Chiến lược huy động vốn và phát triển nguồn vốn.doc

85 379 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:58

Chiến lược huy động vốn và phát triển nguồn vốn Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính Lời mở đầuKinh nghiệm của những quốc gia phát triển nhanh trên thế giới đã khẳng định tích tụ tập trung vốn đặc biệt là tích tụ tập trung vốn trong nớc có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. ở Việt Nam, tốc độ tăng trởng của cả nền kinh tế nói chung các nghành công nghiệp nói riêng trong tơng lai tất nhiên chủ yếu vẫn phải đựa vào lợng đầu t lớn. Chỉ trên cơ sở có một lợng đầu t mạnh từ nền kinh tế, thông qua quá trình quá trình tích tụ tập trung vốn hay huy động vốn từ các Ngân Hàng, mới có thể đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng, trang bị cho các nghành công nghiệp có kĩ thuật cao . Trong những năm trớc đây do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chi phối, quá trình tích tụ tập trung vốn không đợc quan tâm đẩy mạnh. Bây giờ khi đất nớc đã chuyển sang cơ chế thị trờng, có điều kiện để tích tụ tập trung vốn nhng thực tế trong những năm vừa qua cho thấy, vấn đề bức xúc của nền kinh tế nớc ta là thiếu vốn để trang bị đổi mới những công nghệ hiện đại. Nguyên nhân của vấn đề trên là do tình trạng thiếu vốn, mà cụ thể là thiếu vốn tiền đồng trong hệ thống Ngân Hàng Việt Nam. Do đó, các NHTM cha đáp ứng đợc nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, các dự án đầu t .Từ thực tế trên trong thời gian thực tập tại SGD I NHĐT&PTVN em nhận thấy công tác huy động vốn trong Ngân Hàng có một vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động Ngân Hàng nói riêng trong sự nghiệp thực hiện công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nớc nói chung. Hơn nữa, SGD I NHĐT&PTVN là một NHTM quốc doanh, có nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh với nghiệp vụ chủ yếu là huy động vốn cho vay đầu t phát triển đối với các dự án thuộc nhiều thành phần kinh tế . do đó nhu cầu về vốn để đáp ứng cho hoạt động đầu t phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng là rất lớn. Vì các lí do đó, em đã mạnh dạn chọn đề tài Chiến lợc huy động phát triển nguồn vốn tại SGD I NHĐT&PTVNĐề tài không đi sâu vào việc đề ra chiến lợc phân tích tất cả các bớc chiến lợc về quản lí huy động vốn, mà chỉ là những phân tích, đánh giá mang tính định tính, khái quát căn bản dựa trên cơ sở lí thuyết liên quan đến nguồn vốn thực tiễn tại SGD. Đề tài đã đợc hệ thống hóa những vấn đề lí thuyết cơ bản về vốn chiến l-ợc huy động vốn của Ngân Hàng. Đây là cơ sở để phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại SGD I NHĐT&PTVN. Từ đó, em đã rút ra những thành tựu, hạnn chế nguyên nhân để đa ra một số giải pháp, chiến lợc nhằm huy động phát triển nguồn vốn. Đồng thời, em cũng đa ra một số kiến nghị Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A1Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính đối với Nhà nớc, NHNN cũng nh đối với NHĐT&PTVN nhằm đảm bảo tính khả thi của các giải pháp hỗ trợ cho công tác huy động vốn của NHTM.Ngoài lời mở đầu kết luận, bố cục của chuyên đề gồm 4 chơng: ChơngI: Lí luận chung về vốn chiến lợc huy động vốn của Ngân Hàng ChơngII: Những vấn đề cơ bản về Ngân Hàng thơng mại huy động vốn của Ngân Hàng Chơng III: Thực trạng công tác quản lí huy động vốn tại SGD I NHĐT&PTVN Chơng IV: Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn chiến lợc phát triển nguồn vốn tại SGD I NHĐT&PTVấn đề trên là một lĩnh vực nghiên cứu phức tạp, đan xen nhiều yếu tố vĩ mô vi mô, mang tính khách quan chủ quan. Bản thân em trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu cả về lí luận lẫn thực tiễn còn có những hạn chế nhất định, không tránh khỏi tiếu sót. Em rất mong đợc sự tham gia đóng góp ý kiến của thầy giáo hớng dẫn GS .TS Cao Cự Bội đơn vị thực tập. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hớng dẫn GS .TS Cao Cự Bội, các anh chị phòng nguồn vốn kinh doanh SGD I NHĐT&PTVN đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu đề tài này. Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A2Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính Chơng1lý luận chung về vốnVà chiến lợc huy động vốncủa ngân hàng1. Khái niệm về vốn vai trò của nó đối với nền kinh tế 1.1 Khái niệm về vốn: Vốn là toàn bộ những yếu tố cần thiết để cấu thành quá trình sản xuất kinh doanh. Vốn hiểu theo nghĩa hẹp là tiềm lực tài chính của mỗi cá nhân, doanh nghiệp mỗi Quốc Gia. Vốn hiểu theo nghĩa rộng là bao gồm nguồn nhân lực, tài lực chất xám, tiền bạc cả quan hệ đã tích lũy của một cá nhân hay một Quốc gia.Bài học của các quốc gia phát triển trên thế giới đã khẳng định tích tụ tập trung vốn đặc biệt là vốn trong nớc có một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp hiện đại hóa đất nớc. Từ xa xa các nhà kinh tế đã đánh giá cao vai trò của vốn đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia chẳng hạn, luận điểm Lao động là cha, đất đai là mẹ của mọi của cải vật chất đã đợc nhà kinh tế học ngời Anh Uyliam Petty đa ra từ thế kỉ XVI. Điều đó chứng tỏ rằng, ngay từ khi đó ngời ta đã nhận thức rõ những yếu tố cơ bản để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Đó là nguồn lực con ngời đất đai, tài nguyên thiên nhiên. Kế thừa những t tởng của các nhà kinh tế cổ điển, C. Mác đã trình bày quan điểm của mình về vai trò của vốn qua các học thuyết: Tích lũy, tuần hoàn chu chuyển, tái sản xuất t bản xã hội, học thuyết địa tô Đặc biệt Mác đã chỉ nguồn gốc chủ yếu của vốn tích lũy là lao động thăng d do những ngời lao động tạo ra, nguồn vốn đó khi đem dùng vào việc mở rộng phát triển sản xuất thì nó vận động nh thế nào. Khi nghiên cứu nền sản xuất t bản chủ nghĩa, Mác đã tìm thấy những qui luật vận động của t bản (Vốn) mà qui luật này nếu ta trìu tợng những biểu hiện cụ thể về mặt xã hội thì sẽ thấy: SLĐ T - H SX H - T' TLSXCông thức đó đã chỉ ra rằng bất kì một doanh nghiệp nào muốn thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh cũng đều phải trải qua ba giai đoạn: Mua - sản xuất - bán hàng. điều quan trọng cho mỗi ngời sản xuất, mỗi doanh nghiệp phải biết tìm cách cấu trúc một cách khôn ngoan các yếu tố của tiền vốn, đầu t (khi chuyển hóa Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A3Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính thành sức lao động t liệu sản xuất) nhằm tạo ra nhiều của cải nhất cho mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp cả xã hội. Công thức đó cũng chỉ ra rằng trong dòng chảy liên tục của vốn đầu t nếu nh hình thái nào trong ba hình thái trên cha đi vào chu trình vận động liên tục của các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong trờng hợp nh vậy thì đồng vốn đó vẫn đang ở dạng tiềm năng chứ nó cha đem lại những lợi ích thiết thực cho mỗi cá nhân mỗi doanh nghiệp toàn xã hội. Tích lũy vốn theo Mác là sử dụng giá trị thặng d làm t bản, hay chuyển hóa giá trị thặng d trở lại thành t bản Mác đã khẳng định sự cạnh tranh bắt buộc nhà t bản nếu muốn duy trì t bản của mình thì phải làm cho t bản ngày càng tăng lên hắn không thể nào tiếp tục làm cho t bản đó ngày một tăng lên đợc, nếu không có một sự tích lũy ngày càng nhiều thêm Mác còn chỉ ra những nhân tố qui định qui mô của tích lũy, bao gồm: Khối lợng giá trị thặng d (lợi nhuận ), năng suất lao động xã hội qui mô vốn ban đầu (lợng t bản ứng trớc)Vốn là một nhân tố quan trọng trong ba nhân tố quyết định đến sự tăng trởng về kinh tế gồm: Lao động, vốn, công nghệ. Đối với nớc ta lao động dồi dào nhng vốn khan hiếm, công nghệ lạc hậu. Tất nhiên muốn đổi mới công nghệ thì cần phải có vốn.Tốc độ tăng trởng của công nghiệp nói riêng của cả nền kinh tế nói chung trong tơng lai tất nhiên chủ yếu vẫn phải dựa vào lợng đầu t lớn. Chỉ trên cơ sở có một lợng đầu t mạnh từ việc tích lũy nội bộ nền kinh tế, thông qua quá trình tích tụ tập trung vốn cả các doanh nghiệp cũng nh của cả cộng đồng dân c, mới có thể trang bị cho nghành công nghiệp có kĩ thuật cao, sử dụng nhiều nhân công khai thác một cách hiệu quả nguồn tài nguyên đất nớc.Mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với tích tụ tập trung vốn rất chặt chẽ. Sự tăng trởng vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của tích tụ tập trung vốn. Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, vấn đề bức xúc của nền kinh tế nớc ta là thiếu vốn để trang bị đổi mới công nghệ hiên đại. Mặt khác, hiệu quả sử dụng đồng vốn cũng cha cao, đặc biệt là ở các doanh nghiệp Nhà nớc.Vì vậy, con đờng tích tụ tập trung vốn đặc biệt là vốn trong nớc có hiệu quả là bài toán cần phải tháo gỡ để tăng tốc nền kinh tế Việt Nam Ngân Hàng đóng một vai trò quan trọng để thực hiện vấn đề này.1. 2 Vai trò của vốn đối với nền kinh tế:Chính vì vốn có vai trò quyết định trong việc tạo ra mọi của cải vật chất những tiến bộ xã hội, vì thế nó là nhân tó vô cùng quan trọng để thực hiện quá trình ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu đẩy nhanh tốc độ tăng trởng kinh tế. Nhờ đó, đời sống của nhân dân ngày một nâng Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A4Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính cao các nguồn lực về con ngời, tài nguyên các mối bang giao cũng đợc khai thác hiệu quả hơn. Từ đó tác động mạnh đến cơ cấu kinh tế của đất nớc đợc chuyển dịch nhanh chóng theo hớng công nghiệp hóa hiện đại hóa, làm cho nền kinh tế có các nghành công nghiệp dịch vụ chiếm tỉ lệ cao hớng mạnh về xuất khẩu. Cjính điều đó đã dẫn tới nền kinh tế sẽ có tốc độ tăng trởng cao ổn định.Đất nớc chúng ta sau 10 năm đổi mới nền kinh tế đã có nhiều chuyển biến quan trọng đạt đợc những thành tựu lớn lao, nhng chúng ta vẫn là nớc nghèo mức sống vẫn còn thấp, tích tụ tập trung vốn trong nền kinh tế vẫn còn quá thấp. Trong khi đó nhu cầu vốn đầu t cho cả nền kinh tế nói chung là rất lớn cấp bách. Theo số liệu thông kê cho thấy tổng vốn đầu t phát triển của toàn xã hội năm 1995 ớc tính khoảng hơn 62 000 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn do Nhà nớc đầu t chiếm khoảng 43%. Đẻ thực hiện các chơng trình kinh tế quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2010 chúng ta phải huy động đợc một số vốn ít nhất là 55 đến 60 tỉ USD trong thời kì 2003 2010 trong đó nguồn vốn tích lũy từ trong nớc từ 25 đến 30 tỉ USD.Vì vậy, trong quá trình tạo các tiền dề cho CNH-HĐH cũng nh để triển khai CNH-HĐH không thể thiếu vai trò của vốn. Mặt khác, muốn phát huy nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, đào tạo bồi dỡng nhân tài để phát huy tối đa cho công cuộc CNH-HĐH cũng cần phải có vốn đầu t cho sự nghiệp giáo dục, đẩy nhanh ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ vào sản xuất, cũng nh việc xây dựng cơ sở hạ tầng càng không thể thiếu vai trò của vốn. Chính những điều đó có thể rút ra kết luận rằng: Tích tụ tập trung vốn trong nền kinh tế nói chung tích tụ tập trung vốn trong Ngân Hàng là điều kiện tiên quyêt cho quá trình CNH-HĐH, nhịp độ CNH-HĐH nhanh hay chậm chính là do nguồn vốn quyết định.2. Chiến lợc quản lí, huy động vốn vai trò của nó đối với hoạt động Ngân Hàng 2.1 Nhận định chung về chiến lợc: 2.1.1 Chiến lợc là gì ?Chiến lợc là một chơng trình hành động tổng quát, với sự đảm bảo ngầm định về các nguồn lực cho mục đích đạt đợc các mục tiêu trong từng giai đoạnMục tiêu là cái đích cuối cùng mà tất cả các hoạt động đều phải hớng vào nhằm đạt đợc các kết quả chung.Việc xác lập các mục tiêu là cơ sở cho việc quyết định các chính sách sẽ ảnh hởng đến cơ cáu tổ chức của Ngân Hàng. Các mục tiêu sẽ Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A5Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính có thể thay đổi nhng nó luôn là xuất phát điểm là nền tảng của việc lập kế hoạch đa ra chiến lợc.Mục đích của chiến lợc là thông qua một hệ thống chính sách mục tiêu chủ yếu đợc xác định để tạo lập một hình ảnh về thể loại cơ sở kinh doanh nào đó. Chiến lợc không vạch ra một cách làm thế nào để đạt đợc mục tiêu, nhng chúng h-ớng cho ta một bộ khung để hớng dẫn t duy hành động.Việc xây dựng thông tin về chiến lợc là một trong những hoạt động quan trọng nhất của ngời quản lí. Một tổ chức không có chiến lợc cũng nh giống nh đi vào một khu rừng rậm mà không có la bàn hay bản đồ. Việc thiếu một chiến lợc hay một chiến lợc sai lầm là nguyên nhân của hầu hết các thất bại trong kinh doanh. 2.1.2 Chiến lợc trong hoạt động Ngân Hàng:Khi các mục tiêu chính sách của Ngân Hàng đã hình thành bớc tiếp theo là phải đạt đến một chiến lợc nhằm đạt đến các mục đích mục tiêu này. Trong khi mục tiêu cho ta một sự lựa chọn khách hàng về chất lợng, phơng hớng bớc tiến của Ngân Hàng, thì chiến lợc sẽ là kế hoạch, qua đó một Ngân Hàng có thể nhận ra các mục tiêu đã đợc hoạch định rõ ràng. Nếu mục tiêu của Ngân Hàng là gia tăng thị phần thì chiến lợc; sẽ có nhiệm vụ làm sao đạt đợc vấn đề này. Việc gia tăng kêu gọi một nhóm khách hàng mới là chiến lợc đa dạng hóa các loại hình khách hàng, Trong khi chuyển từ mục tiêu sang chiến lợc, các yếu tố cần đợc xem xét là tiềm lực của Ngân Hàng môi trờng tơng lai. Tiềm lực của Ngân Hàng nh qui mô tổng số tài sản, các tiện nghi Ngân Hàng, danh tiếng, tiềm lực tài chính đội ngũ nhân sự Tất cả các nhân tố này sẽ ảnh hởng đến hình thức chiến lợc mà Ngân Hàng áp dụng. Các mục tiêu của Ngân Hàng ảnh hởng đến sự tổng hợp đánh giá, đến lợt nó sự tổng hợp đánh giá lại ảnh hởng đến chiến lợc mục tiêu. Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A6Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính Lập kế hoạch ở một Ngân Hàng * Chiến l ợc mối quan hệ: Đối với một doanh nghiệp, các chiến lợc chủ yếu nhằm đa ra định hớng tổng thể cho doanh nghiệp bao gồm:Tổng thể các chiến lợc tại một doanh nghiệp Ngân Hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ nên bên cạnh bên cạnh những chiến lợc trên còn có những chiến lợc kinh doanh với một loạt các chiến lợc bộ Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A7Doanh nghiệp Chiến lợc kinh doanhChiến lợc marketingChiến lợc tăng tr-ởngChiến lợc khách hàngMô hình hoạt độngChiến lợctài chínhChiến lợc quan hệ xã hộiChiến lợc cạnh tranhMục tiêu củaNgân HàngTổng hợp đánh giáDự báoCác nguồn lực của Ngân Hàng Các nguồn lực của Ngân Hàng Chiến lợcLuận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính phận mang tính chất nghiệp vụ nh: chiến lợc huy động vốn, chiến lợc tăng d nợ quốc doanh, chiến lợc sử dụng vốn vay đầu t. Nh vậy, cùng nhằm hớng đến các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra mà giữa các mục tiêu này không phải bao giờ cũng dễ thống nhất. Do vậy, có thể chỉ có một chiến l-ợc thỏa mãn tốt nhất toàn bộ các mục tiêu trong vô số chiến lợc chỉ đáp ứng phần nào mục tiêu đề ra đó. Nhìn chung, các chiến lợc trong một Ngân Hàng có quan hệ khăng khít với nhau, hỗ trợ nhau phát triển. Trong chiến lợc kinh doanh của mình Ngân Hàng không thể bỏ qua một chiến lợc kinh doanh quan trọng đó là chiến lợc huy động phát triển nguồn vốn.2. 2 Các giai đoạn của kế hoạch hóa chiến lợc trong Ngân Hàng thơng mại: Kế hoạch hoa chiến lợc đó là thành phần cơ bản của quá trình quản lí chiến lợc hoạt động Ngân Hàng.Kế hoạch hóa chiến lợc đợc hiểu là quá trình ngiên cứu những chiến lợc đặc biệt góp phần đạt đợc các mục tiêu của tổ chức trên cơ sở duy trì sự phù hợp chiến lợc giữa các mục tiêu đó Nội dung giai đoạn kế hoạch hóa chiến lợc đợc thể hiện qua các bớc sau:Giai đoạn 1, Quá trình kế hoạch hóa chiến lợc bắt đầu từ việc đặt ra các nhiệm vụ của Ngân Hàng, lựa chọn các mục tiêu Giai đoạn 2, Giai đoạn kế hoạch hóa tiếp sau là cụ thể hóa các nhiệm vụ trong các mục tiêu của Ngân Hàng. Giai đoạn 3, Công việc của giai đoạn này là phân tích tình hình cơ sở của thị trờng tìm kiếm phát hiện thị trờng. Nó đòi hỏi việc xác định thị trờng phục vụ, đánh giá các đặc tính sản xuất thị trờng của các phân đoạn thị trờng đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trờng.Ngoài ra, ở đây còn tìm kiếm, phát hiện các nhu cầu của khách hàng, xác định các sản phẩm Ngân Hàng thỏa mãn nhu cầu khách hàng, đánh giá khả năng sự hợp lí đối với Ngân Hàng trong việc thỏa mãn nhu cầu đó; xác định các phơng tiện cần thiết đối với Ngân Hàng tìm kiếm các phơng tiện đó.Việc đánh giá các đặc điểm sản xuất thị trờng của các phân đoạn thị trờng diễn ra theo 4 hớng:- Đánh giá các đặc điểm của thị trờng - Đánh giá các chỉ tiêu dịch vụ - Đánh giá các chỉ tiêu cạnh tranh - Phân tích các đặc điểm môi trờng Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A8Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính Trên cơ sở các kết quả phân tích các đặc điểm sản xuất thị trờng mà đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trờng thông qua các chỉ tiêu sau: Qui mô thị trờng, tốc độ phát triển, tốc độ phát triển dự tính, tổng lợng khách hàng, tần số sử dụng dịch vụ, các đặc điểm tài chính của khách hàng, số lợng mức độ tập trung đối thủ cạnh tranh, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô Giai đoạn 4, của kế hoạch hóa đánh giá các yếu tố tác động tới chiến lợc của Ngân Hàng phân tích các ảnh hởng của chúng.Có hai loại yếu tố tác động tới chiến lợc Ngân Hàng: Đó là các yếu tố vĩ mô vi mô.Giai đoạn 5, là việc đánh giá các khả năng nguy cơ, bao gồm 3 khâu:- Phát hiện các nguy cơ khả năng - Phát hiện các mặt mạnh yếu của Ngân Hàng - Phân tích ảnh hởng tơng lai của các mặt mạnh yếu của Ngân Hàng của các khả năng nguy cơ.Giai đoạn 6, của kế hoạch hóa chiến lợc có 4 phơng án đặt ra cho Ngân Hàng, đó là: Phát triển, phát triển hạn chế, phát triển giảm kết hợp cả 3 phơng án trên.Giai đoạn 7, Những điều kiện thị trờng thay đổi cũng nh các quá trình cụ thể hóa các kế hoạch chiến lợc bằng các kế hoạch thực hiện đòi hốic những thay đổi chiến lợc.Giai đoạn 8, xác định các kết quả tài chính của dự án2. 3 Vị trí chiến lợc huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng:Nh chúng ta đã tìm hiểu ở trên, chiến lợc quản lí huy động vốn là một chiến lợc lớn, đòi hỏi có sự trợ giúp của nhiều chính sách vệ tinh nh chiến lợc khách hàng, chiến lợc đa dạng hóa sản phẩm, chiến lợc huy động vốn trung, dài hạn, chiến lợc công nghệ hóa các tiện ích Ngân Hàng Những chiến lợc này cũng biến đổi qua từng thời kì, giai đoạn cụ thể (3 hay 5 năm) phụ thuộc vào chu kì vận động của nền kinh tế, điều kiện vĩ mô bản thân hoạch định của Ngân Hàng. Nằm trong chiến lợc huy động nguồn có thể là chiến lợc huy động nguồn vốn từ dân c, từ các tổ chức kinh tế, chiến lợc gia tăng vốn chủ sở hữu, gia tăng vốn cấp hai Để cho hoạt động kinh doanh đợc trôi chảy đúng hớng một Ngân Hàng cần đề ra các chiến lợc để có đợc số vốn cần thiêt sau khi cân nhắc về tác động của những nguồn vốn khác nhau đến chi phí huy động vốn rủi ro Ngân Hàng. Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A9Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính Vì những lí do trên, một chiến lợc quản lí huy động phát triển nguồn vốn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng. Việc đa ra một chiến lợc huy động vốn hợp lí không nhất thiết phải tuân theo đầy dủ 8 giai đoạn của quá trình kế hoạch hóa chiến lợc mà có thể rút ngắn đi một số bớc. Căn cứ vào tình hình điều kiện hoàn cảnh của từng ngân hàng mà có thể đa ra chiến lợc cụ thể phù hợp.3. Các nhân tố ảnh hởng đến qui mô chất lợng vốn huy động3.1 Nhân tố chủ quan:3.1.1 Chính sách lãi suất:Lãi suất huy động là tỉ lệ phần trăm của số tiền có đợc so với số tiền gốc mà ng-ời gửi tiền nhân đợc từ Ngân Hàng. Điều đầu tiên mà bất kì một cá nhân. tổ chức kinh tế nào cũng muốn tham khảo khi gửi tiền vào Ngân Hàng đó là lãi suất. Vì vậy, chính sách lãi suất là một trong những chính sách quan trọng nhất tác đoọng tới chính sách huy động vốn của Ngân Hàng. Tuy nhiên, không phải Ngân Hàng cứ đa ra mức lãi suất cao là có thể thu hút đợc nhiều vốn. Vấn đề ở chỗ với mức lãi suất cụ thể do Ngân Hàng đa ra sẽ đem lại cho ngời gửi tiền mức lợi tức thực tế là bao nhiêu. Điều đó có nghĩa là mức lãi suất mà Ngân Hàng đa ra phải luôn lớn hơn tỉ lệ lạm phát. Do đó Ngân Hàng phải dự đoán chính xác tỉ lệ lạm phát của nền kinh tế trong năm để có thể mức lãi suất huy động hợp lí. Lãi suất ở mức huy động hợp lí cũng phải là mức lãi suất huy động đảm bảo cho sức mua tơng đối của giữa các loại tiền không bị thay đổi. Có nghĩa là phải cộng thêm vào đó những yếu tố biến động của tỉ giá.Để giải quyết vấn đề này không phải là một việc đơn giản, vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Ngân Hàng phải rất khéo léo mới có thể có đợc một chính sách lãi suất hợp lí, linh hoạt phù hợp với tình hình thị trờng mong muốn của Ngân Hàng về qui mô chất lợng nguồn vốn của Ngân Hàng, vừa đảm bảo lợi ích của ngời gửi tiền, lợi ích của Ngân Hàng, giúp Ngân Hàng đạt hiệu quả cao trong công tác huy động vốn.3.1.2 Các hình thức huy động vốn các dịch vụ do Ngân Hàng cung ứng: Một Ngân Hàng có các hình thức kì hạn huy động vốn phong phú, linh hoạt thuận tiện hơn sẽ thu hút khách hàng mới duy trì những khách hàng hiện có hơn những Ngân Hàng khác. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay ngày càng có nhiều Ngân Hàng tham gia thị trờng, khách hàng có điều kiện thuận lợi để tìm cho mình Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A10[...]... tài Chiến lợc huy động phát triển nguồn vốn tại SGD I NHĐT&PTVNĐề tài không đi sâu vào việc đề ra chiến lợc phân tích tất cả các bớc chiến lợc về quản lí huy động vốn, mà chỉ là những phân tích, đánh giá mang tính định tính, khái quát căn bản dựa trên cơ sở lí thuyết liên quan đến nguồn vốn thực tiễn tại SGD. Đề tài đà đợc hệ thống hóa những vấn đề lí thuyết cơ bản về vốn chiến. .. thay đổi chiến lợc.Giai đoạn 8, xác định các kết quả tài chính của dự án2. 3 Vị trí chiến lợc huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng:Nh chúng ta đà tìm hiểu ở trên, chiến lợc quản lí huy động vốn là một chiến lợc lớn, đòi hỏi có sự trợ giúp của nhiều chính sách vệ tinh nh chiến lợc khách hàng, chiến lợc đa dạng hóa sản phẩm, chiến lợc huy động vốn trung, dài hạn, chiến lợc... kiếm các nguồn vốn rẻ- Tạo ra nguồn vốn ổn định - Xây dựng qui mô cơ cấu nguồn phù hợp. 4.1 Tìm kiếm nguồn vốn rẻ:Tiết kiệm chi phí đầu vào để tạo ra một đầu ra cố định trớc là mục tiêu của bất kì doanh nghiệp nào. Ngân Hàng nào cũng vậy, nguồn vốn rẻ gắn liền với lÃi suất đầu vào thấp các chi phí cho hoạt động huy động thấp. Nhng nguồn vốn rẻ lại đồng nghĩa với kì hạn ngắn hơn do đó... Những chiến lợc này cũng biến đổi qua từng thời kì, giai đoạn cụ thể (3 hay 5 năm) phụ thuộc vào chu kì vận động của nền kinh tế, điều kiện vĩ mô bản thân hoạch định của Ngân Hàng. Nằm trong chiến lợc huy động nguồn có thể là chiến lợc huy động nguồn vốn từ dân c, từ các tổ chức kinh tế, chiến lợc gia tăng vốn chủ sở hữu, gia tăng vốn cấp hai Để cho hoạt động kinh doanh đợc trôi chảy đúng... trờng mong muốn của Ngân Hàng về qui mô chất lợng nguồn vốn của Ngân Hàng, vừa đảm bảo lợi ích của ngời gửi tiền, lợi ích của Ngân Hàng, giúp Ngân Hàng đạt hiệu quả cao trong công tác huy động vốn. 3.1.2 Các hình thức huy động vốn các dịch vụ do Ngân Hàng cung ứng: Một Ngân Hàng có các hình thức kì hạn huy động vốn phong phú, linh hoạt thuận tiện hơn sẽ thu hút khách hàng mới duy... vốn đầu t cho vay với những khách hàng đó. Hơn nữa, việc huy động vốn tiền gửi của Ngân Hàng còn có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định lu thông tiền tệ, góp phần ổn định giá trị đồng tiền thúc đẩy kinh tế phát triển. * Vốn huy động qua các chứng từ có giá: Đây chính là việc các NHTM huy động vốn qua hình thức phát hành các chứng chỉ tiền gửi CDs, kì phiếu, trái phiếu Ngân Hàng để huy động vốn. ... chính là do nguồn vốn quyết định.2. Chiến lợc quản lí, huy động vốn vai trò của nó đối với hoạt động Ngân Hàng 2.1 Nhận định chung về chiến lợc: 2.1.1 Chiến lợc là gì ? Chiến lợc là một chơng trình hành động tổng quát, với sự đảm bảo ngầm định về các nguồn lực cho mục đích đạt đợc các mục tiêu trong từng giai đoạnMục tiêu là cái đích cuối cùng mà tất cả các hoạt động đều phải hớng vào nhằm đạt... Hàng.2. Vốn, công tác quản lí huy động vốn của Ngân Hàng2.1 Cơ cấu vốn các hình thức huy động vốn của Ngân Hàng:Cũng giống nh mọi hoạt động kinh tế khác, Ngân Hàng muốn hoạt động đợc tr-ớc hết phải có vốn. Nhng Ngân Hàng là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ do đó, nhu cầu vỊ vèn cđa NHTM lµ rÊt lín vµ viƯc tao vốn cho Ngân Hàng là vấn đề quan trọng hàng đầu trong hoạt động kinh... nợ khác. Vốn là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động Ngân Hàng. Qui mô vốn tự có là yếu tố quyết định qui mô vốn huy động qui mô các hoạt động. Vốn tự có còn là căn cứ để tính toán các tỉ số hoạt động của nghành. Hầu hết ở các nớc đều qui định mức tổng tài sản tối đa Ngân Hàng có thể có so với vốn tự có, một số nớc còn giới hạn khả năng huy động vốn tiền gửi, khả năng hùn vốn ở Việt... Ngân Hàng cần đề ra các chiến lợc để có đợc số vốn cần thiêt sau khi cân nhắc về tác động của những nguồn vốn khác nhau đến chi phí huy động vốn rủi ro Ngân Hàng. Lê Minh Đức Tài chính Doanh Nghiệp 41A9 Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng- Tài chính Các loại nguồn vốn 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002Qui mô % Qui mô% Qui mô% Qui mô%Tổng nguồn vốn huy động 3193 100 5339 100 . cầu phát triển của nền kinh tế và của mỗi Ngân Hàng.2. Vốn, công tác quản lí và huy động vốn của Ngân Hàng2.1 Cơ cấu vốn và các hình thức huy động vốn. sở lí thuyết liên quan đến nguồn vốn và thực tiễn tại SGD. Đề tài đã đợc hệ thống hóa những vấn đề lí thuyết cơ bản về vốn và chiến l-ợc huy động vốn của
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược huy động vốn và phát triển nguồn vốn.doc, Chiến lược huy động vốn và phát triển nguồn vốn.doc, Chiến lược huy động vốn và phát triển nguồn vốn.doc, Kh¸i niƯm vỊ vèn:, 2 Các giai đoạn của kế hoạch hóa chiến lợc trong Ngân Hàng thơng mại:, Môi trờng cạnh tranh:, Một số loại hình Ngân Hàng ở nớc ta:, Chức năng:, Hoạt động cơ bản của Ngân Hàng:, Vèn tù cã: Vèn huy ®éng: Vèn tiỊn gưi:, Vốn vay: Nguồn vốn điều hòa trong hệ thống: Vốn tài trợ ủy thác:, Tìm kiếm nguồn vốn rẻ: Rủi ro thanh khoản: Rủi ro lãi suất trong huy động vốn:, Tác động qua lại với rủi ro tín dụng: Tác động qua lại với rủi ro vốn:, Cơ cấu tổ chức của SGD I: Công tác nguồn vốn, huy động vốn, Công tác tín dụng:, Tiền gửi dân c 571.330 Tổng huy động vốn 3.193.859, Đánh giá chi phí vốn huy động tại SGD I:, M«i trêng vÜ m«: M«i trêng vi m«:, Mục tiêu về quản lí và huy động vốn của SGD I:, ChÝnh s¸ch l·i suÊt, tØ gi¸:, Các nhân tố khác nhau thuộc môi trờng vĩ mô:, Các quan hệ với khách hàng, Thờng xuyên phân tích diễn biến qui mô và cơ cấu nguồn vốn tại sở: Đa dạng hóa hình thức huy động vốn:, Dự toán kì hạn thực tế, nối kết nguồn vốn ngắn thành nguồn vốn dài:, Giải pháp về ứng dụng Marketing Ngân Hàng:, Tiền gửi giao dịch của cá nhân tiền gửi không kì hạn cá nhân

Từ khóa liên quan