huy tối đa yếu tố con ngời.3.2.10.Tăng cờng công tác thông tin, quảng cáo.3.3. Một số kiến nghị3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Công thơng Việt Nam.3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nớc Việt Nam.3.3.3. Kiến nghị với Nhà nớc.Kết luậnDanh mục tài liệu tham khảo.Sinh viên thực hiện: Ngô Thu HơngHọc Viện Ngân HàngDanh mục những cụm từ viết tắtDiễn giải Ký hiệuCông nghiệp hoá - hiện đại hoá CNH - HĐHCó kỳ hạn CKHGiấy tờ có giá GTCGKhông kỳ hạn KKHSở giao dịch I ngân hàng Công thơng Việt Nam SGDI NHCT VNNgân hàng Nhà nớc NHNNNgân hàng thơng mại NHTMNgân hàng trung ơng NHTƯNgoại tệ quy Việt nam đồng NTQVNDTiền gửi TGTổ chức kinh tế TCKTNgân hàng Công thơng Việt NamIncombankSinh viên thực hiện: Ngô Thu HơngHọc Viện Ngân HàngDanh mục bảng biểuBảng 1: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ SGD I NHCT VNBảng 2: Báo cáo hoạt động kinh doanhBảng 3: Biến động của nguồn vốn huy độngBảng 4: Tình hình huy động vốn từ Doanh nghiệpBảng 5: Tình hình huy động vốn từ dân cBảng 6: Kết cấu tiền gửi dân cBảng 7: Tình hình phát hành giấy tờ có giá năm 2004Bảng 8: Tình hình phát hành giấy tờ có giá tháng 6/2005Biểu số 1: Tình hình tăng trởng vốn huy độngBiểu số 2: Tình hình huy động vốn từ Doanh nghiệpSinh viên thực hiện: Ngô Thu HơngHọc Viện Ngân HàngLời mở đầuĐất nớc ta đang trong thời kỳ biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nớc, đa đất nớc thoát khỏi tình trạng kém phát triển nâng cao chất lợng cuộc sống. Đảng Nhà nớc ta đã chủ trơng phát huy nội lực bên trong, nguồn vốn trong nớc đóng vai trò quyết định, nguồn vốn nớc ngoài giữ vai trò quan trọng. Đồng thời, quá trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động. Điều đó đồng nghĩa với sự cạnh tranh đã, đang sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt trong toàn bộ nền kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng. Chính vì vậy, việc khai thông nguồn vốn đối hoạt động huy động vốn của các NHTM nói chung đợc đặt ra rất bức thiết. Các Ngân hàng hiện nay hoạt động đòi hỏi phải có hiệu quả cao, vấn đề huy động vốn không chỉ đợc quan tâm từ đâu? mà phải đợc tính đến nh thế nào?, bằng cách gì để có hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu cho vay của Ngân hàng nhng lại đòi hỏi chi phí thấp nhất.Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác huy động vốn trong hoạt động của Ngân hàng. Với những kiến thức đã học qua thực tế tại Sở giao dich ngân hàng Công thơngViệt Nam, em xin mạnh dạn chọn đề tài "Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thơng Việt Nam.Thực trạng giải pháp ". Ngoài phần mở đầu, kết thúc, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề đ-ợc trình bày theo 3 chơng.Chơng I : Những vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại.Chơng II : Thực trạng công tác huy động vốn của SGD I NHCT VNChơng III : Những giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN. Do thời gian nghiên cứu cũng nh kiến thức thực tế không nhiều, bài chuyên đề của em còn nhiều điểm cha đề cập đến còn có những thiếu sót Sinh viên thực hiện: Ngô Thu HơngHọc Viện Ngân Hàngnhất định. Rất mong nhận đợc sự góp ý của các thày, cô giáo cùng các bạn để khoá luận đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, cán bộ hớng dẫn khóa luận cùng toàn thể các anh chị trong Sở giao dịch I Ngân hàng Công thơng Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập nghiên cứu viết chuyên đề. Đặc biệt em xin chân thành cám ơn T.S Lê Văn Luyện đã có hớng dẫn giúp đỡ em viết chuyên đề này.Sinh viên thực hiện: Ngô Thu HơngHọc Viện Ngân HàngChơng 1Những vấn đề cơ bản về huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại1.1. Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trờng1.1.1. KháI niệm về ngân hàng thơng mạiĐể đa ra đợc một định nghĩa về ngân hàng thơng mại, ngời ta thờng phải dựa vào tính chất mục đích hoạt động của nó trên thị trờng tài chính đôi khi còn kết hợp tính chất, mục đích đối tợng hoạt động.Với mỗi quốc gia khác nhau, hình thành một khái niệm khác nhau về NHTM.Theo Luật Ngân hàng Đan Mạch năm 1930: Những nhà băng thiết yếu bao gồm những nghiệp vụ nhận tiền gửi, buôn bán vàng bạc, hành nghề thơng mại các giá trị địa ốc, các phơng tiện tín dụng hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân, đứng ra bảo hiểm .Theo Luật Ngân hàng Pháp năm 1941: NHTM là những xí nghiệp hay cơ sở hành nghề thờng xuyên nhận của công chúng dới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính .Theo Luật của các TCTD tại Việt Nam:Ngân hàng là TCTD thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng các hoạt động kinh doanh khác có liên quanHoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ, chủ yếu là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền đó để cho vay thực hiện các nghiệp vụ thanh toán .NHTM là loại hình ngân hàng đ ợc thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nớc .Mặc dù có nhiều cách thể hiện khác nhau, nhng khi phân tích khai thác nội dung của các định nghĩa đó, ngời ta dễ nhận thấy các NHTM đều có chung một tính chất, đó là: việc nhận tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn để sử dụng Sinh viên thực hiện: Ngô Thu HơngHọc Viện Ngân Hàngvào các nghiệp vụ cho vay, đầu t các dịch vụ kinh doanh khác của chính ngân hàng1.1.2 Vai trò của ngân hàng thơng mạiTừ khái niệm về NHTM nêu trên áp dụng vào thực tế nớc ta, một nớc có hơn 80% dân số sống bằng nghề nông, việc phát triển sản xuất theo chiều hớng CNH- HĐH rất cần đến NHTM với vai trò to lớn của nó. Nhất là khi quá trình CNH - HĐH của chúng ta đã đi vào chiều sâu, yêu cầu cần có vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng tốc đầu t, từng bớc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo nhịp độ tăng trởng kinh tế nhanh lâu bền, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế năm thì vai trò của các NHTM càng đợc Đảng Nhà nớc ta coi trọng.a. NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tếVốn đợc tạo ra từ quá trình tích luỹ, tiết kiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp các tổ chức trong nền kinh tế. Vì vậy, muốn có nhiều vốn phải tăng thu nhập quốc dân, có mức độ tiêu dùng hợp lý. Tăng thu nhập quốc dân đồng nghĩa với việc mở rộng sản xuất lu thông hàng hoá, đẩy mạnh sự phát triển của các ngành trong nền kinh tế. Điều đó muốn làm đợc lại cần có vốn. Vốn đ-ợc coi nh nguồn thức ăn chính thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Khi thức ăn bị thiếu, doanh nghiệp sẽ mất đi cơ hội đầu t mới hoặc không tiến hành kịp thời quá trình tái sản xuất. NHTM chính là ngời đứng ra tiến hành khơi thông nguồn vốn nhàn rỗi ở mọi tổ chức, cá nhân, mọi thành phần kinh tế . Thông qua hình thức cấp tín dụng, ngân hàng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc, thiết bị, đổi mới qui trình công nghệ, nâng cao năng suất lao động đem lại hiệu quả kinh tế, cũng có nghĩa là đa doanh nghiệp lên những nấc thang cạnh tranh cao hơn. Cạnh tranh càng mạnh mẽ, kinh tế càng phát triển. Nh vậy với khả năng cung cấp vốn, NHTM đã trở thành một trong những điểm khởi đầu cho sự phát triển kinh tế của quốc gia.b. NHTM là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trờng, giúp cho các nhà kinh doanh trong xây dựng chiến lợc quản lý doanh nghiệp. Sinh viên thực hiện: Ngô Thu HơngHọc Viện Ngân HàngThị trờng ở đây đợc hiểu ở hai góc độ, thị trờng đầu vào thị trờng đầu ra của doanh nghiệp. Để có thể tiến hành bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào, doanh nghiệp cần phải tham gia vào thị trờng đầu vào nhằm thực hiện thành công chiến lợc 5P: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Promotion (giao tiếp, khuyếch trơng), Place (địa điểm) People (con ngời). Từ đó tiếp cận mạnh mẽ vào thị trờng đầu ra, tìm kiếm lợi nhuận. Qui trình đó chỉ đợc bắt đầu khi doanh nghiệp trang bị đợc đầy đủ vốn cần thiết. Nhng không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng về tài chính. Do vậy, buộc họ phải tìm kiếm vốn phục vụ chính họ. Nguồn vốn tín dụng của NHTM sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn đó, tạo cho doanh nghiệp có đủ khả năng thoả mãn tối đa nhu cầu của thị trờng trên mọi phơng diện: giá cả, chủng loại, chất lợng, thời gian, địa điểm . NHTM sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp thị trờng gần nhau hơn cả về không gian thời gian.c. NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tếTrong xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá nh hiện nay thì vai trò này ngày càng thể hiện rõ rệt hơn. áp lực cạnh tranh buộc nền kinh tế mỗi quốc gia khi mở cửa hội nhập phải có tiềm lực lớn mạnh về mọi mặt, đặc biệt là tiềm lực về tài chính. Nhng làm thế nào để có thể hoà nhập nền tài chính của một quốc gia với phần còn lại của thế giới? Câu hỏi đó sẽ đợc giải đáp nhờ vào hệ thống các NHTM vì hệ thống này có khả năng cung cấp nhiều loại hình dịch vụ khác nhau hỗ trợ cho việc đầu t từ nớc ngoài vào trong nớc theo các hình thức: thanh toán quốc tế, nghiệp vụ hối đoái, cho vay uỷ thác đầu t . giúp cho luồng vốn ra, vào một cách hợp lý, đa nền tài chính nớc nhà bắt kịp với nền tài chính quốc tế. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết cho tiến trình hội nhập kinh tế ở các quốc gia trên thế giới.d. Ngân hàng thơng mại là công cụ để Nhà nớc điều tiết vĩ mô nền kinh tế vì hoạt động Ngân hàng góp phần chống lạm phát.Một trong những con đờng dẫn đến lạm phát của nền kinh tế là lạm phát qua con đờng tín dụng. Khi xảy ra lạm phát, ngân hàng trung ơng sẽ tăng tỉ lệ vào dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu hoặc tham gia vào thị trờng mở để thông qua các ngân hàng thơng mại thay đổi lại lợng tiền trong lu thông. Các Sinh viên thực hiện: Ngô Thu HơngHọc Viện Ngân HàngNgân hàng thơng mại sẽ kiểm soát lạm phát thông qua các hoạt động tín dụng, bảo lãnh. Từ đó ngân hàng xác định đợc hớng đầu t vốn đề ra các biện pháp xử lý những tác động xấu ảnh hởng đến nền kinh tế, làm cho quá trình tái sản xuất diễn ra liên tục, góp phần điều hoà lu thông tiền tệ, ổn định sức mua của đồng tiền, kiềm chế lạm phát.1.1.3 Các nghiệp vụ cơ bản của NHTMa- Nghiệp vụ tài sản nợ vốn tự có của NHTMĐây là nghiệp vụ phản ánh quá trình tạo vốn của NHTM mà cụ thể là hình thành nên nguồn vốn của NHTM. Nguồn vốn của NHTM bao gồm:*Vốn tự có:Vốn tự có là vốn riêng có của NHTM. Vốn này tuy chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng vốn của NHTM song lại là điều kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập một ngân hàng. Mặt khác, với chức năng bảo vệ, vốn tự có đợc coi nh là tài sản đảm bảo gây lòng tin đối với khách hàng, duy trì khả năng thanh toán trong tr-ờng hợp ngân hàng gặp thua lỗ. Vốn tự có cũng là căn cứ để tính toán các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.Trong thực tế, vốn tự có không ngừng đợc tăng lên từ kết quả hoạt động kinh doanh của bản thân ngân hàng mang lại. Bộ phận vốn này đóng góp một phần đáng kể vào vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM, đồng thời góp phần vào nâng cao vị thế của NHTM trên thơng trờng.Nh vậy, vốn tự có là nguồn vốn ổn định, ngân hàng sử dụng một cách chủ động. Do đó vấn đề đặt ra là ngân hàng phải bảo toàn không ngừng tăng vốn tự có của mình theo yêu cầu của sự phát triển hoạt động kinh doanh theo đúng chính sách, chế độ. Đồng thời phải sử dụng vào các mục đích đã định.* Nghiệp vụ huy động vốn:Vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động đợc từ các TCKT cá nhân trong xã hội thông qua quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác đợc dùng làm vốn để kinh doanh.Vốn huy độngcông cụ chính đối với các hoạt động kinh doanh của các NHTM. Nó là nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng giữ vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân Sinh viên thực hiện: Ngô Thu Hơng[...]... nhợng" ngay t i các quỹ tiết kiệm của ngân hàng. V i lo i tiết kiệm có kỳ hạn này có thể dung hoà đợc l i ích hai bên: ngân hàng ng i g i tiỊn. Ng- i g i tiỊn tiÕt kiƯm chđ ®éng khi cần rút vốn ra chi tiêu đột xuất, đồng th i ngân hàng tạo đợc nguồn vốn ổn định. Ngo i ra, cần có gi i pháp tự động chuyển hoá tiền g i không kỳ hạn sang có kỳ hạn cho dân. Ví dụ: những ng i đà g i tiền tiết kiệm không... doanh cảu ngân hàng thơng m i. 1.2.1. Kh i niệm về vốn. 1.2.2. Vai trò của vốn huy động. 1.2.3. Các hình thức huy động vốn. 1.3. Nhân tố ảnh hởng t i hoạt động huy động vốn. 1.3.1. Nhân tố khách quan.1.3.2. Nhân tố chủ quan.Chơng 2: Thực trạng công tác huy động vốn t i Sở giao dịch I ngân hàng Công thơng Việt Nam.2.1. Kh i quát về Sở giao dịch I NHCTVN2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển.2.1.2.... SGD I NHCT VN.2.1.3. KÕt qu¶ mét số hoạt động của SGD I trong v i năm gần đây.2.2. Thực trạng huy động vốn t i SGD I NHCT VN.2.2.1. TiỊn g i doanh nghiƯp.2.2.2. TiỊn g i d©n c.2.2.3. Huy động vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá.2.3. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn t i SGD I NHCT VN2.3.1. Kết qủa đạt đợc.Sinh viên thực hiện: Ngô Thu Hơng Học Viện Ngân Hàng nguồn tiền nhàn r i vào ngân. .. r i về sản phẩm thẻ t i m i đ i tợng khách hàng. Sinh viên thực hiện: Ngô Thu Hơng Học Viện Ngân Hàng Thứ hai, Quầy g i tiền tiết kiệm của dân chúng ph i phân bổ ở nhiều n i, đảm bảo thuận tiện cho khách hàng. Thứ ba, SGDI cần c i tiến th i gian làm việc để thuận tiện cho ng i g i, rút tiền. Nên chăng các quầy giao dịch bố trí ng i làm việc sớm hơn nghỉ muộn hơn (thậm chí giao dịch cả t i và. .. chỉ tiền g i: Hiện t i, SGD I đang huy động vốn qua phát hành chứng chỉ tiền g i năm 2005. Chứng chỉ tiền g i là một giấy biên nhận có l i suất về khoản tiền g i t i một ngân hàng hay c¸c tỉ chøc ký th¸c kh¸c trong mét th i gian xác định chúng có thể đợc chuyển nhợng trong th i gian hiƯu lùc.ViƯc xt hiƯn chøng chØ tiỊn g i cho phép SGDI có thể huy động vốn một cách chủ động mà không ph i phụ... ứng nhu cầu tiền g i của khách hàng. Hiện t i các NHTM có các lo i tiền g i có kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 Sinh viên thực hiện: Ngô Thu Hơng Học Viện Ngân Hàng Huy động vốn là một nghiệp vụ chủ chốt, không thể thiếu đợc của các ngân hàng n i chung của SGD I n i riêng, b i nguồn vốn chính của một ngân hàng là nguồn vốn huy động. Hơn nữa, huy động vốn không ph i là một nghiệp vụ độc lập... từ viết tắt.Danh mục bảng biểu.L i mở đầuChơng 1: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng m i 1.1.Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trờng.1.1.1. Kh i niệm về ngân hàng thơng m i. 1.1.2. Vai trò của ngân hàng thơng m i. 1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thơng m i. 1.2. Vốn huy động công tác huy động vốn trong hoạt động kinh... Các dịch vụ ngân hàng cung ứngMột ngân hàngdịch vụ tốt, đa dạng hiển nhiên có l i thế hơn so các ngân hàng có các dịch vụ hạn chế. Trong i u kiện thành phố thiếu b i đậu xe, ngân hàng có b i đậu xe rộng r i cũng là một l i thế hoặc ngân hànggiao dịch mặt đờng trên các phố chính, có hệ thống rút tiền tự động làm việc ngày đêm, có cán bộ giao dịch niềm nở, có trách nhiệm, tạo đợc niềm tin... trình huy động vốn của NHTM. Mục tiêu hoạt động của NHTM đợc xây dựng vào các qui định, qui chế của Nhà nớc để đảm bảo an toàn nâng cao niềm tin từ khách hàng. b.M i trờng kinh tế xà h i: Tình hình kinh tế - xà h i trong ngo i nớc cũng có tác động không nhỏ đến quá trình huy động vốn của ngân hàng. Khi nền kinh tế tăng trởng hay Sinh viên thực hiện: Ngô Thu Hơng Học Viện Ngân Hàng Kỳ phiếu ngân. .. nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn t i SGD I NHCT VN.3.1. Định hớng phát triển của SGD I NHCT VN.3.1.1. Các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2005.3.1.2. Biện pháp thực hiện.3.2. Một số gi i pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn t i SGD I 3.2.1. Có định hớng phát triển nguồn vốn phù hợp.3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. 3.2.3. Đơn giản hóa các thủ tục g i tiền cho vay.3.2.4. . thơng m i. Chơng II : Thực trạng công tác huy động vốn của SGD I NHCT VNChơng III : Những gi i pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn t i SGD. mạnh dạn chọn đề t i " ;Công tác huy động vốn t i Sở giao dịch I Ngân hàng Công thơng Việt Nam. Thực trạng và gi i pháp ". Ngo i phần mở đầu, kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam.Thực trạng và giải pháp.doc, Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam.Thực trạng và giải pháp.doc, Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam.Thực trạng và giải pháp.doc, Vai trò của ngân hàng thơng mại, Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM, Khái niệm về vốn . Vai trò của vốn huy động, Các hình thức huy động vốn, Nhân tố ảnh hởng tới hoạt động huy động vốn. Khái quát về Sở giao dịch I NHCTVN Thực trạng huy động vốn tại SGD I NHCT VN. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I Vốn vay, Các nhân tố chủ quan a.Các hình thức huy động vốn, C¬ cÊu tỉ chøc SGD I NHCT VN., Kết quả một số mặt hoạt động của SGDI NHCT VN trong một vài năm gần đây:, Những vấn đề còn tồn tại. Nguyờn nhõn ch yu, Các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2005 Biện pháp thực hiện, Có định hớng, kế hoạch về phát triển nguồn vốn phù hợp, Đơn giản hoá các thủ tục nhận tiền gửi cho tới các thủ tục cho vay. Ap dụng chính sách lãi suất linh hoạt:, Gắn liền việc tăng cờng huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả, Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lợc marketing hiệu quả Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.

Từ khóa liên quan