Các phương pháp chủ yếu được áp dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân. Thực trạng và một số ý kiến đề xuất.doc

112 827 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:58

Các phương pháp chủ yếu được áp dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân. Thực trạng và một số ý kiến đề xuất. LỜI MỞ ĐẦU Ngân Hàng Công Thương Việt Nam là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng mà hoạt động chủ yếu thường xuyên là nhận tiền gửi để tài trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế dân cư dưới hình thức cho vay đầu tư. Do vậy, công tác thẩm định các dự án đầu nhằm sử dụng đồng vốn một cách hợp lý đồng thời mang lại lợi nhuận cho bản thân ngân hàng không còn là một vấn đề mới mẻ nhưng thực sự cần thiết trong giai đoạn cạnh tranh rất quyết liệt giữa các ngân hàng hiện nay.Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thẩm định dự án cho vay vốn trong hoạt động của ngân hàng, với những kiến thức đã được học qua thời gian thực tập tại Chi nhánh NHCT Thanh Xuân, tôi xin mạnh dạn chọn đề tài “Các phương pháp chủ yếu được áp dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân. Thực trạng một số ý kiến đề xuất ” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.Tuy nhiên để giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn đòi hỏi phải có thời gian kiến thức thực tế phong phú. Song vì thời gian nghiên cứu thực tế chưa nhiều, trình độ chuyên môn còn hạn chế kinh nghiệm thực tế còn ít, hơn nữa đề tài lại là một vấn đề khá mới mẻ nên chuyên đề này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô, các bạn cùng tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh NHCT Thanh Xuân để chuyên đề này được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại1.1.1. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế đồ 1.1. Tổng quan về thị trường tài chínhCác nhà kinh tế học thường nói NHTM đóng vai trò là mạch máu của nền kinh tế. Thông qua các hoạt động của mình NHTM có những vai trò sau:Thứ nhất: NHTM cung cấp tín dụng giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mở rộng sản xuất thúc đẩy nền kinh tế phát triển.Trong quá trình hoạt động, do quá trình chu chuyển tuần hoàn vốn, nhu cầu bổ sung vốn cho các đơn vị SXKD ngày càng tăng. NH có thể đáp ứng các nhu cầu về vốn cho các chủ đầu sau khi đã thẩm định phương án kinh doanh của họ. Các nhà đầu có thể sử dụng nguồn tín dụng của NH để phục vụ mở rộng hoạt động SXKD thúc đẩy nền kinh tế phát triển.Thứ hai: NHTM tập trung vốn cho nền kinh tế.NH là một tổ chức tài chính trung gian. Đặc trưng của NH là nhận tiền gửi cho vay. NH tập trung được các khoản tiền nhỏ, lẻ thời hạn ngắn trong nền kinh tế thành những khoản tiền lớn để tài trợ cho nền kinh tế. Trong thực tế, tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn mà chúng thì nhỏ lẻ, thời hạn ngắn nhưng NH vẫn có thể cung cấp những khoản vốn lớn thời hạn dài cho các nhà đầu tư.Thứ ba: NHTM giúp cho các nhà kinh doanh trong xây dựng chiến lược quản lý DN.NH tài trợ vốn cho các DN với điều kiện DN phải thỏa mãn những yêu cầu do NH đặt ra. Trong đó, các khoản tín dụng mà DN nhận được đều phải trả lãi khi hết thời gian sử dụng phải hoàn trả gốc. Vì vậy, trước khi cho vay, NH cần phải thẩm định kỹ phương án sử dụng vốn của DN, thẩm định những yếu tố liên quan đến DN (uy tín, trình độ nhân viên, tài sản bảo đảm…) một cách chính xác, rõ rang, chi tiết. Cán bộ tín dụng sẽ giúp DN xây dựng PAKD có hiệu quả. Sau khi vay vốn, NH sẽ giám sát quá trình sử dụng vốn vay của DN thông qua hoạt động thanh toán hộ thì NH có thể giúp DN quản lý tốt hơn về vốn sử dụng vốn.Thứ tư: NHTM khuyến khích tiết kiệm trong nền kinh tế.Bất kỳ đối tượng nào trong nền kinh tế gửi tiền vào NH đều được hưởng lãi. Điều đó có nghĩa rằng thu nhập của người gửi tiền tăng lên. Mọi người đều mong muốn có thêm một khoản thu nhập. người gửi tiền có thể gửi tiền theo bất cứ phương thức nào, bất kỳ thời hạn nào. Các tổ chức, cá nhân có số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến thì có thể gửi các NH khi cần sử dụng thì có thể rút ra bất cứ lúc nào. Người ta cũng có thể gửi tiền theo cách ủy thác đầu nghĩa là thông qua NH thực hiện công việc đầu của mình. NH khuyến khích khách hàng tiết kiệm tiêu dùng trong hiện tại để có thể tăng tiêu dùng trong tương lai.Thứ năm: NHTM góp phần làm chuyển dịch cơ cấu ngành nghề phát triển kinh tế vùng.Trong hoạt động tào trợ của mình, NH có thể tài trợ đối với tất cả các đơn vị cá nhân SXKD trong nền kinh tế. Ở các nước có cơ cấu ngành nghề phát triển không hợp lý NHTW sẽ có chính sách tín dụng ưu đãi giúp cho các ngành nghề kém phát triển. Khi muốn ưu tiên phát triển cho ngành nào, Chính phủ sẽ đưa ra những chính sách phát triển cho ngành nghề đó thông qua NHTM, Chính phủ thực thi những chính sách phát triển của mình. Tương tự giữa các vùng trên lãnh thổ kinh tế - xã hội thường phát triển không đồng đều do điều kiện về tự nhiên - xã hội. NHTW cũng có những chính sách, biện pháp để điều chuyển vốn từ những vùng phát triển đến những vùng kém phát triển để đảm bảo thuận lợi cho phát triển kinh tế vùng. Ở Việt Nam hiện nay, chính sách chuyển dịch cơ cấu ngành nghề hợp lý, chính sách phát triển vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo rất được coi trọng.Thứ sáu: NHTM góp phần chống lạm phát.Với đặc điểm NH là trung gian tài chính với hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng thực hiện trung gian thanh toán, lượng tiền trong lưu thông được NHTW kiểm soát thông qua kiểm soát các hoạt động của NHTM. Thông qua các khoản mục của NHTM, NHTW sẽ xác định được lượng tiền đang lưu thông trong nền kinh tế. Khi xảy ra lạm phát, NHTW sẽ tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu hoặc tham gia vào thị trường mở để thông qua các NHTM thay đổi lượng tiền trong lưu thông. Các NHTM sẽ kiểm soát lạm phát thông qua các hoạt động tín dụng, bảo lãnh. Như vậy, NH là cơ quan quản lý tiền tệ của nền kinh tế, thông qua các nghiệp vụ của mình NH điều hòa lưu thông tiền tệ, ổn định sức mua của đồng tiền.Thứ bảy: NHTM tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa - thúc đẩy phát triển thương mại thế giới.Ngày nay, thương mại quốc tế ngày càng phát triển. Nền kinh tế của một quốc gia phát triển phụ thuộc vào sự phát triển của kinh tế thế giới, kinh tế khu vực. NH đã trở thành một trong những phương tiện nối liền các nền kinh tế trên thế giới với nhau. Đối với các nước đang phát triển, NHTM lại càng đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế. NHTM cấp tín dụng cho các nhà xuất nhập khẩu, thực hiện các hình thức thanh toán, bảo lãnh…cho hoạt động thương mại quốc tế. Mặt khác, thông qua NHTM, nguồn tín dụng nước ngoài được thu hút để tiến hành CNH - HĐH đất nước.1.1.2. Những hoạt động cơ bản của NHTM trong nền kinh tếNHTM là một DN đặc biệt, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng, không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất như các DN thuộc lĩnh vực SXKD nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, lưu thông phân phối sản phẩm xã hội bằng cách cung ứng vốn tín dụng, vốn đầu cho các tổ chức, DN, cá nhân mở rộng SXKD, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế.* Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn là hoạt động tạo vốn cho NHTM, nó đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của NH.Hoạt động huy động vốn của một NHTM bao gồm: Nhận tiền gửi, phát hành các giấy tờ có giá ra công chúng, vay từ các tổ chức khác, tự tài trợ bằng vốn chủ sở hữu của NH.Tuy nhiên, dưới bất cứ hình thức huy động nào thì NHTM đều phải trả một chi phí nhất định, đó là chi phí huy động vốn hay còn gọi là chi phí đầu vào của NH. Các chi phí này được bù đắp thông qua việc cho vay đầu của NH.* Hoạt động cho vay đầu tưHoạt động cho vay đầu là hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho NH. Thông qua hoạt động này NH có thể bù đắp được các chi phí cho việc huy động vốn. Trong đó, hoạt động cho vay chiếm vị trí quan trọng hơn cả, NH có khả năng đối diện với rủi ro mất khả năng thanh toán là rất lớn, quyết định sự tồn tại của mọi NH.Có nhiều hình thức phân loại một khoản vay của NHTM: Theo giá trị thời gian có vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn; Theo đối tượng khách hàng có DN, cá nhân, Chính phủ…* Hoạt động trung gian Cũng như đã nói ở trên, nếu một tổ chức nào đó chỉ thực hiện 2 nghiệp vụ huy động vốn sử dụng vốn thì không thể coi là một NH được. Vì vậy, các NHTM muốn được hiểu theo đúng nghĩa của nó thì còn thực hiện cả nghiệp vụ trung gian thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, cung cấp dịch vụ…Nghiệp vụ này không những mang lại thu nhập cho NH ( hoa hồng ) mà còn góp phần thúc đẩy hỗ trợ các nghiệp vụ nói trên.NH cần phải hội tụ đủ cả 3 hoạt động trên. Nếu thiếu 1 trong 3 thì không thể coi là NH được. Vì vậy, ba hoạt động này là một thể thống nhất có quan hệ mật thiết với nhau, coi nhẹ hoạt động nào thì đều làm cho NH không thể phát huy được hết sức mạnh tổng hợp.Tóm lại, có thể định nghĩa NHTM như sau: “ NHTM là tổ chức kinh tế được thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh tiền tệ tín dụng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi đó để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”.1.1.3. Vài nét về Ngân hàng Công Thuơng Việt Nam* Quá trình hình thành phát triểnTrước năm 1998, NHCT VN là một bộ phận của NHNN có chức năng thực hiện nhiệm vụ tín dụng với các đơn vị kinh doanh công thương nghiệp. Sau năm 1998, hệ thống NH VN chuyển từ một cấp sang sang hệ thống NH hai cấp, tách bạch chức năng quản lý kinh doanh theo nghị định 59/CP năm 1998, bộ phận này trở thành một NH quốc doanh độc lập hoạt động như một NHTM mang tên Ngân hàng Công Thương Việt Nam. NHCT VN được chính thức thành lập theo quyết định số 42/CT ngày 14/11/1990 của Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quyết định số 285/QĐ-NH5 ngày 21/09/1996 thành lập lại theo mô hình Tổng công ty Nhà nước, theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tại quyết định số 90/TTg ngày 07/03/1994 nhằm tăng cường tập trung, phân công chuyên môn hóa hợp tác kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, nâng cao khả năng hiệu quả của các đơn vị thành viên toàn bộ hệ thống NHCT VN để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. NHCT VN đặt trụ sở chính tại số 108 đường Trần Hưng Đạo-Quận Hoàn Kiếm-TP.Hà Nội, có hệ thống mạng lưới gồm: 1 trụ sở chính, 3 Sở Giao dịch, 156 chi nhánh (trong đó có 93 chi nhánh trực thuộc 63 chi nhánh phụ thuộc), trên 700 Phòng giao dịch, hơn 100 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, hơn 400 quỹ tiết kiệm trong cả nước. Có 3 công ty hạch toán độc lập là Công ty cho thuê Tài chính, Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty Quản lý Nợ Khai thác Tài sản 2 đơn vị sự nghiệp là Trung Tâm Công nghệ Thông tin Trung tâm Đào tạo. Là một trong bốn NHTM Nhà nước lớn của Việt Nam, NHCT VN có tổng tài sản chiếm hơn 25% thị phần trong toàn bộ hệ thống NH VN. Nguồn vốn của NHCT VN luôn tăng trưởng qua các năm. NHCT VN ( Tên giao dịch quốc tế: VietinBank) được thành lập năm 1988 sau khi tách ra từ NHNN VN được Nhà nước xếp hạngmột trong 23 doanh nghiệp đặc biệt.NHCT VN là một trong những NHTM Việt Nam đi đầu trong việc cải tiến công nghệ thông tin NH, hiện đại hóa NH. Là NH đầu tiên của Việt Nam có Website thành viên chính thức của nhiều hiệp hội như:* Là thành viên sáng lập của các tổ chức Tài chính tín dụng như:• Sài Gòn Công thương Ngân hàng• Indovinabank (Ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam )• Công ty cho thuê Tài chính Quốc Tế-VILC (Công ty cho thuê Tài chính quốc tế đầu tiên tại Việt Nam )• Công ty Liên doanh Bảo hiểm Châu Á-NHCT* Là thành viên chính thức của:• Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)• Hiệp hội các ngân hàng Châu Á (AABA)• Hiệp hội Tài chính viễn thông Liên ngân hàng (SWIFT)• Tổ chức Phát hành Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế* Các mốc lịch sử thành lập của NHCT VN:• Ngày 26/03/1988. Thành lập các NH Chuyên doanh (Theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng)• Ngày 14/11/1990. Chuyển NH Chuyên doanh CT VN thành NHCT VN (Theo Quyết định số 402/CT của Hội đồng Bộ trưởng)• Ngày 27/03/1993. Thành lập DNNN có tên NHCT VN (Theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam )• Ngày 21/09/1996. Thành lập NHCT (Theo Quyết định số 285/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam ) * đồ cơ cấu tổ chức của hệ thống NHCT VN CHI NHÁNH PHỤ THUỘCQUỸ TIẾT KIỆMPHÒNG GIAO DỊCHCHI NHÁNH CẤP 2QUỸ TIẾT KIỆMPHÒNG GIAO DỊCH [...]... hàng, với những kiến thức đã được học qua thời gian thực tập tại Chi nhánh NHCT Thanh Xuân, tôi xin mạnh dạn chọn đề tài Các phương pháp chủ yếu được áp dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân. Thực trạng một số ý kiến đề xuất ” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.Tuy nhiên để giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn địi hỏi phải có thời gian và. .. quản lý chúng trong quá trình thực hiện dự án. Mặt khác, phân tích độ nhạy của dự án cịn cho phép NH lựa chọn được những dự án có độ an tồn cao cho những kết quả dự tính cũng như đánh giá được tính vững chắc của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án. Chính vì vậy, phân tích độ nhạy là một trong các phương pháp được sử dụng nhiều trong thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu. Theo phương pháp. .. hành so sánh phải được vận dụng phù hợp với điều kiện đặc điểm cụ thể của dự án doanh nghiệp, tránh khuynh hướng so sánh máy móc cứng nhắc. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu là phương pháp cụ thể khi thẩm định tổng quát thẩm định chi tiết. So sánh các chỉ tiêu nhằm đánh giá tính hợp lý tính ưu việt của dự án để có sự đánh giá đúng khi thẩm định dự án. So sánh các chỉ tiêu trong các trường... CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại1.1.1. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế CHI NHÁNH PHỤ THUỘCQUỸ TIẾT KIỆMPHÒNG GIAO DỊCH CHI NHÁNH CẤP 2QUỸ TIẾT KIỆMPHÒNG GIAO DỊCH - Các chỉ tiêu tổng hợp như cơ cấu vốn đầu tư, suất đầu tư - Các định mức về sản xuất,... quả tài chính của dự án mang lại, nhất là thời gian các nguồn dùng để trả nợ cho NH.1.2.3.1. Khái niệm Thẩm định tài chính DAĐT là thẩm định các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính của dự án. Hay nói cách khác, thẩm định tài chính DAĐT là thẩm định tính khả thi về mặt tài chính của dự án, nhu cầu vay vốn của dự án cũng như khả năng trả nợ lãi vay của dự án. 1.2.3.2. Sự cần thiết thẩm định. .. liệu, nhân công, tiền lương, chi phí quản lý…của ngành theo các định mức kinh tế - kỹ thuật chính thức hoặc các chỉ tiêu kế hoạch thực tế. Trong quá trình thẩm định, cán bộ thẩm định có thể sử dụng những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình thẩm định các dự án ng tự để so sánh, kiểm tra tính hợp lý, tính thực tế của các giải pháp lựa chọn (mức chi phí đầu tư, cơ cấu khoản mục chi phí, các chỉ... động khả năng sinh lời của tiền.Thơng thường NH thẩm định dịng tiền của DAĐT thì thẩm định các yếu tố sau:* Thẩm định dòng tiền vào của dự án Dòng tiền vào của dự án là dòng tiền sau thuế mà DN có thể thu hồi để tái đầu vào một dự án khác. Dịng tiền vào thực ra chínhcác khoản phải thu của dự án vì vậy nó mang dấu dương. Các khoản phải thu của dự án thường được tính theo năm được. .. hàng dự trữ vốn dự phòng.* Thẩm định nguồn tài trợ cho dự án Trên cơ sở tổng vốn đầu cho dự án, NH tiến hành xem xét các nguồn tài trợ cho dự án, trong đó phải tìm hiểu về khả năng đảm bảo vốn từ mỗi nguồn về quy mô tiến độ. Các nguồn tài trợ cho dự án có thể do Chính phủ tài trợ, NHCV, vốn tự có của chủ đầu tư, vốn huy động từ các nguồn khác.Để đảm bảo tiến độ thực hiện đầu của dự án, ... tế dân cư dưới hình thức cho vay đầu tư. Do vậy, công tác thẩm định các dự án đầu nhằm sử dụng đồng vốn một cách hợp lý đồng thời mang lại lợi nhuận cho bản thân ngân hàng khơng cịn là một vấn đề mới mẻ nhưng thực sự cần thiết trong giai đoạn cạnh tranh rất quyết liệt giữa các ngân hàng hiện nay.Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thẩm định dự án cho vay vốn trong hoạt động của ngân. .. xác định được những yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án. Sau đó dự kiến một số tình huống bất trắc có thể xảy ra trong ng lai theo chi u hướng xấu đối với dự án như: vượt chi phí đầu tư, giá các chi phí đầu vào tăng giá tiêu thụ sản phẩm giảm, có thay đổi về chính sách thuế theo hướng bất lợi…Đánh giá tác động của các yếu tố đó đến hiệu quả tài chính của dự . học và qua thời gian thực tập tại Chi nhánh NHCT Thanh Xuân, tôi xin mạnh dạn chọn đề tài Các phương pháp chủ yếu được áp dụng trong thẩm định tài chính. thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân. Thực trạng và một số ý kiến đề xuất ” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.Tuy
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp chủ yếu được áp dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân. Thực trạng và một số ý kiến đề xuất.doc, Các phương pháp chủ yếu được áp dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân. Thực trạng và một số ý kiến đề xuất.doc, Các phương pháp chủ yếu được áp dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Xuân. Thực trạng và một số ý kiến đề xuất.doc, Tổng quan về Ngân hàng Thương mại, 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH TÀI, Một số khó khăn và thuận lợi Khó khăn:

Từ khóa liên quan