Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Hà Nội.docx

71 638 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:58

Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Hà Nội. giám đốc các phó giám đốcphòng tổ chức hành chínhphòng quan hệ quốc tếphòng thanh toán quốc tếphòng tín dụng đầu tưphòng kế toántổ pháp chếphòng ngân quỹMỤC LỤCLời nói đầu 5Chương I. Tín dụng chất lượng tín dụng của NHTM 71. Tín dụng ngân hàng vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường 71.1. Tín dụng ngân hàng 71.2. Vai trò tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường . 72. Chất lượng tín dụng. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng . 92.1. Chất lượng tín dụng 92.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 113. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng . 163.1. Chất lượng tín dụng đối với sự phát triển của nền kinh tế xã hội .163.2. Chất lượng tín dụng đối với sự tồn tại phát triển của NHTM 18Chương II. thực trạng hoạt động chất lượng tín dụng tại chi nhánh eximbank Nội . 19Vài nét về Ngân hàng Eximbank Việt Nam 191. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Eximbank Nội 201.1. Những nét chung . 201.2. Tình hình kinh doanh của Chi nhánh Eximbank Nội 221.3. Kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Eximbank Nội 292. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Eximbank Nội 313. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại về chất lượng tín dụng . 433.1. Nguyên nhân bên ngoài 433.2. Nguyên nhân bên trong . 45Chương III. những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng tín dụng eximbank Nội . 481. Quan điểm định hướng nâng cao chất lượng tín dụng 481.1. Quan điểm nâng cao chất lượng tín dụng 481.2. Mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong thời gian tới .491.3. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng . 502. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Eximbank Nội 512.1. Giải pháp xây dựng sử dụng quỹ bù đắp rủi ro cho hoạt động tín dụng . 512.2. Củng cố công tác mạng lưới khoán tài chính đến nhóm người lao động 522.3. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ đánh giá khách hàng để có biện pháp đầu tư tín dụng thích hợp . 542.4. Thiết lập mối quan hệ tốt bền lâu với khách hàng 562.5. Tăng cường công tác quản lý nợ giải quyết nợ quá hạn 582.6. Từng bước quy chuẩn đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ 623. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý . 643.1. Đối với Chính phủ 643.2. Đối với NHNN 653.3. Đối với Eximbank Việt Nam . 66Kết luận . 68 Tài liệu tham khảo 692LỜI NÓI ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài:Thực hiện đường mới đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong các nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII lần thứ VIII, nền kinh tế của nước ta đã chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Quá trình vận động này đòi hỏi các quan hệ kinh tế - xã hội chuyển biến thay đổi thường xuyên. Lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng- một trong những lĩnh vực nhậy cảm nhất của nền kinh tế do hoạt động kinh doanh tiền tệ là loại hình mang tính năng động rủi ro cao cần được cải biến, đổi mới nhằm đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường.Hơn nữa, yêu cầu đạt ra đối với ngân hàng là không những phải phát triển không ngừng để thích nghi tồn tại mà còn phải giữ vai trò tiên phong trong việc định hướng cho những hoạt động của các doanh nghiệp. Do vậy, các ngân hàng càng cần phải năng động hơn, nhậy cảm hơn tỉnh táo hơn để có thể thực hiện được vai trò của mình, đáp ứng những yêu cầu càng ngày càng cao của nền kinh tế.Việt nam mới bước vào kinh tế thị trường nên yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy rằng, trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 1998 1999, hàng loạt các vụ việc xảy ra liên quan đến hoạt động tín dụng giữa các ngân hàng thương mại các tổ chức kinh tế trong nước đã làm ảnh hưởng không ít tới nền kinh tế nói chung bước phát triển của từng doanh nghiệp, từng ngân hàng nói riêng.Ngân hàng thương mại cổ phần là mô hình mới trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. Hiện nay hệ thống này vừa vận hành để phát triển, vừa rút kinh nghiệm để định hình. Là loại hình non trẻ, lại hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường chưa ổn định, do vậy tình hình đặt ra đối với các ngân hàng Thương mại Cổ phần cũng không nằm ngoài bối cảnh trên. Ngoài ra, trong quá trình 3hoạt động với đặc tính riêng có của mình, các NHTMCP đã có những phát huy nhất định đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chung của đất nước, tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, đã bộc lộ những mặt hạn chế. Từ những lí do thực tế trên, cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo ân cần của thầy Nguyễn Quang Ninh, tập thể cán bộ của NHTMCP Eximbank em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Nội”. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:- Nghiên cứu đánh giá chất lượng tín dụng, thực trạng hoạt động kinh doanh tín dụng của NHTMCP trong nền kinh tế thị trường.- Một số giải pháp kiến nghị để nâng cao chất lượng tín dụng từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khối các NHTMCP.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu:Luận văn nghiên cứu chủ yếu về chất lượng tín dụng những vấn đề tồn tại của nó tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu4. Phương pháp nghiên cứu:Luận văn sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích kinh tế, phân tích tổng hợp, hệ thống hoá lý luận…5. Kết quả những vấn đề mới của luận văn:- Nêu được tổng quan về tín dụng ngân hàng, chất lượng trong hoạt động tín dụng của NHTM.- Nghiên cứu, hệ thống hoá các biện pháp có thể áp dụng tại Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng tín dụng.- Một số kiến nghị với Chính phủ, NHNN, Eximbank với mục đích nâng cao chất lượng tín dụng.Do thời gian hạn hẹp, năng lực kinh nghiện thực tế còn nhiều hạn chế, bài viết khó tránh khỏi nhiều sai sót. Kính mong được sự chỉ dạy, bảo ban của các Thầy, Cô giáo để em có thể học hỏi nâng cao kiến thức của mình hơn nữa.4Chương I: TÍN DỤNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1. tín dụng ngân hàng vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường1.1. Tín dụng ngân hàng Tín dụng Ngân hàng là mối quan hệ vay mượn bằng tiền tệ, hàng hoá dịch vụ theo nguyên tắc hoàn trả giữa một bên là Ngân hàng một bên là các đơn vị kinh tế, các tổ chức xã hội dân cư. Quá trình hình thành quan hệ tín dụng chính là quá trình hình thành các quan hệ vay mượn lẫn nhau trong xã hội. Đó là mối quan hệ vay mượn có hoàn trả cả gốc lãi sau một khoảng thời gian nhất định, là quan hệ chuyển dịch tạm thời quyền sử dụng vốn, là quyền bình đẳng cả hai bên đều có lợi. Trong nền kinh tế thị trường, đại bộ phận quỹ cho vay tập chung qua Ngân hàng từ đó đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung cho các doanh nghiệp cá nhân. Tín dụng Ngân hàng không những chỉ đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp cá nhân mà còn tham gia cấp vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản, cải tiến đổi mới kỹ thuật công nghệ sản xuất. Ngoài ra tín dụng Ngân hàng còn đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu tiêu dùng của cá nhân. Như vậy, tín dụng Ngân hàng là hình thức tín dụng chủ yếu trong nền kinh tế thị trường, nó đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế rất linh hoạt kịp thời.1.2. Vai trò tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trườngTín dụng Ngân hàng có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay. Điều đó được thể hiện ở một số khía cạnh sau:* Tín dụng Ngân hàng huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa sử dụng trong tất cả các thành phần kinh tế để cho các doanh nghiệp cá nhân vay vốn góp phần mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tín dụng Ngân hàng là công cụ để giải quyết mâu thuẫn giữa người thừa vốn người thiếu vốn. Nó đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn góp phần 5thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trong quá trình hoạt động đó, Ngân hàng thu được lợi tức cho vay để duy trì phát triển hoạt động của chính Ngân hàng.Tuy vậy trong cơ chế thị trường hiện nay, huy động cho vay bao nhiêu, có đáp ứng được hay không đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế, thu hồi vốn có đúng hạn không là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Bởi vì nếu đầu tư tín dụng không có hiệu quả, không thu hồi được nợ thì Ngân hàng sẽ lỗ đi đến phá sản. Do vậy, mỗi Ngân hàng trong môi trường cạnh tranh phải có nghệ thuật trong kinh doanh, phải tìm mọi biện pháp hữu hiệu nhằm thu hút tối đa nguồn vốn tiềm tàng với chi phí rẻ trong nền kinh tế để kinh doanh tín dụng có hiệu quả. Có thể nói, trong nền kinh tế thị trường, tín dụng Ngân hàng góp phần vào quá trình vận động liên tục của nguồn vốn, làm tăng tốc độ chu chuyển tiền tệ trong xã hội góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng của nền kinh tế.* Tín dụng Ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình mở rộng mối quan hệ giao lưu kinh tế quốc tế. Trong điều kiện hiện nay, việc phát triển kinh tế của một nước luôn phải gắn liền với sự phát triển của kinh tế thế giới. Sự hợp tác hoá bình đẳng cùng có lợi giữa các nước trên thế giới trong khu vực đang được phát triển mạnh mẽ. Trong đó, đầu tư vốn ra nước ngoài kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá là hai lĩnh vực hợp tác quốc tế thông dụng phổ biến nhất giữa các nước. Vốn là nhân tố quyết định đầu tiên cho việc thực hiện quá trình này. Nhưng trên thực tế không phải một tổ chức kinh tế nào, một nhà kinh doanh nào cũng có đủ vốn để hoạt động. Ngân hàng với tư cách là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, thông qua hoạt động tín dụng sẽ là trợ thủ đắc lực về vốn cho các nhà đầu tư kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá.* Tín dụng Ngân hàng góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Tín dụng Ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh 6dịch vụ tái mở rộng hoạt động, mọi chu kỳ đều phải bắt đầu từ tiền kết thúc bằng tiền. Để tăng nhanh vòng quay vốn, mỗi chủ thể kinh doanh phải tìm kiếm thực hiện nhiều biện pháp như cải tiến kỹ thuật, tìm kiếm thị trường mới. Tất cả những công việc đó đòi hỏi phải có nhiều vốn phải kịp thời. Tín dụng Ngân hàng là nguồn cung ứng vốn cho các nhu cầu đó. Mặt khác, vốn Ngân hàng cung ứng cho các nhà kinh doanh bằng việc cho vay với điều kiện phải hoàn trả cả gốc lãi theo thời hạn quy định. Do đó, các nhà doanh nghiệp phải tìm nhiều biện pháp để sử dụng vốn có hiệu quả, tăng nhanh vòng quay của vốn, trả nợ vay đúng hạn cả gốc lẫn lãi. Thực hiện được việc này trong nền kinh tế thị trường là cuộc vật lộn, cạnh tranh gay gắt quyết liệt, vì thế tín dụng góp phần làm cho nền kinh tế hàng hoá phát triển ngày một cao.Trong nền kinh tế thị trường, sự hoạt động của thị trường vốn, thị trường tiền tệ là các mặt hoạt động liên quan đến quan hệ tín dụng Ngân hàng nhờ có hoạt động này mà việc phát hành cổ phiếu, chuyển nhượng mua bán cổ phiếu mới có môi trường hoạt động.Như vậy, tín dụng Ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng không chỉ đối với Ngân hàng mà còn với cả xã hôị. Tuy nhiên để tín dụng Ngân hàng phát huy được hết vai trò của nó thì các nhà quản lý Ngân hàng cũng như các cơ quan chức năng phải tạo ra một hành lang pháp lý cũng như các quy định chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người vay người cho vay.2. Chất lượng tín dụng - nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng2.1. Chất lượng tín dụng* Khái niệm:Chất lượng tín dụng là sự đáp ứng yêu cầu của khách hàng (người gửi tiền người vay tiền) phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội đảm bảo sự tồn tại, phát triển của Ngân hàng. Chất lượng tín dụng được hình thành bảo 7đảm từ hai phía là Ngân hàng khách hàng. Bởi vậy, chất lượng hoạt động của Ngân hàng không những phụ thuộc vào bản thân của Ngân hàng mà còn phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.* Chất lượng tín dụng được thể hiện:- Đối với khách hàng: Tín dụng phát ra phải phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng với lãi suất kỳ hạn nợ hợp lý, thủ tục đơn giản, thu hút được nhiều khách hàng nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tín dụng. - Đối với sự phát triển kinh tế xã hội: Tín dụng phục vụ sản xuất lưu thông hàng hoá, góp phần giải quyết việc làm, khai thác khả năng tiềm tàng trong nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung sản xuất, giải quyết tốt các quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng kinh tế.- Đối với Ngân hàng thương mại: Phạm vi, mức độ, giới hạn tín dụng phải phù hợp với thực lực của bản thân Ngân hàng đảm bảo được tính cạnh tranh trên thị trường với nguyên tắc hoàn trả đúng hạn có lãi.Như vậy chất lượng tín dụng là một khái niệm vừa cụ thể (thể hiện qua các chỉ tiêu tính toán được như kết quả kinh doanh, nợ quá hạn .) vừa trừu tượng (thể hiện qua khả năng thu hút khách hàng, tác động đến nền kinh tế .). Chất lượng tín dụng chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố chủ quan (khả năng quản lý, trình độ cán bộ .) khách quan (sự thay đổi của môi trường bên ngoài). Khuynh hướng phát triển của nền kinh tế, sự thay đổi của giá cả thị trường cũng như môi trường pháp lý đều ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng.Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi của NHTM với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, nó thể hiện sức mạnh của một Ngân hàng trong quá trình cạnh tranh để tồn tại.Chất lượng tín dụng được xác định qua nhiều yếu tố: thu hút được nhiều khách hàng tốt, thủ tục đơn giản, thuận tiện, mức độ an toàn vốn tín dụng, chi phí về tổng thể lãi suất, chi phí nghiệp vụ. Để có chất lượng tín dụng tốt cần có sự tổ chức quản lý đồng bộ trong một Ngân hàng, vì điều đó không chỉ đảm bảo cho chất lượng tín dụng, mà còn nhằm cải tiến tính hiệu quả linh 8hoạt của toàn bộ cơ sở kinh doanh nhằm thoả mãn ngày càng đầy đủ yêu cầu của khách hàng ở mọi công đoạn, bên trong cũng như bên ngoài. Để làm được điều đó mỗi thành viên trong một tổ chức Ngân hàng phải hiểu thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng.Như vậy, chất lượng tín dụng là một phạm trù rộng lớn. Để có được chất lượng tín dụng thì hoạt động tín dụng phải có hiệu quả quan hệ tín dụng phải được thiết lập trên cơ sở tin cậy uy tín trong hoạt động. Hay nói một cách khác, chất lượng tín dụng tỷ lệ thuận với hiệu quả độ tin cậy trong hoạt động tín dụng.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng2.2.1. Các nhân tố bên ngoài:Ta biết rằng chất lượng hoạt động tín dụng có ý nghĩa rất to lớn đối với sự tồn tại phát triển của các NHTM của toàn xã hội. Để quản lý chất lượng tín dụng đồng bộ, đòi hỏi phải hiểu rõ tác động của các nhân tố ảnh hưởng chính, đó là các nhân tố: kinh tế, xã hội, pháp lý* Nhân tố kinh tế:Điều kiện kinh tế của khu vực mà Ngân hàng phục vụ ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín dụng. Một nền kinh tế ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản tín dụngchất lượng cao, còn nền kinh tế không ổn định thì các yếu tố lạm phát, khủng hoảng sẽ làm cho khả năng tín dụng khả năng trả nợ vay biến động lớn làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu nợ khi cho vay của Ngân hàng.Giới hạn của mở rộng qui mô tín dụng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Nếu mở rộng tín dụng quá giới hạn cho phép sẽ làm cho giá cả tăng quá mức, xảy ra lạm phát tốc độ cao, các NHTM sẽ chịu thiệt hại lớn do đồng tiền mất giá, chất lượng tín dụng bị giảm thấp. Ngoài ra, chính sách kinh tế của 9nhà nước điều tiết để ưu tiên hay hạn chế sự phát triển của một ngành, một lĩnh vực nào đó để đảm bảo sự cân đối trong nền kinh tế cũng ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng.Chu kỳ phát triển kinh tế có tác động không nhỏ tới hoạt động tín dụng. Trong thời kỳ đình trệ sản xuất - kinh doanh bị thu hẹp, hoạt động tín dụng gặp nhiều khó khăn trên tất cả các lĩnh vực. Nhu cầu vốn tín dụng giảm trong thời kỳ này nếu vốn tín dụng đã được thực hiện cũng khó có thể sử dụng có hiệu quả hoặc trả nợ đúng hạn cho Ngân hàng. Ngược lại, thời kỳ hưng thịnh, nhu cầu vốn tín dụng tăng rủi ro tín dụng có ít đi, nhưng cũng không loại trừ trường hợp do chạy đua trong sản xuất kinh doanh, nạn đầu cơ tích trữ, làm cho nhu cầu vốn tín dụng lên quá cao có nhiều khoản tín dụng được thực hiện. Những khoản này cũng có thể khó được hoàn trả nếu sự phát triển sản xuất kinh doanh không có kế hoạch nói trên dẫn đến suy thoái khủng hoảng kinh tế.Chính sách lãi suất cũng ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Trong nền kinh tế thị trường lãi suất luôn biến động. Những năm gần đây, Việt Nam đã khống chế được tình hình lạm phát song lãi suất lại giảm liên tục. Trong những trường hợp lãi suất cho vay giảm song lãi suất tiền gửi lại giữ nguyên làm cho chênh lệch đầu ra đầu vào giảm dẫn đến chi phí nguồn vốn lớn chi phí sử dụng vốn không bù đắp nổi. Đồng thời mức độ phù hợp giữa lãi suất Ngân hàng với lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. Lợi tức Ngân hàng thu được từ hoạt động tín dụng bị giới hạn bởi lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng vốn vay Ngân hàng. Vì vậy, với mức lãi suất cao hơn mức lợi nhuận các doanh nghiệp vay vốn thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ không có khả năng trả nợ Ngân hàng, ảnh hưởng tới quá trình sản xuất của doanh nghiệp nói riêng tình hình phát triển của toàn bộ nền kinh tế nói chung (trừ các doanh nghiệp có lợi nhuận siêu ngạch hoặc lợi nhuận 10[...]... NHTMCP Eximbank em đã mạnh dạn chọn đề tài: Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Nội”. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:- Nghiên cứu đánh giá chất lượng tín dụng, thực trạng hoạt động kinh doanh tín dụng của NHTMCP trong nền kinh tế thị trường.- Một số giải pháp kiến nghị để nâng cao chất lượng tín dụng từ đó nâng cao. .. đã nghiêm túc đảm bảo đúng hạn mức tín dụng của Eximbank Việt Nam giao cho, chấp hành nghiêm túc cơ chế tín dụng hiện hành trong đó coi chất lượng tín dụng là yêu cầu hàng đầu.30 Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHẤT LƯỢNGTÍN DỤNG TẠI EXIM BANK NỘI.* VàI nét về ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ra đời hoạt động trong bối cảnh chung... mệt mỏi, đã căn cứ vào tình hình thực tế của Ngân hàng địa bàn Ngân hàng để phục vụ, từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý phù hợp với yêu cầu của khách hàng mà vẫn đảm bảo lợi ích, mục tiêu của Ngân hàng.1. quan điểm, định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng 1.1. Quan điểm về nâng cao chất lượng tín dụng :Để ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường thực sự trở thành đòn bẩy thúc... lượng tín dụng là một phạm trù rộng lớn. Để có được chất lượng tín dụng thì hoạt động tín dụng phải có hiệu quả quan hệ tín dụng phải được thiết lập trên cơ sở tin cậy uy tín trong hoạt động. Hay nói một cách khác, chất lượng tín dụng tỷ lệ thuận với hiệu quả độ tin cậy trong hoạt động tín dụng. 2. Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng 2.2.1. Các nhân tố bên ngồi:Ta biết rằng chất. .. vốn tài sản’’. 2. thực trạng chất lượng tín dụng tại chi nhánh EXIMBANK NỘI :NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động trên lĩnh vưc kinh doanh tiền tệ. Trong các hoạt động thì cơng tác tín dụng là một mảng chủ yếu của Ngân hàng, thực tế tại Eximbank kinh doanh tín dụng chiếm tới 70% lợi nhuận của Ngân hàng mỗi năm.Với mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng, thủ tục nhanh, thẩm định đúng... động của tín dụng. 3.2. Chất lượng tín dụng đối với sự tồn tại phát triển của các ngân hàng thương mại : Chất lượng tín dụng làm tăng khả năng cung cấp dịch vụ của các NHTM do tạo thêm nguồn vốn từ việc tăng được vịng quay vốn tín dụng thu hút thêm được nhiều khách hàng bởi các hình thức của sản phẩm, dịch vụ, tạo ra một hình ảnh tốt về biểu tượng uy tín của Ngân hàng cùng sự trung thành của... NHTMCP. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu:Luận văn nghiên cứu chủ yếu về chất lượng tín dụng những vấn đề tồn tại của nó tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu4. Phương pháp nghiên cứu:Luận văn sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích kinh tế, phân tích tổng hợp, hệ thống hố lý luận…5. Kết quả những vấn đề mới của luận văn:- Nêu được tổng quan về tín dụng ngân hàng, chất lượng. .. các nguồn lực hiện có để thoả mãn nhu cầu khách hàng.Tuy nhiên động cơ lợi nhuận của NHTM phải luôn gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do vậy, việc nâng cao chất lượng tín dụng cịn phải nằm vào sự phát triển của nền kinh tế, tạo sự vững chắc cho chiến 48 Chương III: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG EXIMBANK NỘI.Qua việc... hỏi nâng cao kiến thức của mình hơn nữa.4 doanh hộ tư nhân mới cho vay đều thể hiệnnăng lực kinh doanh thực hiện đúng kế hoạch trả nợ.Chi nhánh Ngân hàng Eximbank Nội rất quan tâm đến việc củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, bằng việc đề ra các qui trình, qui chế hoạt động. Thực hiện lựa chọn dự án đầu tư, lựa chọn khách hàng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chấp hành... sát nghiêm túc, cả về mặt nội dung, phương pháp các biện pháp xử lý. Chất lượng kiểm tra, phúc tra sửa chữa sai sót kiểm tra chưa cao, khắc phục xử lý chưa kiên quyết dứt điểm.Tóm lại: Qua đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng ở Chi nhánh Ngân hàng Exim bank Nội trong những năm qua đã khẳng định được vai trị tín dụng Ngân hàng góp phần vào sự nghiệp phát triển xây dựng kinh tế, kiềm . của NHTMCP Eximbank em đã mạnh dạn chọn đề tài: Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Hà. 502. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Eximbank Hà Nội .......... 512.1. Giải pháp xây dựng và sử dụng quỹ bù đắp rủi ro cho hoạt động tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Hà Nội.docx, Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Hà Nội.docx, Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Hà Nội.docx, Tín dụng ngân hàng Vai trò tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, Chất lượng tín dụng Khái niệm:, Chất lượng tín dụng đối với nền kinh tế xã hội:, Những nét chung:, Kết quả kinh doanh tại chi nhánh Eximbank Hà nội :, Ngun nhân bên ngồi : Mơi trường kinh tế:, Nguyên nhân bên trong: Về cơ cấu đầu tư của ngân hàng:, Quan điểm về nâng cao chất lượng tín dụng : Mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng trong thời gian tới, Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng:, Xây dựng và sử dụng quĩ bù đắp rủi ro cho hoạt động tín dụng:, Thiết lập mối quan hệ tốt và lâu bền với khách hàng :, Tăng cường công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn :, Từng bước qui chuẩn đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ :, Đối với chính phủ : Một là : Vấn đề thế chấp cầm cố tài sản