Đề kiểm tra nhân viên kinh doanh và marketing sản phẩm

1 1,177 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 15:09

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT CÔNG TY PHÂN PHỐI FPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc & ĐỀ KIỂM TRA Vị trí: Nhân viên kinh doanh và marketing sản phẩm IPG HP 1. Marketing là gì? 2. Khi tiếp xúc với khách hàng: - Bạn cần trao đổi những thông tin gì? - Làm thế nào để trình bày vấn đề một cách ngắn gọn mà vẫn đầy đủ thông tin trong đó? - Phương pháp hiệu quả nhất để trao đổi thông tin là gì? - Phong cách trình bày nào sẽ hiệu quả hơn? - Bạn sẽ bị chất vấn những câu hỏi khó gì? - Lập luận logic trong tranh luận của tôi liệu có làm cho tôi từ một nhà phê bình thành người ủng hộ không? - Bạn cần những thiết bị hỗ trợ nào để tăng hiệu quả bài nói của mình, làm nó trở nên dễ hiểu hơn? - Khách hàng cần gì ở bạn? - Làm thế nào để trao đổi thông tin một cách ngắn gọn, rõ ràng? - Bạn có nhắc lại những thông tin quan trọng để chắc chắn rằng khách hàng hiểu và nhớ nó? 3. Bài tập tình huống: Công ty Tin học D là một nhà phân phối chuyên nghiệp trên thị trường ICT VIệt Nam, hiện nay Công ty D đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới. Một trong các sản phẩm mà Công ty D đang muốn phát triển là IPG (Imaging and Printing Group) của HP-COMPAQ. Ban Giám đốc Công ty D giao cho nhiệm vụ cho Phòng Kinh doanh xây dựng một kế hoạch phát triển loại sản phẩm này. Bạn là người phụ trách phòng kinh doanh, bạn hãy: - Phân tích S.W.O.T ? - Phân tích thị trường sản phẩm IPG tại miền Bắc? - Đưa ra một kế hoạch phát triển kinh doanh nhóm sản phẩm IPG trên thị trường miền Bắc và Bắc Trung Bộ? /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/cdi1433232557-1768428- 14332325578475/cdi1433232557.doc 1 Họ và tên: …………………………… Địa chỉ: ……………………………… Điện thoại: ………………………… Email: ………………………………. . lập - Tự do - Hạnh phúc & ĐỀ KIỂM TRA Vị trí: Nhân viên kinh doanh và marketing sản phẩm IPG HP 1. Marketing là gì? 2. Khi tiếp xúc với khách hàng: - Bạn cần trao đổi những thông tin gì? -. nhiệm vụ cho Phòng Kinh doanh xây dựng một kế hoạch phát triển loại sản phẩm này. Bạn là người phụ trách phòng kinh doanh, bạn hãy: - Phân tích S.W.O.T ? - Phân tích thị trường sản phẩm IPG tại miền. ICT VIệt Nam, hiện nay Công ty D đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới. Một trong các sản phẩm mà Công ty D đang muốn phát triển là IPG (Imaging and Printing
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra nhân viên kinh doanh và marketing sản phẩm, Đề kiểm tra nhân viên kinh doanh và marketing sản phẩm, Đề kiểm tra nhân viên kinh doanh và marketing sản phẩm

Từ khóa liên quan